Skip to main content

Full text of "Flora germanica excursoria ex affinitate regni vegetabilis naturali disposita, sive principia synopseos plantarum in Germania terrisque in Europa media adjacentibus sponte nascentium cultarumque frequentius /auctore Ludovico Reichenbach."

See other formats


FLORA GER^IAMCA EXCURSORU. t ^ S4c1h 1. ACfiOBT \STAE, eJ. !•». 
S<.* II. MITLLOBLASTAt- 

5#cllo HT. nrtM nnLASTAt. ^. 1 • • 

Ordinem actfm'iar libellos qiiem anlea exposuit : " 

CONSPECTUS I^EGISI VEOBTABIMS per pratlits unhirales erolnfi. 
Para J. Clavis hprLanomui horioriiUKjne «eu Uispositio regni vegetnbi- 
U* ser-UttJnm dasses, ort\ine«, formationes, trlbus, genera et suLgenera, 
ajjecto indi(e lataplelis»imo cenerum, anbj;enernm , ssynonymLruin et 
tiommum iraocogaUitorum, Lipsiae ap, C« Cn obi orb. 1S2S, 

Jcon**8 meag hoc in libello citatag coniinent opera haec, Lipgiae np, Friedr. 
Hofmeister edita: 

ICO^^OGKAVHIA. BOTAKICA SEV PLAKTAE CBITICAt;^ 

Icone/'plsntarimi rariorum et minas rite c.09.naFiruni FUrae Xnropfae fclc. 
tieliueaiae et cum comnienlario succinrto editae. Quo<ivis roluineo coii- 
tinet cenlEim tabulas aeueas in (juarto, nigras aut opt* colorata*. 

Cenluria tabalarum I. edita 1S23. cent. »c. plaatarum 1 — 2io. 

Ce«\. n. - 1824, _ » _ 211 _ ^2. 

C<»irt. III. — 1825. -. ._ 3*J — 473 

Cent. IV. -. IS26, - _ 474 - sge! 

Cent. V. - ip. _ _ 387- 693. 

r^°I' ^tV ^ ^^''^' " - 6»4 - 819. 

Teut. A-JII, — ISiO. — — 940 — 1080. 

Cent. IX, : — 18U. — ^ lOfit — 1-20. 

Cent. X. — iSiU, — *- 1221 — 

ICOKOGRAFHIA BOTAKICA XXOTICA, »eu bortua boUnicos, in^a- 
ginea plaHtarum mpnmid extra Enropam inventarum eollJeens ctim 
commeuAatio s\icr,jiicto editus, (luterStmt nonnuliae rariores europaeap.) 

Cent, tabularnm I. prodilt 1824 ^ 1827. coatmet plantaa I — loo. 
Cent. II. •— . — . «. — — ini ^_ onr/ 

Cent.m. ^ - 18.0. « ^ _ ZZlfol 

ILLUSTJ^ATIOSPECIERUM ACOKITlGF.>ERrS, addiiU Delpblnns 
qavutt&dara. Cum tab. a&n. coloratis LXXII. inloUo, prodiit lS3ji-l827. 

Orisinali'a specimma «icc& pUnlarum iilc ae>cnptarum refer! seqaens onus 
quod m eodem brbhopofio prostat: , A""» «pu5 
QaOTU aemestri Ceaiuria yrotlih et accnrate eontinua^itur. 

Anno ISiO. edUa. eit Xbaneroe. CeDl«rT» 1 

Vere J831. - -^ . _ Ceuturia li. 

A..tnmtio inn ^ ^ _ Cemuria Til. 

vere 18i2. — — — Cent.iria IV. 

Eod. leinpore - - Cryi>tos. CeMirria I. 

Q«oa reUmiura e»t, plaalamm pro meo U^rbario «;!.; t . • i 
iTuia, Bliliom nova rnm-r.* «rl m^ ^..Jl- f"^** .^ ^" vi fr«i »I < r a- 
praeparalK A U C TO R. 4-^ FLORA GERMANICaK- 

EXCUKSORIA 

EX AFFIKITATE BEGM VEGETABILIS KATURALI HISrOSITA, 

SIVE 

PRINCIPIA SYNOPSEOS 

PLANTARUM 

!>' GEBMAKIA TEERISQUE IN EUBOPA MEDIA ADJACE>fTIBUS 
SPOSTE NASCENTIUM CULTAriUMQUE IREQUEXTIUS, ■A U C T O R E 

LtfDOVICO jaEICHENBACH , 

Consil. A«l, Reg. Saxon. 

Dr. Philos, Medic. Cl.ir. Hist. I^at, Prof. Musei Beg- Zoolog. el 

Mineralog. Praefect. Horli Bot, Acad, Drescl. Direct. 

Acatl. et Societ. |>lar. Sodalt, Expouere , non conf«n»ier« naturam; 


ACROBLASTAE et PHTLLO B 1 AS T AE. 

Accedit: 

I. Con?p(»rtufi genertim M clavis * »yslema1e sexuali Linnaeano, 

II. Expositio inetliodi ndluraiit cum tabvIA. • I «(l 
llf- I^aex geiiemm el specienim avnouj-iincni locnple«^fSimii8, s*nin« »» 

sniileramlum conimercium botaiuVnm atJaptntnt, et ^eoismi accipwn«o»' 

IV. Mnppa gen^i-apUica fiislenis: Territorium Floratm 

V. Happa orogr«|)hica aistens : Alpium tractum* 

Mo. Bot. Gaiuta, 
LI PS I A E 

APUD CABOLUM CMOBLOCH 

1830 — 18S2. M 1 Tf 4 S M «"»^ / *> #* fll *» •« •'frri 


t-* |R * ■B : } f 


"-i^ /■ j-^ - 1_ i' 4^ «^ -T? 
eeilruatin Jer GSrtner'Bclien BncbarockMe*, V I R 

PRA£CJLARISSTMO, EXPEBirNTISSIXO, DOCTISSIMO, 

DAV. HENRICO HOPPE 

Sled. Dr, Bot. Prof. Soc. E^g, Bot, Bav. Biiab. rirecton 

«tc. <Cc. «tc« 

1 

DE RE HEKB.VBIA PROPAGANDA TLTKA SEMISECtaiJlI PBAE 

CETEBIS 1>SIGMTEII MEEIXO, 

GER3IANIAE BOTAJNICORUM PATRIFAMILIAS, / AMICO SUMilE YEJCEHANDO 
51>'CEiaaM0 IJvTEGEIURIMOQUE H A K C GERMANIAE FLORAM AK2MX SUI GKATI DOCUMENTUM OFFERT AUCTOR. 1 PRAEMONENDA. Hn tandem pro tempore yiribtiflqtie iaierdum abaoIaUm riorulftm nostram. 
rorma commoda, typorum exposilio perspicua, factorum seduU collectio, 
rerum concentralio , objeclorum congriiens expIicatiOj a^ictoriun bonorum 
CDDiparatJO, propriorunj oculornm anclorifas, cbaracternia concicuitas, Ter- 
boruTH claritas, locomm Veritas et correctio rara — momenta snni, nisi sem- 
per impe^rala , eemper tamen ab auctore appetlta. In magnis voluisse «at 
est, et longe facilius erit , millena in libro vitnperare, a3eo emendare, qn&m 
ejua millefiimam pattern componere-, longe fadlius porro, TolummcSum opa« 
conscribere, qnam facta tantum potiora, omni loquacitate ant Tacillaliose 
niissa, xn nuce colligere. Quod tjaum aliquo certe modo perfecisse putarem, 
libelluiii nunc totanicis oiFero, usui praciico magis forte quam fJoram 
nllambuc nstjoe eclitarujn adaplatum, qnae <]uidem adaptation dummodo asae- cufam dicere«j bac inprimis nostrii, <iuamvi5 typolbetae jmoIestisaimS tyjtornm 
dupoaitione, qnantum acimus, bic prinmm in bolanicis tentatll, assecuta esse, 
facile infelligitiir. Praecox (jnorundam jndicium ex atrcpta Ifbelli noitri 
sectione prima hanstum, (juod opus lironibus non satis conreniat, jam »ati» 
awperque refutatnm est eo, cjuod pnrisfiimam in eo leganl naturam, et Con- 
^i^cctum inTeniam, e sysiemate sexuali Linnatano, commodio- 
rem et magis txcultum , quam in nlli reliquamm PloTarnm* Itaque etiam 
tirone$ inTiialoa cuplo libeili lectores, cosque inprimia qui non infegram per 
anam -ritam in tironalu persererandi con«iJinm cepenint, aed qoi post fo« 
tirocinia, acienliam ipsam amplecti atadereut i hia facllia eril intellecto Ubel- 
luB, hisgae meam operam lubenter impendi. Lnsum bodie aolennera cnm 
•peciebus Tarietatlbnsqae iT^arUiai€7il^ramerei Jit o pp.) ilHs, a^i desidenn 
^cientine poiiora nee sentinnt nee appelant , nee apparafa literano, nee on- 
tibua limpidis in univerfum Bdjoti, de apecierum valore, idealitaU *»« r 

versitale judicinm ferre ncqaeunt, illis uno Terbo, de qnibuB pRg. YI. infra 
locntns «uin, relinqao. I«ti ludant etiam cum zneis pro labitu^ me medium 
tenaisse mei conscius, non contratlicam. Qui ejiecies numero maUmt angere : 

J 

augeaotj f]ui redaclas cupiuntt rpiaQ diipHcent reducant tteleaiitqu«; cfiicioi 

r I 

n , 

qucd milii est erga meam propriam persuasionem, satufecisse palam pro- 
JTteor, et hoc est quod aequus lector auctoxi coucedit, Magjstri tauJem 
eradtti opus praesens emendent, et reductionem specierum Florae Genua- 
nicae, ex alienis principiis^ quasi genealogicis petendaiHj mox cum lectori- 
hus meis commDnicabo^ ut etiam reductiones atqne combinaiiones e principiis 
milii nee ex arbitrio pendere, coraperturo hateant. 

5< signo hybridi^atis usua sum in seclione secunda tertiaque. 

In icdice p. 875. addehir; Eopborbia .,, 7SS. 

Sic utere mecum L, B, Iiac Tlora Germaniea eriticd cum enis addendis (a pag, 137 » 140 20. et a p, 842^573.), in indice singnlatim citatiB, e numero fipecierum facile coniparandis , quae cilo sequentur: 
Tfoviiiat Florae, pag. 841. iudicatae, 

I>re&d, a, 1. Janii 1832. AUCTOR. ( CANDIDO LECTORI. 

PLOPiA q\iAo nafurnTn TOgciaLilinm lorriforio Germnnico inili^^PTiornm 
O'Kponitj aliti loHge viiUiljilur ac ilia, nnat* goiiera speriesqiie t.intum enii— 
Ipioiainloj nnliirani a pe prae^rrfjitig regufjs artis coercet. Xlliiis iiiiloiis Bo^ 
ram, Mii eeneris defecln , «l)i eJitur, facile exrusabis. 

NOSTRA priV/TO jHlenJit in nX, quoil evoluljojieiii uaturae v^gpi*"i1>ilis in— 
IrA iiijcs lipstros, explicetj secuhdo : <|moiI n/Ttnitates jdftntarum jj>saniju in 
Europa inetli^ crcsceiitimii, peuenun specierumve n'tc demonstret; ieriio » 
BHclores indicat gPiiorJMis speciebus(jue genumos: quarto: Jelnv^fiouos ]irae» 
uet a speciDiiiiiTnis i^).'?i=siinig et pro mngiia parte vivis doproiuptas j noti's var- 
riis luiliilualtLns ^iiperadditis siiiFultfts j quinto t syiionjiua bononim aurtorum 
necessaria, caute explorala comjiarat a(1Jitc[ue; tearto : — quod sunimi duco 
»- icones cjiat aittoptaSj rife coinparataSj quae adspeciae reliqua duMa facilfl 
•oil lint: scj)t{mo: geoj^rapliicas plaiilaruin stalioiiariafqn« ratione* qnnntum 
fieri poluit, refert; ocifwo: iiivewtorefi rariorum planlamm ceiios el inprluii* 
•pefiaiiiiuin Tisoruni aucloritnte cogiiitos , iialalibiis locis ad.str'psit; nono t 

tompns florciuU vcruni ioidicaTilj dccima : diiratiouem solilis exIiiLendiim 
fiiguis non iieglexifT 

i'l^ES Florae nostrae ita e>c!enc]imu.c nf cim sT mayis Earopae -mcd'aa 
PloraDi nppnIleSj noluimu« euim ut pars quacdam ullo \el pliy.«iro tcI poll- 
lico jure luic relata de«ideraretur, ita Boriissiam onuiom , Augtriazn omnem 
oiim Galiciii, Hungaria , Trnnffylvniiia , DalinalJA , TyroU ot Ilnlia *:nperiori 
ftd Padiim usque exj^tsmn, HelvRfiam cum l^rra rcdeuiontana ct Bd^iara 
niTfnies receplam. lu I'lora «allira apsam di.<M'lifsUnam Corsicain insulain 
%24aud fru^lra quaeris, nee unquam Flora ridetur territorii geoj;j-apIiia phv.^ira, 
fteJ liLelhiS plantas cxiiibeus quae e renlro quodaui rgrossuris ad teniviiiuiu 
cerium p^ripIienVum pvo£reJieiiin>HS obviam cruiit logendae. Cf, FL^bof, 
Zcli, 1S21, 343. T.iLnla demousirabit ulteous Jiut'S- 

** * *^^^Xj riONLM «aturalem exponeiido semper ab iiiferionLuS et sira— 
flicioriLiis plautis e^redi , nee a magis aUfiolutIs rogredi debere putavitiLus, 
- dUpositioneni autoa dalam sequeudo. *J 

PARS cryptogamica praesentejn secafnra erit, inilmo* illos cradus e:t- 
plens et Mipplens. Ciassittni , ordinum, funuliarum, gincrum sjpccierumque 
erolutio nostra est, noc e scriptoribus relafa, quain ob rem differcutlas exa- 
nuuabis, examioat.is fortasse minus -iriluperabJ?. 

BIEDIOI lUiul sane aureiimj in omni qiiA flnri potin't rationo 
Winam non fruslra, conatus sim. Ardua res est, quod iUudbodia dl^tinsun*, 
ex ulraqiie parte folent evagari auctores. CE^fEALOGICAM (jnasi s^eciemm e Mils gcnerllms eTolntionem, cnJuB 
CKuninm exeujijlmn erudito "WALLBOTHJO tie rosis di^si^rorti (leLeilins, 
sumnii aeslimOj ultimiim in ejusmodi tTi^posilioiiibns aguosco ficicatiae finemj 
venssimoqup trnmite ingressuros esse Llesideratissimof[»e, qui cl, TJECHTE- 
raiZII Mque HEGETSCH^YXILEEI studia seananti.r, mUn pershasiMi- 
mxun hnljeo, Sed miiUum abesse , nilii'lominus judlco, quin ea'quao resnilent 
CK abruptis ejusmodi genertim cjuoruiHlaiii vel potius specierum <[Harundam 
agS^*^S***'0i3iLiiSy in Plorain aiit in vegelabilium sysleuia re(npianms, ^iium 
tolam rjiiae snperest molem specieruin, »am ingt-in'osIscorrectiomlnisexpertejB, 
contrariisfiue priiicipiis Siiperstrurlaiu doctifsimi viri relifiuerinl Jlli. 

Snmmum enim desiderium ponitur in CO^iJEQUEJsTIA ! — logires ip- 
«us quaiidam expositionem ingenue dixit naturalism liisforiam ill. YOICT, 
Haer a;item ipsa conpcfjiipjitia desideraretnr omnino in Plora tcI in syste- 
mate, in riuo singula genera vel adeo particulae" generum ex illis pi-incipii» 
cougregareiifnr, dnm ceutena et iteriim centena genera rontrario fundanieiit5 
lulerentur. Exempla sunt in proniptn, sed neuticiuam imilanda et ipsa con- 
»€^uentia cumr^Iifiuisloj^ices prinripiis Iiodie niasisniagisijuerarescit inEloris. 

Sic a POTIOIII feliciter petimus noiTnam, nt semper fieri soiel, uti a^ 
nntaram agnoscendani descriljendauif|ue aj:gredi Telimiis, 

SPECIERUM igilur nomine proposuimus oniiies ^lanlas, quae characleres 
cerh.s praelent et servant salione repelita, quotannis distinguendos. Q^ 
trausitum curant, wUi plautanim indiTiduis djvites erunt, non in omnibul 
fere tantuBi unius generis apeciebus, inio in niultis pliuiuiisqne uuioS 
familiae generibus tandem limiles desiderabunt, Quis enim est, «t utal | 
exeniplo, qui P^flj omaos a Fcsiucis , llfomos omnes ab illls, SciUas ab 
OrniihogalUt JVarcissos a Cnnis iuniiuicracjue alia genera certis liinililm* W 
drcumccripsi^je jactetl qui nesciat cl. PLCiBKEEM in confinnandis Ccf 
intulariis nonoas semper elegisse? qui singula genera siugulasqtie species ia 
reriim natura nee non in $rieutia, antiquitate fua optimeronPaniatas, nusquam 
ex individuis omnibus sin-uli>;jue a^nofci posse, non infellJgat T 

Ila potins MAJORUM est AUCT0P»IXAS, quae mullis in rebus nol 
duxtt, et norma eompc-r in rognosceuda natura petilur njiotwri, sic disTnigm- 
ojus Bromos, sic JTi^iucaf Poajtque, MoJtnnjpum, Sci^'num, Holosicum, ^^• 
mncm et mHum aurtorltiUe el nnniia, sic normalem atalum spcciei diaguosi 
fonripcre possuinns , dum Banaidum yase bainiuut ii, qui singula specinuna 
diagnoeeos ope determfnari posse sibi cupiant habere persuasos, vel anxi« 
trausitus quaeraiit evilentque, abnormilaU.m iutercesslone inter pIuHmas 
species oiHianoj el quoad quosdam characlores fere semper sobuiies. I^euU- 
qnrim ceuseo genuine 7miura}cm ejusmodi trausitum, sed quoad momeuta 
diagnosi recepla, saepi.««me dilTerenila/a/Zfl^ erit, et baefiilautem eerie r ed- 

dere posse tiroiieni, iuxnimis coniparalionis occasione carentem, miUus ae- 
gabis. , ^ 

FELICES praedicareni illos, qui boc iutellexerint, his naturae conlcm- 
plationem non t.ubat ilia quoruudam et nusquam comiwnenda rixa de Una 
capnnat Veritas iJIa swificienfer perspecta sedat animos et arma depOB«r« 

jubei, Ujrones inpriiuis coercot, ne ia eo quod seconi portant, scientiam quae- Til 

rSTil, 1tM>ylonicc<]TiG cam ronfmiclant et turtjonf ^ Sett rercru-ndiA qnivJnm In- 
genuil mnjonim illnm anciorilatem rerpplam ronserrent. „l\fun soH die dutch 
ijir ^Ucr gehciltgien Gaiiimgefi in Ehrcn Tialten,^* Jiis ijjsis diebu? scrip^H 
K.OCHJCS iUustris, \\\ existentiam tuftatur Moelin'iigine. 

In wniverftiim, JUBICIUM iTe relius botanicis, h)prinn*8 aetate nostrn, 
Vix ttnf]nam s.-ufs curuinsp(*rte et caufn cloqai pogfiuinus. MaxiinA confusione 
atieiiUa fuit oLnilft , iupruutg jier scriptores floramm, nCcessaria siipcIlectiH 

• i.e. lji1)!iolheris Uerh.inlsquc fiilo tlignis caventos et unice suae re^jonis plao- 
tis studiososj pfs^Inii liLri senijjer in geneic floniruni prodiere, (jhuiu tauieu 
fore OiiiiiiuBi diJJlciJliiuiiiii sit iloram. scrihonUl oJJ^cium, a tironibiis mliilomi- 
nus vel male imbulis et regui vogftlabilis uiuversJ iiulolpiu ijinoraiililni^j fi nul 
raro susroptnm. Sic etinra \\\i <jui vam\& aLruptim geueri ciiiJam vei *}W?ci<ii 
etiulent, liaml xnro ifa soleiit aj^cre , ac si totum vegetabile ro&mnii oeset in 
maniiuilo exponeii<lum tractaTitlnmcjue, fomias uiimnifrn* iiuliviilunlrs l0Bi;if- 
suni serie pf»r pltira alphaboia dispdiuuif, casque jtenim detemiinant Jioini^ 
nnntfine. Hoc est qiu>J syslcmatis uuiycrsa raKo propter molestiam el in- 
floast'queiiliam tUmiUcre nequit, lawilabiiis tameii GTLcrcitAXio tironi. 

KULLIBI -vero mngis milvi Titletur ilia circnmspeclio et imiVcrsitas ne- 
glecta, qiiaui ubi de natuvali exposltione \oi\\y.Gvis / familias regioni cuiJam 
pertinent** in flolit seriating ciiuoierrauin , onuoissa onnu qua cnm reliniiia 
cobaerent ratione. r-volulioncm ionnanim iiatitrae, uiiiTfrsum qucdilaiH hi- 

- tcgnim, coiistituere, juiiiime congiegatioiinii ex arLi'lrlo serialuu et rbap"sotli(« 
trnctamlam, seil uecossario cohaereuteuj ipsi'us naturae ciligioin, in qua para 
nUa siue ^e#pef*u ad re}iqiias partes habitOj rite cogm'ta esse non potest, 
hnud juJte Jiegabis. Quae qtuim ita anil, CToIutlonem sincere sprutus sum, et ^NUMEIiUM. 
gcnerum e fauiiIiS quayis ilorae nostrae iuJigeuorum , rum eo alipni^ciK.nmi 
coniparaTi, nee non iJhuw generwm ilJomm exbibui, quae famiJiam onuimo 
eXotit^Rin roinpoiuuit. Caltem opusculi termJualjit specierum geograpbica di*- 
tributio, non aulea exponenda, ita lamen praeparata seroperque respiciens aj 
integrum iJIud regni ^egefabiJis universum, 

^OMINA sperifica a dc-lectoriLus determinatoriLusque data, wLi getierica 
ana genuina cowiHutatione dispanicrunt, nusquam iniiiiutavi, grflTissfmnm 
enn» eorum commulatio luibi Tidetur vititun, quod sequeudo mox plurlma 
aiQinma ^pecifica I.innaeaua baberes deleta. 

SYJiOYMA qiiamqiiam enorihus maxime cognata, ab bis tam«n qnnn- 

tum fiRi-i polcBl, UiLeutius disliuguo ; nusquain certe sic dicta synoTtyma ti- 

Vuuculurumi iibris careiiHum , quae adeo boiiae tolae opera blue iude macn- 

Unt, quibusque suiumum iJl'ud HAX-LEI!! „« Hit," a«t „ ad amUos** 

tdditum eat, recftpi j, errare qmdein tuDianum e*l, erremtisqiie omnes^neces- 

tarium, sed errores manifestos taceamus, boc inpriiin§ necpssarium,' ne mole 

»na acienfiim coufusionibusque dia laborantem, omni sua digmtate siioque 
fcofiore prlvenius, 

MGNOBUM quae typis jimgere curavi, panca sunt atqnc co^nlla, Jaia 
« Knajoribas nostris usitata, iupptam enim duco iiauonun uoTgiiua coBgeriem, 
que propria ecet esnloralione- viir 

ic ^sfcrisci prnofi^i JncliVnut jppfipg rjun? trerfe non originniia? dicPreSi 

aL aliis subspecies ab nlii's T.-iric!a!es iummpatfls , formas tnmf^u iitiijue tiis- 
linj;ueu(las, Ita PEr>SOONII Tcsligia seciittis sunij eoriim (lesiit<^riis ciirans, 
g«i lis parem ac reliqm's ratioiiem cpnceilunt, eonniique qui xiiJiioris eas ac 
rftlicjnas aestimarp praeponunt. T'ariciates rerto ((uoilaiu li.ibiluali o«t loiori 
ftc speciei charactcre fornias iusignes rite disliaxi, ensqiie vel n^minibus illil 
(juihns alii quasi specios eastlem jam exliilmprnnt saliUavi, vel si tnlia ito- 
mina desiin!, diflFeroiitia tautuiu »n5 sejimxl et minimc appellayi. Iniitilla 
flnim liacc TariHaitim lusoria iiomiua> «t onera Sri^utiae, !Hb<*iit«r omisi. 
Formas tameii plautavnm certas et rinotamn? iiiTenieiKTss , nee i«tliTiilnale*i 
oMivioiii tradere nolui: ^neteroriuin iu dubiis praestat itisliiiguerft ijuam ctfiv 
fiiudere.** Strpinie tanieii inJivitluales foniins nanast depnuperatas etc, e Tft- 
rietalum serie reject, variefatp* em'm vcrae propa^antur salioue, 

t Cru,T praefixa est iTIis specieLus paucis *j«fts non satis rognovjj alibi ^ 
etiara ppecimina me iion vidisj^e aul desitlerarJ, fnssus sum (Icm ^lo *!ernion«. 

54s Crujr ohliqua cum puitciis designat species non oinni jure in Jloram 
nostrani receptns, utplnrfnuim origim's exoticae, tanlniu rjuasi ^poiitaneas vel 
etiam cnlta5. Ita pariler iis TiiTejnur safiifL'risse qui eas qnaeraut, ei iifl qui 
eas cupiant elimltatas. Oniitli, meo sensu, *;iie(|ueunt, (|mim nonniiUac palrii 
gouuijia carentes, ut ex oninilnt? porrofiorisexrhitlerenlur, necegsaviiim forfit* 

Si^a exlaiwalorja quibiis jam tiiniis abiiti soloiit suig In fcriptis iiODinilIij 
^lum lY TuiiversuiTi , nil jn'si qnoiT pro certo liabui, rereperimj eo JnbenliuS 
oniisi; tlubia contra signis ycI inlerrogatiTis iniligita-vi, Tel imliredis alfif- 
mationibns (dicifur, fertur, soil, wird nTigcgchcn u. s. «•.) expressi. 

Qno'l LOCOS ZSATALF.S Yeniaculisliui^ursrodJitlerlm, aptlssimumTiJi^ 
titnx omnibus <[ui repntabimt serum, rusliros aut alpinm incolas , repione* 
ijuaa incolunt Teruaculo tantum sno semmne iuJicare posse, nee nominibw 
obsoletis Iatini.«, ijiiilius rix ulli pj-aeter Geriuauiae ecriptorcs bntusquo ab- 
utnntur. In imivrsum, bunc libellu^n scribemlo, inteniU iJi id, ut Mu'lio«I« 
et in-^enuis botanicis in exfursiouibus itineribnsfpTe suis in?titnpntlis, comitem 
praebereni, quorum conversatiouem non inutHem ciixa sin-ulam quarnqn*! I 
raram pr.riter at(x«e Tulgatissimara siTii ob>iam planlam exordiri possint. 

JVDICIS jam aequitati commeudo libellmij, et nisi quae volui praestaj* 
yotuerim, terto qua potui hoc in opnscnlo feci. Quae Mia propria maun sin- 
gulue ppne.nat, forte non tanti aestimnJjis ac ilU quae forlior vis praebet ri- 
roruni «nit>», sed scias, etiam ca quae ego praebui, qualianmfjue sint, potiai 
tamen esse eorum uec paucorum quid em , quorum nomma inieuiea in ipso 
libello, locis inprimis planfarum adscripta : bis igitur qui scioatiam auimi »o* 
liberahlate promoTeri voluerunt, bis fantoribus ingennis amicisque dilecli*, 
lit nbi rera cdgnovi , laus et^loria, bis xlVl non iuutUe peregi susceptuiO, ' 
gratias pias persolyo. 

Talea* L. B, conatibnsqoe uostris noliique faverc non desinas. 

AUCTOK. 197. trorispet-mum , «Mninn nlRno-cooTCxa 
CaUitrichc , capSuU 4-locuIaric, folia 6. 9. 

S7b. CONSPECTUS LINNAEANUS E SYSTEMATE 

SEXUALI. 

ClaES. I, MOKANDr.IA. Sflmen I. in flor© liermaphrodilo. 

OrJo I. Monogyniaj piMtilhm U 

Nippurit, cor. 0. folia verticiJIata , ^52 

Sulicornia f cor. 0. folia 0. 
Ccntranthus I corclU 

Of Jo II, D i p y n I a : pisiiUa aut sfyli 2, 

Psilumt i gramen, spicnlae l-flor<te j5 

I^uijna, granipn , S|Mculao planfloraa 37* 

hlitum f 'calyx {)aecAii& ^52 

Ordo UI. Tetr a-oct «-gyoi a: puf. 4 — 8, 
ZannichcUia , plnnta aqoad'ca ' 

Class. IT. D£A>;DFiIA, StanuQa 2, id flor© hermaplir. 

Ordo I. Mouogyiiia: pUiillum 1. 

a> corcUa nufta : 
Z.€Tnna , acaiilis cxscfipa nafans 

Saiicornia f articiilnta apliylla ^ 

SuffreniUi articulata oppojitifoHa ^^^] 

I^raXinus, arbor polygama 43j' 

6. corolla mcnoptiala irregularis • 

Zycopus I nnculae 4, TerticIIIi, cor, breTiBsima 306. 

Hosmarinust nnctilae*, TerlicilH, cor, ring, exaerta, ant!;erae sterileanil- 
Jae, fol. coriaceft ^lg 

Sahia, nuculae 4, Terllcilll, cor. ring, exseria, fiJam. id alipite articolala 

poBtice antlipra slerili jj2 

Vtrbvnn J ulriculiis 4-parlibiiia , £. Kpicato - f parsi 33i] 

f^cronica , cap*, bilocul. cor, subrolata 355 ' 

Paederota , caps, bilociif. cor. bilnb. f.nice iiuJa 372] 

f^ul/enja J capa. bilociil. cor. Lil.ib. fatice barbata 373' 
J»rnfio/o, caps, biloc. cor. biUb. tubo lelrasono, cat. liilracteoUtus 

Liricuiariaj mpa. 1-locnl. circuinscu«a, "pJaula naUm ^ ^.„. 

^nguicuia^ cap*. 1-locwI. biralvis, pUul.i If-rreslrJa 3Sb, 

■rtdia, capb. inlccul. cor. hypocr. limbo 5-fiJo bilabiato IM. 

«• corolla monopeiala rtgularist 

wi^jf'""* 0''"^*> ^0^' *• part. Siib-4-petala, fiamara 1 - f^pemiA 4il. 

Phillxrca, cor. 4. part, fitigioa ftiniplex, drupa pyreoA bitocalari 432. 

Ofra, cor, 4. part, stigma bifid, drupa pyrenA 2-tccttl. 432, 

^igustriim, cor. limb. 4. part- drupa dipyrena 2 — 4-sp«rini 432. 

oynnga, cor. limbo 4. part. caps, biloc. 4.i2, 

Jastninum f cor, limbo 3 — 8 -part, 430, 

*,. ,. d* cor. pleiopetaia: # 

^ircata, dipetala $37 

fytfirum, <«pec. 1.) cor, 6-pe«ala 610! 

I are. 3C ' DlArCDrilA* 

Orilo IT. Digynia: *i>-?i 2* 

CoJ^anthuSf graittfln, fi, unibellnlati 30, 

Crypsis i grsmen, tliyreus , spicuUe I-flor, viride* 30. 

Iwperata, crauien, thyrsus, spicnlae 1 -florae *ericeae 34, 

^fj^Aoxa/jf^iim, lii'^iueit, thyrsus, ejuciilne sullri/forae 53. 
J^Iierochloe , grnmen , panicuLt, Bpiculae trlR.'il, laterales masculi diaBtlri 53. 

Brcmus , («ect, a.) pauicula, spiculae mulliilorae . 42. 

Class. III. TfilAKDlilA. Stauiina 3. in flore liermaplir- 

Ordo I, Mo ao gy ni.\. 
^. ««• Jlos giumcKtut, corolia nulla: * Gramintae : lYarduSt spica secunda ** ^ * ., ^^• 

Pjcreus, aiigm. 2- setae O. spiculae compUnae, umfcella inTolrirrata W, 
Ixhynchospora, sligm. 5. sf^tae, spiculae (ascicnlatae, etylua baai rlilAiatiis '♦■ 
BJysmus, stigm. 2. setae, sptciilae ia spica ccuiplana dutitliae, styJ. fiJif- H. 
FimfirUiyhs f stigni. 2. fimbriata, setae 0. fpicae fasckiilntae, bracteoUe 

omues iJorigerae rircuminjbn'catae ^ 73. 

Ciadium, «lignt. 2, fimbriata, setae 0, Jpicae fascicuUtae, bract, 4-farine, 

inf. gferil. iiiinores ,* . . ^^' 

tyichosiylis I stigm. 2. setae O, spica terniinah'p, fcracteolae Jecrescentes 75. 
Hclcoch(iri$ , stfgm. 2. »etae , spica termiualis 77, 

Ileho'^iton, ftigiii. 2. setae, s^iculae iaterili- fagcicul^ne 77, 

Cyptrus i 6<igm. 3. RCtae O, sniculae coniplanne, \inj!). invoUtcrata ''2. 

Ssnoenus, sti^"*' 3,setaeO, spicuiaecompianaeinferuesteriles, bracieaeall«rna«7*, 
Chaciospora, _»ligm. 3, setae, !>piculae snbcoBiplana* iuferue sterile^ 7*. 

Itole^iist fitigin, 3. setae 0, spioae (utplurinmm) Interali- fasciculatae 75, 

HoUschocnus, stigm. 3, setae 0, e|ucae globosae 76. 

JCimnocA/oa , stigm. 3, setae, spica t«riniaaiia 7^. 

Scirpiis , fiUgm. 3. selae , spicae cjrruosae 78. 

'Eriophorum.t stigm. 3, setae Iflngissimae demum comatae (corr, I. c.) 7^. 

h. spaiha , perianthium color at um , Irideae; 
Oliidloius , veriai^tb. icreguUre 63. 

Iris, perianthii lielerogenei lubus cum slamiaibtis cOQUftttU »0, 

Trichomma, sti-m. 3. biiuU reflexa, stamina libera 83. 

CrofuSj sligra, 3. coBToliita dent*culata fi4, 

Cm xpaiha nulla : 

* coroila nulla : 

OrUgia, caps. trivalT. pofysnerma 465. 

Potycnemumt fl. ax-iH. subsoiitarii 583. 

JtmaraiUhus , fl. glom'erati 58*, 

** <07oUa moJtopctaca: 

J^alerianella f cal- fruclus deatatufl 195. 

t'^aleriana, cal. frvictus ptutnoso -papposus 199. 

JiloTiiiaj stigm. 3, caps, triralris 575, 

Ordo II, Digytiia. Grammea* digtyles. 
a. R»libo€Heae ; terminali - spicaiae , unit r act eat at ^ tpicalU tmmetsUi 

Xepturus, racliis subarliculata, artictilis rectis concavis 15* 

i*holiurus , racUis continua intra iioree eKcurvata deplana 6l« 

b. Loliaceae: Urminali-spicaiae unibracteatae , spicuUs muliifiorU axscrtis: 
ioliurn , spiciilae Terticales 16, 

c. Ceachriaae: terminali - spicatatj spieuliM iracitatis invoTucratisque t 
Cynosurus , iuvolucro pinuato ' » i7, 

d. Hordeaeeae: Urminali - sjHcaiae dhiicfiae, tpicularum iracieis ijJti' 

involucrantibus t 
^^egUopa , liractea? geminatae plurl-aiistatae t''* 

Eiymus, brad. spiccIisa^S, I-aristatae, spicala 2— 9-flor«,fl. omn.hermapTir. 17. 
Hordeum, bract. 2 — 3, exterior l-aristata, spiculae fl. medio fiftruiapbr. 
Idteralibus niascblis T«i ntuttic • i^* e,Trillcrhe:ta^ina2{'Spfcaiatbracieisaxi3picularumtrarttversarumoiJj}OSiiU: 

IMiSora , spicniae 1 -florae (cf. sub g.) 2J. 

Gaudinia, bracfpobe exlernae ftriela genicnlata i - - 

Oreochloa, racius edenlula recta, spicniae multifl. bracleolae laliHime 

imlricato- atnplectentes ^J* 

Catftpodium, ruahit fthnn fraclifleTca conliuua ■"• 

Trachynia, raclii« exoiio-aiticuUta , ppiculae brevipeJicellalae, bracteoU 

exr. ex »pice an'stata ■ . ^"» 

^rticfrypodium ^ rfjcbis et spjc. praecedenlis , bracteola externa Sub apice 

aiibaristnia _ '*• 

-^gropyru.m, racbia tleatata , sjiiculae complanae •e«a»Ie» multilioraej n, 

onmei fernlea ^0- 

TriiicuTr^ racbis exciaa, »^icoIae plano-con'vexae mulufiorae, llores su- 

perioreti *teriie« 2^» 

StcctU, rarliis excisa, ipicnlae piano- con-vexM biflorae cum ruaimento 

peJicellato , , *^' 

f, CbloriJeae: plarispicatae Iracicis canrtaUsr 
Cynodan, spicae ili-italae, spiculae l-Hornecnm rilteritis floris pedicftUO cIaTato25, 
Spartjna t fpicae ailern.ie eecundae , ipiculae I - florae 2J. 

2i€ckmanma , spicae alleraae »ticuutlae, apiciilne 2-ilorne 22. 

^ 15, Paspalaceae; plurispiealae bractcis ecarinatist 

Mihoraj »pita 8ub»olitaria "• 

Digi'^arza , spicae fiubtligiiatae, spiculae genuinae 1-florae, altera Ion- ^ 

grus peciicellaia -'• 

Orihopo%oni spicae alteruae aecwntlaej spicniae 1- florae 23* 

lUchinochloay spicae aliernae Jecrescentes, epiculae polygamo-billorae, 

£, infero ueiitro . *^« 

Lapj}BgOj spica subracenioea, spicHlae ternatae unlilorae, meJia neulra " 24* 

fa, Agrostideae; ihyrsus aut panicuia , spiculae suh\tniJloTaey braciea bracitQ- 

* taque consisientia aet/uatcs : 
Za^urus 3 ibyrsus, spiciilao I -florae cum ruLlimento alteiius , Tillosae, 

bractPoIa exterior biari^tata ^ ^^ 24. 

Polypogon, tbvrsn», spiculae l-florae, bracteola exterior 1 - ari^Uta 24, 

GastriUium t ihyriUSj sjjicuJae I-fl. basi Teutricohiie Hpice couipressaO *"^. 

^pcra , panicula, ftpTculae I - ff. cnm ruilimento fluris secundi 24. 

jfgrosiiSf panicula, ffpicHlac 1-H. 25, 

Culamagrostis , paniculn, fpiculae 1 - fl. rudjinentis 2 — 3, jubatis 26. 

^mmcjihila y iliyrsiis, spiculae 1- florae, rudimento 1. jubalo 28. 
Siipa, p^nicwla,' fios pedicellalus, bracteola ext, conToluta lougearistata, 

autberae nndae ^ 28. 

EasingToslis J iit praeceJcni, seJ anilierae Toculis apire barbatii 29, 

a. Paniceae : thyrsus aut partieula, hracteaeherbaceae, hr aclcolae carillagineat : 

SeiartOj thyrsus Jpiciforniis, ilores polygami inspiculis 3et05!>-inTohicralia 29. 
f fln/cum , panirula 7 ilores polygami 29. 

JM ilium , pam*.ula, ftores Lt^ruinpbx(>difi • 28, 

Ifc. Oryzeae : ihyrsus — particular spiculae I -florae hracitis hracieclisgut 

simiherbactis subhomo^eneis^ carinatis : 
jilopccuruS f tTiyrSD?, brarteae conuatae, bradei^la nnica iitrirnTata ■_ 30, 

Crypsis, ihyrtoe -vftginatus, bratrfeaeraucroTiatae, bracteolae exaerlaemiilicae 30. 
Calohachnty ibyraa*, bracteaearislatae, bracteolie essfrtae, exttrua arislala il. 
Phleum , tliyrf-iis , Lractnae oblique CHSpidaf&ej bracteola Inimeraa 31, 

Chjlochloa t tbyrsus, spimlae l-ftorae com alterioa floris rudimento ^ 32. 
Chilian's J iUyrsus f spiculae 1-florae cum rudimenti* 1 — 2, si|uamaaii, 

brartea alalu - rartttalft 3^. 

Baldingera f nt praecedi^ns, fed rtidimenla pilosa , braciea exalala 33. 

ZccrsiOj panicnla, bratiea nnlla 32- 

I- Saccbarlnae : thyrsus ^ panicula auf spicae digilataet spicUlae suhunifiorae 

plurimis pofygnmae , altera scssiti altera pedicellata: 
fieieropogon , snira snbfioiit^ria, «picaUe bermapbr. aborlienles, infe- 
rior ^, auperior p , 33. 

I * 41. XII TRr-A^'DnIA♦ 

^ndropogon, «picae digitatae, epicaUe sessilit liermaplirodUae brac- 
leola ext, nd ari&tnm reducta 33* 

Pollinia i «picae di^itatae sulipaoiculatae , Fj»icalae lessilifi liermaplirodi- 
tae bracteola geniina, exheriori divisa nrigtata 34, 

Sorghum -^ naiiicuU, hractea clanta biflora - 3** 

Jmperaia^ t/iyrsus argeuteu*, spiculae conformes (aullaesessJIep) uuiflorae 

(lerma^iKrodilae rwm Uractea florift secuiuli 34. 

Saccharum, paniculftjSpicnJae sessiJes etpediceiUtae, ii(raqiielierma],iItrodita34. 

m. Tesiucaceae: pluriflorae racTil ea-a'sa, spiculis txtrotsum an^uataiis ier^ 

^ , Ttiino emerso : 

'Ecliinaria ^ Oijrstig capiuiu», bracteola ext, 5-aris«ftla, stigmata iiuda 35. 
Vsilathera^ fliyrsus canitatus , bracteoU ext. j-aristata, sti;;nuita p!\imoaa 3^. 
SesUria, tliyr»os spiciformi?, brncteoJa externa erosa 3 — 5-deiitala 3** 

Chrysurua^ thyrsus secuaduSj jipiculae flos iieriuaplirodilos et 1 — 2, rudi- 
mentnrii neutri 36, 

5c^erocA/oa , pafticu^a contracta J epiculae secuudae, bracleae et bracteo-" 
lae obtngfie J6, 

Uaciy^js J pamciala glomerata, «picnlae compresaae acuminatae, bracteola 
ext. sub apice an'stata, filigmata biniiuinta 36. 

?^u(;)in, panirola arcta secnada , pedicelH locrassati articulali, bract^a 
ext. niiniiHa, bracteola ext. looge-aristata , (suLoionaiidrae) 37« 

Festueut panicula, pediceJli filifofmefi aiticulati , bracteola ext. ex apico 
anstafa, sti'siniifa vJllosa * 37, 

Tiiplachne , panicula ramia racemosis, spiciilae bracteola exserla, ext. « 
■ £ssura brevi-aristata, stigmata aspergilUformia 41. 

fl- j>lelicaceae ; plurijlorae rachi excisa , spiculis cxiraYSum angusiaiis irf" 
_, ' mi/to incluto : 

jlJeitctt, pflnictila subracemosa, spicuiae subbiflorae cum rudimeuto, 
braeleolae nmUcae 

Trioillaf raceiaus, «pici"Iae3—a-J?. bracteola ext. trideotata, basi peiiicillata 41. 
ScoJochloa^ paiiicula elfu5a, spiculaenmltiilorae, bractoa interior lougior, 
i^racteolae muticae, penicilli in callo 41. 

V ^t^^lf^' V^^^^fi^^^'s rachi siriaio-sulcaia, spiculis cxtrorsum angusiatiS'' 

J,ophQchiQaj ihyrsns, spicniao coiiipressae, bracteola ext, gub apice 
aristala, atigiaata subpenicillatn 42. 

Jfiromus, panicula, 8pi::«lae coiupre^sac, bracteae inaefjnales flosculis bre- 
Tiorea, brarfeoJa ext. sub apTce ari^t-ita, stigmata piumosa 42. 

moHmaj pauicula, spiculaeconrrae^— -l-florae, bracteotae basiyenfricosae 
cormceaelougeexaerlae, apiceintegrae, stigmata e medio pinnata coloraU 44. 

hixceria, pauJcuh, spicalae teretiusculae, biacieoiae callg separatOj stig- 
mata a basi pliin]0sa 45, 

Sphenopus, panicula, peduncuU cuneiformes , sliginata ramosa 45. 

Jroa , paiiicula, fpiculae racLis articulal.0 - secedeiig, bracteola int. Li— 
caniiata, stigmata basi nuda 45. 

£fagfostis , «t praecedens , sed gpiculae racliis persUtens 48. 

i?/-isa, pfinicuJa, fioacnli inibricato- compacti, Lracteolae basi cordatae 
Tentricosae, interior bu-arina^a 48. 

p, Areuaceae: plurifiorae racTii striaio- sulcata, spitulis cxtrorsum dilatatis: 

Koehrift, thyrsus lobatws, spiculae snbtriflorae, bracteola interior bican'nala 49. 
toryufp/ioruM^ pamcala, spir.uUe biilorae cum rudimenlo piloao, bracteae 

exterviae arista basitari clavafa infracfa, geiiiculo barbata 49. 

^ira y panicula . spicnlae bifiorae, bracleolae exteniae ariita basilari se- 

tacea recta aut i^emcofata 5q, 

^i;ena, panU«U, brac^eoiaft externaebiSdap, arista dorSnIi tortilieeniculata 5o! 
Z?a/iMo/i;a, paiii4:ulapa«perata, bracteoU oartrbn^iaea bafii peaiciUata, ex- 

teroa tnkda, ansta termiuaii torlili «enicula"ta 52, 

yirrhemii?^crum , panicuia polyga.uo, ^ucuUe bifiorae, fl. inf. ^. e hasi 

sei^m.iMo-ar.stat«s s«per«s her.napbrodilus arista sub-apicali recta S3. 

ZTr\^' P-micuI.-. poJygauia, spiculae Uifloiae, i!. Ulerales nuscnli di- 

amiri, nmdius herniapiir. triander 5J. TKIANDRIA — T£TRANI>RIA» XIII HoUus, iTiyrsti?, fplculae LlHorae, fl, inf. jienusjjliroclilus muticiis, sojie- 
rior iiiasc. aristatus 53^ 

FhragmiieSf fianicula polygama, spiculae fl. inf. niasc. nuJus, snperiores 
hermapJiroditi e radii jubali, sligiiiala peunata 54, 

Jtrundm, panicnla, spiciilae 3— 5-il. kerniaphrodifaa iu racKi juLala, fitig- 
xuata aspergiUiformia ' 44, 

Ortfo III. Trigynia, 
a- styli terni (aitgmatu ierna)t " . 

EiaHne (4104), corolla tn'pelala * 639, 

IMoniia i cor, 5- petalo-coalila 575. 

Foiycarjion i pet. 5, minima, caps, trivalvis S66. 

Hoio^tcunij pet. S, exserta deniata, caps. Jenlib, dehiac€ns 7Si, 

&• j)istilla ierna : 
Tillaea, ' 546. 

Class. lY. TETEAKDPJA. Stamina >iuatuor fiul)ae<iuali«, 

OrJo I, Monogynia: siylus simjdcjTt 

a, perigonium simjjha: : 

lifaianiltemum, calyx corolliuus lotaijjs ULer lOt, 

Parieiaria J cal, herbaceus 4-pnrf. liber ISl. 

Isnardia f cal. Iierbac. cawpai)ulatu8 adnatus 63 4, 

^taeagnus t cal. coroHinus campanulalus , fitipma capitatum I6i, 

Sanguisorbuj cal, corolliuus, stigma aspergiiliforme 6IO. 

' b. corolla mofiopeiala: 

01', flores irrcgulares in reccpiaculo communi*. 

rUTOcejihalus , involucr, subbiseriale, recept. setosiim , papp. phirorsns 19-2. 

Scabwsuj iiivolucr. stibbiseriale, rec, setosiini, pappus setoso- nuiltifidus 19?, 

^sterocephttlusj inv. Mibbiserialt^, rec. paleaceum, pappus selosiis Jb3. 

Succisa y inv. imbricatum in pnlpas reccjitacnH transiens 19G^ 

Dipsacusj inv, radians, receptacnli paleae puugeiites 197^ 

Globuluria, inr, subbiseriale, stigma bifidum, aulberae I-locnIares 364. 

p. fiores ino7i in receptac. o^gregafi) sqiaratiy rcgulares : 
Ziiiordla f (monoica) cor. tubal, scariosa, ntriculus 1 - spermns 394, 

Fiantago , cor. tubulfasa scariosa, utric. eircumscissus 2-pleio-spernuis 39^*^ 
Ceniunculus y cor. 4-fida, utric. circumsciss. polysp. il. axillares 408. 

Cornusy ccr. rotate «ub-4-petaJa (cf. infra) dnipa baccans uuce Lilocu- 

iari disperma 202. (4SS.) 

f^aijtaniia, polygama, cor. rolata, masculae tri£dae ovario liermapbro- 

diU laterals* , cal. fructus tricornis £05. 

Galium, cor. rolata, utriculns didymufi dispermiis 206! 

Hubiuj cor. rotalaj drupa baccans disjierma " 210. 

CrudancUa, cor. Inbnlosa , ovarra 2. obloiiga r 204! 

•^S]i«ri,la y cor. infnndibniaria, ntriciilns didymus dispermws 20i[ 

^^lerardiay cor. iiifundibularis , caps, dispernm calyce coronata 210. 

i.rnodea , cor. iufuodibuJ. dnijia baccans disperma calyce coronaia 2X0, 

Ctcendia, cor. Tenfricosa, caps, bivalvis ad inarg. polyspertna 420. 

I^innaca, cor. campanulala, drupa inf. sicca bibracteolata bllocuUris 210. 

— , c. corolla jilciopeiala .". 

Arapa^ drupa 4-cornia 633^ 

-^mmannlay caps. 4- (sub - I ) locnlaris polysperma 639! 

tiypecQum , caps, lomentaceo - artitulata ^ 699, 

^imediumy caps, silicnlosa 703, 

Cor/iiiS, drupa baccnns nnce Liloc. diaperma 202, (483.) 

tivonymus: caps. anguUta 4 — o-Iocul., sem. paiica arillata 6^7. 

Ordo II. Digynia: styli binii 

^p^yJ>orQsma y acbenium auriculatnm sera. 1. erecio , cal. 4-dontatii» SfiJ. 
■^^^■^inniia, drnpa inff ra, pyreua 1-M>erma, cal. 4-fidu5 bracteolis 4-adnati8 t^.. 
^^Jfoniuj caps, siipera dispcxma . 7S2. V 
s 
X Orilo III- Tetra^yaia, 

a- efyU But s^i^mata fjuaiuon 
JJex s T)acca 4-5perma ^ 433. 

jBsniarchia , cajis, 1-loc. dentib. tleliiscens, petala bi£cla * ^93, S axilla ,,r.aps. ^-tsWis poly^perina 
Mdioia, ca^s, 8-locul. 8-spprina, 793. 157. 
400. Hadiotn, caps, 8-locul. 8-spprina, a^pala iissa 8U« 

* * 6. pisiiUa quatuor : 

Sulliarda i cor, ^-^letala^ hecba svicculeuta *^S' 

t^otamogeton f cor, 0. uucuUe ^e^siles, lieiLa ^quatica ^' 

Class* V. FENTA'JsDKXA, Stamina quin<jtte# 
Oi-do I. 31 o n o g y n i a : stylus simplcjc : 

A» perigoniam simplex: 
T'^esutmy drupa monosperma 
Glaux » cap^. 5-Talvis 

B. corona monojyti nXa % 

a* stylus ovuriis interposUus^ 
* JauX pervia ahsque fornicihuS! 

ISchiam, Cor. suLriugens, staiu. adsceiideuti'a 3^^' 

jLiihosjicrmum 3 faux 5-»ibboso-iinpressa aut plicata, surtilae o«seae ^^^ 

Sieenhamnzera i cor. limb, scypliiformis truuratus, nucnlae driipaceae 337. 

I^ulmonaria f cal- prismaticus , cor. limb. S-fidiis fauce 5-poiiiciJIatits- 3ij« 
2Vonucay cal. S--fitlus iafcucla vesicnrius, tor. limb. S-Gdus fauce peuiciUala 33S« 

Onosma y cor. cyUndricA, a»tLerae caiidatae, berbae Iiispitlae 5i^» 

Cerinthcy cor. cylisvdncftj aMhevae sagitlatae, lierbae laeviusculae 3i9» 

** faux fornicihus clausa: 

JlTyosoiis, nucuTae laflrissrniae nitidae 3W. 

.Anchusa , nuculae ru^osae basi iinpressae, corolla lubo recto 3i-. 

Z.ycopsis f Quculae rugusae. basi impressae, corolla tubo curro 34?» 

Cynoglossum i nuculae deplanae dorso glccludatae 34*» 

]\TaUia t nuculae piano ^circumalalae 345. 

Omjj4^-i^f>e^e« > nuculae pateriformes _ ^ 343. 

IS r it rich am , nucnUe tri^netrae laere* margine denllculalae * 345, 

K<r?Jinosp€rmum, n«cuUe mar-iiiC glocUidatae 3*5. 

RocJttlia , noculae binpe connaiae steliato -verrucosao 3**'5* 

^sji«ruoo , iiucvilne «jua\eiii&e ^exrucosae 346. 

Jfcrra^o J coroMa rofata 346. 

Symphytum 3 cor. sjbcyiiatlnca * 346* 

h, siyliu ovariQ qjnVa7iss 
♦ crt/js. jw/crfl i. c. caiyci innataz 

ZoBelia i corolln irregularis, autberae conuAtne 295. 

Houctla, for, irregularis, antherae itberae '^'^P- 

Jasfone, cor. Uciu. liue?.ves, amb.colifter. sligma GlaTatnm, fi. In capitalo 2^6. 

J^hyteuma, praeced. sed aiitberae iiberae, stigma 2 — 3 -fid. fl. capilali 

aut EpicaAi 296. 

Campanula, cor. crrmp., caps, foraminibus externe debisceus 29^. 
Adenojihora , pratced, cnnj uectario Itibulafo fityli basfu vagfnanJe ' ^0*. 

Frismatocarpua, cor. rolata, caps, prismatica 305. 

. ** capsuln semiinfcra: ' 

fJ^ahunbergia i cor. camp., caps, triloc. 30i* 

Samolua ^ cor, liypocraleriformis, caps. 1 -local. *^'* 

*** ca/)j. *i//jfri^ s. Wjtra (aut uin'eulusj foUicuhs) : 

i) ruptiUs ncc dehisctns i . 

Uoiionia, tor, rotata , pi. tiafans K.ipi^era 3'??. 

Flumbago f cor, piicata , ntriculus t-spf^riims 19*' 

Convolvulus y Cbi, plitata iofuiidibularis caps, triloc. loc. disperniifl 34'=. 
ViUursiat cor. infuadibulaci-roUU S-loba serr^laU, sem. couiplanaia ciHata *26. 5 TEKTAKDRIA. XT 2) circumsc'ssa aui c^trculaia; 
yInagaUig, tor. rofaia \408* 

Jirastkiag cor. iufucdibularis ccniorfa 4t;S. 

Hyoscyamus i cor. infunJiLuI. liinbo irregul. 5-loLo 3S8, 

Scopolina , cor. cylintlHco - campnnnlata 368, 

Soldanella i cor. muililitla 4q3, 

i) follUularli sutura dehiscent: 

t jcm. comaiaz * " 

C/nanchum f cor. stellala , corona ttaminf'a Jcbata 41S, 

u4sciepias, cor, rotala , corona slantiiiea 5-cucuILatft 41&. 

Peripfoca J cor. rolafii Mrfutd inor^iuata 863# 

^pocynunty cor, campaunlata , fauce ouda 429. 

ISsrium, cor, Jij'pocrftteriftrmie , faucis corona lacera^ 430. 

tt trmina nuda: 
J^i/tea, corolla lijpocrateriforniis fnuqe amuIi'atA 430,. 

4) capsula Civaivis t 

t jJactnti.s ]inrictalifiU9 : 

BftnyantheSf cor, inlos Gbrillosa, pUcentaeTalvulis in medio 1ongituclinnl«j 430. 

SwcTtiUt cor. elellata, lobo cuiijuc fovea iiectarifera peniina ciliatn baeilaria 4^9. 

Geniiana , cor. 4— 5— ij-fIJa XuixJo glandulota, fil.im, in lubo Uecurreutia, 

placentae niarginales 42j, 

Erythraea, cor, |jy|)bcrat., cal. pri^mat., antberae poet anlLesin tortiles 421. 
J^omaiogatn'um , cor, rotata, f^uaoiae lacerae in fuudo , stigma utrinr^ue 

in suturam decurreuf 421. 

ft jilacenta iransvtrsa T t 

J^phemeruTn , cor. rotaU, stam. patula, placenta comprei^a 400. 

Kamondia f cor, rotata, stain, connireutia , 8e|)tum medio iaterrvptum 

utrinqae ia pUceutam rerolutiim ^ 3W, 

Verbuscum , cor, rol. irre|, staui. iuaerj. difForniiaj placenta crasaa S79, 

IVicciiana, cor, lafuudiLuTaris, limbo plicnto 3S9. 

5) capsula triualvis t 
I^oUmonium, corolla infundibnlari- rotata 6-ioba 349, 

6) capsula ({uadripariita ." 
H elioir opium f caps, nuculis 4. deftiscens, cor. b^pocratenformfa 347, 

Vaiuroy tapi. 4-TalTi*, cor. iufuod. piicata, cal. deiuum haiicircumscieBui 389, 

7} caps, vah'is dentibusve 5. vcl pluribu^ dckiscenst 
' _ t unilocuiarU : 

Soldantltot caps, aptce circuiuscis&a dentato - debisc. cor. multifiJa 40S, 

frimula I caps, dpntib. dcliisc, cor. tabata Jiuibo 5-lobo 401, 

Cortuta, cap*. aemi-S-Talvispolysp., cor, rotataefaucia annulcglandnloso 405. 
^dtlrotactf caps, ultra cemi'5-TalviSr cor. bypocr. fauce impreasoS-gibba 399, 
Jirtiia , caps, ultra cemi-5-TalTis, cor, hypocr. fauce 10*- ginadutoja 398, 

^■clamen, caps. 5-Talviii, placenta globosa, cor, rotata reflexa 406. 

GlmwT, cafis, S-rAlrit, plac. globosa, cor, iufund. rotata aut nuUaj ter- 
ba foliis decu«£aiia ' 4q9^ 

AsUroUnoni caps. 5-TalT. €or. hj-pocrat,, alam. h Iifcera dikaniiaj sem. 

•xcarata ' 40^^ 

2\''aumhurgiat cap*. S-valr. cor, alellata dentibua inlralaciniaa auctaj ttain. 

libera patuhi 4tO, 

T^-simaenia, capa, S-Talrii, cor. rotata, stam erecta appro xiniafabaii connata 410, 
Coris t caps. S-valvia ia cal. infiato fpinuloso, placenta pateiiarii A-dent. 

4 - sperma 410, 

1 1 pluriJocularia : 
Azalta, eor. camp, regularia, antb. lougituJ. dehijc, caps, bi-tri-locularia 417. 
•Antnodtndron, cor, infundib, limbo irreg. 5-part. anthtrae poris opercu^ 

iatis apice debiscenteif caps. 5-locularis 416. 

**** hatcai 
^iysalts , bacca biloc, in calj-ce resirario, cor. infundibolari- rotata 3W. 
^icandra, bacca 4— 5-locaJ. , cal. 3. fid. aD^utatns, cor. campanuJata 390. 

^tTopa, bacca bilocid. , cal. i, f^, patens, cor. camp., atam. didTnama 
-"" impari 390. J\Tandragora, tarca 1 -locnlaria, 6tam. aerjualia _ 390. 

Solanum , bacra Liloc, cor. rolata (steliatajj aath* subcoliaerenles apice 

poris ileliiscectes ^ ^ 390. 

L}'copersicum , barcB IjUcc , cor. fiiellata, anih. longilud, tiehisc. afice 

appeniUcuIatae J sem. ^illosa " _^ 393i 

Capsicum J bacca bi - tri-locu], sicca, cor. rot,, antli. longit. dehisc 392» 
X>yciumj bacca biloc. cor. Lypocrat., eUmina barba sua faucem ciaiideiLiia 393. 

C Corolla jilciopeiainx 

a»^ irregularis caUaratar 

Impaiuns y cal. clisepalns decLtluus, caps. carno#!a S-valris _ '702, 

i^iolitf cal. S-sepaUi8 marcescecs, caps, memliranacea d-TaWis ' 704» 

Jtederat T^*' ^* '»^'^^^ plana, ilropa pyrenis S. ruguIosJg 4S5. 

^mpelopsis f pet, 5. paieiitia, fttaiia. e &cypbo , bacca S-^l-eperma 48a. 

y^HiSi pel. S. apicecobaer. calyptratiiu a bnsiseceilcutia, baecal— 4-5perma 'S'^5. 
Paliurus t tlrupa sicca borizontaliter cironmalala *^^' 

ZizyphuSy drupa succulenta pyrenal— 2-iocHl., pet. nngnicnlata conroluta 4S6i 
Hhamnus J dioico-polygamaj drupa Bucculenta, pyrenae 1—4, pet. angusta 

exigua i _ . ^^'' 

Frangulat drnpasticctilenta, pyrenae 1—3. pet.un^incu!ata, stamina forenlia 4^8' 

Hihea^ bacca polysperma, cal. urceolatus , pel, (parva) in fauce 56^* 

Ordo ir. "D i e y n i a ; siyli hini : 

a> ^. a-ziUari-fasciculati, glomeraii: 

* ecoroUaii: ■ 

Ccliis J ^rnpa l-8perma *^* a 

Z/lmua f nux verlicaliter ctrcumalata ^ ^^' ■ 

ZUecehrurn, cal. cucullato - 5 - partiliis carlilafiineua ' ' . ^^** 

J^aronychiay cal. S-parlitus Xierbaceaa apicibus tiiLciicul!ati9 j stipulae 

scariosae magiiae _ ^ ^^' 

fiertiiatia, cal. S-parl. lierhac. planu* , stipulae minimae ^J?* 

DioiiSy polygama, cal. m.-isc. 4-pRrl. fern, villo iavolutus 5*a. 

fialimiiSf polyg, cal. fern, cwneatns cum auriculis coudoplicalis comprea- 

aus ulrinrjue denticulo intermedio ^ ,, .* ' 

^tripU^r, polyg. cal, fein. profunde bi^arl. partltionibus iulirhomljeis eibi 

inricflm adpr6£sis denticulo niargiuah ^''* 

ChenopodiuTtij cal, 5 -part- carinatus lierbacens, sero, lenliculare 5^^- 

Beta, cal. 5-part. ramescpnSy aem. subrotundum borizoutale apicnlalum S»0. 
Suaeda, cal. 5-fid. demum cornicnlalns, sem. horizontale 580. 

Kochin^ cat, 5-fid. laciuiis dernum appendiculo scarioso petaloideo trana- 

verao, sem, faorizAntale ' ^ ^^\* 

Sliiuniy cal. 3 — 5. part, planui, sem. erectum 5S2. 

Schoheria, ca!. 5-part. iabcarinat. inappeudiculatus embryo epjralis ex- 

SaUola, cal. 5-part. demum petaloideo -appendiculatus, embryo spiralis 

exalbur ■ osus l.crizontalis . . , *° * 

jimaranihus y cal. 5-part. glamaceus, ntric. circumscissus, eem. 1. erec- 
tum crustaceum 

** eoroUaii {ft* glomerati^ corjrmhosi, TaC€mosi)t 

Cutcuia, perigonin subcarnosa, fnibryo spiralis, herba apbylla 565. 

i^psophila {Banfyo) , ccr. 5, peiala, taps. Teutricosa polysperma 801. 

7 eUzia, cor* 5. pelala, caps. lere« S^* 

SiaphyUa, cor. 5. pet. caps. 2 — i-locuUris reaicaria 7w» 

6. ^- umheUati: UmbelUrerae: 
I, Coiloapermae «. cyrtospermae ; albumine incwrvatQ-giblQt antice e^fCavai^ 

infiejco : 

a. Coriandre»e; 

Coriandrum t £r«ct. gUbo£n« tIx defaifceas **■ 

Bi/oraf fruct, Li-globoiua ^ **^^ 5S« PF.KTATCDHrA. XVII / ^ 

II, Solenosperraae : a^humlne invaluio y interna iaUrc canal i^u^aio- 

T>. Srnyriupae : paucieosiutae iurgiJae : 

411. 
— - J -~ - - ----- -- _ — -. - 

Z'lcurospernjum f i'ruct, ovatiis coniji^essuftj ntriciilornm costae caTfte, nu- 
clei coslftg recipienlos 
Vhysosliernium f utncxli reniforaii - pIoTiosi, rosfae 5, {ilirornies ^ 442, 

Smyrniuni , >ttriciili renifermi - globosi mnUiri SHCculenli nigr** costae 
dorsales acuatae T^cTiinopliOra , fioa cenfricns feminens, rcctp 
Cofiium f fnicfiiS rost-ie nmlutato - creiiaTae 4U, 442. 5, ScantTicinae : pnuncrysialae ^Tongafae (columella furculai a) ScaJtdr'jCj utricuU elonpAti f ostati , rcsiro longissimo *■ 4W» 

jinthriscus i wtriculi oblon^i ecostatf, rosfro coslato 443. 

Chaerophyiium J iitricult o()Io«gati costati eroelres _ , 4i4, 

3Tyrr}iis y utruuli oLIousau costati, costis cavis a pyrena soTutis ^^^f* 

IMoloiiosjiermuTti , ntricuH obFon^ali ahito ^ costili 446. 

A, Cauonlinae; Tnuliicosiaiae armaiae (coluviella furculatu'): , 

Cancah's , iifricnri' costae S, priiiiariae aculeatae, 4. secu&dariae elevalio- 
Tes furcate -nfulealae ■ ■ 44S, 

Turgenia i wtricufi coslae tres (mecJiae) primarlae «t 4, secouJanae 3—4- 
fariani acnleatae 447* 

Torilis^ utriculi coslae S. priman'ae fictulosae, fnlflrstilia acoleata 4>7. 

III. Piatyiipermae I alhumine inferno laitre jilanot 

e, Dann'neae : multicosiaine armaiaez 

Orlaya^ cosFaR BPcunnariae bi-frifarinni iiriil^atae 44S, 

I^ttucus } cOBtne secundariae elevatne sinipUci serie acxileatae 448» 

f, Tlinpsieae; muHivitiatae alutdt : 

TMserpitium f costae 4. s^cunctariae aJalae 449, 

Thapaia , eostae 4. secujidariae , weJiae filiformes, laterales alata* 45 J. 

g. Silerinae ; paucicostatae lenticulares : 
SilcTf tilricuH filiforrni -cosfafi ^52- 

b. Tonlyliiiaft: paucicosiaiae ioroso- annulatatx 
rofdS-rium, utriculi tloplani mnr^Jue tllscolore riigoso 45'2. 

i, Peucedaneae : paucicostaiqt dijrtcrae (.alis ncmpc ad suiuram ittviccm 

^ / incufnhsntitius) : 

T*hysselinum f ufricuTi piano- convexi, coslae 5. cTor^.'iTes contiguft* 4j5. 

Pteroselinum f tilricufi Jepfani, cosfae 5. <lor*aIes cnriuatae, luargo alnrii 

ttistinctus y "vittae commissural tlisrum perciirreiites - 4SJ» 

Oreosclinum i utriculi Jt^plani, costae 3, dorsales cannataej margo alaris 

distinntus, TiUae cpmnn^fnrae (Itscvm mi^rglnTntes 455. 

Ceryariay ulriculi piano- convexi ^ costae 3, dorsales et marginales cum 

disco couflueules o[jsolr*tae " 453. 

Ostcricum, nfriciifi guLdeplr.ni sufura renirali, coslae 5, JorsaTea carina- 

tae, lal<.ralps alalae, yitfaft comniij?urae 0— 2. 4S5. 

imperutoria , xitTicu\i fnbdeplani , costae 5. dorsales carinatae, !aterale» 

aUtae, vittae couunigjurales bigeuiioae 456. 

HerachuTTiy utriculi depliini , cos-tae i. dorSales tenwes, mftrginales foli- 

alatae, commi'sanrap vittae 2. clavaf'ie 456. 

Pfliit'naca, utiiouli ileplani, coslao 3. dorsale? tenues, marginalea soluala- 

Ue, comun'ssurae vittae 2 — 4. lineares, interstitiis solitariae 45?. 

Opopanaxj ulriculi depj^ini, costae 3. dorsnles tenues, luargioales SuLala- 

<ne , conimisMirae vittae 6 — 10, iolerstiliis leruae ^ 439. 

■^nsihum^ utriLu)i depbui snLleiiticulares, costae 3. dorsales rarinatae, 

exiimaeobaoletae, vittae dorsales interstilia expUnte*, cal. dent, objoleli 439. 
reuctdanum, otriculi dffplani ovales, costae 3. dor«aIes carinalae, extimae 

2. remotae , in margine aUri , viltae doraales 4. aiigustae, cal. i-deo- 

talus, petnU 2 — 3-deutaia *S^* 3i^III PENTA:5DPcIJ1# 

Ferula, utricuU depUnJ ornUs , co*l«e 3. dorsnles filiTormes, exlj'mae 2* 
olisoielae lu ii.arp.iie aUri , Tittae iniersliliis J - plures-, commJssnrae 
4-i}!ute«, c;\!. suIj - 3 - deiitato> , pef-iln nruuiiuala 460. 

k, Angelic.-ae: paucicostatai letraptcrac, {alis nempe ad suturam patulis): 

Sclirtum, olricuK subdeplani, cosUe 5. luembrauaceo-alatae, extimie 
uupio lalioref 4gl^ 

^/i^c/icu, iitricui; soL.lepIani, costae 5. iIor»aIea, mediae cannatae, ex- 
lerae latiores raen.Tiraoac.?o-aIalae , coiuiiiisaurae ■»ittae 2 — 4, nitersli- 
tiis eohiariae, involucrum anhmillum 462. 

•^Tchanj^clica, Hlriculi »ui>depiani, aiu.ira 8iihceiitrflli\ costae S. dor5a!os, 
D*edjaer.irinalae, exl. late alata.', nucleus liber Tiuisnumerosis coiitigiiiftie?. 

l^visitcum, ntncuii iuhdepliiui, costae 5. apr;„,ilifpr acuatie, lalerales 
Teuioliore*, cominisfnrae viuis: 4, ilileretililA jiiediis : I, lateraHbus: 2, 
iii\ol(icrnm poiypin Hum 463, 

1. S^^&Aiaavi paueicostutae iereiiusculae {costae laUruUs TnarginanUs): 

„ , , , * iiiii-rstii/a nulla, viltac nuVme : 

ruchyidcurum , cal. deulea olisoleli , pet. obov. late acumiuala. ulric. 
orati cra&se Canuato - j-coslati 4:i. 

** interstitia t - vittafa : 
^ calycis denies obsoUti: 
^etfiu^Ut petala obronlala , utiiculi traiisdepnieutum roluuduiu , cofitae S. 

orassae subcariuatfte , involucelhim peudiiiiuii 464. 

toeniculum, cal. inargo iucrassRtua, pet. ovata retu«a, utric. transso^m. 
pemiteres, coMae S. cari»alafl 46S. 

Cmdium, pel. obcordata, utriculi transspgmeiito roluaJo, mein'uranaceo- 
S.alati 4gg^ 

^^ calyx definite S-deniatust 

OenantAe, pet. obcordala , urriculi subtereles ; colnmena adnata 46J. 

iyundmannta, pet. ovata retusn; utriciili obicii^'i, coliimeil^ libera imlJTisa Wii 
^^S€li, pet. obeorriata, otric. subtereies, columelJa libera, iinoJ.subuuIIum 466. 

*** interstitia pluriviitatai 
^ catycis dcnUs obsolLiiz 
Lnthmum, uacUua uialtivittalu*, pet. subrotunda piano-acmninata . ulri- 

culi ovati suLcomprefM cariualo- 5- alati , pericafpium ^^oiv-ioiLi 472, 
^isusiicum, pet. oLcordaia, utriculi coiiipre&ii acuato -5 - costati 470* 

.V/a;i*, pet. oblonga acomine eaiarg. utriculi OTati acualo - 3 -costali 4TI. 
meum, pet. ovaiia acunuue piano, utriculi fusiformes carinato-5-co5tati 471. 

^^' calyjr dcf.nite S~deniatus: 

m. Ammmeae : paucUostaiae fontracUte (coslae laUrales marginantcs) : 
™- . . ! - , * interstitia tvittata: 

5rl"o'w,lm"r,]1*"'". °''"'«1'' .P"'*'" ol-ovata, vlttae costnles' 47i. 

^S^Jt^,l;:\\Z^UT "'"'''''•' P^'-^'" "'^"''^'^ inflexo-acunu-nMa,^,^ 

* * interstitia viifafa : 
>fn/,>>r. ,,'<.f „ I , . -^ '^'^^>'-^ obtoleie dcniatusi 

S b/;Tr'tifa ^" ^ubrotunda i^flexo-acunnnata nec'emarginata, coiu-^^^ 
frl''^; ^'l*; f"^^";*- '"^^^o-«cunn-nata obtusata , styli snbnnlli 474! 

WA/i/nj, i'eUlaobh(iueobcordata, acumiueinfiexoUloretufio, iubradiantia i7i* PEKTAKDRIA, XIX 

Carum , petala obcortlaU inflexo- (acute) ncnmfnflta , involacra e! Invo- 

lucella nulla. (linJ. simplex.) 476. 

Suniurn t p**t. obcord. acumiue angulato cljtnso , involucra el involncella 

pleiopltylla. (Fadix tnli'jrL^a.) 477, 

JPimpinelia , pet, obcorddta ncnmiue excifo, olric. ova?o-compressi ae- 

qaales 5-co5tati, iuterstitia et conimig^iira iiliirivittata ' 477. 

liuplcLiruTTt (siiecies pcrcnnes), |>^t, .culiiotunda involutaj fructu5C02upressi> 

(Vaginae foJiifornies : pliylloJia Inniin3 nnlKI.) 479. 

yt- ^ calyx definite dcniatus; 

Ci'cufa J petala subrot. inflexo - acuminata , utriculi globoso-comprejssi, 
cost.ae iuter»liliis aetjunles 47?. 

Ptychciis t petala obconUla, e cri'stA transversa inflexA acuminata 474. 

JFalcaria , v^iii\si ol)corJato-fcul>rotiiuda acuiuiae Jato oLiUiao, atyli diver— 
gentes , flores rniidLini in rnmis Jnftralibu§ sterilt*s 475. 

Hladftih'a, (cat. uetit, cucutlati,} pet. obcordata iuflexo-acuiuinald, semeu 

pericarpii coslia intrau5i 476. 

SiuTfZt (''^t.ila obcordatfi tuflexo -acuminafaj iitriciili fub^lobosi compr^ssi 

aecjufiliter ohluse 5-cos1ali, interstilia et commi«suja pIiiririltAta 478. 

Hilosciadium, petala ovata acuta adsceDdentia 47j. 

D, Hydrocolyleae: imper/ccic umbcllaiat complanaiae : 

Ji^drocoiyit i cal. margo oLsoIelus, uuieull cumplaiiali, nuiliella simpleac 
ia flCiipo , folia Dostris peltala 4di, 

o. Saniculeae: imperficte umhcUaiac iuraj'dac: 

* cah'cis denies hcrbaceii 
Hacquetia, utriculi suliconipreeM inennes (capituluoi involucratum in scano) 48?. 
Sunicula, utriculi turgidi haDiitto£o- ectiiuati 482. 

** cafycxs denies suhscariosii 
^sttantid t nlricnfi coslae iuiiattic mpofrae 48J. 

Eryngium ) utriculi deusc arrecti-ecliinnti 4g}. 

Ordo III. Trigynia: sfyli aut siigmaia 3t 

SamhucuSf cor. rot.tla 5-fida, drnpa baccans trisperma 200. 

yihurnum, cor, rotata 5-fiJa, dnipa baccaus luouosperma 201. 

Hftus , cor. 5 -petala patens, drupa nionosperina 4Sj. 

Staphylca^ cor. 5-pclala erecta , caps. Tcsicaria 2 — 3-fida 7fi9. 

Corrigiola J cor. 5 -petala, nux X - spertua calyce inclusa 474. 
Ttimaria:, cor. S-petala, cnps. l-locularis trivalvis, aemiua comata Sfi7, 

Vrypisj petala 5. bifida coronata 81?. 

Ordo IV. Tetragynia; stigmata 4; 
Parnassia i atjaamae S, nec!ariferae radiatae 7J0, 

Ordo y. P e 11 1 a g y D i a : 

Armcria , calyx acariosas S-pli'catus, ulriculus I-sperniol, capitulum in- 
Tolacralum icu 

Staiiccy cal. scario«ns 5-plicalo5, utriculus l-*permus, flores rymoso-spJcatilSol 
Vlumba,^o (cf»Monogyn.), calyx lierbaceus glaudulosus, utriculum l-suer- 
mum loveus j,.| 

Mdrova?tUa , cal. 5-sepaIua, cor. S, petala, eligm. obtusa, caps. S-Ta?vi» 
polvyperma -jtt 

Droaera, cal, 5-T»ar1ilns, cor. S. petala, stigm. bifida, capsula 1 - locula- 

n« apice S-valvis, polysperma 711^ 

ZinuTTij cor. 5. petala, caps, 10-locularis lO-flpermd 8}|[ 

A. ovaria S; 
Crajr«ti/a, cal. 5-pari;tu«, slani, 5. alterna Bterilia, carpidia pleiosperma 
^lObaldiay cal, IO-lidu», carpidia niono»perma 48*=, 

Ordo yi. P o 1 y g y n i a : ovaHa muita i 

^yasurus, carpi J ia in ."^piram compaif* Sux»er£ciG lacTisala 718, 

^ratoceiihaitis i carpidia apicata cGxnuta 71jj. Clftii* VJ. HEXANDEIA. St.iirna sex. 

OrJo I, Jtl n o ^ y n i n : aiylus simplex : 

a. /fores gfumacii T 
Xu^iufa, stipmala 3. cjipt. nniloculriris in'valvis tn'^pprnia di> 

J uncus J «ligm, 3. caps, tri- lofuJarrs 1riiraTvi« jiolynperma 9J. 

^phyUaniltes y eal. glum»cev8, cor. colorala, cf. itifra HQ**' 

bm flores (hcrbaeei auf plarimis) calQruizs 

* ovarium j/ifcrum; 
SternLergia , |;M*riant1iium ttiliiiUto - inluuilibularo aexpnrtiliim erecliim 87. 
Xeucoium , peri.in*lii«m cainpanurilum aeqiinlilrT »exnar(ituoi 87. 

(yalanthua ^ perianthium sexparliluni, partitiouihuB triljuB inlPriiij abbrc- 
Tiatis emarginsiis , g7, 

Karcissus, periiinthiiim Tiypocrateriforiue Jexpnrritiim, corolla in faucr* 
patfllaris aul sc^pliiformia S7> 

Fancratium , periauthinm infnnJiljulare pnrlitionibut linenrihus , cor. in 
faacft, fifSft, ftaiiiinilein Sdi 

^gavc , perinolliiuni tiifnilociini limf>o e-parlito alternalini coroUino, 8la- 
zniua exserta, aBtlierae TacilUntfs 90. 

* * ovarium suptrum : 

^ capsufiii 

iZ» piriani/tium urceolatum aut {husi eerie) cnmpnnulniumi 

0. semina an;^ulata aut rotunUaias 
7\Tuscari , perianlJiinm wrrecl'itum (i- Jentatuiii , fitfluiina in KiIjo , c.ipfi* 
triloba. XiacemuA brncteatiis 104* 

JJyaeinthus f perianthiuni campannTHfum 6-£<Jum, atnni. in tube, caps. 
rotuniTatn In.'uTra. Ttacomuji brat' tiis 105. 

StUevttlia, perianrh, ad medium sexparf. aDpnlAfo-campanulntnmj fHatnenta 
luembranacea in fundo. iiaceiuuji brBclentiis 105. 

J/ropetalum J perinnth. 6-pnrl. pnrlitiones exlfroafl longiores pat?nlos, 
linternae couniveDtes , stamina in liibo 105. 

A^ra^ihis, ppriantli, n'\ basiu 6-p»il. exirorsum patuloin, 8lnni. filiforniia 
La?i inSPrta. Bract^ae peJicfiiii.? pfmiu.ie 10*. 

Codonoprasum, periaurb. 6-par(ituin ba^r cum alaniinjbus connati's coTiae- 
rens. I. mbella penilula, tpatha bivalvia eioD^ata 114, 

Jiemerocallis, perianlb. irrpgulariter C-j)ait. inluntiibulare, flfain. Jecli- 
tiato-adscendentia , cap?, tri^ona ^ jl5, 

CencArin, periaiilb. irreg. ti-parl. iiifundibulare, slam. <IerIiiiato - od^cen- 
deiilia , caps; liexngnna ~ jl6, 

'Eryihronium , periauih. 6-parlJrnm e Last iurtintlibulavi palenti-ref!cxuni, 
calli neclarileri gexninaCi in*4"mrdo J02. 

0. sem ina plana ; 

PoUanihcs, perianthinin liypocrnlprifcrine curwinoi 116. 

Zih'umi periaiitli. e basi angiistata patens aut r ^ flpxum , sulci neclan'ferj .& 
lonuitiulinales solilarii lOi. 

Fn'tiUariat ffritMith. campannTif um , /orea nectarifera otilonca parlitio- 
nibns aiiprabasilaria , rap*. pbtu$an»iila J02. 

Peiilium, perian+li. campannlatuni, fovea necfarifera in fundo orbicularis, 
capsnlft «e"^ala*a jqj^ 

Tullpa, perianth, campanulalum abstjue nectario, stigma trilobum in ova-t 
no eessile (stylus nullus) 103. 

. ^. pericinthium V ai entUaimum : 

^corus , spat^x deDSiliorns, Hores Jierbacei II. 

Sciliut perianHi. slellaluDi cum irtaininibiis patPntisMmum I06. 

Lloj'dia, pet-ianlbii partiliones plica s.iprabasiiari transversa neclanfcra H-- 
Gff-j-n, penanlb. stellatuni, slam, subnlala, cans, trisulca. Corymbus 
snbambeliatns m spafba. ' i(j7. 

Vmiiho^alum, perianth, stpllaium, filam. dilalata, caps, ^sulca. l^ace- 
mus aut corynibns brnctealns, . ~ |0?. 

Albucea^ periflBib. stellatnm, filam. membranacea utriutme oaspidata, 
truct, caraofiui^ obtusaosulu*. Bacemus brA«teatu9, i09. HEXANDRIA — HEPTANDRJA* XXf Porrum^ periantlu stellafuTn , filam. alterna membranacea ulrmque c«s- 

pidnta. Uuibellii , spaltia bivaWis ' j in 

jiiUuTtii perianth, stellalum , £lam. sobulata. Umbella, gpailia bivalvfs. 111* 
Elatine (ftexandra), cor. iripetala, caps, polysperma, seui, elongata tere- 
tia curra. Nalans, fol. opp. g^g 

y. cQlyx arrecius » corolla patens ; 
j^phyllanihes , cal. glumaceus, cor, hypocrateriformia iiuibo 6-parlito 140**' 

£epUs , cal. canipaaulatus 639" 

Zyihrum (4X13 — 14.), cal/lubnlosus slnalus ^ ^^q* 

^ ^ d7a;ja aut haccas 
ff. perianthium urceolatum , campanulafum \ 

Convallariaf perianth, simplex G-dentaluni, bacca setiiitriloculans plelo- 
sperina "" ' gg^ 

SireptopuSi peri.-xnlli. simplex 6-partiiumebasicanjpanuIata patens, bacca 100^ 
Btrheris , cal. 6-sepalus tribracteolatus, cor, 6-petala campauulato con- 
niTens, bacca bi - tri - siierma ^^jo 

fi, jyen'anihium palcniissimum : 

Tamus , periautb, 6-patlilum, fern, stj-I, trifidus, bacra infera tri- 
locularis 6-sperma Hjj 

Zycopersicum , caU et cor. siibsexpartita, antherae luembranaceo-cauJa- 
lae, bacca supera bilocularla 3^2 

Ordo II. D 1 g y n I a ; slyli 2 ; 

Oryza, Spicula uniflora, bractea geiniua niiuJma, bracieola gem. maxima 

ext. fornicata J sem. corticatuiu. Gramen. a» 

Celtis , perianlbiwm 5 — 6-partitum , drnpn l-sperma 570' 

Oa-yria, cal. bipartitus, cor. dipelala, nucula leulicularis circwmMala 568.' 

Ordo III, Trigynia: 

4. siyii ires aut stigmaia iria : 

Tamus, diotra, perianlhium simplex 6-parIilum, bncca triloniUris G-*perm* loi. 
Triglochin, perianth, dnplici serie trisepalunt, caps, trilocularis trii.periua*!jCi* 
liulZocodiunii periantb. lufuiulilnilare 6-parl. part, uuguiculalae in unguis 

apice staminigera ,acaps. tripona Integra ^ ^g 

Colchicum f perianth, iufundibulare tubo lougissimo radically limbo 6- 

partito, ovarium in bulbo, styli rr^dicales, caps, triiida 9g 

Rumejc f cal. tripartitos , ror, 3-petala marcescens, nux triquetra Sbfel 

Polygonum, cal. 5-partitus coloratns , nucnta xnouosperma S7I^ 

b, ovaria iria : 

Tofieldiei, perianth. 6-parliluni calyculaluui , capsulae loculi basi cobae- 
rentes polyepernii, sem. sulcata 97 

P'erairum, perianth. 6-partilnm (ecalyculaium) , capsulae loculi ba$i co- 
iiaerentes bivalves , $eni. alala qj^ 

Schiuchzeria J perianth, G-partitum, cap&ulae loculi liberi dispermi 96. 

Ordo iY, HcxagynJa: sligmaia 6 : 

Trjglochin C659,), perianth, herbaceum duplici aerie trisepalum, capf. 6- 
locolaris 6-spemia 0g 

Ordo V, Polygyniaj ovaria plural 
AlismUt cal. trUepalus, cor. tripelala X2, 

Class. YII. HEPTANDRIA. Stamina septem. 

Ordo I« Mouogynia. 

Calla, »padix dcnsifloms in spalba 10, 

Trientaiis , cal. et cor. rotata 7-partila 409. 

Aesculus, cal, cawjpanulalu*, petala 4—5, usguiculata irregularia 2bS, 

II XXII OCTAWPRIA — EI^ICEAKDRJA* 

— r 

- Clasi. VIII. bCTANDRlA. Stamina octo. 

Ordo !• Monogynia; stylus {sfigma) U 

Om ptrianthiuTn nullum i 
Call a i »p^dix iIcn»ifloru» in spatha ^ Id 

6. perianthium simpler: 
SttUtra^ OTarinm inferum, cal. tobuloso 4 — S-£du»> Styl, br€Vi» Stigm, 

cai»itato , alam. inclosa, nux ro»trata i63, 

^asterina i ovar. inf. cal. limbo 4-fidu«, Btyl* lateralif eloDgaluSj Btam, 

«xsei'ta J drupa moqoaperma ^ l6S» 

Daphne, orar. inf. cal. limbo 4-partitus, styl. tertainalis breyiij atajn. 

incluaa , drupa monosperma l6** 

c* corolla monopctala : 
Chlora , ovar. »upenani , cor. rolata 8-parl. tubb renlricosOs «lFgin. 2, 

caps, bivalvis unilocuiaris 421. 

Oxycoccus , orar, inferum , cor, 4-partita patenti-reflexa, antherae loculi 

fluperoe dis*anleB tubulosi, bacca 4-loCttlaria polysperma 20h 

T^aceiniuTTij ovar. inf. cor. urceolato-campanulata limbo 4— S-fiJo patente, 

antli. locati iiiperne distsitites calcarali, bacca 4 — S-locul. polyiperma 203« 
Cailitna , cal. 4-aenalua coloratua bracteolis decussatis , cor. camp. 4-iida 

jmatce«cens, antb, bipart. bicalcaratae , virgiueae cobaer«nte6j cap*. 4- 

locularis s^plis ad auturam debiacenlem secedenlibus 412. 

Erica f cal. 4-fl€palii« glmuaceuB , cor. Umbo 4-fido inarcesceni, caps. 4- 

■ratvis , valvia medio aeptiferia 412. 

UrucJienthalia i cal. caniji. 4-fidus, cor. camp. 4-fi(la marceaceiia, cap*. 

4-YalTis, valris medio aeptiferia , M* 

T^UnzieaiOi caL 4-fidii«, cor. urceclala Umbo 4-deDtato decidua, antlierae 

pore obliqao deliiacentea, rapa. 4-Ioculari8 417. 

d, corolla pUiopetala : ^ 

TropaeoluTtif cal, S-part. calcaratua, cor, 3-pet. irregularis, carpidia tria 77i» 
^escidus^ cal. campanulalus (ecalcaratus), cor. 4 — S^pet- irregulariSj 

capa, sublrilocularii - , . , ^ 768. 

JSpilobium, cor. 4-pet. regalaria patentiaaima^ caps, lut, elongata siliqui- 

foi'inis , aemiaa comata 634« 

Oenothera i cor. 4-pet. rcgularis patentiaaima, caps. inf. elongata siliqui- 

form^i»s aeniina nttda 6i7. 

Utonotroiia f pet. 4. basi gibbi neclarif. aiTficta, cap*. integrA 4-tociilari8 
^ polysperma (cf. Decandr. Monog.) 411. 

Vtutfl, pet.4.conraTapatentiasimaj8tyl.basidivisu«,cap«.4-.loba(cf.Decandr.)~65« 
jtctr , pet, S. plana patentiaaima , samara diptera , 76&» 

Ordo II. D i g y n i a i siyli {stigmata) 2 : 

T/lmus (U04.)j cal. 4-fidn8, cor. O. nux samara circumalata I80» 

Chrysospltnium , cal. 4-iobu» inius coloratus , cor. 0., caps. 1 -loctilaris 

birostria polysperma calyci imiata i5l. 

I^Jothringia t c*^- 4-8ep«la», cor. 4-petala, caps, I-locularia ft-ralTiS 7W' 

Ordo III. Trigynia: styli {stigmata) 3: 

Polygonum i cal. S-parti^ua intua coloratus partiticuibus interioribnt co— 
TaUutia , nucula mouoapenua 57l> 

■ Siettcra, cal. 4-part, cor* 5-petaIa, capa. trivalyJa, aem. fiijuamoaa 78i» 

Ordo IV. Tetragyni-a; siyli (stigmata) ^t 

Paris, cai. e( c6r. herbacea, filaiuenla ultra anlberas producta, bacea 99# 

Diospyros t cki. 4. part., cor, urceolata 4'fida, drupa S*-22-pyreaa 4ii. 

£latinc , ror. 4. pet. colorata, antherae terminales, capaula 639* 

^dQcca^ cal, mar^o foliaceaa 4— 5, part. cor. 0, drupa 4-pyreaa *&*» 

Claaa. IX. EKKEANDRIA. Stamina noTcm, 

Ordo I, Monogynia: stylus l» 
£aurus , drupa 1-aperma tSS» 

Ordo II. H e X a g y n X a : pitiiUa 6 S 

~ Biitomm, cRpi* 6-locularit 6-iida polyapcn&a 99k ^ DECANDKIA. XXJiX 

ClhBS. X, DECA^^D^lIA. SiamiJia dacem, 
Ordo I. Monogynia: siyli (stigma) I : 

a* corolla monopctala : > 

Andromeda f ecr. urceolala^ antlierae apice tic«Icaratae, cap». S-Iocul«rj« 

loculici^a (orprfa) ^ 4I*» 

Zyonza y cor. uftwolata , anth, ecalcaralae, caps. 5-IocuIaria, valruli* clu- 

pjicatis dehiscens (nutan*) _ _ 4lit 

rciostaiihylos , cor. urceolata , Tianca Faevis S-Iocularis S-sperma 416. 
^rbuiua i cor. urceolata , Lacca muricata S-Iocularis poiysperma 4l6» 

Hhododendton ^ CQTf infundihwliiris Umbo irregulariter S-iido, genitalia 

adfcendentia / stigiua truiicatum _ .*17« 

Rkodothamnus^ cor. rolata S-Ioba regularis, Mamina patentiaeimaj stigma 

CRpitatum ^ 417, 

StyraXi cor, infundiLolaru profnade S — G-parlita^ drupa coriacea mono- 
pyreaa l — 3 - fiperma . 433* 

h, corolla jileiopetala : 

a* Irregularis : 

^nagyriSi cal. bilabiatas, cor.papilionacea carini dipelal^ clausSi resillo 

' abbreviato, legumen. (Folia ternata.) **'*• 

Cercis, cal, urceolafo-cftmpanulalus, cor, papilionacea carinft dipetalS pa— 

tente, alifirexillo aLLreviato pcsticisyrefiexis, legumen. (Folia simplicia.) 544. 
Diciamnus i cal. 5-part. decidmiB,^ cor. 5-petaIn pateua , caps. 5-loba 767. 

^. regularia ? 
TiXonoirojia (e floreterminflli), pet, S. basi gibba nectarifera erects, capt, 

5-locularis oblonga, antherae subpeltatae riui^ Talvatae l-lociiJare» 41 (« 
Tyrola, cor, 3 - petala cauipaiiDlato - couuivena, iilam. tlUformia, itigma 

atjio exsertiim 4l», 

Chimophila s cor. ^-petala campanuIato-conniTcns, fiLizn. medic dilntaTSj 

stigma ovario immersum 4lS^ 

^plovhyllurn y ffores coDformes^ cor, j-petala exunguiculata pateDliasiiQflj 

stylus basi integer, caps. 5-loba • 766. 

Ruta (e 0ore praecoci centrico), cor, 5 -petala uoguiculata patenlisaioiRj 

styhiB basi divisuSy caps. 5 - loba "ISj. 

Tribulus , nor, S-pctala patentissinia, ttignia sessile, caps, S-pnrtita lig- 

nosa spinescena 766. 

Ordo II. Digynia: styli {siigmata) 2; 

a. corolla nulla : 

5c?era7>fXaf, cal. camp. limbo 5-partito,utricuIafi incalyceinduralof-sperimj856a# 
ChrysosjiUnium (rarius flos centricus :J cal. Umbo S-partito, caps, biro^tris 
unilocularis polyspernia S5f. 

Zahihruchnera , cal, limbo 10-partito partitionibus alt«roi8 majoribuf, 
cor. 0.^ caps, birostria bilocularia ^ Sal«- 

h, corolla pent ajjti alar 
^rtmonia^ cal. adnatus limbo 5-partito bracteolia 5. adnatia demum COT' 

niculafis, drnpa pyreuel 1 — 2-»pernia SM, 

Saxifraga , capsula birostris bilocalaris polyspernia a32. 

Dianthusy ctki. tuLulosiis biisi decussatim srpiamatua, pet. longe unguicu- 

lata lamina patentisaixna deiifala — iiuibriata , caps. 1-locularis 80J» 

O^'psophila , cal, camp, S-fidus, pet. in unguem cuaeala ad faucem pa- 

tula Integra ant retusa , caps. 1 - locnlaris fiOI< 

ScmonariUi cal. camp, aut tubulosue, pet. nngue lineari, fauce coronata, 

Umizia pateutissima, caps, basi obsolete 3— 4-loculari9 SOO. 

Ordo III. Trigynia: styli {siigmata) 3$ 

«. cor» S'-pttala cum staminibus perigyna: <X 

^orlreaf pet. bifida, caps, tripartita partitionibus bifidia S67. 

tionckenya^ pet, iiitegra, glaQdulae porifiynae 10. can*. cez&itriralTU 

oligosperma « » i: ^ j^j.^ 

II * XXIV DECANDRIA — * ICOSANDRIA* 

"^ r 

p. cor* 5-pcfaIo cum sfami/n^us PiyjiO^na? , 

* stipulatae r , ^ 

Ahine, p«t.integya, caps.lrWaWis, placenta Iri^jtietra, (Slipulae 8cariofiae0*"r 

** ejrxiiijulutat; 
, iji rfl^^ 5 -pariitus 7 , - . ' 

Cherhria, cor, aJ clanrlulasS. emarjiuiaias reducta, caps» l-\oc. trlYalTii '83, 
Stellariat pel. bifida, caps, unilociii.iris polysperma sexfida 'S** 

SaBulina, pet, lategra, caps. trivaWis ?S5. 

^renariaf pet, inlegra, caps. Jeiitibus deliiscena ^9'- 

^^ ca?/^ campanulaius cut oblonguS S^denfafutS 

Silene ^ caps, sicca basi 3 — 4-lorularia sexfitlo- deluscena **^* 

CucubaluSf caps, baccans unilocularis indeltiscens 8^*' 

Ordo lY. Tetragynia: »iyli 4;* 
Ordo v. P e n t a g y n i a, 

Spergula, petala 5, cam Ataminibas perigyoa, caps, 5-fitta conica poly- 
Bperma. (Folia rerticillata.) 566. 

Sjiergeila, pet, 5, cum stammibas (ut se*iuentium) bypogyna, cnps.S-fida* 
(Folia opposita.) " '734. 

T^Ialachium J pet, S, emareinata — • tifida, caps, ovala 1-IocularU ^-■^^^"-^g 
^ VIS, Taivuhs apiVe bi:Rdis ^^' 

Ctrastiumy pet, i. bifida, caps. oWongAA-lorul. 10-dentato-deliisce«8 195. 
Lychnis, cal, membranaceus berbaceo - nervGsus 5-denlalu8 *;2' 

^grQstcmnxKs. y cal. crasse coriaceus S-fid«8 f ™' 

Oa:alia, cal, S-part. pet. S, contorta , stam. moaadelplia lietCrotJjnania, 
caps. oUcnga peuiagoua 5-valvU "8i« 

CotjyurfoTj « COP, canipanuUtO - S - Eda ^•'^* 

SeUumf cor. i-petaU ^ &^^< 

Class, Xr. r>OD£CAKDIlIx\. Stamina 11 — 19. 

Ordo I, Jtfojiogynia: stylus (stigma) 1 : 

^sarumj pcriantbiuni simplex adnatum trifidum '^^' 

^ . , - • * - S7S. 

640, 

caps. trUocttUris * " "" '- * '*"^' ''~^'^'" ""=' ■^'^"'°'767. 

^ : . , . Ordo IT. Digynia: ^f^-K 2: 

-^grxmonui, cal, adnaius superne lapnaceus, IJanbo 5-parlito, cor, 5-pet., 
Urupae pyrena disperma ^ ** ? ^i * gjj^ 

Ordo in, ,Trigyiiia: */;■/; (^iigmflfa) 3 — 4; 

,>4^frofflrpw*/pet. 4 — 6. iDaequalin, carpidia 4 — 6. in pulTinari stipilato '^ 
*leilata 1 — 2-sperma bnsi deKiscenlia 695. 

fieseda, pel, 4^6. inaeiinaHa niultifida, caps, 3— 4-valTis ex ore dis- 
seminans * g^, 

.Tetragonia, pet. 0, cal. adnafus Ii'mEo 4-nart. I'nius colorato , Orupa le- 
Ua-tjna 4.cQtm8, pyrftnn 4-locularis ^-eperma 586, 

^*«,. , • ^""^^ ^^* DodecagyuU: jyistilta sub ^ _ 

ClasK XII, ICOSAlsDRIA. Stamina 20- plura calycina* 

Oxdo I, Moaogynia: stylus (stj^fma) 1 ; 

»,,.,,,, , «• ovarium in/erum: 

niladeJphuSj atylas 3 — 4-fidu», eapsula SGl. 

^^yrtus, cor. 5-petftIa, bacca 2-^3-lotularia W. 

ICOSAIN'DRIA — POI.rA^'I>R^A, 

PtaiUa, cor, S-petala, pomom plurilocuUre , senu'ua ^erialia 63« 

Cactut, cor. polj-pelala et c»l. imbricalus, bacca 1- JocularU *62. 

A. ovarium supttuTti : 
iTrunuM^ drupa siirculenta glabra, j.utamen coui»re«Bm laeviuscQlum «u- 

Inris biDia cariBatnm caa 

Jimygdnlus, dnipa coriacea aut iuccalenta tomenlofa , putanien cvro^uui 
poro8o-ex«cuIptum ' ■ ^-^ ^^^ 

Ordo II. D i - P e n » a g y n i ir. 

a. #0-/t 2 — S : 

Co/07ifafffr, polvgamft, pelala arrecta, pomom lurbinatum, pjrenae 2^s\ 
parietales subuisperujae ^ -4rofli„, pet. obloDgal.*, OT-inum lO-locul. lO-ovuUlum, pomum 2 
loculare, pyreoae 2 — 5. cartilnpineae ' 629. 

S- 

Oorfiut, pet. rclundara palenlfa (ut te.juenti-iiin), ral. limbns in fruclu in- * " 
«exus. pomnm baccan* J - 5-lo.:uJare , locali diSpenni (cyma) 627. 

^T:^Z\ pyrecaf rJ" '""*" ^^'*"-"'-' P^^""^ Subcartiligiuiu^ di.co 640. ^^c^fJiti: ??,V;«^^» »" *''"ctu conniTCDS. pomuoi carn«cen. disco intra 
caljcem diJatalo , pyrenae 2 — 5. Miidique immersae 630 

O-r^, pomum carnosum calycia limbo eu.arcido reflBxo coroDa\un., can- ' 
-«flla immeraa ^ubmembraDarea 5-iocuIdri*, locuils dispermis 

Qy^/»a, pomnu. camosiim c.Ivcis limbo v.Vi.li reflexo corouatun., caps. 

lata 1 d4Ta^^^^^^^^ I'etaU uumero.a l.nearia, ponmin pIurilocul.U stel- 

TE^ jj . . P *' pisiilla 2 — 5: 

ft^aldstcjma, cal 5-fidua hr^a^oiU iaciuii. alternantibus , faux annulo 

gla«duIo5o, nucuiae conareae inono5neni,ae i-4 ' *"''"'*'™ 

5j3|r«r«, caj... *,cca 5 -pluri^partita, J^coli pleion't^rnu" ^26* 

OrJo III. Polygyn.-a: jnWiV/a <iuinis nlurat 
Spiraea, cF. sopra. 

y'or?ne«^7/a, caf. 4-part. bracleolis 4. laciiu,-, alleriiantibu* cor 4-nAtali 5RR 

"^^.t;! 1ller->?es d;^dn; ''^^*?''- ?' '^^!"''^ n^ — tibuV cor! Ijrtala/''- 
•fyii laierales decidtit, nuruUe plunmis rii'-nlosae 

d'^cTdT'recJ"*^'' l>rac,e.l.* 5. Jacinii* aiteruan.ibua , sfyli baMla 489. 

res 
rsae ^rug^ria, calS-pa'Vt. bracleolis 5. Iac,-nii-falt«rnantibufl, recentac car-^^^' 
i)/Vfl« r»r ft -""■■""•' ""^"^"^ '" rer. Bpoiipioio pinmofio - caiidalae ^o^Vnrconfpa^r ^^^-^-'^^"'^^ -- ^-pet^b, rec. co.icun,, acini in """ 

'^rbii'^l" ""'°''''' ^"*'*''^ ^°^'^''«' '*■"■''« 5-P-^rtito, sivh- .Vauce^^' 
fiuiiexserti, pyreoae numerosae seioeae in calycis tubo carnesceote 613. 

Class. XIII. P0LYANDRI.1. SUmioa ultra 20. in tbalamo. 

Ordo I. Monogyuia: stylus {stigma) i i Ot^l.'j^*.' . ,. , "' corolla 'i-peiahi: 

G/flJ.^ '""!!."/• '^»5?P«I«». cap.. Mliciuiformia xinilocnfitris locnlaHs* ^'*a>^l«., capa. silicjuirorn.is di^sepiu.ento spongioso bi- 

-*«^^«ca, cal. 4-aepU«a, bacca sewiha • 7Ui. 
7:1. 3CXVI - . P0rrA5DRrA* 

JiriianiTitmum ^ cal, im!)ria»fo S-»epalua, raps, triralrif Hniloculari* Tilt 

Cistuty cal. imbricato S-«epaIn« , capg, j — lo.yaWis fabplurilocularis 7l6, 
Tilia, cal- TftlTati- j-«epalu«, oTar. S-Joculare, iligma S-lobam, capf. 

cori.\r,e* 1-locuUris 1 ^2-8pprma" 328. 

Citru$ , cal, cupolaris 3— 5-dtfuta!m, cor» S^S-pelaU^ bacca glandu- 

lo»o-corlicata 5 -plnri - locnlaris ' Sll, 

Acacia, cal. camp. 4i-S-*ientatu«, cor, 4 — 5-peta2a, legumen siccom S4S- 
"Dtljihinium (* CouioUda}, Ho* iftesulari* calcaraim ^ 7J^. 

c* corolla liolyptiala r 

JVuphar, cal, S^(5-«ppaTns, cor. uniBeriali-poIypetala, caps.bacfan* libera 14« 
JVymphaea, cal. 4 — S^tepalos in cor. imbricato -polypelalam traniiens, 
capi. Lfaccaaa recepUculo imlvinato immexta ' 14* 

Ordo II. Ci-Tri-p-Pcntaeynia, 

a. »<jr/i $s 

Jiypwricum y cal. S-sepalut, caps, (nottn's) Irilocnlaria 8J6. 

^ndrosasmum t cal. i-^epalua^ caps, bacrans uniloculant 8i9i 

6. pisiilia 2 — S ! 
Itopyrum^ caT,^-ipp. coloratus deciiluus, pet. 5. alterna coacliieformia 

oati n*!c!arifeta, carpMia 2 — 3, complanala 747i 

^t/uiicgiaj cal. 5-£epatu« coloratn«, pet. 5. alterna cucullata poslice infra 

xecepiaL-ulnm calcarato -nrodocta 747i 

A'igelfa y cal. S-sepalua coiorata* , pet, 5 — 10» bilabiata genicalata ungue 

nectarifero J carpiJia 5 — 10. infra connata longirostria 7S0- 

Z)tlphuiiunt , cal. 5-iepaIua ccJorAtua, >rreguliiri«, aepalo superiori calca- 

rato, corolla proceasa calcari immerso nectarifero 73S» 

^eonitum, cal, 6--«epalu« colorhtus, irregularis sepalo aupeiiori cucollalo 

pet. btna noguicnlata cucullata nectariiera foveute 757* 

^aeonia, *al, inaequal, S-sepalua subcoriaceus, cor, 5 — iO-pelala patea- 

tissnrm regiilaris , carpidia 2 — S-coriacea, semina laevia 7ili 

Cimieifu^a^ cal, 4 — S-eepaia* corolJmus, pel. 2 — 4. (nuuima) uvceoUta 

neclanlera, carpitlja 2 — 5. membranacea, sem* a<2^^^u^^'*i 
HcUeboruM et afiiaea conf. infra. 

Ordo III. rolygynia: pisiilla quinU plura S 

a* carpidia monosperniaz 
ce* nectaria nulla : ' 

ThaUctrum^ cah 4-8epaXua coroilinu*, cor. 0., etigmata' bail cordata, 

carpidia coslala 727, 

Adonis, c&l.*-«epalu5 aJpressiis, pet, 5 — 15. car^ndia rostrata subspicala 726. 
Jiepatica, inTol, calyciforme triijhyllum , cal. 3-j.ep, coloratuSj transiena 

>n cor. 3 — G-petalam, pist. plura in receptaculi alveolijs iromersa 730. 

j9nemone i cal. 3— S-eepalus coloratus iiumediatim ia cor, 3 — 6-petalam 

transiens. Carpidia rostrala, luvoliicrnm nullum. 7JI, 

Piilsaiillu t cal, i-sepalus coloralu* iuimediatfm transiena in cor, 2 — 6- 

pelalara. Carpidia plumoso - caudala. Invol. muUiridum aut 0.' 732. 

CUmatisj cal, 4 — fr-sepalns Taivatu?, cor. O., caqjidia plumoso-caudata 734. 

^iragcnti cal. 4-aepalug vaWatus, cor. sub-12-petala. carpidia nlumoJO- 
caudata * -^ * i ^^^ 

^- peiala neciariftra t 

Callianihemum t caT, S-sepalus, cor. 5— 15-pet. anguibas foTea nectari- 
iera, car|iidia numeroaa snbgloboaa rostrala aemine peddalo 727. 

JFicaria, cal. 3-sepalus, cor. 8 — 10-pet, unguibua fovea nectarifera. car- 
pidia plunma semine erecto -IS, 

Ranunculus, cal. 5-aepaIu«, cor. S-pet. ungaJbui foTCola aulaqoama necta- 
nlera, carpidia plunma semine f recto 7l8, 

h, carpidia polysperma T 
^ ,.z t - ... ^' ntctaria nulla : 

Vaitfiaj cal. 5-aep. imbncalus corollinua, cor.O. carpidia i— 18, verliciUata 7«4. POLTANDRIA — DIDYNAMIA* XXVJI 

)5» jieiala ntctariftra : » 

TroUius ^ cal, S — 1S-sepalii« imLricalus corollinu* cleciduns, pelala (nar- 

▼a) numerosa ligojiita , carpidia nomerosa ag^regata 744^ 

EraftMi>, cal, 5— 8-iepalua corollinus decidmis, pet. 6 — 8. tubulala Li- 

labiato-subhn-nlata bri-vifsfma , cari.idia 5 — 6. compresea rerticiilata 

bafit etipitatO'Coalita, inTolucmm radiatis 745 

HelUborus , cal. S-sepalns irabricatus persistenB, pet. 8 — lO-tubulato- 

liDsuUta brcTia, cai^iidia 3 — 10. compressa verticilJata aesailia 745. 

Class. XIV. DIDYKAMIA. Stamina quatuor, Lhia longioca. 
Of do I. C y m D s p e r ni i a : nuculae 4. circa stylum : 

a« Menibeae:*cor« fir earscrta Umbo subaequaliter ^-f.do, stamina dUion* 

^, , .- iia^ anthtrae Icculis paraUelis : 

Menina, cF. supra ^qc 

t- Satureioae: cor, tuhuM vix cjcsertusy limhut suhaequaliUr bilabiaiu$, labia 

inj. pCaniuseulo porrecto , stamina distaniia , anikerat loculit parailclUi 
Satureia, cal, acfjualis 5-denlatu8 fauce mida 3j| 

^icromcria, cftl. aequnli* 5-denlatu5 fauce aeti« vallala JH* 

FiiUpum, cal, biUbialus taace TilHs clauea, laL. sun. triiidam, in! bi- 

fidimj , cor, 4-parl. galea iiitegtrrima JU 

Thymus, c^i, bjlabiatns fauce villis cUu»a , lab. «np. trifidum reilexum. * 

inf. bjfidum adsceadena, cor. 4 -part, galea emareinata 
Vriganum, cat. subiiiaequaliter S-denlalua, cor. galea erecia plamuacuJa 

emargtnata, apicae bracteis imbn'catifi substrobilaceae il2» 313. C Buguleae: cor, galea ahirtyiata aut fissa , labium produtium paiens irii 

•tidum. siam. ad$ceniitntut ionge ejcscrta , anther ar urn locuii divaricalii 
^/uga, cal. OTat. aubaeijualitei 5-£du«, cor. lubo subexicrto, c.-^lea ab- ' 

breviata erccia ' ^ 

Tcucrium caJ. cannp aat oral. »ubmaeqHali(er 5 - dentalus , cor. calea ' 
abbreviata h«sa decljuata . JU 

Scorodonia, cal. tnbo adscendente bilabiatus, lab. sup. ovatum integrum aut 
lobu lalerahbusaliLreyiatis, infcniis lineari-lfpartitum ad«cead?n, cor 
galea tmucata emargmata ' 31' 

FhUboaniht, cal.'S-deutatua, cor. galea nulla, labii lobo medio cbcordato itl[ 

d. Hysjopeae: cor. Umbo ^-^S-fido-bilabiato, Mtamina distantia , anthcrac 
_, - , . divaricatac: 

lluo b/fido ' "^"*'*" ^»I«tatus, cor. subaeq. S-fida, galea triiiJa 

*■J^Iff''"?il"'v'cV^^"?'*?'I"'''^'■V 5-dentat«., cor. galea erecta emargi-^^'' 
nata, labio tnfido lobia laterahbus adicendenliluB, medio emarginato 
lobu djTergeutibui ^ 31fi 

e. Kepeteae: cQr.dtfinittrxngtn,, stam, adtctndtntia galtu Irtviora , an^ 

therac Itbtrae locutis demum divdricaiis : 
a a. cuL arqualU aut oblique •'—10^ deniaius i 
* Mtamina exserta y anther ae perfect ae : 
GUchoma, cal. tutul. lS-ner>iu5 aequali* fi-deniatus fauce ouda. cor. ta- 
bus exsertas fauce lofiata, galea erecla planiuscula emarg. labii lobo 
medio iDtegro piano, an'herae per paria crocialim posilae jifi 

iTfprta, cal. curvulu* li-nerTius, fauce nuda oblique i-dent., cor. tub© ' 
exserto fauce inflata, galea emarg. coucaTa labii lobifi lateralibna refle- 
xis, medio ccncavo ilfi 

CTtaiturut, cal. OTat. i-lO-nerTiui mncronalo-i-^entatus, fauce nuda. 

11^:. 7'" exierta. galea poxrecta integra fornicala, labii lobo medio 

inte»ro , slam, vix exserta 

rlri^.''- ?'''• tT»*o-"i"p. IO-nervi«i» macronato-S-dent., cor. galea por- 
liJrl- '°**^^* concava, Mam. breTioraposlantheain -extra lancem reflexa 318. 
?.r!"»- conico-tubulosui 10-nervius niucronato-5-dentatua , iauce 

"«HiJ«B **ia 1**'' *"^* curTulo ewerto, galea iubad«»ndena, labium 317, XXTIII •Dl-DY'SAyitA* 

X 

Orvatdi •»!. camp. S-nervios snl>aequaliter c«ppi(1aio-S-(Ien1atu5 fauce 
nuda, cor. Itibo exferto fauce iuHata eilentiilaj galea fiubroruicata, labii 
lobo medio iutegro ^-'» 

J^a?niuw, cal. ramp. lO-nerTins, STiliaerjnaliler rnspi<!ato-S-tIentfi1us fauc* 
Hilda, cor. Itibo cxserto faace inilata, galea foruicata, lobis ].\teralibas 
trunrato-fuspitlatis medio obcordalo , ^2^* 

f^aleopsiSf (rn\. praer.)eorollaelabio basi dentil). biiiTs ronici'scftTis impressis3'23. 

Galeobdolorty cal. camp. S-nervius, subaeq. S-deii1aTuS fauce iiuda, cor. galea 
iomicata iutegra, labio subaequatiter trifiJo, lobia ovato - lanccolatis 323, 

Z.eonurus, caU camp, j — lO-iiervius, aequnl. pun^enli-S-deulafuS , fauce 
nnda, Cor, tubus supra basin constriclus intns pilis stipaluS, labii lobo 
medio iategro demum revolulo - ^ 5■^^■ 

^hlomiSi caU lubulos, lO-nervius penfagonus, aequali'ter 5-den1alus, con 
tube TJx exserto, galea compresso-forDicnta incuTubeii?, labii lobo me— 
tlio integro, lateraUbus minimis. (Aiitlierae subuniloculares.) ^24» \ 

^ allot a i cal. tubuioso-bypocraterif. lO-nerTJus nli(alo-5-deufatus fauce 

nnda, cor, tubo immersa , galea fornicata, labii lobo medio obcordatd> 

iateralibns Subcmar^inatis ^-^' 

SeringtriUi cal, (praec,)Iimbomucronato sub-lO-denlato, faiicc villisclausaJ^St 

** stitjnina inclusii , ant/ieiae pariim uniloculares : 
I^farruhium, cal. subcyl. lO-nervius rigide 5 — lO-dent. faure pilis slipata, 
cor. tubo siibiromerso, galea liueari plana adscendente 2"-'i-£ida, labii ^ 
lobo medio emargiuato ^*^' 

SidcriHs 3 oal. cylindrioo «- camp. lO-nerviaS, aequal. spTnnlo?o-S-t!ent., 
fauc9 pilis stipata, cor. tubo subexserto, galea erecla bifida, labii lobo 
medio r.renato, stigmata iiitus plaua , inferuro lalius aiupledeos ^26i 

I,avaTidu}a, ral. ovatus iS-nerriuSj subnequaliterS-dent. dente Summo pTO- 
ductOj cor. tubo cxserto, galea emarg. lab. patens triiidum, Gtigra. \ix diyisa^-^* 

b b. eat* hilahiaius, antherne biloculares i 

IBuTSsdorJia^ cal. cyL lO-nerTiusinaequahter 5-fido-biUbiatHS patens faucC 
pilis substipata, cor. tubo imnierso, stigma superius cylLndr. Iruucatum, 
inf. planum aniplectens 327f 

jicinoSi cal. infra basi gibbus , tnbulosus, lab. sup. siuuato- tridentatOy ^ 
iui\, bifido, fauce pilis stipaia, cor. tubo sabinHato , stigm. inf. recur- 
Tum superius brevissimum basi amplectous 327. 

Clinopodium i cal. tubalosus curvulus l^-nervius, lab. sup. acnminato-3- 
fidum, inf. Lipart. faux nudaj cor, tubo exserla, galea labiique lobu» 
medio emarginatus ^ 328. 

Calaminiha i cal. tuhul. i3-uerTius, lab. sup, 3-fidum, inf. bifidum^ faux 
pilis stipataj cor. tubo exserto fauce snbiiiflatn, galea planiuscula emar- 
ginata, labii lobo medio emarsinalo, stii;m. iuf. comp1aii<-\tum anspleoleus 329. 

T^Idissaj cal, S-«erviua camp, jabio sup. piano sinuato-3-dent, iul. biiido, 
fauce nudiuacnla, tor, tubo immersa, galea emarg. labii lobo medio pla- 
niusculo integro 329» 

J[TelitHs, cal. camp.Tenosns, lab, sup. emarg. aul biloljo, inf. late bilobo, 
cor, tubo exserto, galea integra, latio trilubolobis roluiidatissubaequalibus 330. 

Uorminum/csd^ li-nervius quinqu^^n^ulo-camp. profiuide bilabiatus, lab. 
4up, trirariuato iuciso-trifiilo acumiualo, iuf. bipartito « faux nudSj cor, 
tubo exserto fauce iuflata, labii lobo medio reftexo 330i 

Dracocephafum , cal. l5-nervius tubalosus, lab. siiji. trident, inf. bipart. 
fuux ouda, cor. fance iuflataj labii lobo medio planinsculo 330. 

Frundla, ra!. OTat.fabiosnp. deidauo tridentato, inf. bipartilo, faux nuda, 
cor. galea fornicala integra, labium trilobum, filam. sub anthera pro- 
ressu supero deuliioruii ' 330* 

Scutellaria} cal. labio sup. opercnliformi demum labium inferius claudenie, 
cor, exserta galea fornicato complanata incumbenle, slam, euperiora an- 
tberis dimjdiatis 331. f. Prasieae: eor. ringcns . sfrtm. adscendcnfzaj nueulae drupaceo-eamo. 
Frasium, cal, camp. Iflunervius Ub. sup.3-£dd', inf. biKdo, faciniis OTati sat: 

^ ,..__is 

foliaceii, cor, tiibo immerse, galea 'concaTa'inie'gra, lab. trilobo' lobo 
medio integro 331 Otio IT, An giotpermiB: ttmina in captulu 3 dtuiu, ^.iccu: 

a, temina 1—4: 

Ghhulariai nlriculns l-ppermni. (FlorPS m capituTo involncrnlo.) if^l. 

Tozzia f caps. »nbJrnpacea l-sperzuA, cor. hjrpccrateriformis limbo »uli- 
aequaliter 5-Iobo ii7« 

J>WampyT«Tn,rapg.biIoc,»apernedebiac.aeminasul>-4. oMoiJga,coT.rineeni 3S7. 

A^cantnus y caps, biloc, loc, l-«perra, lezuina rotunda retinacalis alKxa, 
cor. ringen» 3&4. 

Zapartia , caps, biparfibilis 4-sperma, cor. Iiypocralerif, limbo S-lobc ^ti^, 
V^iUx i Urupa pntamma 4-spenno, cor. rinjena , 3i4. 

Zinnueaj ilxupa bilocularia, loc. 1 — S-spermis, cor. campanulala 20t- 

5* semina numeroaaT 

m 

C» placentae j>arietales T 

LafJtraeai cal. catnp, 4-fidu>, cor- ringene galea inlegra, labio Iridflntatv^ 
capiula TftlvU placenta aolilaria lata, (Eacernus Becnndns.) 3SS« 

Orobanche, cal. 1 — 2-«epa]u9 4'— S-fidua, cor. ringens galefl emarg. labio 
txjloboj captulae Tal?i« placeula gemina linearu (Spica <}uat^aaveraa) i54. 

p. margines valvuiarum infiexi seminiferi: 

AlceioTolopTiut, cal. pompressns, cor.^aleacompreaaa infra bidentala, dps* 

coniplanata margipibua Jelitsceas, a^m. compreasa. (Genua olini cum 

Hkinantho diveraiaaimo conrusum, quod Tides: pi. crit.YIlI, ic. 972.) iS7, 
Euphrasia, cal. cyl. 4-fidua, cor. galea cucnUMa dentatn, lab. trifid. lo- 

bia emarg. , atam. incluaa , capa. compresaa 35ff, 

Odontitet, cal. camp, 4-fidua, cor. galea compreaaa, lab, tripart, lobia 

iBtegemmia.atam. exseria, capa. Inrgida iS9. 

Trixago, cal, Cauip. 4-flJua, cor, galea aemicylindrica, lab, expl.inat. lale 

tnlobom, stam. inclu5a, capa. turgida jSO# 

Bartsia, ral. camp. 4-fiaHS, fiaaura inf. profundror, cor. tubul. limbo ia- 

funJiLulan-ampIiato oblirjrie 4-fi(Io, atam. incliiaft i60* 

FedUulariSf cal. subventricoaua 4-£aiia, dente aopremo minimo, ccr, rin- 

gens galea compreaaa, labio trilobo, capa. roatrata oblit^ua 361. 

y- placenta crasta in disttpimtnio iransiersos 

* antherae bilocularet: 

jtnarrhinumt cor. Inbulosa basi calcare refiexo, faux perria, litnbat pa- 
tentissimoa galea bilobS labio rolondato-lriiobo explaoato - J7i. 

Linaria , cor. peraonata basi calcarala , palato bifido , capa. dentibua do- 
Qiacens '^ jyj^ 

Jtntirrhinum, cor. peraonala basi gibba ecalcarata^ palato biportilo, caps, 
toraminibua dehiscena i * r ^^^^ 

* * antherae uniloculares z 
G/afro/a, cal,S-parl, bibracteoUtoa, cor, tubua tetrafronna, Hmbna'f-fidui, 

atam. bina iteriiia i7G. 

Scro/utariat cor, urceolato-briabiftta, limbo inaeqiialiter 5-Iobo, galea 

inurne atammja quinti rudimeuto appendfculata. (Folia Oppoaita.) 376. 

^igilaCis^ CO/, ventricoaa aut camp, aub-i-loba. atam. 4. lertilia abiqu* 

pudimento. (Folia aparaa.) 378. 

Ceuiaj cor. rotala S-ioba aubinaeqoalia, atam. Laibala ' 379. 

*. placenta demum libera : 

^ * ani7tet:^ac bilocularts : 

Efinut, cor. bj-pocrat, limbo i-partito lobis emareinatia, •tigraa dipt«- 
r7», capa. 4-valWa ^ ^ ■ ^ • i". 

1 1*''?'?' ^°^' ^^^^ seatricoao bilabiata, lab. »up. rotundafo, iaf. tri- , 
lobi lobo medio emarg., capa. bivaivia ^ 38S. 

** antherae uniloculares: 

^imoteUat cor, S-fiJo-«nbroUta, atam. aigmoidea, capa, bivalTii 3«T. 

11** XXX TETKAUYNAMIA; CIas«.XV, TETRABYNAMIA. Stamina iex, qualernft longJora. 

(^B. formae froolus et silus GOtyledonam ex^ilicatur ^i, 653.) 

A, Kucamcntaccae ct Zomcjitaceae s 

a. Cakilene; 0= lomaiorrhizcae s 

Eitclidium, nucula orafa bilocularis Ji'^perma , suhiris m.^nifeslls 654, 

CaJdli, lornenl. Liarticulatiim dispermum , articulo superiori protJuctOj 
ejus srnime suberecto , iuferioris pendulo 65*. 

b. BuniaJeae: 0^ spiroloOeae circumjlexae s 

Bu^iiasj ca], erechis, utix subletragouft 4-JocuIan5 looul. monospermis, 

Rn^nhs lMcn8iafi3, cotyled. UTvusyersae iniracto- circuniflexae 65*. 

Zaelia, cal, patfns, nux ovata bilocul. locul. uiouospermis ecrislala 654. 

c, Eapliaaeaej ^ piychorrhizeae : 
Cahptna, ral. erectus, pet.ext.Bulimajora, numila I-locularismonosperma 655. 
Cfambe.cML pateus, filnm. lougiora sub apice furcata, loment. biarticu- 

lafuin Junius disperm«m, ar\. infero J^mora sterili 633, 

fiajjisimm, cal. erectus, lomen^ biarticolntam art. .cuperTori ovato rii20E0, 

aem. m (ocuUs tohUria, superioris ereclum. inferiorts pendiih.iu 655. 

iiaphanistrumj cal. erectus, loment, rostratam mouaifocmi-articolatuiUj 

traufeverse ariicttlis costaJis secedens 6j6. 

Haphanus, cal. ereclus basi snbsaccalns , loment. tursiaum spon-Jos«m 

B. Sejiiaf<i€ r 

* A A* Siliculosae s 

a* ^xftnsTersiseplas: sepio vaivis profunde navicularihus confroverso: 

aa. Isatideae: ui^ rfcfii^crnfcs 0)) notoTrJiizeae : 

Ulyagrum, chl. prertus, sili'culaconipresgasubcuneala. mouospexma, rostrp 

bilocuKuv svenli, gem. penauhim obloosum 657. 

■JsaiiSf cat patens, silic. oblonga cooiplauafa clemum l-locularis l*-sper- 

L b. dcbiscenies : 

a» Tblaspitleae : 0=:: lomaiOrrh.izeae t 

raasjn, cal.pMulus, sUic- Jeplnnaemargi'nata, valrisnaricularibw* alafi's G5'. 
Jeesaalia^ cal. patulns^ Sfam. basi lobulo apperuliculata , siiic. coixcavo- 

con-se-xa emarg. ralvulis alatis, sepfo falcafo iitrintjue tlispfrmo 65S. 

Iberis, cal. patulus, pet. bi"na ext. iiiaiora , siKc, aeplana emarg. vaivis \ 
rf' fj ^^P^o obljquo utriafjiie monosjteimo 659- 

Jjiscutella, silic. f^ompl.inata locnlis otbiculatis monospermis basi deliJS- 

ceatiUus, dissepimejitum e styliscis approximafi's lioe.ire rectum 660i 

l>. JLepiaieae: 0)) noiorrMzeQc : 

Senebiera, en!, patens, sitic. septo contract, loculo ulroque veniricoso 
monospernio, eii^ma sessile, sem. penJuIa ■* eeU 

Z..^?": f • »'^'"l"*' ^^^'^' corUiforaiis turgida reticulato-foveolata ca- i» 
nuata aptera, utrinrjue nionosperma , stylus exsertus 661. ■ 

moto^^/erm^^^^ "^*''" *'^''^'* ^^^^'^ ''^^''^' carinatls apice suLulaU* 

^XX^^^I^'"^'''' r'^?' ^^^^^* "^''^^l^^ 2-pIeio*spenna, vaKae ca-^^'' 
rinatae m apnem productae * (^3, 

Miuemarg. valvis nnviculanbus alatia i — 2-apprmis 66J. 

Ci,^*c//« , 4aic. oUvQidatD-rriangularis aptera utriiique polyspemia 66** 

b. parallelisaiitae ; ' 

"^^fee^^^r-uu^^^ ^™ uuilo^^.aHB^^ 
TETRAD YX A MIA. XSJCl 

l>b, dehiscentes : 
a. Alyssineae : =; lomatorrhizcat r 

Subularia, sJlIc, OTalU veutricosa subulala, utrinrjue 4-spcrma, cotyleJo- 

ti&s flexuosae 664. 

Dtaba, silir, ovali-obloagn romprcssa, *em. inimirjiinnta, rotyletl. rectae 66*1. laterali - _ . . . - - - ^g^ 

Kerncraf cal. painTus, j>et.liuiT)0 siibrotnntlo, stnm. longiora jicr pan'a t'wh 

ai>ice iururvato-conniveutia, silic, sub^iobosa valvis crassius( nils utriu- 

<jue e-siierma 669. 

KonigOf cat. palen?j pot. inre^prrima, stain, inapiiendicnlara, g''^"''- ^'yro- 

gynae S, siliciila siibovalis planinsrula, senipu utriofjue I. rirt unial.iliim669. 
■^tyssum, pet. emarginata , «tlic. orbicularis aut eliiptica, sein, utrioiiue 

2 — 4. compressa circumalafa 670. 

Vesicaritty cal. basi bisacralus, pet. integerrlma, silic, infiato - globosa, 

acni. circuiitalata 67?. 

Berteroa, cal. basi aeqiialis, pef. lamina bilida, stani. breviorn basi nfriu- 

qne appendrcnlaia , eilic. OTalis tiirgida polysperma, seni. ininiarpinala 67*2, 
FarseiiUf cal, basi bi»acca»u» ererlus, pel. lamina iategerrima, siiiu, e!- 

Itpt. complan-Tia, ?ein. couiplana rircumalnta " 672, 

Lunana, cai. basi subbisaccatns ©rectus, pet. lamina oljovniaj silic, comjila- 

naiababi allenuato-stipitata, fiemina in funiculis lougissiuiia, circumalata673, 

b. 'Camelineae: 0)) noforrhizeae : 

IVesliat cal. patulns, pet. ererrinscula obUfa, silic. globosa riTgulosa, ju- 
nior utrm.jiie disperma, septo tleniumVepresso 67-}. 

CamcUna, c^U erectiis, pet. erectiuscula obtusa, aiiitf. veatricosa Talvis 
filjium Imdeniibus, loculi polyspermi 673, 

B B. Siliquosae t 
a, ArabiJeae : 0^;:: lomaiorrJnzeaci 

Car^aTttiV, ral. subpatulus basi aequah"?, siliqua lineana va(vis plauis denium 

a bast spiral.ler revolutie, sem. inun.irj;. uuiserialia, funiculi capiliares 1374. 
LUroneurum, cal. erectu*, sihqtia lanceolata compressa dissciiimenli mar- 

giniLus exseriJi, aem. sub^juadrata , funiculi dilalati 876. 

Ventaria, cal. ereclas, silimia linearl- lanceolata planiuscula, vaivis ri- 

giiUilig, 8em. Complana fiiibrornntTa , 676, 

Araliis, cn\, laxe ereclus , silirjua linearis coroplaiiftta, lalvulii medio 

1-nervibns, sem. nmserialia couiprefsa ' R77, 

Turritisy cal. laxe ereclus , sil, telrarfuetro- complana, sem. biserialia 

i^fieiruuifius , ca\. erechis basi bisacratus, siliqua felrfirjuelro -counilaoa, 
sein. iinisenalia comprcs^a margine obtnso 681- 

matthloia, cal er«clus basi bisaccain*, silif^nae tereti-couiprcssae stimulate 
incrassafo-bilobo, sem. coniplaua circuaiaUla 6S1. 

Barbarca^ r.A\. erertns, sHicrua letragono- aucens Slylg subulala, sem. 
unise^rialia imDiarpinata * 6S2. 

nasturiium^ cal, patent, siliqna teretitiacula, sem. biserialia 6Sj! 

: b, Sisymbreae: 0)) noforr/nzeae: 

Bri^a, cal. erectus basi aer|ualis, sHi.jua teretiuscula, sem. subbiserialia, 
oolyled. obliouae gg^ 

^alcoimia, cal. galjerectus, 5ilif|ua tereliusrula fitigmate snbnlata 6S5'. 

■f^espcris' c^kl. basi bisaccains, siJi*|ua teretiuM ula i\ut subtelrasoua, slic- 
intta subulalo-connirenlia, sem. nni.^erialia 685, 

1 r'^i' cal. erectus basi aef[ualis, sil. denium fetragono-subnlala, sem. 
subcyJindncri gyroso - snlrata, areolae dissepiicecli ienuea lranaTer;*ae 6S6. 

\^annn^ia, cal. erectus, ail. telraquetra campresso-enbulata, sem. uuiae- riaUa immaruinata 6S6. XSXII TETKADTKAIVTIA — MO:?:AI>Er,pHlA. En'simum, cal, claiisna, glnndulne Iij-po^jTiae placeiitan'ae 
biiiae, sij, eloa^a** telragoaaj «tigma truncMum aut bilcbu el valrarite 
bum, «ein. uni^ 

BGririlfa imni.irginata 6S6* 

Syrenia^ caF, nlausus l:asi liigilihas, glanJ. tirpogj-nae plaeentariae 0. val- 

variae 2j siliqoa ahUreTiata lelrapono-anceps valvisnavirularibug, «ty!o 

elon?;atQ fiUCormi, etigm. binifi tiivaricatia, sem. biserialia immarginata 68J. 

Sisjrmbrium , cal. paluhis ha&i aerjuali*, gland. IniiOgynae valvariae 4, 

siliqxia eloi^fiMa bftxngDTao- teres Talvis trljiervi'biis , ^ti^ima simplex, 4 

aem. luiiserialia immarginata 689. 

Hugueniniat caT. patulus basi aeqnalls, utrinque glanctula ralraris iemi- l 

Junaris, fiiliqna fu^iformi^anceps oligos^ieriuaj valvae uuinerves, ilisse- m 

pimeutum ncrro medio percursom 691. 

c* BTas5\ceae: ^^ pf/chorrhitcae : 

Dij'loioxis , ca], laxus lasi aequali*, iiJinua linearis coinprcRsa subwUta, 
TaWae plnnuisculae uninerves , semina blseriaHa 69l« 

Eruca, cai< erectus basi aeqnalis, siliq^m teretiascvila rostro incipUe, Tal- 
Tae convexae uninerves, sein. bjserialia ' 692. 

Sinapis , cal. patens, silit^na teretiuscula loro«a. vaWifi i — S-necvibus 
stylo producto, sem, uniserialia 693. 

Erucasirum i cal. pateusj giaud. placenUris utrinqne romicnlala 3 siliqua 
teretiuscnla suLroslrala valyis uninervibus, tern, imiseriaiia 6^^' 

TifaricaJidia J caU erecU\« basi bisaccatus, gilinua tetracoija, »em, bisen'a- 
lia Pubaiata ^ ^ ' 694. 

Erassica, caUerertusclrinsus, gUnd.bypogTdae valvariae etplacentariae2, 
siliqua tereliuscula subaJata, YalVis plurinfirvibus, aem, uuiaerialU 6M. 

Clasfi, XVI. MOKADELPHIA. Stamina filameuUs connala. 

Ordo 1. Triandria: stamina 3; , 

Ruseus i ^. dioici, pcriantU. 6-paTtiAuTO, bacea 2^3-^6- spermn iOO. 

SyeioSi i\' monoici, cal, camp, 5-iidua, extus infra subulato-5-deiilatua, 
ftm. stigma 5-fiduKi, drvipa baccans eclunata, Tiiasi aiulierae 4, gejui- 
jiatae cum toiitaria' 394. 

Brypnia^ fior, tnono-dioici, cal, camp. S-Iidus, cor. S-partiM, /e/n, slyl- 
hihihxi stJsirt. snbc.ipuato, dnipa baccans, seni. pauca compreesa 29*' 

£c6aUamj liot. HQOnoici, cal. camp. S-iidns, cor. S-partita, /rm. styl. tri- 
bdus, sugniata bicorma, bacca trilocularis a peJuncTilo geceacns se: e^acnUns peJuiiGTilo fiecedciis semina 294.. Cucurbita, fl, monoici, cor. camp. fcm. sligm. bifida, pepo 3 — S-locuI. 
senuna margine mcraasalo , WflJi anlberae ccnnalae . 295. 

Ocio 11. Teotandriaj stamina 5: 
fycios, cf. Eiipra: £lameBta 3, anlKerae S, 294. 

Cucumis.t^. monoid, f,„i. stigm. 3. cra«aa bifida, pepo triloculan'J sem. 

msenalia comprpfsa margine acuato 295. 

ZM^euaria, fl. ino«oici,/fm, «tipm.3. cra5M biloba, 8!am. 5. monad, cum 
lihero, cor. tubata- lufuudilmUris margine integro, peno obloiisatus, 
sem. margme tumida ajiice biloba i» J i 1 o '^95. 

Z^JWiacAiflj'ti. betiuapbr. cot. rotaU S-part., caps. S-yalvis polysperma 4J0- 
Erodium, fl. beniu cor. 5-petaIa, stam, 10, altenm steriliat carpil S, 
moaoiperma caodis contoria 776. 

Ordo III, Decandria: tfamina 10: 
GfranjHTK, cor. S-petala, carpidia 5. monojpenna caudata 777. 

x^r 'u°^* 5-peuU, caps. S-angiilarifi polvsperma -■ - 731- 

«.V;r «^. !i""" "^''^"^^'' genera quaeda'm ciasiia senuentis eorolU 

Ordo IV. Polyaadriai tiamina numtrosa i 

iu carpidia giomeraia : 
5-^^?'/. *^^' 5,^ part, involucro 3-pbylio 770. 

HitaUitiiat cal. S-pirt, inyolucrQ 7-^9-t=^Uto 771. Go 
Hib i JHONADEXPHXA — DIADELPHIA, XX3CIIJ 

I* carpidia verlicilhfa t 

Ahuiilon% CftlyciS partitionea compHcatae, carpidia txisperma 771, 

• p, cal/ce bracteolU involucraiox 

lilalva, cil, S-parl. lUTolucr, 3-ljracteolatuiM, carjnJia (ul aefjuentiLui) 

Tiunierosa "771, 

jilthaea 9 cal. S-part. jnvolucr, aJnafnm 6 — 9-2jaHituin 773, 

I.avatcra, C&L 5 -part, involucr, aflaalum 3— 6-fidum 775, 

ravoniuj cal. S-jjart. inr. S-multi-prtrtilo, sligm, 10. carfitTia 5. 774* 

c. tapsula compJela ; 

yssyjnurrti cal. cvalhiformia , inv. i-part. laciniatuni, (semlna lanJgera) 774, 
ibiscus, cal. 5-iulus, iuvol. jiolyplijliuni, (sem. in uosins uon lauigera} 774. 

Class, XYII* BIADELPHIA. Stamina TjifascJcuUia. 
Ocdo I. Hcxaadiia; sfamiTia (ani^cj-fie) 6j 

JTumar'ai nnx monospenua ^ 6<>7, 

CorydaliSi caps, finifjuosa blyalTifl polysperma ^ . 69S, 

Ocdo II» Oclan<lria: antAcrac {dimidiaio.z'i') Ht 

r^tygalat cfll. sepala lateralia alaefornaia , cor, l>iIaMrita 350, 

Ordo III, DecanJrio: siamina {aniherae) 10; 

am stamina sulimonadelphai 

Ct. folja simpUcia aui icrttaia : 

J/ymenocnTiJiis, legn-men reniforme complauatum oligospermitm 5K. 

jOnonis, legumen iiu-gitlum oJigospermum, TexilJum raJialum 5lfi, 

Vle:t, leguiueu tur^^ijuni ajx exserluiii oligoeperniuiu , cal, biparh bi- 

iracteolatus, cOr, rJx exserta S^q, 

Spariianthus , legiinien conipressum j cal, unilaLiatus, carina acominata 

iiubtlipelala a genitalibus recedenfi ^ 5ig, 

Spuriium, legunien ccmpUnahim polyspernrnm , cal. bilab. In'ans, Tfixil- 

Inm laxiiin geitilaJia exserens, atylu* sub sligmate terminali nudo cla- 

T«to -incraasalus tlemuin spiraliter circuuiflexua Sl9, 

Genista^ leg. compressum, cal. bilabiatus, Yexillum defiexum , carina 

laxSj sti;;nia obliquum laterale intror«um S19, 

CytisuSy Ie°. complanaluin, caU bilabiatus, Texill. amplam, carina obtnea 

geniUlia incluilens , stigma termiiiale capitatum piii» obvallatum 522. 

P, folia pinnaia : ^ 

u^nthyUiSy legnmen coroprefisum monospermum snb«tipitataBi} caljce in- 
ilato iuclusum 515. 

y, folia digitata! * 

£upfnu9i cal. profunde bilabiatua , antherae S, roinorea praecociores, Ic- 
gumen coriaceum torosum 539, 

6. stamina ^. sub ovario cotmaia , decimum supra ojjposiium lihaum: 

Cf. utriculus out Ugumtn : 

* folia iernata : 

Trifoltum, cor. coalito-monopetala marceflcens, Qtricula« anl l<gum»n 

calfce inclusuro 1,— 4-»permum * 4dG» 

JittlUotuSf tor. perfecte papilionacea ^eciJuaf legumen exeetinm l-^i'-^ 

8permum turgitlum imperfecte deliiscens ^ 496. 

^rigoneilUi cor, pseudo'tripetaia pateos ^ carina Tuinima^ Icganea com^ 

preifciuu iQdtcatuxa 500. 

BledUago, Texillum patens, legnm. poljtpermutn cocLleatum autfalcatum SDK 
Eoiusf texilhim. pat«n», tarina (con. p. SOS.) ro$trata, atylus reMos auU- 

ulatiU, Ugttmca siongatuia (pltuiiuis tercf} 505. 

HI XXXIV DlADEtPHlA — POlTADErFflXA. 

yelra^onolohus f Ipgnmen PfTictiim 4-fl!otum FPptnfnm 506. 

Tyorycnium , leguniea turgitlum calyce &ubiuclusiim oliftol]>ermnm ■ 307, 

Bonjeunia, !ft};wuifn e?tseilum polyspfrinnm transverse seplntiim 507, 

i'^orahd , Jt^giunen breve cUsospermui!!, ro^ro coinjiresso cxserlo (coty- 

leiloufS crnssae convoxae, ut sequenlts) 539. 

Fhascolus t carina cum gouilulibus spiraliier couloria 5i8. 

♦* foUa piUnattt cum imparl t 
Phaca f legwmen superne inflaiuoi uuiloculare, siitura superiori intufi tu- 

niida , carina obtusa 50T, 

Oxytropis, legumen suluri\ superiovi impresBri subbilocniarej carina acn- 

minala ... . ^ 

^strarraiuSf legumea siilurA iuferiori luijiressA biloculare, carina oblnsa 509* 
Gtycynhi:.a i legumen ovale oliso^pennuui » vexilJuin porrecluni 5U- 

Giilc'fii^ tegiiroon tereliusculum oblique striatum^ vexitlum lalum palenii- 

rettexum ^ 5li. 

Jiobinia, legumen complanaTum polyspermwui, eem. cooipressflj vexIUum 

ftinpUiro patenti-reflexum ' S«. j 

Colut'tit legnmen basi attenuato-stipitatuni , ioilato-Tesicarium . 5J4* ' 

*** folia ahrujttc-yinnaia : t 

E^rvum, legumeD corapressum, eem, lentiformia (nut e globoso compressa), 
cor. yix exserta, stilus sub stigmate capitato aut introrso clavAtus S2i« ^ 

Vicia, legumen compressuin , *enj. snb^lobosa, cor, exserta vexiUo aJ- 
sceudente, stylus sub itigniate terniinali i«cra«saluS 527. 

deer n leguni^n ventricosum oligospennuni , seni. ccnico-runeiformia ob- 
tusa , styl. in stigxaa truncalum incragsatiis, cal. parlitioues 4, vexillo 

incumbentes . „ ^ ^ _ ^^'■' 

FUuTJij legunien cpmprds^nm, sem. siibglobcsa lulo oTall, yexill. amplis- 

simum reflexnm , stylus introrsiim carinatiis 532. 

Hai^iy^"^ 9 lepumen couipresfuui poiyfpprmum , sem, globoso^coniprafia, 

Stylus compIiJiiatus anceps, e baseos retor«ione erectus 333. 

Ornhus t iegnmen corapressnin, seni. sub»iobo5a, stylus semileres plano 

introrso pubescente , etipma capitatuni iutroilexum 536. 

Caragana , legumen cjlintiricum polyspeimiim , seiii. fubcylinilrica^ caK 

obUcjue truacatus sinuato- S-Uentatus, »tylafi gtaber subulatus Ai*' 

fi» nux aul lomenium {articulatum) s 
• racemosaej foiia pinnaia cum impari : 

Oxiohrychis i nm< mono^perma fovcclaJa cnstata S*2> 

Htdysaruni, lomenium articnlis sccedenB 443, 

* ** fasciculaio-umBeUatat: 

ifif folia ^imjiUcia ; 
ScdrpiuTUi f Tom^nlnm Spiraliter intortnm Sulcatum mnricatam 4*1* 

iH^^ folia pinnnta {in 3497. simpL tt iemaia) cum imparl: 

Klp-pocrtpis i lomentnm compres^tim articulis circulari- excifii* **. 

Orni(fio;>i4J,lonientum foinprej-som articuli»rugoso-ufcrvo6ia(cal. bracteata8)5W.' 
jtrthtolohium J lomentuui teres subangulatnm (caJ. ebracteatuj) 4*^' 

Bonavtria, lomentnm cotnpUnatum ittbmia intGrce^tum snturi» conlinuif ^^^- 
Coronilla, lomentum ter' tiusculum arliculis oblongit tecedeas, tern, sub' 
vyliudrica ' Sil« 

Cla5*. XYIII, POLTADELPHTA, SUmi'na trUpIari^fascicuIaU. 

Ordo I, Mouogyniat $tytus li 

OrJo II> Trigynia: $tyii it 

Wfprricumi eapsivli trilocnlari* •** 

Andr9sa€mum , bacca auiloculam •^ s r S G E N E S I A . XX X V 

Class. XIX. SYKGENESIi^. 
AntliCnie 5, coniiaUe, flosculi iu receptaculo a^gregati antlioilio iuvolucrati- 

I. aeyuahfi : jlosculi onirics hermaphrodiii : 
* A. Jlosculi omnes Ungulaii: 
a, pappus nullus aut scariosuss 

Zttpsana , aclienia fiisiformia libera epapposa 24S, 

Jlhagodiolus, acliejiia elongata squami;; antUodii slellato-pateuiibiisinvolulaSW. 
T/ cJ/pno Is 3 ncheni A fa5iformia, peripiierica pappo fiubpalaceo , disco se- 

lareo et sinml prtfeaceo aiistato 249. 

JJyoscris y aclienia peripherica pappo paleaceo , disci paleia inae(]ua]ib«F 

(srapus inouocephatiis) 250. 

jirnQ^cris , acbenia prismatica pajipo patellari angulalo 250, 

Catananche, achenia obversB p) ramiclata pentagona pappo epaleiB^. bcu- 

minatis, aulliQdium inibricalum ecariosnin! 250, 

Cichoriumy aclienia prifimatica pappo paleaceo brevissimo peclinalo-multi- 

squamuloso, aulboclium dtiplexl 250. 

Scol/mus i acbeuia pappo nnlJo aut srjuaniuloso -pilcao i rec. paloaceum. 

autUodium inibcicatuin spiiiosum! 280. 

b, pappus pU a $us aut plumosutt rcapiaculum nudum ^ achenia lereiia aut 

priswaiica .• 

y^n'fict'rt, acbenia peripberica pappo pafellari 5cario50 Jnciso-denlato, dis- 

coidea in stipiteDi elongata pappo plnmo^o, anthodnirn aequale 2£2. 

X,coniodon i^pargia JP^illd^}, ar.benia pappo plumoso, disci stipitalo- 

>loiigara, anlLodium siibfiiil.ricalum 251, 

J^icris i achenia incurra retic«la!o-suIcata ^ pappua pluiaopus gfissilis, an- 

Ibodiinn aequale planum ■ 253. 

Picridium, conleratur iufra sub d. — 
IMidicusia 3 achenia Jnciirva rfttcnlato-sulcata, pappus plttniosus sessili's^ 

aQtiiodium flquaiuifi denium cy«ibiforniibn5 torulosiim 254, 

Jidmintliia , achenia Iransversim sulcataj pappua plumosus fltipilatns, an- 

thodium duplex, ext. 5-pbylliini laxnin ^ 254. 

Zacyntha , achenia peripliflricn fncurva disci recta, pappus brevisfiimus 

subpliunosns, antUodiujn duplex, internum caruesceus augulalum, ext. 
membranaceiun 254, 

GalyoTta, achenia pen'plierica incnrva qnadraiigula ext. can'nata, int. alata, 
disci fusiformia substipitato -attenuata sulcata scTibra, pappus utrornm- 
tjue pilofus scabriuscuhiS, autliodium demuni gloliosum 254. 

Toipis t achenia tetra^ona eulcata tniOcataj pappus setcsui brevJs, in 
discoideis Icn^ior 255. 

Batkhausia, acLenia fusiformia in sllpitem attenuata, pappua piIosu$ 2SS. 
Crejiis i achenia fusiformia truncata, pappus sessilis pilo^us lacteus rel 

caiitiidus, anthod. sqnamis baseos acceMOi'iis numerosis 257. 

Ger aciiim , adieuia lurbiuata truucala sulcata (anihotlio breyiora), pappua 

fie.cisilis pilosns candidua, anthodium aec^uale squamis baseos accessoriis 

4xiguis adpressia 259, 

Jinracium^ achenia lurbinata Sulcata truncata, pappua seasilifipilcBUS fior- 

dide albidus aut ieataceus, aulbodiuni imbricatum 260. 

Frenanthes , conferatur Sub seclione d, — 

c. pappus pilosus aut plumosus , receplacuJum pattaceumz 

^ypochaeris , nnppus pluniosus, disci slipiialus 268. 

Fieroiheca f acuenia periplierica siibnuda extus striata, intus ^ — S. alata, 
disci striata attenrata pappo pilosOj nutbod. snuamis uniserialibus mar- 
line membranaceis 269. 

■^ndryala y achenia tetraquetra aut anguloaa peripberice subnuda, relii^na 

pappo sesfiili, anthodium Tmbricahim 269. 

Scriotoj pappus stipitatus e pilis paucis basi menibranaceis apice eubplu-r 
mosifc, anlhodium aetpinle * . 269. 

Geropogon, pappus slipitalua peripheHce sexarlstains , disci plumosui 269. 

Ill* ^^^y^ fiYKOENESiA, 

d. papjyus pxlosus aufphmosus, recepiaculum nudum, a^tnia commesta 
^rliZli^^^^ P^rpua pJloaua stipile Uii 

•rliciilato inierto, antUodium imbricalum » *«^ * n 

ni'f.'Tr"T ^^"'"u'^!? 7pnd.) ncheuU M.perne .qunmulo^.i parro ali- 

pilostis , nnihod. aequale pauciilornm ' » n o * t 269. 
27a 271. 272. 
272. 272. 272. 273. 274. 277. tnounim s^ioimbncalum f««iforiiie ' »^ * » * r * 

imbrigalum ol.iougHm, sqnamis margiue scariosia * 

pappus flessilis pilosus, autliodmm «rceolaIum xit. 

Sicorzontya, aci.ema elon^ata pappo sessili teaiiissime plumoso , radus 

«.7ro;* ^^'""^■"' 'cabr.sr.sidioribus, anlhoOium imbricatum iauamU 
inargiue acariositi -^ 275 

moa. aerjuAle S-phylhim basi couuaium * a//. 

mosas, aiithodmm acci^aale S-phyJIum baai connaliira ' *^ * *^ ^ 277. 

B. fioscuH omnea tuhulosi in anthodio sulcylindrico * 
^TniZ\T' r\* r* S-angnlana, papp «05sIUfi pilosus, aatbod. imbricalum 278. 
it, i If ^J"* *^'**='''"* ^- '^•>» «*-^^°'^ sulcata, pappua sessiiis p,Jo- 

.aTiod:'<utoTr;.tri'i^^'" '"'"'*♦ P-P""* ••""" r''<""V' 

f^aisamita, •<;bema processn ligulalo, rec. nudum 224. 

Cotuia, flo.cuU disci 4-fidi 4-a«dri ^5 * 

tum'^fn^T'-r'^P."" '"''■^'T "'^1'"*' "'^^ •Weolatum, auttodium suLova- " * 
tuui l^uamia imbricatis Unearibos ' w«*uineuuo»a ^^^^ 

B. floacuU iubuhsi in anfhodh sulgloloso • * * 

Vtantfius, papp«8 0, rec. paleac. Aosculi ban Tcntricosi ManricDlai; 219. ovat 

2S0. 

ricatum ren- 

2Si. 'tr:^^:?;^.'^-!'?!;;^;;;:;-*. r^.eac ,e..„ae. ...Boa. .,„,. 

ArcUum {lirrarJiTp'Tn,' '1'''""*!" T'""'"" 288. J Zop-pa {Arctium E, TP^illd,) , aclienia cosiataj pappus T>revis JBacfpialia 

setaceo-paleaceus, anlliodii SQiiamae appendice haimiloso 288m 

Zcuzea, aclieuia tuberculosa, pappus Jongus aet^ualis plumosus, tec. 8e- 

fcium , anthotlium inerine • 2S9# 

iHJiaponiicuvii prtppua setosns inaegnalis pcrsisUns, rec, selcsum, antliod. 

SQuamac imbricatae ^capiosae inermea 2S9, 

•Saussurea^ pappus duplex, ext. pilis lire\ilju8 denliculalis persisieniibug, 

int. longior ]ituni05u8, antlioJ. fnerme 289. 

Serraiula , aclienia compresea iaevia , pappus sessilis seJosus scaber, an- 

gerae 290. 

paleHari co— 

.... — (lualj's scaber, 

nnlnodii globosi fnuaiiiae molles inuocuae 290, 

Siaehilina, pappus longUsimua fasciculatu$ unisexialis, anthotJ. cvlinJrx'- 

cum imbricalum ineriiie -' 290, 

Carlina, pappus duplex: ext. brevis selosus, int, eIon{;ata8 fasciculato- 
■ plomosus, antliodium Subglobceuiu scjuaiuis ijitiinis ecariosis radiautibua 291, 

II, superfiua: fiosculi disci hrrmapfirodiii , peripherici feminei : 
a* flosculi iuhulosi J anihodium imbricato- suhglalosums 

Mieropus, acbenia nuJa autliodii squamis mvoluta, rec. conico-subnlarum 
marline paleaceuiu, stigmata disni simplicia 219 

Filagot acbeaia nuda, rec, obloogum marg* paleacennij flosc. tlisci ft-fidi 
masculi ^,q 

■Artemisia, pappus 0, fFosculi disci S-dentalijpeHpIierici {enuiQyessuLinteeri2l9' 
Gnaphalium, pappus pilosus, rec. nudum, anlhgdti squamae maroine sea- 

ri05fie coJoratae 222 

HcUcJirysum i pappns (plerisf|ue) plumosuSj rec, nudum, antliodu fqua- 

«nae scanosae coioratae, intimae radiantes - 22*.' 
2SI. 3:er«n?^emi*n7, pappus 5--I0^paleaceus, recepfacoli paleae tWnarti'tae, f?osc. 

' iperiphencibiIabialJ,anlbod,squ.imisscariosis,iut;i^iisooWalisraaiamibus 
ifhagnahn, pnppwB pilosus denticulahK", rec. iiuduni, flosc. femi'uei pluri- 
•eriales tndentaii, antbod. squamae extrorsum scariosae 22*. 

6. fioscuU iuhulosi, anihodium ovaio- cyh'ndricum aequah : 
^omogyncj pappus sessilia pilosus, aDihodium siaiplex 278 

Bidenst pappus 2 — 4 -aristatus , aathodium involucratum 24g' 

Sen£cio, ) . ^ ,. ., , 

Cineraria, ( species quaedam discoid^ae, sfed genera cf. sub radiatls. 

f, JloscuH iuhulosi, anihodium € basijyaieust pappus nuUus aui scariosusi 
TMsiospcrmum , Bcbenia lan.^ iovoluta , 235 

^a'la^furriipappTis subr^arsiwanS; flosc. perJpberici corollis oLsoletistrifidis 225*. 
i^oiula, pnppus suLinarginans, ilosc. disci 4-iidi 4-andri , mareinis feini- 

aei subnuili • 225 » 

Jtnacyclusy achenia complanala alato - |jiden(aia, pappus nullns 225, 

Catptsiumy pappus nullus, flosc. disci S=-iidi, pcrfpberici 5-dentati ferlir 

les, rec. nudum, autiiodii squamae ext, refiexae 235, 

Conj^ifl, pappus pilcsus cilialus, rec. nudum, f.osc, disci ^-dentali, peri- - 

phenci (feminei) «raciles trideutali, aDtliodium suboyatum 235, 

^uhcaria^ radiis miuutis , cf. infra sub radiatis. 

"^"i-jV""' sclieiiia tptraedra, recept. paleaceum, radii numerosiobloiagati 226. 
^chilUay ftcbpnia elIip*o»dea, paupws nullus, rec, paleaceum, radii sub- 

Quiui abbreviati trunpati 227. 

inairicariaj pappus 0, rec. conicum caTum nudum ^ -fliO, 

lyeihrum y pappus membranaceus inargiuans, rec, planiusculum nudum, 

anthodii squamae niargine scariosae 2J1. 

^fy^anthamuTtt , pappus nullus aut dentatus, rec. planiusculum nudum, 

anthodii sqtiamse margine scnrios.ie 232. 

SuphUitdmum , pappus e paleis subduodenis mspidalJs, re^:. paleacenm, 

unthodium imbricatum 236. 

^ieilis, pappua naUus, rec. conicum nudam, antbod, yolypbjU, simplex 233. X XXXVIII SYISGEKESIA. 

dt ftosculi marginahs radiati y anfhodium e basi paicns , pappus pilosus 

aui plumosus : 

Bellidiasirum i pa^ipuR pilosus sc^ber, rec. plauiusculum nuilunij anlho- 
' diuiii biseritile aeipiaJe 233. 

Arnica i jiappus \nIosus lu'spitlas j rec. nuJxim , flosc. radiantes tritlentali 

cam staiuiuilms slerilihus liberie in tuljo (folia opjiosiia) 23i. 

^ronicum, acLenia cjUudrica striata \iUosa, singulis pap^^ua pilosus uu- 

(liis, rec, nuctuiu 2ii. 

t^oronicuTn f acU^^nia radii coiiica'^lO- Ew!cata epapposa, disci oliovata S- 

6ii}cata pappo pi'lGso fra^iJj, rec. inulum 234t 

Inula f pappus pHoeus, rnJii coocolores, autlierae basi blsetae, rec. nii- 

dbm , aoliioJium imbricaltim 236, 

'^ulieetriaf |)»ppus duplex; ext. scariosus aliLreviafua patellaria etiutemus 

pilosus muJtirAdiatus , ratlii coucolores ^ 23S, 

Tliplopappus, papptis tluplex: exi. £cario£us patellaria et interuus pilosas 

multiradiatus , radii difcolores _ 249i 

t, fio$c» marg. radiati i anihodium ovai6~ 0'lindricumT pappus pilosus aut 

jtlurnosus : 

I^rigeron^ pappus pilosus, radii discoLores augustissitui, rec. nudum, an- 
tliodiuiii ovaUim imbricatum 239i 

7ussila^o, pappus pilosus arcualo -pMens , rec. nndiini, anlliod* ovatum 
aequale apice meuihranacpuDi , radii eIou<;ati plurigeriales 240. 

T> ardosmia J praec^deus, flosonli inarfjinales imifierialos^radio aTbtreviato 280. 

JiOpptUi papp. pilosus scabpT, rec. nudum , flosc. marg. radxati lacinuhs 
ex OTa eubbinis lotrorsis, staniiuiljus sferlJibus liberis, rec. nudum, ati- 
ihodium ovatum aetjuale • ^^' 

V neraria, pappus pilosus, rec, iiudu«ti anthod. OYatiim simplex aequale 241' 

S-inecio f pappus pilosus mollip , rec. nudum, antbodium OTatum aequale 
apice nijiro -spliacelatuni , basi Sfjuauiis accesscriis 242. 

Sf'lidago J pappus pilosus, rec. alve&lato - laciuulatum , radii concolores, 
aulbodicm ovatnm imbricatum _ _ 245. 

^jter, pflppus pilosus, rec. aWeoIalo -lacinulalum, radii discolores, aa- 
tUodiitin OTatum imbricatum 246. 

/. fioscp mar^, radiaii, anthodium. ovnio - cyJindricum , achenia chn^aiat 

pappus scarjosus .■ 

IP^ihorgia, rec. conyexura paleacenm, radii S. abbreviatij antliod, e sqna- 
mis 3, aequaUbu* _ 247. 

B.d^ns, acbenia telragona 2 — 4-arisla(a, arisiac relro -acabrae, rec. jil^- 
num paleaceum , radii oblongi (aliis epeciebus nullij, anfbodium sul>- 
aequale involucmtnm ^48» 

TagettSi pappus paleaceo -S.-aristatuSi anUiodium moDopbyllum 24*' 

HI, frusUauea: flosculi disci hermaphroditi , radii ntuiti {paucis feminc^ 

sieriUs : 

a* flosculi tuhulosi aut infujtdibutarts z 

Gnlactiies, pappus planiosus deciduus^ rec. iavosum, aniKodiuni inibri- 
calum subsquarrosfum spinulosum 212. 

Cmtaurtn , pa|>pns piloMis aui splosns, rec. SPtosum , cor. perJpbericae 
tnfondibulares, auibodium imbricatum ventricosnin 21-^* 

Oiicua, pappus triplex: patellaris creiiAtus, selaceus longissimus et seta- 
cens breyior glaudulosus; rec. setosum, iiosc. aubaequaleS, antZiodiuiu 
iiivolucratiim 2l8> 

Cenirophylium J j):\Hl^xi8 jy^leacens t rec. ^aleaceum , fio5C. radii majores, 
antbod. Teulricosiiin inibrfcal. snunmis mtPrioribus carliiagiaeifi ciJiato- 
spinons, ext. fcliaceis pinnatifidis bracteautibus 2l8' 

A. /!osc. martinis Ungulaii radiantest 

Neh animus , acbenia di^ci pappo bipaleaceo, rec. planxjm paleacenm, ao- 
tliod, imbricatum 5ub8<HiaiT05um 2U' s. ST.SiOEKESIA — GX^'AKDRIA, XXXIX 

IV. necessarim ftcsculi ptrijiherici fertlhs ^ disci sferihsT^' 

Calendula, acIi^Dia lorurTa cyinliirorDiia ant cristata^ lec, i^Iasum uDttum, 
antbod. stibaequaliter poljphylhun e basi patens 2\\% 

Micropusy I f t, J jj ^ XXXVII. 

Filagoy f ^ 

V. segregata: fosculi fiermaiihroditi, slngtdi cal/iulaiit 
Ei:hino]}S , S9?. 

Appendix: Monogamia : fieres stj)araii nee recepfaeulo communi immfrsi: 

Z.obcHa t cor, sapera irregulari-inonopetala limLo 5-iiiIo| stigma indu- 
eio cUiato 29^. 

Jasione, cor. liiieari- 5- partita eupera, utigtna clavatnm 296. 

Solanuw, ccr. rotate 5-£ua infera, authe/ae api'ce poxi^ deliisceat€fl« bacca 
bilorularis i90, 

Cucurhita, cor, cnmpanulata, antLerae flexaoso conglobatae^ P^P^ 3— S— 
locul. eeui. margine incrasfato 2f)S*' 

Cucumis el reliquae Cuciirbitaceat , ibidem* 

i^iola t cor. irregulari 5-petaIa, caps. trivftlTis -- 704. 

Cla^8, XX. GTXANDIilA, Pi$iiUum filaDiento innfttum. 

Ordo I. Monandrini anihtra 1: 

a. radue iubcrigerat 
*■ labium calcaratum : 

Hermimunti polHnaria bina dUliucta. petala UteraliA basi utrintjne ap- 

pendicuUto-dilalata Xl9, 

Hiruanio^lossum ^ stigma 8nj>PTne enkarginalnni , pollinaria stipitibus Laai 

counata, labium liiieare trident, ant tripartitiim breTA-calcaratnm 119, 

Vluianthira, *-tigiHa angufatum, poJiinaria stipitibue glaadulae umbili^atae 

ioserta, labium linear^ indiviinm longe-calraratum I2Q, 

Gj'mnadenia , etigma enperoe euisroinatum, polHnariorum glandulae ex- 

6erUe , labium triilduui loage-calcaratuni. 120* 

TCigriidla , polliDana feparata, pollen grauulcsum, fits resupinalua pa- 

lentissimiis 3 labitim rhombeum acnmijiatunk breve- calcaraluin 121. 

^nacamptis , polJinaria stipitibue counata , pollen lobulosnm^ labiam nd 

faucein bilaaeUigerum longe* calcaratum 122, 

Orchis, ftti^ma tranMersum, polb'naria diitmcta biparUtn, pollen lobulo- 

tuni, labium tri£dum calcaratum 122, 

** labium (calcaratum: 
. - "r 

dia bitida ^ j[27. 

Chamaerepcs y eligmt superne productnm fiaaum, pollinaria dUtinctaj la- 
bium, trilobani J27, 

Ophr^'s, stigma superne sinuatum, pcllJnaria com glandutis distincfa, an- 
ther* rostrata, labium convexiim, calyx nal«n» 128. 

Serapias J stigma concavum, antliera caspicfata , lab. tnlobum basi bical- 
lo«un2, lobi basiiares auriculato- erectj, media* liogulntds peudulus 129. 

6. radix Jascicuhia aut ramosa ; 

♦ labium calcaratum : 

^ ^ ovarium iortiU : 

Hahtnarxa t antliera erecta, pollinaria distincta glandulu r^ZDOtift nadis^ 
oiam. Sttbtrifidum^ lacioiie tateralibus sterilibns 130. 

^# ovarium non ioriiU ! 
Coraliorrhiza , anlb. transverse- debi»c«n», pcJItnaria globosa bigfmiHS, 

calcar breve calyci iuiueriam (h. peduuculati) IJl. 

i'irnodorumt nnth. snbcorJata prona, poltioaria bina ses&ilia, lab. ^enicM- 

latnin stamini elongate basi adbaert-ns (fi. ped. rcii^iitutti jirrecti) 131, I 

* labium ecnlcaratum s 
^ ovarium tortile : 
GoodycTOi antli. prona, pollinaria sessilia bipartifa, petala «op» erecla, 

iab. basi gibbwm concayum adscendeiis (fi. subsessiles secnncli porrecti) 131. 
Ceiilialanilura ^ antli. libera inciunbenti-erecta , pollinaria cylindrica basi 
h«mBta, labium medio utriurjue iucisum bubarticuiatum genitalia am- 
pleclenfi (fi. erecli) 132, 

, . i^ ^ ovarium nan tortile t 

JVeoiiia , eJigma OTaliitu, pollen quaterufirium, aiith. liorizontalis operca- 

lata, lab. productunv bifidum (radix uidifornii's fi. peduuculati, caul, 
sqnamosus) ^ . 132, 

LisUra, aii!h, opercuIoaLTjrerialo, pollinariaborizontaliabipartila, polline 
quftL;*ruario, lab. prodiictum bifidnin peudiilum (fi. pedunculati porrerti) 133, 

Sjiipaclis t stigma subquadratiim, anih, basifixa liorizontalis, j)oIIinaria 
ovifonuia farinacea, iabium medio ulrinque incisum subacticulatum, 
ungue nectarifero disco Licalloso (fl. pedunculali} ,., 133, 

c, radio: iuriicato - hulbosa t 
* iabium ecalcarnium : 
^Talaxia i siamen Lreriss. apiemiu, anih, prona, pollinaria l>ina oLlonga 
;la«duU functa, biparlila pendtria, iabium ex ovalo aiigustatum, sepala 
>flexa plaTia . _ , 134, 

Sturmia, auth. hemispli. deciduft, pollinaria gloliosa Liparliia, lab, ungui- 
culatum lamina defiexa^ sepala deiiexa tortilia 135. 

** labium calcaraiumJ 

lEpxpogium,^ort:B resupinalf, pollinaria bina oblonga filipendnlfl, antLera 
apicalis operctilata, calcar amplnm ciicullatum sursum spectans (fi. pe- 
<luuculati f caul, articulatus aphyllus) US* 

^ Ordo ir, Diandria: arrtherae ^i 

Cypripedium , stamen proceasu medio eterili, lateralibus aniheriferis, lab# 
calceiiormi— vesicarium il\t 

Ordo III. Hexandria: aniTierae 6 (^aut 13?); 

jtrisiolochia i periantLwm simplex tuLo incurvo limbo labiato l82. 

Class. XXI. MOKOECIA. 
Flores diclines: masculi el leminei in eadem atirpe. 

Ordo 1. Monandria: stamen (anthera) I: 

Zo&iera, spatha deplana in folium products, rec. spadiciforine ' 6. 

ZannichelUa, spalha 1- flora, ovaria 4 — S. 6, 

JVajas iCaulinia //^.)» ovarium timcum calyce uiricuUlnm ISO. 

Chara, anthera (auctomm) globulofia nuda, pistiJlum(auctorum); OTaHnm 
monospermum calyc© fpiraliler circumvoiiiliim 147, 

Euphorbia , stamina nuda pedicellata cum fi. fera. centrali in antbodio ' 

sggregata ' , 735, 

Ordo II. Diandria: stamina2x 

Ztmna^ apatlia 1 -flora, nncnla 1 — 2-«perma - 9. 

Fra^inus, samara (mix in alam producta) monosperma 43J. 

Ordo III. Triandria: ttamina 3: 

a, stigmata 1 — 2 : 

T/pha, apicae »uperimpo«itae leminea el mascula, apaiha demJiW!. atkrns 
unilaterale, utnculus l-6permus, ttamina m^nadelpba 11- 

Sparganiumi capilula monoica, caps. o|ercnlata 1 — 2-locuIarie 12. 

Vignta, spica terminahs (in plur. spec.) com axillaribuji, bracteolae oni- ^ 

florae, utriculos deplaniu monospermus lissiroslris, stigmata 2: *^- t 

Sthtlhammerjay spicnlae capitatae ioTolucratae, basimasculae aupeme fft- 

mmeae, bracteolae loUaceaeanperne sterile* comoaae, utriculuafissiroslria «* 1 

2fa,panicniatermtnalis mascula, fl. glumacti, apicae axillarea fcminea* 

«ly!o longiJSimo aimphci 54, 

Amaranihuiy cf. ord. Y* FectftDdm* I I X MONOECIA* XLI 

—, . 6. stigmata 3 : 

I:.irna, *pica term, ^rrcnlosa, Lracteolae solitariae Liflorae, fl, masc. et 
leauueam obvolTPnles j« KohrcsiQt *pica lerni. composi'la, spicul^e laterales i*nrome feim'neae fia- 
peme maerul-ie, Lracleola fl. masc. nulla, ffu.iiieoruni bivRlvis 55. 

jrfjT, sjjicae sexna iitnii«r|«e, LrartPula uniflora, utiiculus trkarinalus 6i. 

Ud^ora^ spalha biliJa , ma» : cal. i-p^rt. cor..tri'|.et. ftam. noveni , tria 
mtenora lertiha, /tm. cal. tripart. tuUo eloogalo , iitric. triapermus 139, 

OrJo IV. TeirandrJa: stamina 'ix 

r 

tAr^ica, waj: pRnan!lu 4 -part. /em. perianth. Ijipart. mix monoJpernia, 
stigma ecliinalum m. r i 7^^^ 

fatiriaria, bermaphr penant]i. 4-parr. slam. eUmica, fim, perianth, hi- 

part stigiiia peniciiiaium , inix in perianthi'o aucto 181. 

I^iUorella, Cor. infuudib. ^-fiJa, /tm. stylo longisMmo Sttbulato , mn*: 

^-. ft. sHgmattt 2 : 

/i/OHiJ, rec. commune (axis) fiUforme, perianth. 4-part,/rm. cal. 4-p«rt. 

dsmiira dnipnreo-canie-rens, «lrtipiilae rompactae 179. 

^Inusy anient. ma«c. cyliudr, *#jnamae trifiorae, cal. 4-part, amenl. fero. 

iignescens, uux compressa niononp*?mia 174. 

t. stigmata 3 : 
ffii.ru«, cal. 4-sei.r,Tus bracteatug, cor. 0. caps, tricornia tricocca 6-aner- 
ma (fl. glomerati) ^ -q5^ 

Ordo V, rentandria: siamina 5: 

Amarant%u$ y cal. 5-sepalus 5cariosn«, stigm. 2 — 3, ntric, drcumsciSEns, 
aern. 1, erectum cruslrtceum 5g4^ 

Cf^/iy, ca!. 5 — 6_jr,art. (lerbac, Mi'smata 2. divergealia fibriUosa, drupt ITs! 
cf. Pentandr. Digyn. sect, a, p. XVI. 
Ordo VT. Hexandria: stamina {aniherae) G: 
iJioiis^ "% 

fialimus , I 

^triplex, f 

^uercus, J 

Posidonza, spaiha bivalvis, stam. 6. et 3, int. slerilia, anth. Liloc. fila- 

inento acununato , ovar. obloug. elfgma heuiisphaerico - echinatum 
iSeiuCa, cf. IX. Poiyandria. 

Ordo Vir. Octandria: stamina St ^ 

cf. IX, PoJyaudrfa. 

r 

Ordo VIII. E n n e a a d r i a ! stamina (fJamenta) 9 5 

mora, cf. ord. III. Triandria. 
Postdonia, cf. ord. VI. Hoxandria. 

Ordo IX, Poiyandria: stamina 10 — multa : 

^ — a. sti-rma 1 : 

^runtf spatJia medio ampliata, spadix suprr) genitalia producius ibinue' 
nnuus, OTana basi apgregata, antberae in medio spadiVe, ovahorum ru- 
*iJroeiiU interMiDcta roMrata, dnipa demniii monosperuia 10. 

-«^jJarttm, «palha cylindriro-cucniJflfa, spadix supra penitali'a claralo- 
eiongalns nudus , OTaria basi aggregata stylifera, rudimentaria nulla, 
drnpa 3-spemia 138^ 

^tttojffyytium y nivoT. mnltifidum , ovarium calyce ntriculalum , aniherae 
rosuiatae cUusae, nux niono5perma (fi. axill. seas.) ISt. 

^"rgonum, c&t, bipariito-coniplanalus, driipa basi umbiIicato-excavatB» 
Pyreiia lenrirolari - clobosa vernirulosa (fi, axill. sess.) SS8. 

wjanus pec. piobosiiin, fl. nnftierosi perpendicnlares , OTar. jtismnle MoncQ basi pappo einctum, mas: stamina (p. 162. deU „nnicBm")'apice 
E aodnlosa, locuH sub apico distantes, dux mncronala luoncspenna 162, III ** i» stigmata 2 1 

' , % 1. . * ovarium inferum t 

jroienum, cal. limbus 4-parlitus herbaceus, cor. O. siigmala aspergilli- 

formia, (Trupa sicca pyrena aispermn (fl. capitati) . 160. 

Julians, fi. inasc. amenlacei, fein. apicales aggre^ad', ral. 4-aentatus, cor. 

Iierbacea-i-fida, stigmata /ecurva, Jrnpa pyrena bfvalvj, seni. corriigatum489. 

g^ J ** ovarium superum : 

Vorrius, mas: amenfum, squamae intusutroqae latere saLletrancIrae,/ew. 

cal. bipart. lacerus, sti^nu 2. elongata , nux nioaosperma 175, 

Hetula, amenU fem. compacti squaoiae irUobae 3-florae, nux bialala, 

ametit. ma$c. periantliio irregulari parlito tH*. 

CariiiTiuSy ament. fem. laxi srjuamae subtrilobae biflorae, dvar. calrce 
j|lNv iitriculaUira biloculare, nux 1-ioc. 1-sperma, ament. masc. stain. S— 'i*. 
Vi^" ' ^'^"'^ s^parali apice Larbali 175. 

Ostrya, Rment. fem. nudum, utric.inflat, l-fiperm, masc. siam, 12—16. raniosa 175. 

a? _r - , *■' stigmata 3 : 

M^i^usyfem, inrol. ext, 4-braclefllo, int. calyciforml 4-£ao muri'cato, bi- 
iioro, masi fl. spicati, cal. 6-fidu8 infundibularis, stam. S — 12; nux 
triaiigularw 1-sperma i 176. 

Quercus, fan, inrol. ext. bibractealum, int.imbrifiato-etjanmosum cnpuli- 
Jorme, ii. solit. calyce wtHcuUtus, mas: fl. spicati* cal. rolat, 5-part, 
»tam. a — 10; nax l-sperma 176. 

« . rf. sH;(maia 6: 

Vastrmea, fem. inTol, S— 6-part. eclunatum subfriflornm, orarU calyce 

utrjculata 6-locularia, oTula 12. pendirla, stl^m. 6., iiux coriacea sejn. 

solit. rugoso, mas: fl. spicati, cal. limbo sexfido stain. 12. 176. 

■y,T ' z ,j r *' ovaria disiincta ^ ^ jnulta: 

lilynophyUum, fem, cal. adiiatus, cor. O, OTaria 4, mas: cal.4-part. cor. 4-pef. atam. 4 — 8. Se^iitaria, cal. Uisepalas, cor. tn'petala, stam. mulfa, carpMi'a niulta ^ 

Ordo X, MonaJelphia: Ulamenta connuia : 
_ _ . ,, * nnihtrae 3: 

TypTia, cf. Monoec. Triandria. 

Bryonia » "J ^ 

.CucurhHa\ / *^^- Monadelplifa Triandria. 
Z,eTge7taHa f 

* * antJierae 4: 

^Vressusy fem. aquaraap « — 8-flo.ae, strobilus angulalua compaclus 161» 
Jnu^n, lem. srjuamae binome, »lrcbiJ»s laxe sijuajuoaua' 161# 

* * * antherae S : 
Xanfhium, fem, tec, ecluiwtnm bilocnlaro biflorum, ovaria ulriculosai 
styli 2, mas: rec^ iub£;lobosuRi muUiflonini 29i" 

Ambrosia, fem. cal. o-dentatua uuillorua, ulriculus 1 - sperm us , mas:' 
inv, calyciforme plunllornm ' 294i 

Srio'^'^ ' } '^- Moaadcipl,. Peiitandria. 

Crozojthora t cf. iofra. 

Cyiutus, c^l, color, camp. 4-fid. b.ai bract, t^pp. adnaUa, i?rm. St-'gm. 8. 
Tert.cilata bacca 8-IocuUri5. {Parasita sqn.mosa.) ° 843. 

'^i:dT(Lre;';;;^"X' *''^"" '^^^'"s^*^^- -««- --«*^ -^^--^^ ^^^^-.^s 

^led!Vel;"i;|;tar'"" *'""'? laevigatae, n:asc. ame«fa solitaria, coty-^^^^ 

^eaTa 'co^vliil"^"'T-'^,r'""^^ SiI>I*o«ae, masc. ameota racemoso-agsre- 
gaia, cotyted. Terhcillatae 1S9, 

r arT^cor ' n"'"'"' ' ':'^- ^"P"*" *"' ^- P^«' conTolutiva, /cm. cal. 10- 
part. cor. 0. caps. tncoccK ' ^ 764. 

c"pt%'riro«^ '''""' Bumerosa raiBota, fem. CiU. trrpart.^^^^ * i MOKOECIA — DI0ECIA# XLIII \ Or Jo XI. GynanJria: stamina stylo adnata t 

jin^rachnei cal, 5-part. cor. O. ant 5-peIala , -mat: stam, S. ptstiUI ru- 
tliineuto adnata J fem. sty 11 3. biilJi, caps, tricocca G-Aperuia - 765* 

CIa?8- XXII. DIOECIA. 

m 

riores Jicllnfis : mascuU el feraiuei iu distinclis slirpJbus, 

Ordo I, Monandria; tiamen {anthcta) It 

SaUx (purpurea eta/Ttues), .cfnnicn pofins c tiinfs coauatuinj cT. DiatiJrla* 
l\'ajasj ovarium caJjce tnfi<lo utricnialum, antliera 4-locularis HO* 

^ Ordo 1I< I>iandria: stamina (aniherae) 2i 

VQlUsncTta, Jem* ovar, inf. cal, 3-part, cor. Inpel. minima, mas\ flfin 
spailice spalha inctifio, cal. Ot cor. tripart, 13, 

Sutix , aiueotum , fenu ovar. stigiu. 2, maris &fam. {2«»3 — S^plura) cum 
flfjiioniula iutra Lractco'ns . 165- 

Ftaxinut y cF, Monuec, DiainTr. 

Or Jo HI. Trian*Iria: stamina (aniTicrae) 3: 

Ficuif recpptaculun) ramosum 9ul>claufliiiu jsuperfioie interna densiHornm, 

/cm. 'periaullu5-fiil.stt£iu.'i. mas; perianlli. i-7-5-fid., nucula drupacea ITS, 
ValiUntria t cf. Supra. 

y^ignta, idioicu el alfin.), cf. Mohoec. Triaadr, 

Valeriana (dtoica, moniana etc), cf. Triandr. Moncgynia, 

"Emprirumt cal. 3-aep. biLraclealus , cor. 3 -pet. fem, styl. 6 — 9. part. 

bncca 6 — i)-fociilaris 7g5^ 

Osyris f ftm, r.al. s-fiJu«, drnpa sncculeala iiiferaj mast cal, d-£dus 157, 
Jristuciaf cf, infra Sect. Pentaiidria, 

Ordo IV, Tetrandria: staminif (antherae') iz 
Z/rtUa (dioica), cf. Monoec. Telraudria. 
Viscam, cal. limbo 4-parti(a , maris parlitionibna intus polliniferis, fem* 

ovar, sl»jm. siuipliri, dnipa l-sperina 203. 

Wppopha?. ral.Ijipart, ovar, stylo I. stinmate coiiipIanato,drupri nnre exsulca l62. 
i\ij'ri(a, am&nium , fern, ovarinm calyce ciicumnalum , drupa l-sperma, ^ 

wia*: anlh. 4 — . 6* qtiadrivalves ia »q«ama 175, 

Spinttcia J fem. cal. urceolatus 2 ^ 4 - ileutatus, styli 2 — 4. otric. l-sper- 

luus m calyce, mrts; cal. 4 — S-partitns, 61.101.4 — 5. 57S. 

BAamnust cal, urceofatiis 4-fid«», JijnT>o decidno, pet, an^asta exi'^ua, 

stam. exseria, drupa pyreuis 1 — 4. auUce exaralis " 4g7, 

Ordo V. Peulandria; sttimifui {anthtr at) S : 
Spinacia, 1 - 
'amnu9y f ^^* ^"f"' 
i^istaciu J ca». 3 — 5-fid. cOT. 0. oTiir. I — 3-Iocul, sti'gmaU 3, lacritsata, 
dnipae pyrena ossea l-spfrma 459^ 

Ccraionia, cal, 5-|)arl, cor, 0, aligmft orticulare, lesamen indehitcen* 
pulpa repletnm v 544, 

Cannabis^ ll.ycm, perianth. spft1^Kceo, OTarium *npr* medium conitrictum, 
styli 2, nux bicarinMla crusl:4rffa , mas: cal, S-part. 179, 

numuluSf fl, /r ni. (in ainF>»to strobiUceo) sqvamae ploriilorae, cal. ur- 
ceoUtus, mas: (fl. pniiiciiiati) cal, 5-part, 179, 

F(c«*, cf. supra in X>ioec. Triandria, 

Ordo VI. Hexaudriai stamina {aniherac) 6: 

^ma*, cal. 6-part, y>m. sli^m. 3. bacca inf. Iril . €-«pernia 101. 

rApe«i>, *pqtlia *imp]px, orarin 3. fitigm. uncinatij , **>"« IiebatafAy cal, 
n!" ^^'' ^~V^^- driipa siinnilpnia semine obkn^o unt&ulco 136. 

^namatrops, tpatha duplex, ovarta 3, »ti«m. sabaiatifj cal. 3-part, cor. 

i-nfl. ilrupae 3. mouo»perma«' > «Rmina UeviA *-i6. 

^ijrruaj cJ. iupra in stfiU Xetxdudria. XLIT DICECIA — CKYJPTOGAMIA. 

Ordo VII. O c I ri n fl r 1 a : siamina (aniherae) 8 ; 

£'ojiulas i nnienti sniiiiinae lacerae, cal, iiif«n(libulan8, fem, atigm. 2—3. 

bipartilrf*, cajifi. biloc. poIy?p, seiii, comata I73# 

Diospyros i cf. Oclandria Telragyni^. 

Ilhodiotaj cai- 4-part. cor, 4-pei, feminae 0. «quamae 4, euiargiiialae, 
carpidia 4, polyspenua Sl6, 

Ordo YIII* Enneandria: siamina ianiherae) 9: 

UTercurialis (perenm's) , cf. infra in DodecanJria, 

Hydrocfsaris f spatlia dipliylla, cal. 3-par1. cor. 3-pelaia, filatn. fjuaedam 

procPSSti rninoso , sfigni. 6. bifida, caps, inf. 6-loc. polysp, i^» 

Z,aurus ) cf. Enneandria Mouogynia, 

Ordo IX. Decandria; stamina {anther ac) 10: 

Coriaria ^ cal, 5-part. cor. S-pet. pist, 5. stylis elongatiSj carpidia 5f co- 
rolla carnesceiiie liaccantia 7G7» 
Lychnis (dioicn) J cf. Decandr. Pentapj-nia. 

Ordo X. Dodecandria; stamina (aniherae) 11 — 19. el plura: 

l^Tercuriiilis , Cal, Iripart. cor, O. styl. bJparl. caps, dicocca 76l» 

SUaiiotcs f spallia clavata , cal, 3-part, cor. 3- pet, fem» styli 6, bipart. 

tacca inf. 6-locnI. polyfpernin 13, 

Pojtulus (sect, ^igeiros) , auiheris 12 — 30, cf. snpra in Dioec, Oct^ndria. 

Ordo XI, Mo na dplphia: filamcnia ionnatat 

,* siUTnina 2; 
Salix {purpurea et affines), cf, Dioec, Diandria* 

** stamina {aniherae) 3 5 ** 

7Jryo7\\a (dioica) t cf, Monadelpliia Triandria. 

Huscus , perianlh. 6-part. barca 2 — 3 — 6-sperma 100. 

-- *** siamina (aniherae) ]}tara s | 

'Ephedra^ ovarium Lipart, distylon, sguaniisTiaseoa caroescentibug, anlhe- 
rae conglobatae 156* 

Taxus » ovar, calyce urceolaio denuim carnesceDte trtincato aperto cir- 
cuuiuattunj stigma £essile, antb. peltatae, uux I'^peruia 156. 

Ordo XII. Syngenesia; auiJierae connaiae: 

OnaphaUum (dioicum) , cf. Syngenesia siiperflua sect, a, j 

Pciasites, cf. Syngenesia I. aequalis sect. B. ' f k Class. XXIII. POLYGAMIA. 

Florea diciines et eimiil bermapbroJiti, 

Genera buc olini rSTOcata praecedeutibws clajsibus e floris bermapbrodi*'' 
conditione Subsnmta, aut Mouoeciae a»(]ue Dioeciae inserta. 

Class, XXIV. CRYTOGAMIA. 

Claasis e sensa retemm parlibus fmcliiicatioTjis incomplelis instructa^ «exuiil> 

conditiooe carens. 

Tioctes, spatba in folium prodocia , aliae antberas aliae ovaria forenles !» 
Lycopodium i OT»rium bivalve sub 4-ovulalT3ni, nothera bivalvia, pollen 

quaternarimn 1j2. i 

Ef/uiseium, receptac«1a pellata in spicam (strobiliformeui) congesla, s«b- 
tua •acrulis nmA intu« JebiKentibub instrocta, ovaria staminodiis cru- 
ciatis aiUxis Dunierosa l^j, 

Oara, e eensu (juorundam hue reposita, loco Lionaeano ia Monoecia T 

Monaudria quaerenua, et: X47» 

04*. I^eliquas pTanlas crrptogamas dabit i 

rLO^A GEEMAKICA CraTTOCAilA, XLV' METIIODUS NATURALIS, U SYSTEMATE SEXUALI ab immorlali Zinnaeo iuvenlo, fl.inlae 

agnosctaiiur ^ metlioJo naturaU cognoscuniurm 

Ohs, Ut pl%nlam e tysteinatis illius priacipiis agnoffcns* cxiguA pra^pn- 
ralJo praemitt£nila : scias qniJ stamina sini nltjuc pis I ilia ^ eoruimjue 
dispocittoaeiu et num^nnn ex|iIores^ pnrtium qiiarunilniu e torniinolo^a 
cognitU superadflitU natis> cogmtlti coutra oaturrvliSy ob$erTaliouem 

natarae requiriU 

2, METHODUS NATUKALIS „a bofanicia miniis doctis Tili habila, « 
sapisntibus semper fanti aostimata" est ea ywrt* sequitur naiuram {Ba^ 
ianik p. 99. 100.)# arlificiaU sysicma prasscribitur naturae, 

Ohs, QuoJ amtigalores liodic dicnnt systema naturale nWniBi par adoxon 
est, familiarum in inGiiItum augenJarum aggregalio Unearifl et arlifi- 
cjalia arbitraria, gmdalionis naturalia ii1e.1 niillA suITulta , ueresaitate 
nullA terjninata, mnltiplex igifur atque polymorjiha. (Jiotanih p. 97.) 

3. NATUEA e« actna et TOoJus nascendi: TO (^M^uSdi f el complextf* 
ternm, quae nascoiilQT; ^ (pUC^i^* 

OijT, Haec noiJo naturae per plurimas lin^uas indicator ipso Terl>0. 
iBotanik p. 99.) 

*• METHOBUS igUur oaturalis, ut modum €i acium naacendi sriyurfur, ne- 
cessarium est, contra fiyatenia arliilciale status cu/usJam ahsoluti solos 
terminos spcctat* 

3, CEBNITUR autem ille modus et actus uascendi in uniTorium in cToIn- 
liono indWiduali seu rtietamorphosi y «t in evolutiooe concaienala graduum 
Titaliunt formcvrurnqne regaoium oaturaet sea; anamorphosi, 

6. UTRAQUE-^xplicatnrs praeformaUone^ tvoluiione et Qhsoluiiom, inesl 
enim semper aaturaei t?icais j antithesis et synthesis. iBot, p* ^05,) 

7. GEKETICUS i^llnt est modtis in rebn« *inae gignnntnr: /ii/ifj rebus 

WoflW^;<r eJtterai», interittt /i5cr«w/ur oppoeitione, percunt, 

JV xtri 

J 

Br PBOCBEmTUR-a •;mplifn>ui »a comroiiU, tkh JoGmU aa lupcrlora, ft 

coalitii et hebelalis ad libern cl aLjoIula. {Bot» p. 114.) 

9, SCIENTIAE KATURALIS icopo. eal: i) comcienflx JalegrJtMu na- 
turae et intelligeni concbptio ratfoDis illliu, ,,«« multipUees graJus et 
formae rerum naturallDm STolyuiitur. (Baf^ p, 79.) — 2> graJuum et for- 
marum ipsarum coguJUo libtorlca et meilTodica. (Bof. p. 81.) — 3) gra- 
aaum GToUtionis individui ateolutiaiimi recogmtio in evolutlone regoi 
totina. 

■ 

10. PBINCiriA N^TOTALIA petunlar e ratIomb«s anatomi'cii, physio- I 
logicjs, morpliologicia, ex Us methodical ae^nanlur. ^ 

IJ. BATIONES ANATOMICAL i 

•) Tiajcentibus et grad;bna ainguh's obi comparanfur, nulls pars commnnii | 

^ «M omiuno, nisi punclum «aliea» ipaum , in universam «rci*?«m di- . 

centum aul embryon, (Bot. p, 103. ISI.) | 

t) acceJIt propriiim inleeumentmn, {Boi, p. 105. 192.) I 

f) corcnlo tandem opponitar albumen, el integumentum duplicatur. (Bot 
p, 103, 194,J 

a) materia corporis Jiomogtnta aliioribus htterogenta, (BoK p. 229.) 
•) 4lra1a iaferioribus coalita, eupenori grarlu separantur, 
*■) Pfgana inferioribm confluenUa, »nperioribu» dislioguuBlar. 
^ e) orgVna rniterjuam aLsoIvunhir *:.o /oco, jam inferiori gwdtt orianlnr 
«*fi*ia<a et praeformata (per inyersionem a6orftf/rf;a dicta). 

12; BATIONES PHYSIOLOGICAEs 

») functione* inferior! gwdu junclae ««perioribo8 separaatur et abiol- 
TUQtur seorsi'm. 

I.) funCioDum efi.m hebefalio l;^eram e,rum acJionem aniecedit. ors.Dorum funclioae con.en.Jeniinm cirrulM »h»oUii tyitma orga- nitum I i)tr*icmata organica .'nferioribni inarfnila, all.orJbuj J»finmnUir: *) 

floni £y„a*«o et androcc praepar.tnr, fructification* ab.olril.r, | 
,«e ^.temati eem.nstorio TeJux , circulno ^ita, Tejetabili. co»- ' 

Claait. - • IJ. BATIONES MORPHOLOGICAE: \ ») ««m,r:.a organic^ normali, fnferioribn; UnnriuM ««! , «edH, Urna^ 
Id" V 'rr" ""' *' *""'""' ^■"°'*"' '• "*• ^^f«an'.,. iBot. taU, ] t) »x« yasetaliJi, normali, p.rpmdUularU e»*. (ffaf. p. I04.; I e) laferolium igltor orgnnoram conformaiU radialis et (aeniu LmBasAno) 
irregulurU, iermlnalU nuXem s/stematis organici, nem^t rcjtroduetorii^ 
rario Doriualis e«t €tniriea ^ regularis, {Hot, p, 107.) 

^) gynaectum eToIutioaem a^quilur fixil«m contractoriam , coalitions aJ- 
Molvitur, androctum contra radiatiut explicaturi absolvitur divisione, 

(Bp^ !». Ill, 112.) 4 

h 14. EATIONES METHODICAE ! 

») individua tticuntur enlia siagnU Integra, quae C^angis eacrepti») 9% 
tiDO corcnlo orta , metamoriihojin soi graJna absoU'iint. (Hot, p. 118.) 

r 

nBrrralionem in^iviilaA ffislunt, liabitoali qaarlnm dtfTeientuI , nou- 
tiiii gemmMione (aut difiectioue curporis) ]>ropAgan(lA, iiisigaia. 
X {Bot, p- 119.) 

monstrositafes inJiViclua sunt pnrtium <]naruDdain Jefectu, excesj« 
aut mutatioue qiioHi! formam el cituiu, disliDCla* 

b) fpecies tlicitiir aggregatio iDdiTiilaonim; nofis cerlis plurihos ef utro- 

q«e modo, gemnt^tione et Jis&emiualione propa°ao<Ii*f^ agnodcendoraiu. 
iBot. pag. 120.) 

varielas est indiyiduonim complexnl, IiaLitunU quadam di^erenlil, 
yel genimalione Tel difieuuuatioue propagaudS, Jenotatua, (Sot. p» 

120.) 

hybriditas nascitur e parealibus diTeraanim ipccierum, {Bot. p. 143.) 

e) gtnu$ ampTectitur species organoriim stimmorum evolutione ot coa- 
formalione coiivenientea, habilo assimilalafl, (J?of. p. 121.) 

d) familiae recipioDt g*nera , quae organi uaius, pro tuo gradu typi'a, 
CToIutionem abaoIvuBt. {Bat. p, 122.) 

t} formafiones aut series congregant £amUiaS, qn»e or^na contentientia 
abaolTaat. (Bot. p. 121.) 

f) ordines uniunt aeries, qoibua orgaoisatio duplici C0Q«en9n juDcta de- 
nionJtralur. {Bot, p. 122.) 

8) classes illii ordinibut compORuntur, qnibm ypgetabtlti vitae ttadiom 
termioatnr. {Bot* p. 122.) ^ y IS. COXCATENATIO GRADUUIt^ ra^oaJbua praemuaia analomiria, pby- 
siologicli, morpboJogicia et melliodicia cimui ad unguera demonatratart 
I, na/uro non facit saltuntp'^ paradoxon aut^ni sisteret solita gradnnm 
conttnaa aeries j nam gradua quisqne oritur e puucto qui praecedtntia t«r- 
■H'no inferior eit, «ao tamen terioioo auperalur, (Bot, p. 235.) 

>6. CHAfiACTERES igiinr nust^uiin eircumscrijttorios , bbA aampfir svotw 
torios i. 9, trpnm perseqnentea, agnosrunt ^ratfwa naturae,' dutu cirt:Hm^ 
9cnptofios fingunt aibi gradus artis. ^{Boi, p, 10t>.) XLVIII t ' 17^ GRADATIO nalarae per gradue ipsos el pw series gradaum parriUele 

r 

intassusceptas i^t'Ogrcfisiya. {Bot^ )>• 113.) 18. AFfll^XTAS est convftnlpotia parlmm in gTailubiis ptogtessivis , ana- 
logia auteui itla paiiium in grailuuiu senebus parallelis. 

19. CAKON regni Tegelabilis esl: piania quUscit in scmine aut gemma; 
radieai t cauhscit p frondescU ; floret gynacceoj androcco; fructificat* 

20. MOMENTA moJo relata, viUm vegetn]>{leni absolventia et circulariier 
conrluiTr-ntia, metliodo cUsses diclitanti iu quibus jiraevalenl vcl typice 


^^ V t 
l5 B 

O s o CO 

CO 

C 

o 

< XLIX 


CANON METIIODIj NATURALIS. 

{cf. feotanik XS28. Tab* iJ pag. 526.) \ v. PI a n t a e 
rita {ifisstT vita aciiva p&u: 

Fxaoforuiatios quieicit 

ctescit la semine el gemma raJic&t, 
et floret; 
V r uc t ii i c a t X at aE>«olvitur i. e« 
caulescit. I frondcscit. gynaeceo, Inopliyta St planfac fibrosa e. • CUoriopliyta ecu jilantae tieiinite celluZoSvie el immediato tranSi'fa vasculosae. 
anilroc€o IructiJicat. ^omegcneae : 

hh fabticiseiiunifi, (cf, Bot, p, 194.J 

a* coicuin (sporae), J 

b. fiubtttrntiiiri (ftroinn nymemiim). 

C* intet<iimeiktiiiii siiuiil iis raudex 

prneioriuatua (hyphaj peridium, 
£tFpce>. kinaCi / fabrlt^a soutiuU Gt g 
ft, corculA{ eporae) et gciuuiad (40- 

b* SMbstrafum (r;)minft pi^ligera et 

stratum thalli iueilulj<ife). 
C< iniegiiineutmu et cjiucJex pcftC- 

formatus (tUallus corUeos^^)* 
S t e 1 e c b p h y t a. Aulli emopby ta. Rhizophyfa, 

fabr. radicia praeyalet. 

Caulojihyi a. 

fabricft ciulis praevnl^. Fhyllophytm, 
fabr. foUi praevateti Cdiycophyia, 

fabrica gyuaecei praevale* jinihop^iyfa. Carpaphyl a a. fiporae elgenimae (gon- a. rorrulum senifnig et pemmrre, .ilho^ fabrica awlrocei praevalet, fftbrici fi?uctus praevaUt atque 

absolvitw. 
L, rei^ptariiluin et calypira 
c. snirultorium: cautlex e FjFOtoplijrta «« plaatae praforznatae, obloropiiyllo nullo aot cl^n- 

deetiao t men et iecus (tnber)» lunit^ae atuiinis 
et geiuinae (buJbi). j 

b. recoptaculuui: placenta, oTariuuijtlia- 
lamns. 

libro at iiieJulla, folia «, caudex: liber, inleniealburnuin'atqiie 

praeformana ccliulosa Cl iiieJuIlain separaus, iu nodos <:ojuriio- a. 
h umt cotyledoncs, tolia, flos; albumcm Infcgumenta i irucleanium, earcocarpium, testa 
ula: fitJpulae, folia, Hos ; gemmae Ijusis ; intt-gumenia i sfiuamae, tegaiejita, raineula. Tasculosa. Gymnoblastat hamogtneai t 

egrediunlur ex iategumento « cjuod 
\\h simi4 corpus vegetatoriuni e.st, 
decolor, careus clilorophyllo, gau— 
deus coloribu» terrenis. 

Vita lis est functio seminis u e« 
partu absoluta. GymnohlaHac ficUm^tn^Mt 

evolvuntur ut fun^i, accedit per 
soredia geuimalio, i, e, plijllorluori 
%\\U fitrato corticali occultati erup- 
tio. 

Vila iis eet Cunctio slnunis et 
gemmae. {semen : corcidum 
gemma! gcTnm. . . - _ „ 

I, recfiptaculuoi: placenta, ovarium, ibalaums; pi^tilli, slaiuiiiuia aut coroHae, calyris. 

..caudex.; liber uiterne ulburuuin et medullaui fieparatia , cxleru| corticctii et lolin basi arUculata, in termiao 

fioreiu^al^jtolveus. ^ 

, d. flos: gj^naccfumt ovarium c\im stylo, Mit^wa , calyxj aHtifOCf u» i 

tus, e (juibuB externe in foli.-j pro- ^^ fruclus ; epii;arpiujn, mesocarpium , endocarpimn, ^ 

uucilur, in terminali node vertic^Uatiui 

repetita , Horem pracpaiauUa, nfttbcca^t £lame&ta, corolla* 
Ciiloropby 1 topfiyla s, plnntae vcgetantea cbloropbyllo perspictio. 
Cctiohlastac* riant a e mono-di-gcacae. 
(Ein^ und zwci^gliedrigc Gaou^Tise I. c.) 
lilastophyta* i Gongylophyia, 

I# nuda, proprio perlfcporio carentia, nuljo aut alieuo. 
1, iporae. d.sporae et by- 11. sporae, 13. spotae, stroma ^ Acrohlastac, J^hylloblaeta^* 

corcula et gemmae *«6 evo- corcnia et pemmaecuspide jierfor'a it v.i- corrnla et gemmne proprio involucro corticali superiie foliaceo- expanse i. eu cofyledojiibu* fitipUifique veris 

hilioue cxintegumeutosim- ginns iutuBsusceptas (riplices, 5«^ evo- (colyledoaum repetitioue) gaudeat. 

plici ruptili exeunt, el eel- fulione. - ■ • • jr 

Inlas componiint, pinnliilae Vita est fnnctio gcrmrnntoria, radi- Vita est functio fiprniinalona ; Tepetatoria; radinalio centrJca, rtuleerefitia, foliatio ; reprodurttjria ; fTor^s- 

aeminalipraemissas etsub- dicatio peripberica, caulescentia, prne- centia {iyuaeceo et androceoj fruclificaiio. Caulis ccescit e libro VciSus meduUaju e-t versus ooclicouif eet i^itur 4 straias^^ pliyllucblorou ut naratur: fotiatioy Jloresconlia, fructi- appositio aiupbigeaa; Jtmi^ltiQcua^* 

conspicuum, licatio. Caulis crescit 6upraimpo«iUoae i 


2. sporae et stro- phn. Sequentibus 
reprodnctorium. 

Vita est functio 4eminis jfno^cnac» 
ma. 1m 
O 

u 4. Sporae, bypba, ma, 

peri^iiorium 
urieus. 

II. invohita, perisporio propriOi 
S. 12. Sporae etfitro- etbypiu(crustn). et gemmae, al^|ue radicis. 14, eporae, Stroma 
in tUallf m rniuo-* 
&um ]irQductuui, riantae (repetiiione moBO-dI-*genea^) tri- et penta- (i. e. di- et Iri-) geneae (fun£'^ namUck ziui^ ufid drci-glkUrig I, c.)- 
1. Sporae, stroma S. Sporae et by- 15. sporap, asci, IS.liroIflodfnmm 
et ptifidium coa- meuium, ' _ ' nucleus liber. aperti^jtball.te- «}iurH«s uaoM, ^ ■"■J 

6* (jiorneiu hyplia^ liyjiien. aurfiuui itiu;J.uu«) tlialius 19. apatheciuui, 
periffiijuj. £|ie4:lnn9» carbonnceus* ^ _ ihnl c: Rhizoji/iyta. Caulophytit. 

I, homogeneaafjuaticaira- I, radicatio repetita, 
dinatiol ■- 

IX. h«t«vogenAn nintdiibia} 11. caulodPOutin praevalens ! 
cuMlcscentiii teutAta. . Vhyllophyta^ 
I. radiratio repetita. Calycf>jihyt a. 
I. ovari-um praevaleiis* J< an Anikophyt eu^ 
tbei ...Tormataii. 7, aporae iuascis, 10. «parae, asciut 17. sporae^ nsci, 20. cuplmIodium« 

lieridium. hymen, demia- nucleus, tballua stipesj thallus. Auni. V conaceua. III. betej-ogenea vi^sctilosa 
nJ-rea ; folintio prmpa- 

rata , circinnansi 1 XX^ cliuleacenlia repelila* II, filigxiiJi excuTlum, IT. Iilatuc 
t>ern III, foliatio mnsia exculta- # O 


Vungu 

I. Gymnomycetetf. 
U* Denuatomycetes# Hemipbyta. 

Zichcncs* 

I. GymnopBorae. 

II. Asut>psorivc. 
jri» foliatio aijfioluta! III. nalyx abeclutnc. 


HI. <iorol*ieormalU«r aij- 
«oluta. CarpophytiZ, 

r. thylax s. fruclue placenlisi 
p^irietatibua- 

II. **'.bi7.oc!«rpititii e.frtictiiB fo— 

culis separiitis (uondum coa— 
litiis), 

III. idiocnrpium s.friioliispU— 

cent& oeiitrati ai>soi«tH«. 1 d i p !i y t a \ 


Chlorophytat 

1. Algae. 
3FT. Musci. 
III. Filice«, A ■up J^'^v^a. k*'' ^ Wk .. ^t-i^-..'^; * .. M- i jt croblasiae, 

I, Kbizo- AcroblRstaP. 

II. Canlo-Acroblnstae. 
in. rhyKo-Acroblaslae, 
Synch iamydcac^ 

I, F.norvin*!. 

II, Jligidif'oliae. 

III, \paosae. Synpet alae* 

I. ITissifltirae, 

II. Lobiflorflc, 

III. Itoliflorao. Ca lycuntha-e* 

I. VarifloiiRfl, 

II. rniiJincs. 

III. T-onrlp-na^. Th alamcnth a €» 

I. Thy1»<-.Ko-carpicae, 

II. Sfbiiorarpi<;ae, 

III. Idiorarpicae. 
t Haec uUenn8 explicantwr in Conspcctu regni vtgctntilis (part. I. IS2S, ct part.) 11. mox edecda. \ ' \ r i- Quam liaflusqne «ic dxdas Crypiogamai 
Est eaim teiiaenf iUaruin clataiuin exposikio aaturalU; 


y CLASSIS I. } F U N G L / PtLH E, ORDO I. GYMNOMYCETES JiUBLLEnZOSE PIZZE. Formntio !• 

BLASTOiVlYCETES^ 

KHIMPILZE. 

Vredinei* Srandpihc* 

Fam, II* 
Tubercularii, Jf^arztnpUxem F'ormafio II. 

hyphomyceteS. Bj-ffaacei, uceJinei 
FADENPILZE. 

Fam, III, 
Faserpiize, 

Fam. IV, 
. 5c^ immtipiise . ORDO II. D E R M A T O M Y C E T E S. HVEZC ' PIZZE. Formatio 1. GASTEROMYCETES, 

BALGPILZE. 

Fam, V, 
Srlerotiacei. Knorpetpilze* ] 

' Fam, YI. 

LjcopertfaceJ. Haarftechtpilzt*^ 

Fam. YXI. 

5fZiAeri.^cei, Schiauchpilzx* Formatio IJ. 

HYMENOMYCETES 

HAUTPILZE. 

Fam. VIII. 
Tremeliinu GalUrtpihe. 

Fam. JX, 
Morchenini. lilorchelpihu 

' F(t7n, A, 

fiymentni. Huipilze* / 
\ 
O^a* AnAmcrphcitM uU«rx«ia «cplica(a .egitnr in pig, ftntecedcat*, et Bot 
p. Ut-> 19S; seaeca ia Conspectu p» t««lS. — CLASSIS 11* / L I C H E IN E S 

PSORAE. 
FLECHTEN. ORDO I. GYMNO PSORAE Formafio I. 

BLASTOPSORAE. 

KEIMfLECHTEK. 

Fam, XI* 
Pulreranae. Staub-Hechtent 

Fam, XII. - FLECK TEIf. 

Formatio II- 

HYPHOPSORAE. 

FABENFLECHT 

Fam. XTIT. 
Crateroidaae, Kdchjfeckten. 

Fam. XIV, t OEDO II* I A S C O P S O R A E. 

SCHLAUCHKBIM- FLFCUTFrf. Formatio I. Formatio II. GASTEROPSORAE. II YME N O PS OR AE. 

KEKKELECHTEN. 

Fam. XV. 
Porincaft. 7P^arz.cnkernfiechten» 

Fam, XVI. 
Trypetheliacefle, Balgkernfleckttn, 

Fam. XVII. 

EnJocarpicae. JLtderkcmHtchten. HAUTFEECHTEN- 

fflm. XVIII. 
Grapliideae. Schriftftechien, 

Fam, XIX. 
Parmeiiaceae, SchiisselJIechten^ 

Fam, XX. 

Cladoniaceae, Kopfficehten, 
ia Consptctu p, 17iM22. •« £i7? $*aerft CLASSIS III* C H L R O P H Y T A 

SJUGPFLJJSZBN, \ OBDO I. 

ALGAE ^LGEDf. Formgiio I. Formatio XI. GONGYLOPHYCAE. 

KNOSPENALGEN. 

Fani, XXI, 
Isostocliiaae. GalUrtaigtn* 

Fam, XXII.. 
CoaferTcae, ^^(Zcna/gen. ASCOPHYCAE, 

BALGAEGEN. 

Fam. XXIII. 
Florideie. Hautal^cn, 

Fam, XXIV. 
Focoidene. Tanga(Q^n, ORDO IE M U S C L 

MOOSE. Formatio I. Forwiflfitf II. GONGYLOBRYA, SPORANGIOBRYA. KNOSPEKMOOSE. 

P«7». XXV. 
Fi icciea, Riceietri, 

Fam, XXVI, 
Solvioiacea. Sdviniacttn^ KAPSEI.MOOSE. 

' Fam, XXXII. 
Jangermaouiacen. EtbermooMt, 

Fam, XXVUE 
BryoideA« Laubnuiose, OKDO III.' F ! L I C E S. 

■ X 

FAnni^, iChloroph. eircinnaniiar) Formaiio I. 

THRYPTOPTERIDES. 

RISSEARRN. 
Polypoduiceae. U^''i:tieifarm» Formaiio II, 

ANOEGOPTERIDES. 

SPALTIARBN. 

■fOTTI, XXXI. 

TTSmunaaceSK ^raubenfarrn, 

Fam, XXXI E Obs, AitamorpliotU QaturaUcaima legkiir in Bot, jn. 22S — 294. Ordintt »am 

ftrcte juncti sunt at neqaenDl separari, et ipaae FiJices Iiabeat «uuin Hymt- 

j^ophyllum atrtue TrUhomants , tit Museorum hepatieorum repetitio nicU- 

rescati Cycadeas esae filicec ceatrice al>*olQiaa , ab ip»o Botrythio prae- 

r.aratas, »eaio ne»abit qiii parte* n"te comparavit, net defectam atratorura 
igui neglexit, «t Coniferia per maganm liialuxa adpropioquar»»tBr. RacisA 

mt« fiUcibuA bb« H»paticii Ueeat.' •« ^ ACROBLASTAE. \ 2 . ACROBLASTAE. GBAnVS KATrTWLTS. Tf-sHnbilia >niT>r\-me (llfTereiitLii;, ?nivcuin nr.~ 

in\i*f;\utt\entOTuin disrrlmina jjraeionnaulia nee ili^tiuyueiilinj uiJBore ^uctu- 
qne iernnriuni typrfm 5e(|ncntfa, 

MOPiPllONOMlA. Emhryo: ixoiXws titWnquc germfniiii? tleorsum el sursnin. gujjcrfnfpo.^UiOUCy pars radici prox'ina souior^ versus apicem senu'"iit^'=i t;r''*- 
datim Miniorpsr, untie recte dic«"nt\vT; phtnfac ano:^t:nttc, AI*^tlntl*>, lijimtm p'Turis jioiijiinem in , p.triri'^sijniS lai^iuin j>eltiii**rvi'». £ iioilis exttvi^^ione 
fiolwUs exentil pftT\¥^* fo\io5ne iinn^ bracfeae suut,-]xiif- spaiha^, ^gJumay ffi^^-^ 
mdia. In Jiore miinerus leruariiis t) ]m:u« , biuavius statuin Jieb<:laJiuo, 
<juij>nrni.^ H iniiltjjjlicatus Allenuja imlirrit supraTH^tiiileuv; ojipo«3tio ^exti^i- 
lis al*solvitiir, jiartes r«m sufs involucris liac serie liliCrantur detemiiaaxi^ 
turtjut: ill ordiiiibus s 

I* g)'na€C€um : gormeiij II. ajidroccum z autTi^raf, 

catyx. corolla^ 

rraeralpl i^t«r in fjiiiiilia qu^r|tie phHlA xinUis evolutio rel alisolutio, femi^ 

noao miitlem ^ --i coniraciU^a ccntripcta, maeculinae <:^2^<utsiva a^ntrifug^' 
(RotaniV p. Ill, 112.) 

Oritnr ^rmplici^simiis, Innc lofHli iormantiirj prijiHiiu (in schizocynis) <(*-* 
ftlittcti, i^oiimm ronrrf\*;i itui et fnirtnin ^istniit locitlogniii : cupsula ab^ol^i- 
tiir. Vet ralvre arrrero irirrtu? i/tfcru» r><f , rel rolyce libera supi^rus fit 
ip^e liber, tericarj'ii f^trata iion rite clUtiuguuiitiir , e ^nnpJicttate nomhini 
B i. ta, Sprtie.s frafttis suut /tux et capsula^ utraque vel iufora rel supera, 
Tei tilra^jun siufujt^nta : drupa et hacca. Pracformaiio absoJvitur ita; 
1» semen : crobnOj II- hidbus r g**mina, 

iiitpgiiuieiitnin* tunica. 

CRATi.VTTO TLASSIS, 
Ordn I. 

jneraVis amb^it* Plaiitae utplnrimiaii Iiejrbaceae, aquaticae, pal 
^I^is par^Ib*Iae XaiacUis^ine. 

Ordf> n, CAL'LO-ACBOKLASTAE. Fomiario cauliua praeyalet. Caiilis 
in tiibt^r vei lu l**cnm r^^IiuU^ft sc^|ni\n emiUea? v**l s^^nuuius (btic ciilmit^) 

<:ompre*5HS et trijronns trifjueterve iiiani^i 

']anta« 
arboreae- 
,, 'diiol 

Ordry HT. Va\ M.O , ACnORT ASTAE. Cauli* nlnrimis serratur abiioln- 
tuj», patirii.'^fiHi-* lw-b^'t?%liiJ Uib'Mo>u.*j pliinritis noUosus, j^u^mmU e Tiotloniitt 
»nurniiripo>Jloniin *«?=r<^ntione coiijiinnis JiprnK-^tts , aJr uiu*. Fonnatio 
f> firvriijii pr*^vnlee , iofia ijuid'-m in ^ummi!^! pennii\f*r^ia et peilmerTia* 
'Vypnft nui .ilis abftohitur. ** Jt'iUcibus et l^enosis intt-rpositae. — 

Dis^ositio cUssisi 
w n ACROBLASTAE. 

SPITZKEIMER. 

ORDO I. 

RHIZO - ACROBLASTAE 

IVURZEZ - SriTZKEI]\TER. LIMNOBIAE. 

TAUCHERGEWAECHSE, 

_ Fam. XXXIir. 

lAoeteae, Hmchsenlrnutrr, 

Fam. XXXIV. 
Potamogetoneae. • LaichkraufeT» 
A- Fam. XXXV. 

Aroideaep ^tone. FormaiiQ II. 

HELOBIAE. 

SCHLAM^rVVURZLER. 

Fam. XXXVI. 

Trp^aceae. llohrholhcn. 

Fam. XXXV II. 
Alismaceae. If^tisscrllcsche* 

Fam. XXXVIH. 
HydrocLaritleae. Nixhlumat, 3 OBDO II. CAULO -ACROBLASTAE. 

S TAMM - SFITZKEJMER. Formatio I. 

GLUMACEAE, 

SPELZESCEWAECHSE. 

Fam. XXXIX. 
GrAmineae. (ira'ser. 

Fam, XL. 

Cyperoideae. Cyper^rdser* 

Fam. XLI, 
Conuu«Iiiiaceae. ZUiengraser. Formaiio 11. 

ENSATAE. 

SCHWERTELGEWAECHSE. 

Fam. XLir. 
Irideae. Iris - Schwcrfel, 

Fhm. XLIII. 
Kaycisseae, JVarzisscn - Schivcricl. 

Fam. XLIV. 
Bromeliaceae. A/ttmas - Sckwertcl, ORDO III. PHYLLO- ACROBLASTAE. 

^ BLATT-SmTZKElMER. Formatio I. 

LILIACEAE. 

t^ILIENGEWAECHSE. 

Fam. XLV. 
Jttncaceae. SimsmiilUn. 
^ Fam. XLVI. 

5>aniientaceae. ZauJcmiillen, 

. Fam. XEVU. 

Coroname. KroTihlicn. Formatio II# 

PALMACEAE, PAUttEN G E WAECHSE 

Fam. XL VIII- 
OrcUideae, OrchiJeeti. 

Fam, XXIX. 
Scitammeae. Jiananen. ^ 

Fam* td, 

Palniae. Patmen. 4 DISTRIBUTIO GENEPvUM. hLJ- or.Do i» XIMNOBIAE. ^ HELOBIAE- • 

fin erbff terramm g»nnj; I. TtT)L4ceaeJ'"°'^***"''*"''^^*^°*" '' 

. \in Flora Germ, gemu : 1. Xin Flora Germ. geua»: !• 

ro»»»oE«onMef" " orl'- t^TT. -ffn. 10. Alifmaceae (™ "^"^ **"•• S™- »'• 

fiQ H. Gena, gen. 4. tin Flor. Germ. gen. J- 

AroHeae i'" "^^^^ *"'• """■ =^' Hyaro AaricUfte /'■" '>'■''• '"""• E™' '!' 

|in ri. Germ, gea» 4. 4in 11, Germ. gen. j. OKDO II. 
CLX7MACEAE. ENSATAE. 

w 

CramiaeaeJ*" ^^^* *^"- e^"' =44. j^-^^^^ fin orLa lerr. g^n. 

\in Fl. Germ, gen, 84* \iti Fl. Germ^ gen, 4, 

Cn.ero;aeaep«^'»« **^"-B^«' "^^^ Narcimaef " ^'^^^ *^"' ^^- ^' 

lin Fl, Germ. gen. 21, |,m Fl. Germ gen, 5. 39. Commelixuceac P^oxLeterr. gen. So. Bromeliaceae i!'* ^^^^ '«^^- 6^^. ^5. 
t |iuFl. Germ. gen. 0, Im Fl, Genu. geu. 1« ORDO Uh 

i.tliaci;ae. palmaceae. 

{in orb, terr. gen. 27* Qj.c;m(^gj^g f m orte ierr. gen. 170. 
in Fl. Germ. gen. 9. |in FJ. Germ. ecn. 22. Germ, gen, 0» c i;-" oThe terr. gen. 39. gcit^uieae /'" "' 

Im Fl. Germ, gen, 7, \iii Fl 

{m orte terr. pen. 70. p^j^^g Ci'n orbe teir. gen. 50. 

in Fl. Germ, gen, 26. Jin Fl, Germ, gea. 2. 
• ACROBLASTAE. 

SriTZKEIMER. 

OFiDO I. 

RIIIZO-ACROBLASTAE. 

irVRZEL - Sn TZIZEIMER. ror.MATio I. 

LTMNOBIAE, FAMILIA XXXIII. 
ISOETEAE, BRACHSE?fKRAErTERV 

Grains natural is. rmcirficaffo in gemmaflon^n Rnscepfa, 
ntrafjue jtmctim oriunda, Androceum et gjniaeceum praefonuatiim. 

M O rp il O n O 111 1 a» Vegctatio r caiiHs : iuhar siiperiinpositione ac- 
cresceoa, Lasi nioriens, circHmratlicatum perijendiculare, geuiinae lateraJes 
in bulljuzn compaclae, in liasi fructificationem f'ovt^ntes spatbaceae, ^^X— 
naeceum : OTarnim (tpntliae iniTnersiiin e rpceplac ulo sacrato, senuuibns 
J^ej>l*tuin, plarenlis filifoiinibiia traii6\er*is exteitsuia. Androceum: an— 
tLera niiiJocularis sacrala, spallii^e iuuuersa, poUiue rejjlota^ filie^ extejisa, 
Pt-uciificniiQ: receplaculuui utriculo^iun saccatimij gejuina minima fu£ca 
loveolata. 

Tfio ele s. Zinn, Urach senXrauf. SpalTiae in Lulbiim compartae, 

alii* oi'onwm ijnniprffiim, aliis anihera (hai|J dnliie non impraesnaiites ut 
111 alijs qniLii^dam plauti3 ^ubinersis i\tv iJeo luaturaules onuiiuo). 1. I. lacustrifl J^. Miatlianim 

Jirorpssn teretiusrulo j seplis disco- 
oribiis. Hay. ancK p. 210. Ln'm. 
gj. pi. 862, «m. r.upl. Bot. 10^4. 
ri. flan. t. 15. Spfcn^. AuJ. *>d. 
». III. t. T. f. 41. irahlnb, lapp. 
*-W. Sturm \Y. i/oo«r. FI.Lond. 
J^*. B;*c/i. trvpt. 1, VIX. IX. — 
*l«bitu Lulboso 7wnrro 4 — 6poliica- 
"». SpathariiHi prore^sn* quadrt- 
♦ubuloMts septatiip. OTaria iirpri- 
au» niediis *pntlii« postite fiaperne 

«<i«ajua ioatructi* ijnmer»a. Ajithera r .cpalbis aiiis iucliisa, poIUnis g^O— 
buli majusruli, niurirati, e cenfro 
triro^tali (quale? lu imiHis pTantJs 
jiiiinalnri, cf. ^d, Bron^n, rech* 
sur rEinbr, etc. pi. 31. fig. I>.). — 
Ex ob.*(!rv-ant!a M.ti .^iliarois fino 
FihVJbus /iinrta sed minfine Cerio— 
bl.isU (cf. Itofauil; p. 5-26. tab.) — 
In Lartdscvn, in Holstcin, den Vo^ 
sesc/tj Ji'>hm(nt im Bistritzer Sec, 
Fl. h, Zeit. 1819. 50-2* im FelUberg^ 
sec irn jUreis^au* Herbst, 2^ 41 6 POTAMOGETONEAE. FAMILIA XXXrVl ' 

POTAMOGETONEAE, tluthkraeuter. orad, nat, Er.uctLlicati*o soUitur, stigmata sojiuitta- 

IMorpJlOn,, J^cgeiutior caiilis articulatiiu accresceiis siilimerpng ffn- 
ctiiaii?^ alternntim, rariu.e onposiif foJiosiie. Gemniatlo axIIinriF. ilecepta- 
culuiii ppadix ilitliniiis jpaUi.-i incliisiis, STiininis geiieribv*: feiitrJcimj iiioDO- 
clmiinn. OynQcc. Pistilhiiu tlivismn yd sejimrta. ^ndrtrt. Autlitrae soii- 
tariae finilofulni-es vol juTx^nntt^mrtf bilociilyit'.s. Fructif. Caiyoiiis fioli- 
taria vel carpidia svibtjjiater^a^ l.mlnyo imcinalns. 

II. Z s t e r a. Z. Jf^ier, IT^'asserricmen, SpaiTia Jenlnna in folinm 
produfla, receptaciilum obloagvun spadicilomie mono-di-cluiimnj ovarii 
vol siimil (nttheras foTeii5, *_ 

2. Z. rnarina Z.in7i. spatlice 
monoicOj^aTilht^ris OTfiriJccjufe Tjisena— 
liLus SPssiliLns. — Caulis teretiuscii- 
lu5, folia pratnuiealoii^isgima liuearia 
e rami? steiilibus, i'mcliflcaiitia I'olia 
•patJtacea iu caniibiis disiincti^ ramo- 
Bis liiinue loiJiia, Dietlio rima deliis— 
eeiitia, receplaculum JpadiViibin^p cosi— 
caYuiu foTeulia, r«i ovaria plcrmiiqne 
mm antlieris alteniautia ilimHci eei-io 
adhaeTeDt, Antherae l>llociitnres? rb- 
long.ie, ovaria ovata^ ftismata Lifidn, 
moiiosperina , sipmeD longiludinalitor 
Striatum, embryo alLnmini adiialii?, 

radicuia. uacinato-adsceiidente, — In I icone Hoolveriana aiitherae Vniilocula- 

nies sedform;"! multiiiii -vnriantes, ple-^ 

ruinqne%triiiqne atteimataej Tiri^tJa* 

(lemum liftvescentes superne irrr'g"!**'* 
rftf^r nrhipt-ntes ; pollen filis pplliicicbs 

atUiaerens nihuiti$.*imum. lia'Hciila 
S""iniiii!5 Lilo rontraria. ^ Lam* 
ill. pi- 737. Diet* sc. nat. cnh, 14. 
S m , KiJ et- Lot. 467. Ho o At FI< 
Lojid. IV. t. 35. opt.! Z. inariiiTna 
Giirtn* sem. I* t. 'X.J'K. fructus. -^ 
Auf deni Orunde des 3Ieer€e um^Eitr 
ropa, — In» Herbte, 2J. 511. T\ \i ]}p4a. Z. HujipieM Sjtaiha liyalinaj spadia- biflonis florjbns Iicr- 
inapiiroditis, tetraiidris tetrag>-uis, imdis, altero supra sllero lulra^pectaute* 
riuculae stipitata*, - 3. B. rostellata Koch, aiitlie- 

rarum lorulis suUglobosi? , nuculis 

♦rarisiev^o-oLlItj^ . Kchb. pi, cn- 

lic, 306. R. mciriiijna var. minor 

^^crt. el Koch. D. il. — In der 

See hci JioHocJi, — SiratsoiiiiAier, 
Herbfit. 4 i r ' 

4. K, maritima Z. mitlierm-um 
Joculis oblougis, nnciilis erecto-obli- mii?. Ilchh. pi. rrili'c. 307. 
B. 136, IJ. dan. Ell At 
364. JHooher IX 
Lojul. IT. 53. opt. I ' lu aqfia pro- 
fumla iiiprimis jiiinina peduurnii Jon- 
sis^jmi ni nioduiu eonim Vallisiifi-iae 
Miiraies, quibii'-drtm : K, spiralis. — 
Im IMccrc y in ZanJj^cen unU Su.Hii£Jt» 
— Spalsonuner, Heibst. 2|. IV. Z a n tt i c h e H i a. 3Iich. ZannicheUie. Spaila braTiuaTunfloM, 
I-io-f^ lienn«pInod]tii5 aut luonoicus mcnander, 4 — S^ynas, nudus Oyaria 
stipitaia, sticiua pellahtm, - > j ■ v^ stfcgiua pellahtm. 

* 5. Z. palustris i^T/cAeZ. ppa- 
tRa raiupauutala, lll.iniPitto demitm 
lonpi,<iii!io. IMichel. gen. t.' 34. 
i. 1. Znm. iil. pi. 741. Schk. t. 
360< SjK s ex iroiiibiis cognita, 

cetera dubia. — OhtriiulUn. 

6.7. roppus lionningh. ra- 
jticans, filaxaento gt^rmitia tix suti'T- V«lk9e6i[ilihu5 lii'^Tibus ' ' rsTi mal- 
iil rpiuilalie. Jlchh. pi. crit. toI. TlTI. •c«, wi4w.U«.';, 'i^^^^i'^^^/i.^m-SM/^lWUbuf wVyibul" i^liI;Tirpla^blIi U'rf^scr von Zauenburg, UnUiein, 
Sc/desirig (Z. palusins) NoUe; hd 
Mitmbur^ in mornsiigcn Griihen gc- 

Tn€in. j/ahner; hciErfuri: Kiist- 
ner, I/ornuntr; in dm (rrubcn vor 
hicindnhig h^. i.c.^_/o-, Hckh.; in 
^{*m9^id: Jl^hh. — Jul.— Octb. 4 

7. 2. p o 1 y c a r p a No It e t nucn- 
lis sessilibus laevisnli;! dorso i ' - 
■tis repando-iiiiiUi-ttentahs, etrlo de- 
uMim brPvi->.iiuo. Pluck, 't. lOJ. 

7. Jlchh. nl. crit. Vol v, I Zannicliellia* yOTAMOGETONEAE* 7 in dcr ^isier hei ^lamhurgt Huh^ 
ncr; in frn'ihcn zu-isc?tni FraitVciifnal 
and 'Ejipstein in dcr Ffalz: Koch; 
in klarc7t If^usser^riiten und liassins 
hci Dresden: Rchb.; — ft. imJirach- 
ira.sscr dcr Osf- und Ifesisce U7n 
Jiolstein und SMcswig: No lie. — 
Jul. — OttL. 4 

10. Z. mnjOT a V7tning7t. foIJis 
terais lo«2,isMttus, miculis ureve fili— 
pitntij, ilorsi rrJsta(;oiiliuun. Z. jHi- 
lusiris t\y^\. Bot. 18^4. II. tUji. 67. 
Rchb. f\\ rfit. vol. VIII. Quasi 
rolamost'ton pnsillns ex IiaLilu &t 
mngjiihuluie, folin superii** semper 
tema. FrucUis niajusniH crista edun— 
tula. — Miinsier i v. Bon7iin^hau~ sen am. haltisclicn IStcerhuscn ? 
- Jtil. — Otcb^2|. brAcliyst^Ii.? disli*<'ta. •— In dcr of~ 
fatcn Ostscc an den Kiisten von Ilol- 
sirin und Scltlcsttig, -^ Jxil.-Oct!). 2|. 

8. Z. g i 1j 1) er o $ a 71 chh. folils 
temii.«?iini.s , nnculis .«ti|tilatis utrin- 
(]iie criMatis rejiniulo— deutfttis. J\ cli h. 
|>l- nit. Tol. Till. Folia fero ca— 
pillana et friirfiis iii.ijiisriiH iiiarro'- 
fit3'li j!peci(*iii JiipriTiiis distingiuiut. — 
u4n der Elbe hei lilankcnsee in dcr 
frci^cnd lujn JZamhurg : J/tihner, — 

Jul. — a*tb. 4 

9. Z. pedunenlata Jxchh. 
foHis tennigsiinis, nmbella pedunrula- 
XsLj myiilis l>a.*i triiinati? loiige siipi— 
tatis cl1ii\Go rristafiii rppajKlo-spiuuTo— 

sis la^jl)ji?5ve. H^fih. pi. ciit. toI. 
VIII. Jar. a. stctgriatfs , b. jnariti- 
ma, Nolte. Z, jxdnstr. h. pedicel- \ KfiuJ fuss J 

lata JJ^nhle7tb, — Jn Idartmi Stinde 

V.P otamogeton. Tourn. Linn, Z ai chlcr ayi. S/^nf/iffSiil-bipaT- 
lita. Cfl/^-x tetra-Sfpalii.f. Ovnrfn suhqiiafema sefgilia. ^ntTicrac <]Vfi~ 
tiioT in *cpnlontm misuilms eqxtitajites- JS'uccs luouospei-uiae, (3S'oiu 
Linneo iieutrnui, J'linio feiiiiiiiunin.) 

a* ^pcctmali 3 caultjs ievf^xesj folia ifiiui^sima conformia ligulA adnata. 

Flores clouiLiato-^picati. 

11, P. marinus I.inn. succ. fo- 
liis lineari- suljulatis ncuti^siiiiis iini- 
nervilJus Ija.ci ari:te T.t^iiianfjI)iiS, mi— 
culis ol>OTatis riif^osis ecariiialis. 1*. 

nitirinurn Linn. suec. Dirt. sc. 
nat. Cat. 27. F. imsilJion J!occ. 
sjcil. t, 20. f. 5. jP. maritirnum 
J^liich phyt. t, 516. 1. 5] 1\ 
puslU'iTn lAnn. it. GotW. J*, sciu" 
ceuni SchuTTf. Saell. 1*. fliformis 
Noitc ^ov. Folia maais ac \\\ alH- 
nibnp iiioicliiiata, peduMriiH in aquis wig. profmidis- lonizisginii, fjuos fere peda— 
les liabenms, va atjuis Tadosis brevio— 
res. Cetevuiii cf. fries iiov, etl. 2. 
p. .54. — />! dcr Ost- vnd JVnrdscCj 
nach JVolie indesscn sein P. iililor- uiis Vers. 7iur in sUfsem Tf^asscr der 
yicrz.Of^tJfutncr Jlolsieln vnd Schlcs- 
— Spfitsommerj Heyljst. 2| 
12. P. perfinatus Linn, fo- 
liis llnenn'bup .culjsefaceis acntj*.«S)*iiii« 
uniiiprribiiSj basi TapiiiaiitiTms, nuciir 
lis Junatis laevibus cariuaiis, 1*. 
jicciinaium Linn. Fi. dan. 1746. 
£iigl. Bot. 323. P, miltefol. etc, 
71 aji hist. P. ingcns etc. T^a ill. 
par. t. 32. f. 5. P. I^aillaniii R. S. r. rnarinum Linn. op. rec. pro par- 
te. Fl. dan. IS6. Blire variat pro 
loco Tadoso vel proiimdo, aquit stag— 
iiante tpI llHiiaTite, dnUi Tel mariiio, 
— In Seeriy Teicheny Fliissen , Grd" 
ben. — Spat50innier, Herbst. 2J. li, comj*rcssi, caules compressi, folia linearia roiiformia, ligulae discretae. 

In stclicjidcm und fief sen den 9 silfscm. 

und salzjgen JJ^asser. — Somuier. 4 
14. P. ob t ug if o iiiis jr. K. 
raule roinprfsso obtusan^ulo , folhS' 
ba.^i aiii^ii^tatis- 3 — S iiPi-vibus ottuJ'is-j 
spicis oVatis l>reve pedunculalis, na- 
culis ovalibus carinatis, Cham. 
Liminea II. t. 4. f. 8. P. gram, la- 
t^uscul. Vilh in TJflf/f 55-11. 1.4. i.ir. 
P. grnmineum Sm. Kn^l, I5of. 1*>^- 
non Linn. P. compr, ■ y im IXtn. ~ 
Bremen, Elwangenj Sachseuj Lrusitz, 
Murky Pfalz, Laucnburg, — 5oui- 
mer. 4 * 13. P. pusillus Linn, caule 
iiliforini 5iib( ompiv^-sso, foliis liiifari— 
bus 3 — h ii^'rvibn? obirulete -venosisj 
peduucuLi^ elo»^ati.« , ituciilis oblou— 
eo — elli^tii is rairiiiatis, P. pusil- 
lum etc. Ra/i hist. Loes. Pmss. 

U bT. rail I. par. t. 32. f. 4. P. 
Pusilium L in n. suec. *Sm. Engl. 
Rot. U13. }:i, dan. 1451. Lin- 
wa XI. t. 4. f, 5. — var. major: 
JOl. s^ubfmiuquf^TiPv i'ui^ venosis oh— 
Ittsinsculif, caule latnisrolo. P. com- 
ptcssum Sm. En-l. Bot, 418. Fl. dan. 
203. — Oummo ttuuitate Tiuiaua. — 8 POTAMOOETONEAE* Potimogeton, 16. p. co2nprAs«ii9 Linv^ tucc* 

r*nle connilauato-aluto, foliis lintari* 
liu^ iniillinf rvilni.s imirroHiiIati? j ^pi- 
cie c.yliiiUi-icis loTige peUviiiWiIati^, nu- 
vuM% obovalis of>1ii*je *!nrinatis. Pot. 

Iluji hist. P. gramin, iatifoL Zo^S- 
)>ni<^s,t.lir*, /*. zoj^ierui foiius Scfium^ 
Rchh, n(. crit. IJ. JOS- FLtUn.lfeOS. 

V.comjAanatum ll^illd. — In Lcinji- 

seerty jcichiu und FIusscii in dcr _/\'fi- 

he iler Feldcr^ durch ^anz Deutsch- 
land* -^ Summer. 2|. * 

htia'Oi>hylU ^ folia <!iiForiwia TanaLHia , ilores in »pic3 spaJiciforniJ ^e- 13. :P* ACQtifoliva Lie. canle 
eomplanato - alato , foliis linearilm-* 
niHlniiervibu.s rotuinlnto — ariin»iiiati« ; 
Kpicis oTatU breve peduucnlati* ^ iiu- 
miift remfomijUuji arii;Wn ^ rariiiati.«- 
Hchh. pi, rrlt, 11^ S09. T^innaea II, 
t. 4* f, 9. ,Fi- tliin, 1747. 1*. comprcs- 
«um Pec, P. /afTcrifj^c 17' uhtnb. 
»nec* — //« Jffffsendcm und slehtn- 
dem tp^asser hei Jlosto^kj irn Xordcn 

uherhauyt y in dcT 2*fahj in Sacksen^ 
BohmcnM ^^ 17t P. cr 1 s p u S Lin n* fohis 

f^miaiiipleKuanlilnis liuCttxi - oblon- 
gfs triuerrilms un»Tn?,iti» scrratis, 

cauid compresso, pedimculisteretibiis, 
itnruli? ruttrans. TL dan. 927, Tlnj^l, 
Bot. 1012, Curt. Loml. 15. Cham. 

J-inu^ea II. t. Y- f. 1^- Variat 
maifnitu'liue foHorumi|ne latiliulijiej | 

est : P. cri^patuB If^allm* — Jn 
ITticJieny Grahvnj Flussen* — Mai 

18, P- perfoliatiTs Linn, fo- 
liis CorJato-annpiexicAnliljus swbova- I 
tis DHTTOsis plnnJs serrulatis . canle I 
jieiluni Tifisqtic leretiT>n5 , nuculis lu- 
natic apicui(*tis ^carinalia* Lo e s. 
Bor. t, 65. Fl. aaii. 196. Eti-*1- Bot. 
I6i, Cham. LinAapa IT. t. V, f- 13? 
P. Zoegelii R. S. AnlUerae jnaxi- 
Viae , simiilaijt o^toTidJi! , o^aria sub 
•tigmate in apopIiT^in peltatai?i pro— 
fflnct<ij liiiir forte: l\'Ilopnsperfoii(ita 
Rafin. "Variat mrignitiifTiue et fo- 
Honiiu latitudiiie. — Jf^ie Vori^ts. 

\^. F. In cens Linn, foliis 

giihmer^iis in pplioliim brevem atte- 
nuM^« (in 'ViTo bnllnlis) ova^i-limrpo- 
latis lucenlibns ciispMatis^ serruJaTo— 
srHl>riSj p^'timrnli^ incrajasati;!, nucu- 
lis Ittnatis cariaatis- Fl, dan* 19^5. 
T-Tiirl. Hut- 57ft, — "Variat foliorum 
laiituJine et magiutii*1ine , intorflum 
laraina folii pln?^ vel minus reducta, 
et cosia ^oniu ad uistar emersa : P, 
ttcuntinaiurn Sch uM. P. cornutum 
Prsl^ I ech. \el folta iougi^siina : 1*, 
hmgifoliuni (yay, Poiret. — In ste 
hcndcm Jf^aster haufrg, — 
Aag. 2^ 

CO. p. praelonens 
laiiceolalis u^iTosis, ajnce anviculaVi- 

basj margine UevibuSj nucuiU Imiatia Jun, 


acuato-parinatis. RcAft, pi. rrit. IT* 

i'JJ. PI. dnn. 16S7, Veihard. con- 
snect.t.t. 2*. flcumi/ia/um If'tihlnk* 
Ups. Fl. clan. U84. P. fcxicauU 
Tteih. V. jiexnosum If'rcd. — -^^ 
sfehrndem und J^Ufscndnn Tf^''(isscr in 
JMehlenhurrTf Sr(inde?iburg, d. Schweiz, 
— Jul. — Ang. 4 

21. P. riifescens Schrad. ff^- 

liis bnst flHcniiatis, J^mtrsis lanceo- 
latis ?ubs«ssilibus , summit natafltiuuS 

VH'tioIrttU , tiainlis arute carijii'i*' 
RcAA, pi. cHt. II. .?2i. 7". serratuS 
Rth. P. fluitans Sm. Kii»l. Bot. 
a-.'^iS. /». ohtuxus Du Croz.Gand* 
iif-lv. 1. 1. T V". /'. jmrjiurasccTis Seidl- 
P. semipellucidlks A.oeh, — ft. ^■ 
(tlpinuTn Baffi, 1*, winulatum Ilel^' 
act. taiir. VII. t, 1. f. ?. — Tn JJd- 

Jul. Awg. 4. -^ 

22. P. praminens Linn, fo'"* 
i<nT>mer5tis Linroolnto-linrai-iljii* gfj**!- 

liliua alrinque ariTmiiiatis flaccifl'* 
opncJs . ui-irgine lnevibus, pptTunctJ'^ 
inrr - ilis, luinilJs uvnti's carinatiS. 

J?, /ol. €tnjTu»t^i>elluc, fere grami^^<' 
Ra/i Syiu t. Iv . f. 3. 2*. ffrnmincurn 

Linn. JFl. Jan. 222. — V.iHationfi* 
'nnn propnsiandae varictates!) jnult^* 
iurfiies foiin snprema relVrunt p^»^ 
minu3 latioi'a durioraTP, liac P. /i^«- 
rophrUus Sckreh, FJ. Urtw. 1264, 
i:iii;I.Rot.!:!SS. P,^iyhndum ThuiU- 
I*, disiachyum Jieli. P. augustanum 
Balb. — Durch ^anz Veutschland 

in Icind^ecn-i Teichen und Fiiisscn, — 
Juu. *- ieptb. 2(. 

23. !•. «itens Jf^eh. foliis snb- 
inersis semiamplexiranlilius lanc'""^=i- 
tis serndatis muticis rici^is jiitiaiS, 
peduBcwlis inaenUiilihus.^Tiucults oI>- 
lou^is ovatis siiijcarmati*. — "Var- ^- 

curuifoliuM Ha rtm, foU »ubmersis * \ Potamogeton, POTAMOOETONEAE^ 9 natantibns latioribu? in ppfioTjini at- 
tenualis, liguJis jtiei>isteutibtts. II. 
dan. 1807. — In Tdchcn und liachin 

im Laufixburgschen: A'oite, hei Her- 
iin: ChaTTtisso, imEgelgee hciJ^ima 
in Sachscn: Rchh, — Jul. Aug. 2^ 

2^. P. pl.iutagfe-neus Du Croz : 
foliis >omiii litis pefiolatis (T].i]tliiiiii.Rj 
iiiferioribu« lanreolitlis , fuperionlnis 
fiTbcorJato— ovatis jt^liolo tmplo Jon- 

gionbiiS , peiTiinfulis subaeqnnlibu.s, 

canU ramoso laevi, nufula tricarinat.*. 
Oaud. lielv. I. t. III. P. coloraius 
Horn, Fl, dan, 1449. — iSci Jlndd- 
ter^S, Mainz ' Ziz, CnefffelduilJ^esi- 
l>hnlen: V- Bdnningh ttuieHi und in 
dir Schu^ciz. — Jul. Au^. 2J. 

25. V. {luitans JlotTti foliis 
Oinijilnif in petiolnin altenuritis iitrio— 
<j«e aruli? , sulimersis meuibraimi^eis 
Cloiigali^, ualantibus torin<:P'is, jiucu— 
Iin arute cariii.itia. •— Etiam iniiiui 
pelioJi ^amfnam gerunt, iulia einer^a 
Uu^quam lortlata. ISufularum carijia 

cl. Aoltto acutior visa est ac in P. 

^' o^iiosttifolii 
2^. V. tl di 9 u 8 Li n n, foii'is 
Cham, I.iriQnea II, t. IV. f. 1. — 

Taiiat foliis teneriorxbus an^ustifi jintartie. — In GrShen, Biichen uHd 

Flussen Jiier und da im nordlichcn 
jyeutac/ifrmdi hci Jircmnij in derTrar- 
vc tci Oldtsloh, dcr Ihllc und Eider: 
Xottty in dcr Mark Jirandc7iburg^ 
r/alz: Xiz, Schwciz: v, C/iarjtcn- 
tier. — Jul. Aug. 2|. 

26. r<- oblonsu* t^iv* foliis 
om»iibii« ill polioluiii attemiatis, *ul>— 
inor5i.t me«il»i*anai -'is, iiatmitibuS sub- 
roriaceis, nucnlis etarinatis. l^iv. 
fraj:m. ital. I. t. 2. €7' am. LitiTiaea 
t, VI. f. 19. P. plantcigo Bast, r, 
polygonifolius Fo a rr. V. pamassi-' 
foiiua Sckrnd. Minor ar <.,.,jueiif. -^ 
In Bdchen an torjr^en Sumpfcn , fi'if- 
iibersckwcmmtcn J^toonticscn in rjuh- 
rercn (rcgcndtn Dcutschlands und di:r 
Schtrciz. — Jul. Au-. 4 

27, P. nalans Lirnt. foliis om- 
nibus pofiolalis roriaceis nalantibup, 
petiolis subniersi* apiLvllijs , nutulis 

rarinatis. FI. iT.iu. 1025. Euel. Bot, 
1S22. Schk. t.2S. flos falsus. Cham. 
Liunaea 11. t. 6. f. 20. Sturm. D. 
II. 9. — In sichcjidcmJVus^r Uher* 

all hiiufg, — Jill. -.Septb.M , folia opposlla* 

animinafi.c^niiis : P. oppo^frtifoli/im 
DeC. Tfl latis ovatisrl^iicliilis breve- 
acuininatis : JP. densum D t C. ^■'■In stt— 
hcndcji ll'^usscrn durch ^anz Deutsche 
land, vorz.ugli\'h im ISorden und in 
dcr ScMvei^, — Jul. Aug. 2J. EAMILIA XXXV^ AROIDEAE, AROiDEEW, 

v7 r a a, n a t« StigmAti absoUilo rOnccufrato pnrigonla acce3a«K M orphon* 

nis , reiiijnorrrm 

radicans. Eolia 
pelti-nervi^ alia 
vel monocKiiii. J^egct. Caulis afl pbyTloJium rcttuctufi nalans in Z-pw- 
ppnerum tubcro^ua , tcI berba* pus et subliguosus nn(li<|U« 
(lemuffi absolvtiulur peiiolo vaE:in«nie, laiuiiia pinni- et 
jlPnera foiia recli— et curvintivia sislimt, JrJores (UcHuii 
Tn^rioribuj goneribiis ^onitalin nutla ^patba inclupn , «e— 
nueiitibus peri"OHiuiii senarium altematiTum inio coloratom. GymteC' 
Ovarium 1 — J lorulare, dt'mnm nnx vel 4rupa, capsnia vel l>arra. JEm- 
. iryo rectus in cpufro albuniiitis carnosi aut fariuosi, ratlicula iniera. ^n^ 
droc. Stamina numero doiinita Tel inilefimta, bita, tema, sena Tel nume- 
rosflj antbera« 1 — 2 locularcs. Scmina Lejpnae f^niilajn pntnruct ^^•■'^■" 

V^v jii. "los phrlinchlori e cellulis auiiuuno delapscs. cf. Kehb. <n 
Mo a si. Hantll. ill. p. 1796. — 

^ T. L « m It 4. Zinn. ir^as s eriinie, Spatha xnooppWIa* ^^^ 
bermaphro'Jitue Tt-I diciioius Dicnog^-nas diander. JYucuia 1—2 #pflrma. 

.1** 10 AROIDEAE* Leninii, a. Zenticula Toum, p^j-Ho^Js h^si conn&iU, 

Gcscltschaft dervorigcn, ciher setieJier* 
Mai — Juu. 

31. Ij, poIj-rrKiza T.inn* 
jilnllocKis rotuiulo-obovatis, raJicibuS 
confertis. Schk. III. t. 28. Sturm 
D. Fl. 44. F.plitjuis major. -- JVie 
vorige. Mfii Jim. @ — . Oft*. L. ar- 
rlnza ^uct, nil videlur ui&i jilauluU J 

29. t. minor Xinn. jihyllodiif! 
oboTatis utriufxue pl.iuiusruUs, radi- 
fibiis solitariis. Schk. III. t. SSi, 
5furm. D. PI. 44. Engl. Bot. 1095. 
IIooJc. Pi. Loof!. 120. Le?it. mifior 
Scop. — ^llenthalhen in Orahcn u/id 
ti^-iwndcu Gewusser7z. — Mai Jim. 

30. L. giLba Linn, plivllotliis 
Obovafis coiivexmstulis suf>tu& lieiui- 
spliaericis, railicAu* soUtariie. Schh. 

p. S\, 4*. Bot. Zeit. 1824. p. 170. cum 
»c. "^ Dioica, r^vrins mouoica. — In har\im specierum e gt'iumulis orta in- 
coiupleta, et ipsa lig. JMichclii 
platjEam stQrilem &i&tit f ,/riie ycimS 
irous (of L. miner) constitute tlie /* 
cirrhiza of Jfreiuii authors." Hook* h, Staurogeton RchB. phyUodns e m^dio opi^os^te proHferis 

*1^ ■ j^ soirfeum, infra aifixumj altura. co-^'iO" 
sum camostnn, pujbrjo obloBgns une- 
diuiu versus paululum rou^frictu?, S^- 
minis tllreitioue. — //j Ori/iien und 

stchendm freirciisefn. Selten bliiiicnJ. 
I Mai — Jul. «. ^'' -^z *risu2ca Zt/rn. p/irHo- 
™ .^ pPtioUtis elliplico -lance^latis 
prolderis. Sturm t). Ff. 44. sfentis. 
£.ivA- Bot. 926. TiooJfe. Lomh U9. 
optnna/ Zenii'c. iHsuica Scop. — 
fios Lemnae minoris , etl.iui sticma 
Uite^ernmuiu, Semen obiongo-efim- { 

denMlIoru,. jR7ore, mouogym suboctandxi. J>ri^,« polyspeLa. ^ 

t.Jl' l^ 1* P*'^"f» sP'^^^'ce tmdirjne locularis in fuudo noJvs«erma a aiu- 
bermavliroaito. Tl, D. 423 Schk t ll».i = <?-.m ..» • i . r^^Y^P"*^^'^* «,4"* 27S. 5f«»-m I. 5. Svpusi Rot. 39. 
O^^ev. ^Ij^aynel. t. IS. J/^v^zc 
Ar,^n?- IV-. 5. Flores fere Lenmae 
sed subortandn, mnu'tne enim inordi- 
j»ata geiulnlia iuveuies^ nisi quod in- 
ter snperiora (i«aedam ovarm liebe- lans descrijita. Semina Lemuae, ob- 
lonna, striata, embryo in albiimine 
centralis. SnalLa disrolor intus aJba, 
patens.— In SUmj'fcn , ^Toorlodot. 

Jon, — Aug. ^, "pTr^ma. °^^^"^^ ^uauueutis rostratis interstiixcta. Drujja demum luon.- 

34. A. tennifoliuia Z, acanle, 
loiJuj eerotinis angagf^ laaceqlatis, spatlia recurra, Rpadice loneigMnie 

^^serto dechnato. Cius. hUt. iV. n 

a. ir. Bon Rec;. Sl-J. B.Mv..22S> -1 
Species foZus maxime sineu^aris bis- 

qxie ad genera Tarcar^ariun accedens. 
ipa*ha 5e*sili5 afrornbens. ovari-orum 
r.ja.menta ui spadice aJbida, antherae 

»»Vp"\.^ ■''" r"?. ^^"Win^/Blatter 
wad fruehte im Juh und Ai 
Bot. 1298 spafb, 
- ^ar. foliis Iimnacula- tjs: ^. maculatum Fl. dan. 50a. 
Sturm. 44. — In LauhtvuIJcm, vor^ 
^ji.dich im Si'Ui:ti, am Litorale, i» 
Oheritaiim,^ die ^bart A. imniaoula- 
tum <iMrc/i gnnz Deutschland Us in 
den ISordm. Ende April bis Juimi 
rrncbt achailacJirotb, iiu Souuner. 4 

^6;.A. it alicnm ilXi^/. acao- 
le, fo]ji5 perbyt-iuantibu.'iluficlis albo' 
reuf ?)s hasliUo -sagittatie, aarif^iL^i* 
^irnricaih, .*j[»adice cJ^rato-ryJindrico. 
Sabbat, b. 11. t. 75. Plerumqu* 
d"I?Ja in.ifii5 praecedente, *palba pe- 
dalis viritU-rubens^ intus albida. — 
/« schafti^cm GeiiUck im ganzcn 
SUden, Tyroi, Obentalien. IstHeHt 
Oaimatxen. ^priJ, Hat. 4 

,,. ■*7. A, Dracunculu* Z. ft)- 
lus pedatif integenimis, spadice bio- I Arum. Ar.oiDEAE. 

ceolnto spatlia oyiita plana glabra bre- 
yore. Moris. 5. 13. t. 5. f. 46. 

lutus ntrorubuiis, pelioJi cum acapo 

IX. Ac r u s. Lin 71, ^corwu 
aix (in firapo lateralis) (bMisifloriu. 
6-partilu9 marce5ceii5, Cupstila tri 

38, A. Cnlnji(u5 L. srnpi npire 
exserto loDi>i*^>inio folinreo. tiii;!. 
Bot. 3o6. Fl. D. ii58. Ourtru 2.^ t. 
W. f. 10. 5'tAI-. t. 97. JItxync 
Arzu-w. VI. 31. — fSliijimna rqipns 
aromaticium , fylia et scapi foJiacei TYPHACEAE. 11 piittclati. — Im Priuul Id Tf^lie utid 
I'ossaltii : S uff^ f '» t i« Aratn al 

lido tlfl Toiui-'f o : Jlosi* — fruh— 

Uni:. 4 

rZf Kalnius. Sj)ttt7ia nulla. Sjja" 
jFloris inun'cvni bexandn. Calyx 

lorularis polj spiTina. 

nncijiit**? \i.\f-\ tiiqiictri ol sennrTlin— 
(Iriri lrJppil(il**S et ultra. — In Siim— 

pffft dutch gartz DiutsMwid, tUl^ 

}cicht au4 dt7n Orient I'nt.-ijn-ufigciif 
Lcr^i. nierb, WoU iieit. 18:^8. 545— 
52. Jiui. Jui. 4. PORMATIO II. 

HELOBIAE, 
scuLAM^ar^z nzLEji. \ TYPIIACE XXXVI. 

RO'HRieOI-BETff. \J r n. Cl» XL fit* Aiitlierae jiinctim orinutur. 
M OTpll Oil. mTolviint. .*^plVae den^ijijiintae fiibtei-uiuiai*>< 4up»*r)iiipoMt.ie , lemuiea et 
A^niU. FInres p»'nj;oniiiii. Gynaec. Ovarnini tbiniim stipitntinii , "^ 
uuilateralu inilirAt graduiii cpnrrifum noiidiiiii coiopb>ri. C tricntus tnono- 
•pfriHos. Ttnbr^o rcctufl ia albiuume camoso. Jindroc, Anlher*e mo- 
na'irli^ibae m jiluneuto. 

^" T ^,P jj', ^* RohrJcolhe. Spatha spicae cu/Ti»Ti» alt^maiii mo- 
aoplnlU Cul/jr pnppnfiui " *ila arliml-Ua »oliit . Mas: niilh^rne ter- 
iia»^ vcl pliires bitocuiares (loculo nuo<|ue suko Uivieo) ui fiUmento uuico 39. T. minima Funh. foliis 

»«taceo-ljn««ril.w# r,«i ' ..latis c»l- 
BUim ««bAeijuaJitibH», opica nnstiiU 

foi( -lue rraiolU, W elJipw.i.ien, 

^J^tf rf«. », S f. li. f. 3. Collin. 
ri. >eron. III. f. I. T. diiptica 

I M ~ *nr»nae flcapi ialins.ulae 
AphyrU<>^ Aliifrrae par^s. Scnptw X 
^IIJ2 p«Jali* - AuffcHchfai kand- 
»/u/;f/i mSuUbuTf^t rk. imPrairrl. 
if len : Sautcr; auf dm Kiesimvln 
im liett d€r Et ,ch in SUdtyrol r Zucc. 
yfmAudiicAe/i tittoraU : Hudolphi. 
MmEUafs: IVttHer, April Mai. 4 

*0. T. minor Sm. tuiiis Im*a- 
nbtt» puii»5 i timo ilupio breTioribud, ^»ca laasc'Hi f'^mtn-Mimfl remoti«, 
»fT»i|ne cylindrar. u Fn-I. Hot. 14ST. 

€iu0, Lmr. i,b. VI. p. -ir,. ic. .Ifo- 
rfm 5 f ^ ;. r,t. T. mf^difl Dec- H«- sichere Fundorie, (C/h#. fund sic W 

London*) JuJi. 4 

*l. T. ail e a « t if olia Z, foIii< 
]iiifaribti9 can ittt iilntid, infem* *>'ini— 
fTtfiidrifi.*, ^pif n in'->»<TiU fetnineac^no 
r^motis^ uira cvlindnVa. Fl. I>. 613* 
T.M^J. Bo». HV*. Ditt. ic. nat. *♦. 
Schk. i. 2SI. .St. Bot. 234, — FrL^i 
frnpo aitiora 2 liu. iata. -» /n 6h4»* 
/>/e7i, Tm-A^n. Jun. Jul. 4 

42. T. p I at ir r ho nninghm 
folijs lint'aribnii ^^natia «|ii«tt 

linJrica p,..*.m rtWMrta. — ■ 

9 {^«T.tli», foUa fHKPfl^iH- 

te (Invlo latiora hmm*X caHtalicalata* pe 7- 
dnvlo Pu. ch»> biftt.p 

Foilin. — Jam A c* *■■ A ri o^i.f«- 

wahrsckeinlicA u.^ «-^ ^t*-*- X>n»f#c4* 
tiplrf. Jiin. Jill. 4 

43. T. iatilwiia X. i*.j»i*4*iiua- >^ 12 ALISM-VCEAE, Typlia, 1455. ScJtk. t. 2ftl. Sv. IJoi. SliO. 
X. major Curt, il. !Loml. 19'2. — a<l 6 lin. lafa; spirae pollice crassio^ 
res. — In Siim/jfin, Teichcn, Jim. 
Jul. 4 rA3IILIA XXXVIT. 

ALISMACEAE* wasserliesche, 

Ct r a Q, n (I t, Slamma aLsolTaiilnr. 

iVlorplxOn. Kc^et. J^Xiizoma ]A\\x\h\\& LulLosmn , foHn cynaqnaTfT?* 
vaj;inanti,T in phirllnis IftTiini.mi runri— tcI pemiiuerviam gereiitia. ilcrea 
diclinii vel liemiaplaoiliti, jicrigoui.ili. Gynaec, Ovaria plui'iuii& Jiiime- 
irosa a52;Te"ata vol ^if-ripli'rn a. ^4n\ifOC. Stamina nhirimU hviiimm-o It'ina- 
rio tli>p05ila. Fructi/. Crtrpuli.i disliiirtr) , pnuns cap^iuU, embr) O in 
ftibuutiue £ariuoso ant gubnuUo , rerius "Vel curvatus in>er8U9. 

r ^ a n { u Bi. X, T'gcl $hol be, Capiiula mtjuoira, inferna 

Fhirt'S fcm. ppn'^unio !?til>lri-''''iialo , niniinjiyni , slif:iurtt«> latorftli, 

Tnasc. penc^onio monnsfpalo , Miblriniulvi, Cttpsuiu o) ''rr«lMa I — 1 Jocu— 

]Uri$ localis ninno.<iieriui». Embryo iu alb, farm, ciavalus. — CajiUuIoruJB 

jie'.lujQcnU sn|>ranxiU.ires, folia lim^ana. 

745. Scltl-. t. 2S3. Sp. crcclum *. ^I. Spa 

femrncA. 4*. Sp. natans Z. foliis n?itan- 
libus plain's , axi siiitnlicij ftti^iW.ile 
ovato ureTissimo , cnpitulo inaM nlo 
subsulitario. tn^I. Bot. 273. Fl. D. 
260. Species rplifjHis tenerior, ^lalli- 
dior. — In TWorasien. Jul. Sept. 2\. 

45. Sp. simplex S m. foliis 
Ijasi triftnetriSj laleribiis plaiii^, axi 
Kimplici, sti^mate liaeari. tngl. Bui. tin. — In Grubcn, TcUkcn. J«l- 

4fi. Sp. ore cf urn Z. foliis I>a«i 
lri<]>iolri« , lalerib;T« rnnravis, ax,i ra- 
iHoso, jaticFii.'itc Imparl. S^t. rtimosufH 
.SmiVA. V.n;:l.liut.744. ScA Jt. ^S"^- — 
Specie* rolmsHor. — Xn Ordtftnt 

xclchen, Jul. Aiij:. 2|. Xlf. Sagittaria. Z. PftilJcrauf, IMonmcn. Col. Iri'^epalup- Co^< 
tripetala. Stam. nnmerosa. Ovaria a^'firt^gata. Curpidin nmnosperwa. 
Sejn, exalbuminofium J embrvo curvattis, — Ilores pntlimculati lematini 
■verticill.iti, ijiferiores feji;iuei. — De propn;:;. cf. JVolte hot, Uern, ttht 
Straiiotes u. Sa^iti, iah. II. JCojjc/tha^. IS'JS, 

47. S. s a g £ 1 1 a e f o 1 i a Z*. folit* I vTa, (juo <Te statu Iteteropyllo plitribns 
*af^ittatis aramhinti?, scnpo simplici, I plant, aqiiat. comiinini rf. Ji. ZeiU 
£ugL Bot. 84. ii. dan. 172, 5c A it. I l8il. 614. Petnla alUida. — In st^ 
», 29?. Sa^/tfa major Scop. — folia 1 hcmUm, auch in f.icfsfnUem Jf^Oiser, 
prlmardialia liaeari-oblonga rectiner- I Jviu, Jvil. 2|. 

Xltl. A I i 8 m a. Z. Fro s cAlo/fel. Hcrmaphr. €aL *risep»ltt*. 
Cor. tripetala, altpman*. Stam. »ex, petalo ciiiqne bina oppodta. Ov^' 
ria peripherica numero^a, sti^iuatibits autrorisis. Carjtidia submouospftr*^* 
iwdeniseeniia, — Vertictlli simplices, aliis proliferi, 

Al. Tiatans Z. foliis Fnh- (Ta/dfchtc)j Etbnichsdorfb.TF'icn* Jiin Ang, 4 49. A(. raniinrnloide» ^' 

foliis iineari-lauceolalis rigidulis 5ca- 

idiis mersis liiiearibus, natanlibus ellipti- 
ci<: obtusis Teuosis, peUimculis soli— 
tarii.s, carpidiis peripheriris strjalis. , 

l^aill.Act. 1719- t. 4. f. 8. Etij*I. [ po rertii illalo pauciiloro", rarpuliW 
Bot. 773, Hchb. pi. crit. !■ 77, 78. j peutacoais incurvi* globoso-asriresa- 
jPlaiiia tenera fiores albi, — J« «/c- [ tis. Eugl. Rot. 3'iG. Bed. iii. '-^^^ 
hcnden jyagseni sparsam durcJi das' Rckb. pi, crit, I. 79, Fl. dai\. 122. 
ganze hesond, nordliche Deuischland : ' lujcurians. Fl. pallido ro?pi, tarpiJi^ 
in Schicahen, 7f^ett. Franhen, Ffalz, | Iott£itiiUiuaKl''T piicata, xitrinnue aci*- 
77'cJtip7ial. Mannov. Jilfrsehur^ ^ O/— j fa, Hiiibella f^implf^x Tel |lrniiH'ra »^"'" 
tUj^bur^j Micklenh. Berlin, 06cW«i«*. Jplex. — /aSim/>/»vj,' ScAiru6c/:j /'Vff»^' I Alisma* Barhy, Sfrlin t CfUe^ 1t^cstjtha7en^ ALISMACEAE. 1" Jun, — Aiip. 2^ 

50. A i. pa rTias sifol^um Z, 
foliU ror(lA<o - o\ ntis acnli.«, ntylix Till, Fl. pis, 46- nchh. pi. crix. 

Folia IjPTie compRTaut«r il- II. i77. lis Pftraassine £ecl nervosa, |j.?tlnnciili 
|>ro statu plus vpI uiiniis immrrso 
pins rel imnns lon^j, flores albi. — 
Seltene Jt^^Hanze ! sonU in Frankfn hci 
T)eseTti!i*rf ; S ch re h er. Teh hahe sit 
von Berlins T. u c a e. ]\tccklfnhiirg, in 
w. am See 6ei dcm Jtasciou'er Th^'er- 
jfm : Ti m m. Am T.an^H^^cr See 
nSufi^ ! B etke; r F. Urfh ard. 
Cbiifip, ; SUii'onicn: Kit* Jun.-Aug. 4 SI. Al. Plant t fro Z. toln$ 

verHf illafo— composita , carpiditi.* olifu- 
*e tri°;QTiis, t^liL Bot, 8i7. Fl. D, 
561. (rarin. 2. t. SI. f. 4. SchJr, 
t.lO'J. Diet. sc. Tiftt. 4.— "Var. ft. _^, 
lanccolnta IT^iih. fol. lanreoI.-*(is. — 
VaT. c- ^. gytiminifoha Ehrh. grn^ 
miiiea (^ w. foF. linpapjlins, — ■ .^, 
liineeolnium specit (iistiirpiuint Hujj— 
/» J « J , /f / tlierin^i Schult^ et 
Sfpith, Jfil fpnmqnatn in rnpia pOF— 
sunt co\hS:i .«pecittiiiia Aef|U.iIjA tnmejl 
ctuu^ tempore uiuliiiliir^ iwc ■ni^i lua-^ 
rra jsnnt, m ^od'^ni loro <1pnnnn pin— 
Etrpsrenffa, Cnrpifd'a pnrnm bre\ior.i, 
reteruiU HUH flifterunt. ^. ^raynfni» 
folium on'tiir iiT>i nqtia plantuiam snb- 
mfrs''n.i cito di^finit. — In u* «« 5t 
hendcm Jf^asstr, Jun. — Ang, 4 rAMTLiA xxxvni. HYDK MX£I\KRAErTER» -Gra3, nat. Corolla »b5olv»tur si'ranlatque reli'fuae p«rtPI omttA* 

eeutro adilucujitur, 

ProKgenipt. Folia T*K"''i»'i-i pPrf^'ctiorHms Jamimsefa, ciirvi-pt Jtmerrjir, 
jimiora iitvoh.ta. Flon-s aiclines , uliis benn^pUroaiU. Gyntxtt, 0™utsj 
uni-plurilo.uiftre, placenUe parietales et eeptantes, (leuinm raj.^nra rei 
barca polTsporina V Migm^aa pliira rafliat.i. Cnl. orano a.lrtaUis , paur»» 
liber, ter^anus vpI ultra. Jndroc. Autherae biJor iilares , sMnnna in>-n» 
pKtra, corolla iripetaJa xel ulrra, peHgT"**- jF'ri^'-^^/- 5^'«J "/;S»"'i- rt«n»^ 
•Ibiimen subuiUlum rel farmosum, embrro oblongus tcI abbrevjatiu Wi- 
'"'■■'"* in ullimi* generibus Inapp^'nJiVulatnff,- ocir. V a I 1 i 1 » n ^ r > a. •iflonif spatha inclu5ii*. Cal. tn'partif«s. Cor. tripartita, parlitjonibn? <"«- 
lydnia oppositis, Siam. inbterna. Frm- OT^v^m inf<'r«m ifves , fprvtUa« 
erlindrirap anff^ <^xrisae imnif^rsiim, unilocnl.irff, r«/. tripartitti*. CfJr. tr*- 
pMala minltna, potins filam. M'^rHia. .Sti^m. Iria petaloidea Viiida mA:tu»a. 
5rm. psirietalia nnmerofla ti'lsrejitientiu. 

52. Y, spiralis T.. foliis lines- Hbns basi attennatis, peJuncuUs mas- 
J^"s recti's brevilnis, feminei* spini- 
Lbus. Arte ft c^. sen. t, 10. f. I. C 5nnm retrabi't et «ub arriia ffttrfttra 
^natttrat.- HI. S ^^ r c n ^ el hin:^^ ^v^ 
fiea di.«tinxit, itahram nempj lolus 
it\t^"fvrimiR, staminibii* ftori* femm'^* 
tX^.riVvhus nuUis. Has nofas mf*a spf- 
finiivi^ ooa sUuvnt ?t fortafse «MXtuli 
rrpsrit iitrarltie. -* Xn QbcritnUen ton 
Pailan bis l^eneiUg fast in alien Gra- *-nm, ni, 799. Jacq. efloi^.J. Dirt. 
•«• aat. 4fi. opt, rianta famosa cujiis 
^wschU ^patTicPS so-ipos rumpnrf, »it 

^mersos foecuntlent, quo facta fcapufi ] hxn : v. Mart ens, 

XV. Stmiiote*. Z. WaxstrscTietT. T)ioita. SpfctUa aplce r 

cwaclavata. C«/. tripartitTis. Cor. tripetala. .Va5 : *tain. *nb;Juo<!''na jf 
flara steriUa, Ftm. sirU sp-k binaHiti. U«cca i^^^^ta sex loc\ilan» poij- 
•penaa. -^ v. JVoIfe rt a<ln. aJ Sasittar- — 

, *3. St. AloiJes Z. foliis pnsi-i K 3J5. a. Mb, H-^bitti9 f-^^^J^^*^ 
^mi-trian-ulfs acitUato - terratiii. I Flores atbi- — ScAwimMt auf srte^ 
«. diUi. 3J7. Engl. Bot. 379. 5cA4. j den /rd4sern vor:^u^iich ^m norai9^ 

2 14 * HYDROCKARlBtAE* Stxatiotes. thm Dfuisdland, 7^1 jfg in ^TcJclen-Uau^Uz, Sellner im $ud2k7icn: lohau 

i>ur^y HolsieiTii Oldcnhtu;;^ Vommcrn I hci IP^icn* Jul. 2^ 
v,s.w. Potsdam^ 17-^iitenbergf Obcr-i t 

XVr, H y il r o c li a r i 8. 'Z. FroscTihifs, Bhi'ca, SpalLa (TIplO'V 

la. Cul. tripartilus. Cor. fripetaia. JMas : s\i*m. iioy^n, fjn;iPfl;iiii 1"0- 

sterHi xamosa. JFem. Stijim. sex rntlinla hjlida. 6>{/J5, I'jifera sex- locularis polyspenna. — Spec, altera nxonoica exolica, — - 

54, H. Mot^ujs ranap Z- folii.s [ Dirt, P<:.Tiat,5, — ScJnvimmf ^^f ^^^ 
HetJolaH's orljiculato — reiiiformil>\i8 j hendcn If^iissemy durch ganz 'Deulsch' 
lUPioLranareis natanliUus. Fl, Jan. I land vom Norden his zuni Sudca, 
678. Eiii^l. Jtot. 808. ScTih. t. 335, i Jul. Ang, 4 

XVII. K ti p 5i a r, Sihih. Sm, 7Vis:hlume, jfiermiiphroditum^ Cnl. 
5 — 6 sppaliis, liber- Cor. ana serie polyporala, sir.iit stam. auulla i" r^ 
ecplaoulo j>iilvJuato, Ouar. mult ilorul are. Stigma inulliradialiiai. 'Enihr* 
titni' fi bip'irlita jncluPiis in alb. farmo^o. — Aenuphar H a y 7i e , ^r^mmn-' 
tjco correi;tum nomew ex nsnu noa et jthar edulis. — Tlores flayL -^ oi** 
JSym^jhiica Linn, — «4 SS, K. p H IB i 1 tt m J) e c> foliis 
OorJalis inte^erruois, petiolis supenie 
ancJpilibuSj calyce petnlis mn/ore peii- 
fe-pepalo , petalii &^1* ovata-snuro- 
timilis, stipmate lO-rniliato ileulato. 
Rchh. pi. crit. 231. 232. Nympham 
iutea b. fumila Timm, TV. minima 
Sm. Engl. Bot. 2292. Vethard. 
con=pect. niegnp. r. ir. JV. lulea h. 
yninima Tj-^iild. 'VaT.6? asiero^'na : 
Sjienn. Tlosft hot. Z, 1827, Iso. 113. 

C. ic. — Folia liPteroiuorplia rjiiod 
lin^'iis orcliuis formatioiii non alieiinni 
e*t, cxteriora, adultiora ijempe lireve 
petiolata, slon latissimo obtn'angiilo, 
fL»2;ulis laleralibns aculie , lamina pli— 
Ciita mitlulala, iuteciora juuiora, lon- 
p'ssinxft pefiolaln, sinn acutinguloj 
ffni^nlis lateralibns rotundatie, lasdina 
pLaua. In ic. Spt^niifriana iig. S. stig— 
aaaia libere iradi;\i.i. — In Teichen^ 
I^andseen, vorzugiichim IS^ordcn, z.If. 
hei dem. Schunnkcndor/schcn 'JThjaer- 
<yfeit und in den heidcn Seen bei JLa'^g-* 
Titx itn l^Tecklcnhurgscheji , i7n Zeller- 
mre inz Salzburj^-ichen, tm JFeldsec und 
Schluchscc im lireisgau ^ irn Teiche 
hei UHftcn amFufse des Hohen-Jlho- 
Men imCanton Zurich: SchultJass 
1826. — Jul. Aug. 4 

XVni. N ^ m p b a e a. T. (^. e,) SechJ ume, Hcrmaphr. Cai- ^ 
aopalas in Cor. polypelalam imbrii atam iraiisiens , siout siant* miiUa tJ^ 
rocf^pt. ptilvinato. Bacca recpptamlo iiiiinla, mulliionilaiia ])oIy<pei-in'' 
Sent, in tunica ^axa reticulata. Embr. pscudodicotjlotloueus iu aJb. iEirinosa' 

tema rnli^^lln, — Xn Ungam , ttu9 o^^ 
heifsen Quctlt Feeze bei GrofsvaradtJ* 
vor dJ Jahren durch Kituihcl i^ 
das Kazsrrbad hei CH'^n utrjtfrtnz^^^ ^ 56. N. 1 H t f> n 111 5 m. foliis cof* 

ilatis ioitegcrTimis, calytc pp%\tftf<^ia.lo, 
pptalis Tiumpio?;.* npi( eqtie fihimeiit^* 
rum exsftrto truticatis, s-tigi»ate orW 
ciilari intpgerrijno sub 20-raJiato 
slaiulLvlojo , pt'liolis lrimiP>ris- li-T^S** 
Bot. IK), n. JD. G03. Schk. t. 1*2- 
Ctiirin. I. t. .19. f, 1. Jhayne^ 
Arzug. IV. 3G. — Ul^erius ob«.'r\-atf- 
dae pr'oximae: N-UneUfl: p^tal. suV- 
(If^ni* oboviitO-Subrntun^ni:, api*f fiW" 
mPBtoruai ex.*prto oblniipo, fitJ^in. r^' 
p.indo 14 i-a'Hato , p'*tiolis trifioni^' 
Huic et praece<^fi»tl iiileruiotlia. /?■ "* 
A^ spuinulifcra .-_ pet, subdpnis ^p»' 
(biilatis, apire iilamentorum e^tseW" 
rotundatOj sti^iinate mte^^eminn 16—*^ 
raJiato, s*?rireo-Iej)idofo. HchH. pb 
crit. II. p. 10. ^ In stshendin U'^^' 
sem durch das ga?izc Gt:biet dcrilO' 

ra. — Jun. Jill- 2^. 

57. N. sericenm Zafi_^. lob'^ 
cordato — oval»l>u5 , Jol>i» d. .m^ibu** 
peiluntulis pL'ti ■ -que tfretibus i^p^" 
doto-«ericP>p, ( uiyco S— .^epalo, 5^i?" 
matf^ 1*2 — 20 ra'^iito <b>ntafo. HchO' 
pi. crit. 11. 233, ~~ In Oriilin ««* 
iiberschwemmicn Pldtzcu art der i'<3" 
Tiffu in C^/tjrarn , hat/jjg bei I'^ag}^ 
iP''dczio). — Jul. Aus. 4 5S. N. tliermalis Dpf. foiiis 

•uLorbiculatis peltati.s arufe repauJo— 
<l«ntali5, ntrinqtio jlnbi-is, aucnlis ap- 

5. Folia subl. purpura5centia, viridi- 
a»*rv09a. Flores speciosi albi, »epala 
quatuor ext. viridia, pet, vigiutij ex- W'o 5rV j(cA ««n jdkrlichver/nehrt ^^^' 
Mai — Au*, 4 » ? 

^ Nynipliaea^ ^ hyduocharibeae, * 15 S9. N". nllia Z. foliis rortlafis 

inte^orriinis, cnlyce letTr^pUyllo, sti?;- 
iMatc lubiifo, rnfliis 16 ntlsceutlriililms. 
t:u';t. Hot. 160. ri. Daiu6QG. Schk. I. 
H2. Hayne Arziti. IV, 35. Di(;t. sc. 
iiM.2. Di&Ai»^uf.iuln Jam QJi.cBftuhi' 

no var, luajor c^juiuor; Uesl^ Ejst. T/!rn. ora. Til. t.3. f. I* Tlores alW 
j^eriosi, vespera c^usi. — In ste- 
h en den JT^uss em uu rcTi das ^(mZ9 
Oehh-t vom. ^ hoJicn IVordcn ^i$ znm. 
Suden, die kleincrc vorz'u^lich im 
OEDO ir. CAULO-ACllOBLASTAE. 5 TAMM- SPl rZKElMEll. POJJMATIO I. 

GLUMAGEAE, 

SrELZEXGEirAECnSE. 

GRAMINEAE. gkaeser; t ^X^Q.^ n a. t» Ovarium oritur et «tylu« irregrtUris ^tiSUS^ 

Mo r p li n, T^cgclrtHn: Kocli compJeii ratliculns foimm vel rntn Mtno 
la*ftrntiter eiuiltuut j^ryliudrl tul^nlosi iiotlls sujierijnijositi. JFolia aiterca, 
cyJiiitlium pefiolo anlice iisso -rngiuantiaj ora pelioli jiostice ligiilain m^'m- 
l>rriDaf-e,Tjii iitplurinnim liynlijiam ex^erit et pone liauc in lauiinaiu conliunn- fo.Tjii iitplurinnim 
tur rer.li-rari Uorn^rniii) dishcli^ini iuli^ienlia, sclitari.i vel alternstim pniiin^ ; nracitonw 
(corolla, ^'Imna, i^tnmetlii , s-traj^nlimi, Yaixnla, calyx aUor.) golitariae ytJ 
• gPitmarf irorem ipeum Miscimeutes bratteii; aitci-narft jiergujitj iilis tenerio- 
*^<' in v^«^»"»*&. — (Tynacc. Ovarimn hehotaHone irre»iilftr^ qwbnsuatn 
anU<-e suif^ntum- strlus vpI onnifno, niiHiis, partitioiiibiis a ba^i «tisni-)Wrt 83 
r/i;7^. — ^-tndroc. Stamina (uffi uumerns inJuattir alieimsj t^nia iiyii^ 
r^. Ai\ UUjia, anOiera iurujnb.'jis, vaeiliaus, iocuiis <lfrmumutrmri"e ili?t]flcti«- 
Cor. tiiiH.!, — r«/7j. micula (cnivoii*:!.-*} 2iirei;ulari« alii's Bicantiata , a*u« 
aatice plainus«iila t.-I fui- fUci, paui:ig siiperne «ty>ortmu'"'ti^«n*i« biconnfl } 
liuda rel bracteola inf liisa. Embryo ad basia albuminis faiinacei erolut^i** 

«- Bottbflelleao; termifudi-'Sjncotaf y umJjracieaiae gjiiculis immera;S> 

'^' Psilurus. Trin, E rst crt s chw nn ^. Knchis *r;-. ■•^♦» 
SpiL-uhte articiiloriim soioblculia immersae. Bracica eolilai-ia j>»bbiJior(» 
PcroliifuluiU claiidoasj tprmiualis cemina. Bractenla ijeim'ii^- Sepida 13t>- 
ceobiia. 5/am. unUum. 5^?^;?,. a ba^i i*luxi.o5a — Spica tpuei-a lleinosa, — 

-, 60. Pj. narrloides - r/-/7i. .«p. pi- 7-7?/- D-lp?'* 1. t. 2- ^ -a 

^oithoeUu moaandra. Cuv, ir. t. 39. lonsi-'.'^ima flexuosa. — ^ni su-''^^ 

f-J. ^Vrcita nardiformJ- Host. g. Limrale: Ohcniaticrt, Istncn^ Ua 

*V. t. -y, Aari/tiS aristatif. Linn. mutUa, — Mai Juii- 

XX. T, e p t ,1 r u ^. /?- Br.-Dunn*ch70anz, Jf^cA:> ^«'>«r/'' ,^.']^ 
^ji'cuiue iuUciUis imjuei-frAO. Etactca fioliu Y.6«JUJiua, x. - -Jasmea. jirua*^ 

2* 
13 » ORAMINEAEf Lep tur us geTaia* menilirwiArea mntica. Sejtala lanceola\a, Stttm. tii*. 
plumosa, 5tVrt. bicorue, iiberum, — Si>icii rigida. — StigmatH ffeJid von Tricst hci Saulc am Meen: 
Hc/nholill — Mai. Jnn. 

63. Iv, i n f XI r V a t u s Trift* 
<-nicA teretistuTjiilntaincurvafa, liracWa 
bivalvi, foliis pi;«ui5. JlottbocUa in-" 
curviiia L. Nost. gr, T. 23. I'J. tlum 
9J8. ETigl. Bot. 7Gb. Fl. sni*^*-. 91. 
^t'giloiis incur vaia L. sp. ^^rosiis^ 
Scoj). — ^m siidh cli-.n. Lii^raU if^ 
tstricrtj am nnrdUchen Iwi' Kafiiy^^ 
in Holland und anf der Insd Zeeland, 
Holstein; ttuf feticm Thoiihodcn im 
deutschcn j^/tfrf, auf dcr TnxA ^ttv- 
rum und BcenshalUgi jN^olf' ^ P li 1 i u r a ». Tr'in* SK/rupjJen s cTiw an ii. ^ Hac^if cooti- 
Spiculae bifiorap excisuris iropress**. JBractea g'^tnina cartilasiiiea, 
bracieota ne^iiiaHter geniiiij subliyabnA lougior. Sejiala lajuiceolata« Stigf^* 
a hasi phimosa, — Sjuca sti'icta ripens. — 

64. Ph. p aan onic as Xrin, I t. 24. — ^uf Sahhodcn. in Xfngarn*'^ 
Jt>itlQeHa 2'<if^^<*^icu Hast, gr. 1. 1 Jun. Jul« 

Ii, LoUaceae ! ierTninali-sj}icatai unthractcettae sjjfcuh's exsertiSk 61, L, niiforiujfi Trin. ^yiica 
tweti fubulAtft sribcoraprcssa erecta, 
LrftCteabivftlTJ, lieula.cuhiinlla. Jlotib. 
filifonnis 1T^, Eh* H. erecta Sav* 
Gioni, Pis. IV. f, 5. 6. Lcpiurus 
rtri^osus Dumort. "— ^rti n'irdli~ 
vhenSecstrande, inBdgicii. Dumort, 
Hef. Court. Inscl IVorderney, — 
Mai. Jun. 

62. iv. crlintlricHS Trin. 
•jjua tereti sHl>ulata Mricta, bractea 
luuvaivi en.sifonuiflcuiniuatu aJj)res8a. 

liottht cylindricft IV. H. subulata 

S a V. lilonerma suhulata J*. Ji. 
Ophiurus suhulntu* Z.k. — ^ni 4ud'- 

lichen ZHoralc im J^riauJ, in der Gc- 

, X> o ] X n m. Z. JCotcA- JlacTtis exci«a. Spiculae multiflor^ 
plauaA racliiii mfir^ine sp*ictaiit<*s. — Uraciea euLsolitaria externa. JiracU<il^ 
eemlna, atriKjue lauccolata. Stigm. remota a l*asi {>luiuo5a. Si'j^cjtt ^^ 
dentafa, St-m*;n alimiella rorticatum. 6S. L. nrf pnse JVitTt. spirn— 
lis oliloiigis 6uUimiticis l>ract«aui atl- 
pre^saoi aec|ua&tiljus^ cuJuio Li£vi, 
raJice aunua. Host, g. III< t. 25, 
T.n^l. Bot. 112S, X. annuum Bemk. 
Jfilld* J*, ■multijiorum. l^ers, L. 
remotum Jioffm» Vnriat aristatum. 
Spicn loB^a, r«cta« Var. n^afor as~ 
nerior: X. speciosufn. JIT. K. nee J[l, 
jU. quod glaacesceBS sjiiculie ftji^iustio— 
tiUttss^lumisque lonptssiniiis, folii* du— 
jflo latioribivs reredit, — ~^uf Lci/i- 
it cJcem . 7> ic grofs e yth im de ru ng in 
ff^einiergen > vorziii^hch am aUdlichen 
TMtorale , Obent(tiien, Beigien, -^ 
Juu. Jvil. 

66. X*. coniplanfttnin Schrnd, 
^jjituiie coiW|ilaiia*Js ol*o\ato-Ji]atatis 
miitioi^ liracteam r.piie )>aleatein ae- 
flujiDtihns, cnJmo supeme scaI>ro, ra— 
dice ajiima. jC. rigidum Oaud, jt. 
atperum Rth, Spjcula^* propter ilos- 
etUorwm ioi^gilHilinPHilatiores Hipftiiie 
TOtttndAtad, giuiu^e apici^m patentem 
telinnuunt , in praecedente propter 
tpiculanunmatiiraruui an^uMiam s''tu- 

pr iulpressuui. — Sudliche Sckueiz^ 67. I** t *» m » 1 e n t tt m Z. Fpic^" 
liebr^ctea suljbre^ioiriWsaTistatis, t«* 
dice anuua. Host, g. I. t. 20. SehK. 
I, t. 18. tcers t. n, f. 2. fichreh* 
%. 2, t. 36. EncU Rot. 1124. Tl. DaB* 
IGO. \"ariat Uracleis Li»i.s — ten»is. •* 
-^uf .^c^ern , ^m Jiuujigsieji untO 
Hafer -und Gerstc, — Jim, Jiil, 

6Sf. Xi. tnultif 1 o r wta Zor"*' 
spirulis nuihiiforifi conijiess^i* tracts* I duplo loDgiorilius s\» 

lis oTjlou"o-oIlij>tiris, radice snnu^ 
Diff. a Z. arvmsi spinilis iO— i* 
iloris, ilosriUis ellipticis urmlto loti^ 

iiiorilius. Traill, par. t. 12. i". 3- "^^ 
d*»tnr vnr. ariMata. A Z. temuff^'^^P 
fioscxilis gracililtus elouaatis Si^i'OV* 
brarteam longo sn])rraTitiliu!? rt*(e«i*» 
Aristae rectae bracteolisvixbreviore*- 

— • Hier und da auf ^t:c/n:rft in ^^ 
Schwciz : G au d* 

69. !>. p e r e n ne Z. spicuUs bra-ctai 
longioi'ibiia muticis, radice V^^^^ 
ni. Schreh. 4. 2, t. M. «. Z. va*- 
ffare Host, c I. t. 25. Zeersi* 1^ 
f. 1. r.ng!- iTot. ai3. ri. Ban- T4T. 

— 6. Z. ^enuf Tfilld. et fore omo- 
Elorv. G» Z. pfnrme Smith b, £• ^ 
s I ^ 


* ^ 

I I > LoKuni* CRAMINEAE. 17 HiiUeri Gmel. Rtifl. — c. Comjrosiium. 
Z' fercjuie Sm iih d* Roik h. 
t^filhL Berol. fc. -^ d, Bamositm. Z. 
pcrcniie Smith g' HoiTi or, T.eers 
ft. t. 12. f. 1, f. — e, Tivijianim. — 
^pf Ucrbcm. JJoden an Jf^eg^ und 
^ciiernindcrjij Miigdn u^s.tc.^^ Jimi 

70, L. fe s t uc RC etim Zi. s-pi- 
cnTis nuiHifioris rninpr'^.'isi.s Lrar1«'a 
multo lon-^ioriLus , "brailooU ext. ob— 
tusa inuticA ciliolata^ raJice peremii- 

c. Cem lirinae : ierminali-sphaiae sjtUulis hracteaiis involucratisquM. 

XXni. C y n o 5 u r Ti s. I,. Kamm^ra.^, Spiculae rli^ticlte lionnji- 
ttallae iuvolucro jniiuato. Bractca 2 — 5 Aora, jliractculac "emmae. -Se- 
jKl^a olilouga, pilosa. Stigm. A basi iilvmiosa, Sctn. liractoola torticalum, 

71. C. ecliixiRtns X. racemo 
coarrtato ovato, spiciiJis aristatis, fo- 
liis lanreolati"5. ^/o*^. g. II. t. 95. 
£ii?l. Bot. 13i3. f I. grnec. t. 78. Fcsluca totincca Ifuds. KngK pot, 

1821 ; F, don^ata J^hrh. i\ Vhocnix 

C. Vill. Schi^Jon. lofiac. H. 5. Trit^ 

patens, Brot. Itnubyp, laliae* Lk, 

Hand raro fjiirn b<i?*i ramosa sedtuiuE 

rami erccto-]vaU'-ut06 et pariter tjcacut 

spicatif iin'Ie coiiriisio fum Fp?!ura« 

prjil-^nsis snlivavioiis speciniiuibiis fa^ 

tUJiijie erit.-uiiU ; — . ^uf feucht^n 

fl^ii'St/i im n'drdliJna T>ci/isc?ila/td «, 

dfr Schirei:^. Die Schxreizer Pft, haH 

G aud, viiUficht filr Pest. |iiatciifj« 

var. — Mai — Jul. ^ ^^f ^f'^itsen f sicin/gt'n ^echsm und 
If'^einher^cn , un Jfe^at : Jt'n'aulf 
IgtHen, Vrdmatierij xTnJ'^cronesischcnj 

^3u^£* auf dai Eugancischifi Uiijcln* 
Lai. Juai. 72. C. crifitftius Z. ruceniio 

Spirato lineftii, fpicullj: muliti?, folii# 
luioariliUf. Host. fT. t. t.96. Schh. 
1. t. IS. Z€trs t. 7. f. 4, Sclireb, 
f. 1, t. S. f. 1. Eu^l. Hot. 31fi, D. D. 
■Xi^. Sturm 4. Fhhum crisiatum 
Scoj».^ ^ufWieaeii, Kaiiurt^ Tnf~ 
ien, in l^auin^^'iriifi , (in fcuchten uni^ 
trockatun Stdhn in gani.Dcut£chlami* it 
Jiiu. Jul. 2|.' 

4. Hordeaceae; ierminaU-sjncafae sincularim hractcis ijtsis ijivolueraniihm, 

XXrV. Aegilona. L, If^alch, Spiculne disti'cliae aua rnrUi conw 
pactae, tri-<|nniTriliornp. flos intemiecl. mnsr. Irinnder, l.iterales Jienna- 
flirod, liicicteae ^^mmae exto* oppositae basi sp.li -connatae TMitiinosae 
pluri aristatae. liracifoUie gewiinae, Sevala OTato-laiueolaia subminl'^n* 2 , „. — ...^.. gemi . 

tata. Stxo^m. a \a$\ phiuiusa, Sc»i 
•juasi magis RToJnt.-ie, — 

73. Ae. ovata Z. Ppica o spicit- 
lifl triljus OTata , bratt(»ig scabris tri- 

uaariaiistatifi. Host. p. II. t. 5. 
Jl. graec. 93. ^e, gcnicuhiia Tloih, 
t^ieum ^f^ilojis Scop. — ^m sUd- 
Uchen LittotaU anf diirrem. sifimgen 
JBoden, an Fehlraincn y ^-fckcrtfindcrn, 
l^r'einhergcny inOlLrxicilUn, SUdtyrolt 
im Friaulf IstrUn, Dalmaiie/t. ^ 

74. Ae. triaristata XP^. spii-a 
* ^picuKs cjMHtufiv ovato — aUenuala, 
bracteis 2 — J ^ristatis, uervjs Sfabri?^ 
ans<i» »pif;«\ijrn3n sub-^pqu-ilibng. ^e. 
ovutaH oih in Ust. Aniial. ScZ/euchz. 

niale cum sf>(|iiPTite confusa, 
jnu5 ininu* fiU&ceit(leii£ ac in ^. 
ovaia: in pninis forma epirae et nri— 
Mis praerjpue bracteolarum n .ipi|"«m~ 
le JisliBpuejida. — ^m siidliclicn Zit~ Se]. 
bracteola cortic&lui". riuUbwollc 
Vergl. flora B. Zeil. r forale. Sigh, ■H'fyn^. 
ISiS. 1G5. 

75. Ae. trtnnfcinlis i. «piea e 

spicnlifi quinquP ryliudraoea , brncteaa 
bi-lrlaristali^scnbrju^ciiTfs, arisri? ili- 

ver'"^nlili«s suporioribos jongissiiuifc 
ScArei. g. t. X, f. i. 2. 3. HosU 

. II. t. 6. 5cA^-. ^. t.344. ^r. f/rt?J- 

«frt KofZ. gr; Hnbitu act semientem 

acoeilif. — In Isiijcn ^.. 7?. /ri /^o- 

Alai Jimi. 

76. Ae. cyliTT^i^if a Ifost. 
smia e 5n;fuli> sex-orio cyliudnca 
Wonpataj brat:tpis arislatis arislis t^^ 
ii.inab'nm lon?is.<miif fpica bre\iori- 
busj rpliquis abbreviatis. Ifosi. gT. 
ai.str. II. *. 7. ri. ^raer. f. 95. -- 
^-//t /r"^^«7i in JJiigom urn Ofen untt 
l*esth. — Mai. J«n. ® 

»OT«n florae , iiores Wr.i.npbroa. Bractcac eeniinae teniae "»^;'X , or^ 
ftr^Mafae. 5ftt«^a obovata. Stism, a taii plumoaa. ^i'ffi* 4»ra*;se«w t. in lie 
18 GRAMI?vEAE* 77,, T.^ criniina Schrvh^ fj^irn 

eraoi. t. XXIV. L I, Jlost. I, 27. 
Hordrum juhaium T.ois, non /^xnrt. 
ffortl. crmitum JJcsf.^^ In Tfft^ani^ 
auf dilrrcn ^Sandfeld€nt ^ aucft untcr 
d^cm Oct taide and a if 
BSai — Jill. ® 

78. E. e u r D p a G u s T^. ^niculis 
#^^Abri5 , ifo&cnlff itri^lali^, foliis pln- 
uis liai;4;i(li^. Host- j;. I. t-3S. Eit;*!, 
J?of- 1317. liordcuTn cyluidticuTfi 

31 u t r, Cuviera curopnen A ocl^ g, 
llord. syhat. VilL et/Tnoides l^cst^ 


Elj'inus. 

— -/4/jf ivalfh'^m Gcftir^rn, in l^av 
hdlzcntj rtn 1l^uJ'fw£*fen, in foraipcrtf 
Oestrcichy Un^arn, Schuatcriy frct»- 
Icn, jRolstnity Hannover ^ Jlcrh'n, •• 
Jiiu. — Snub. 4 

79. H. «r en a r in* 7^. sjucnUfl 
piil»e»cenljLiis, flosnills mnfiiis, fwlii* 
il(*uium icToIiitis rim'djs. Schrch. gr. 
2. I. 10. 71 OS i, t.n. Vilxirir. ic. >« 
5. Pi. D. 847. Grajn<*Ti si>efio^tTTn ri- 
givluiu glnucum. — ^iuf grofscnSand^ 
P/ichcn t Z)ii/it:ft , am rt/in/i. and r'^fU 
Sccstrande so wic urn l^fcr drr J^lf>9, 
sckon in Jiohtnen hc^tTtncnd ^ itK ScLC^ 
sen haujigt — Juji. Jul, 2J. XXVr. H o r tT e n TO. Z, Gers i e. Spicutnc ^Tl&tlrl.af; lietoroniallae fiorft 
meTlEo li'TDiniilirodito, lateraliljus mnsciOij vtrl BCiilri-':. JJract. ppiniuaff 
vol teniae inYolucraiUes, exterior nplce arit^tata, Si-jjctla oboyala conni* 
THiiiia, Stroll, y^uinosa, Scm. ^ra(teolil cortitatiuu. 80. H. biilLoSTiTi) X, Spjrn oL- 
Icn^a (liglichaj braH^toinlin^^nin-laurpo— 
latJs, bracteola externa florum j«le- 
THlinm acuniinata, inlpraiOfUi arislaifl, 
»afIico liiilbof=*. Host, grain. IV, t. 
ii. JiarrcL ic. 110. f. -2. ^ ^uf 
lahautcTnUf^den inDuimah'cn, inXstriai 
«. B. hei Disnano: liiaioletto, — 

intermnrfiis linf avi-lanct*o1ritis rftiatis: 

ext , J ill? setnr.ei^ stabri^. Host, 

p. 1. t. i>. .Vc/ii. 1. t. irt. PL I), t. 
e^». Eni.'l. Hot. 197J. — rjna der oc- 
mrinstea iiriiser an Jilaucrn, Fianticn, HUuHCn, — Jtuii — Aug. 2J. 

_^J. H. prntPTice Ifuds. Lractois 
onmjbus setaceis st-abris , arifta gna 
lougioribuj. — A^ar. a. Spirulis im- ufcrn ? Oldvnhurg y Jiti^cr y J^o^^/f/rt 
ii?(^ «n» jnitteilundhchen vnd eriiriff 
iischen Jl/eert' , in Urtffam , Dulma* 
ii^riy Isirieii,yriitidart JT^cg/ftt ^ckcr*' 
rundem* — ■ Mai. Juiii. 

>iC- 84, H. vuTjjaro Linn, flo*- 
ciilis omiiibiis lierma^fbroditis arist*^ 
tis :' ordiuibiifi (liiobu« erectioribnsa 
Viharg. t. 1. Kern, t, 4:2S, Host> 
cram. 3. t. 34. iilctJcw. t. 4C>i, ^. 

so/iVum J'crs- -^ Vvir. J[. ni^um 

ty* £n. ^ciui/uljiis ni'jrir.irlil'US *< 
If' cnchsie Vih. sftminilms br.iHeoW 

land unh^kannt , Jiuuftff ffchaut un^ 
vcrwild^md. ^ Jim.J^ul. 

^ 83. H. alsfirIion7//»n. 5off- 
cnlfs It'iternliJiLis tuasruKs mului?, se- 
luJnibusaugtilanbusimbriratw- JIost> 
III. t. ifi. J-'t^Or^, t. 3, Ga rfH. '^ 


Schreh.Iloxt.s.. 1. t. 33. //. no- 
rfosum Linn. I{. niurini.m*Linn. h. 
2f . mftntimum Pl.X).3tjtl. — h. Spiiu- 
Ji,"* pMbfsfontfbns: II. pruietisc floih 
Tf- B. H.mH'-it'rn'im IlotTi O, (oxil 
fivr.) " " " . ^ . "- -'^"f If^iexen , Trifun , aa 
/^'"^^ i. S'fiff'iAi rt*/f nassem ct/s tro- 
cxP7um Boden, am h-'iufiji^ i jx in der 
IK^iike iion Spl~fjuclicn. — Jnn. Jul. 2|. 

S 5. n. m a r i i i m n ,ii Tf^ifh. 
fararteis omnibus frnbiis : iulerioribus 
ftjucwlnrum laternbnra S'>mi-t.-iTi.:etii;i- 
tj.s r'^b*f(«is setaceis. Host, s:, I. t. 
»*. Eu^I. But. Iiu5. PI. aaiK 16J2. 
H. ngidum Roth Cat-l. gaiicnlcitum - - m.^emuubivs d»*coTrt>eMi»« 

— Tiuich jMittthurojia gcbaut uad 

venvildcnid. — Ju«. Jul, 

^ fifi. Hi bexnstic.Kou L, fl<*?- 
ru}i> onuiibupbnniutpliroilitjs arigtali^ 
5"miQibus gf^xtnriam aet^uiUheT "posi- 
<i». Gdrtn. 2. t. 8J. f. 3. l^lhor^* 
t. a. //o5f. III. t. 35. — i/i>r wui 
^/rt culrivlrf. ^ Juu. Jul. 

•>^ 87. H. ^ponritoii X. fTo*''!- 
tis iateralibtts inascwlis iim^ins, s*^-* 
Biiinbns aiisuI.Tfibn* pal^atlbii*' cOT\l'^ 
catis- Schrch. 1. t. 17. Vilor^^ 
t. 4. Host. ITI. t, 37. — tKird ^t- 

fntui 6is in die Hohi dn'^lpatg^bir^f* 
^ Juu, Jul, ? orAminjgae* 19 «b Tnticehos icnninttli ~ spieaieie hracleis wti gpiculamm rfppostils aJri 

^ItiCdC luteriilibus (tnt/isvcrsis)- 

XXTIT. Gnnaitiia. P, J7. (idudinic, 5/»Vn rariii eilenhila- 5/)^- 
cuhie 4 — 7 florne, liracUnla externa arista tlovsali genuulato- dcflexff. 

fiS. G. Irasilis P. I?. ^4vcna 

frqgilis Linn. Schreh, ftr. IT. t. !^4. 

C i. Hosi. i;r, 51. t. .54. Gr<inuii 

gracile habilu fere X.olii airt Opliiuri ^4uf irockcnem tiiirre/t Bo Jen jnTstrUit 
uii-i T>almoi!r7i ttnd iter sidlicheti 
SchwcU. — Ua'i—JuU 

odcTitiila, XXVJII. r e o c h I o A, LI. Pels ens pel z. S. 

fi9. O. dJsfJchn Z^. roa ift- | nernm Ii.il»ilu Scsl'^riae 5pliaerore]ih»- 

Stic7ict JT'ulf. in Jacq. misc. 11. t. Irve ;^tjt lenpll^p fe^l spi.ulis Poae, m- 
l!;*. //osf. ir, t. 76. Sturm 6. i*ofl ilore.^ronti,. liu/'u'^ S>"*^r'-'- — -■**" ",'*^ 
-^csIenaUUs u4lL poj. 1. 91. C I. O'" X-Vlschcn den J/nvhsien Fchen ihr Lrj- 
ftosurus disiichus Hoffw. Scslcria ^Iprri inSahJtnr^, Kumtheii, "^y^** 
distUha Vers, Gramen alpijutiu te- ! S*:hifciz H. Ohc/ituHen. — Jnn. Jiii, 2|. 

XXIX, C a t a p o (liuin. L/i. Lolchsch ui n^fl. Sifica rnrl^I i>i»BH 
frarli^exa. S/,icu2uc aU-M'nae stHuirlno iiuiltiflnra.^, lirevepeilireJlatae. 
ISract. et 6r<(Ct€ofa ^f^m. Srptjfa Unceolata — i^nasi Stlertw-Uoii ^i>iciJla. — 

tTisnVlia spcutkI,! anpiishi, spirul.>e 
ovalae 5 — 7 ilorap, axi« rfor^o iitnlu- 
J.ito. — ^ri aruS'g^n untf ■Ulrrcrv. fjr^ 

ten, an TT'egai am LittOraJe. ^'"* 9o. C. 1 2 i .1 r f* u m Z h, J'oa ?o- 
HiK^a Iluds. Kncl. JJot. 221. Tn- 
iicum loliaceum S m. T. uni^aterah 
Host. gr. n. t. 27, Gi'nnicii a<l- 
aceudeas Iiabitn Lepturi- 5pica tlrnse 31ai. 
T r a r h y n i a. Ll\ Scharfirras^ 
IftU. Si>jt:ulitc nuUliilorae, bxeyf^ pediccHatae. 
■n^tata. Spi'ert TRihi exrifo-artiru- 
tructtola exifma rx apice Si. T. di^ ta r]i%'a Z^-, Brom> 
oistachyos Linn. Ho si, -r. I. i,2Q. 
if-oiiaias Lam. i'L et B. jdaty^tn- 
^^'(js Lam. ill. Fesiuca distachya 
AoeL L^. diandrn Mnch, Tritic. 
tUiatuTji peC. lir<ichypod. cilia- 
turn Lcf. Court. Grf^nn-n riiiiJiim, 1—3 eloiigafis a1l'^riii>, 6—; 12 ilovi's 
lonaP ar)StaH.?j(^ foliis plani*. rnlniO 
"labro, rndirf Sbro.sa- — ^-fuj diirren 
uTtfruilitharcn aifch ciiigchaueicm Bodett 
in Isirien , Valmaiien , Bchiefi hd 
Soffgnezy im^LuUichschal una in Ost-^ 
Flandern. — Mai. ® 
ex 1- 

terna su B rar Ky p o aiu m. P. B, Kurzsiielchen. 5/>jVrt rrw:Ki 
nrticuluta. Spicuiae uiul^iilorae l>re\i-i>0(IirpJlatae. BracfeoUl es- 
6 aptf'f; sul>aristnta. Scj\<ila ovata. Sti^Tnata plumosa. 

vriiiciis roll. Host,^. X. t. 2J, 
r.ji^I. Bot. 729. JJtomus jnimaius Si. 

Fcst. irraciliS I\£nch. — In 92. B« t e u e 1 1 u m P. P. rarf mo 
apicato fcreclo fecundo, ^piruiis ip- 
poiiusciilfs erecUs subarJstatis, radice 
»t>rosa. Tniicum Undhtni a. Lam. 
**o»t. g.2. t.26. 7V/7. Artrc/a^ ZJ^rc. 
f^^^' tcniAj^ora Schrd,Fest. feru7la 
^ .Brachvp. tcndl. Pt tcnutfor. K. S. 
Vjrameii habitu lereNardmn refemi? : 
^(irdjfus! geu. propr. quasi t^uhna 
►picata. ^ ^/, ,^>^^ PJaf=m irt 
Uinen, ^ -Jimi, 

. 93. B. ^racile P. P, raremo 

•P*9*^o &«tnuiaiile, spicuAis remotius- 
ciiiw er**ctis aristatis, aiisffe bract'^a 
*«a £^*>li^n?iori>)us, radire iibrosa. D. 164. ,.,.. ^ ^ 

ic7infif_i:ai Lauhu-utdem , ?' orhuUern^ 

I vQr2,u/lich iin fcuc^Un Ortm. — JvUX# 
JTul. 4 

9*. B. pinnstum P. P. ra<:eiftO 
spifftlfj (iTito, 5|jioulia remolitiscalj* 
aris^iitis dem rlgide pateutiMis. ark- 
stis br'^^*'".^ brf'TtorJbiis, radicff re- 
peiitP. Bromuspinnciii^s Linn. J/pst' 

a. I. t. 22/ Xf.^rj t. 10. f. 3. £^j;^i- 

■Bnt.750. Tn^./^rcmoit/cs /r£6. Iwi«- 
Kf/r. a. slabra : Prom. rupestns Host. 
Brachvp. nsptsire P. S. / .^■^- *• P«^ P'^omt^fi ^itcilis jrei^, Brvmus sil- bescen^; Brom^ jpifu^aUs i^o#r. Pr« 20 OKAMI>"EAE. Br^cliYfyodmm. 


F 4 

dlvy. pinnttfum R. 5.— /n TP^tddun- l im gUdUchen Tyrol ^ am LiioroJt^ * 

fcrt, an fclsigcn sonni^en Orient die Mai. 2(. 
nhlcF^rm mchr siidhch am lM(jraie, 9^^ j^^ Hoslii Zk. rAct-mo ;pi- Yrt, an Jcisi^cn sonnigen urient die 
^nhlcF'^rm mchr siidhch am IM or ah, 
Mai ; diC geifo7i7tliche durch das ganze 
Gchict, — Jun. Jul. 2|. 

9S. f\. cespitosum JX. S. raremo 
Bpirato erecto, spu'ulJ&alternis plalnis 
nrislatis, arisf/i Tiilvnln j<nft brevinr^, 
foliis basi TiUoeis Tajjinis gl.ilirijs, 
ratUce rep^^nte , cesinli* tj-^aso. JJrom. 
te^jrifoxJis Hesi. ^r. IV. t. IS. lu 
h^rUarti^ cum praecedfntis forma g!a— 
br.i potest coiiiniutari, plaiita viva 
lial>iui retcdit rigido iiipi-uni* ccspi- 
loso. — u^n dtirreti stcini^cn l*tut:.iu ralo erffto, spimlis (2 — 3) 6 — S BonSj 
Ijrartfnla exi. iiiulfiiiPrvi.i treni^riita- 
fa, fol. Jamtna augusia * en !>er rijna ae- 
nitnn ronTolula , rnlnio Iki.«i i^t^'^noM 
ramo^"o, Brom, Plnkeiieti Ho si. ?T* 
IV. f. J9. Ji. rawosus HosU P. 
austr. — Teiw Phvl-cuoti planta : P. 
rhA-eneli I.Jr, pxtra iiBi^s crt'^cit in 
l*pd(?i»\oiitio , l^tjuvria, 'Nica«ae, — -^* 
durren,&tciniffen I'latzenmdes siidlicaft 

Litoratcj Dulmniicn^ — Jn». 4* 

Ajrroprrum* G arin, QuecJcen^ms. Spi'ca rarlii den- 
tatn. Sjnculae ccUiplanatAe multillorae iloscnlis ouniilmii fer\iUWs. lirtitU^^ 
flores /iTuplectentes inferior brevior - - .. _ 
^ 97. A. Plalleri ( rWf.) Kiv. 

SpiruH^ mnTtifloris orato - lanceolaiis 

Riuticis , bfavieis brarteol'rsquf? oJ)tu- 

siiuciiliSj icHis sulisetaneia ratlioe nu- 

nua. J^iv* ann. bot. II. t. 3. frajinu 

t- 26. Tnf. i'/)« Z)fr?. TWf. UJidtum 

^P^. Trii. Luchenul'ii Voir, JBracliyji. 
Ifalicri II, S. — Grauieu tcntU'nn 

liabiUi Lolji aiiniii^ varJans Epi<"a basi 
ramcsa. — ^n tt'^egcn in der Gegend 
von Uasvl , im Sreisgnu : Spenner , 
im ]\TiiU''indischcn. — Jnn, 

98. A. raniuuiu R, S. brart<*i5 
l>Teviiii$ arii-tatis irinprvibiis subfjum- 
*rnefiori5 , flo^rulis aristatis , radire 
fibrosa peronni. Host, g, II. t. 2a. 
Trjt. cuninum Z.inn, J^lymus caninus 
JVilld. Schl: 1. t. 19. En^1. Bot. 
137i. — ■ In Jf^tildungen f an jCiiunen. 
^ Jiini — Aug. 2|. 

9?>. A, r ep en s P. B. brarteia 
anbquiuquenerribns sub-siloris flos- 
cubs'^iii? muhVi.i arisfatisTO, ioVns f-M- 
|}ra scabrifi radire rfrpenie. Tritic, 
repen,i Zzjtn, Hast* g. II. t. 21.. 
Schk. i. i. 20. Leers t. l2. f. 2. 
Schreh, 5. t. 36. t 1 — i. — V'ar, 
O. Flos<iulis acutis vel acuminatis. 
Tr, repens F-xniT. Bot. 909, Tr. repeits 
Hotk. a. ri. Dan. 749. — h. flos- 
culU plus minus arisiafis. Tr. repent 
f^illd. ft. Hot/i. h. c. Schreh, I. 
*^« f. 4— 8. — c. SpicuUs inferiorihus 
geminis ternisve : JElymus dumetoruTn 
fioffm, FJymus caninus Rath, h, 
Eh-mz canini' varict. Zeers t. XII. 
f/ll. Schreh. I. c. f. XV. — ^uf 
heha'itcrti Rodrn, Jr'eldcm und in Our- 
ten, an Jf^^egen, Zdunen, — Joni — 

iOO. A. glancum U.S. bractni? 
©blonsif 4 — 7 nerribuff , obtiuiisioiis Sejialu ovalia, Sti^m, plnina.«ia 

ImucatisTe , S flori* , spJciJa dlmi^'" 
br''viorjbu6 , in basi spirae rouiotjui- 
culi^, ioliis supra snabritisrulis, ra<bf^» 
rrpente^ TV, ^laucunt Dcsf. Hosi< 
VS. t. 10. Tr. intermedium IIosU 
11.^ 23. Tr, ri'^idam Schleic^ 
Jf^eihe f^ram. — . X'olia siibinrolirt^' 
I- I J 


I vicrs und am fitdfi^chcn JIT '. 2f 

101. A. j-isidnm A*, if. br^cteil 

subst^ptemixorvibos obtHs'ij-s'uni*; ib^V 
tifloris, Hosc.vlis luutiois , rarbi IiJ^pi' 
fU, rat\iie siibrepcntft. Trit^ ri^iduf} 

Schrnd^ Tr. ehnrfutum Host-i' 
II. t. 23. Tr. junc7um Grrtel. Jr- 
/uficeum h. giganteum Roth. >V. J?' 
— • Tr. Juncid elnfiuj, robusiius. fo^** 
latiora mngtp rigj'ila, — Sowohl ^^ 
trockencn aU sumpfi^ert Qrten (^^ 
adri'atischen iirpcrc, Iidufis i" dcr Oc 
gend urn, Trieste an fltigdn, JVIauerny 
in SUd{yrol. Bex ilfams ? Hdddffcrf 
— Juui. JuU. 2J. 

102. A. puiigens H. S. brart^.^ 
TnerTibiifi afntiusmlis , S — lOflonfi 
dimiilJo 5pt(a}.Us bre\iorJl>us, fiostn^l^ 
ob^lIS^s iuenyibns, foUis supra Siabei^ 
rimis, radice rt-ppiite- Trii. puniTf^ 
a. Ptrs. — Culnntsiinnu*, fofia apiC' 
ioTolnia, p-nngenria . spiculae 1- i)_«io^ 
res a« in praerpd^'iit^. — ^m fldri^ 
iischen Meere, inHf>2stcin. Jiin-J"*-?" 

^ 103. A. a c n t n m /?. 5, br-"'' '^'f* 

7 iiiarvibir^ arutinsruTis, 5 — S noT** 
terliq p;trle spicuHsapproxini.'it]'.* br*' 
vioribu*, rnc/ii sub;;Iabra, foI»i« 5«J]f* 
d?nse *«abri9 5 rndir« repent''. ?'"'''' 
acutum V cC. Trit. htforrum Schu^^ 
n, dau. l&i (ttcc 1813). Yaiiit rad* 


t f J 

\ i Agropji'um* OKAJIXNEAE* ^1 Lijsf[u<>. v/^r. rcpcfilis vnrieta? 7 — 
^m JMcerestifer tier Jfi^el J\'order?ity, 
Jfohicin-t ^bandcrung mii sckat-J'er 
Sjnndcl und feliihchaartcn ^ehrchen 
lei Jf^arncmunde. — Jnn. Jul. 2|. 

104. A. funcenm 7?. S. trarteis 
«nl>noveiiuierviUus obmsis" 4 — 5 iloris, 
flosaib's miHins, raclu laeyi , ioliis 
FO{>rti molliter stn^^utoMs, rnilire le- 
peute. Trit, junceum Zinn. Host. 

Ur. ^ 35. Engl.Bot. SI*. ri.Diui. 
16. Tr. farctum A7i/. fragm, t, 26. 
X. 1. Bromus iruncaius Scoj}. Cul- 

lis, folin Innoiiuiu invoJuta, gpirulae 
paiicae , . maxinmp , rcinotHismlae. — 
^Jif .Uem ^ufiUigen Me^rgcsiade von 
^incii, Ju-nedig,^ an der OsHec lei 

Aotdsce heiDuri^asti «?« dtr Elbe bei 
lujrAfwcft, — JuJ. Av^. 4 

105. A. slrictum [Trif.) D f f- 
nard. rejiens, rigixle-strirtiim, foliis 
ylAiU6 ex&iccritionftcDnvoluti.s ^inriilis 

XXXTIT, T r i t i cum. Z. Jfaizen. Spica mcti exrl^JH Sjricula^ 
pJaDo^cojiTexan, Bo$r-. mfen'orilnis 2 — 3 fertiljbus, SHperiorilms'l — 2 steri— 
hba$. Brcicica ueiuinn ilosruHs lirevior. 5fwa/cr oblousa. iSii: ' iieari-Iaiiceorili* gL-ibris 5 — ner^itni 
aruti*. — Graiuen roLitstiim ^trictie— 
fiiH 11431 , Ijratteac fpiculam diiniJi^m 
siijterant, Iirarfeola ext. laareoL'^tii ob— 

tuia, supra mctlinnx externe sit>nt ra«i 
cliis pubeficpiis, iiit. mnioremArgiiiataf 
supovne $cnl>ra. • — Jn Saridf^c^enUxn, 
weichc im Jf'^infcr vom Secirasser iiber* 

schitiiniott sind , bei Jf^arncmunde : 
X^ ciharding. — Jiui, Jul. j^. 

106. A. crisJutuin i*. B. spii*» 
oWon^a compl.iuolaj spiculis (5 — 20-) 
inultiiloris ari>^tatis, oulino crecio. 
lyit, cristatum, Schreh. t. 23. f. 2, 
Host. 11, i. 24. iiromus cristaiu* 
]\l urr^ Tr. imhncniuTn IM, Variaf 6]>if«e farnia ovatft ek (juatb'aa— Var, glabra : TV. jycciinaiuni IM. J?. 
^grop. pcctinifonne H. S. — Jn trJ>^ 
eiene/i Sandgcgaidtu , zwisi'^j^u Siei-^ 
lun^ an '^'<"^^'*j l^cr^cti , in Ungarn, 
Biihrnen, —Mai — Sept. 2^ 5S 107. Sepala 

^ ■ 

a. scm^n llbcrum . rachxs feriajr. gm. pliUBOs'i- 
fr. «, T/:. acstifum J. i n «, spifu- 
lif plervvinmie loiij;e aiJflatis. Z-. Tr. 
nibcnxum Zinn, spictiL's laeviLuspJe- 
nux\^}ue subjixuticifi, — Stnmmt ffus 
rersiar^ tcird am /uw/gsteu Hi £u~ 
ropa cuhUirt. ^ Jirn. §) 

. . ^?< lOS. Tr. tnreidum Zi/tri, 
*P}ca ittcJntata , FpirT»*Js turLMMo-ven- 
Trjcosis villopis subaristatii braclea 
atJbrerinU cu^pulaiaj atl cai-inam de- ^ xl. t. 1, ^ i^r, '/'r. compositum 
« f^audcuHivirt. — Jiin. >S 109. Tr, Jurtim 7>r«/.;.*vi- 
ra qnailjrjfimaiii imbrirnta't' *ii'j(rf)i? 
:fiub—iil,oijS , brarteiV swbvent- )« 

oblnngis obtuse Ci^rinatis \niC luntro— 
iialis , iioscuhfi Joiigi^Mrtie ariptatiV/ 
Tt. hordci/orme Host, IV, t. b. 
TV. algcriense D e sf, — ^us dcr 
Sarbarei , hier und da cuUivirt. ^- 

Juii. 

^ 110, Tr. p oloni^tim Z. *pi^ 

ra (luatUiiiiria ^ei conipre&^a irrf'^u- 
lari: spitulis mtadiiiioiie, bra<"tfi« 
subA-entrico-sis oi>!onfiis carhiJTtia bi^ 
mucroinilatis , biact«*a iJo^fu^U in— 
ferionV inf-riori diniidio bveTJore, 
eeuiiiiibns Jibens. }f ail. art. Cfift» 
V. t. 1. i. 10. jtfosi. til. t. il. Tr. 
glaucum Moench* M<*NiniiiBi — //>/" u«t/ tM culiiviri. — Juni. 
K semen bracicofit coriicatum, rachis fragilis* ^ tli^ Tr. spelt a L. ppj*^a 
paraUelo-compressa laxe iml)ri<-ntn, 
!»P'ruUs 5ta>qiia(Irillf)ri5, bractei.* trim- 
L,'* *'i*^pi<Iatis : caring fiertiuscnla, 

«' ^* *• -6' V^r. aristiita: Tr. Zt(t 
^".f^ Sr. III. t. 29. E montibus 
p^r*i«5 crtni^i. X„m. — Tfjrrf im 
'^^-.rAoj BeuU'chhiTfd und in der 
•^<" ni wxg^baui, — Jun. •X-US. Tr. dirocrum Sckri. 
spica compress.-*; spuuHs trifloWf ari— 
statis arrfe luibricatis, brfti tpi* van— 
triv.osi.s bi^lpntatis, soiiiutibus tnn»f*^» 
lonsis ariTti^ iibb;^. Sckrk, JET. ba^^ 
Fi. B. Zf it. 18^0. II. ic. f. 2. Tr, f^pf/ta 
No St, or, in. t. iO Tr. "'^'J-^ 

Tr,amyicum Se r.- In Suddcuischlund 

und in derSchuciz angibaia* - Jitn. 22 OnAMI^'EAE* Tridcum* ^ 113» Tt. iu on oc cecum X. 
cpKn comprt?»ga vepirulisi arctis, floJ5- 
culo unico fertili aris*»1o, dnobHSs-te— 
rilibus luutJcis, Lrat tpts $ubtriileiitatis 

Ul>ris. Host. gr. III. t. 32, Tl. R. 

■eit, 1S20. ic. f, 1. Schm. ok. FI. 
t. 27- : — hinmnit aus der JCnmm, uitd 
vom Cajcnxus t wird hicr unl da in 
Siiddeuttchitind und der Schweiz in 
Bcrg^egcnUen cuUivirt, — Jun. 
li*. Tr. viUosum ^T,B. fpica 

comjiressa S[>icuHssuI)quailrifloris, ra- 
dii braolpi.sfjue fascicuIalo-pitosUj fo- 
liis sirigosis. Srcale viliosum Linn* 
Host. er. IT. t. 47. H. eraeo. t.97. 

Herd, cilhituTti T,um* -^^^^VY^- '''v 
losum Lk, ilAbiUis omitiuo generis 

am J.itorale, in Istricn, Ohcriialicnf 

auf ^cckenii an Zduncn , JJ^c^enm -* 
3lai — Ju4, g[ 

S c a 1 e. Z. Ro^ge/i. Sjncci rfiiLi f'Tcisa. Spiculac plnno- 
coavexae biUorae cnm rndiuipiuo peilireJiato; liracica geiuiiia angu^Uisfjna, 
fiosciiiifi brevior. Scjjala ovalia. Stigm. piumosa- 

cereale Z. rarbi 
lis. S. fragile j»r. J?. racH 
artif ulato - .spretleiite , I»rr\rteoHs Ion— 
gissiuie arUutis. S. sllvestre Host. 
er. lY. t. 11, S. campistrc Kit, 
Brartea tvan.'at immeJiatim in arisfnm. 
Speoiifuuft liumilia refertint EKmiim 
criiiiuun. — ^n ^nhohcn, auf san- 
digni JP^iescpy an Jf^cgen ia Unburn. 
•— Juni. Juli, ^ 116. S. 
rontiniia tennci , bracteolis in aristsTB atnimiuatiff. Host. er. II. t. *8# 
Schk, 1.19. Gd'rf rt. Il.t.Si. Kern* 
t. 158. — /m Jnittlerft und nordlichcH 

DeutgcTiJand ant hiiufgsUn cuitivitit 
^ Jun, 
£. CbloriiTeae : j}lur{s;picatae glumis carinatlsm 

S p a r t i n a. Schreh. Besc/tgras. Sjjiculac Sf^icnrnm ^tc^" 
florae later-. . Bractea geinina inferior iiiiuor. BrtiKteota ecuima exc^ 
den.? , Mi-penor elongata compressa. AVyjy/^ truiicata. Sfj'lualuxi-\i,&. SUg' 

bnsi iitida. L 

IT. 60. Hoith. 4})athaeca Ten, Tr(f 

cliyriotea siricia D e C\ — ^-^ufSchtam^ 
am Sec^lrande und in Sumjifcn fl« 
sudlichcn /Morale, ini Friaui, hHi^M 
(tlht riva longa zivischin JMoniful^o^^ 
und ^tiuilcj^la, — Jim. Jul. a Ttiuta eloiigata tcnuicKime plumoen , 

117. S. siricXdi Rth, gpicis ter- 
iniTiAlJLxis gcmiiiis , spicnlls Jaxe iux- 
Lricatls f recti's, foliift convolutJs, S. 
pufigens 1*. B. Vaspcd. strict. Brot. 
Vactyl. siricia Sol. S m. Eu^l. Bot. 
3S0. D. tynosuroides LoffU Lim~ 
nctis jiungens Bers. Host, gr.austr. 

^^^V' *^ .3^ " ° *^ o n. Rich. HundaznJtngraf. Smca^ <li.ntata«. 
Ain<tiiae tinjserial<^s tmiflorae cum alteriu* iloris peOiceao clavato. i^Wa 
Obovata. St/gm. e medio pliunosa, 

«• i!"^f*^\'V'**'r^^'*'',^''*' ^«-f"'S rel 6pir«K5 aiffert tcI l>ract«'» 
Tt,cumI>«cO;?o«Z,«n Host. ^.2. cariuatis bVacteulas basi t 
1. 18. £u£l. Uot. SdO. Diffitaria Dacfy- ?o?i Scoj,. Dig. siolonifcru Schrad. 
Perm. 1. t. 3. f. 9. Baspal* Dacfylon 
ei i*. umbellut. Ziim. Fi&hicftia um- 
leUafa KocK Dactyl, officinale Vili, 
Aalde repejis, adscentleus, a Digita- anfnm aoJ"" 
pl*?ctenlibus, — ^uf fiuchtcm "«» 
trockinem Sandhodcn , vorzugUch i"* 
Siidcn, his Muhren, Bohmcn , ScUf 

am JUicin und am VftT ^ 

— Jul, Aug. 2L sien^ 
Liimc -Si^-771. a basi phunosa. ^eni. IfberiJm sulcatum. "^ 

•Ait k:;Jf,^^^^^ cru«eArm/, sen wU uh.r,chwcynmUn HiiUm ^^ okami::^eAe» 23 ^^pi-^ ^. Paspalaceae: jjlurisincuiae gtumis tcarinaih, 

XXXVm. M i L o r a. ^diis. Zwcr^gras, Smca soViUrh. om^ 
fu/ac .«ub-ajsiicl.ae spcuiiJae ui.iiIorae, liractea eeniiua ventricosa Irun- 
cato-denhonUta. Bractcola solitHria ufriciiiosa yiilo^a. Antkcrac obcor- 
uatfte." Afi^rni. elongatn teiiiiissiioe j-hnuosn, 

120. M. verna i>. B, ^^rrostis TinrpnreLc medio virufi-Tittaffs, styli 

l02ij;i iiliformes ctim illameiifis 3onge r^nima Linn, Chnmagrosiis mmimn 
^or*A. Knapjna agrostidea Smith. 
^"SL BGt. uiiT, *5?«r,?7ia m<«/m« 
■«oyj;,C m Sturm. iJ. G. fasc. 7. 

urameu niiuuuuiu tejicUum, Lracteia ex^erfi. — ^"/ SaJidhodcn in der 
Jf^ettcrau, r/aU, NussdorfO.Jf^^iem 
S au t c ryHumhurgj linlsidn^ Sckuscisii liclgien. Miirz — Mai. S 1 t aria. c, - , - r> --*.** „. Scop, i^in^ergras. S/ticeie FubJiuitatae. 

i^i'ic^yne gemmae, altera longiu*< j.^direllaU. JP/or. heiiiiapiiroa. brae teoiae 

jime puliescente, nerro extern o glabra* 
Pa/iic. simguitiale Z. Schrch* t. I6i, 
Host, n. t. 17. ILi.nl. Bot. fi40, FI. I 
121. D. f n i f i-m i s 7Co r/. sni- 
C15 siihtenus, fofiis Tasimsque elal>ris. 

wic. ischaemum Schreb. EH-. i>, 
^anguinahPolL Zeers t.2.1.G. P^/i. 

flahrum Schrafi. Gr.imen jat-pc ro- 
iomun. RdsceiideBP, iiiflore.^rejitiam 
praecedentis nuasi ronmoiieiis. — ^u/" 
If^iul^mlioden, hcsondcrs auf ^L 
j„7" ^«"/V> vorzii^luh nardliclu — 

!£■'* «"^a"'''?^ patenrihas, foliis va- 
*i«i^eolati5, ueutiiiis bractea mf n.:,v- Dan. iSS. Pusjialum sajiguineile Znnu 
Ditctylon sun^uinale JUL Synlhcris^ 

J fie vori're. inn va/^a>e Schtud. das hiiujigsie If^cinters^nis im mitt" 
hrn Di'utschiri/id. — Jiili — Sept^0 

123. X). riliaris Koel. sj)ici* 
snbqnuiis jiat^iitilnis, foliis \agiiiif*Tue 
Jub|»ilo?>s, spiculis obloHgo-IruioeoJrt- 
tisj neutiius bractea inf. glabra mar- 
line pubpyceufe, nen o e%\. ciiiato. 
Pfinjc. citiare Rctz. Host. FV. t. IS. 
Synth, ciliary Schr ad. Fl. sr. t. 3. 
f. 7, PsspaL cilimc DcC. — _Vyi jA/i- 
lichen OrtcJi zi-ic vorige im sildlichert 

und mitilern Gebiet dcr Flora, —• XL. , Ortb ins bractea iid, mar- | Juli — S^i^U * 

» . , "^ P ?_?f »• ^- Br, Geradhart. Sjn'cae aliemae secun- 
CQe 1 '^'^.^^ uiufiorae. iJracf. ext. minor longe aristata, interior plenim- 
tracipM "'^ "n«lata, ilosculo beriuapbroa. ae<jiialis. J^/osr. neutrius 
A^.,„/ I «"bftnsluta, liemiaplirca. bracteolae acoua 

'^^i'^^q oLovata eur^a. Sfi^^. aspergilJiformia. :f^uale5 cartiUgiueae* ,;\-^/'^T«^. Schleicher. 
*-s. o. Burmanui 7?. i?r, spi- 

^^- I^' c li i ti o r b 1 o a. P- i?. Oricn um Zitoralc, hdujjg bei ^iqui-^ 
if^^ia^ Yriest: Jan, hicmach UfUre 
Via^nosei -— Aug. ^ept. 2|. ■B'-flcf *J y/j^'Vu/ftc tlisticbae se.-unilae polygania-biilorae , iitfra ntiUraa. 
^fact' Z^ '^»c>t' mucronata, int. floscnlo bemiapbred. aeqnalis ettbar'^'^ia, 

i^^cae. Jicpaia obovatn. Stigm. aspergilllformia. 

nicJ^^o"- ^' F *■ " * S 'T Hi P. i?. pa- [ rt. Engl. Rot. 87fi. — 5. Splruhs «ri- 
ario.lrr^'t';? «pi<:"/is approximrilFs ( statis : Pan. Crus ffnlli Sck rad. G. I. 


t. i. jT. 8, Zf?r5 t. :;, £. 3. A»r>*^ b. 

lonsissime arittwti?: f- sta^nznunt 
Host. er. HI. t. 51. ^ -'^ ^..ch^. 24 GIVAMXXEAE^ Ecliinocliloa. Grahen, auf.fiuchten ^eckcnt. Die 1 mehr im Stiden, aha" auc7i 7iier undda 
ttJir lang mahncnartighcgranJite Porm. \ bis ifts Jiordl. Veutscki, — Juli-Sept.,0 auf Sthutt, an Mauan, IVegtUy von 
Dulmatieit hi9 Oiferiialic/t . nordlich. his nadi uMiikrcn J und hci 
Ifclgien : van Jfioorebeckc, 
Jul. ® Gent i* XLTI. L a p p a g o. Sch re6,. . Kleit tJigras. Spicac suLraeeiaoMe* 
Spiculuc teniae CQiiiuEataeuiiifloraej iuterineJia nentra lalerales Uermaplirod. 
2^1 act. iul. mhiima iiifeinbrajiarea , snp. coriacea ecliiuata. JSractcQia iaf* 
rigiJiila superiorCHi lenuioreni obTolveiie. Scpala. truucnta, Sti^m* accres- 
cent! -plmnosar 

127. L. raremo»a W. Most, am getnzc7t sudh'chen Zitofahi auch 

p. I. t, iS. Sturm D. F]. 34. 6V*- 

t&ru& raccmosus Linn. Schreb. g,^ i. 
t. 4. Tragus — Z)<\si^. T. muricatus 
IMn ch. Cresc.eii<U modo ad IHgita— 
rias ."Kc^tlitj iulioresceiilia quasi Kclji- 
nocUloaui gigiiit, — ^iif Simdbodcn 

"iu Agrostitleae! j^aiiiculaiac subiatijforac hracied hracfcoiuque consUlcniia 

acqunli, • 

a, g e n « i n a e, 

XLITT. 7. a g a r ti s. £, Sammc t trra s. Thyrsus densus. SpkuUe 
luiiflorae ciiin rndimeiito supero, JJntci. utraf;|ut* vino.«o— Rrisfntn. Uracteota 
inclttsa, e^^ aristis tlnulms lerminalibiis , textia dorsnli retorla* 
cblonj-A* sTi:rm, plumosa. 

1:^8. X,. oTatus l,int%. Host. 
f. 2, t. 46. Sthh. 1. 1. 1". EiJ^J. Bot. 
1S31. Schreh. -r. f. 19. f. S."" Gia- 
lUCT* moUe pusilhiin vel pptlaie, — _^77i 

XLrV. P o 1 y p o 5^ o 11. Ds/. E ur si eitgr n s. Thyrsus lobita*( 
Snicidae tmiflorae. lirttct, ulraiiufv aristala , subaefjualjs , compifs**. 
Sracteola iunlusa, ext. aiisla terimunli. Sfpala ohovata. Stigm* jthtmoi^ S*:pala 

anzcn sudh'cheji IJiorale in Tfein' 
Mai. Jmii. 129. P. nions^eliensis D esf. 
*Vi5tis l>raclea Iriplo longioribus , 
wrisia Tjracteolae gubtemiiuali, ra— 
Jice fibrosa, ^grostis panicea Host, 
.III. t. 46. IT'^ill d.'l-'hlcum crinitum 
ichreh. 1. t. 30. f. 3. Kii^l. Rot. * 
S70t. I^ar. a, Panicnla majori: ^lo- 
jfccurus Tttonspelicims iMinn. rklcutn 
trhtituTn a. Smith. PL graec. b2. 
Saniia jUumasa Sav> ^lilium pani- 
eeuTTt Host. Fl. auslr. — A. Pauicula 
xniwori, jiiluus ilJTisa: ^lopecums jta- 
niceits b. Sibtk, 6. Schreh, — ^m siidlichin HiinralefDalmaticn, JstriCt 
Oheritulit-n, Die klcinere Jf'orTn %• ^' 
an den hcijxei{ Oue^cn zu ^bana i* 
Veneiianischcn ; von l^t <t rienS* "" 
Juiii — ' Aii2. 

UO. P: littovalis Sm. arifiti" 
bracteae snbapqHaIibu5, nristn brndeo- 
lae iaiira-tenuiiiali , ratb'ce rep*^^^^' 
En^'l. Bot. f. nol. Poijpogon p* 
-^■rrostis tiftoralr^ Sm. ^•I^r, luioif^ 
Fair, -- (luEn-yltttidu.) au/derlnssl 
Norderncy , non/ioestlich im SvhU^^* 
grunde: JMeriens. ^ Jul. Aufi^. 4 XLV. G a s t r i d i u m, 1\ J3, B a^tdgras. Thyrsus lobatus. S^i' 

cu?ae-muflora«. Brccf. ulraijue bhsi ventricosa fiosciUo multo lougior ^l'^'^* 

compressa mutica. Btactcola ext, sub npice trtmcato aristata, Sti^"^' 
phtiuo&a. 131. G. lemli^erHm fraud, Xh. 

jMiUum lendigerum Z. Schreh. t.23. 

Sturm D. FL 28. Eji^jL itot. 1107, 
jtgrostis austndis X. mnnf. ^^'^r. 
ttentricosa Gou. ^gr^ panicea Zam. 
Agr, Icndigcm ^. Host. gr. austr. irX. t. 24. Oastrid. austrah: P- ^' 

Gramen grariJe spirJiainaPum vel p*^ 
fns , ilijrso sericeo -u^titlulo , ^^^'*J 
rin>omie Tario. — ^uf hehautcrfi k"** 
unhchciutcm. Sndcn, an jf^cgcn . *f 
Dulmaticn uud fstne/t.'^-- Jun. Ji'** ^ ^y^" i,-^ ^,? ""-^v ■4dns. n^ind halm, Spicnlae nniflorae cvim pej' 
celio Uoscnh sectoidj. Z?raci., ext. brevior. liractepla ext. loi^is^^** 
atistata, jnt, biiida, 5f/;«/a lant^eolata. ^^^oth. plumo)«a. 

*■*?! •■^' ,^^* ® ^ ^ '^ P * a ^- 5. cul- I trarta , aatlieris inbroluttilo-OTahl'"^' 
ttQ »ttbl*modi;» pajuctUaatteuaata con- J ^grost. ^ierrupta X. f^a ill- ^- **• I Apera, CRAMINEAE, 25 t 17. f. 4. JTosi, g. ni. t. 48. — 

^uf^cckern im Su'lcn, in Kumthen, 
tn ffitn gcmcini Sauter, im J^al- 
<<»-■ y. Charpeniieri ^oW (inch in 
xfttgien vorkommcn. — Jun. Jul, 

133. A, jiurpuren P. B. culmo 
3 — 4 notli, pamViiln ampin rariflom 
patula, antUf^ns Ziueari-ohlongis. ^-r. 
»pica vcnti }iur_p. SchL — In dat 

XLVir. A Valiser Z'nfcraljjcn u. /r. O. in dcr 

Ji4, A. Spica - reef ii\ £. 

culiuoi— 4 nodi, paniciila tltiFirsa, 
aiitlieri's fiubrotimJo-ovaJfLns. ^"-rosts 
sjnca vcnii Z. Leers t. i, i, J,*T,ji"I, 
Bot. 951. li. V. ^$3. Host. gr.lfX. 
t. 47. ^4/uma^rostiS — Trin. ^ne^ 
mochloa — Dec, — Hiiufig auf Uq-* 
ckiiiun uitckern. — Juu. Jul. , 

„ - 5 t i s. /:, Sirauss.Sras, JPafiichJa, Spiculae imiJtn^ 

"e. /./-rtc/. ntraqne fi Lasi compres^a, floscnio lousier, interna brevior. 
■Jr^c/co/rt ext. major, fascictiii* pilorum ba« stipafa. Scj?a7a oLlou-a* 
Ot:gm, plumosa. ^ ® 

^ a. Tndioaiuin iffc^^* hradcola supcrioi'i minima sulnuUaT 
U5. A. rupestris u4.lL pani- 


r o »'is iaevibus, bracteis acutis, Crarieo- 
10 afjce Liaristata, arisfa dorsali infra 
Mieuiqiu provementc foUis rad. jela- 
cew. ^0^?. -. HI. t. 49. Trichod. 
(itjnnunt Schrnd. Fl. t. III. f. 4. 
■^gr. festucoidcs l^ilL rorma proce- 
"or: ^. inUrrncdla Hpp. — Yar. 2. 

/orTfeu Ki/f. - c. panic, axirata /«(>- 

f"**^"*^: -<?''. .^at'cscr«5 Host. IV. 

l*«* • c "*'^- ->^«y- R' S, u4venct au- 
ma i«f. Ce^iutosa, paliuarifi. — 
^« i'ochien sUinigcn riuizen der 

^cn Sudden. - Jul. Aug. 4 * iHcsen der ffanzcn sUdUchen ^Ipcn^ 
hette, -^ Jul, Aug. 2^ 

1J7. A. cantna jC. paBiculae ra-* 
mis tiicholomis lii5|udulis , ramuh's 
tUyCTgenlibttsilexnosis, bracteJS arutifiy 
arista tlorsali 8aprftlja«ilaii. Hoffm, 
germ. ed. 2. I, t. 6. Ej^!, Bot. 1856. 
u4graulQs caninus Ftimmieauv, JVi- 

I chod. caninuTn Sckrd^ftkr. a. bract, 
purpurescentibus, arUta tractPain ex- 
oeJente: Leers t.4. f. 2. — 5. bract, 
e pnrpurasrente fet TirJdiTaTiip, anst» 
bract, excedente. — ir. bract, strami- 
neis, arista bract, excedente, — d, 
bract, pnrpurascentibus, an'sta bract, 
Tix excj'dMUe. — ^, bract, »lrnminei$ 

I yel paJlide Kavescentibusj arisia bract. » J- ;•. ^*"'-'** dorsaJi baailari, foliis 
^aicahbtis setaceis. ^grostis alpina 

i^ost. g. III. ,, 50. "'Trichod. rw- pestrc Schrad. Tl. t. IIi;''f,'s. ce fttulos alpinus P, B, M. Bis: u4. hybrida Gaud, — Toiin tu— 

riounm angu,5ti5sinia densa, cnlmaa 

>. pian*'^ ligiila Iou:?e producta, — ^n cPrt*»„»-. i. - .- ijor prae- ( i lichen, feucktcn If^iescn^ au^h an 

ea«.ie, Spicuhs ina;oribns fiisro-vi'o- irocknen If^aldpliit^cn , HiisdiU Ber^ 
Ucew, — ^^f ^„, Mehsten Mpen-- \ ^cn, — Jon, jil. 4 * 

t. AgTostis P. B, bracteola uiear/ue dcJiJtifa: 

138. A. -vulgaris IT^itTt. paiu- !«xpallpirt^s ^ aut lutea-Tirent^a : .^. 
cuiae orato^oblougae ramis laeriiis- f jtjn/6</fl Zr/. — A. rnl-aris haifi. 5^evi«aii„a irancafa. ^,n;;r. Bot. 1671. 
•«o/^m. FL t. 7. i/o5>. IV. t. S3. 

5[^^'-flt/. t. 2. f. a. ^. papillaris 

J# v/.</;i;«Woa/n et ;f^/iW/rt Hffm. 
■^.stolonifera Leers t.4,f.6. Srensk 
-^ot. SSI. ^.hispida tf^. ^ Var, ^. 
^tira Z. bracteola externa aristata. 
^' ^ulg. var, Schrd. t. 3. f, 1. — 
*oniia LumiJIima flonbns wsfilagine 
eorrnwiis. ^. pumila L. — viTipSra: 

^'.^haticaBoll.Leers t.4. f.i.t — 
•'pic^ae utplurimajn sp?vdicea« dcxnum an 
un H'^iesenrdndcrn , Tfegen , HUgeih 
d Berffen. A. rubra imJS'orJtm ^'^l- 
ien. Die itbrigen sind zufiillige for-^ 
men. — Mai. Jtini, 2J. 

Id9. A, stolonifera Z. panU 
culae pyrar^idatae ramis hispidis, ra— 
innlis paU*i*lilju8, ligula produrta. — 
Var. a. vf. alha Z. Schrad. t. '2. f. 
1. Enpl. Bot. 1189. Fl. dan. 564. IWi. 
A. siohnifera Hott. IV. t. 56. — 
h. aristata : -^. dtcumhens Hoai. IV- 
t. 54. propt. ligul. obloHg, mtnimft aj 
praecederttem , eadejn HaiU iiJ ' ^• 

copi^aris Lter* t.. 4. f. i. — <"■ 

5 ^. 25 cramiseae. Agrostis. cottrctaia Hof^m, (sicciTi«lo sensper 
coatraKitur ntxi<:oinpressa ninii«) pi*'- 
runninf -acilior erects, paaic. com- 
pa.ia, ^ ^4. raria Host. IV. 1.57, 
sinistr. — d, ji, pntuhi Gaud, in- 
frarta , ped. basi notlosis , f piculis 
orato — laiireolatis, liaec arislata: _//, 
paueijfora Schrd. t. 3. f , 2. — f. jt. t I 5. figrtnfea HtTi. alh. var. ScTtrd. t.% 
. 2. maior paninila maiE^iaif) paUlcU, 
bracteola ext. suburistata. >/. com" 
pressa 'J^. ---/. sJh'nttca Ifosf. IT. 
t, 58. et ^. I'arr'rt Hnsi, IV. t- S7, 
fig, dextr. — ^uf If^ie^en, OraSplUr 

t:^in, Fcldrainen, — Mai. Jubi. 2j XLVril. Calama-ros 
culac uniflorae, pedjceUoruin 
exf. mfljor. Bracteola 
Stigm. phimosa. 

a. 

140. C. tenella ZJt, pani'cula 
difrHsa, pilip bracteola subiuutAca bre- 
Tioribtis , ^ foUis planis. ^nmdo te- 
nella Schrad. G. 1. t. 5. iig, 1. Ca- 
lamagr. alpma Host. Iv. t. 51. 
^^fOSt.ttnella^isjjuriet R.$. ^groat. 
pilosa Schl, Gaud, Habitus tener, 
^ . siolonifcrae f omiam erectam «igt*-UK 
Bracteola 'iitplurimum nintica , rartus Rth, Rtithgrag, JPanieuIa, Spi- 

nidinieiiti^ hinis leruisTe Jubatif. Brad, 

brcTior membrauacea, Sfpala lanceolata. ■«tp\. H^st^fjkdorso breTi aristata. 

um in Tyrol t bet Tries t jiuf den ^li 

und in den bohmiscken Sudeten, 
Jul. 4 arista dorsaliT 

acutiftoraSchrad. Deyeujrict muUiJi* 
P. U. Accedit Maturft, liabitu, i«o 
pai*liHin ronrorination« sequpofi' , pi^ 
cerior tamen, ^laucesr^^nt. *-' Im iJ*** 
lichen und mitilern Dcui schl and ^ )'» 
Baiern auf den Isarinseln gegen Jii^r- 
Inching i Zucc. besnnd. SaUburg und 
Krain, alBoschettob. Triest : ^ey^ 
hold, an fiuchten Stellen in Laub' 
waldcm. — Jim. Jul. 2|. 

14S. C. m on tan a Host. pa«»- 

bracteift Ac«ti», P'".* cnla patents, , ^ 

bracteolani aeqwantibus, arista dor5«* 
14h C. stricfa P. B. panfctila I pemVulata , bracteam ^^x excedeatj. 
fltricia patf*tttc, bracteis acutis, arista I /f o< t.IV.1.46. ^r.montnna <»a»« Jan. 

B. Talde 
tota vel dorsali rprta brarteolam siibaeqiiant**, 
pilis UracteolA brevioribua. Jtrundo 
Wfrictu Timm, S chrad. i. i,^, f,S. 
Sturm D. Fl. 29. En^l. Bol. aiGO. 
Sv. Bof. JOI, ^. negUcta Eh rh. 
yigrost. ci>arctata Schum, nee al. — 
Xm Aorden, Lauenburg ^ Holstein, 
f^Icklcfiburg , Brandenburg. 

Jul. 4 

142. C. silratica P. 

fepens, pnin'mla oblooaa, 
•pice iiutaiitej fmcttlera pateute, pili*; 
brevJssimis, art^ta dorsali gemcwlnta 
bracteam excedentp. Agrostis arun- 
4inacea Linn, Sv. Bot. 96. Calamu- 
grosiis arundinacea Both, ^rundo 
Milvatica Schrad. G. 1. t.4^. f,7. St. 
Bot. 96. — In fiuchten TP^alJuftirat^ 
hcsonders auf Moorhodcn. — Jun. 

Aug. 4 

y 143. C. pyramidalis Ho$f. 

rad. snbrepente, paniViila ercctaj arista 
l)raoteoU en& aciilpofalil longiore. 
Host, gr. austr. ZV. t. 49. seqJieiis i 

Ctilmf allissiini, paniciila arctior. In 

Berggerendcn, Voralpen, — Jun. Jul. 4 

144. C. acntif2ora2}4rC. pnni- 
Cnla strir.ta paiente, bract^is acumi- 
natis, pibg bracteola breTioriba*, ari- 
»ta ttorsali ^geiiicnlata bracteam rix 
excedeute. .Ar.^^grosiis Scop. utr. --/. Clarionis Lois, ^grost. arundi- 
nacea l^ill. Calamagr, arundirtact^ 

tP^ib, ^rundo varia Sckrd. t. 4. '• 
6. — Var. 6. ^r. pseudo^arundittaeta 

Schl. laxior, glaace5ren5. — InBi^' 
gen urtd J^oralpen des sudlichen «*• 
mittl. Deuischiands u. der Sj^hweis-" 
Jul. Au^, 4 

liS, C. pseudopliragmite/ 
I.l\ panifula tfiifiisa , brafteis Skctisa" 
natis, arista dorsali rpcta pilieq"* 
bracteola paulo lonj;Joribu5. ^rundQ 

p^eudophragmites Schrd. 1. *.*• '•^* 
Ciihtmagr, varia Host. TV. t< ^J' 

^r, Halleriana Crnud. CaUm- ^^^l 
Dec. ^. Scheuchteri yHt ▼^T.. 
A. Lccrsii Oett. ey speciin. Habii^i 
gracitlaua, bi - tn'pedaJis , p^"'„ J _ 
violacpa rel pallida. — //( GehiistH ^ 
auf Sumpfifnesen im sUdl. u. miti^'^ 
DeutscMand in ebenen sowohl als ber- 
gigcn Cre^enden. — Jun. Jul. ^■ 

^ 147. C. pulcjiella 5j«*' 

Sanirula erecta jilmnis anitis j ar**** 
orsali bracteola sua breviore ref*^ 
pjHs ea paulo bn^ionbue. — HaM*- 
praecedentis, folia latJora, arista uf** 
Tior. — Auf einer If^aidhlofse hinii^ 
Kitzhiihl in Tyrol. — Jul. 'Aug^- ^ 

14S. C. nutans Saut. panico^' 
laxa nutante, rauiulii a basi dw^"^ » Calaniagfostis. 

wultjfloris, brnrfei's acnmmnti* wiii- 
■errji.s, aristii JorsAH renin piH^qne 
lirni^eolain e\t. triHiUm »e*iii.vitibtis. 
-J- Bi-tripetUlis sxibrobii^ta, lialjitu 
C. iajrae t vagijia siiprpma pam'niTae 
approximala, hnec ampla violaceo- 
1ii?resc«i5, Itrnrteoln exr. aristam ba- 
ularem aequnn?, pilJs p«nlo TonsiVr, 
braetea breyior. — Im Sintersbiihn- 
^nben am Fufs des Oeissteins t/ei CKAMXNEAE. 27 ^Ht\M in Tyrol r 5^ a i* / <• r ; auf 

lUrnhnf tracer in den Sudrten 1817; 
Hchb. — Jill, Aug. 4 

h* arista 
UO. C. Gauaini'atia Rckb. 
panioila strirta tonmssima, brar,tej> 
annBinati^sirais, anst;» termfnali bre- 
Tissinia ]a«Ti, pHis brarfeol.i Io«sfo- 
ftbng. ^. CalamagrostU GauH. e 
»oco a nob. ci't. A snqiieute tlivereis- 
«ima, grariJIima specierum ef molli'.«, 
f*-«era coinpressibilU. li-ula auprewa 

tlHplolongiore1a„f;uMi'or,pqiijr«laloii- 
e»*siJJia ajigustissim^ palleiis, bracteae 

«n-n.sHores, lon»iore», ariata breTior 
wevis. ^ 7;au5owic „„ ^oij rfc Sau- 
vubelin: v^Chtirpenfier. — Jul. ^ V .1*9. C. subuIaU Dumoyf, 

panirnla erf»rto - patent f rieicla , I'iJ'* 

uracteolam siibaeqiiautibu^^jpi.:tA ea 

longiore. Dum* Agr. t.9. f.st». ^run^ 

do subulafa (ray, JDiff. ab acutifiord 

braclei* louse snbnlaf i.« , a C. sHvetr' 

iica TKuUmeixto nnllo, pilis bracteolam 

pubacf|tiantibii.s, arista bre\iori, a 

C. montana ni<lfmotiti <lef<?clH *tr, ■^ 

^/i sonnigen If'nldhiigfln um Vtrvitrt s 

Lejeunc, — Jul. Aiig. 2^ Urminalii 


•wuU diJfiisa, brarteia acuuuuatis 

«!!• . *^""*nA^i abbreviata scabra, 
P'i'« bracteola lonsioribus. ^ru«rfo 
^alamajrrostis L. Schrad. I. t. 4. 

?,%• *^i ^»°''-) Fl.'lan. 1624. Sy. Bot. 

.W '" ^^- *• ^- ^'o*«3 oiiibua alii 
.*tingaere conautur a C- pscudophr, 

Jwn commeBaarem, qiinm eoU an*ta 

5 , RtcAt ao gemein ah C. psenJo- 
IS*?. C. I i!;ff t "*<»rfta DeC, panIcuU 
rausa, braote,-* rompreggo- acumma- 

In* *"/.** *ej'n»'3iali brarteam senii- 
o«„a p,I,^. Pam Subaequa«tibufi. v^r^rt- 

««wma pamcniHe approxunaTa, folia 

cedm./*"^p'i*"^'^*^"™ panicnlain ex- 
o». * bracteam lon^iorem ae- 

"J^^y/^r^nde derlnsel Cscpcls Lang; 

|w^**^* C. laxa Host, panfmla 

r^ auipliata «nb«nfante , bracteoU 

*^er«a deuticiOata siipra dentes ari- stata, arista saa anbbreTiore. Ho si* 
iV^» *» 't^. Gramfn e!at«in, iTtterttnm 
Jeciimben*, raxnosiun, panicnla \a\a 
colorata. Quasi aatfr - praef<?.len» 
loTige-aristata. uir, Pseudo-phrag-" 
mifea Hull, ^},-^ JnSandgegenden ni 
Flufsufcrn in Oestreich^ Sqy. ztvisc^en 
Jf^eidengchuxch am JJftr d.Ttonau hti 
Lechscndorff JMonheim: D.Scknitz^' 
leint in Sachsen an der DTulde hei 
Nercha: fX^. Gerhard; in Baicrn^ 
auf den Kieshanlen und an den TJfern 
lungs des gamen Isarhcttcs huujig 
(littornn) Zucc; in denliheinlandernt 
in dcr Sehceiz bei Bern ^ im Tfnier^ 
faiiiSi bei Lausanne. — Jtiu. JiU, 2}. 

1S4. C. Htibnerianft Kehh^ 
panicnla lon^issima ramnliVque laxi« 
erettis, !>rari*^ola brevissimaj extcmii. ' 
obtujsato-bilitia e £s;SiLra ari^tata, ari^ 
slam ftwperante, iutema tix gerinea 
aequante, piJi« bracteam exce<!entibas 
copiosi^. — Habiiiis fere C. lUoreat 
ef glaueae sed bac niulto teuerior, 
foliis BBi^ustioriUua , bracteolarum pi— 

lorumque conformatione facile dislju— 
giJenda, aL ilia folio supremo brevi, 
pilis lonpioribiis etc, — Tn Sachscn^ 
im Jf^alde am Elbufer , Pillnitz ge^ 
gaiiiher: HQbner. — Jiil, Aug. ^ 

15.5. CT \ I a u c a (^-frundo) 3T, jff, 

Jianicula oblon^a Inxa ertrta, bracteo— 
a externa arHiuiiiato — biiida e ii^sura 
J artstata, arist^m vix superai'te, pi''* 
bractea bi^vioriliu* pauris. -^- fjru^a 
iwfn^ Gramen eiatum ex omni parte 
gtaiirum, Ta;;iiii# plenini(pte pub ;»-* 
tibiis, panirnlaTindt-pallesceiito raviiiS 
6«bvioIa*rente. JfJractPolaeTaidf inae— 
qtiales, piii non ropiosi. — ■ ^m Rlha/er 
i. Dresden ; Aeckerauer fP^ald b. Man^ 
heimt Z). Fetif. — Jul. An-. 4 

136, C. Ej»ifjeioff Rth, tliTrsO 

lobato, brarreis compi;f5fO-«c»njima- 
tip. ariMa dorsali recta pili* Urextortf 
pijia braoteam subae<x.iaTibus. ^IrunU^ 28 ORAMI^EA^, CaLiniagrostiS, J^pxgeics T., Schrd. 1.4. f, 1. Hosi^ 
JV. t. 42. Ensl. Rot. t. -WI. (Tiec403. 

«t dele mi. St. Bot. «p. M. et K.) — In Sand ^etr en den, auf trochiciiJlu' 
geln in Lauh- und JVfifleiwaldem f at 
I^lussen, — Jnl. Ang, ^. 

Aznmopliiln, Host, Sandrohr, Thyrsus, Spiculat 
wniflorae pedicelli rHdiinenio nnieo juLato. lirnct. ext. niiiior. BractiiM 
peniiua brevior cori,ice«, Sejtala lanceolafa. Sii^m. jiluiuosa (tenia thW 
f, 23. plurimi iiMiiiernin taceiit, ego saepius biiia niTeui). 
157. A, a r en aria Lie, lliyr.-:© 

MiLf pit^iiio , Lracteis aciitis, J*^''* 
l/ractoolis Iriplo breTioriLns, foUis 
jjivylutis. _^. arundinacca H o st.XV . 
t.4l. ^ruJtJo ureitaria Linn, Schrd, 
t. .1. f. 2. i:ii^L Bot. 5-!0. fi. D. 917. 
Sv, Bot. 138, Ctdama^rostis arcnaria 
Rth. Psamma arcn, H, S. Ps. Uto— 
r(dis 2*. li. Phaturis ammophila XJt, 
Ki. — v/u/ Diincn am nordlichen und 
g'ldlicheii Sccstrande, am udriaiischcn 
IMeerCj hdufg hei Vencdigf inJMittel- 

dtuis^hlspid belDresden, — Jul. Aug. 2j. 158. A, Laltira XJt. panimU 
STi!>fpiratn lobata, bracteis ar-WDiiuiiii-S 
niiis bra4,ieola duplo brevifuibvi', 'o-* 
liis iiiToluti?. ^ruitfJn baJtica Fl^'* 
Schrd. t. 5. f. i. Ft. dan. I6S4. v/. 
nutritlma ^ ff. Irsantma fiaiUca ^■5- 
— ^uf dk-nDuium am hcdiischenMcc- 
re von Yrauemiinde his ^Isat , «"* 
deutschcn IMeere bet Kydtrstiidt: t^o^' 
Linnis partibns a baltiVa ilia aTjliOl' 

reus; A'o/tf, — 
Jul. Avg. 4 1>. Mill ac eae: Sef7i. corticaluin. L, Milium. Z. JlTtZigffras. Panicu^n, 

gPTuina Teiitn'cosa, inf. suClonsior. dtritcteola^ ^ 
ianceoUta. Sti^m. aspergUlifoimia, 

a. Milium P. 27. 

159. M. effHSiim T.. rulmo Ta— 
fiiitf mie laevibtts , paTiiriila i\iifu&a. 
ScJtk. 1. t. II. Leers t. 8. f. 7. 
Eu^l, Bot. 1106. n. D. H«. 72(?5t. 
ff. HI. t. 2?. — /« Laubivuldern. — 
Mai. Jim, 2L Spieular iinifloTa**. Brdcf^fl 
« ceinma coriacea* S*l>^^ Over- h. Viptmhemm P. B, Uraclme 

161, M. m n 1 1 i n o r a m Cav. 
panirnla patento mnlfiflora, iloriLtis 
amtaii^j braclea exteriori rjuintiue- 
neiTi. ^groatis Tnilicicca Linn, 
Host. gr. III. t. 45. ^. ofcrocnsi* 
Seen. Tfrachne parvifora Trin* If. 
muWf.ora Lfc. — ^uj U^ald^duizcn^ 
ate'migcn IViesen im siidiichen Tyrol, 
Oberitidien bei Chiusa , in Istricn, biacicold rnuticii. 

160. M. conferfiim Btill "!- 

mo Tftjinisque scahrls , paiiirula paj' 
ciflora conferta. il/. verrinle v. Hi^^^' 
TWit al. ill, scahrum JHcrh't <i^ ^ 
lioulaye.-^ ^m Stmnde dcr iVb"' 
see in lieigjen t bci Katwijhg 
vecn. — Jlai, 

Trin* hracfeolue aristd dccidua* 

Ocsireich bei men, in Saicrn hd 
Jtcgcnshur^^ — Jwn. J«l, Ij. 

162. M. paratloxnni L. Pelli- 
cula patenic laxa pa«ciBora , flot^." 
bus ai'ifitatis , l>ractea ulraque *f 
nervi. Schreh. e. t.- 03. f. 2. Hott- 
?r. III. t. 25. ^grost. jjaradoxa l' 
Scop* t. 1. TfrachJie virescens T'*^^ 
U. varnJo^a Lk. — /« Oehirgsvf- xjocniiuicn oei ^/ijusci, in Istnen, U. parnJo^a Lk. — Tn Gebirgsirai- 
Dnlniaiicny Croatkn^ XTugarn, inXdem in Ungam , Croatiai , istn^^ 

I ICrain und kdnithcn. — Mai- Jui>' * 

H. Slip a. Z. Pfhiemenffras. Panicula, Spieulac uniiloraf. Brttdi* 
gemma membranacca. Flos peiUcellatBS. Bracteola pxt. Mibcorinrea cou- 
voluta longe anstata. Sqmiu obloiiga. AntTierac imberLos. AVm. rcrtkatnift' Ifi?. St. Ai-i Stella Z. pauirula 
an^w^ta contracta, aristis flosrulis du- 
plo loii-ioribns nudis xertisj liracteoU 
txleriori TAnusiHofa. vf//. nuct. t. 2. 

J. a. Host. IV. 34, -^^^ojf. Aro- 
moldes L. ^ Dalmatien , Ixtrien^ 
Friaulj nuf soJtnigeit stsimgen Ortcn, 
— Jul, Aug. 4 - S^. in. t, 5. .9^ 
-An dUrren Jiu^c 


^ 164. St. rapillataZ. Arist"'^ ^jT 
difl gputrulatis. Sturm T>. V\- ^ 
Most, 
Germ. - 
sen. — Jnii. Jul, 2(. 

IM. St. pe nil at a L, nmf*:?*"' 
mo&ig. SchL t. IG. Host, l^- ^/ 
Kiipt. Bot. Ii56. — Vor^'d^lich a-' 

Kalkhoden, «« Fdsen.-— 3Iai. J""* * \ 


S CR.AMIISEAE. 29 in, L 

florae. a s I 

Bract a 5 r o s t i s. Zk. Kauhgras, PrmicuJa, Spiculac wal- 
semjna mmihranacea, Tiracicola ext* Siitt apire arisfntn. arisia Lrtsi torlili. Scjmla oblong.-». 
Into. , 5cm:. corticatum. 

166, L. Cal amagr o sti .e jlJc, 

Agrfy& f . Calum asrosti's L. jirundo 
speciosa 5 c /t r « /. t. S. f. S. Cnhimti^rr. 
spcciosa Host. IV. t. 45. ^c/tnftthc- 
rum Caiama^'rosii's 1*. U, \. 6. f. 7. 
mtiheris fuUis. Sti/nt Calama^rosiis 
iVahlnb, helv. Gramen speoiositm 

-r" 

». Tauiceae : jjrtKicu?nf ac unijlorae hrncitU hrncteolisfjue consistentid distincTi* 

LTII, S e t a r I a. F. B, B arsicn^ras. Thyrsus spicifomis. InvO~ 
lucr. imtUisetum spirulas p'^miiias l\v!ci\'n». \Ftosc. ^f aut iipuier !>racieoJa 
^ — 2> Iiprmaphrod. bracteola £;cmuia aequ.ili cai-lila{;iiiea, Scpaia iruncatii 
conniveutia. Siigm. aspftrgUUformia. Scm. bracteola corticHtum. paniciiU ciTu^i s^iiceS , an5tis lacyJ- 
tus df'flexis, flosciilos trinlum loTipj?> 
brnrica ext. pattnilim pilo.tn. — Im 
Siiticn von Deaisihland u. d, SclweiZf 
an Fclscn tier foralpcn, Crnuiicn^ 

Kruin, KihiUhcn, Friauly Sud-TyrcK 
— Jim. Jul. ^ 167. S. verticiUata P. B. 
tnjrso Tei-ticiilaliiii iuiermpto cylin^ 
uraceo, setis deorsuiu &cabn», liermo- 
pliroaiti hraflteoh's ]aevrit?c«lis. Fa- 
nicum verticillatum L. Host. g. H. 
J- 13. JEngl. Bot. 874, pessiuia. lu- 
tIorPS<ieatia lapparea, adlia^-enp. 

-^^f MuuiemBoden^^ecktrn, 
terpen, GarUn. — Jul. Aug. © 

168. S. glauca F.B. ihyrso ry- 
tindraceo, setis suiggm scabns auran- 
•*"5, liemiapliroJiti^fcmellis trans- 
■^r^im uudiaatij, Pa7ii€. giaucum L, 
■^ost, g. II. t, 17. Gdrin. 1. t. t. 
icfr* t. 2. f.2. f. ScJirch. -r. t. 25. 
"^-^i^f Acckcrn juich der Acrndtc. 

3G9. S. viritlis P. ». %r?o 
cylmdrareo , setis sursnm scabris >i- 
nuibiis^ bermapIiroLliti brncti olis Jae- 
viuscuUs. I*anic. viridc L. Host. g. 
;• t. U. Zfer* t. 2. f. 2. EH«Kiiot. 

»75. P. cr^, „fjlii p]^ x>. S.52. DKvtj'n- 
gupnda sempor forma liumilig ansu- 
Milotia', saepiufi colorata : 5. Jl^'e/n- 
manni H, 5. S. purjtura^ccjte 5i^ 170. S. germanica P. P. llivr^o 
erect* obsrure Jobato, bracteoJis ier— 
lilibiis Inevissimis. Panic, sermani cunt 
C. B. Moris, 5. 8. t.3, f. 1. Ilosi, 
gr, anstr. H, 1.. 15. Setnria Jlayida^ 
viola cea f erythrospcrnia Morn. Ma- 
jor praff.f deiitpj Refjueiiri nmlto minor 
\ et prtirilior, aiijinslifolia. In S- ita^ 
licani iiiif<|uaui traiisieus, sed repel Ita 
satioiie lam ac B a uJtini temporilus 
ronstaiis. "Variat iilraqHft setarum 
loii^itudine. — ^us dc?n Orient, in 
Suldcutschiand gebctut, hei Franlcfui't 

a. M, vcncildcrt. — Jiil. Aag. 

^ 111. S. italic a P. B. tLyrfO 
nntaiite lobafo , bracte€h's fer+tTibiis 
olj.«okne Irawsrersim rnstilosis. P- 
italicum C.B. Moris. f<-.B. t. 3. f, 2. 
Z. Host. gr. auslr. IV. t, 14. 5. 
Tuaritima , jiersica j asiutica Jl o ri^ 

bot. — Plai>ta praeredcuti «mlto ro— 

biittior, latifolia, tliyrso plus diipio 

crassiore, luitaule , fnm a Baukino 

di^tincta , nee usqiiam ctiltuxa nmtan— 

_ _ __ da, quamquam eUavatteribus n*^ u sa— 

^n K. H. B. et' procerior latifo^ia : tis praecifn. — -/fus dan Oricut. In 

P. viride majus Gitud. quae satioiie } Slddeuischland , lialiiui , dtr Scliceis 

*^0n5tmitis5iuiae «roijn"aDtHr. Simiiis I und cranz Frnnkreich tds T^ogdfuiier Opz, 

ifojia : rjr in S. germ, et ztaCicii tMIo. 
ocbautcm Bod^n, — Jul. Au 


jtuf \ geltaut JwJ, Ah§. ^^\'. ^ « " i c n m. Z. HiPse, TcnnlcTi, Pamcula eFusa. Imolucr^ 
uullum, Bcii'iua praeceJentis, 

•>^ 172. P. rapillare Z. pmi- 
nuae rnmisrapillntibns eJlusis sfrictis, 
brarteoif* acumiuatU laeyibns, foJio-' 
pim vapiais iursutJs. Most. IV. t. 
xb. — .^'^j I\Qrd,%merika y verttnidert 
um IP^ien und in Bdgien • um Brussel I 

und in der Provinz Zuttich, — Jul. { ^- 17J. r. miliAe.enm Z. pa- 

nirula Jaxa niitaiite, s^nVuIis iiiulitJ5, 
foliis laiiirpolaris TaiiTntJ'rjHe pi?05J«. 
Hosit. g- II. t. iJO. P^r/ii; t. 42 
esculcntutn Dfnch. P- M^ 
^us dem Or J ', haujig ouf gcLiiut und vcrwiidernd. P, 

JuI.At!_ i> so GRAMi:KEAE» 1 

t. Oryieae; pantculaiat imrftorae hracteU bracttolisqut semiherlacdt con* 

sisteniia vix disiindis carinaiis. LV. C o 1 e a ,- ^w<^^„thns. Seid. S cheidenJclapji j^ rns* Sit7'cufar nm~ 
bellulatae. Bract. MtbuulU yel rnflimentumnJ Tiasi'n pedirpllonim. Bracteoia 

fe null at ext. acuminata, int. exrisa binenis- Sianir bma. Siigm, moiiiii- 
ormi-deDtata, Caryops, tuirbinatu-obloiiga reticiiJato- verrucosa. 

involuta f?) , nam sepala <?ositl(*rfn»tmr 
omiiioo. IiiToIiicitiui .«x1erDum bra«- 
tearimi rece^sum tn Cyptroitlf is de- 
monstrat, — ^n Teichrandem in 

174, C. »nbtili? Seid, Schnu 
suhlilis Tratt. Schmidiia utriculosu 
Seid, Sturm 41. fl. Bot. Z«it, 
1819. I. Muftimlnus, 1 —J poIhVa- 

riSj inflore#f.Pnti.T vaginata , at-nium . ,„.., .„. «w..«-.w, ^, ►.,»., -- 

frmer.c3. Frtictiflratio j»otins Cyperoi- J meritx-cr und KQurzimer Knise* 
dearum et carj-opsis calyce utriculoso | JnU — Sept. 

^V^< . ^ *■ y P « ^ *; -ytit* Dorngras. TTiyrsus Tasinatns, Sractn 
emiiia, ext. brevier. liraetcola fremina exserta , hit, obsolete bicarinata. 
Sq}ala trnncata. Stants 2— J. Siigm, a ba^i pimuosa. Stm. obovatuni 
liberum. oblongis vasinafJs, fionbnS friandnSt 
LamnrJc ill. t. *2. f. 1. HeUochlon 
schoenoidts Host* g. I. t, 30. Spar- 
tirta phkoides JitJi, n. Beitr. FJtieum 
schoenoides X.inn, Jact/. Coll. ** 
Ic. 1, t. IS. ^- -/^/i gumpjiffen Orttn 
und auf Sult^hoden in TJngarn und «* 
Ziiorale, auch irn yeronesischcn, Vt" 
netianischen, — Juli — Sept. 

177. Cr, alop ecuroide* Sckrad* 

culouft simplif^u teretiusculi?, ibyr* 

*i8 oblougo-cpKraceis nudi*, flon- 

J 1 ^"* triandns. Sturm D. Fl. 26. 

Jul. HeUoMoa alopecuroides Host, g' ^' 

1 1. 29. — Ehin sOi .in Ungarft, ^'^ 

vonicn, Oestrcich, Grofsenzcesdorf 9* 

JKicn. — Jiili — Sq)t. 

LVII. A 1 o p e c u r u s, Z. Fuchss chw anz gras. Thyrsus. Uractnt 
gemiua auba^'qnahs basi connata. Bracteola bracteaiu snbaoqnaus solitaria 
titric-ulata basi anstata. Septda lijiearia. Stylus e medio in stismata «e- 
nmssiiue plumosa elougatus. 175, Cr. acul**ata ^ it. culmi's 
rauiosis coittprosf is , Ihyrsia hemi- 
»pliaericis iiivolncratis, flbribus dian- 
dfvis. Sturm D. TI. 26. Crtv. ir. t, 
42. Host. p. 1. I. il. ^nihojranthum 
^culeaiuTnLinn. fnnpj. Schoenus avu- 
ieatus X, Schreb, t. 32. J^hieum 
achoenoidts J acq, a»*t. app. tab. 7, 
.tigro.<tis aculeata Scop. HeJeochloa 
diandra Host. Fl, au&tr. — ^n sum- 
pfgen Orten im Siiden , in TJngam, 

Oestreich, his an den Monitzer See 
hri Bru/m, am Zitorale hei JMorttf(d~ 
cone, hri Vencdig , Pavia. — 
Aag. 

176, Cr. scboeuo^des T.am. 
culmis rauiosis compressis , tbyrsis 


178^. A. utricnlatttS Per 9. ad- 
•cAndeiis , ibyrgo OTato , bracteis ca- 
rinA ultra Mi.'dium dUalatis. JPhalaris 
utriculata Linn. Scop, Del. 1. 1, t. 
12. Host. gr. III. t. 7. Tozzettia 

utriculata Savi, — In Tstrien, Dalr- 
Tnafien , im Fn'uul, Oherifalicn, der 
l^alU TvUina in der SchiPei::^, der un- 
tern Pfalz, an der 7\fosel und im Zu" 
aewmhurgschcn. — Mai, Jim. 

179. A. a « Testis Z. tbvrso f«- 
•iformt, brartnis ultra mediuiil conna- 
%\s a<.nti.<( uudiufituli?. Leers \ 2 f 
5. Eusl.Rot. S4S. rj,D.697. Schreb 
t ly. f. 2. Host. 5. in. t. 12. St. 
Bot. *32. — In If^einhergcn, an IP^c 
gen , auf ^eckcm im 5«rf*'n huufig, 
im Yorden itur hiervndda, f^ettcrauj 

Bci^iVn. — April, Mai, Jul. Aug, 180. A, creticus Trin. thrr*o 
cylindrico obtuso , braoteis ad apire» 
usfjne rounntiji obtusftiscuIiPj supeiT** 
ciiiolatis, brar.teola horisoiitaliter tnJfl- 
cnta, stylo coiirreto. — ^n ahnlichen 
Orten in Datmmtien , Tstri'en , z. ^' 
bci RovignOf am Jf^e'^e Uber Capndi^ 
stria nach Isola. Biasol. — M»i» 
Jul. 

181. A, bulbosns Z. thyrso 

ryliudrico, braoteis TiUosis obtusis 
culmo eronto. Barrel, ic, 6W*. f- '• 

— -^«y SiUztcicsen im t^enetianischeJh 

hesondcrs ltd Brondolo : JMoricand- 

— Jhti. Jul, 2|. 

1S2, A. f u 1 T n .« 5 m. nilmo a<l- 
scftndettte, tbyrso r^-lirtdracpo, *pic»- 
li» ellinticis , bracteis basi cOJiu<^',** 
bracteolatpie medio aristata apice *»* I \ T 

Alopecufus, CRA>IIM.AE* SI Ang. Ii«tis, antLeris »urAniii$. Ennl. Bot. 
1467, ^, paludosus Pal. licauv, 
ineiK v/. gewculafus Host, TI. 52. 
Si-^m. oJc, fl. 1. 3. Plantft prninoca, 
Tnguiis ainpliuscult>, iLyr^^iiit hand 
HTo UipoIIican"? etultr.i,— Sehr huu- 

fs an hewaaserten riatzen. — Jul. 

183. A. ^ e ti { c n I a 1 11 s Z. culmo 
Mscendeiite, tTiyrno cyjindraceo o?»- 
hi?o, bracteis Lasi connali* oljtiigij 
inbTillosis braHpola^iue infra meiiimu 
jriiiata apice rilialif, antlipris «Vmuin 
fH«4-uhs. Var. a. Eadice iibrosa. 

Bot 1250. Sy. BoK id3* ^, pamceus 
**'• U. 861, I n f 

grnjcalttius 

«o**. fxc/. 5>'n. «-Pleniinoue prae- 
ctd^nn injuor, Ta^iiia<*nrctiore9, lier- 
ba obsainor, ihyrMrs I>ic-vior, authe- 
«^« siib ajitheST pallidiorrs, fo^m^ rix 

W*. A, pratensis J. rntlir.e 

ni>rosa, rnlmo erecto, thyrso cvliu- 
<Jraceo obtuso, bracteis infra meUiuui connati* »mti» tiHosi'.*. jffngf. c. I. 
t. 31. Zeers t. 2. f. 4. Kn^l. l?ot. 
7->9. Schreb. t. I9. f. c. Schk, t. II, 
St. Hot. t, 14. Vaeiinae arctae, an- 
tJierae stilphnreae Tiolapcf-ntpf. — ^uf 
tficscii durch das mittiere vnd Tuird-- 
Ucht Oebt'etj in der Schwfiz sehr scl" 
ten, nur im nordl. und ivrsil. TTieite* 
— Mai, Jimi. Aug. iiept. J\. 

185, A. nigricans Horn, ra— 
(life repeute , culmo ere* to , lignla 
ma»Tia oxs^'rta, arista iiluuiellnm 5uli- 
aeniiante. A. nigrescent Jacrj, f, 
Eflog;. t. 13. ^. rittheixicus Jf^ciitm, 
-^. intermedius Itock, ^. aruniJinu^ 

- A. it.ndice bnlbos;..^: r^'^f/ZrV ^'P'"^^^^: «• '''>^'"'"* 

Oumort. — A. vc7jiric(ysijs l*ers. 
^-/. liraiensis Sckreh. t. 19. 1. B. 
Schni. oi. FI. t. 2. S/ur/ra 8. Va- 
gittae v«ntricosa«, antlierae m vito 
aurauiiae demnm eXpallentes. J>psfi*^s 
185:184=: 182: lS3. « J$uf iricatn 
durch das game mifiUre and ?iorJh'- 
che (tciict f im jrtittleiti haufiger als 
von'ger. — *' " * ' -- Mai- Jna. Aug. 6ept. ^ 

Stumm elgraa. Thyrsus. T^raciea 
gemina exserta, ext. basi arislata. 

veiilricosa, tbyrsn* capi(atns, serirec 

iiitiduliis. — Jlont Cents. — JuJ. 
Aug. 4 LVriT. C o 1 o l» a c h n e. F. B. 

pemiua rarinata arisUta. Bmcteola 
<^tigm. plnmosa, 

rurd,AlL Foiia brerissima, ra-ina 

^fl.^^„'' ^- * "^ f" ^- J^i'^chgras. Thyrsus. Spiculae nniflora^, 
lira • ^ ™*^^? ¥ubaffjnali9 cufpiaata. Bracteolu gemiua immer^a, int. Mib- 

^af= 1'^****'*%-'**'^^''' lanreolata acuta. ^O'/, breviss*. incurvus. Stl^m. eicu- 
Eai^ e medio teuue plumosa. 

*• Aciuioflonton jP. B. irncfea cnnnif arcuafn , species animae, 

rrK^?^' ■^^' i*"'^* *^**^''«^- <^J"»"*» !-''''Jf^« '^^^ adriaiischen MeereS, •• 
cyim^lraceo, t>ra. teis oLIoii-o-ell.pti- Juni. ® 

€is mucron.ilahs sca~briiisruiis. if « r- 
*/!' .^*^' V.**- *• I'Mtzr/s tenuis 

^•^'^mt/ruv, Be a rh. Bdlardi If-. 

m^ i n^- ^^^^odon Bellardi Lk. 
*^^ Ualmaticn^ I&trim^ auf den 

fc. Pkleum K B. Iractea 

cri;«l^* ^^ pratense Z. tLyrso 
^imdraceo, trarteis trnucatig mufro- 
nalo-aristaiis carina cili.itis: arisfis 
^r^cl^a T>,eviorib.,5. _ y„^ ^_ C«i- 

ftl^Y '^i^"' *''>"'«'' elonsato: f^, 

^7*""" ^^^il Id. Schk. 1. t. lo: 

ir«S». Bot. i076. Host. s. III. t, 9. 
■« *-'«. ic. 5, « i, Ctthuis humiUori- 18S. Pii, areuarinm Z, thyrso 
oMongo-ovato , bracleis lanceolaiia 
arrutis carina ciliatis. Sturm 1>. Fl. 
29. Phalaris arenaria If^ill d. Hugh 
Bot. 222. Chilochloa armaria A'. S, 
^chnodon arcnanus Trin, I.k, -«- 
^m Strande dcs adn'atischen JMecrts, 
der Ost- und JXordsee. ® 

carifta recta t spec, perennes, 

bofi, tliyrso bieTiori : Bh. nodom.'m 
Jf illd. f^artn. 1. t. 1. Xeers t. 
3. f. 2. n. D. 380. i%;, prat. nod. 
Trin. ic. 6, — cJ 2*h. stoloniferum 
Host, stohjnihus rcpcntibus. — ^f- 
mn'ries J^f^iesengras Uurch das ganzt 
Gchiet. — Joti, Jul. 2|. . 

190. PIi. alpiniiio Z- tliyrsw 

OTato - oblo»go , l»r«cteiA truuc&tis 32 QRAMI^'EA£. Plileura. mucrona^o-arlfiatla cirina ciliatis, ari- 
*tia tracleani aeqiiautibuj, ligiila «u- 
prema oblon^a acuta. Host. sj. IIJ. 
t. 10. Engl. Hot. 519. il. D. 213. Sv. 
Bot. 414. ex(;I. fl*r. e. — ^«/ JT^itsat 
dcr ^4lp€n und l^oralpen und in den 
Sudeten y und auf dtm Jura, — Jul. 
Aug. 4 

191, Ph. capital iim Scop. 
thyrso suboT.ito, brnrteis rilintis ari— 
Stam nudiusculnm 5ul>ae<juaiitibus, li- 
guLi yiiprejjiA brt^vissirua, l*/il, alpi— 

num Lap* Sm. Engl. Bot. 519? ma- 
la, l^hl. Gerardi J acq, ir. rar. 302. 
SchL ranz. ap. Sturm 2^. Dil. 
. C Ii i I c h I o a. P. J?. Fcilengras. Thvrsus. 
iiorae cum ptJuello floscuJi secundi. f»elwjwa prnece^entis. eommuiaitfm Gaud. — ^n fcuchlcn \ 

Pldizicn dtr Jiochalpen in dcrSchireiz, 

Stcyemmrk , KarnthcTL UJid auf der 

Griftdovitz in Krain : Scop» — Jul- 
Aug, 4 

192. Pii. ecliiniitum Mosf'fi^ i 
nir. tbjjrsoidea oTali, glimiis OTato- 
oblongis Tix oblique truncatis arisfa- 
to — animiuaiis , infra medium eetoso- 
nliati?, nristis TalTulissublongicriLus. 

JF/ost. pr, IIT. 1. II. TriJi. ic- *?« 
Phi. fclinum Smith, — ^uf den In- , 
still IstricnSi in DulmaHcn, itnVerO" \ 
ncsischcn auf dcm Bolka lei Vesiena i 
und Bartolo'meo : l^ollin. — Mai. 4 ^ 

Spiculae nni- 193., Ch. aspera P. B, th;p*o I 195, C h. Michelii (Phi.) ^i^- 

cyliudraceo, liracleis cmieiformibus tlij-rso cyliudraceo, bractcifi Janceolft- 
xnucronatis scabris. Phhum asperum tU 
yUL 3 acq. ic. 1. \. I*. Ph, pani- 
€u2atum Smith. En"l. JBot. 1077. 
Phaliiris aspera Jfilld. Host. ^. 
II, t. 37. Phi. vcntricosuTn JM n ch. 
Phalaris pnniculatci ^it. — In Dal- 
Tnuiicn^ Istrien, im Pn'nulj Siidiyrolj 
Oberitalien, Baiem: I^riang, Schufcin- 
furt. — Mai — Jut. 

194. C h. B oe h jii e r i P. B. tliyr- 
ftO cyliudrai eo, bract eis taiueolalis 
obtuMS , aubniurronatis scabriusculis. 

Phalaris phlcoidcs £.. Sm. E«gl. JJol. 

459. Fl. dan. 531. Host. II. 34. PhL 
phalaroidcs Koel. Phi. phalaris P. 
Phi. ghihrumBrnh. Phl.iaeoe M.B. 
— ^uf trochaic n Ifiescn ^ grasigen 
I£u^cht darch das gaftze Gchiet nicr 
and da- — Mai. Juni. Juli. 2j. 

I.XI. FhaXaris. Z. 

cum rvidimentis fit^uamosis 
anembranacea siibaetnialis. 
int. au^ustior unlcariuata. 
Semen corticatiun, 

^ 197. PL. canariensis X. 

thyrsoGTHitOj spiculae obovalae brarteis 
liavicularibns apiceintegcrrimis, iJosc. 
rudiiiiftntariis itluis. Host. e. 2. t. 
38. Leers t. 7. f. 3. f. EugT. Bot. 
aaiO, Schreh, t. 10. 2. PI, graec. t, 
is. — yon den cunarischcn Inseln, 
cidtivirt und verxvildcrt im sUdlichai 
tmd m-ittUrn Gebietf — Jul. Aug. 

198. j^ fl. a q u a t i c a L. tbyrso 
oMongo , spiculae OTato oblon^ae 
bracteis Bavicularitus apice deulicula- 
tis, ilosc. rudimentario iiuico. Most. a carina ciliatis. Phlcuni jMichel. 
^U. Schrd. t. 1. f. 2. Engl. Bot. 
Phalaris alpina Haenke in Jacj' 
Coll. Host. J-. 2. I. 35. PJd. hinur 
ium Sut* Phl.phtUaroidcum. J^ill*" 
^uf Jf^icsen der ^Ipen und Voralpc^ 
in Oesfreicht Salzlnrg , Buiern , der 
Schweiz und im ^ croncsiscKpu *• 
Jul. Aug. 2j. ' 

196. Cli. cuspidata P.B.X^V 
so clon»ato-cylindrito, brat teis lan- 
ceolatis acnminntu nuirronntia , canca 
SRtoso— ciliatis J pistillo trigyno* ^' 
dice repf^ntt*. Phalaris trigyna Host- 
iir. nn5tr.IV. t. 20. Phl.Jlostii ^«f3" 
1. Phi. cuspidatumJf^. En, sufpl* ■* 
In^Dalrnaticn, I^tricHf dcm s*idli<"^ 

Tyrol. — Mai. Juni. 2}. i » 

(■ 


Glanz gras. 
flosc. 1 — Thyrsi-S. Spiculae niiifio^* 
2. Bract, gcmina alato-cariiiaUi 
Bracteola geiuiua coriacea , immersa , jnutiCSj 
Scpala obloiiga. Stigm, tenuissime pluHiD5»« g. ri. t. 39. Fl. graec. t. 57. Ph. m' 
nor Rtz, Praecedenti major j thyr*'^ 

?aej>e dupto longiore niagis elongal^' ; 
— ^m siidlichcJi Litorale , jtiWicA^ \ 
Fiume und Laurana — Mai. Juo- ® 
199. Ph. paradoxa Z- tlij-rso 
cyliudraceo: raDuiIorum ilofculo JO* 
terinedio lierniaphrodito acnmiua*^' 
relirjuisiinprrfectispraemorsis. Host' 
g,II. 1.40. Schreb. 1. 12. i'J. gra«<=' 
r. 5S. — ^uf AccUrjt, If^einber^i i 
in Olittejtgurtenj an Zaunen in Bat' J 
matien, fstrien. — Mai. Juu. 


?F* ^ * ^ '^ ' n S e r a. G, M, S. Fl. Wett. Baldingera. PaniciJs 
iQbata. Smculae uaiflorae cuja rudimetttis hinxs pUosis. Brad, geiO'** 
eaudata, Relirjua praeced* 

Baldi ingera* cn■A:^XI^'I:A^» 33 200. B. arunJi'nnt^en {PhaUri^) 
Linn. Svhrad, G. t.G. f. 5. Host. 

II. 1. 3J. Sthk. t.9. Zffr5 t, 7. 

^. r I. I). 2j9. ^4ritniio cohratu 
^//. liidduijyaa colornfa FI. "Welt. I. imo inlimamm flon's fati? tlislnir 
Variat loliis TiHili— nILofpie Tittatisi 

Ph. arunU. picia L. — ^n Sumpfe?*^ 
I'ci chill f Gruhcji, J)ie ^^lujuierimgf 
das Unndgras, wird aus alter Zcit in 
Guri€7i cuUivirt, — Jmi. Jul. 21. Vigraphis arundifiacca Trin. llo- 
mmem niu ^ Iidl>itu ominuiu partium 

« ^^'i ^ * J >* « » a, Stf, Leer sic. Panic. pfTnsa fsappp tola rasinafa), 
Sipiculae iiinflorap, peiHcello nodulo inserto. }^rtut. iniilii. Uracicola gem. 
eariimta, ext. iiiteni.an oL>o]Tens. Sepala oLovata. Siigm, e lued. pla- 
niosa. (Gen. sequens hoc pr,ieiOiili intor[irctatiir.) 

Liiin, Schreh, gram, t, G^; — .An 
den Jliindern dir Silmpfc j im Sii<lfn 
in Hcisfcldern . im A'orden iriit die 
Ji/spc nurin s(hr wctmi^n Spiiis07r.m€Tn 
aus di:r Sihiidc, — Aug. Sf>Jjt. 2J. 201 L. oryzoides Sw, ])nin- 
eulanatente, bra.ioola ext. rilfatn iior- 
Tis lu5p»ln. Sw, Ind. Ore. i. 4. 1. a. 
I*. >/0 5^. -. 1. t. ,i5. mirharia chm- 
ticstjna Jrcb, I'hahris ory^oidc^ iXiy. Or y z a. Z. Jleis, Fame, efTiipa. 5;>u-«i. uiililorn. Smct. pP- 
iiiina uijuinm, iHt. jijiearis. Bractcnla pcni. maxima 1>nei rail o art , ^owacea, 
e^t. loi-jtirftfa stili.trif^fnla. Sipfdit lauccolata, apic e euiarg. 
^'',^w. in styJo brevi tonno iihuuo^a. ,Vfm. forfi(:.tliini, 

yk 2(r2, O. s a t i T a Z. panlrnlne 
raniis arreclif , bracfeis Iaev;.*Minis 
C-yiiiatis, bratleolis soiiMim no.ltiloM^ 
Ijrrtis. YHrinI bra, teolii- imi(i. is : P. 
-«fa«f. «. YII. i: 7. Tel aristaiis: Stum, sex. Sc/im. a. Fl. i, 16. — .^i/5 O.*^/*- 

(/iV7i , cultivirt atff jfajcltcn Hber- schv'CTnmten ^ eckcrn ijn f'eroncsischcru 
~- Jiui, — Au£. • ^arcliaijiiaf : suhunijlorae , dii^itaio -spicaiac urticuhttnc , spiculis ufjtlw 

rimum polj'^umis ^cminis , altera sessili tiliira pcdiccilatci, 

V ^^ * * P T o p o £ o H. P. Schopfgras. Spica JubsoliTnria, 5?jf- 
I '' beniirtj>hrod. abovtioiitos, inrer. ^' .■up, ^. Bract, cT berbaceae, 
*''5-'n' "fl-ergiiiiroiiiiia. 

?0i. H. AUioiiii K.H.Xl.hv^c- 
i^Ae iiiasciilae arutae, bfyic ccnTohitaf 
fi'iijrae. ^udropo-on contortum ^IL 

^^onn Dca mUrop. glub^r Fcrs. 

"^-^vl. A n fl r p o ^ o n. Z. Sart^ras. Spicae di^itata^. Spicutat 
ROmnjae, altera sessjlis bermajihrod. ; brarctea ext. coloraia laevis, int. 
«>aiina Ufrvosa, bradeola oxt. ad ari.stam reducta, int. lueiubrauacea ener^ 
^i^} altera jiedirt'lKUa f : brnctea 5oli(an"a coloraU externa, bracteola 
fiontaria membran. euci"vi. St's^m. asiipvsiliifonnia. yfn Ft hat im siidlichen Tyrol: Si€^ 

ber; bci Orics rcc/iis iiaeh J\iitsc7m(l 

am Fufsc dcs BergSy und hintcr Griem 
am Berae rcehis uber den f feinjiir- 
tat; Eismann, — Jul. Aug. 2^ 1 9 c 1j a o m u HI L in n. 204. A 

«n>ramo5un., ioi. rnnalicubitis ba.-i 
1W10M8 , fpiVis nbiWbus diciralis 

rat leo— 

„ Tr * 1"^ pilosi?. Ho si. 

'' II* t. H. ScAk. J. t. 342. b. 1 ".3 i-jniis piuriuus (I 

j'tscteiSfitriahs,bermn,,brodItib jy*. .>/«rm53. ^. angustifolius Sm. 
'orma Icucrlor, si^.J^ .^ubtoriiis mp- 
nia excedcute , cetprnm iuillo modo 
»««iriota in australioribns proTeiiit. 

'^:^'tS07TfnircnFeLscjry IJu^cIn, Fdd- 

VaIT"' T-^»", durcTi Suf- undJMii- 
^^idcuuchiand, his SdUesien, Sachsen, 
^'^*^rmc,cn, Jf^eitcrnu, in Bdgicji in 

f**- Irov, limbursr. Die zarttre 2 am Ziiorulcj in Dalmatien, — Jul. <— 
Sept. 4 

205. A, birtus Z. rulmo ranio- 
SO, spin's ronjt'gati^, fpirntis geiiiinifj 
altera sessili femiiifa ari^tata , altfli'a 
uiutica macmla pediceilala. Jlost, 
cr. aiistr. XT'", f. 1. Schk. 342. a. — 
l^n unfruchiharcn Orfen in IMilma^ 
tienj und auf den Insdn dcs adriatir' 
schcn Mcercs. — Jul- Aug. 2|. 

206. A. pubescpiis Visitin, 
simplex , gpir. nxiiiaribu? tenninali— 
Form brevioribus, foliis aii£Ufiti6Sin"* £*»«' 

3 ** S4 C3\AMI>"EAE» cis IjreTnius spflrslm pHo^j. AWaiis \ 6ioneUo 

^. Jiirto. — Dobarce in Dulmaiien, \ — Juu. 
iiei i'vuUin 3 in dcr Gegerid von Sa^ 

ixvii. P 

I Andropogon, 
4 S\II. P o 1 1 I 11 i a. Spr, PoUinie, S/n'eac nieifatae t. in panirn' 
[am Joliilae. Spicuhtc grmiiiae, qltcra ^essili's Kerm.ipLroJ. : liract- jieimnn, 
tu\. ana»nta, bmrleola pf^mina corimea , c-xt. div)!^.! ;iii^t;itu; aftcru petli- 
reflala cf : bractea eolitaria , hracteoJa pfimna, ext. ariMata. (alfu/fwm rf?;/^ 
fcrt a pracccJentif fahricu partiurn, scd eiuim species ipsae forsan gaiihcC 
aisiinguendac inprimis propter pis(illum). 

a. Sflu'zopogon Rckh^ siylls duolus* 

207, P. ilistar.hys Spr. fpkie 
gemiais peJuTiculati? , bracteola h«*T- 
pinpliroJ. ext. bipartita Jojso anstata. 
^ndropog. duitfuhjos Linn. Host. 
ni. t. 2. 5c^A-, 343. a. Jcy. ir. rai". 

b. Chrj-sopo»on 

208. P. Gryllns Spr. j»nni- 

mUe ramiilis siHipliciVsiinis tnflorifi 

■ peilicfliis barbnlis ^jidropog. Gryt- 

M L. Host. IJ. t. 1. Sturm 

&2. Tota planta piirpiira*cen.«, va- 

P. Sorgho^ras. Panicula. Ifrncf. *ei"iB« 
ra rlnusa, li'^rinapluotl,: bracK'oIn ^i^einina, ext. arUta 
«x«fl ...i.iurt folitaria ; cT^ petJiceflnUis bracfeola itnn'na mutita. 
ejuai-;.'iuata. Siigm. a^perjiilfifonnia. 

^ 2t>9. S. Tulgarc /*. pam'i ula ; panirxtla efTii-ea iiafeiitiVsiiua , brarteJ* 630. Sturm 5?. — ^uf sln'nigcn, 
hcti-(tcJ>sc7U'n lHuit.cn in Datmuti^r 
auf den Inseln des adriaiischcn 3/«f* 
res. -~ Jul, — ist pt. 2j. 

Trin, sfyfn unico, 

riat raring flarescenj. — Jlau- 
fgcs Jf^iescngras im Silden ; auch t« 
If^ein/^crgen an Hiigeln, JPehen. Vn* 
gwf't Cniatieiij Tstrien, Jr'riaulf Siia- 
tj-roi. — Mai. Jiiiii. 4 1.XVITI. S o r g h u m. 
roriacea hlHa 
trin« ijiiilica ta, new 

Squila 
h. S. ticolor If. l>tacteis apire 5lri— 
gopo pube*foiitibus lu'sris seiniuibiis 
albiitis. ISfieg, art beiv. IV. t, 4, — 
^us Osiindien, im Vcronesischcn hiiu- 
fig cultivirt. — Jnni — A«p. 

*)ix ^AO, S. cernuum /^J^. pani- 
mOa ioarrlata ovala cruuTfl. brnrteifi 
piibe^GPOtibns, fteminibnj" glohosis al- 
bia. Host. IV. t.4.^ JT^ievoriscArt. 

5^ ail. S, saccharatnm Pcrs. 212. S. Iialepense jf*f?-*. pa- 
uif-ulae patentis ran«5»fabri?j br?t*«i* "laiiceolatis nrutis «erirf is , i'oliis I"'' 
ceolatis mnrpinft 8ca!>ris, J-Iolcu$ ^^^ 
lepensis L. ScHreb. ^. f. J8. //ff»^ 
g. 1. t. 1. Sturm f>Z. ^ndropO^^H- 
arinidinaccus Scop, — Tn Dulrtistif^ 
und den Inshfn im adtiaiischcn Mci' 
re, Istrien, Friaul , Sudtyiot, Ohtf 
itidicn. — Jnn. Jul. 1\. 

Imperata. Cyr, Impemfa. Thyrsus, SpicuJae un^^'>^'^'^ 
mntica*. /?rart. gemma oblon-a t^xt. ptlosa. JUracteola gemiiia membra- 
"- Sejiaia oblonga. jS^am. bu>a. 5t7^/n. aapergiliiiormia. 

ciflsuw, folia inroliifa, tbyrsufi ar^^ narea. 

213. I. crlindrica P. JJ. Z. 
nrundmtfcea Cyr. ic.rar.f. 11. Host. 
IV. t. 40. Saccharum, cylindri£uTn 
Zum. ill. t. 40. f. 2. Zagurus cylin- 
dricus L i n n, OrameB strictMBi, spe- 

S a c c 2t teo-strirens rylimhaceu&i — In 0^^ 
vengarttn , if'einhergfu , nn ZauJUfh 

If'egsn in Istrien, — Joa. 4 , , -V . ,. J r u m. L. Zuclergrag. Panicula. Spicuhxe U^j 
fi^ssihs et pe.brell^ia, ulraque herniaplaod. ; hmct. cemina imiDora cori*- 
214. S. strictom Sj>r. panicula I la»ceoUtis marjjiue sfaLem'mis. -^»-' 
Mr.rtft roarrtata, flosrobs lanngiT,.nJ^.o;,o^. */nc^:m ATo,?. IT. »■ 2- 

•mperautibus, imp«rkcto bi£do, io\il>i\sJcjt. appresmm Kit, iaed. Gra»^ Saccliarum, ORAMI^'EAE* 


Ungarn im Syrmcr ufiii Uluk Comitat. 
— Jul. Aug. 2|.. 

^ 21.S. S. rtaveuiiae Murr, pa- 
nirnla raniosisMinn, foliis canalirnLi- 
tJS, «o.*<:nlo 5es5iH jilabro, TieUiceUato ltimIoii;:i5. Host. ^. IIT. t. I.FI. graoc- 

53. ^ndiopog^on Hiivennae T.inn, 

Erianthus — P. B. — In Dulmfdien, 

(luf dfn Inscln des jttii iatischen JMcC" 

res , rw JF'riaul y i'tti VeiutUtniszTi'cng 

auf nasscm sartdigen Boden, — Jul. 
Ail". Sept. 2|. m. Festticaceae: iiluriflorae rcichi €xHsa spi cutis cjctrors urn arrgustatls ter^ 

mino emcrso. 
# 

1 a. T)sf, rJsiUis. lilt. Linrislat;!. fii-itr,!^ iv.. »/..«> Stij-m. nuJa. K c li i 11 a 
wc subiimUiilofae. 
Si'^us i»t. LinWsiata. Sepaia Iruocnta 

«.A\JI. 1.3. .Sc-'hriacc/iimtta Ifost, 
„' *t\ ^*^"<^^^us capitatus Linn. I sr cla r as Thyrsus canitatiis. Spretf a »r- Scru: III. t. 34a. 

tXXJI I'ctnicQstrclla cttpitata 
nostram 

/*i rim. IVlncht Haiul raro tirotn*5 
vjuafnmt in Cynosuro cchi- 
IVicht hfiufiT in Dulmatitng 
-~ Mai. Juiii. 

Tliyrsus capitMns, 7J#-«^f 1 ® * ^ /• * " ® *■ ^- Lk. jy Unngrnnne, j nyrsus cn-nu^Mn^, 
^ruct. snbaefjunles trunralae nliato-hcerae, arista metlia exserta. liractcola 

Unclta J(osi. U. t. lOO. fynosur. 
ovoius Hoppr. Sturm D. TI. 6. C 'r Ml J J. ftjH, ui,^(. siibbiilorae, bracteo- bi ext. quasi pnlmntiiiiEa , rapttnlimi 
coprale.sf eiK«i. — ^^uf den hocJisUn Al- 
pen zfrischen Siemcn , in Sai:,6urg^ 
Kiirnthcn uiid Tyrol. — Jul. Aug, 2^ 'y^Hh. ^ ^ * ^ « r i a^ ^rd. ScsUrie. Thyrsus gnfdronnfs, brarieJs 

«ri;;t-l"L 'c 'V"*"^*- V>«^«*- inultUJonie. Bractfiila externa apice ero.- 
«n*t.ita. .^f/^^/Zrt arnminata. -^ ~ ■ - - - ■ ■ ." . - 

•»nia tf^uiussime pl.imoga. Ovurium in styJum eloiigattimj stigm. lottgis- ^^^xll^' ^'^ *P !' * « r o c f p bat a ^rrf. 
">rso abbreviftto, snicuiis snbtriflo- *^8, bracteola exteri 
-Ard ion unianstafa. £ IT r'^.'o ' V^- ^P^^^^^rocqyhuta Most. Scop. Absque ilubio forma aestiTali* 
i 'dent is. — ^/i diirrcn stfim'sen ir.t **"• rffm Lnri-Scc. —Jul, Aug. 4 

CMon.o, sp.r„i,,,bi-tr.-t!oris, UracteoU 
tZ A ^T'-^r'"* ^aristata, arJ.tis 

Ps' ^r"'«"''^^«' ?^«*t- g. II. t. 

6 T.?;!*^!? *"?-.'^- ^- *• *• "^- -S^^rm 

Ji<*r2. April, 
la e«r2 -' 'P*'"''* ^"btriiiori*, bract^o- 

^^^&cnua Suv. nUum autumnalA Vidttmin DalrnaHfTtt Crouticn. Krain, 
Xstrien , im jFriaui. — Jun. Jul. 2^ 

221. S. tennifolia Sehrad. 

tbyrso teretij spiculU siibtiiiloris, 
brnrteola extrriori Iriaristata, foliis 
setaoeis lQ«;iiS!iimis. Schrad. O. I. 
I. 6. f. 4. Folia rulnio lloreiite Ion— 
^iorn , riitmpa rf\n,^Iii»Iata. Spiculae 
stibsejaae denuim reuiotap, bracfea in— 
ienoriim riliata. H«c S. intcrrinjita 
T^ts.? Dfesc soil auck auf dem'Monic 
iVanas wachsen ^ von daher crhich jc7t 
nur S- temiilblm, — ^n steinigcn X^cl^ 
sen inTtatrnaticn und am ganzen Stid^ 
lichen X^iforale^ hiiujig hei Uuiiio. — ♦ 
ApH). Mtu. 2(- 

^ 222, S, jancifoHa HotU 
tliyrso obiougo, #?]iiohIjj* siiLijuaJri/lTo— 
riSj iuferiorum brftct«a n'li.^fa, brncteo- 
Ii5 5ubari5latK<, foUis hrevibus ^iibl'^— 
retiUus wiucrouati?. Host. gr. atiMr. 
IV. t. 22. Folin brevia Wsri'''^? caaA- 
Uciitala. — ^m ftUigen €yestud^ t/f* 

Jilecres^ huujtg in Vah S6 CRAMTNEAE* 
ChrysnrnF, Pcrs. G old^srr as. Thyr&us ff^mncTits po- 
Ij'gaiiiiis. Spicufae lienuaphrod. Lrart. peiuiua nitiilor.i, iJo^■( uli alteriuJ 
Tpl hnionnn nulimeTiti?. Bracteola jif-miun , inf. jul> apire arJstM-i , supiJ- 
rior bicannaM. Spicuin neiitra 5 — S ilornj bracteola soiitiuia juutica. — 
Scpulu Jauteointa, Stigmutu j^irctiiiata. 

t. 79. Zamarckia auTcn Much, Chry- 2?3. Ch. aureus P. B. podicol- 
lislaxij pilosis' liorizoutaJiliiiSjIirart^'i.*- 

3UC -SpuiiJanini nl>ortit*ji1niui oLtiifis 
eiitati?, foliiffjwe iiioI]il>iis, Hgula 
deiilaia. I*. li. t. 22. f. 5. Cynosur, 
aureus L. Host. III. t.4. PI, graec. 

LXXY. S c 1 e r c li 1 o a. P. i?. Ilarlffras, l*aiiiaJa rortrarfa, siirus cvnosuroiJes P.crs- — -^/' *^Ci- 
/i/^^avi riuiiitn in Dtilmai'cn, Istikii 
uiul iiuj den I/ischi des cidriatisdien 
3fccrcs, — Mai. Jim. litacf. gcmina c^iriiiata oMu5a , ma/or 5 , ._ _ . , 

nata oblufa. Sepaia cmarshKilap Stylus bre^is, Sligrndta pIuDiota l*ti^* Spicitlac plariilorne socui^f^f^ 
7 ner\i5. Bracicnla ext, rari' luiloreifceiitia rigeiis. oo ,_2*- Sc, till r a P- ^. pniiimla 

^emnni Iate-*^v.i1a roar<fata, siiirulis 
finL^olitariis iaiiceoialis chtu$is 3 — 5 
floris , Ijinttoolis scyteiniierviljus, fo— 
liiic |>lanis. Voa dura Scop, Host. 
e* II. t- 73. (ynosurus durtis T^inn. 
i^cstuca dura f^ilL EU^usiric — T^ajn. 
— J-luf Siindho^lcn an Teichrfindemj 
mchr im siidL unU mitilem Oebiet* — 
Mai* Juk* 

225- Sc, rigi da JPans^ panic ula 
fl»>inum lanreolalaj spirtili;^ i-ubf^Tiia- 
<i» Jinenribn.s nrntis S ^- 11 ftori*, 
bmcleolis oli^oiete quiiir^ueuerYiliuSj 

^ 

XrXXYT. X) a c 1 y 1 1 s. Z. Kfiauel^ras, Pamcula sermuTa 5pi'ml'» 
roiiiprepsis glomeratis apicibus Iioinoniallis lolinta. JSrnei. jifinma hIb"' 
flora. liractcolu gemlua, ext, suL npice aiistata. Sepaia uLovata. 
liipiunata. fol. plnttTs. Poa Tig, Tin, Jlosi^^* 
t. 74. Mcirastach. ri^ida P, 7?. — ^^ 

(icbicty sdliierimmittkrn; hei Jena- 
Hcynhold. — Mai. S\n\. 

206. ' S c. 211 a r i t i m a ( T/-i*i<.) 
Z, paoir. jfinpliritor (Ticliotoma, p^' 
ilicell. Lre\i*i:riiiiis nriiritiatJ!i, .«pi<"''! 
.«uljl^rf ti'lius ijiurroiiaii.* , vagini* 'OJ'* 
lamina ani])li'nil)U.«. iJracJty'ji. manj' 
R, S. Sd. divhotoina Zk. — f^'* sudlichen Strande von ISd^icit* 
Jul. © JUB 


227. D. m ari t i m a S uffr, 
»piri^ roniotiusnijis ioiiisqiip ri"itluiis 
difrtu'LiPj radicf ^iolomfera. fsclirad. 
\. G. f. 1. Seriin<hnn *pe» inmia px 
iuswlaCaTorl*': foiiaplaua, ligutaferc— 
-vis.sime barbata (ii\!>a. HuJi; ex iiiro 
eensn mnmne i<^entica $etl crrift T^iir. 
h : D.lUnralis Hos^t. IV. t. 28. Poa 

lilortdis Oou, Pi-st,li1orid/s V\. graec. 
t. 80. D. distil ft ophyl/ei Bn'on. P. 

pungens 31. H. {!>. rcpcns T)sf. t, 15. 

cum nostra noii coufiiiuli;n»!a) diiT. 
fol. Ti'sitHoribus jempor convolulis, 
ligiiiae Joco spneui,piJonim etnctorum 
geri'us. — ^-im. Zitorule dcs adnaii- 
schai Hr^crcs, der Insel Cavorle : Sie- 
ber JSl2j iiti priaul , im I'^cnciia'ii-' 
SchcJif lcsoridt:rs umPuSina, am hiiu- 
fgsien auf der lidi Havennati, — 
Juii. Jul. 2{. 

■* 228. D. Ijispanica Roth. 
panu Vila scnvu yliiulriva, rMnulis a 
basi fpiculiferis. Z>. villota Ten, D. PPj IT cylindrica Br of. Fcsiuca itludarQi^^ 
Lam. SeqiiPnte buiuiJior, rjn&'l"^ 
■varielfip australis ? — ^n durrcn sot- 
nr'ocn Orlcn uni sUdlichcn LtiofaU- "* 
J«w. Jul. 4 

229. D. glomorata Z, panKiiI* 
aniidaii, ramiilLs basiiKitli^. Host* 
II. t. m. Schk. I. t, 14. /cf'-/ 
t. Hi, f. 3. Schreh. !?. I. t. S. f.-- 
Eii^l.'Bof. 333. IJ.B. 743. Siurm^- 
Bromus ^inn.eraius Sco p. Pcrt^^ 
gJfimcrata J^iU, KuV, D. ghiuccsccns 
TT^. Ea. D. glowcraia c i/iU-rrrtcd'a 
GaimL Vnriat v t<^ruiu c«liut p-ifli" 
fulaeqiie mapju'lndine, bn/us color* 
Mdeuaime, LucD. abhreviata Bcrnn. 
e IlelvetJaj <nine «n strain (»"> p^a*'''^ 
dente jnnpere \ide1tir J eliain Uxiss^' 
ma ramiilis elongatis remoti* *^'^^^ 

Zauh ttfaldem J anf Jficscn , f^drai' 
ncn, Hiigdn. — J«n. Jiil. 2|. I LXXMI, y u I p i ft. Gm. J^ulpin. Parucvia nrcitx fprnntla. Spicu^ 

lac cum jieditf]]!? raJJe iucrassaiis articnlatae iimlliflorap. Bracts coct. im- 

nnrrn ^ubnulla. ItracUola est. aiiice lojige fuistata. Scpala ovalia acnia. 

^ti;;m. p)umo5a. Sfam. plm-imi? I. ,2iO. V. mynro? (Fcsiuc,"} Z. 

janicnla rar,enio«ft ^ spinilis SYib-5flo- 

n*, bracttia jon/ori acuta (1 l/2 lin. 

ioti°a)^ altflra hre-t isMmn fl/4 liii,) 

setacea, bracteoJis Jon^ff riliatis aris- 

*atisfiue. Scheuchz. t. 6. f. 12. 

""It^iflf^r, F. o7m/« Pcrs, Host. 

iV, 63. l^ulpia yilosa Omcl. bad? 

"- fu Dalnidficn, Istricn , im l^ero- 

'iesi9chenj i« Turin, Puvia. — Mai. 
Juu. 1111 folii lon^e reniota, fpinilis 5iib-5-. 
Horis, brart^^a ma/ori acuta (iliji.Jon- 
fia), altera breviori (I i/^ liii.) spla^ 
rf(\, brarfeoli^ sul)scai)n& longe arista— 
tis. ^fAruf^fi. t. 6. f. 10. f. sciu- 
roiiies Rth. F. hromoides Sm. Dec* 
S cht d. .1/*. K* ASfr^alurus hrom, L k\ 

— All iihrMchcn Or fen ether seftntr, 

durch dus ^itnze Ochict , — Mai. Jun.0 

233. V, bronioidps (Fcsfuc.) 
\T.' \^^n\i:v,\^ subspirnla laxa secunda, 
^JI. V. p sen (lo-m J nr n s (Pr- J spiViiIJs siib-j^lons, bracten majori 
^uc.) fl^iUcmet: painrnlalm^gt ra- - — ^ . 

fpmosa^i ' ««niiHla nutante, lolio siim- IrAclcainajoTi acuta (i l/i liu.), altej^i 
brewon (I lin.) seiacea , brarteolis 
SubscabnsJon^eansimJs. Scheuchz. 
».b. i. 11. _F. myurus Folh hum. 
\nt.n aid. Fcrs.Schrad. M.K. 
fccv* t. HI. f. 5. Ho,^t. IT. t. 9^. 
^/^l. Bot. 1^12. lioffm. II. t. 8. 
» wZ/nrt wi>-//riij fJ/n, My'fralurus cnu- 
*iatus Lk. ^ ^4n stw/i^ai Or/ai, aii 
^aucniy hicr undda durch das iranx.e 

Gcbiet. ^ Mai. J 

332. ^ 
ciila ai, JitJii. s r i u r o i tl e s Gm. pani- 
ruTiaiofd secuiida a -vagina sum- ftristala (5— 'Glin.), allt'ra breTis<=Tm« 
(i liii.) menibr.4iiacpa , brarfeohs gJa- 
bris lonjic aiislafis. Schcuc?iz. t. 6. 
f. 14. riucl\ aim. t. 33. f. iO. Eu^*). 
Bot. |4U. jF. ufriBrlunti^ nifrnt. JP", 

derf :tnc7isis ^IL — Sudl}n-olf Slid- 
schircJz, selicn, -— Mai. Jinii. 

234. T. u n i g Ut m i s (Fxst.) S o I. 
pmiirtila snbspicata <lenea srnbcn se- 
<-unda J sjMCwlis fut-GiUiris , bi'noi *,> 
majori anslaia ((j — 7 lin.), altera snb- 
miila, braiteolis elabris loai*e arista- 
lis. Host. IV. 6i. Knpl. Jiot. 1430. 
6tam. tria. — ^7« sudlichcn LiiO/.th, 
hei Tournay in 2)cJ^*c't. — Mai.Jiui. 
Stigm, TiUosa. 

«, selifoliao, !%». figiila tinincato-biaurita; 

-,^^^^* ^- ovina i. paiuciil^ ca^ i Nadehoiiidcmi c. vor-^iigJich attfl^or-^ 

ctata erecta, spicniis teretiusrulis I «//>f« und den hochsteti Bergspiiz 
J'uionj.ig brevi-aristatis 4fic.riii culmo I fn ^imz Deulschhrnd , sdtcJt in 
fupprne tetraaono . foUis seiAcvis sen- A i,^* ^"?'- J^of- SS^. spiniJa, Var. 
zr ^'fcnuifoUn Sihth. Ilcsc. mnti- 
•'8- i^, oi'i«a A. Zeers t. 8. f. 4. f. 


jB"««:; ueiiisc/itifnii , scUch jn der 
Schifrciz ; d ? auf Torfhodcn um Oum— 
lingcn hei Bi^ni. — Mai. Jun. ^^ 

236. F, a Di e t b y s i i II a H n sf. 
pnuini^- patente, ^piculis ob^oiicis 
SiibmuhrJs, biactea bracteoiaqtTe *»x— ^ S*,^-^'^yj"''«'^'«- £ngl. Bot. 115S. 

pjjy." ,*^' pniudosa Oaud, spiculis 
I.'- ^^.'^^^s. — J^. icjiuifolia nb^qne tlu- 
"« Jn pos^Ginim sopaianila , praebfrt, 
«|»mcuraHiisiuyesligata: cuimum mi- 
^~f *'"^a^"ni, etiaiii stipi^me Mibtere- 
ac _P^^ ^ani distinrte tetraquf^tnim 
f^j- ' '^t'l'na J rolorem slramineuiUj 
de^N *' ^*^^Priiin transitiis in vito 

«^?^i^raruur, et ^uodiatniU. Schrd. 

*im ■ ^^^***"*"» ;. ruftur.i coasJauti.-- 

"Vttnj HU^eln^ Fchm, &. mei'st in crqiillaia Zam. < teriori <i!laf,i, cttJmo aiiiotbv*fi«o «ut>- tereii, foliis selaucis n'^idis. Most. 
g. II. t. 69. Saepe liujus nomine ye- 
nit alia species roiorafa. — --ruf jiofP~ 
nigen ^^nhohcrt und trockenen sandigeu 
StcUen in Krm'n , Un^arn , Ifnhmm, 
vorzUfrticli fref Jf^einhaus und auf der 
Ti4rkenschanz.e hti Jf^zen. — Juii. ij- 

237. -F, alp in A Sut. panirubi < o— 
arrtata ftncta, ^pictiHs oblougis 4ilo— 
ris aristaris, ari^tis bracteoM br*^^ ^ 
ribos, foliis capillareis Jari ' Ao/i 

utanta Hosiij% ^urre F. aiprsirt^ H. 
S, ^uf den meisten hdhercn Alp^n 

4 S8 gi\ami?;eae. Festuca. in der ScJiu'ei^, nuf den Suddeui^cTien 

^lpC79, St'^necberg in OestrcUh, — 
Jiiii. Aug. 2|. 

23^. F. aurala Gaud^ paniciiU 
»nT>pafoute -p.imosa > f^>ien]iR denmm tis sub-5Hori.«j culino augulato folii*- 

Lam. ili. 
Hqs t. ^ 

26. Var. A. I^,' laci-fguta Clairu 

io\, culmei* I. T>l. 46. f. 3. jF.palltns 

. IT. t. ss. sturvi n. rior. 
Il 4^ tiauiilii, foUis niollibas el bratleolis 
«ul>u!aris an2ashsque satis eerecie 
ditiert,"" Ouud. — Selten^ auf hohen 
jtlpenveidcn im Vatlis^ auf dem Oex 
und Sailnn^ in den T^hdhni Herrncnce 
and Annivicrs^ — Jul. Aug- 2^ 

239. F. H^Ileri J^ill, panicula 
racemosa erectn^ ^riculis «iipenoril>iif> 
oMongis sul>muUiuoris ftrlstutis soli- 
tariis subsescilibiis , laferioribHS pe- 
iIuBCulaiis subiierrtiiiatis, i\'<jw pZ- Jt. 
Sw Cuiuii tijpollirares. — -^^f ^^^ 
Oeslein der hochstcn ^Ipcri dcr tresi- 
lichen Schtvciz und auf der J-leili^en— 
h'luter-^lpenki:ti€y heiKitzbuhl : Sa u- 
Icr^ ^^ Jul, Aii;;^ 4 

240. F. VIC lace a Gaud, pani- 
rala angusta «nlj|Mtteute laxa, sntr-ulU 
obloiigis sub*-4ilorii; brtjre aristali^j 
fohi-S coui.j>licato— cajiillftcf'is tirf^viluifi. 
SchedonoruS violac^ Tl. ^^ Sijinalae 

limae atroYioJi^ceaf*, f%?rru^ineo mar- 
ginatae, !^ F^ ni^rcscciitc }^r*.!>itii pro- 
Kiuta ^ ioiiiti culmeii capilLi*pis, spi- 
colis tlnplo ^mioribiis, ari^^tis nnlto 
Lrevioribus- recetlit, ^ -^^if deri hticli- 
Bttn ^peiiwiesen der Schiieiz , ifi 
MCarAihcn und um sUdlicJun LUuralc. 
-^ Jut. Aufr- 2)- 

C4U Tc. Jiivinsrula Z* paniciila 
jvatente , fipicuUfi oblon^is *ub-6iIoris 
Ari&fatifi . foliis setaceU ri2,idttlis 6ca- 
fcrinscuJi*. Leers t. 8. f. 2. JF. cvina 
Schrad. F. sirictn Host. II. t.86. 
^, intermedia R, S. — V.ir. b. F, 
airvuia Gaud. — cF.l' -nta Hrtst. 
II. t. 65. n. D. 7«>.'siiicwlis piibes- 
cenlilius. — ^ti/* JP^kscn , Triftai, 
^/lA'ihcn, in IT^aldern ujid an Zutmen 
durch das gani,e Gtbtct, — Mai — 

2*2, F, g-lauoa Zam. panleula tibus. — ^n sonm)fcn FchcTti Jlni/ien, 

ttuf Saiidftldi'iJi , am SecstraJtdc, 0* 

In Gelh-gcn, — BIfii — Jtil. 4 

233. F. valesiara Gaud. p»- 
nirula stibcontracta , sii^ruUs obloug'* 
s«l»-5floris arisiatis, ioliis tenuiier 
iiJifunuiljuB sciinis gTautif. SutiS|a"' 
cescens, praecedejite grnrilior, iolit'" 
rum scabritie, temiitafe, facile rb'-tiii- 
pnenda. — ^.uf Hugcln und &andin^ 
Flatten im Jt^allis , in dcr Ffaht 
Saehsen, Franken, Jiaiern, iViSi^hff 
Ictij Bd^icn, — Mai. Jvm. 4 

241. F. pannonica iF'ulf' V^' 
ntriila oMonga siil>coiiirncla , spicni^^ 
liiienri-oblnn-is 7— lOiloris arisUtiJ, 

foliis ?etaceis"&c:ibjis. II a si, fT'. 
6>. H^bifu praei'd-'iilL- ged \iridiB. 

spirulatj loH^ioros .ini;(iStiores, "°f*^^' 
loruin iuuihto maiori. — ^-ftif J'^n^, 
und troclncn If'/escn in Oestrejeh 
Ungara., — Mii, Jxui, 2|. 

245. F. vagina la /f. K. ^^^ 
r«la div^Tpi^ntej ppitniis oLloni:i& ^^^^ 
Gfloris^ fcliisque sclaceis v'^^^^^^'..-'. 
ri«siinis clnncesreiitlbHS, — _>^''' 
fiosculis imiticis et breriaristati?: P^' 
diint:. teiKiissime denspfjue .«ca1"M ^^' 
liornni culmeorurn vapi»Tat''loniiis5ir>'^J 

Jjromus glnucus Hort. nou Zrtj' ■' - 
^uf irockncn sandi^m TT'icsen. ««- 
auf hergcn in T/ujarn, OcstreU^i- 
Downer. -*- Jun. Jul. 4 

2ttj. F. lax a If ^ ^t- ^.V^^'\.^ 
iaxe patents, raivniUs solituriis J«^*^^' 

dpicr-ni ^icnHifHs , spit ■• ^!' ._ 
Irtriceoialis 3— oilons nmrrouaiis't j|^ 
liis setacei«, vaginis inrimis a^ 
Host. II. t. SO. Tton Gaud. ^ 
Wtii* seijiieiiliaui, lij^^a ^xnzis y-^ 
,".-,rtis. — --^/i feucAun sleini^^n V 
iT.ai des T.niir. nuf dcr kiuimn^^^-^' 
Scite. — Juii. Jui." 2|. 4 I I 
i t iU- k J. a, $etifoiIae. tT>. llsula ol>1oT>ga exf^erla: 

547, F. pumila TIU. panicula t :29. Host. If. t. 9f. /". rflr/rt ^^'* 
pftieute OTftta, ramiilis sotitariis v. 1 no« Haejihe. 

gtir- 
3 4uf steinig^nj^^^'^ 
Festuca, GFlAMI?IT:AE* 39 amfa. Hosf. IT. t. Rl. Poa vw^acca 
Be Hard, F, jnlosa Hull. ii2. rliat- 
U'cfi Su t. Svhoctiodor. violaccus T.Jc* 
SclcrochJoa pohef. R, 5. Yagina<> m- 
feriores oninuio sirauiineae cf. Bo^ 
Zeit. 182S. (i44. — la Ung<trn im Cff- 
miiaf IMnrmarnK nnf (^cn u4Jpen Pop^ 
Ivan, Krain, Tyrol . Seifscrulpey (jr~ 

fclcs , Z ucc. Sudsc^nvt-ii;* — JuK 
An2, 21. 248. F. ysrift TZacnJce: paninila 
fal^nte multiflora, rnmulU iiisttidiSj 
Jfpinilis JmearfLiis piiLaristafis 5 — S- 
noris, culmo 5iil>tereti , folii* sntarfis 
rigfili*. Ho At. c. II. t. 90. i-', acu 
mmoftrt Gaud, reilunculo? iion 6<a- 
uroa diximiis, qiumi palRnfmi-^hi>pi<H 
Sint, >^ ^^f stciiiigen JJ-^iesen dcr 
■^fpen, im siiUlicficn Dcutst/ihitide und 
' *i>^ •ScAwfii, imllicsrng'-ttnde und den 

Schnre^ruben <£er Sudeten, — Jul. 
Auj. 2|. 

. S-JS. F, flavesc'ens /?f?/. pa- 
nirnia ronrct.ifa siiljiiutitJile, 5j>i(ulis 
* — J itoris jlnberrimis , pliiinno tjiI- 
vnlis iniijgm*'jueiul>raijitrfi%* subarista- 
•i5, foUis sefac^-i's eluniiali'' , rulnio 
terpi;. iXogf. p*. aiistr. III. t. i9. 
•r\ ^ant/ii'nu H, S, Gttnuiaam aucto- 
rjs |)la7)tain a L^^lv^elica : loJ, fruiussi- 

f^'»6 ^'"•^ci^iotilju* receilcre rciert cl. 

iii^^a spicnlae i!oscu1)Vjue loupiores, 
mums lati, iola planta praocedente 
Ion»iorj fi»Iia tanien oimiuio ilaves- 

^'^ -^/P^f^^on harnlftert, Kram i^/u/ | f^;. .otn olulo -sctat^eis pu.igeDlibns 
w 5«(/iu-Af/» 5c/i««s , mont Ctvii^: ni„„]a oblonsa acummata. F: ahuna 
Xie/i. ^J„]. A..-.. 2L .. _ . V-.r . ^3 j^ (lescript. ifo-— 2)1. F, PS Via Ram, pr>Tiicu!« 
erecta , (»ptriilis 6 — 10 il oris compres- 
gU oliiojigis ^Inbris , rarhi pubf-ruTa, 
bract. DiarqiialiAus nruti.* j brarleolis 
$iiba^(pialil)a3 iiitcnia (iliatn excisiit 
oxt, *ubarjsfafa, itjiji* involuto-ccm — 
plicatis Dttiilia eubjumafntilnis, f. 
curtescais Nosti — Hnr : P"^ yfr*i- 
coior Tsch. l)Ot. Zcit. l.Sil. 550. ex 
<Ie.«<ript. luju ex =1* ' n. c Joro, quae 
non a jF. vftrin difiev\n\t, ^^— ^-flpen in 
KraiuT Bluller, (sudi, Satoyen auf 
dcm latent Iseran: Ph, Tkomns.) 
— Jul. A»ig. 2|. Jul. Aug. 2|. 

230, F. p a e f o r m i s TFo st. 
pamcula pattn.te, ramnlis iivfcHoribus 
Snbfjnmis semivertitjiUatis , ppioiilis 
ovntis tri-sexflorfs axi pilo^n , foliU 
«etaceu, ligula oblonpo -Jaaceolata 

"• tetoropUyllae : ibi. rat?, convolu 

2-53. F, rubra Z. panicula pa- 
lente , spictiUs oLlfrtigis S — 10 iloris 
ansutis, fin.cciilis lanceolali? ar»uui- 
"Aus ; lol. rati. setarciSj culia*-'is ?iil)- ciiH 3 — 6. JF*. duriuscuhic jntixit c). 
Hatoloni, obMat auttyn H2»(a. 
u^uf u^tven und I'orciiljjcn i/t 'iyrQU 
Jun, Jiu. 2|. cull explajiaii'a ocAfc. panic, pubescente. — c. l.iim- 
etnosa. i\ cificrca Dec. rubra d. arc- 
''^ria Tries: ^ d. Tivipara. — e. 
^Ppitcnsis Schrch. r. multiforu 

^ A '' ^^^' f'll™- bitiorjbus plauife. 
*^' rubra TJic^aftacIirs et cnmmutala 
Uai/J _ £ ^^ tfichoi^kyUa Ducr. 
7lJ^\ ^- duriuscula Sm. ^n°l. Bot. 
' ^ ^- oinu, iuvolnlts t|iiris gfaui 05- 
«*ntnjns, r.iJice tantnni a P. dariiis- 
ftita nosiiTi dlstniaupniU. 
THfi ^4ufme- 
Jul« Aag. Z^ :^ 234, F. nemo rum ZeySS* 
pauicula patente, spiculis avistati* ob— 
longi^ sninjiiiaqueflori*, fiosculis laii— 
cfiolalie fiubulalis, fol.ratl. selareia, 
r.ulmeisque i>lanis iosgissiiBU ^ lijiwla 
bt.iiivita, rauice repcnte. J^aill. par, 
t. IS. i. 6. /*'. duriuscula Linn. Svsf. 
:Nat. Schrad, germ. l-\ heterophylla 
Sut. J\t. ct K. >'. 7-«J/-« diversr/olia 
Gaud, el rorthis oniniuo vor.' prae— 
redentis umbrosa. — ^n If"~tddrdft~ 
dcrn dutch, das g(at:.e Gchict* — Mai» 
Jmii- 2f 

255. F. nigres cens Lam. pam- 
cuiapntpntff, spimlis ovatis j:ub— SiioriPj 
/io5<uiis iate*lfiaceo]atis arnmiuaHsi 
i'ol. rad. selnr.-if:. ritlmWs plaui"5cu- 
lis , Iij;tila biaiirita . rrttlit.e fibrosa. 
I'^ . nigricans Schl. ScJicdon.ni&ricans 
U.S. r.heteroiihyUa Hnl:. 0) H^/*' 
111. t. 18. Cuhni ■; ui«ui'*i. — * ffr* 
fpTriilispulfeSLffohbuS. — ■-'-■ bot. Z'-tt* 

4 40 GKA^xl^£AE. Fcstuca. icn^ im dtn ^pem , auf i/cr SpHzc dtM 

I .^"p^J'* Om#/...A, in Karn- 
then in dcrSaufrruhe, auf dem Schict- 
rcM mid Udvi in Tyrol-: Elsmunm 

256. F, ScIi«Rrli z^ri Gaud. 
p«iirnU putenre ramosa ?«buutan»«-, 
*|iu«li» oblonsii* miiriris 1 — 5 «on^ hri Kit . ' M : Sauterj auf dm U ■ 
*cn der ^-tiprn and dtx Jura in dcr 
Schu^ci^ f . auf dcniiciatr ^iiicH. — iol Imeanlms, radice reij^nfe. F. 
jfulchrUa SchrnJ, t, S. f, s. r. n.t- 
Ums Host, IV. t. 61, Schedon, nu-~ 
tons PI Sckeuchzeri H. S, Praecedia*- 
tcm qii *ulj Iiac M-ri^ refer!, #ni- 
cuiae TioUceo-ni. ^ ,. _ ^^f J^ 

^cAsien ^iprnin Ocstreich, SaUhurg, 
Jill. Aug. 2|, 

257. F, »pft(?;r#, ^, pJWinuU 

patfrnfe, «PicuIi8obioJi^U naticU 4—5 
flon«, ciilmo tereiiusfiiio, cum foIiU 
Im^Nirtbas risT'His fasricnicrum longis- 
?jniis, b«e« sulibuILoio, railice fibrosa. 
■^J**' «.ITI. t. 20. Otr. galloproT. 
t. 2. f. 1. Smith in A«f. 51l. t.io. 
r. aurca Lam. ^ntho^anthum pit- 
niculalbm Linn. P^u Crardi Jiu 
I\spn'i/<ra Koel. /». tri^ c If/tr/** 

plDin*;ratj»t- ^i»a<r . _ ^uf dca\-fU 

w« m Crofl^/«i AV«/«, KorniAen, 

Snhhur^, Tyrol, am M. Ualdo , und 

teMr sdit-n in f^rauf^U/tdin ^ hei Luga- 
no, Au.-_,g auf 0Um J/. Gencroso, — 
/ul. Au-, 4 

^2-.8. F. oryittornm ValUn. 
rftBicuU w^ctA^ «ii{cuJis eUiptici. tri- 
ilons, flosciiJis Mjris «uban5tftlis 
br»«fe.Di exredeutibiw, Pollin. vp- 
ron. I. I. f. 3. ^,>„ pulustris'Pol" ■ 
i*n. cat. ^ aryzciorum Pollin. 

hort. yeron. l^picuUe viri.IuUe. U«w 

OOn Tldl m4 ox iroM ««(pi«i,f,- pTo- 

Xima.— ^^ ,icn (iriihcn urn. di^HcU- 
f cider im VeroneMisch^ ^ ^^ Volftun- 

^scht in dcr Niiht won ^IhJo, ^ 

•ilia. 2|. 

2S^. F. eilTitlca l^ilL paui- rwU ram ^«im» ilifTtifa Cr^cU, *IM- 
cnLi« obloup* niiii J — > iiorif, fo- 

liU iiiu-*ri-Jaiu;^olnli*, rn.liro fibrOM. 

I Fl. lUu. ins. F, ctdamu'ia .^mith. 

\ l.n-U Uof. UI06. HoMt.^, IV. t.W. 
I'uci trinervata Ehrh, Pott silvatica 
Roth. ISrnmustriHnrux Ehrh. S<hc 
don. calam4tfi (S )t. S. N'Tto* |*ii- 
m^rioa in iolit« nnsus!inrrb%i» ( nc ia 
^011.) *i.|.Mi noT^m. — In schai i 

f'ihtr^su'uldtru fa$t i/i nt D<utich' 

liittd, iielgUn und d^r SchiCeit* — 
Jun. Jul. 2^ 

260. F. latUoni* //o#f. r"*- 
cnla iMiuosiMituA latXA iiHt-inte , nmi* 
ebmclwMif , f <Iii# foIioritfiKjue ta;:i- 
nU ftd ora« -hbrii, rndirf fibrow- 
i"'. iilcaticit Jittrnb. — l^iff. « JF. 
WMW/iwn racT' -, cnTmo fUj • rne Uevi, 
*"|»uulu diiplo lon;;iorib)W, brart^b 
nif. nd ilexuriiff au^olua gLibr.i. >'*t* 

!i««'iui"f, 'vi^e.a II jnimario*. — U 

•*" '<'";?. ttm t^stailirunntK mt^f dxm, 

Lnitrthtrgt^ in Tyrol hci JiUzU^U 
tninur iu feuchlen tuhtthiincn If^d" 
^ ^cH (in Ochirgstucimn: Sauttr. 
— Jim. Jul. 4 

2GI. F. JnontauA^ Sitrnh. puni^ 
c«U Mmosiaaijita diffuwi apice uutafl-" 
te, riunis Uxis brActeati>» fi>irnli» ob- 

!oii:;.s 5—7 flon> , Hosculifi ar.utis <n* 
«evMi> iiiiili.i-.;, foliis iiu :^Un»^^(^ 

l«tis, r.t.Licff ropftiitp, JF. sitcaii<^ 
^o/it, ir. t. 7fi. F. Drymeia .V. ^' 

Foliormii i:'>nM»1.*tt!ia bnbrori ^, w*'* 
Ti primarii <n8tin;:tiittiUii- iiovem, ^"^^ 
fiilo* in singulis lore «>ifulj?^pe( ■m»- 
iMun Tindobf i«i*fni Ti'd':-*) .tejih-no*. 
Maxima inter rtifiiips. — fn fcjchi^ 
if^nrividduTi^cn tii Oistrcic/iy L'n::arrh 
Mahfcrtj Bohnifn, — Jiin. Jul. 2L f 


J t ^. planrfoli.e ^plculi* teretiuscniia: Schccnodorus P. IT. r 262. F, flratensis 7/z,J,. «,- 
hiciila secimZl^erecto-palente, raijiulis 
siTLi-eminatifi sirnj*!;, ibusspicAtis, ?in- 
ciflis terelinsculis 5 — 10 ilorU, iub 
^pice mHcroaalis vel inennihns, foHi* 
Wan^WoIaH., ligula abbrayinfa, 
radice fibroja. En^l. Hot. Ii92. FJ 
dan. «3-i\^. eW Z/n«. .nec! 

St. Bot. 34. Host. II, t. 79, Jj^o^ nius cluiior et /Vfi cun-aia Koe^- 
Schcdonor. prat, r. IL — ^uf if^^^' 
^cn , Graspfdtxen , durch daS g'^'^ 

Ochiet, bU in die J'^ondpen. — J«* 

Jul, 4 ^ 

26i. F. arnndiii^^ren Schrci' 
poiucula palprttf ramosispiina, spifj"* 
ovato-Uiiri»oJati» 5«bari»tatix 4— allo' 
na, foliis liii.'rni-lanrpolansa "fl«^* 

repTOte. i-'. rfattor S m. Engl. Bot. I55i- J Festuca, GKAMI^EAE, 41 .^t/irarf. Ifromut Viortua IT^cis, 

^'^'^- ?• /• *• «. iirvmu^ artMdinl- 
ecus Hoih, ScAetlun, €lnti'>r i*. li 
PJaiiM in tug]. Jjut. niairr flc ita*"- 
retleiis *f»<l n.\i(,r]iinm pni.nliic i*no- 

A:iuJsufiT7t , fruchtcn tchniticn Or^ 
tat. — Jiiii. Jtil. 2^ •* 

2e4. F. iu6rmis Dec. pauicnU p, I. t. If*. /■. spcciosn Schreb. t. 
n^. ScAfrfrt/7. incrmis V. B, — ^m 
J J ' icMenrSnUcrn , /-'ef J rain en . Graven 
hicr umd da dufch ^anx Deuttchlund, 
ttltcn in der ScJurcix.. — Juii. Ji!. 4 Tf^T l:, ^'"i"' «n»t 'floral^. JJract, ^..ui«i inaec^I JJr^^u^a ffem. «- 

otigm, nfiiergdliloniiia. ^ -^ ""«>««. 

264. D serolina ZJ&. pimirnUe I n, SrihTolinia r^roii^nn Tlf R' — 4 

■bl.orrrt. -. ^4u/ 9nuhen ^fUi-ihcn, an 
ff c^.'t am T rait, wj fsiricn, im 
l-riuui^ SuUtyro7: an KrHiifffhcn im ane IjUiceoUUft JivOrsnnli-aiTnrir.tfU. 

7; *"***;, -'•>«^«'*i Mtratina Schrd, 
Hoti, II. Ha. ;5f^rrfo;ioru* *rro//n. 

, ^ • miho incliUo 

txxx. 

\>;^L ^J''^'^^", ?"•• cortilaemeo mutit:*, im, bicarinald. ^-pu/a Irniicau. 
, ^tigm. tenue |ilumntj|. 5fm. muhim. ^ ■ 

uniierf.'cto. 7/o*/. p. U. t. II. Fnc?. ^ LLL*i..^„ f^^FyJ^'''!'' .''""''■• ^;jt*r»fenio«a f Oi im.la. S/i."- r*i I nil s /:. biacliolifl . .2fi6.M. cili.ta Z. i^o^^u^'m- 
>';riori8 bracteoUexlcrioi-eciliatu, im- 

JJ'^CTi*. ATo,/.^ TT/t. 13', J^;,/ 

^l^^^-'n, Mteini^^^ Hodcn , in JVcin- 

.7*^1"'. "" ^tiuncn unU rorhiiUern, 
^urcA das gnn-.c GchUt^ — Jun. Jul. 4 

• . , 267. M. 
imb.'ibibu'i 

S""*>, spiMifis jiutnnHtiij oratis tri- 
iiorii: flo.srulo t.itio inn»erf'^i-to. 
4 'c i^* n. t. 10. Zrrr* t. 3. 1,-. 

IJ'^. Fl. D. 962. - In Luubu.UJcrn, 
*" Mai. J„„, 2J. ^ 

'^i'li.ulis erecl.a ovaHs bifluiia: ailero B«t. loss. ri. D. lUK Uoppe r."i. 

M.Lohdii VilK-^ In ht-rgirenZnuh- 

und iS'adclualdtni durvh dat ^atise 
Gcbict, abci xjtarsam, — Mni, Jim. 4 

"269. M. Bauliiui ^ii, ^aninj- 
\an r.inns rre. ii.« ]>.itt*ulir>ii> , r> , spjm_ 
li« ti-i^orta; iJu^tuli itiHmi hntrfovitt 
exlfnia jnarpne fniasa. Hast. s,r. 
au<^(r. IV. «. IS. — ^n sieiiiiglcn O/^ 

— Jim, Jul. am LiioruU Istriats, 

4 

»ro. M. aJtisaima Z. paniVuU 

.S|nriformi -iornnda ramosissiTiia , mk- 
culi« sulitriiloris, l)rart(:oli# imberii- 
Uiis. I/ost. gr. au^lr. ll. t, 9. — 
(/ ^ n im Bannuf t,trisihen Gisiratt^k 
a iff ival divert li crimen , und in fl^ein- 
b crsrcn J«ii. — Aug. 4 , Trio 

"Tetuisrulae 3- " ' *• -P* ^- D reizakn. Pa^iic. racemo.sa. Spicula^ 

lifft^f ~ r " " — ^ florae, Ifractcue brartcoTns aoftn-mfps , ext. m.ifor, 

S^Zf i ^*^'V- ^""»^''''» l^a^i pibnim iasr-ioulis Mnis *tii>ata, ext. tridenfata. 
n" J."*"?** *■''• ^^''^™- «"P*'>Si'Hirui-mia. 5CTn. tiul'utatum.. 

DamJwnitt dec. jDcc. JiMdica decuTn^ 
bens Ifcb. Spic. SicgUngia .— 
II ernh. — 2;'"*'^«^ .Sco;,. 7/0*/. =. 11. 1, 72. 
t ? 7** '^^'^'mhcns in lid. Leers 

^Jj *- J. Eni:i. Bot. 792. Fl. D. le-J. 
^JXXii. S c o I o c 1. I o .. Zi-. — ^uf JlaidcTt , 7jV' ^i-itstH 

durch das gan:.e iJctict. — JuJi. 4 I. • ; c~ •" - ' ~ •■ - " -• ■*"•• ("on 37. K.) ScJiicingelsehilf. 

V*^" ■* ^f^*-'^^"'' multiflnrae l»?retiu.«ruJae.' Iirin:i. txt. fioM uio subae- 
i a 1^ iiitenor In»«{ur, £ract€Ola exU luutica. Sqmia lanceoiat*!, J^Ui 42 '4A>Il^EA£:♦ Scolochloo^ »j[in<?n£iori5, ffo5rnli« J..-»«t I.immuI.iIo- 
in'losis , A^ice cnsnivUtis «ipaUc«latis 
ii^iiln oMoiit-a prtHhif r.i. jVffinitn? com 

Jrt ticfift firhticn hei lUrlin : bet frq*- 

ioti' an dtr S^tret , in IloUtiin. — 
/til. An jr. 

©. Poaccae : plunjlorafj' rachl striQio-suhata, sjucuJis cxirorsum tir^siaiis* rfo fc»iik<:nccn if^iWd, En, Dnnu.v 
fesiucaeeus l^al, Heauv* /J- S. et 
SiiJicdonor. arundinnccus H- S. T^onux 
hnrcalis frin, J^cftuc, etr^mdinncca 
TAljebl, St, Bot. 3T41. F. horcdis 
AT. K. F. donazinaifahlnh. Grit- 
Bten 'juadriiiedale et ultra, pauicufn 
L o p Ii o c h 1 o ». Jlchh. JiUacJieiz^ftff. T^iyrfit9, Sjfr- 

cuice CGjiipiV.s.RaJ? bi-f|umqiif*lloi . liruct, Pxf. minor anpusttnr. Itracfcoh 

trarisihiA /utturalix , « KqcUHU n04trit ubi tiaiuram Cftnsutiahis , tM"^* 
sejtaruuit ill, J^ink.) 27i. L. plileoi.les (r«f.) J^'ilL 
folii.s ]il..ni»Yrnosi», ll.vrso r vliinlri* o. 
spjr-uhs 2 — S Horisj liMct'eoln ex*. 
»ii7> apire ai;ift?\ta, uiTiriore ito^cujj 
inferinris pilo-sn, suporioris si al>rn. 
Jflffff. 111. i, 21, l^st.crisfafa Linn, 
Vcstuca liideoldes I'ilU Bromus tri" 

I-XXXTV. 
inulf"" tfcria ert'xtaia I't'fWij Sav* Koelcna 

Cum tMyr.r^x^tima K^ifcria cr 
junxit rl. PoUirti. — ^n /fV^-"* 
und ^ebtiutfn ftrirn^in /s/rien , Out' 
mfiit'cfi, am gan:icn sUdlUJun LiiornI^' 
— Mai. Jun, E r o m u s< Z. Trcsjte. Tanicula, Spicuiiic ccmyrt'Sf^^ 
Tue,. hrnct. pom. ijiaerj^uai. ilosc. iiifVrioriluis hrevior. Jirudeola 
%tm. ext, stiIj apice arlsUtft, Sujuila If^npolata iulogrn. Siigm, jiliuj»t'««. 

a, Miuai: spicuiis dilataiis i. e. ficpsc%tU« nuLaetjnalibHS guLdiauili-i*; ^^* C^utiihrra Hess-: 274. B, *<»ct<jruin Z, panirula 
^lui-p' nnlante, folijsqne pubosrentifjus, 
:ftn.firiilj« (Ifinaiu r^^motiwi nlia ^ nr]sti.<; 
T> < ■Juuiaui Heqii.itilibi)». Host. 
§. I.'t.'lS. Leern t. 10, f. 2. H. n^u~\ 
toruni B mh. Var. b. sincuh'* (lla- 
Lrt<. — ^-tufrirUhcrn, Mttuem,Sc7iuit, 

^nkohifij an fT'^toeJi. ~~ M.ii.Jim. ® 

275, B. flterHi* i!;. ji.-\nifnla 
apicfl uviiante, «pi» ulis srabris linewri- 

lan lati-s anstij? re*:ti.«lirat teoia lon- 
gioribti?, i'oliis pttbeMeiilibos. Host. 
1. t. 16. Zecrs t. 11. f. 4. Enjtl. 

«Ot. 1030. ri. (law. 132j. iJr. t/i^ij'- 
ehu$ jMoh ch. Jir. grundiJ)oru» Br a. 7%^eig. Praecetieule major et proce- 
rior, Jael.; Tirens, SpiruUs Ia»joriLuP, 
\ar.li. intermediiiSy snirnl. pubf^scen- 
Hbns. — ^Yw3/«Ht'/-/i, rlnnkcn^ ^cker- 
Wid l^aJdrandcrn, Zu<*nat, — juui 

—Aug, ®, 

27B. B, maJritensis Z. pani- 
rfiTa pr^ria, spirulis scabrig lineari- 
lanc^nUtiSj flosniilj bi-iriamtris, ari- 
•tia rectis bracteoU brevioribus. fo- I mi<liusculis. Host, g. I. *• ^'' 
. diandrua. Curt. 11. Loud, "t^- 
•Sm. Eni>l. Bot. lOOti. Br. ir)-rianffrttt 

Jtth, Br. ^loiysiuchyos U cc. Pea*?-- 
t<*r an*tn« nijuinn's i 'nnculi JIb's ^' 
ma.Ti/tU i'-njuiiirps J t>TevioT¥»s. -— -^'^ 
JP'^e^cn^ au/2\fauem, in 1/^einhergtn- 

am siidiichen Liiondc von Vahnati^ 
bis nach Oberitatien, — Mai. 

277. B. HI a X I in II s De $f* P''*"r 
cuJa Jaxc ©recta, tlomnm niitante, *■)''■* 
rulis lons^ pefliiiu nlatis (v\ivy ni'isU*) 
tripollicaribu.s sr.dji i^, arislis brarteoU 
sua pins rliiplo loiigiove, foliiscilii^*'*' 
Of.*/, atl. t. 26.— ^4ni sudiUhen /'^ 
^ora^c &a Siumc: I\tUllcr ifir l>* 
madrit,), — lUai. 

27S. B. rijtiflns Roih. panico- 
la eretla rompacla, t^piculis .'^ut'V .' 
libus scnbiis bmrfol " , f]o*:cnli5 (U- 

aodrls, ari&tis re.:tis bracteoia )oB^i'>"' 
ribiis , foliia pubescejitibus. J?''' *'**" 
hens Host, s. I. t. 18. Rf. mrt'ti'-i' 
/crt.y/* J^ahK Z>£t. — //^^i^ vori^^r. tr. anuni: spltulis extrors\un aii-ustatis i. e. fiojculis aecresceiiubus ; 2r9. B. arreiisis /. paoicnla 
demum initaute, spirulis laiiceoJatis 
rompitfssis miJis, lioscuti* imbnca- tibus, foliis villo^U. Ho si. e» ^' ** 
14. iff r* f. II. {. 3. En-U B^t- ^-*?- 

Jiarus JP^i^. Habilu gracilis. "Vu^* 


> 
J > - ^ 4 JBronms. CKA^lI^£At• 43 Jietfiern hicr und </./, dock nichf re~ 

2R0. B. p a t ti 1 u i Jlf, K, ynnxcnH 
|Hit*Oa eiprta JeiiiuiU stibnutiuilc. »t»i- 
cnHs IftnceoTntis roim-ressi's suL'S- 
fioris, ilosatlis imbriratis , arl«li?i p.i- 
tulis, fuliis ra^iuisuue ^litosift. IJ. 

thmicr J ntea. — fntor tier 

Saaiy in OistrcUh. der rftilz u»d 6ci 
liraurischne)^. — Mai. Juu. ^ 

?SI. B, c^immointns Schrad. 
l^^-Dicitl.t Inxa Ti.it(-iitp, ilejnuiii iiulan- 
te, fcj)i,:nJis oLL n^o-lanr«olntis 8—10 
Sons romjiresjU 'iin(li«, flo.«MiH» el- 
liplif.i? Tiuivgine obtufnu^uli* imbri- 
cslis, nrhfh rpcti* brarlcol.i fuUm- 
Ijorjbujt , foliis Tft«nn*sn"e ^iHo«i?. 
». «fcrt/jVw.« jl/./;, il. vofiTcnsis Spr. 

^JtLln fiosfn!is(]u(» ^ et ni.i^is nutans, 
«J'"t ui xi^lujuis obsfrrTfttur. — Unler 
dcr Saftt in Ohcr- uml A'udcrsachscn, 
•/■''- scitcn, bzi MaiJix,: Ziz.^ Mai, 
u'j .ivi*:tl5 rp*tis br.-trVolam ^*<^^- fr«;,rf, ii./tordcaccusfrah 
^utiifio-us Hoth. V^rial pauiciiU 

■-■^J' B. m ci 1 1 i s i. ]?iTiifiila 
erect?, ejiiaitli-^ tbl^.n^ o- o-vut's snlj- 
fompresjis pti! -Mitibi.^ , ilosrulis t. ;ti. ^^l*"*. //o«?. g. I. f. 19. .Vf^i. i. ^ 
teers t. 11. I. 1, St:hreh. 

5- i- t. 6. J, I, r,()jl. Bot. io:S. J^, 

Trfff£7i, 4t7i v7id aufj^tauem^ , 
Mai. Jan. c? i «ft ?r> lucttia erecta contiacta oUoiiga, s^ji- | lULllltiii 115 l^r•Ct^• s br.*i t'*tili*qu*- Lift— 

lit* \u-r%'5i*i, arist-i hi5pi<5.A natv'utfl 

be*o*»ttbu». liurh. Cent. I\, ». i4. 
f. I. J**-Y. e. log. t. 1*. H, c .J 

Oiiri^j. ronim. p-rlrn^. XIV. t. 19. 
f. I, Cv>mxHuUilu» lu Bot. Z*iu 
,nui n, ftM^mihxto Vr$L s. B. r»- 
Aivi/f 6.>r rctt. <]ni S'ulpiac -•;it*Ti 
prrtiuet. 2\4 alrum « "m Spprnnmib. « 

iU-iDiffnaaim und im Amphitheater von 
Voln: liins old to, — Mfti, J«n. 

2W. B, niiiliiflorot Sw., p'l- 

umiiIa tl'Maiiin «| • iiiifantff , ipirulU 
brtivc ^IHpUo&tuiniJiusculiS c<i»»pT*5- 
*i«, floKiriilis nubirubiii all's, nri-tU 

bri*. tiigl, Uot. 18^. B. iSfcrfius 
Desf. — v."*!. 6, bi.nrteDlij .iiiiua- 
Intis »ublriari*liiM's : JLibcrtia ardufry^ 
nensift T. rj\ net. .'•or. I.pnp. Carul. 
"MI.?, 1.65. :^r:c/ic?aria firomc'a 
Dumort, Calofheca hrvmoidea ttf, 
JJrom^ aiiricuiaiut ley. B. triariau- 
Ins Lois. — I'ur, c, B. teiufirtut 
Schrad. spicui'-' vt^Iulinis, — i^p«- 
rinuTif* vnr, 6. e.Mione etlunt vAr. o, 

iialj/i (lf*<lit fl. T'CJeunt, CI. Gai^ 
_in Rr. Sfcali»mn nomine Br, "to***^ 
arrppit a el. X>5/. f*^ quotnui'^n farto 

3105 r<^vtf* , Tn-*riipe Br. ^r -urw JCca- 
liiioa?- riber»-miis, Pper imina commn- 
tanlnr UPC Torbnt -* XJntir dcm C?»^ 
/rrr/r/i? ?'« derl'fafz, den Hheinlundcrny 
Bel^ J. — J»ii. Au2. 

2f &. B. d i T a r i c a 1 11 s K o A rf, 
flnicnla Pr**rt.i snbiontrAclA , sjiici^- 
t^ Iftiirpolntis 10 — 1? ilcrf?, brffCteoU 
e^t. aftifp ii*^^^j ari^tr* basi ccntorta 
a^nMim lUrnririf/i. tois^ Bratieola* 
liileo uervo-ias, 5tbi inric^m mruni- 
litiil- r^j ai-i«tas pmiu.€o-nilk7ns. "V ar. 

h. B. lanuginosus Voir, ^i""*-'"*'/";*" 
lrvvi\igiuo?ri imbosceuUbus. — -^i-/ -«#- 
fXfr« iVi Jstrien. — Jun, 

287. B. s <iii arifOsu5 T.. pamV'^- 
la wuVa mitante, spiculift Ui*. «o(atu 
.oniiiiauatisj «o*.. ujis ante unk^nt J*- 
■t;., ariMU iinmo vtcU^ Uvtn refr-'tc- 
.lfTaiu,.tis,loliispubc«'-'*ntii „^\*l*:' 
I. t. li, -var. £pn.pul*t.';c. E.l*. I«?si. 
Vfisfri Lrart^oiTC complicaUc uerrc- 
$fte, {orlas&e banl Taro B. «cnfw»tt* 
fi. fiivtn-'rcns pro *:-^^ aeciarntiir, 't"* 
br.i .h^ v.^JUricO&i* ^a*^^^ ■ . **'ltr 

ObcritnlUn h . > > ^'^ ^^T 4^", .'''" 5 F; '01^ 44 CRAMINEAE.* Bromus. in H (ticm y Schwuhen ? Bclpm. — 

^i^S. B, seralinas T.. panirula 
d^mtiiu niitaiitp, Spinili^ ohlon^o— ora- 
lis compressis nmlis. fiosruljs fl^muin 
Ji.slii^ ' ■; rPmotiu^cuiiVj arislis flexuo— 
sis bracteo-la brevioribtis, foliis s«I>- 
pilosis. Host. ST. I. t, \i. junior, 
Leer* t. 11, f. 2. EogT, Bof. liri. B. arvatsh PI. dan, M3. B. vitiosu* 

ITei^. nUi. t. 1. f. 2. lliri>itiis tiiBt 
aptate insignltor xinilaUtr! — Var. hi 
tiii'trgens ; arisla ante et |ft>5l antheSJi 
tUyerfiente ! — Unier dcin. Geiraidi. 
h. (luf hcrgi«en ^4cckern hei ^'^SP^ 
ruck in SdK-hscn : Jfdler, in Thir 

rifi^cn: Oeyer^ — Jul. x\\ig. 2^. B. p i s a n t e ti & Z. panir«Ia 

nutanl*?, spiruiis liinceoUtis snl>rciri— 

pressis nmlis , fiosculis iTiiljri( ah>, 

aristis ilexuosis Lracteola longioribus:, 

foliis nii'it^i. Jinst. g. I. t. 6. Leers 

t. 10. f. 1. Schrch, e. I. f. 11. Kiipl. 

Bot. 1820. R. irifinrus Fl. 0. 440. 

rest, irif.ora Ku^l. FJof. I'^JlS. Fistuat 

gigarif<*a J^ill. Spiculae atlenuaVi ■ 

teretiiis*ulae. — In schatHf^cn , vnr- 

xH^Iich feuchten Lmibwiildsm, — Jn- 
3Qi— Aug. 2j. 

290. B. aecolorans (Fcsi.) M. 
K' I'anfcula pstente nufa«te, jpiriTlis 
laiiceolntis cotHpressIs gubijuailMllorift, 
l)raclt'oli3 acute uer\osis cariii^-it is suL- 
ii»tejii-is. F. ^aarn Ser. iion Host. 
Spicnlrtf* gran<Iiiivrtila<> , ex viridi, al- 

suL^fminali, inaftiHale*. Brarl, flo.s.- 
rul;>.« rliiriilimn acijunntepj sub^'^qna- 
les, liiftruiiie liite sfano,*ae, BraitfoU 
exi. snh apiVe- breve aris^ai.i, interior 
^aulo lon^ior. — St:Ite7i in der Si:hu:eiz j 
im Lauierhrufiacr Thai. — Jiui. Jtit. 2|. ' 

aSl, B. erectns H«f?j?. pani- 
Cnlfl erecta, spicnlis lijinari— lanteola— 
tie compressis , ilo.scnlts imbncatis, 
arisiis rectis bracteoia bnniorilms, 
foliis fasciculontraaneustissiQus cilia- 
tifi. Eagl. Bet. 471, ^. montanus Fl, W^'tt. B. a^rcsh's All. Ji f>Mf. ^ ^' 
t. JO. n. pralcn.us Gr/iel. B. pcrenmS / 7/2. B . anj^usiifoL S c7i r h, Fcst, mon- 
frm/i ftniii. — jiuf IVi^seHj Graf 

Jul. Aug. 4 imxa Snvi' 
plutzcn, Ilugdn, 

292. B. laxus If^rn, pamrul» 

floreiite iinhmte , .spiriiU-§ pi-iitbuiS 
coinjiresMs uil<'iilibu«: , ari.Ma bracfeo' 
lis breviore, foliis laxi» pubesceuti- 
bus rilialis. — Yuleo statuiam e* /*>" 
Ita seqiiPiilis , iuiTuinrnliini inolIi"_*i 
vaplnas l.T;>'iHScnlas , braiteolas i"'*' 
rlas lore T>rat*ri'rU'nlig, iM^iter ni«ii' 
braiin< •'(>-iuar;;iJiata8.— tiei den SchloS" 
sern Frftuenjtfein urtd If^oJkcnsiein if^ 
S''iehs, Fr::.'^thUr^c : if'eigelt* ^ *^*-' Au-. 4 293. B. a!«ppr'2:. paincula ««' 
taiite, s|ii(ii]is liiiPiri-Iaiifeaiati? fO"'' 
lii-essis pubeacftiitJbus, iloscwHfi op*' 

cifi <lciiitiiii joiiiotiii«iculii' cOMAolu'>*» 
ari^tis rectis Lrarleola breTTorilj"|» 
foii s villoji?! scabris. Host. ?• ^' 

t. 7. Engl, Bot. Ii72. B. rimosus 
^furr. B. hirsutus Curt. JFl. to"'*' 
t. 21, B. ahissifnus ll^eb. bolf- ^' rnonianus Scop^ B. nemorosus Jj^*' 
B. neworrilfs Muds, .Spjcnbi 
ad illas i»raece<lenti* ut Brom uds, .Spicniae 1'"'"* 

pitti* ut Broiui t^ito- 

nun ad B. sicrilem. — Jfi sehatt'^^ 
LauhioCildcm, — Jul. Aa*^ 2|. 

M 1 i n i a. 5c;zr^. Steifhalm, Faniculn. Spfctdae ^''' 
c|Tiadn«orae coiucae, llosmUs vaMo r.-moti.s. Bractcn -em. abbreviata, 
irit. minor. Bractcota gem. basi vrntrifosa conacea, ext. aptce intesr*. 
Samla obovata. Ovar. glabrmn. Stigm, e medio peiuiaia colorata. 5t«' 
liberum biciispidafnm. ^ ' 
a^H. ai. ccerulea iIX;;c)5. na- 
fticnla coutracta, spicnlis arctis erei tis 
•ubtrifloris atro - v iolaceis , bracteis 
Tentricoso-coiiiris obsolete tvinervi- 
bus, foliis utriiii|ue laeviuficwlis viri- 
UibuA nov^mnervibns. JSJcUca cnerul 
Z. Hoat.ll. t.S. Schk, t.U. Engl! 
Bot. 750. Aira caerulen Leers IV 
f. 7. Fl. daiu 2Jy. Enodium coeru- 
ie^m Gaud. Si Miam inaxiuia pva- 
Uit, panicuiae rami tamen ypinzli? 
dense obsessi. Ciimus ut in sequeoti 
swpra bxilbuHi unmcdis.— >^u//ir«c/i- ien Ifiesen his in die J^oralpeni ^ 

295. M. litoralis KosiTf^' 
niciila loiJgi«.<iina, spicnlis reiuo^^' 
ececUs bi-triHaris rarie^atis, bracteo-* 
\if di^Tincte trinei^ibosroliis ulrinqne 
fii;a|^ria caesiis trt-derim - jiervit""^' 
JMelica coerulea ma/or Hth. Fnodiu^n 
sihatnum Lk. En. Num M. altts- 
sima Lk, Ju>rt. „ftpicTi1is mtJiiOoris 
a iiofrfra dilferat nfteriiis explorau"""' 
e*t. — ^4n Tf^ald<Umpfen im ttidt- «• 

mUiUrn DeiLtschhmU/— Jul. Aug. 4 ' d^rXjurcne beiP^cnedig. ^5T^,^'^' <^^ T y «: e r i a. R. Sr. UTannagras. Panic. ^^f&x.$n. 
*/JZf«Mf terefiujrnlae swl* anUiesi pyramuLilae. lircuicolac callo fejjarAtOj 
exterior mulica. Sepula romiat.i truncata, Strgm. a basi |.luiiiosa. 

retrojfejdti Curt, "\'nr. l/^nnfor: G* 
Ci/pfiiaHs JJ'dhih. — v^/i .^uv'pfen, 
firu6en, vorzuglick auf SaIi.hodt:n. -• 
M.ni — Aug, ^ 

299. G. Ill a r i t i m a XT^ ahlh^ 
ij.inifiiJa orquJiIi piiU'Htc ; ramis fnirii— 
ieris coulrAciisj spimlis Huearib^S 
.'iibriuiiiqueijuris, floscnlis ncutiti*cuJia 
liberis i-bsolel^ r]aiufj«rtier>il)us, brae— 
tea iitrafjiie trinei-n, railice repentc. 

Von marilijna Huds. Eriji.Bot. H40. 
— Irn Nordeit am Sccslrande von Jc- 
ver, Dfcmcny Jiolstcin, im Siiffcn in 

- /uJ.AuK.4 

300. O. fluitflns /f. JJr. pftoi- 
rul-i loilgipSiina sprtiiiL?! deinmn oivrx— 
nVnta , spiciilis it'r("rt]biis ntTnrciefis 
7 — 11 iloiis, flosculis obtusis libprir 
soplruiiierv-ibiis , radlce repfiite. JF>- 

' :ca jf^iiitans /.inn. Host, g. II. 
t. n. Zccr$ i. 8. i. 5. Schrb, p. t. 
3, Fl. r>. 2i7. Foa jinituns Scop^ 
Hydrachloa fuiians Host. — in 
Ttichcn , Grobent Sum]>fiH, an «&rr- 
sc?i.ivcmmien J^laiicrt, — Juui-Atij;. 2^ 

301. G. Sfjitalica TT'eihih, {-a- 
ninila tliifuaa aeqiiali r.^mosi^sinia, 
smctib's obloiigis cojoiprej-^i? 5 — 9 Wo— 
TLs y iiosciilis obdisia Jiberis st*j>lem— 
ner^ibiis, radice r^poiile. Pou utj-ia- 
tica t. Host, ?. il. t. eo. Leet-M 
t. 5. i. 5. Eiiel.Bot. lil*;. n. I). 9:20. 
Poa nhissima B^loench. //>'-' chha 
aqtidiica Harim. Olfceria sptciabir- 

ii's Al.K. — In Siimpfcn, I'^Uhsn*^^ - 
Jul. Aug. T\. 296. G. airoiiles {Poa) Kocl, 
raiiKuIa (liiTiiSrt, brarleis obtusi^, fios- 
<ni]i» subbiiiJS exccib-utibus, ratltce 
J-Gpe»te, J^rVa nquttiiaxL. Host. 
gr, II. t. 41. Eii-I. Hot. 1557. Drev. 
^Hnyne t. S4. Glj-ccria aquaiica 
A ^e</. Cataf>}y)sa — P. JK JDiJIph 
Crum :» geufie iiofiro : slylis c nipdio 
plHmosis, tepAlis arutfs. Spirulae tio- 
lareae. — v/« Qucilcn, Pac7un^ Sum- 
pjcn. — Jul. Aug. 2|. 

297. G. festuoaeformis llcynh. 

paiiiciila oblonga gpirxilis tereliusciilis 
Jaidliiioris, brrtflcola eM. obtu?a lus- 
Pitla, ratUce r«|>fiite. Poa ftstucac- 
formis Host. III. t. 17. i'est. pa- 
iusir\s Stfn. Foa cotwoiula'H a rim, 
Or.^iji. grnrijrt flesquij.Pilnlp, obJiaiaini 
Ter d+Tunibcns J ioH.i iinnft, prolimde 
striata, Jipula oLIcni^a pubesTii?. 
raiijc. erectrt r. fiibnntaiK-*, p.ntula, 
Ofenn'mconlr.iria, spii niae ibiTO viruii- 
^wfr Tanae. Hue miuhne GL capiU.tris 
'f^ahU. quod pnt.nunf rl. M. et K. 
»Bctor nutfiu ilbus iu Iierbnno m^o 
correxit. ^ ^^/- Sumj,Jh-icsen am 
f^firiai lichen IMcfre, an dvn Sahncn 
"^^Sauic: Hcynhold, 6ei Vcfiedist 
f. rt^cld^n. - Jni>. Jul. 4 

*. 20S. G. distans If^ahf-nl. pa- 
n»ni:[. aet|uah demnni divanraln, spi- 
nilis Jjneanbus 5nb(jiu'ui]iie/loiis, iios- 
*^aAis obtusJa libeWs obsolete quin- 
<piei.en,iLus, radice iibrosa. Poa di- 

^nnsZifin, IIo.^t, ?.II.t.G2. Ensl. 

Bot. b86. P. *«/£«„ X'oll. Roth. 1\ T Kcflsti'eljrras, Panicula ex- tiXXXYII. Sphenopns. I riu. K cflst ielgras, Vanicula ex- 
P^ii-^a. Sjiiculae peduiicnJis cuneifonaubus, bi - qtimquefiorae complaHafae. 
■^'ticf, iDiiiiinft iiiBei|u<tiU ^i*;iitbraiiafea perststeiis. tiracieola R-^in. iule- 
riar inemhrajiaceo-bcibiic^a, carinala, Iftcera. Si^^mata rainosa. 

•«. ^'^^^ ^1*'*- •''"raric a f n 8 : *oIa 
?P»f^»PS. J'o„ divaricftta trou. til. t. |f- I. 1. ScUrocAL diu. P. B. Sphen. 
yf"««* Trin, J;.m br.bilu praut ^ - 
Tner^nio^n tcnui" diiftrt a SrJerodilois irirliotOBii doyjum diTarionti, foIi« 
an^nsta. — TT^ird in BJ^iettt um 
Tourncry ansegehen (mcine JEjcemplare 
(f.us Sudfrankrcicfi Salzm. Ca^ahficn 

-„,- - 'Pen. SardirtUn Morris,). — Mad.® 

**P^'m« iiatura suu, coiijuiictia, rami 

KJ^fl^^^^^^' ^ ° »• ^- J^isp eng'ras. Panicula, Spiculaf 3—4 p.inri* 
I "V"^"^ radii artiriil.itira .-^ df-iite. Srttct. gt-m. anicnIA TireTior, int. 

PwoR. Sii^Tji. peuonta bnsi uuJa. 

ipiculis OT.ito-dib.tatis, ramub'a suLgpim'naliS, fiosculis jub 3ibcn>; 

a. culiRO hdisi htilhoso : 

villoso comiexi*, cu^mo 
*7»«ii 'bifusa, spiculi* OTdti* sub- I JitaBtlbus ba<» 4 * * 45 GRA:^II^'£AE, Poa, fa8<:icu]i?aiiefolionim bnlbosi?, rafUre 
Jilnosa. Host, g. II. t. 05. lig, si- 
nistr. En^l. Bot. 1071. VailL pnr. 
t. 17, i. 8. h, flonbug Tivipan,P: 
Host, I.e. t.65. llf.Uextra. Krack. 
»n. t. 25. — ^n Tp^cgen f auf Grcts- 
tl'Hzcn^ Anril, Mai. ■— h, Aiiw/vircr. 
ai. Jam., 2^ ^ 3<H. P. €OT»c(nn« Gaud, y^^" 
rula cvatrtj «]>iculJS ovato-a*:iiti5 Jir 
.«ticlKt -ccui^iri-'S-^is c(nnpa»'.t« s«t)-*'^ 
rfniHoris , brartcolis g'fnc<»is , folii* 
st^taceo-roivvoUitis. ^ /;t Satui^e^^i^- 

tit'i utiUntcr-lT^iillis sclUn,'^ Al'xU* 
Mid. 4 30i7T. nnnna Z. ji.inirtiJa sub- aoS. P, a1pii\a J^, -pnTvifxitB TS' SCCttiida r.-uiiuti« gemiuis demiun di— 

floris, floscalis mi'lis, ciJriio solirotti— 

presso, radic« fibrosa aiunin. Leers 

Herb. y. 6. L I. Host. ir. t. 6k 

F.n<it.Rol. 1141. ^Var. ^. Z'. «;im« „,. ..^. ....,.,,, ^,., 

Schrutl. Schcuchz. prod. t. 3. f. 2. IP. vfvipara 11^. En. nb 

Host. IY.27. i*, annua vnria Gaud. n«am Tariftas dicouda. 

i*. varic^nta Scr, 1\ j)uitiila Host? fng:<ht 

vaiiinis iiifl.^tis, — if^oH </«.r ^henc his />! (//> jili}cn hiiufg, hcsonders cm 
feuchtai UJtd hchauinii Plai-i.cn. Ajnil 
— IsoT, b. an Btichcn in den Iwhcrai 
Allien, — Jul. Aug, ® 

306. P, iaxa i/acni-f : panirula 

cojilracla ppic*» untante, si)u-ulis ob- 
JoRCO-e^atts stibtriiion'p, tigula o1)- 
lr>ni;a ac.juinsmla , iradice fibrosa. 
5*urTft29. Hosi. IV. t.*7. i*. W.- 
gans X>cC. ficxuosa S m. En^l. Bot. 
• li2i. UnmuU firiaiores ac se<iii(:ivtts, 
jipc rapillare*. — ^uf den Sudeten^ 
den ^Ipen, in Steyermurh, Karnthcn, 
Tyrol, dcr Schticiz. — Juli-^ej>t, 2|. 

307, P. diuor Giiud. panJculii 
fonfracta SHbricemo^a jnitante, ramu- 
lie tacTiuscuti* cnpIUaribus 501^9x115 
V. gemiiiatis, *picuHs^_¥ato-obloii?is 
4 — 6 ffoTJS, floscuUs Innceolatis, li- 
guia abbreicjata mferiorum , obTon^a 
aciiia guperioruju folioruni, radir^ 
fibrosa, i*. sujiina Pnnz. Sturm 
D. i'i. 3t. A >, ^ajrtr diff. rfimuli? 
ra|uUar!(iu9, tion flcsuosis, bracleU 
tpKtila brcvioribus, iio-srrili* #en>eis 
semper coiuiexis, ct Hgnlis inferioril 
!>«« bre\ibiip obtn.eisrjiie. — Auf den 
h'iFieren Aljnn VeutscMctnis und der 
Schweizt — Jul. Aug. ^. ^ilHri diJitipa, fpin^ii.*. ovalis snbsex- 
ilnris, lluscnLis atulis^ ^i^"^a fblirtrnitt 
ruiineormn aritt;i oblon^a, reljqno- 
ntin brevi Mjlusa , radice iibro»» 
S chcuchz. prod, t.3. Host. g. I^' 
t. 67. Jig. sinisjr, Eiipl. J»ot. lOOJ. 

~ nonu'tas nil*' 

^ Var. ^. jP- 

Ouud. .epiriili* 5— iflonV 

rulmo mn::i*' folio«o. Polia '»itls*' luuJto angu-stiora , ead. efiiiii #nj»:"bs 
HaviilLs lari.tt: 1*. flatn&d'ns ihorft' 
(St. Gntthard.y 1\ versicolor Hess* 
laas Vnainschka.) — At// dun Jlp^ 
in PiUtscfiland und der ScJtueii, O' 
auf den Sc/ucd^cr Gletscheni. — •f'"' 

309. P. ceniic,-rt _^/7. panirul* 
ovata roiitmota, ^tpuuli^ demiim ova^ 
to-diombeis 6 — iOiiofis, folJis i'''^" 
JiiS, lJj;«Ja ntur<^, oiliiio iubad-**^^"' 
deufe compvesso, radke cespi^****' 
1\ ^loUnieri Jjuib. (fecund, speditt* 
e fiia ntauu) uiigc. t, 5. f, I. — A- ^* 
badensis Hnk. hrii.oidcs 1%''ohtlf^' 
cnlizaa Host. II. 66, P. braif'^^^^ 

T)cC. foi. iaiihiin lati'iritus, — I^'" 

plaata (|nneMi('i>i* ct (Ciifuaa. Cuio'^ 

«ubi;laucus, spjculanun dcimim alb^"'' 

Jinn'or onaiiiio xtifert spiruias JP- ^'T 

iic/top/iylhtc fed et»liira itiuitnin ^^ j 

Tersa, spiculae demnin e.<plicatae f^^e 

Brizn^j cnmino mnllfJlurae. Sa*'p"|* 

utramfnie rar. roltii, tli.iiii P. cenisji 

Host, III. t. 16. ridelnr vera •^^' 

lionii, — JMont Cenis , hn Ko^Jtefcrt 

Jionjean, imch ein z cln un tcr def 

Ahurt, b. bei Jf^icn: louden, Mai^f 

in Thilringcn u. a. O. an KaikhUg^"^ 

und I^i'heri. — Jul. B» sinciiVa rftottibeis flosfnlJs basi (lugj liberos diximus) ^illo co3inft%^« 

«. ramulU «nb2^t>mi"nitis, Poae coniprefi=ae afJiii^s: 

•iolouiiora. P, ccnisia DeC. P. ^t^ 310, r. distichoplivlla Gau^. 
painrnia regidari obionsa snb^iTiisa, 
raiitulis "^lecto-paleiuibus laeTniscii- 
hsj a bisi ft>re £oriferia j smculis 
ovafo-obion-is i^& ttoHff, rfosful. 
laiireoiatKS, Il-itia trunceta inferiorMin. 
jirouutta superiovum folioruui, radice lontfara Ucllard, — Zuischi^i deft 
Sieinen und J^isstUcken dcr Gebirfi^ 
sirome in der Sciticciz , auf dm Jt Q 
roler Aijten : Sicherf Sauter; a*j/ 
hohent'eUbiiickett. d.subuijiincn Tf^aW^ 
rfgion: Brenner Alpoiy Heil^enhtui' Poa» CiVAMI^EAE. i 47 ■'^i'p* lalersche Alpcrii Zucc, 
iJui, .An2. 4 


in. P. flexuosa If^aklnb, 
pniijrnI.T ovata regul.iri suli.'ffufa , r.\- 

«i5, Stjirujjs ornto-oblon^i? i— 4 flo- 
ris, ffoscuJis J.iiiceoiiitis, ligulJi iiife- 
fionun foUonuu tnmral.i, ^inu^riuiuiu 
''ro(liici3, radice sfolonifera. Ho si. 
V, ^,2G,~^'u4uf ^Ipcn in Ocsiretchy 
lyrol , (tuf dcTi Kicsbeiicn dcy \ fyroi, (ttij dcTi Kfcsbeiicn dcr Fliisse 
in Baicrnt Zuct. in ffer Schicnz auf 
I roll's oVato^lnncf.olAtU, iis^nh fol. 
W, OTTita siib.-i.;uta, obloiiga piod«<ta 

R»].cnorui», raaice rep/»iite. 1*. iml- 
'«« Ra;.^. ,io,i /'oir. — ^uf den 

nr'^r^^i""' ''*^'« SluMorn, in 
^t>i:r~Jf (^llis ^ Hi^^r chateau (C Oca-, 

h,' raimilis semivertirillatis, Poae triviali diliness am X-fcr der l^rj^bc^ TieifgcnhUt : 
J^pp^ Hads^flUi Taueru: H cyn- 
hoid i ^ig^^ y^ipen in Tyrol : v> 
jFrdlich, — Jul. An-. 2J. 

3IJ. P. cAffBiA Sm. raniriJa cc- 
arctata flexaosa , flosculis obsolete 

iiprrosi* £ubviJlo5i«, cuinii5 c,e^|tito— 
sis euponio Rcalivis. Eiml. JBot. 1719, 
1'. ay>aa Oaud. P. irauilifu H. S. 
i*. niontana jfll. ■ — Var. jP. cernun 
He hi. minus .'it altva. - — ^-In sonni^cn 
^-ilitenfdscn in dcr S*rhhciz nichi scl- 
tc7i r /^zcrmotartat hci liagncs , Gem- 
mi j Pc/ini/ij urn LcHSi uujt Vlunards» 
— Jul. Aug. 4 V 

31 1. P, compress a Z. jianicula 
subsocunfla co"trnrta, sjucwli^ oblou— 
Ko-ovafis 5—7 Aoris, niJmo coi»- 
presso , rattke r«pent«u fuill. par. 
t. 18, f. S. Host. g.ir. t. 70. Leers 
t. 5. f. 4. Knjil. Bot, 365. Fl. D. 7*2. 
Ill umbrosis inxior. — yiuf Fchen, 
'iiitem u, SundbodcTi. — Jim. Jul. ^ M ?'^.' ^- new oralis X. pauiVuTa 
"gulati vH subseru»aa diiFusfl nHe- 

^'^1 .' ^^"'"^'« srabrisj fr.iVuJis laii- 

^j>UUs suUriiloris, fiosnulis liberie, 

rri'ia-TjTftvissuua tmncata, ctUmostib- 

*ubrd,,ente. L^cra f/S. f, 3.' Fh D. 

fnl- ^5/"^^" t»'»ue nemcMie, facile 
^ojus d.Yer^euiibn^ aut dUaricatis 
a^^05ceudum.~ ?^«r. i. P. nem. ^r- 
^uta Gaud, panic, pyramivl. ereeta, 

^*. E»gl, Bot, i2fi5. (corriV. ^^i». Gaud,} 

ynrZ'* ' ^^rginata Jf^. En. P. nrm. 
»«a^t«rta Grt„^, paLiio. pancii^. lui- 

nona colorat.\s vui^.o doUih. ^- d. P. 
gl««c« .Sm. En.l. Bot. ITJO. H. dan. 
»*>*. frawrf. p^„ic. spiciformi stritrta. Juni 


/^. P.duhia et 
_,„ ., Suf. cespitosa Pair. 

?u^uu''^ ^^^'■^' pafiir. eloni^ata 

•^'Mnilons, brafetf^j/constrictl^, cul- 
»'* «»p„osi9. _ /;, 11-aldun^rcn; h. 
^^^estrauch an fre/eii Platzcn: c, auf 

?^' ^"^r '"I ^^f^c^^eXen, voriuglich rt7t Pchai^ Ulaucrfij ^^fth^hcn. ^ 

il6. p. an^n^tifolia Z. panj- 
cula reiafli'ri itlffii^a, rnmnJis soabris 
qutni\to — vftrticiUalis, spiruUi? ovato^ 
iiuu.i'olatis i — 5 floris, bracteolis ob- 
6o(«^l« nervOsig, ciiJmo vflsiHi^rjue lae^ 
Ti^atis, li;2^bt fol, 5up. prodiicta aru- 
ta, Tadice ^bro^a. 2*. seraii'nri Ehrh. 
Sv. Bot. 502. 1^. fertilis I/asf. er. 
in. K 14. P. palustris Kdl. VilL 
Cat. II. 2. ^Of;^. P. f/usfl Kit. 
Haliitus fere P. ncm. toarciaia^i 
bracteolae it^ire late te»tac^o. — ^>'//z 
(rru^.cn tind Sumnfcft j njcht gemeirit^^ 
in dcr Sckiveiz selicn. -— Jul. Aue. 4 

il7. P. pratensis Z. pamcula 

aeijiiali diffusa., spiouljs oblon^o-ova— 

tig siibfjniiiq^iiefloris, bracteolis qnrn— 
mienervibus, culxno vagiutSfjue laeri— 
b*^s, ligula folioqiift ^uDtmo siil>erecto 
brevi, ra<!ice repent*. Host. r. II. 
t. 61. En^l. Bot. 1073. Tar. h. P. 
an^'Stifolia Poll. Keers t, 6. f- 3. 
.ScAfc. t. 13. P. fflahra et P. hamihs 
Ehrh. P. tnvi'aiis Leys*. Rofh, 
P. seiacca Hoffm, — c. P- stri^osa 
Hoffm. glahra !Ehrh. pa»ic. ton- 
trarta subspii-ifunni fol. cmuiJ - an- 
enctis giaHcescenttbvs demnin coiito— 
jiulis. — d. P. p^(t^' nnceps Oaud. 
pid.tstris Tim.l cubno anripitt*, Jo- 
]n5 Uti^, .«picn lis snbqninqTtHlorM CO- 
lora.ti*. P. Mide*it:ae vt — Ot- \ Foa, 48 *CFvAMIKEAE. 

318. P. triT^Riis Z. panifiilrt 
•ef^unU ilij)ui;a, spiciiHd'la^Ion;:^©— Ora- 
lis siibtrifioriSj liractpolia quinqnetter- 
▼flnis, culmo voi^inismu' scabri^, ]i- 
gTiIa obloiisa, radJiVe librosa. Host. 
%,ll, t,62rEu£l. JJof. J072. Hoffm. 

c. ramtilis fiemiwerlicilJatis, Poae (tncffticae aifiue!* : 

350. P. siKlef f ca JIaenlce: p»- 

nfcula re^ulfiri iliUusn, spiculie ovato- 
lanceolatis fiul'trrlloris, iloscnlis libe- T. t. 10. F. sculral^hrh. g. P. pm- 
tertszs Roth. /*. duhin Leers t. 6, 

f, 5. f I. dan. Iii4< ~ ^uf ll^iesen, 
ail Jf'^^gcn y tesondcrs auf fcuchum 
I^odtfi haujtg. — Jiiii. Jul. A\i'^, 2^ 319. P. liybriiln Gaud, pani- 
Cnla laxe eloii^ata , ciiloio Tagim^q^ue 
compresin>, liratteola exleiiori Litsi 
laiuiginosa. Fol. inuJto arutioriTjus 
aec cncullatis a seij. differt, etiam 

Bpiculis in uiori bus laxioriL us. Z''. remoia 
JPomell. r. smfetica I. It^ahlnh.l 
et plur. auct. — Haec et serjnoiis "vix 
A Festuri-i rJie spparautlac i — -^'^f 
dtn Hrihcn rfcs Jura am Fufse (fcr 
^cisertf in Tyrol: Sauterj ztm Er~ 
liiiigen: Zucc. in SchLsiin im Thai 
von Cuf/ojiui : (riifithcr; von Grtinr- 

Vf(tld, dcr fiohcn JMense, im Gcsenkc. 
If^U h rs c h o inli ck aft m a n ch en Ort cri 
ah P. friulelica geltaid. — Jul, Aug. 2j. ns J i^iabrig, bruacola exi. laiicpolata 
laeviiiscuJa, cnlnio vftciuisque anripi- 
tibus , li^ula brc^i, radice rcpenie. 
Host. cr. III. t. IJ. jP. qufidnpt- 
dads Ehrh. trJJTervata />£€. Spe- 
ries inaxiiJia, turioiiibus iu^i^nis, <|"i 
Iriilom sjinulniit. Var. h. r. ruhens 
J\[ nek. spiral. siibfitiinqAoiloris brac- 
leola ext. ovftto-laur.eolnta , nerTOSa- 
P. sylcrri/ca Kill, delpb. Il- t. 3. — 
^4uf If^iescn der hnhercn Ochir^e und 
^ijten, geht his Plensburg : jHortie rn. 
— I Jujii *- Ani;. 2|. 

-^-/L 3^ r a £ r o s t i s. Host, Liehcs^^ras^ Panteuht* Sjd^' 
iae •mulHflornp raclii persisteute. Belir^ua Poae. — Yaginac ad oram p'io* 
Me. Bad. aunaa. 
lis obtw?is, apicppatPiUibus. FonErtr^ 
grostjs Linn. Host. g. H- *■ ^?* 
Sckrch. g. ir. t. 3S. Eragr. jwacoi- 
dcs J*. Jf. E. minor Jlost. rl- ^* 
^uf diirrcni Sundliaden in Ungarnt 
Ocitreith, Lohnun, JJttiern , h. Dres- 
den, HiiUe, imga/nenSHdin v, DeuU^^ 
land und der Schwcit,^ bei DUsseldofji 

J uiii — Aug. 

324. E. m e {T a s i a c b y a Z t- f^' 
Tiirnla aemiali patprite, rniuis infenO" 
ribus ad bafin et ramificationes p^^'^' 
sis, spirnHs l.-mceoiali* (iijaJonM^*) 
-'0 — SOiloris, ilosc»]is obiiisis, con- 
tiutiis. — Bns.a Eragrostis Z'""' 
Schreh. -. IJ. t. iy. M'gast. Era-- 
Srostis P.Ii. Poamegastachya Koc*' 
Megasiachyu Erogrostis P, B- Eragr- 
major Ho^. IV. t. 24. — Im Suj- 
dinj am gnn:.rn fjfpralef in dtr sUi**' 
Schn'ciz, am Hhein aufiedrts, bei IT ""-^ 
kcid'cn, ^cidflb'erg , im Jf^iirzOurgt^ 

-Au3. © , Sri* a. r. Zittcrgras. Panicula. Spiculae 3 -muTtifloraf. 
ilosc. laibrwMi conligm. Jiract. cf^m. <:onyexa *nbapf[ual. Bructeola ?"«• 
ext. Tcntricc^a bn.M coidata, int. bkarmat*. Scualtt ba»i "ibba, acuW- 
Stigm. A basi phuaosa. 5t7n. libemui. 321. E. pilosa P. S. pauicnla 
a^qnali demimi diiiusa , gpicuJis li- 
jiraribiis 7 — 9 firms, ilo^riilis sub-, 
Rcittis, raclii rectiusculae adpressis. — 
In der -Sc/nreiz, sowoJil an iroehun 
als feuchtcn Orten , im Jf^uUis ; v. 
Charj}€nti er, 6 ei Lausanne : Hey- 

nier, hci Basel u. a, O. Pruchsal 

in Jiadeny an dcrMoscU Halle spon- m Bclncnl 
te? — Juli^Sepf. ** 

322. E. rerticilJnta P. B. pa- 
nicnla aemiali dcnium djffusn, spicu- 
Ji5 linearibus 8 — J2 11 oris , ilosruUs 
AnlMicutis a r ' i llexuosa pntentibus. 
Spiciilae propter situmilosruloniin la- 
liorcs »c IB praecpdente. B. vcrtieil- 
lata Cav. ic \. 93. B. pilosa H ost, 
JI. 68 7 — Siidliehe Litoralpfan^e, in 
Krain, im Eriitul , Sudiyrol, Oficr- 
Halit:n. — Jul. A.u^. 

32i. E. poa efornii* El. pani- 

cn\A aequali paiente rHmi.?nif(>riorJI>us _ 

ad batiu et ramiiiratioiiespiio»i.«, T»' I schen ' -^^imi 
c^dU lauceolrttia 9 — 20 Hori», iioacvi- [ 323, I? r. minor L. pauicula 

vrt^dAf ?p»cnlis «xarte tnaBsuhs 7 S 

fioris, braclfts llosculi* loniiforibns. 
.Vf Atfttc^ j;. t. 4. f. 9. Host.g.Jl, 
t. 48. En"l. Bol. 1316. El. ^raec. 74. in dcr Sc,kmidt bV. Fl. t. 12. — 

chrn in Jstricn , bci I'^epay 

ScA-Wiciir Tordent teste Gnud^ 

umUrUsseh Kici^s? — Mai.Juii. & 

316. Br. yirena L. paoKuW Eriza. CRAMI!SEAE. 49 l»wrt*i« itoscnlos aequantiLod, radire 
aantia, A praeceJeute «]iiVularum foi- 
>nii ilJ9lmcti$5iia.-i, in flrnlis eti'aiii pnn- 
io colorata. — Obcritalim. — Mai. 

w 

di7. Br. media Z* |»fltMCtiIa 
werta, gpiculis ileiuum cortlati's *ub- 
•epleuiflori*, brnrleis floJrnlis F»rp>iu' 

rihus. Host. !-. II. I. 2f>. 5cAA. X. 

^ i*;. S?^i-m 11. 2. Zff*-* t.7. f.:;, 

E«gK Bot. 3«0. ri.D.258. Schmidt akor.n, f, t'3. U>^. ircmuld Koc7. ^. 

bro«J» Tui<le«, •— ^uf JT^icsKU^ JFeid- 
ruinin, — Juui — Aug, 2|. 

328. Rr. maxim II X. panicula 

tlfttis li^lT (lori?. Host, p. "II, U 
^. J acq* clt$. 3, t. 60. ii, gra?r..'76. 
Schmidt ok^ Fi- «. Id. — [nJl-cvX' 
hcr^t-n, an if''^f^t-/t y Jh'^hcrt, am g^nn- 

if« juV/. LitoraU, — JJiai. Jua. "0 !>• Avenaceae: pturifiortie racTii sinato-suhattif $picu}U cxirorsum dilaiatis: 

*CI K. e 1 e r i n. Pcrs. Knwwgchmxclc, Tfyrsus lobatu.*. S/n-' 
cuiac siilitriflorae. tiractca gem. fFosciilcs im i*ulrn»., in^ailirAnnrcn Tterba- 
*»t6-( ariuata, exN IjreTior. liructcola ext. $til>mutkay int. lji£Ariu<ita« Se^ 
paia liitleutala, Stium, pliimoaa, CAiroc^iha Lfc.) 

329, K. cviatnla Vers. \\\\rto Jjflei iuteirwpto , gUimis 
JJ&5ouIis l>ractea» euU-i 
^ * pl-inJs pubesct-nti 
fja mfi(a(fl iVarr, Hq<*. p. II. U 

w'J'^f^* <- 5. f. 6. ^ira cnsiaia 


335. K. liirsnt.T C/rut^ fhyvMO 
oyato— oblongo^ sjiiculis tillojiif:, brar— 
tcf?Iae nrieUi oi^serJa aorla, {oVus &rcte 
coHvotvitis (lU TWO c.Tnrvlicnlaiis}, 
I^tstuca hirsnia I^ec* ^ira hirsuiu 

*■- tugl. Rot, 6iS. Variiil ju.«ij;!iif(>r i^iV^^i^ m <ft-F Schu-eiz anf dcm Tra~ 
pS^ilHaxue, colore, tJiyrso iTuiis'o vel { /ift^ j>» TcUihaU: SchUiu <iuf dtm 
Jf«i-?^ oinn'mo Jiiterrujilo. -7- .^i//" lihoncglcisthct u. ant Fufsi , dcs. iiUi~ 

schers (hr fioudo: O ay^ aufdcrfur" 
c(i : I'h . TA omas i in Tyrol , 6*c 
Soldcn itn 0£t:.ihale : Siehcr ^ ax 
Fclscn lei IMon TiinicrSt.X^otthard xm 
Passeyerthaie; Zuce. Blsm. am Or* 
iel£4: iSucc. — Jul. Aag* 2J. «l*Li. Job. a. ^ > V ■4 ernnus. >^//-rt vctlcsiaca 
/Loel, ittberosa e\ b, setacca iiO. K. V al e s i fl c A Gaud, tlijT- 

^•^o* tolas ittierioribiis convoUito-se- 

^^^»- ScsUr, varUgnia Clairv. — 
y'» ^c<,-f?Tii>f(/<:rn , durrat Hugchif 
*2i^'-*fn, im unUrn Trullis und hH 

Jlf-ii ^^*;'- X« DeuUchland in Tyrol 
.?l • f^'^'^^^- Siebcr, und wahr-- 
JjAe^/i ,c/4 Aicr i.7reZ da, Ein Ejt. aus 

SS: 4 ^^ i^'lA* ^^//«w. - At)i-il, 

fU -^^** K. glanra 2>f c. Lrarfpis 
^"taamsculis subexcedeiitibiis, foJiis 

mJi"'' fi^""'- roaslaucn SchK: ex 
^^J^i.Af,ei.^?„«ca l9cf.rU<l^->". IJ66. 
^'^^MtUnncdhi JFr, fol. iin^ustio- 

/ir./'z"t^° -^>ifSandfeldem, vor- 

**^^*t'^ Flugsand. - Ma5. Jim. 4 

^rw ' ,^„*> » y n e p h o r u s. jP. 

*wae biilorae cuni radimetifo pilosa. ^ -_ 

. ?• externa basi «ri$tatn, aasta clarata infraeta jgejiiculo J^aibalo 

3H, C. cnnejcens Jf». B, Gra- | Tl. d^n. 1073. St. Bof. 430. >fv^«« 
■*[* mf*xime loemovaLile! aristae 1 cafiesccns TP^eh, *- ^-/ ^S'^ ; ,**'» arista ceniculafa, yiira suhspicdia Z, 
8. nnt.Tl, dan. 228* Host. il. M* 
IP^alf, ap. J acq. coU. III. t. 19. f- 
■3. ^. spicdta Z, sp.pl. jixtnn avoi^ 
des KgcU ^v. suhspicata Cfairvr 
Trisstunt. suhsincaium.P*U, T. turoi^ 
des H. S. KocL arisiaia Zois,.-'^ 
PraeretletUi pro:xiina sed robusttor. 
Hue (Ittxit ip*a naturn, qm's eiu'in Ca— 
lama^roM?3 gOBticiilato-ari?rafa« a *uo 
-enere separiriti ^ Auf Hachali^cn^ 
an der Schnec^rCtnze , SicyermarJe, 

Kdmfkcn, SaMurg, Tyrol, Schwciz* 
— Juui— Aug, 2^ 

J?. KeulcTtgras, Panicu?a. Spi" 
Bract, eeiu. pnbaeiuaJis. Brttcieola Btet 5 50 CRAMISEAE, XCin. A 4 r a, Z. ScJimiele, Paniculet. Spicuiae i\(^nH^ hi&ct^. 
Bract, ppinuia. Brnctco^a ext, artttn Ijasilwrj r^^cla , interior libera flca 

inciusa, basi pUis stipfttae, -Sr/ja^a lanceclata. 5iiV»2. a Jjnsi plunioM, «^ 

Avenaira: floscuUs sesBililms Lracteola ext. bifida: siibae- 435, A. praecox Z, 

eoarctata , hosculis i^rarten ^ 

ijuaiitibws, arista genicnlala excedeu- 
te, foliis setaceis. Engl. Bot. t296. 
Fl, p. 383. Most. gr. IV. t. 37. ^. 

*. //. — ^«/" Sttndph7fzcn , ujcnt'gcr 
fm Siideii, — A|)ril. 5lai, f: 33«. A. caryophyllea K, pn- ff7/, felsen, — Mai, Juui, *laDn im 
Sept. 

337. A. Cftpil2ari£ Host, p*- 
mc«U (U^ergeuti-ampliata, Koscitlif 
bractea nnnorihu*!, LraclecU iiiferiori 
lUHfvca Sub -bifida, puperiori isfp* 
metliuBV Dijstata bit uSj/idrtW-, folii* 

Iseiaceis. Host. IT. t. 33. A. ,<f^ DislmcH^gima ppecie* r 

praeouit yl. p 

pro nostra miftunt, Ilaec ex omui 

parte tftiiuior. — Dalmaitcn^ ^^i^f".' 

nuf eien Jnsdn t SHiU/rol 
Jtuii. ttcula diTprpi^nti-pateute, floscnlis 
tracteaniinoribiis, arista ^emcuJataex- 
o*flenie, foHiss(;Mreis. Host, g. JI. t- 
44. Eii-l. Bot. 812. Fl.a. 3S2. ^tfcnn 

txiryophylUa IP'eb, hols. A.puUhdUi 

11^. £«. — Auf Sandjtliitzen^ Trif-- 

t. Avenaria: floscul. pedicellatig , arista geniculatat 

Xi^. A. uii^inosa J%^ci%e: fo- 

liis liuf-ari iUisBStissiinis, axis Spicu- 
tie ititerncdiis bracteolam eitterioi*em 
diini^iani siibai^qtirtntibus. Rckh. ic. 
f- 2«;. Ji.paladosa JKcihe, D. Giils. 

^fdr. Folia turioBrtm fascieulftta, fere 
nirdea. $2»ic«lae ramoresacseqaenlis. 
Rr^ "ecla ejtt, im^Etis retii^a subrjuiu- 

iuedentata^ dentib, metliis breTioribns. 
,i^nla omuino Uipnr.ita: — Xm Mo- 
rast im HunaovcrscJicn hei Huntehur^. 
t. BaUhclm^ Sronuu, PJiedcy liocholt 
jn d* (y.^^nd vo^i Miinsicr ; u, Son- 
ningh. — Aug. Sept. 2|. 

439* A. flex uo a a Z. foliis sc- Hai 
jr. n. t. 30. Leers t. S. f. I. Fb ^• 
ii7. las-I. ^..montana Rot ft. l^'^^* 
t. 5. 12. ^vcna yn07itanfe Jftih. ho^j- 

jni>ntuna I., pniiic. roarrartii er«c^^' 

(I/J71. J323 

niami!) 

tibidis. 

Ha «patliceis npice nlbiJis. I*: 

c.jiafcnsT ?picul. mmo"^**' 
■ '^^j/' darrcm sandigcn S^ 

£fc« ^/^en Jul, Aug. 4 
Descfeuipsia P. B, fioscul. pedZceUati^', arista «cU* 

* _ ' "^ ^ 

Utoralis : linniiJior, ^picTUi? mfljcr** 
bu« 'satHra+o riolareis. -^ c. crZ/WJ*' 
uiiiioi-j^paniettla raiorataj sitbiufie b^ 

-^- ^ - - Sec 14, 340 

» itJi'isa, iiosrulis brarteani subae- 
antibiis, arista recta bvevi, foliis 
ams. Hojf. g. II t. 42. Eu^Lfiot. 

_4S3. Zccr* t. 4. f S. Ei. I).\ 240. 
Camjuliu cespjtosa Lie. Spicu' t 
Ia.centes, pa^.i^ flaridae. ^ Yar.d. J p.^.. i.^, i^^d^^^lp.n ^at<r. -_»«. il/b<?i-5at/cri, — ft. ,-if;j, Li:man - ?. 


mciaa t^yrsciaea, 5pu;„(!'s biiiorii Jx. 
jertis, bra^teipla'ext. ,u omiub\ flo=r 

tnhs. Cav. ic. 13. f. J. uiruJii^a pv-^- 

mi^.^Spr. FoUiyi, Te»tmri. t. i.T 
U ruOiff, i^iaysi falsa, rmrt. hU- punicum Bcrs. Tr, LotJfUn^i<^ 

/J. 5. — Schen, uret l^UU i-Va«' 
in der VulUl'mciorin^ ubcr dtr.i * ■ 
nia ftn IMaueni v: d Zn ■- . ■ ^^ 
im II^alHs urn Mnnt Hori^c I -■ f 
ten, St.tconardr v, CharX^^niU 
^ April. Mai» Arena* ^ CRAMXTTEAE, 51 *42 A, tennis Mnch, p^icw 

" *enuab, spiculifi si.I.trifloris, ilo*» 
«aiis bracteam excedentibus : inferiori 

ftian^tatis arista dorsali f^enfculaM, 
S^«J^- E«; t. ^. Host. g.lX. t. 35. J-'^cnfmcria hi oiftolies^^ nvenacca K ^ c t 

Triscfuni ftriatum Vers, Jijla^ hi* 
nHsintus JVch, hol». — Jin diirrsn 
^ihtiheti , lectern in X/ngarn , Oi»*- 
ra'ch, liTtihrcnf tier i^iz j Hulcn, 
ffcttcrau i Fran\\n^ Hcssm^ H^l* 
stciM, — Jan. Jul. ^ fcisef.t .* 

pin cu;.. aemu X, ^irnli/ ia ram»> 
suUerms siiLtrifloiU, iloscu],. biflctea Suf. ^^ a. capi fj/?/ ^f>'**«i?/^c?t in liJr XciU;' urn 
&r ^T^ '''' d,nJUrgstromm in Tytot 

ja^«dente muUo temuor et l.ixior. 

•"«nn. — J^ui, Aug. 2| 

«Pany^^' ^^- f urata All, panicnla 
qua5.K?^' «'^yV:''^^^^^* r>Vactea»» ae- 

Sf^nn'r^. / ^^ OoA viai, HUIU 

^",.!^. «"'"<^. citatorum aulSuteri? ci. a f. — . li. cajti^latca : alpiun, panir. 
ca\n'Uavi, r^iuuna, ^ it Jliora". — ^'t^ 
<ror' n ^r^ic9en t mit 6. abcr c. jn 
din jflpcn, d, uh&r Chtiam d'O*.^ ^jr «« ««*«cr/:5; 5j,ic«lis minoHfans ob- tf»ola exieriow qiuxK^tu^iierti « railjre 
iibrosa. A. scstfuiUrtia fiosf" III. 
J9. ^- ^:^f d^n -r^ijfcn in Ocsircic^, 
St eye rniark: Kulhlin^ : S^mrncrauer, 
H.irschbaiAnt'-ALni^ vci Zu/j*: ^PJh 
18-28. p. &iS. *- JwU*-Si^»t. 4 

SiB, A. fiRTOpervirexx* ^%*??- 

psnimila «e(joa!i, spiculU sttbqoadri- 
Sloria, raclii jiUos.a llosculis (<loob. aut 
tn'bus ari5fah«) brar.tenm snperantibnej 
, foliis rJsidiiHs, rfltliralibos conTohitis 
jra^licff /ibro«a- l^ii l> He^pK, II. t- 5, 
Ho si. 111. t. 41, A. 5t:/i'7i*.rtsij Dec, 
A. striata T.ani, A, sesrfuitertia Ten, 
Arundo seUt/icftsis Zois. — ^n f*-l~ 
scna6hfjn^en dcr u^pcn in OcstrcUh 
ufiil Sfeycrmarky im Algtiu. auf dcm 
Hofskopf i>H JFuMcn in Tyral: v. 

FroUch* — Jnl. An^, 4 

i'V^, A, Sc\\eacKx«vi-^Hv t-t* 
r«mo snTK«implfci, spfcnlig jgal^munTH*:- 
5\ori?, fioscmis bxacteam eTtcedeutibu*, x 
folii^ plabriu.'^rtiHs, raclice fibrosa- 

il&st. \l. t. S2. A, vcriicoior f^i?^* 
afilpii^lV. f. 5. 5f arm I>.FI. 26. -* 
^i// <k?i hiihcrcn ^Ipcn in denKarpi^ 
then, Sahhur^, Slcycrmar^t Kamihtrtt 
Tyroh dvr ^chuxis. -^ Jul. -Sept, 4 
fasciriilonim angustT^siifi* 
comvUt^tis, tadiee fibrosa, f^aii^* 
paKi's. t. IS. fi3:.t. If (J St, ^. n. t,M* 
leer 9 t. 9. f. 1- £^sl. Bo* ^-04. 
l-l, D. 1083. A. hromaidcs TF^ill d. -^ 
^^n diirren Auhahmy Ber^icseny nher 
hauf^cr im Sudcn, — /uX. Aai.'.,4 
iil. A. pt3tUescea« Z. gaaiciUa 

5* 52 ^ CRAMIXEAE* Areixi. aequMi, ^picnb's sn1>tr>flnHs, floscuK* 

liracteftiJiexcedrinliI>ti8,fulM(=|>«I*escen- 
tiljus, ra!lice*ubrppeutt>. Host. e. H. 
t.50. £eerst.9. £.2, Fl.D. I20J. A. 
sts^uiMiaZ, Mant. — Var. &. a(/rt/ia ? 
loL Tagnusffii^ e^^^*^*">"'*"*^'s JIosc. su- 
premo abortiTO mdiori, HnUetattone 
ettam subspjcat^i uulivifliia ornirrnnt. 
'^ j^uf IT^iesciij ^nhiJicn, an Ziiu- 
ncn, GehUschcn,^-' Jyiu.Sw}. J.Ang. 2f 

3S2. A. ijl.inirulmifi SchraU. 
pAuiciila ae<j^iah', spicnii* S7iT>fiinnm»ft- 
nowf, iioteiUisLratteam exceaemiLus, rpppiite. Schrad, G. I. t. G. t. 2. 
A. latifolift Host.lW f. 32. — ^a/ 

Jhrnicjcscn ia Crigarii^ I^lahrcn, Schle- 
sicn u. unt Hfilircnliut.— Juu.JuI. 4 

^ 35$, A. carppith jc a Hosti p«t 
nmila erecfn paf-nle, brarlenli? b.irf 
<iuatlriiientatjs bMctfara riJiiktam »*- 
fiuc-inlibiif, {oUi$ ranaiitiilatis cilM*'** 
"va^iims comj»res?!*i pilosis, JiiiuU 
tiuucata, radine repente. Host* IV. 
t. il. — ^(// den Carpaihen in C/** 

garrt, — Jun. JiJ. «. ATenae gemunse, annua© ^pfcnli's penJuIia : 354, A. breris Kot/i.- pauirula 
jecmiflaj^ spamlis brevibue siibbiHoris, 
lIoscuH* bracream aeqwanlibus ©btu- 
»Ja apitfe bitleiifati*, arista Jorsali ce- 
aicaUta. Host. 5. HI. t. 42. — 
9, Sperhng.^schnahcl, " w/if^r t^^/n f?c- 
»/«jV€ i« Oej/r«fA, Brcmtn, Gegcnd 
von Spa. — Jul. Atig. 

355. A. niiHa T.. pnnicula ae<tna- 
It, Ipicnbs triiloris brarieam cTCceden- 
tibn»,flo.«etili»!?asi*ini(1is. Nor. Conim. 

J t. 4i. — piSplnncnhttferj'* unUr 

«em Gctraide in Ocstra\h, — Jul, ® _ 3S6* A, strJcroBa Schreb, pa- 
aicoia secau'la, spirnli? u-iflons: /los- 
•yhs bracteain a^rjHaiiHhiTS tnAritta- j 

*»s , arista Jorpali loniifssiraa ^ein'ru- ' >n- -""v- ^. orienTaiis scnrcy* 
lata, rehfjuis itoabus teriuiiialibu* brp- ' f*?'' "^-"^ w^runda eontiacia , fipir.obJ 
Tib»3 recti's. Host. e. II- t. 16. M"^^<'"S brai;tea minoWbnS, aJlero ni>»- 358. A. f.itiia K. panicn?* te- 

bractea uiinoribns basi^iie piiofi^* 

Host, q, II. t. sa. T^ccr* ^. y* ^•*' 

Schreh. ^, f, IS, ipinita** niaximad 
lit praecedcutis. — f,jmid~Flught 
fcr,** nuf Acchcrti. — Jum^. JuK 

5S 359. A. latira Z. panictja 
rrecta (TiranVata, e^iinJi^peO'tnlis li^ 

floria, fio«cuioall£?roimitlco, /flacia^' 
t. 42:i. JVo*/. II. t. 59. ~ Var, mm- 
ticci. Var. mclanospcrma : 5eininil'«* 
uigria. -r/, /Mjc-rt -^r(£. sa«?, p«<''^*^ 
*• — ^on der Insd I'cntandez. t) ''*' 
mnttcr Ha/K-r," haufg eulfii'irt. •P*' 
sckwartkornigty Au«usthciftrj stltnaf 
Ju«. Jul. "^ 

■X* 360. A. oj-ientftlis 5c^''«?' f'^fcr, unUr dcm Gciraide: — Jun. 
— Aug. 

.^ ?^^- A' <fGrili9 Z. pam'rula s^ 

culzs braclea minoribn^s iiiTenoribn.. 
anstati^et pilosis, enpermribas nm- 
♦icis glabrifijne. ^o^/. ^. u. ^^ 57^ 
^flcy. ic. r. 1, t. 23. i*. lieauv tico. A.hiteromalla Moench. //«"' 

cnminr^Qt. Goll, Vl. t. ♦. f. 32. 3^' 

J^ojf. g. Ill, t. 44. — ., Turh'Mchcr 
Oder vn^nrischcr Hafery'* cuUiuirt B* 
verwildctt. ^ Jul. Aii^, 
lerore aWstiito, tPrtio jimtico, «ejni^ 

SchUbl, Wurtb. Conc^p. iJ). if'^ - „ noppdier odcr Gdhiicsntf /.T," in' jrutt 

Jnl. U''\neT ^.^t.'^''^' .^^^ maxima *«b-,eo«aiis. JJrattcola ctr*^ 

aapergSifoml^?'" "" producta, hxU bicarinata. Sq,uia cv^iba. 5/i;^ 

36:;. D. ralrcina C-^ft^mrt) ^^/^ 
wicemosa, «picuLs snbfinai!riiIori«, fo- 

V.' ^i^'r^ X^'^Y'U '"^«"oribua pla- 
U. .^*i^- '5pJplu n.t. 2. f.9. 0. * jk\% 
vintiaUtDcC, D. aljnna l^esU lecun- nuJia ex parte ppecjii*;*^ distmjnitat'*^ 
— Am iidiiciun Litoral^ ^ Istri^ ^ I » CnAT'll'SBJiZ^ ^fvjijf an IfcuuichsmcH JfuTioJim lei 

JioUcA/iQ in Krai'n, dasdbsi im Saudc 

Xcyi. A r !• h e « ft t li e r II m. 

nicula. 5/ii'cii/.(c bifloiae flo?G. inf. ,^ 

anpenori iierixi<ii>l)r. !ub opice recte-arifitalo bS am FJu9u Sou {^urm» sin'cfa^. ^chC^ 

nt Ejrtniul, von Htrm l^rof* Hi ad- 
nick, -:m«i'. /«n, 4 W3. A* aTonftcenm P, J?. 
^otcus avcnaccus Scop. Knpl. Hot. 
«U. vTi'fna c^an'or TAnn. Host. 
*J. t4!J, Z^fr* t, 10. f. 4. ifc^re 
1^1. t. I. il. B. IW. ScAi. huulis glutiris. V^Ar. h, nodosum; ^vcnahulhosa IT^. prccaforin Thiiilt, 
Hole* huihtisuS Si-'hrfi. rttdirclnbt^n - 
Btkf cviuxi nnHin TiIlotJ«« Host* IT. 

t. 30. — ^uf iyicsen an. Z^..!un, &. 
Ill Sandhodcn. — J'mi,— 'Aug* ^■ - *• 17. 

£X^^' ^"t^oxftTithnjn. jC, Ruch£ raw. Pafu'cufa ronrrrjifa. 
ft'ico/ar ffulitriflorae itotc. lalerale* uentri , iulennt^ilius Uormaj»KrotI. lUnn— 
oep. liruci, ppi«. miltAetjiia]. Dractfola uentriiis ext. ariAln.iJorsftli, int. 

wna, Sti'gm. pIumo«a, --^ ^^- A. o^oratnm ^. lEl. dan. i 5, pnnicu^atum ; ramosms, loftgius 

JcArrtrf. t.5. Xrc?-* IX.f.I, Sturm in ff^aiJcrn, an liev^m. ^ A, //> £/■«• 
«l?i tV *- ^^* GratiU, rariiis wUra | ^/^jcn. — Aj^rU. Mai. 4 
pftdAle. Hand raro puLeaceue. — A'ar. | ' 

f?^^' •^^^'O'^^tcp, Crnu Darrgras, PanieiJa, Sjticufrte 
wlloraa iio«c- Ulerales rf '-triaiulri , iatermetliufi termavluo*!, tliauil^-r. 
Bract, getu. 8ul.aemiati*. lirnctcoia S ^^ In rmajj/ir, ext. rliArtacea muc; - 
ttata, lut, biEda, St-TicrU cblouga liilitU, Qeate ext. fcjro'siore* Sti^m- atf- cnja ^tiksecimla, pea«mulis gUbris, 
oosruio iiermaplirodito itnitico, ma*- 
^{19 fnLan'sUtJs. Hole, otforaius 

t TT?^' I^Qt. 168. U. rcpens Host, y^ /^"ii^ai im nvrdlithcn ijiutsch- 
r""'/'^ JidTern nu/ den Hochchcnen 
^ nroncft.rt wid ^rgen die ^Ijufl : 


366. H". Aostralie R, S, pojii- mapljrodito nmttco, ma^culo iaferiort 
iufva ajiicoin bv*>vissiiue ari^tAtOj ju.i^*- 

J^-^c,odoraiu3 ^l.^\ic^* ScKh, IH, t. 

31 K Host. ^. I» t. 4. Sturin 4. 
AuJ feucJir- \ Hole, australis Schrd, — /« //"u^- 

dnn^cn uuf steinigtm Jl Icn in V ^- 
sco^^nden,' in der sUdUchen Haijic ii-c^ 
ii<biciiS<t in llaiern nur urn IlcX'-fiS'' 
h'tr^ in dt:n Donnunicdcrungcn^ in dcr 
Schweis 7fei MuikaaScn* — Mar*. 
H 1 c n 5. Z. Pferdcgras. TTiyrsM. Spiculae Liilomp, ilosr* 
luf. Uerm^p\»tot\,muUco, snii. nia'sculo aristalo. Scpolu iauc^olala* Siigm, 
Wncte Tiliosa. 

367. H. mollis Z* iiu*IinH-nIn.«, 

"ia«ruJi an&ta gpiu- ulata exct^Aoul^-, 
^ndire rerento. Host. g. I. t. 3. 
f eerj I. :, f. 7. Sthrel. e. t. 20. 
V,*-.?'*^^. Rot. 1170. n. i>. 10-7". 
«;/(m, ill. t. 12. f. a, -- ^«/ 
"^(ild/idgcht, in Ge6u3i-Jt, auPddrai- 
*?*' (^rc/i ffdJts J)c.i/jc7»/ft'^ci f-ndBcl- 
S^"7. /« t^^v SK-hwciz urn Bax^ly Lau- 

•«»*«> im Jr«ii«, — 4wi. Jul. 4 3GS. H. lanafns Z. picHiter i 
W«r- us, ui'istwli arista liasiata iiiiJn- 
?n, r.t(lice iil>ro*a. Host. g. I- *- *- 
Xfcrs t. T. f. fi. 5c-^re6. g. 1. »- 
■io f. 1. F.nel. Uot. Ubt*. Hoffm. 

17, 10. — ^u/ tl'itsin , JFeidritmm' 54 - CRAMINEAE, 

C. P h r Ji jr m I I e », Trin. ScTiilf. Fanicula, Spiculae 3—7 Sor»e» 
flosc. inf. (^ nudti?, saperiores hermaplirodiu pilia o raciu siipali. Sttgm* 59. Haffm. D. FU XT. t. 9. Cvfta- ; 
don rhraoTjiitcs Hasp. In Flora h^ | 

Siimji/cn, — Jul. Aiijr. 2<- i69. Fh. comm%itti s Trin* 
Arundo Phragmitcs Linn, fi chic. I. 
\. 1^. Leers t. 7. f. 1. T:ngl. Rot, 
€01. Sc^rrt(i. t. 5 L 4. /^(JJf. IV. 

CJ. A r u n *1 o. L', Jlokr. Pnm'tula. Spzcutaf'S-^oil^iTae, flosc I'cr- 
UjftpUrotliti Lracieoljs iiilosi. Sci^tdci Uncoolrita. Siigm^ AJ^^ier-^iUiformi*. 

i/oat. IV. n 3S. 7>o«ajr arandinO" 
ecus I*. i7. Scolochlna arundinae^ 
nr. K, Scol. Uonox Gaud. CuJmUS 
ligiiBWieufi.. SjiecJo«i»simnui grani™ 
Florao alistralif. — ^n Fdscn in d^n 
SUfrpfiH itm Zago di Gu?da, vOrtuS-;- 
lUhaufdcr IsoIuLcschi s. dd PrnJ^^ 
a Sato , (iurgnano « . s.* w, Montfcr- a*, nt/ rfcn /n^ii^i im VcnHiariUdicn, 
ukivirt in Istricn , im Friauh a^ 
^anzai LiioraU bis Siidiyr<ly' Sud^ 
scli z, schciHt in dcr l^ilU tr^^<^ T 
CU 

a i70. A* riinii Turr, fipiciilis 
ti£-ri?, flo5r\iU$ exr.ctlen.ti!>u*, brae- 
f^olae extrrir ris ariMa njpicrtii rflcta. 
Cul'imctgr. Piinii Gm. C. ultiiiima 
Host* ^r, mauntanica ^csf* D<h- 
fiox mftuntti?iif:us P. 7^ — opqnenti 
^actUor, folia ancngtiora j 'sjnr.uiae 

lt»ATu aOf^piant. — In Suntpjcn j Oru- 
hen im T^cnctianischm: JMorctti* — 
:>x.yt. Ort. 2|. 

371. A. Don. IX Z. epiculi? #nL- 
tril!orig, fiosculia br.ictf:iiu nt-qtianli- 
buff. 5vAcac/ii;. t. 3. Kg. 14. A— C. 

r, Kartl-'r^e: hology'tinc xinzato* unifioraer 

alcciso-safnt.ita. Bract. uuUa. JJiactcola sein, ^f^-^^s ui sUgiua loniJiss** 
cuum plamosu-oi producttts. 

37-2. N. strict a Z. fpicft erecta. t fa^ctculata. -^ j^uf Sandhodcny ^^^ 
Host. ^. III- t. «. 5cAJl. 1. t. n.\ Trifun, his in die ^Ijjen, z. P- ff 
SchreO. i, 7. Lsert t. I. f. 7, -£.i\^X. C aitz r Mpp, cbtnso in d^ Scku'ci^' 
Bo*. 290, H. D. 1022. Toli^ inprinu? I Mai — Jiili. in d^n ^pcn spates 4 

a. Zcaceae : hohj^'r.ac 2^"nicu}atac : 

Cin. 2 e a. Z. illayj. PaniciUa* Spiculae snLbif^orac, flose. ^'''^^vfU 

oeutri- Bract. ^&m, eiibaeijuaUfl. Sractiola meiubrajiaDea, neutriw? soUta* 

^ria, masc. cemiaa. — J^cm. Spicae nxiUares spadicifonnes vac^mEitaej .^^ 

siflorae, fiosc hrart. Hiciilnra luaenualis., Iiractnola gemiiia. Styi. loi'S^- * 

Eiupj pendalus (raiissime Ljfidus ci. Dirt, sc, nat. caK. 0, f. 2..). 

5^5373. Z. Mays Z. foliis i^kte^er- \ minor jiraecox, nwdict val^an'* ^ 
rhnis marjjiae scabiis, "bracteia masc, j cjcallata, Semina riteliina , «pa'ucej 
laiireolatis acutis pilosinscnli's ciliatis. 1 oliracea et vai'iegafa occurrimt. "^ 
Blakw, 547. Schk. 2Si. Diet, sc, j CuUitfirt, aus dcm Orient stamm^^' 
n&U 9. Ma/a Zca Giirtn, t. 1. Var, I — JuJ. Aug. 

TAMtLIA XL, 

CYPEROIDEAE. cypergraeseh. 

Grad. nat^ Siylus conjugationo aoiluitua, sti-mata conceatraB^^ * 
ntnnero ternaricf. Mo rpll O n. V^esdatioT nodi inferiGres in vJ*"'*'"''? snbterTanei podo* 
i projitet exceutricam pontioueai tcuutvUij i^cocessn* exteatnce piO CTPEROXDEAE. 55 »Mpi fcnnae «Bitat*'¥tklit*^r re^ontlwil^ «emIt«veHft oatiaKcnlAta rd eompli-- 

tricnin fi'ttaut iuxolncnrm r^ttinUim, infioresrcntiain j»erp'*nuicnlnrem J^ro 
e/'is (Kspositione \A all*rnofim v» I fjvars^im sulFnlriimt. iJractcoluc (ftbis: 

•oliitani defiiiifRTntjtte — folifarino, r.uUi pxtfrnfte, mfnibrrtiiaroae , rrriytor 
tiu<Uui?a> fc\i.im lit^rbKcene am rorinc«>ap. — Pfores hf-miaphroilitij leb.r 
tiono recipror-ft f"n|jii«fJnm cliclinii. OfHncccum: ovarium ro::«lTr<* Irim ^J"^ T. luTbinnr^jM jirtnri.f Kehetnlioiie ib^jil.TiiHm, J>tvluS pliiriniis corn.itw*. nil* «<I (i' : \< vuni ncryf?# rPtlnrtiiJ ( 5. >1. artae 
, ^ , .nrrn«#atM* «leiuum tM^eia* , Jlijininta t^xxB ht^ 

oRUHoBfr )>m,i, lun^ihuliu.llitcr iimbrinl.iiA. Calyx Ttl inoiicyepflitit iitriru- 

riter 
tern a 
ntill 

bf'titioue '^ ^ Ijii.t , (jMi()[i>'lani •**)!» ru*Um<>ato rostr^ifa. Embryo miuuUis 
jentricn^ (in ^rasiiiijois t;xri;iLtr %, tat. ! ilJe) ia nlbtimuiu fnnnflffci rxj6 
ua5i rt'sidcnfl. -- Hcthao utjiluriimim j>.-\Iustres, per^iinps, fjuaedajii aanuae. 

•* Cariciuaci flores diclinii umtcquaqut imbricaii; 

fl>i. Elj-naceae » caiyetnttUo: 

pmrispicolosa, Sracica solitaria tillora, fluem maecuium et fenuctuBi 
arcto tbYrlvens, Sli^fm. terun. 

V,y? ^- ^^- 2B. Carcj" IkUardi 

f* yiU. II. t. 6. C.Jicrmanhrodita 
J^»J. spt. (nnn Jcr/.) Sckk, Caric. 

i s, Friili- ^'iidlardiT>c^L ap. Lot 

Fimins ei ultra, terVs, \it foiii cnna- 
cnIato-ff;retia sulcatus, gpica teriui- testace^ palliile margiuatae. •— j4/i 
irncXcutlft g^^i^'f^f" ffugein dcr ^Ipirij 
{ktins Sumpfliihm::.c ! fi pp') lOrzugtich 
in Kut-ni fieri- utff dcr Loiter am Glock- 
ucT , hduji^r auf der l\fa . :THz*n. 
mif den kbchsfen' Tyroler ^Ijlen 1S12: 
S ieh er^ dasclhst im Suttfatthcile ^ . 
jp r f> I i c hf auf dcrt h'dchsicn ^-^Ipcft tier 
xoemilichcn Sckucis.3 zucrsf an (Uit 

.. — ^-, ^j,,*.* .^.„..- I Oucllen der Candcra im OasternthitU 

•^UsextrorsumpauIocTassiorjbracteae \^efundax, *- Jul. Awg* 4 

Cv, K b r e fi i a. Tf^iltd, Kob resic. Spica terminalifi oompc- 
Sita, spinilno Inf^^ralps icferue feniiueaB superne mascuiae. Britcieoiu »»»*■ 

Stigm. ttrua, 

'Tucta. — In VfutscMand nur scl^crij 

in Kiimthaif /usher auf der iSTargec- 
ritiert'-f der Reds ch tit zenctipc undauf 
tier Salmthohc bei Hi. _ ' lut i» 
OhertciirntJicn: Hoppe, d<tnn ijiS 'i- 
tyroi T Elsmann, in der Schi. ,.;; 
^lcichf<ilh s<hrselt£fi, a?n GUtschrr an 
den Ouellen der^ar und mtf der Fur- 

Aug. 4 _cuIorniu nuJia, ieuinv«orwjn LiTalvi 
A*«*^?*. ^- cariciua Jp^iild. Carta: 

^^crt.ta^n.ped.t.feo.r.s.c.^ ' 'ida 

^^hk Cnric. f. Krr. £.161. C. huustris ^a^6. Sc fif monolcua Srtu Engl. 3 J>f^t 1410. r,..Inlis, li-iian, eir 
•ra^H txionni loHis ranaliculatis —-re 
J^uefns liejimm explauatis a»],Io ion- 
fj^^s, Spicae 3 — 4 apprcx3r*i?itae, 
. '^tteae tuscuiQe testareo mar^inatae, 
u» acniiiea arisiaeioxme prc- ittfiuia lib, Cariceaei calyce utriculoso* 

h .^ i p TV e a. P, J?, Seg *c. Sn?rG lerminalis rum ftXiliaribiH as 
'onini*. Bracteola ^oi^rn. cZly:c utj-icBJatus. SUgmata bioa. Uincu^ 
*** *iejil(Uitt>, ^ Cctriccs anctoriUus in p,ireiiHiesi adsrriptis, 

A. Vigmae gmuinnc: spiea ggHturia^ 

a. dtoicnr I 3Te. V. aide a (Z.) splca sfmpU- I 5upeni« margiflC bi^pitlU, bra^t^r^^^ 56 CJTPEROIDEAE, Visruea. bw, raJle« repeal. Eti^l- Bot. 543. 
Fl. D. 369. 6t/tA-. Carices t. A. I. 
CZlnnaeana Host, gram, atistr. III. 
t. 77. C. hinis Hf}j>iie,€. paniUrlu 
Zaest ad, Jrin iibw« Jivcrgeiilibus, 
dciiuim divarirjiiis , Jimiores tautujii 
en^uiitiir. — ~/^>tf J\Toor?taJcn, heson- 
dtrs in Gcb!rgen tics sudtichen utid 
mUtlcrn Gciicis. — Mni. 4 

377. "V. D aTalliann (Sm.) f^ica 
•ixnplici dioicRj ixuctibua obloago— 

h* androgyna f Irtnreolfttis Jomum aerroaifi nwrem^ 

Stiibris, radi» e fasnVuInfa. 5 c heuchs. 
t. U. 1. 9. 10. 5ffeJt. Car. 1. A. Q. 
AT, f. Z. n. a»u. 369. St. Bt4. i"- 
C. afoica /fos*. g. I..t. «. S4i»t;7b 
50. C. JcaAra Z^/'/'. Vftriat rarii^ 

J*. Zeil. IS^S. 32^, — ^uf fcuchUn 
il^iesat, — Man. April. 4 578. V. piilicarls (/-) spka sim- 
pb'ci andro^vna eiipf r«e attenu^iM mn.«- 
oiiLij frnctltjus ubloii;!,i6 teretiusruUs 
ffL^bris TitriiKjiieatl(»nuatis deinuin re- 
fifxia Lr.icteolfi oMoiiga p&rsistente 
lon^i'oribus, Sc/i^, f.A.n.i. Sturm 
S. et 53. Leers t. H, f, 1. Sv- Bol. 
«i3. f, 1. C, lysylloyhora VU D. 166. 
Spica spadicen, rulmi s^^mipe^lalos et 
P'?J<iIes, — ^uf Surnj{fiiucsfn , h<iufi-^ 

fer im nardUchai und miiihrn Oc- 
Ut€, — Haw 4 379. Y. capltata {Z^)^ aprtft >»- 

drosyn;* fiul>globosii, fnictibtis subrC- 
luiido -ovatis ariimiiirtlJs g^aljerntni* 
coinpressis , brat leola OTfltb '^ ^" jj'"* 

Y. 60. Sturm 50, CapiuJiun tesM- 
coum radix fibrosa, rp^piiosa, Bcafu* 
circiter pedalis. — In sumpfgfyt *"^' 
(i!/, in iscncn OcganJcn I ei J^ussen w 
Tyrol '. V, Wr<ilich^ um JSlunchtn, 
Jltcmmingen, Tc^cmsce u* t.w^ZiiO^ 
carini, auf dcr Sascralnc xnTyrQi- 
£schzLeilcr. — Ma>. Jun. 4 B. Vignma genHinae: gpiculis jflurihits a7idrOg^'nif$ 3S4. "V*^ foetldft {AU.) spiculis 
OTBtto'capitalis , irurlibiis elJipsnideo— 
f^'lmdriri5 ro?lrato-l>iluli8 , l>r^( teolis 
t)Vati$ ai nraiiiiitis Fpadicf^i*. Schk* 
Hli. t*0. Sturm 47. — ^m SidcnU- 
ferncr in SuiHyrol: Fleischer , am 
S})iugcn «. .Si. BerJihard in d* Schivriz : 
Schleicher, — Jul. Aug. 2|. fl. CQpitail9t 
ovato ^, _ _ 

gt^rriniis, bract^olis ovatis aculis 3vh~~ 
xsiirrocatls, ciilmo iiicnrvo, Scftjt. 
t, HU. 95, F.nel. JBot. 927, Sturm. 
47. C. j\*ftcjfoUa ^11. ped. 02. f. 4, j 
Bigidsj palmaris, spica te*iaceo - spa- 
dkea, folia tariuata. — Siidtyrol auf 
dem Sc/ihercn : PunJe , Svhuciz .- 
SchleichtT f grofsere Ahlinderunfr 

lis H yi. Sturm 47, C W^cifolia H:^*^ 
svnop*. C. elomcrata Host* gr- '' 
^H. C. //osfii Schk. Xi. ». 3'2- per 
pftM*!, scapi palmares et ultra tW*|«^'^' 
^labrij ioUa aY^i;u3;)a complicata, 6<^ 
l>ia, bractdolae J=pa(lirerte pallido u"^'"' 
uinatne. — Sei Jfien auf ffrasif^ 
fiiiscin, am Kahlenberge : Sflutt'* 
l>ei^^ru:j: J^rcsL bei Tricsti -^^^'^ 

s chu chj auf ffrasi<rcn''Sa7tdplttt^^^^ 
Pesth: Sadler. — April. Mai. ^ 

3S3. Y. cliovdorrliiia {l-\ 'f' 
I cnlis orato-capitatis, fraclibus ^y^^ 

cufmo tasi raaioso adprepsis. Sen • 
1. G. et li. f, iU ru dai>. i406. ^.^ 

▼aide repens ut C, hirinc, folia n2*^ 
la coliuo adsreiulenie pedaTi luiwaito- (Car. mirab 
Hernhard : v. St.) auf dcm St 
Cliarj>entier* Jul. 4 

3S2, Y. stenopUj'Ua iJT^ahlnb.) 
a|)icuHsobloneo-capitatis, basi brartea 
otato-mncvouata suflultis, fructilius 
ovatLft cawprefsij nervogis bidentatis, 
tracleoliff oraUa acutis. Schh, t. G, I ( 


--fil: u ez fill r (*f'o • j_ 
der JMitrl^, hci Berlin: Hf^uer, ^^ 

Scldisif/tj Kaittrslauiern in 'f^^^J"'-! 
Koch J um ^ufkirchcTij Vrifimg ^ 

Baiern: Zuccdriniy v* Sjul^^"* 

— Mai, Jiui. 4 

184. T. Oryp o s (Seh I.) apica I brActflola«ttbrotniidft!oflsicrib«9TCi»J^ 
oblonga conft^rta, spirnlis tribus al-lincurro tereti. Schk.t, Hbbh. i^ 
temi* npproximatw subrotnndJs, fnic- 1 Refrrt fere hmnileni y, sfelh'i'^^^ | 

tiUtt* OAaio-oblpBgii bifidi* incurris I spici^ae densiorw, orato-ebioflfi*** | Vig 


CVFEROIDEAE* 57 erectae, sp a<Kceae. Kflumn- Of ?fZ 
^<=ili^<irMui auj bumpfwi€sen i an ^l~ , 2So %. HeleonTiiites (f/ii-^.) 

^uaternis alienn's elJ.p.sOitleo-si.LiiJa- 
n« approxiniatis, frucUbuscompresso- 
.siiblnqnpfris Iuvi<feoli\<=fiueovatis aru- 
n«. Ac At. t. li. 97. 6? vftr. «»««.•*- 
Y^^J-^pp. Stur?n ^7, jRa.1. libro5a 
suf>repPiw, lolift compUrala liiteaii- 
"^;ni*ta, exlrorsmn scnbriii«c»l.i. sca- 

cV ■; ""T- ^'^^^■«*^'*« in DrifUftg: y. 
r*l^^\^' ^-t^Qpina {Tp^hlnb.} spi- 

F^s«is rostcatis iu\o?ris, bracteoli* 
o^atis „,arpu.ati>, Sch^. t. Y. i". 79. 


3S9. V. stcUnlata (Ooo^h) 5m- 
ca aiidrogyna composita, stiictilis sub— 
yusteniis Veiuotiufirulis iiifeiTie mas— 
cujis , fructibus ovr^to - anuiunalis bi— 
dciifalis mareiue ojliato-serratis iiori- 
zoutalil)u5, bracleolis ovatis acuti«, 
Schk, t. C. 14. JF/osi, g, I. t. S3. 
E115I. Bot. 806. r. muricaia f)* D, 
^JSi. Zr^r* t, J*, f. 8. C echinata 
l\furr. Roth* Cf^\iii05a, ererta, pe— 
JrIiSj sjiichIao Tirides iJ'inuiii slellalc- 
pateiitps, bracteolae epadirea** nflrvo 
pallido inargine ajbido. — ^uf fiuch" 
ten frra^ptfits^cn, an (irabcn, .'"EiV^cn, 
durch das ganzc 0*:biei. -^ Ax.ii. ^ 

390. V. mnricata (Z.) /P*^"*^* 
Ovatisconfertvmcblongo-spit^ati*, fnJi>- 

tibus (li\orgeiitiliu*i 0>ati5 plano-cfii- 

Tcxis Ijid»^i^tntis iWiato — s<^rratis basi 

niarginatijj brai^teoJis oMoiiL;i8 ari^la— 

tis. 5c Ait. t. TL. f. 2^. S m, En^l. 

Bot. 1097, Hnbita fT. vulpitiam refert 

&t'd lowge Jeiinior, f'picuiae mapis ac 

j« praeiL'd. npproxiinatae, liratteolae 

iTe praetn^deutifi. — -^h/ fi*^chii:n 

fl^icscn , hcsondcrs in Sand^cgciidcn 

durch das S(imc GcbUt. — ApwI. 

Maf. 4 ^ 

391. T. -vireiis (Zam* et Dec) 
5picalis 7 — 8— stibslobo&i* infra inter— 
r^ipte-spiratis, iuJiuia longius bract*?a- bra rtil'^*^^ i"™P^^''^'^ Jiiargiiie sea- I ta , fn, rljus o\ntis bideuifktjs, bra.- 
di^'a 1 1- 1^ adsceudenle pabuari ^ «e- f teolis OTato-cuMiidafi.* vTrpntibiii". ( nl- 
o^fedah l.unnbora, bracteol^e spadi- ar^ "l , i-'' '^^^fiochuli.at von Salx,- 
eZf -^ ^tV7i Jvashbdcn am ohersiai 
"» rff*- Schicezz. ^ Jul, ivug. 4 
arnVnlvy* **'M?artiia f_^//.) £p,*ca 

lis j^7^"I'^'^**^*=^« rostralis neoo- ! teolis OTato-ciiMiidati.* vTrpntibti*, Mil— 
mo gupenje ecawro. C.ioliacca Schk, 
t* Ee. 21. 9l» C. ncmorosa Xumn. 
Jiost. anstr, IV. t- Si- — nou He^ 
6 en t, Haliitit^ praecedt^ufi*, spii ulae 
retttoliorP^j fnictits brevtor^s^liraLteo— 

erst van Si:hreh cr untcrschtciicn ficz 
Xtz/j^*^, li-achst an firulertj frucfiie/i 
QrtiCfiy vicihicht durch das gan%^ Gc- 
6Ut. ^ Mai, 4 

392. V- hrizoides (Z^) spira an- 
iTrogyi^a ronipo^ita suLiIiSlH ha, $}niw— 
Ii5 sittfMimi^ altemis rnnatis fu?ifor— 
4 K^';-l^** P«ciifori-5 .Hbdi,!f«nti-- 

UUTf'^'*^"*' fi' da». 1403. C- 
Vim '^''/Tr ^^'^^if" Schh, t. 

4^ «."^'^^"L**y«» ^'^ fe'J^^* rfLc -^r; '»«'• au* l<ti>j>lund. — ilai. 4. ere<:lus, tenuis pedalis *;* ultra , tn- 
qn*»ter frrj^proe retro-ycaber, folia an— 
giistisshna lonpiasioja, Jipicubus srrj^iui- 
neap, brarteotae OTato-at utae nerro 
Tiridi; atricuU cariaa n*r.iqn.e alata 
ciliiito-serrsfa. — T^r'^Jif^it'^iSi in Ztoub- 
iciildcrn. — Hai. Jim. 4 

393. T. argrj-o^l ochin (Horn.) 
spictiJisoblonse-SBJcaris distirh,* 4—6 
Aiterais obOTali*, iructibus cvaUs a^o- 

5 ** 58 CVIEROIDEAE, y>'gnea tpolfie flreenteo-albae, bradeis spiciJis 
longiorilnrs, t'l. dfin. 1. 1710, C. tc- 
nufs Scht, HfiLitus V. muHcatcic et 
virentis , sjiinilvie teitniores, liractea 
»elac'.'.t siiirultae, bracteolaealb.ic ner- 
To Tiridi tl^^mHin Mrflmineaft, utriouli 
rostrum hrerins ac in V* muricataj 
loii^ius »c,iii virente» — In feucMcn 

Bchen Friedrichsruk uml jftcinhcc/c, bci 
Hamburg t Radoljihi, — Mai. 4 

^ 39}, T. canescfl'ns (Z.) jpituKs 
JuTiefiiis altemis approxiinail5 rvliu- 
(b-aceis iulorue innsculif , fruc'til»us 
OTfttis lilruio-coiiroxi^ aculiusculis ore 
subiiite^ris erectia brArteola cvnta 
«cnt.t loii«;ioribnfi, culuio triouotro. 
n. D. 2S5. 5/«rm 50. f;. curia 
Good, Sm, T.nat hot, 1-5S0. -Sr At, 
t, C. 13, Hosi.^%. I. t. 4S. C. cinc- 
7-«'a IJ^'itlu tericlla EkrJt. Cespitofa 
erecfa linbitu V. viientl? , ivliifuUs 
imbrH:dtis iftCi'Icdfstingueu^Ia, tractfeo* 

ll^icscrty an Grubm, Tdahrandcm. — 
Mai. Jim. 4 

cvlis 6 — 9 laxJnscule $|jiralia altenii* 
sultalotjoso-turlimfitis, friu tilms ovnlo- 
MteniialJs nerresis jLitiil/s ijulenlafis 
I>rai:*eala OTj^io — oUlottSSa iongioriliHS, 
cuJmo triajipulari. S c'ltJc. t. HIiIili. U 
192. Sturm 50, C. cancscais i. «?- 
picoJa IT'hlnb, C. carta f/runnescens 
Fcrs. C, Va'snonis Si eh, Teuuior 
j>n*ece<lente, cwlnu laterifjiis inter an^ 
g«U>s e concaritftto acuattis r<jnvexis, 
FpicuIaftiniJiorfiS, bratteola nj/jins a<'ii- 
ta cwm utricwlo lirunucptf^ns. ^-y jtuf 
■Alpcn im nih-dlicTien Tyrol undObcr- 
knrnihcn auf der Va?ti:r^c und d^m 
BcdschuJzm : Rudo I'lfTiit lei Heil- 
gcnhlut Oil etttas feuchicti grasigm 
iHiitzcTif Hoyi>c, Si.rtweizt Schlei- 
cher, -^ Jul. Ang. 7^ 

396. T. leporjfln (X.) spjculis 
S— - 1 ovaliUws altemis approxiniatis 
intcniff inasiulis, frttctiliusoTatM mar- 
ginalisLidentah* citinto-serratiA Lrac- 
teglisyue credo -patnli*. I.errs t. 
1*. f. 6. Sturm 47. C.Qvnlis Good, 
E»pl. Bot. t. 306. n.D. Ut5. Schk. 
t. B. S. Host. g. 1. t. 51. Praece- 
(1eTiti)?u« roljiij-fior, folia lire^ia, cul- 

iHUS trijiomi? pprlali^ fit tiltra, ulricu- 
Ins utriuque ala Tirente, bracteola 
r;-rnfo-lanr*'oIata spadirea nen o -rirj- 
di, laar^iae paUiflo. — ^n Orubrri, 
Tcic/uiu -^ j\pnJ. Mai. JaU Aug, 4 397, "V. Sclirc1>eri (Sclirh} ffi- 

nilis 3—6 ovalis aUernis conf^riis m- 
fernc ma.^rulis, fnn libiis ov.itis MJoo- 
iCitis nerrosis ^laljri? , bracfaoh's ova- 
to-oblongis acutifi. Host. ^.I. t. 46. 
5cAjt. t. It. 9. f. jir«<rc(Mr 5c^^»:o- 
Tion Jacy. flepoii.?, Icinije, palmari* 
et ultra , Fca\>i tri^oiii j foba paulo 
Immiliora ,- njignstijsijuft cnii.ilii}iJ-i*^» 
mnrm'ue .'^caLva , Lractoctac spa<ltceae< 
— J^uf irockamt ^nhiihcn , I'ddrair 
ncn, — MUrz-~Mai. 4 

30R. V. (UTisa iHudi.) ?riniKs 
oMoiiiiis allenn's ronfcrtis pnperjia 
irtKsiwlis, fmciibus ealicoUnulo-OTji- 
tis luaryiiiatis bi«l(^utati^ , I>rin teoJiS 
uI>Ionp,i*» *c\itts sutimnrrona^is. Sckt^ 
t. li. Vy. fil. Ki>iiJ. JJot. Joy^-/' 
schocnoidcs Host. g. I. t.^S. C. ftj^ 
/>riV^/ Zam, 71CC Schk, marnifiat't 
Oort. nevSchk. C.ausirhica SchK> 
C. Ilosiii Hpp. Horusch. ^'-^C 
piduift lie riot, noa IVahlnh. \^' 
ncrtolonii Sc/tk, t. D. 18, et Brrr. 

■10^. Bepciis, i-Ji:uluitj pf>an1i5, ?(^aj>fc 
lri::oin, 5|ii<^iilae fusrne, bia*te* •'*6^' 
(liiia, — .An^rnsigcn, subtilpinisch(^ 
PUiizcn in I^sincu, auf SitfiifboJcn i1^ 

VcJieiiamscJicfi , vori.ugUch '"'^ -^^ , ' 

«m /-Tiv des Mo/ulsi^e's, am Ufir d(S 
Neasiedhrsee's iniSundc:. Volhrtef^ 
-^ 34ai. Jtin. 2(. 

399. V. r e m t ft (i:.) ^P'-^^Ji' 
fractiflexD - cpicatis alYemjs xewo^'s 
Jiiienie loascuiis , Lrafleis^ folia*^^.^^ 
loupisMnviSj fructiLus ovatis fttw»^^^ 
iiaiis biiidi.«icoinpres.':in.«niIi5j br^"^-.' 
lis ol>loii2is. Vy. D. 370. 5<r?^^--^-5; 

23. riigi.Knf. siQ, jiast, s* ^- *'Jr 

Leers t, 13. f. 1. Sturm SO? =^a 
pus teuuis (leijili.« trig onus, Jaevi*, P^ 
•Jali? el ultra, .«pi< ulae rirenies. 
^uf fcuc/ifcm- Jiodcn, rtttist ia ^«**^ 
wiUdern, -" Mai. Jun. if 

400. T. BSituittghnuseniaB* L 

( ti?, irucnou? oTaio-acHTiuiiat.a -- 
ccmprospU r.nijto-^pnaUS ^^'*'^^^,^ , 
oratani alLiaam disco testac^am ^ 

luiuoa loTiai65ima. — Vmecedean , 

folia bracea.;?, , &er[iieTili i' la tenu<»s iliiii*) Iiabitum autemng 

ot inflore^ceiifiaiii serjitentis ^*^ij^ i 
Scap«5 fnporne iicaber, l"«*=**J.-^ ' 
twm uifima fpifam neqitat, m'i^^^^ 
breviores , s\>iculae iuiTui.« J^^^^^^fe 
braoteolae latiores , «er*o ^^"*JiJff#j 
apic€ ©TaiiM^^ote , ulriciilus arg"^ Vignea. cjJiato-serrafn?, inj^nnn?.— //i 7^^/- 
^akn, Quf feuchun Jf^escri des 
fjutohurgcr Odnrgs „hci Dissai" : 

<0I V. axillaris Cr? J.) spi- 

CviliS elon^ato rocfcqiic jpicatis alter- 
ws, lufenoribus ^iibternatis remoli^, 
tmrhbns oya[o-a( imiiiiati* ]nHdis com- 
pre#sis ciliato-strrntis lii\i( teolam ova- 
J'lm aculum iestaceani ac*rpiaulib«s, 
uraftea uiilma Ciriiutto-Uinuutra lou- 
fiu«iina. 5f/;^-. t. ja. 62. — t. t)il.'^:2. 
^ul; ^ mun'cata, — r.«|il. Kot. 9^3. 
^raecctlejitil.ns rfniJ.'or pedalis Pt nU- 

1 ("^ ^"^ Safnpfioicsai in Jj^csi- 
P^alcTi hiiDrihurgt J^eihe, in ThU- 
'^'SCi wid Siul^m, — Jmi. Jul. 4 

..,! 1*°^; ^* eloii^ata (I.) apfcuUs 
s^vviiuiojonis alteruisapjiroxinintis cy- 
"iJdraceis niferuo junscuiis, fiut:ti!»us 
CTj^to-aruiuinatis ftm.^rWnntfs nerrosis 
Pfitii/is iTacleola ovala obtasa ioiiuio- 

^0^/. e- 111. t. 79. Eu^l.Kot. l^'^^O. 
OJurTn 50. C. muUicuimis llhrh. 
mi^<iin Mnch. iUvcri^ais Tliu.HL 
J-espifo5a, scan»8 trinnlner reti^-sf^- 
?fr, se.s(iiu^,e.t.ilis, folia ai>icc Irique- 
"^^j ^picHlaemimerof'ao^ oblougae ?tra- 
»meae, arrectao, dennim patejitl-di- 
vergent*^?^ ulnruli rostrum furv»- 
«'»», bracteoU 5paai, Pa all>o-)iinr"i- 

<« 6ra6c«, rc;cfec«. ^Mai. Juu. ^ 

-^' ^.^' 7- iaterniedia (fioorf.) 
'PHwbs altenn-5 confertis, iuleriori- 
"u« remoliugrnlKS siipcriorilms el in- 
"nonbus femineis, intermediis ma?- 
l»;fii' 'r"^*''*"s ovatfs Rubinarginutis 
S.7 t Ciliaio-sorrafi-s culmo ?rerto. 
Wn ; *' ^- "- '^^ f-^gt- Kct. '^0^2. 

r ^*f- P i. t..50. Ilayne Avzas.Y. 

X\ *" "''^^"'•la Ccfrs t. U. i. 2. I. 

y ■ L. disticha Sc/ireh. liuUs, 
^Y//- ^/*i>ata **oU. I^.'pena, s*a- 
ps tn,meter peJaU* et nio-R, 5picu- 
"« H'^-idiOeae , raiimse brai^ca ovala 
^ace^pro^Iiu-fa , spirain suba^^nnaus. 

^^cJun, Gruhm, - Mai. J«ii. 4 
fBlSl:!'^' '-.epens (Be Hard.) fpi- 

H, !?fii' ^'^'♦*'*"s oMonsis ar„mina- 
^ift<Us compre5si« mai-cine ciUato- 
!^;.*». Schk. t. li.-. I. 1J5. ,Se- CyPEKOlDEAE,' 59 40-5. V. arenari.i (Z.) spTrnli* 

alfernis confertis, .s-uperiorlbTis mas— 
ntiii?, inferioi'ibuj' femineisj iutcniie^ 
liiiS apici^ niafcalis^ fruttibus oratis 
alalis bifidis riUato - serrali^ , *:\iluio 
inciirro. Schk. t. B. Dd. 6. Moat' 
p. I. t, 49, Hayne Arxnp. V. 7, 

Sturm 2. E«gl. But. O^S. Fl. (^ir*. 
176ti. Habitna f*^. intemicJiaCy vabld 
rejrit"n5, rbi^oiua balfameiuu, Spiculae 
nitnu*: numtrosaet minor*"'.*, e<Pxn«- ali- 
lef (li^pDjiitus, iitncu!ii6 wtriiK^ne ftla- 
In -«rnnt»s. — Im ^luf^saudc , aMjr 
Duncn, int Tton/Iicftcn ujtr/ mitiUtfi Ge-^ 
fnei, wohl rt7\^'t bis uhcr J^^raftkfurt a^ 
il/. — April. Mai- 2\. 

*J06. V. (liTiilsa {Good*) fpirit— 
j lis ovati.s supcnie masfulis approxi— 
matis, inferioribiis ^ulinp^Tepnto -Te- 
utons, iructib«9 erectiusculiS ovMis 
plano-coiivfxi* bi'lt^italis laevi-jnar— 
;;i»atjs. Hfickeli t. M. f. iO. Schk. 
t. BtU >Vw- 89. £iif:l. Bot. b2;^. 

/lost, ur, T. t. S5, Habihis J^, vi-^ 


rc/tlt's Pt TTiuricatae , ciilmi teones 
etric(uj$cnli, spiculac albo-rirentes, 
iur»'riores Sttbtoniatae Lraulea luu^is^ 
s-iniR suffultae, bracteola o\ata nmld 
albitla, luedio te#tacea nei-vo viridi, 
llano seqnilur forte; J^^ guest ^j halted 
BiUi^i^h, Cat. seni.hort.Moiiast. 18^9. 
,j amiiigit inter C divuhtirti tit laiia-' 
icum. , ab ntraf^tie voro diitiucta. *' 
Diaj;iiosis tamcii Jion lit^uet, '— -^Irt 
Xuuncri, in Lauhwiildemf bet Zwci-^ 
hriichcrtf iml*adcrhomschcn : JT^cik^f 
hei 2\Tunc7i€n. (J'on lien ^nfUngcrn 
mcist venvtcltselt und dcshalh in drn 
mcistcn Florcn au/jrcfa/irt.)-^ Mai. 2^ 

407. V. -nemoros^i (Rch ent.) 

spicnlif num€rosisternatimf]iiiinatioiT« 
aggropatis oyatis cojifertis superaff 

Iiiiasculis, £jn\rlibii5 patentibiis oralis 
aciimiuatis bidentalis loarginatU t^px^ 
J>re?si&, brarteolismurronalia, brni-tRis 
ivliacfio-^crtaceis j|jit;ula loHgioribuy, 
Schk. I. D.Ud. o, 186. Sequent! pro- 
xiiija , tf^iHiior taaieii , pcdalis et nl— 

I tra, ^'taiiQiMKOTis, 5«apii5 oa^i tere» su— 

Eerwe tnVjiioter, epiculae vtreat«s, at>-. 
revialao. Senneiiti* var. iimbrA^aT — 
^71 fcucktcn SUlL-n in l^aid^^-6usch, 
Xeumark, Jf^estpkfiiaii 5«cA#f»- — 
Mai. Jm\. 2\. 

408. Y. Tulpiii:! (Z.) *F"cn'*'-^ ■"" 
inero«is teniatim <i»iaalinii'e n^grfga- 
ti> oblonsis couf'-rti;* *up*-mo »a*ca- 
Us, frviHiLu5 oratis bidentati* com* 
pr..»50-trifjiirtris pnteniibuJ^ Lratteo- 
lU ovaiif acuminAtU, bractei«*e««i>e»». 60 CTFEROIDEAE. Vignea. .Schk. t, C. 10. Most. gT. I, t. 56. 
Engl. Rot. 307, FJ. B, 308/ Zcers 
%• 14. f. S, BoLiistioFj non raro bi- 
petlalis, xiridiSj silica crasaior, spicu- 

*39. V. teretiuscula (5c^jt.) 

spicis ftiKlro^yuis coarctato-pauicnlatis 
supeme masculis, frndibns ovalis M- 
dentntisiijarguie ciliato-berrati^, Lrac- 
tftulis oyMo ctispidatis^ ciilino ijifenie 
tereti, superiieebtnsetriquetro. Sckk. 

t. D. 19, t. T. m. Sturm 40. Eiicl. 
Bot. 1065. C. diandrn Jloih. Ces^ii- 
tP» tejines scajiis panris petTnliljus et 
uitra, folia scapuui exce<lft3iti*a J cari- 
nata, spiia fciniJifiu'a, bructeoiae latt; 
«:Jbo-mar;:iTiatae. iririnil. Fn'miMihae- 
ricus, lati-rostris, — ^uf TorfLodcn 
an Griihaiy niclt gemcin. — Mai, 2}. 

*10. y, paraUoxa (7f.) spiels 
Aiiaro^Tiii? angusie painrulalis auper- 
ne ii»a.«Guli9, ramis infpnorif>ii!? remn- 
tinscnlis, fruclibns enbrotiiudo- OTnti» 
rostratis Tii'Irnlatis rj;ine tupeme 

wliato - serratia. ■ $c?ik'. t. E. 21. 

C, J^igjicae ejturiae carififormes : 

an. T. iQicrostacliVa (FArA.) 
Sfffca androgynaterHi-cltloii-a «nper- 
ue niascuJa, fcjtumeis fiubrjnatemis 
apssilibns cyliiidricis coiigpsus, frucfi- 
biig ovato-aciiminalis coinpre«j-if acii- 
tis bracleolam OTatam snl>aequaiilibns, 
,Schlc. I. C. U. TeuuJs habitu fere 
T^, hrizoidem rt^ferens, ?pira tfstncea. 
— j4uf Sunuifwiesen hei liftmen : 
Kth, and Mertens, Steyermurk :, 
Gebhardi hci Danzig i Hoslhov, 
chcdcm in Schhsien 6ii Ji^ohiau auf 
di-n jyiesai urn die Giiscnmu/Uc : u. 
Fioiov. -*- Jun- 2|. 

4li, V. saTcatilxR <Z.) spica in- 
firoa subpedtiiic\Uata, superis subsp.*- 
rfllbus oblongis ohtusis, bracteis sub- 
foliaceis aurirulafis, irurtjbus brarteo- 
las obtusfls af^qnnuiibns elliptlds ob- 
tnais snbexrurvis. Fl. rfnn. 159. Schk, 
t. Tt- f. 40t f^ttr. Car. eompacta 
Ho^}i. spir. fnrbinatjg aessilibuscoin- 
partis. -- Bifida, jinlmaris pfdalis, 

JViesen in den Sudeten ^ Schneehcrg, 
in der Grapchaft Glnz , im Gcsvnke 
ttvf dem Kamme: Giinther. — Juai 

414. V. 

wectis, roeiia basi mascula, fnrriibris 
oboTatis tracteoiaa oUoTatas obra^^iR 
exc^dentiLua, Schk, t. Aaa. f. isi lae uimirro^lore*, bractcae treviores 

— ^n Griihenj Teichm , in SUm^tfL/t, 
Mai. Juu. 4 l>i color i^U.) spic'g 

unlatis RuLfasiigiatis ■Sturm SO. C, eancscens Host* g» I* 
t. 57._ Praecedtiiti pnilo robu^tioTt 
«najni.« trioiiftLT , spit nine loiigiores, 
bradcolae lauccolata?, iitrifHili roslrtim 
bieTiu.«! aft<{uale. — ^uf Moorbodittf 

un Gfdbcn hicr und da, — April. 
Mai. 4 

411 , V. p a n i p 11 1 a t a (/.) fipifis 
andropyin's paniculalis siipeme di4*- 
culis, fruclitus Dva1i« rostro cunulo 

niarfiiuato £»Sn cili ^to-JStTrnlo , culino 
Iriimntro. FI.D. 1116. Eu^l.Bot.lOM. 
ScAk, t, D. 20. Host. ii. I. t. AS. 
Zi-cr a t. 14. f. 4. Sturm SO, Ce9* 
pitosn 1 — 2 pedaHa et ultra, pnnicula 
(l{fiiiuui palous, bratteae mediuies, 
bracteolat^ ovnto - acumiiiatae ferm^i;- 
iiea**, a!bo inarginaln'^ nerro Tiri«i. 
— ^n Sufnpfin , Crabcru — Mai» 

Jtiii. 4 

ae carififormes : 

Sturm 47. C, tmdrogyna Bal^' 
I*aliuriris, folia Intiti^cula i;uijuopari"» 
broiorn, 5pira iiiiiina noii raro re- 
Jiiola,' iojijjepednnrulata , bracteolae 
atro-piirpurf^ao nerro viridi, iitricidi- 

que cae^io-Tireuleabrt^Ti.-ssiTiii--^ v^«/ 
-^lycn am Hundc der Gictscher auf 
7ias<cm Sandct Moni-Cinis : Schlti- 
cher, Aurnihcn, Sahburg , Tyrol: 
am Glockncr: Sieber^ GrQfitf"[ 
IMicIichhofer, Margarit'^^n on 
Hcilgaihlut: Hoppc. — Jul. 4 

415. \% strirta {Good.)^ m^^ 
Biascnla tPreri-fnFifonui 5oIitaria, «" 
niiueis cylindracpis attenuatis sid^'"* 
bus diptaj "' ij iiiiima brevissiwi'^ ^'" 
*erte pedimruiata, fnictibuft ajibglcb^- 
.^i? acutiusctiljs ore pertueiii Lracn-'oia 
lancecJatn atutii ;Ia maioribn?, *?' 
iii» atrirtis intws Lisi fibi ^nesis- 
Sc7ik. t. V. 75. F.fr. 9i. tngi. I^^*- 

ftK. Jfoat, i. I. t. 94. Sturm ■^' 
Pedalis et nlira , ripens, glanoesctrws 
reppns, foJia scapo ttiiiiietroiiu'n^^J*"' 
stfirtaj bmt tf;o]ae spadiceae ii'-i vo W' 
1e viridi, utricuhts breTirostris. "^ 
A seqnruU' etiam reticaiu fibrose ^^' 
trina* int, rc.edf iit> distiuguiiiiT, — -'*'' 
Gruben, Tcichen, — April. 4 

416. V- caespitofia (Z.) "r'"^* 

ima,«mU f^oiitaria , ieroiiiei^ cviinari • 
ry-ii obtBsi? siibf^rriis distantibuJ, W** 
iima breri^-uae exsertt- pcdnucnla'^t 


/ irHctibns orftM «Ti!>2lot05rt ere hvr-vl 

perttiMs brndeola ovnla raa jori!>us . 
Schl:. u Aa. et Bb, SS, Host, g. I. 
»■ 91. Fl. aan. l^Sl. Xui;!. Bot. IS07. 
Sv. Rot. 222. Sturm SO. Omilif 
I>?'Ulis, TiriiUs, ilense ce*pito8a, folia 
•capumiloreiilein siiLaef]ii.-»i»u«. Varial 
jufcigniter. spirnnim forma a snb^lo- 

procPileutK item iiuerliane infcrinrum 
fegiiU -vel loMiffime jipilimrulnta, 
imo J-flilicali. liiactcolae spaaic<*ae 
jerro viwdi, nnriiis viridej.^- v^|> 
Jtuchtm Triesetty VichrciJtn , gcht 
Gbtr in dU hoihsUn ^Ipcn, z.JS. auf 
*^e Margarit'^cn hci JluUiiinhUt: 

\.*i'/ ^ ' arnfa (Z^ Pv\n$ mac- 
™ii<^. bm.s teniis-ve, femineis MihfitM- 
*eijQts sulijj^-Kunculalis «uIjHut.ijjlibu5 
cyimapAffis j.f.,j,olis, fructibus Unhi- 
»ato - fcblongis ore brevi p«rtn*o, 
oracteolcuu aculam lauceolalaitt eub- 

CYII. C CWUKOJiiyZJiW.^ 61 J aeqnnnlibn?. Kngl. Hot. 5£0. Schk, 
t. fce. ii. n. 92. Host. g. I, *. 95, 
St. Bot. 498. C cf:-/a «;]era Zinnm 
C. f^racilis Curt. t. 2S2. Vraccedeiiti 
itiAfor, gracilis, rcpens, cefprnm fpi-» 
cariim raasculanmi nvunero^ utriciuo- 
rnm biMi t^'ol.inimgae fonna elcn^Mci 
tliftiif^n^nfla, spicis non minus raris— 
bill's, femiiieis hand raro apice mns* 
culis. -.- l/nt SMmj)f€ J auf ^I.orh^'- 
tlin. ^ Mai, Jim. 4 

4I8.V. M6nrlii.ina (rr^c?tdrfh.) 
^piculis maiifulis hitiii temisTe bhtin 
Ter*iis femiueis brere -jiediiuculiifis 
ereclis acutis, fruriibns OTatifi ob \% 
glabriv, gininis lanr#t>Iati« acnli's l>rc— 
fioribtis. Cm ambiguu I^ZiJnch* It(t— 

trr>ct«a inf. eloucaia, trarteolae »7>a— 
(licene nervo Tiriilj. — Jm TeufiU- 

HesscHi -^ \ ffrahcn b<i JSlarburg in 
Mai. 4 pi'inmis. Vractcola uulHora, Caiyjc uU-iculatus. Sii^rncita ierua. £7n- 


A, CnrUe's spunnc V^gneatformcs ; a, ^jiica soUtaria androgyna hast feminca '^IS.C. niicroglocliin UHilnb. ■P'ca simpKci aiulrogvua subronltiilo- 

a> IrUctibus atleimatis s.snuloretibns 

'ellexis acic«lato-ari5tati3. A^<^*. 

SP- t. Sss,. f.Ho. Sr.Hot. 539. f.B. 

l:F^' .^^'V'^o^n, paliiiaris doaranta- 

jjs, spica 6 — 10 flora, albida, xHric«- 

«» «iuast sepabtin secimdum ad ner- 

*»ra reauft.iiu innludit. — v/u/ Jf7i 

Joj^'-JcAm Ko7-ff?,;fM ?>i Moorlodcn urn 

^J*""' /'» >^^-rt« r I'. »A'i!icA, urn 

'[^nfingen ^^^d lei yfufh'rchen am 

*.^^msevT Zuccurini, Sahhurjy : 

^ iuai. 4 ■* 

. . *^0. C, lettCoglocLin J^^rA. 

fru ri^"^**^^^° temimali s*iWoli*ajio, 

uctibns IftticeoUtii tereti'Lus rt?flexi5, 

'^iu« can^lictthtis. Sv.Bot. 539. f. A. 

t Vo""/'^.^^'* f^^ilid. fiost.%.1. 

* *A Se^t. t.A. J1.4. Pi. tUu. i:!74. 

'f'yilophoraHctrtm. Bepens, Im- 
d:. V V*"««<^«'lettti aifmisj snica albi- 
1*1 ''«"""« stMiuiuf'.i. — Juf Torf^ 
^fn, i>rt»ra*f, in Gc/>ir:x€n vom IVor- 

!Jr. ''i? '^'^'* mittJere Gehiel , wtni- 
«"■ J'n 5u*?i.«, ^ Mai. Juni. 4 sjuiplici androgjna iupeme miHcalay 
Iructibus tii(jueti*is sniu'efitxis brevi— 
ter roslratijs, folii? plam's snabris, ra— 
dice r<»pfttvie. 5 c hk. t. I>. 15. C. 
leucfyalochin Tf^ohll^h en. Palmares 
5pitivat»aea, folia scjtbxa snapo ae*]ua— 
ha, spica iorrnpuiea. — ^uj" schu-anv^ 
migcm Torfhofien, b, JiaUc uJiier dcm 
T^imncnher^e Sei Gutcjthcrgr Jf^ohl- 

nefiT Rom. Acdwig, hu Barcn-* 
nal'U im Slicks » Ertgchirgcr Ho dig, 

— j\\ti.» 4 * 

4?3, C. rupfstris AIL %j>{c^ 

SwUcjlindrica, fruclibxis eliipsoideiff 
brevissime rostiatiscoiiipres8(>-tri(t«e— 
tris bracteolam olnloHgam arutinK-iibita 
subaeqiiaiiiibus, ecapo foUa subexce- 
detite. All. ped. t. 92. f. 1. Schh, 
K)ik. f. U9. Knn. 200, C. pefraea 
Jf^alilnh. Habiiu5 praecedeutis, sca- 
i>«« rum fol. rr^idis gJanrns trii^ueier, 
br^cteolne iuferiores wcnfae^ imo cn*^ 
pidatae, giiptiriores obtusao. — An 

Filsblockax der hoehsten Alpen -• JTaU 
Us in d*r ScMpeiz f v. Charptntitrf 
in d.JJeiligenbJuicrTaureni Laurerf 
iat auf der Tuiiter am Giockfter in dot 
Httam der Elpia spicata so verstrckf, 
daft tU *ich nur durch d«n mxcrgr^r- 

6 62 CTPEROIDEAE, Carex. ncn ftrcikanii^fn TIalm nnicrieheidei, 1 sifti Sjnfze des SeTttcerenscbirgs in 
frauf^rr auf dcm Kaabodcn wtd in dcrXSiidtyrol s Uigchoff, ^ Jua, % 
0amsgrui'€: Tiojfpej auf der hdch-\ 

\i, sjiUulis plurihug androg/niSi 

aa* <a]}itaiis r * « 423, C. LAldenSis £. ^piculis 
4«» ^ ap^re^nlo — capitatis , fructibiis 
ellipfioicieis bractfoTa obtusa Ltptio- 
ribu.«, jnvolncro tliphyllo, S ch k* t, 

T. f. 81. Sturm 47. lasi^nis iia- 
tiitn alieno 7)/c^romfnff7i?referen.«, pe- 
dalip, spicnlis alliis, ^ In der Region 
von f'ag. silvfttica und Abies , seiten 
Kohcrt oft iicfer, ttuf der Sudscitc der 
^ofsen -j^iiyenkctte vom. Simjylon uhcr 
Hen Gotthard nach Tyrol , an den 
J!uslaufcn ^ vom Jutgo di ComO'hig 
^aisano, vorzu^Uch am lialdo , {hot. 
ZeiU 1823, 510.) SUdtyrol: Sieher, 
WfUchen Dane und ^reor , im ThaU 
di Dalgone am Fufse dcs Spinais, an 
Her llriii^e dcs Lisani bti Sthtnico u. 

O' 0-: V. Tf^dtienf Elsinann ^ 
Funk, -*■ Mm. Jdu, 2J. 

I hftt spicalis : 424. C, cnrrnla ^/f, «p;Vi« 
antlro^rnis apic« masculis in capitti- 
Iiim oblongiuii nggr€«:ati*^ cap«uli« 
OTatU comjit'p.«sisariiminnti"5, brarteo- 
Us OTHtia ninrronatis, foliis arcuatis 
seciiiKlu- Schk. t- Hlu 17. Sturm 
47, Hiimiliima palinaris demnm sp»- 
ibamaoa , srapiis teres lae^is , fp^* 
pleiuin*i«e curvula , ftpica spatTicea 
L'blnngft, bractea cii»pWn1a, bracleoUe 
aculae xnarsine t«»ui nlbi<lo t n^^ro 
paUenle. ^ ^uf den hnchstcn A^pt^ 
von Sah^urg, Tyrol j Karnihent <^f™ 
hohen Hcdschuiztn hex HeiligenHut an 
grasigen Hilgcin, Sekauer Aip^ J* 
Stcyermark: Siehcr* (b€n$0 in acr 425. C Linkii "SchJc* spicis 
anfTrog^-nU t^'nls aUernis brevU&ime 
»«(luDcalatis fiupeme inasoilis, fructi— 
lii\9, oUlon^io — acuniiuatis coiiipresso- 
triijuetris bracteolam ovatam afquat!- 
tilius. Schk. t. RbU. f. 117. lis. C. 
amhigua Lk.^ C. dimorpha Brot. C. 
tuhsrasa Lois. C. gynomane Her- 
toL C, gynandra Sicb. C. Mulieri 
Sieud. — ^n 7ye_^rajidem urn Sar^- 
znna und auf den Kuiiien des J4mphx~ 
theaters zu IStondsee : 2icrtolo7ie, 
in IsMcn: Mailer, Rudoljj^ki. — 

426. C. BnTcbanmii Jf^ahlnh. 
«mca anilio^yna petlunculr.fa termijiaU 
oooTRta infernemasculA, f«:^miueis &ab— 
ternis retnotissubptdiutculniisj frm ti- 
Lus oborato-elUpUds trinutUris ob- 
tusis obscl-^te bjdentatis brArteolaiii 
C(blon'*am cusp'*«*a»i .subaeipiaBtibus. 
Schk, t. X. Gg. 76. C. polygamn 
Schk. Cypernides Bucch. cpjit. 4. t. 

S9. PedaJia et a tra, spicae crassiu?- 
cnlae, bracieolae spadiceae, ntrirnli 
virifles. — - In Sumpfen im nordlUhcn 
Oe6;trf, t.l,\ Bftrbi, Frhnlcf. a. d. O 
lierhn, Jiitlle , Lausitz, ^sUdlich hi. 
Franlcfurt «. J\T, — Jnn. 2f 

427. C. ni'-ra ^IL spiels soi- 
gualeniis oratjs confertis »e*silibn5, 
fniclibus oboTat.--r(jtun£li3 compreftpU 
bracteolam ovatam ae*|tiaalibu», Iciiis 
scapocjue glabra. Sturm 47. C, ts acihcoaiachya Schle. t. LU]» ^ j^' 
C. snxQtiUs Scop, C. pa^^'^f^^^ 
Host. I. t. 7fi. SchJt. t.Xm. l»7. 
Spiih^maea, rigitla, folia Iatius<-«i« 
longe-acutafa, spicae brartea berl>a- 

cea snffnltae, ■bracfoolne Rtrae o^^^ 
tIx Tirenie. — ^n troekenen grosJg^ 
PUitzcn aufdcm Kdsboden b.Jid^^^' 
blut in Oherkamfhcn, — An». 4 
42S. C. atraia Z. spira snyetio- 

ri ovata sessUi, reliijuis ^^^^^^Vf"^ 
peduuculatjs, tleumm penthiHsj fro«"- 
bus o^-ali-pubrotHndis breye'^os*'*' 
tis biclentaiis , bracteolis ovati* "?"' 
tis, foHis culmisniie laevibus. Sen 
t. X. f. 77. I/otf. I. t. fiS. n. '3^' 

lis. Xngl. Rot. 2044. 5fu?-Trt47. «" 

ce 

peiUtncttiata ratlicalifi. — ^uf trOC^ 
nen sandig sitinigen Oraspldi^^^. 
den ^ipcn und in den Sudeten : auj ojj 

die Teicke, — Mai. J«n. 2^ 

42^. C. Rterrima HpV^ ^% 
omnibus rylin<1rii:i*9 siibpeJunciti^"^ 
erecli?, fructibus atropxirpvireism^^ 
lie ficabris oboTati? ccmprfSM»j ^^f, 
teoUs oyalis br*^Te aciii»iiiat*s, *'*^ 
Rrsbro. Mjyp, ap. Sturm ■*^* ,. ' 
mi^ra SchW.t, Aaa. f- U\. C ctf*' 
dricaMieliehh. msrpt. 2sp»>a5 atc^^ 

rimae cjiiiidricae, Xoiia latiora f" 
I Carex. CYPEROIDEAE, 6/* a i- 

pom iubaeqtiAntU, scjipiis peJal/i el 

Bltra Mjgmata virgiuea j>lb*. — ^uf 

ften hSckHtn Alpen von Sahhurg und 
tiornthtn, an na^sen, grasigen Plii- fsm, hei Hah'genhlui ffcgfn daaSchaf* 
itrlochy diesscits dcM Backs I Jioppt^ 
Rudol^hU ^ Aug* 4" CartVrt gtnuinac* 
m» spicU monoids t 
aa. vaginniaCf traciexM vagJnantibus (certe margine) mrm^ranaccts i . «iO. C. orjiitliopo<U JnUd. jrpcniius otiovMis ro*telIati*s triau*-- 
'^^ P»;l>«cemibu5 l>rar.«eo]a oboyst.i 
"i^jonbuj, lirartpis Ta^iinatis oWifinu 
^^gme wiemLranaceift. Fl. .Inn. H05, 
J-.^frfafa Schk. t. H. 37. ^o*f. 
I* 1. n 61 p^]]en« teuella, snicao 
|^''»?y^^«^ ^revTSsunftp, 5rai.us leres. 

»iMm. «. Mai. 4 ^ 

-^, ^H'. ^' *I»?itat,i i^. 8pic« mna- 
JUU soliifina s*rssiU, fewiuels enbter- 
"s Imearil>,,$ r^'moffusculia, frucfilius 
o^ovmm rostmtts thquetrls r«^e$ceti- 
aJl"* ".'i^'^'eolflm ofiovato-truncatam 
J»iani>til,us, brncteis TaginMi* obli- 
Ji's murroiialis msrpint- in*ml>rana- 
Wis. En;:I.Kot. 615. ScAit. ». H. i». 

aeie \ir«ii«^ praeff^denti procerior, 
"«»«im aoaraatali* decnmbeis. — In 

Anh^i^'^^^^"* a« 8chftttigc7i, grasigcn 
"^fif^hcM, — . April. Mai. ^. 

».« i' ^* I" ti mi lis Zeyjj. jpica 

jWscuU solitaria pe^tmrukta, feini- 

»e;s bm,g subtrillori* reiuoti* snbses- 
Ihi .* SubmrluMs, Iiracteis inar"ine 
■"^nibranaceis obUninavas.natifi, f^c- 
l^'^j.^'^o^aus oUtusis hirtis. Ho$i. 

3rL ■/v^*''^^'* «. K. 43. Engl. Bot. 
-.■*- C" scariosa Lam. prostraia 

?:'• yjf^nfi-a KiU. Gcmcri Sut. 

l^Z P^^i^ans demnm lonsior, et folia 

laS*"' *^»S'^^5*uia, bract.eae late pel- 
ciae-menabraHaceae araplae, bracteo- 
e. SpaiUceae uerro limbonne albae, 

•"^'cMh mcurv; ventricosi. « Auf be- 

'^f^amm Anhohcn in lierff^effcndcn 

U^ ^«/ ^iidlichs und mittlcfe Gr- 
°(rt. ^ April. 2j. 

Cfll ^^•, *^" «lUa HnenJc, sficama?- 
* Poljtaria pednnrulata, ieminets 

s. L, ".*'* P«<^unc»ilali» siibquiiiqueilur* 
•^^tibns obovafo-clnbo«i# 5Hlcat ttii r^* <*WiiiHe trtuical^a , trarteia 

««mhranaceiaTaginati«b5-aiiiu>.5cAit. 

• V. ^^, J/o*f. g. I. t. 69. 5^u7-w 

• C. nemoro^a .ScArJt. Gracilis, 

U^? • '^ *^*'* *^^** Tenlricoso - atl- 

r sHifl, bracteolia oboT«tis tyaliaia JiACo virifli.^ — In fch<ttiig€n J^crg' 
wald^tn lies'fudlichcn GibictSf Oest- 

April. 4 

434. C. mncrolejii$ DtC. »t*i- 

ca masriilji sulitaria, itruu'neis siil^ge- 
mitiiii approxiin-itis oblou^iSj iiife.ricr* 
tpI solilarialirt^Te pednnciilaia, bracten 
foliacea vagin-Tuft*, brarteolie obtusift 
mar^itkd albo^Kftriosi? , friictibas twr— 
binato-triquetris rostratis actttis pilo- 
sis bracltMila lougiaribus. C p^tt^y^ 
ttachyu Tenort, — ^uf dcr ^pua^ 
nischtn u4lpe Tambura und dcnSteirtr' 
hriich^-n bei Mond^ee in OliTitctlicnf 
Orsini. — Mai. Juiii. 2j. 

435. C. tetania Schk». Spiers 
femineis snT»binis erectiusculis remo— 

I lis p«dunculAti5 I^xiusculiSy brncteis 
' herbaceis Tajjinaolibus , friiciibns ob- 
or AiiS ore oblitpio nmti.ris glabri* 
brarteolaB oTataa oblusiusculas super- 
autibus, C Mubspatliacea JT^ormek, 
FI. dan. 1530. C. vaginata Tansch. 
C iudetica L' r s L Spitbanjaea lat« 
repens, folift latiusmla n'gi'Inla ner- 
vosa, *rapo iiuiniliora, brwcteae lou»e 
vaginantesmargiutfrnembranaceaej spi- 

cae teuues, feminearum ilcr. inf. re— 
isiQtinsciiIi,bracteolaeferrugi»eae dijco 
TJridij spif.a teraiiualis mascula sub- 
c!»Talo-actita emer^n. — Sudeten: am 
lirunnenherge und im- Ricsengrunde : 
Tsch. Frsl.; im Obcrharz: Ham." 
p^, — Jan. Jul. ^ 

436. C. pilosa Scop> 5picainns- 
ctila Folitaria, fejiiiHeis saMemis jje- 
diTiiculalis (listantibii?, binis infeno- 
ribu* reraotin, fmctibus oraUS rostra- 
tis ore menibranaceo oblitjuo emar^i— 
nato bracteola orata majoribrtS, foliis 
ciUatis, Schl: t. M. 49. No St. S' 
I. t. 78. Quasi praeredenS ancta, pe- 
(Talis et iilfra. — Tn Ifaldungen be-- 
sonders im sudl, Gebiet , Qcsircichj, 
OuUcien, Kiirfifbcn, his i\Tiihrcn: bei 
Brunn: Schoit in HpV- cent. ««(* 
rf. mdhrischcSchh'Sicn: Grahovskjr, 
dann in Oheritaiien, dcr Schiceizi urn 
Ziirich aufdcmZUrickher^e, imBrcm~ 
f^arten, bti BtuH umOhbergi Gro»u 
— April, 4 6 % Qi CyPEKOIDEAE. 

; JS- hracitniae y bracieU hethacns* 

a^» grdnnlare$ fruciihus 9uh^lobosls brtvirGStriLiu: 

ik- fuscescfnies : 

t €qij»roximatae: 
437. C. WlTicrcnat« All^ 5pica | dicoo-frfmi^m**??, fmrliTr, Cares* 
mRsci^iIa soUtaria ohlcnija , femtiiea 
Siiljsolitaina s^$*ili npproxiiunta ellip- 
Boiil'StT fenbsloljo*:^, fiur^ibns oIjovMo- 
oliloni^is ptihenilis incurvato— rostratis 
tidenlalis bracteola nI>longa «fnta 
longiorjlns. S chl\ X, K. 4*. Sturm 

SO. — Michel, ^r-rx, t.32. f, 3, -- C. 

setacca Froel, C* Iracteata S ut. 
ralxuaiis Pphlmm.ifta^ fol. angnstissi- 
fna. Sti2niala flb abis iudicantur l>i*- 
na, tenia certo vidi. — ' -/^« irocknen 
rasi^cn Ortcn auf den Alpen von 
al^burffy Kamthcnj SleyFTTnarkf Ty- 
rol, der Schiveix: ^pptnzeller ^ipe 
ZHzclfile J au brc d*oi'cau, giarduui 
delld Ref^na auf dcm. lilorite Genrro- 
$0, im y'eroncsiscktn, "^ Mai, Jun. 2|. 

4i8. C. piluHfcra Z. «-pica 
jxiascala solitariaj feminei^ snliffruis 
Spproximatis frjIij*Hro — snljrotiiudis 
sessilibiis, fnictilmssiibrotonJis fcreve 

Jaii^ri acuta br-^viorilms , scapo tle- 
Ctimbente, Schk, t. J, 3^). Enpl. Tot. 
8S5. Sturm So. C. JUiformis f I, dan. 
10^. 6\ dccumhcns lEhrh. C. Tnon- 
fa/i*:/ Zfinn, iierbar, Brarte'^Iae Lrnn- 
neae nervo Tiri<ti; 6cajni« ad sitTDiutuii 
pedaiis, tlebilis, — An Sandplaizeii in 
lichtcn ISTadclioaldemt auch imFriaulj 
im ycnctianischcn . hciuf^er int IVor- 
dtn. — A^\, 2J. 

439. C, nionirviii Z. spica mas- 

cula fiolitaria , l<iantnpia ^ubj^emhiis 
approxiiaaus eliipticis s^scMJbus, fruc- 
tibu» oblou»is brevifsijuerostratj's rn- obofStO- 

rotttiidatis tri*;ostal!S «I»b*irrioiis m"" 
(lis *?mar2;iiiati8 brait^ola ^u,^Jn^lDu^ 
foliis r:>.Uc^Ht»us ^^nnoUT^U cwlmom 

5iiperanlibn«. '^AufSandLudcn, Hatdr 
nUei trsL VI. cetU. ^. 

441, C. e r i e t r u m P^ ^^ ^^ 
ra nin.«rnla subt;lar,ila solitaria, ICBU- 
HcU ?»ibs«*iiiJiiis a^>pruXTniali# olion- 
pia »ePsUibu5, fiuctibus subrotiimlo- 
obovati.'! pubescenlibiis ^ bract*^oIa oi^ 
tii5.i obloiisa fi'liala uiaioriDnS. C' w" 

1765. C montana LccrS t. 1%'* ^' 

C. ^MularU SiLt. tipn fUor. Scapi 
palmarfls trigOui , soHtar", Jolia « 
flexa, fructus canCsceBS, bractea »'"' 
la, LraotPoIae bniniieofusca« n^T 
ririai, pftlUae jnarji^natae snpr"ais 
«ui'^z^ ci'liiaue. — In JS'cMwai- 
t/cr/i unJ Haidm, auf lichtcn graUff^ 
Ortcn* — A|)rilr 

442. C, jiraecoat //re5^* '^ 

mascuia eolititria, feminei* &^^. 
approximates oblo«i;isfie.«siHba5, Ir" " 
UtiMs snbslohoso-tnquetris pabescen»^ 
bus bracteolaiii ovatam aciitaijj.ie*!^''^ 
tibus. J acq, a. t. *46. 5c A*, fvj,' 

27, JFl. dai,: 1.527. Engl. B^*- /./ 

C. fiiifirmis Koih. Lccrv \'^ %^' 
5. C.V«'<^^Ji/'-'^>^- C. stoiomp'f 
Ehrh. Scfpcs palmaris tngcu«-S 

folia «nbaer[«aniia , apice ^^*^^\Ji 
liaiuscuUj l>raclea spicae iriBi^^'' ^^ 
va^^innus , bracteolae briumej^*^ ^f^ii-' 
viruli, — lorte fieparanda: C. /'g^^ bescfntibns i»rai;teobimobovatam tuh— 
ae<jiiautibuSj iciiis ratUcalibus aunoti- 
nis flcapo lon^ioribus. 11. dan. 1760, 
Host, g. I. t. es. Sturm T. 2. C. 
collina Sc_hK\ U i\ 29, tJcnse respi- 
to^a, brisi snblipiota va^ini* stuigui- 
neis 9tipata , fulia angastissima, srn- 
bra, scapo demam peilali diiniJio 
brerjora, spicao compartae, bracteo- 
lae fu5Cire, Irncias Tireotos. i^ar, C, | 
con-rloTtataAll. procftriox- ^P'C- leiui- 
ncis »nbconfiu(»ntibus pau ''^ .ris'. — 
/« ^chattigcm GehUsch in Jicrswai- 
ditngen, — April, 2^ 

t 440. C. costata ^r*/. ^ica 
tnasc, oblonga acuta, fera, oboTftto- 
elolKJsis biiiie sessflibus, bracfeis nm- 

crooati* bracleolis'^ue late orwis ipa- 
443. C. toojftntosa ^.T'2 maeciila soiiiaria , fewineia ^'"'.'|Jti( 
lungis, Bupei-iore nuda *'lT*^?^*?j,ui 
iuferiore remoU l>r,-ict«ata , H^*',,,.,^' 
*uL-lubosis teretibustomento&i" 


r \ i \ Schh. t. R 28 

En-l.Bot.204&. Sturm S5. V-*?^^,-' 
rocKrpaEfirJt. KepenS, pedau*» ^^^^^ 
teoUe rufae norvo TririAi, ^^'^^ - 
paiieute. Utricuii^ globofis a P'^^^* 
uiis eriocarjjis dijiiiosccntla. T^ , Jf 
fcuchtcn SundpltUzcn, iitfrsJ^"^* -"^^ 

MiigeUond, hUr and da ^^^^^, 

Gebief, bi9 in d^n Sudcn hin^ 
Mat. imi, 4 Carex» CrPEROlDEAE. 65 ? caXa solitai-in, f^'mlne-i 6iilj.«clil-(ria 
subrofinicla <c?5iJi npjiroxim.tta, fnirti- 
1>"S eUipiii;o-tnqvietris rofitriilj.* ore 
omar^incifj's IfrnfUoInui oratftm sihjie- 
nan\ibu5. Sturm 'iT, C. glomcraia 
'cA{-. t, I. ♦i. rioTi Roih, C. Crtm- 

JffStrjs Host. V ■■hn:xiis J fjtictio, rum 

m^m Hu^eht, in OcaiiciVA, 6, «/«»«», 
iitrlOi. - Mai. 4 

41-,. C, ii\p**sirl« .All SpJcn 
nwsnil.isolitarin, fenn'npis tribTis qiiin- 
qvicilori?, bmis ajinroxim.iiifi srv'^sili- 
vn9, infimn rrtdirali loiigissimn p»>Juii- 
ciiiata, Irnrlibiis ol>oTMo-oLlonci« trl- 
qtiotn'sbrevis.«ijiie rostoJifliis ore oUii- 
jJTio Ijrartfolflm oMong.iin ftonunuU- 
\»s. Schk, X. G. 35. C Jiversiftorn 
^ost. g, 1. f. 70. C^nobnsis f^ili* 
oiurm 47. P^Iuwris ct uitrn, hncU 
oliovRfo-oMoTipi inrtTtimill.iU coMafi. Of'//"; i/i Ofstreich , hcsomUrs 

icstiner Gchi€t , nn*< A''^.% "» 
« A« Oft'n. — Jluril. Mai. 21 Ungnrn hci Of en, — ^Vpril. Mai. 4 

446. C. ximbrosa Host' ^yUtk 
jna«tnla folttaiia oljovaf.ii If^nnJ'M's 
sulileruis AjiproTtimAU.s , luni? infein;^ 

compT€*sii oLovatis pu1»o<couli' - 
rostratis orebMeuiatis brsct* olani o1>- 

libl Host. z. !• t. 6^. C. In ^if ilia 
Host. gr. rV. f. SS. C jt'U^nht:.a . ^ -^a/Hugeln amBuldo, in d. Valle 
Bagm'anut um Kcrona » Tn'cnt u/ul 
'S 5^*^? o^c?"iVa^ ^/pcij, an *o«nig-fw 

'^fyi^hcn in der £6(ne, an Maucrn im 
, 447. C. tharingiaca JT^tlld. 

t\ncA masciila solitan'a peJunrnlatn, 
anarogyuis supeme mascwlis subqui- 
ais eltipticis rfmolisgea5;i]iLus I>iaotea 
toliacea sufTuUis , frwdHjus g«t>rotun- 
l"**!*^'^^'**^ pubesceutiijiiB obn»*ius- 

«equaiitifju?. ScAl: t, Tpp. 355. 
Iructus SiibcUljoai basi aMennati, ro- 
•troLrevi oltuso, — Jn Lauhualdan 
H* ^h>iHnstn: let ^iscfuich: in li- 
sten oic. Kaumzciedirauf^c/undcn, 4 
44ft. C, nititla Host, fpica ni^s- 
tula solitana, feroinris iribus obloji- 
J^s ^^isijiBtibus , iufinia jic Juuculatn, 
trucHbus subrotumlo-OTntis brevissx- 
ttv« rostrniia ore obliqno bracfeolam 
Jvalem obtusam aequantibus. Host, 
'■^. 71. Sturm 47. C. vcrrta Schk, 
t; L. 46, f. pfp. 156- et t. i'fff. 1S9. 
^•^ nlpesfris Lam,' C. corijilohata 7P'allr, Bad, fibrosa, rt?«pit'>^a, fo- 
lia teuitia longi5.<iuiaj laxe de^-unib^D- 
f I'.i , plerum<lue Iiowwrnallai scApi j>#— 
dales et ultra, debile?, decuiiibente? } 
spica mascuLi crassa.^ lntea, l>miitCao 
iuHmao Lraripa Tafman?, brfnt'^nlae 
bv^»nnoae uerro Tindi. C, longifoUam 
dislingui poa^ft cen^ot c\, Snuter. — 
-yiuf feucntcn Jf^nldwUscn^ an HJnr^ 
dcrn und lichicn SteUen der £au?)ii'dl- 
dcr sUtstr in OfSirachf Suhhur^j 

Sachjtcnp Thun'ngfjt, Safcrn, C, Ica- 
gifotia um Tklaucrbach hci Tfien^ — 
April. 4 

rcmoiae: 

OTato-eTlipaoitIt>U roslralo-bicnjpi- 
datis bracteola orata obliifla inajori— 
1>U9, ecapo fiupeme scabro, Schi:^ 
t. T. 67. ii?r. dcrxtrae. rri,:;l.Bot. 1295. 
Tl. dan. 1768. C, disians Host. g. 

i. t, 77, C. iuncea Scop, 7 J^^'^: \^*~ 
pito5a , fasciculi TagniJ« albidia sHp?^— 
ii, folia laeria latiiiscuia plana » acu- 
luiu* scabro si'apum tri'i]ueir«m flo- 
I'-uiem aP'juaiitin, pedalia; spica fein, 
inf. poUicem a eequeulo diktat, p)u» 
bracfea eliam post autlicsiii aitiugit 
wasculam spicam ; fruct. deuium ti— 
rentes, lat:\es, nitidi, iuilati, stiiali, 
roptro srabro ; bracteoiae brnmi^ae 
norro Tiridi > marj;i«e pallido, oUu— 
ftinsculae, Diil". a schj. jam colore laeta 
■vireotfj ccspitibus ma.^nis* br '• Is 
elon-alis. -^ Auf nasscn JfieseJi hicr 
undila, Ocstr^ich, SaUhurffu.Bnierna 
Jf^csip?udc7tj Sachscny ulrige Vater^ 
tandei' nock zu aichcm, — Mai ^ »imat, 
1 

di ^ ^^__ ^ 

^f^th, in i>^«/, TcrMo'ntfaicnnc uUa 
^iva lofiga^ inOtcHtalien.^ April. 4 

449. C fill V a Good, spica tn^S" 
pila. liueari-lnncfiolata, femiuei* tri-» ribus pedunciilatis , snproma s^ J'l 
tVuctibns orali? aruiwio-^lis uerrofiis 
bracleola orftla obtu«i««f_uU i*iA»on- piU liueari-lnncfiolata, femiuei* tri-i. bits, culnio laRvi. SixhC.fulva z>^hk^ 
[>as oratig di'jjtautibus, suprema sessi- T. 67, lig- .«mistra. C /«/<-'« ^««f' 66 CYPEROIDEAE. Carex. ftcapo seerjtupedali dimidio brefior.i, 
Vpica fern* mf» s<^m?po!Kcari5 in ped, 
elongato a sequente spitluimam diitan- 
te , secttala et terlia dpcrescenles, 
brartea inferion's vix ijifnm ipfcam 
cupf^rat *, spicae snnenoris pednnc. 
loHi^e ragmatus, ra^'oa or« latefuscO) 
«j»Tiy!l<l-, tract, pftlliil^ viretites, slria- 
fj , rostro integro , bracleoiae fnscac 
nervo ^iritJi, mar^jiie lato albido. — 
TiurcA das game Gelht auf nMsen 
JJf^iescn, — Mai, 2|. 

'iSU C Host e an a D e C. tplch 

femineis suLtcrnis remotis oWonji?, 
inferionbu* pediinculatiAy frurtihug 
triqtietris rostratis bracteola aciinjuia- 

tH brevioribnaj lipula opposilifoiia 
elofi^ara arota. C. fuha Host, IV, 
t, 6^5, Folia fiaturnte viridia, eloaip-i- 
•a, pramrnea, fipirac fuscne, fructu9 
br^rior^a bract«oir« acufnJnati*, — 
Im SiidlUhen OestreicJi, hci Ttiest am 
ff'^cge nnch dem JMontf spaccato : 
Heyfthold. ^ April. Mai. 4 

4S2, C. ^ifftftns T4 spica nias- 
C«Ia obion^a oblwsa, feniineis tribns 
ovato -obloiigi? dijtantibuiS, suprenia 
ftessili; r«lif|ms sub^»ediincyl-itt«, fnic— 
tibus OTati^ aCaiBmatis bicuspiilaHs 
brarteolam ovatam acumtnatam *n— 
p«ra«tibti5. En^I, Rot. 1234, Fl. D, 

104*?. Schk. t. T. et Tv. 6S. Sturm 

SJ. C/uha Fl, WeM. Jlad. fibrosa, 
exigtje <:e.«pir(osa; scapi erecti pedalej- 

#es<|Hipedale« J trigoui la eves j foJia 
Jatiuscula bumilioray brad* Snic. fein, 
eloujjafae va^iunnfes, orealbidae, gpi_ 
ca.e ijisAe remotissijnap, bracteolae tri- 
jjerviae, rtispidatacj i'eritigmeae, frtict. 
laete Tirideft nervosi elabri, breves, 

rostro seabri, ^ ^«/ Totfhodai, 
Moo^griinden, — April, Mai. 2^, 

4>3, C. binerris Sm, tpica 
«na.<r«la oblonga, femineis tribus cy- 
liudraceis distaatibiis, saprema inclu- 
*a,relifruis exscrte peduotuUtis, fruc- 
tifins eilip.«oJdei« binenribus bicaspi- 
dati« bracteolaiu obtuaam nmcronaiam f 

^xcedenlibn*. SehJc, t. Brr. 160. Sm, 
Engl. Bot. 12i5. Habitus praeceden- 
ihf snicRC longiores . m^^c, crascior. |i?, «p p , - 

in£i»a los^ti^nedunculata, foliaflred 

Ecenlia} lall f Jauceicenl bracteolae ovntao afrofu«raenerTO ti- 

ridi. *— ^nf trockncn lfftirff^?a(sm 
ffti Jirniheim und Spa : Ley t unit 
Duryuim : Zii* -^ Mai 2J. 

454. C. panicea JC. »pic« niaf- 
rnla cblonga^ femiufis sobbinis remO- 
tiii$cn!is, STiprpina subinclnfia, iiAsoA 
lon^e peduni:iibitn, fmcliba* oyatt* 
of»lusIs bradeoU ovala in«)onb««. 
Schk, t. LI. 100. Host. p. I. t. 59. 
Fl. dan. 26f. Zf«r« t. IS. f . S. E-ugb 
Bot. 1505. Sturm 50. Bopeii*, sto- 
loniffra, scapi erecti, tTitjuetri, *^o- 
drautalc'«, loJta brevia iiiinaJiculats 

gUuciJ&ceittU, »pic. lemineae baM J** 
xiflorae, brarteolae piiq)iireae T»tl^ 
viridi, marpine a)bo , Irurt. tiri'i*" 
alboule*. — .Vu//iucA/crt JT^icscn und 
IKiidciiJdtzin, — April, Mai. 4 

455. C. gUar.a ScoH- .^U^*^*' 
masculis subgemiQatis , £eininel« cj"" 
Hndricia fiubtemis pedunculatis pen- 
diilis bractea longiore sidfuiti*, frarti- 
btts obovfttispnbescentibws bracteolaia 
orato-ciispidrttam aequautibu*. Stu-Trn 

P. 57. et. t. Zz. 113. Jtfo#f. g. I. 9J* 
C. rfcurca Goorf. Engl. Bot. 1506» 
Ff. p. J0.5I. JRepf*fts, stolonuerai 
glaiica , P*:aj>L rij:iiliili trigoni anguUa 
srabii pedaled, folia patentia lahiiS' 
cula, biimillura, bracteae vi* ant "^* 
Tagiiiant*#, flpicae distincte decresccn- 
teSj braueolae fusco-pnrpwreae/ "- 
ridi-Tittatae, fcm. marg. aJbidae nis^ 
pidatae, ma£r. non niarpniatne oboTa* 
*ae, fruct, TCnlricosi rostro brcissi' 
mo obtuso. -^ Vor^Uglich in If^atd' 
ffumjyfcn an sandigen Piatscn, aucA 
hdafg in 04cni«/iV«.— April-Jtta'4 ^ :^ virenfe$t «S6, C. pallescens IShrh. qjl- 
ca masr-ula oblonga, femineia «nbter- 
xiis peduncuUtis cemnis ellipsoidei*. 
fract ib«s oboTBto - oblon^is oblusis 
hracteolam obiouKam ciispldato-niu- 
CTOuatam aerjuantibus , va^iais foUo- 
rtim pabeseeiilibas. Schist, KJc. 99, 
HoMt, g. I. t. 74. Fl. dan. J050. 
Jc«r« t. IS. f. 4. UngJ. JJot. 21S3. 

Sturm Si, Cespitosa, spitbamaea.- pedalijj, folia subaeqn^nlia ereri^t 
^pK-ae arrectae Tiriduiae, bracteob'* 
testacea. — ^n Griihert, auf f€uchtcn 
Jf^iesaty I'rt Jf^iildenu — Mai. 4 . 
457. C. pnnr.tafa fraud, s^^c^ 

mascnla lIii*^ari-lanceola1a «nbgeu»»*J 
ft'miueis tribns dietautibuS cylin''^'*' 
ceig loage bractealisj infima loo^* 
peduncolata, rejiquis sessilibus^ irut.*'" 

tms gUbria oTaiiS roatrati* ponctaWj Carex* CyPEROlDtAE* 67 C. hdvctica Schl. C. liathiui Svr. 
baniTMiHi Tiren«, hrAcieo] ne ;inndne \ SaUhu 
nUa TinJi, war«ine legt.ireo , fnict. I Jim. 2J. 

hhb. 2<mgirosirct» 
•^ sirigotae i. f. ro«fri» arrcctist l^tailandUchcn f Vcrenetuchcn , P/i 
monf: w. Ch arptnfiert einmai hei *pifta masnila feuiin^i?nuft qnaiei-nis 
pemhil,* iiliforniit»i»di«tanlilnis, iiif^- 
rionbufl exserte pea«Dculatu, iructi- 
»Jus oUonso-lanreoUiis iiprroSM ore 
oijiu|ue tnmcalU, bracteoU ©tMo- 
ijnceoKita loi,"ioril>u». C, ^/rzVo^rt 

». ^.f. 5J, ri. dan. 13J7. J((niPn«, 

5^S^"^'i"P«^^«ii*, » TulgatJore teg, 
tliflert: fo/. laliorilnis, striatic, ruhnfs 
JinmiWiLtta, spicift ma-is arrertis, 
«eimionT»„s, laxiorilins, Jonsiua pe- 

Peolal>g laeTihiis roptro simpliVi ol>- 
^asQ? Warieolae l.mceolatae palJiaae 
Jilta Yiridi. — 7/1 Sumpfcn an fcach- 

^J^*^kaUigen OrtcnimAorden: Hnn- 

^,/^?- <^' Pryiiieis £Ar^. ..pica 
^r fir? ^^""^•^isijne miateniis renjo- 
"s nmonuibus pe/lin*r.ilAlia cemu is, 
jri'ctibus ovMUroMratU biiiau, brac- 
«0Jam OTat.iiu meDibranaceaniinucro- 
«Jtam 4uliAetjnft«Hl>w«. C, s^vaiica 
l^uds. Sm, Engl, Bot. 995. 5c Ait. 

Pf'^I^Scop. C. capillaris Zt 
r.„!_ '^•, ^' ^'esicaria h. Linn. eers t. 
Be— 

S!?! *?i'^*«fie7espftosa^,"2'-3 pe- 
"aufi, foha iaete Tindia rigiJuIrt. c-tij- 
•nqm lloreiiteiii subaequanUa ; spicae 
L^^^' bracieolae aJbiiae rilta ytrnh. 
^n feuchUn Siclh-n in Laubical- 
April, aiai. 4 

snl.?^*^* ^- *^«pauperata Good. 

pica masciila sclitaWa iiJiforjjii, fe- I vircnftt: 

ro.«fratis TnVnspiJatiS glabrii bracfee- 
1am cbloTi«;«xn $iibapquantib«s. ScA^, 
t. P. et Vt, f. 59. Host, g- I- t. 72. 
C« rosirata S choH. Reneus , iIo-» 
clrantalis f folia latinscnla Jiuniih'ora; 
bj^rleolac masc. oblonga^ aotfae te»— 
taceae, fein. lanr^rbitae — cu^uidatue 
pftllidftfti fmrt. ?tv»ati. — ^uf litrg- 

wiesen in hoften Jfuldem in i/rtg<irnt 
in Islricn , ion 'Triest Its TJ^icn an. 
97inni^en KalkhU^etn , i>i Gaiiix.iin bfi 
JL^mberg ^ in Oheritalicn hei P^crona 
und Hovcrcdo* — April. Mai. 2^ 

462. C. accalina iTahlnh, 
spici'i ma^nilfs bini.a , feinineis lenu$ 
oylonfiis remolis snbs^'fsiJibii^, frnrfi— 
Ims obloii^ift compreajis rogtratis bi— 
iiJis luargijie rili^to— serratis brafterJa 
oblonfift mucronaialonporihus. ScHk* 
t. S, i. 65. C hordtiformis Hosf. 
2. I. K. "G. C hordeistichos l^ill, — 
A. Spicis feniinfis temaiis ScTik, t, 

IvV. i'. 63, JRepens, palmaris— spitlia— 

in»ea, pallen?, Tolia exretleatia lahos- 
cii!a apice triqiielra ra^iuautia; spic. 

fern, iviitioliae, L^silaaLifloraej pcduo- 
culis piaiio-couvexis^trialis J bractec— 
lae straiHTiipac , femineae nerro jca— 
bro, — ^uf fcuchiem Sandboden in ^trn^ is snbtflmia 3 fl tij!!?^ . "* exitrle peaimculati5, frwc- 
"«8 oboxatis iuffalis rostraris ore 

ced? K '^7'' TAu,//. Habitus prae- 
^ll^r^lus facile di^tmcta.*^- 06^r- 
>■«. - ApnJ. Mai. 4 

remm- ^^^vata, femifleis subbmls 

cuSj f ^^^'*' ^"^™^ exsertp p^^dun- 
**4i4, tructibua oboTAtis venlriccsifi O^streich, Mdhrcn, auch uuf Thow 
bo den in l/ngarn, —» April. % 

463. C. liirta Z- pi^osa , spiftfi 
masnilia ajr*re^atls , fejuiuejs remo— 
tissimis cblongis brcriter pedwnfula- 
tis, brftrt^a lonaissima, friirtibns Ian— 
ceolalis bicnspidatis hiriis bracleolafii 
lanceuiatftui riispidatam superjniubus. 
E»>gl. Bot. 6ft3. Schk. t. lu. 108* 

Host. g. I. i. 96. Leers t. XYI- 
f. 3. HayJiE Arzng, V. 9. — i''ar. 
C. hirtatformis Fer$, fmctibtfs ^-x- 
ceptis, Iota glabra. C hirta var, sub^ 
laevislforn. fl. dan. ITU, Vnld» 
reppus ,' 5'pithaOTaea- pedniis, brarleae 
vaj^iuaiitps, brat^teolae ma*c. robeutes, 
fem. palUtle \-ire«t'!* pilo^ellae. — 
^ufjeuchien sandigen J^iesen, nn 
JJ aUrdndern , auch auf troc^ t 
Sandebcrwn ; C. lurtatf-forrms irn «wi- 

^7^171 Teic^dndcrn und Tdm^etn, — ss 1 t n'gricttnles : Cvtrex. 4ri. V, capillar 18 Z. spica 

roftsctila filifornii, fpminf^is pubternis 
iouge petluncitlatis cemni^ eubeexflo- 
rJs , truttibus ellipsoiileie rostrati* 
dijtantibiis , ore ouliauo , bracleoln 
ovata longioribus. XI. Jan. 16ft. Scktc. 
t. 0. f. 56. Jlost, g. I. t, 62. Eu2l. 
Bot. 2069. Siiirm 5i. Cejhntosa pal- 
maris' spithamaca, fol. ^ubftpquantia, 
potl. spic. lem, teimis^iini; brattcelae 
|)r.lIuTnft, tlisco femigiu'^o, Titlnvindj. 
— "^^l/ <(frt h'achsten Alpfn an sicini- 
gcn eiiL-as fcuchten Often ^ auch an 
einzc}n stchcnden Fclsblocherif hcrnh- 
wteigend in . .die sump f gen Thaler, 
Oesireich, Steyermarkf Kiirnthen,S(ilz~ 
turiTy Tyrolf Schucit^BtihJo, Oherita-- 
hen uherhaupi, — Jim. — Att^. 2\. 

465. C. bracKvsiacIiy 5 SchrJc. 
Silica mascul'i feuuneisquo quntemis 
distantibus filiformibns , dnabus 5*?» 
lribasinftirioribHS|ie(lnncnl.Tlic^ fructi- 

Ijus lauceolaii&bidenlatisglabiis brae— 
teola oblon£ia luuiroiiaia lougioribus. 

Schk, t, i". oB. Sturm 53. C. fc- 
nuii J/osi, C. Vttlesiaca Sut, Ces— 

fiitosftj |je(la!i?, iemii^, }axa, bracteo- 
ae ptirpnrasceutes ciispitTatae, <— > _^/i 
feuchten fclsigcn SUUat in dcr uiiiem 
Hegion der ^ipai, vorzuglich Jiuufis 
hci Sdlthurg. In dcr Schweiz schr scP- 

ten , tVu JP^alliSj ticischeji Gstcig und 
Samicn, au FracJty uher JSe^ : Tho~ 
mas; ajf dem Suldo, hesonders in 
dtr l^alU Basinna und an dcr Kirche 
la Corona. — Juui. 2|, 

f 4*56. C. compress a Kii, ^pi- 
cis<laabu5 f-eromeisfilifonnibuSj infirua 
»einota,_ fiructibus oblou^is ntriuqufe 
anenualis trir^uetris glabtis bidentatis B)ineIsstibpeminis*iiLr.€tluncnla!i»CTft- 
tis subrefraftisj fructiljns ovalis obtu- 
fE^asciOi^: Tiivfis, biacteoIiS ovatis f«^ 
pidatis. C rcfracta Ri?t, non Schk> 
Praf^cedouti situiljima spicis rpfi^xJs 
inpriniis difitiiirtv. — ^uf trochnm 
sandigrnir'iesen bHGrdiz: SauicXt 
und im Jicrzogihume Oldcnhurg* •- 

469. C. ferrnginea Scfih ^f- 

c* mafritla clavala, ffmijiois triuul 
ilistauUbus , biuis inferioribus pediin- 
cul.itis, fructibus oblciigis compresso- 
triquotriit iftftri:inp Iii*^pidi5 ore meffl- 
brauaceo bilobo bracteolaoblcuga acu- 
ta lonploribii*. Sckh. t. IM. i- ^^^ 
Sturm 33. C. sempcrvircns Vill-^ 

C. arida Schl.! C, varia J£o8i> $• 
I. t. SO. C. sa.raiiUs ^ U. B^p^flf* 
stcilonifern, 5pilb;inia'a-petlaJis, folia 
an2ustacauaU*ulatasubae']uautia,brai''- 

tipolae ntrofuscae demum frriiiiiuwe, 
frurtns nf^rvnsi. — ^uf ^ipeitWiU^ 
pliitzen , nuch an frnch'cn sia^tig'^. 
Ortai undin>f :M :■•,!- t.'Tt'ic J hiiuf^ ««/ 
(dlcn deutschen Atpcn^ in rf. Schw^f 
am lialdo und iiberhaupi OhcniaUtn. — 
Mai, 2f 

^ 470. C. 3Iielic]iUoferi 5f**' 
fpira masrnla lemineisque IribwS di«- 
taiitibus iihformtbns , bittis ivdericn' 

bus peduTiculatis, iruclibiis f>^M^^ .^^ 
ilatis (riquetWs anar^iue j;ubbii?p'*»* 
apire nienibranaceobilobisi;luiua o^-y 
til Snbinucroiiata loiigioribu5. Schif' 
t, Mjnmiii. 198. Sturm^i- Caipl* 
na Jiopp e exs. C. ferruginea Scop' 
Host. g. I. t. SI. C. Scopoliaiia J*.' 
Schlc. t. Kmm. f. I99. A sequenti- 
bu3 diiF. Spic. fern. tribxtS. tuct- tcb bracteola oblonga emargmaU mucrn- tricosis mai-iiie bi^pulis, loiiis latia»- 
anta lougioribus, Praecedeuii fiimil- cnlis planis? — Jiuf den ^l}>en f 

.n«^,-™ -» I Sahburg, Kdrnlhaz, tesQudcrs hin^H 

-m Jjnicrsberge an 7ms$en /t"'o^^ liiiia. — ^uf Alpcn in Crontien, 2|. 
467. C. firm a Host, spica mas- 

Cttla subturbinata, fftniiaeis aaLtribiig 
dist.\ntxbus , infima exserfe pedunru- 
Jata, frurtibtis oblongis margine his- 
pidis roMratis ore oblrqno bracteola 
oTjito-oMon»a majoribus, Sckk. t, 
O. Y. f. 5i. Host, g. I. t. 75. i{e- 
prfjus , palmaris J folia latiasniln, bu- 
inilia patenlia; bracteolae arfrofnjca*. 
'— An fcachtm fcUigtn Sullen auf 
Ahienvan Tyrol, Salzburg, KUrnih^n^ 
der tiidlichen ScAuveis and Oherita- 
Hen* — Jmii. 2f. 

468. C. reflexn Hpp. #pica 
niWcuU QTalo-cblonaa refracta, fe- am 
S 471. C. fimbriata 5c^*. *f^*;* 
mascula oblonga s«b^laTa^a5 femittei 
bims subapproxiaiiUis, iiifiuia s'^bp*' 
dnnrulala, Iructibus OTatis tnqn«^. 
breve rostratis bispidis ore bideiitatw 
brarieolafia orataui iuubiiata»i suba*^ naiitibus. SchJc, Uun. I", i^' c qnaiitious. ^ cnfe, Lun- i. *"^' , 
hispidula Gaudin! Stcloinfera, to^ 
lia iaete xiHdia, plana, acnnitue sc** "" 
ro , Ecapns pedalis striaUi? * ^ ^I' 
bracf*?olae castaueae, — Sekr ^^."^ 
in jfchenspciltai der hi^chsten jitpf^^ 

an dm OlctMchan : VdlUe deBa^ci- > 

^ i Carex. CyPrKOlBEAE^ 69 Tho 
dmiculalifi peuJuli.s, fnutiljus eilipti- 
ns eonjpresso-lnquetrie Lrcvisfiiiue 
j-oMellatjs ore inte-io branteobra ova- | 
tarn tiinrron,it.»m a.npmiiubus, bracieis «^«^ e- I. t. 89. ri.dau.646, Eunl. 

'^ ?//(/. proJ. t. I. f.4. BepPDs'flo- 
ionilera , eUutefec ens , *^]i!lUani,iP7i-pe- 
"«J's, foJi.i liumiliora , bracteolae 

**lai. Jiin. 4 

c. 1 *J?.V^- *'»i"ig"a 5m. spic 
cula ihformi, ff-miHei^ subuiliu 
"s pedvm 

«iili:lobo umoa, folia filaiia, brevia, latiiiFrAiIa, 
brarle^e ore fuscae vn^hiaiiit's ^ brae— 

4lpcn in Krain, in Ohcrkiirnihen mtf ica m.i5— 

. s ova- 

icuiatis pendulis , friicfibii* 

Sis rostratis bracteola elou- 

gata twucironato-anffala patiiU bre- 

lTT;^-,^*^rm 63. C timosa irri- 

ped^'nu aJifnis, sel 7iumilior, folia la- bract eo— 
orce. — ^* jncuMissiiiH* uniho brevi ™ascula obloiiga erecfa podunculata, 
^^muPa r(.n,cta, frnctibiJa cbloxiiioi margin e ebiKscdeis , Jonqe - ro^tratis 

'nmUs ore me.ubra«aceis 

raueoLam ovalam pubacnuani:bus. 

^- terru'^ • * - --- . *.rrugi„e.-re promnipia foliis aw- 
P'Shonljii.^ caiianriifali^ .listincla, brar- 
«av7.p.na„s aequat potl.mcuhimsi.icae. 
-^i^f Mi^cn in Croatien. 4 

ov-*?- "'^*,*""*'^ obovaia, fewnneis binig 
"raus pedimcalatia nutantibus, fructi- dct I^Targarit^en : H pp- — Aug, 2f 

476. C. frigiiln ^li, «picn mas-* 
nila fii.<ifonjii, frmineis trilui^ ib'strin— 
(ibu.e , binis inferioribu*! pcJuui lilntif, 
frtictibiifi laiiceolattfi triqiielri^ mnr^i** 
ue hh^'it\i» Lii:it5f>iiIr)hR giutna oblcii— 
sn. InncionF>ns, Sturm 53. C. spa- 
dicca ScJik, t. L. f. 47. a. b. C. /«- 
li<lino^u SchJc. t. Cc. f. 47. JRepfjJS 
stotomicia s]iit!ian\a»'a— pedalis et ul- 
tra, fubnutan^, cpica jiuperior ina<:— 
rula ill C. fuligiuosa Scfi^* antU'O— 
-yiia; brsrfooJao ntrohiscae iter^ o 1 1— 
ridi, margine pnUido,-— -^w/ «i. hUch— 
Sic/i ^Ipcn in Obcrkciniihcn (in frUi— 
scherhachen, slei^rt auch in dieThiiUr 

hcrahj Scfnveizt fiemontt JVovnrft. Aug, 
i7i dc7t Thiihtn im Jiuii, Ju)i, 2J. 

477, G. fuiiqiuosa SirnS, 
Tljip, *pii:is omiubu*; petlunrnlatiii : 
siippHore clarafa, reliciuis obloTigi« 
di^tautibn^f friictibus oblongii antioii— 
natis biriispidatis , margiiie ciliato— 
serrafis, bmrfeolifi ovatis cwspidatis 
albido — marginatis. Uenkst hrift A^ 
Kf-grjisb. Lot. Ges. 1816. t. III. f. a-f. 
Sturm 47. PedaHs, cespitosa foKa 

biiuullima ; sp^caft inf. deiuuiii pendu-* 
iae, petlimc. I^nnes scabri. — -*9a/ drn 
h<ichsicn ^Ipen von Salzburg u^JCtirn^ 
ihftff bei Hciligenblut auf der Pasterze 
und auf dem Kashoden , an sandig 
grasigtcn StcUen: Hpp, •« Awj, 4 5- ercciacT m^^Vr ' ^^^•''^s I/ojfi, svlcuhs 

«oii«^*'y""'*-i oblongis sessWihvs tc- 
forrlV ""''^^^"S ovatia nervosis bi- 
Unrl 1 venfrirosis bracteoU ovato- t. O n«r..i affi;i;r-f;i.^'i2;io; f. 205, S^^ 
a . cti1mu« fnXV "■ *^''^«^? bracteae elon-ntae. in or^rt Ortcn 
^P"K 4 479. C* f i H f r zn L s Z* »pioij 
masculi-*^ eeminis fu*iiforjniIiU5. fexni— 
neis siibseniinis ovafc-oblonsis f^*H— 
libus distaatibiis , fruclibua eiliptici* 
bifiinaiis Jaiiatis bract»'olam obloai^o-* 
lanceotafam rtispi<latam aef(Haiilibu5. 
Schk. t. IC. f. -25. Host. g. I. t.S6. 
En^l. Bol, 904. Sturm &i. C, ta- 
siocarpa Ehrh. C.gplendida JP^illd, 

iirodr. B^pens , spareim -ce*pito»ii, 
ji-tripcd.itis, folia bnmiliora , brac- 
teoiae spadtceae. — In Moriistcn und 
Sumjtferh ^^*^r und da darch das (?»«« 
Gciirt, his in den Sudcn, — Mai, ^• 
480. C. acuminata Ifilld. #pi- 
cJ£ masctilis teiais : femineis gemmia 

6 5* 70 CTPEHOIDZAE* Catex, Jraccis, frurtiljus elJipticis Tertnfosi? 
breTissime ro^lraliff ore iutegris pu- 
tiefCfnliLus, Lractcola o-vata ariflatn 
trevioribiif. SeJtk, t, Cccc. f, IS*, 
C cuspidata JUo s i, ir. I. t. 97. C 
ntiianti simili?, peJalis— sesiuipcda- 
iie. -• -^/n Sccstrandi in fsirien. 2(. 

. 4*J1. C. palnJoim Good, tpici* 
xmisculis tiiinis : femineis temis er«f tis 
cjlin<lraccia Atteauatis^ inferioribus 
pedimrulatL* , fructibua ornlU nerro- 
•i« Uidentatis WacleolA InnceolatA rn$- 
fiitlata IntioriLuB enm<juG aequautiLtu* 
Schft. t. Oo. et Vv. f. 103. //<?<#. 
f. I. t. 92. EdkI. Bot, fi07. ri. dan. 
1767. Zcrrj t. XYI. f. 2. I. Sturm 
S3. C acuta Cu rt. C acutjformis 
Ehrh, V, spadicca Hih.? Eepeiu, 
folia longa, iatiuscula , suMus glau— 
cewrentia, can'naU, laargiun ecabia, 
idem rete iilamentosiiTn serpilendo 
CToivuiU ac ilia *^. atHt-irtc. Ciilinus 1—2 ppil.iKs, anpills smber; bmcteae 

loueaefoliareae, fnichi? serialo^, brae- 
teoI.*e fiiscae iierro Tin'<)i. Hi»bitL* 
y. acutue. — Iliiujig i/i Tckhcn uni 
Sumi*f<n his in den Sudcn. — Mr»i- 4 

482. C. riparia Cart, spicil 
ma-crnlis fnbtemi^. ff-min<*is fttibge- 
nitnis otlon^is subc3im(lricis xue*u<i 
iurrtissMi^ , IVut tiLtis ovalis inflftli* 
ro5tritin bifnrc-atij, glHiua lanceolatl 
cu5pi(lat» brevioribiis, £u:^I. Bot. 57*?» 

Schk. t. Q.I. Tr. f. 105. PI. *Inn. 
HIS. t\ cras$n Khrh, //<>*/.?•*• 
t.9J. C. vesicarin^Leers t. IG. f- ~- ^' 
Rcpcna, iuttT niUnes ni.ixiiiin, IftTifn- 
lirt, El.iiua i — 4 p^'tlnfu ; brrtcteoU« 
jiiK^c nigrne, fciii, bruuueae. -* -^^ 

Fla^scn , T^:iJiC7t, Siimpfcn durch daS 

gfinz€ Dfuiscftlcind , in der Schwaz:^ 
seltcn, aujc marais de Olaud und on 
Duilhrs in JWuf^huid. In Owr- 
itah'i-n hduf^» Mai. 2J. ^ ^ squarrosae rgsirls divcrgcniilta et rcjUxis : ff. suhscssiles : 

4fi5, C. Oe3eTi\7iftr. ?pJcft 
masciUa oMonga tri^oiia: fcmiiieia 
inbse«Utbii» oratis conlertis, fi-ucli- 
hus rostratis, rostro recto. Schh, U 
F. f. 26, Has't^ S. I. t. 6$. EdeI. 
BoU 1773. C, <//ri>rt Fl. (Un. 3:17 
mala. Cespitosa , palniaris — spitha- 
mafia, rigidula, spicae luteae. — ^uf 
uherschiL-emm ten J^lUiten , feucTitai 
JViescn und Sandcbencn , vorxuHich 
im nordL Gcbiete, — Mai— Aug, 4 

4^. C.flava Z. 5pic« masciila 
filiformi: feiuineis sub-lobosig subtcr- 
nis subappro-ximatis, vn^lnis bractea- 
rnm brevibus pedunculura incluilenti- 
biis, friictibua ovatis, rostro bidoirta- 
to recurve, Sckk. i. H. f.38.' J/o»f. 
?. I. t. 63. Engl. Bot. 1294. Fl. dan. 10*7, teers t. 15. f. 6. C, patula 
Host. Cespitosa, prafcedonti affini.*, 
plenunpue ainjor et poUiJior, pedalis ct ullr.i, rosfro rcnivvo farile d|^**'?" 
gnenda. — Durch das gff^f Jj 
(tuf nasstn Jf^icscn und an Graoen u* 

"liintjichi, — Mai. 2|. 

485. C. extou.^a Goo<f_. ^PK* 

niaBcnlft fii!-iformi PnbsPSfili: leiJiUiCii 

elUpaoiJeo-tfubglobosij iudusc ff 
*\iinc\i\h\\$ siihteruis siibappi"Oxiaift*'*» 
bracteis foJiaceia loncissiuiis », IrucU"* 
hiis ellipticis bideoIaUs oervosis ".y*"^^' 

Sc/ik, t. T. el Xx. f. 72. Host,^ 

I. t. 73. Engl. Bot. S33. El. 'laiw l-OH. 
Cfspitosa, eUtior, folia aDe"*"**?'"' 
venzo, V'encdis^; im JVorden auf ^^ 
S^hontfHdcr litoorc bci Hamoarg- 
If ii 6 Iter, — JiiB, 2j. R. pcdunculaiae : 4S$. C. ?*p«ao -Crperui Z. 
•pica mascula elongate - oblonga, fe- 
jniaeis qiiafernis pedunculatis pefldu-" 
lis cyliadideis , fructibua ovato-lan- 
r.eolati5 bicnspldati* striatis bracteo- 
lain aneii,«tjfisimaiH aeqnaatibus. Schk^ 
U Mm. f. 102. Host. g. I. t, fiS. 
Engl. Bot. 242. Fl. dan, IU7, Ces- 
pitosa fe.-quniftdalis, bracteoiae -viren- 
teJ- -— v/rt Tt'/cAffl, Siimpfen, Griihen 
durch das game GvhUt, in Oberita- 
iien attf den Rcisfetd^rn* — Jun. 4 4S7, C. Kocliiana r)cC, 9v\c\i 

mascnlis genu'ms iuae((Halibn8 j *f^ 
neis 3 — 5 erectis cyliudraceis, ^^ 
n'oribus pciIuiic\Jati8, fruclibus ?!*"/ 
densfi-imbnVati,« nerrosis orato-*'*' 
miiiatis bidentati*, bvacleolam ^^^^SP"^ 
latam rnspida!»m5iibaefTuantibu«. ^*' 

bitu C. paludosac, fol. long^^"!*^ 
glaura fere t. ripariae sed augu^tt^J^ 
ftcaberrima, rnlm«» strir1«5 triqa*'^ 
s<:aber, «pira niasciila eZongato-clsT^^ 
ta, feinineae elongatae, fiuct, J"*P Carex. CTPrnOlDEAE, 71 ac in ftflliiiLus ccaJcusali, rosU-oli»eTi 
recurro, bracteolne spAdueao acrro 
««rtareo exserte CH5piaatae, — Ilri 
iQburg: Tlainung, 7\. 

4SS, C. A-nsiachys E7irh. 
^ ,-- * Iracieol.iiu o\nt.-iin ru«t)i- 

-««tamae.p,,,i,f;r>„s. Cpcmdulu Good, 

^^gJ. liut 2315. ScKk. t. Q, f. 60. 
"o**. g.I. t.lOO. C, maxima Scop. 

J^^pens elifR, 2-i pdalis, gl.■.nr,^i- 

^»a^ spicae JoiigUsimae I»a*i i.ixi«o- '^ l^'cr una dainOcAtreUh, liohmen, 

^Msicn, Suchsen, Bmem, dtr ITci' 

^nd Ohcrualicn. — Mai. 4 

Kit, 


^^/ M' i'fi i/i Croaiicn, 4 

m J„T' r- .? *^ I* r a a e r a 5c A ;t. sprra 

*"'4nb«s remotis pe.ltuuuila!;s rer- fflf. "J'arteolam oMonaaju Ipuceo- torfncca O m* rieiieiis, LipetUIi?, riiidti, — Gegcnd UTtt Sjja: Lejcunc 

— Mai. 4 

491. C, ampnllnrea O ood, 
tpiris rvIiiHl: ' "«: masculis 2 — 1 gra— 
ciJibns Milfsubulatij), fr-mineitt 2 — J 

rr.TSsioribua p^'tluncwUti's * frnrtiferu 
|»at'iitibii.t, fnirtilins inllAto-^tib^IoLo— 

^isro9lrftti» liUupcalit glnbvis, 1>racteo— 
Ja lanreolnta latiuribus^ culiiio fvipo— 
uo. Schk, t. Tt. 107, Va\:}. KoK 780, 
Hoai. t?. r. t, 99. C vesicariit Hot^. 
Leers X, lb, f. i, II. 6\ abtusanffultt 
Ehrh, C. lostraia If'ith. C, v<si- 
caria 6. sihattca Linn, Seqn«nti 

viiJgntiori aiUiiifl, JiiTf rt r.uliuo t^igo— 
iin 1. e- ol»liisan^ato , falits atigii^ho- 
ribiis, spicis tfnnioriLiis iiiaeis pen— 
ilulis , fnictibiis Imt^TinefoMuibus. — 
^"fn (irti^wn und 'I\i%:htn durch das 
f^antc G chief f in Obcritulicn: ^digtf 
ISassanOf i^U'/tiont , im Aordcn mehr 
verhreiict. '— 3fai". 4 

49-* C. Tt* si c:\Ti a X- 8p»ci* 
Ittasrit1f5 2 — 3 liueari-rrlfiKlrit'is : fe— 
niinei» 2.— 4 oMoi»j;o — cyliudritis, in— 
ferioril potluuculatb nufnntibus^ 

fniftibns OTato-oblon^is terL-tiusCTiIis 
iuitattfi ]iervo«i5 bii:uspiJatis, brarfeo— 
lam litiireolatam guperautibiis , ciilino 
exiirle tH(nu'tro. Schk, t. Ss, !0G# 
r.iigK Bot. 779. J/ost. g. I. t. 98- 
FL tlan. frH. Leers c, 1. 16, i.2. HI. 

5 f li r m I- 2. C ^afiua acuihiualaiu ap'iu.inflbus. Schl. 

^"?l. ^iot. US7. Schh, t. Sss. f.l62. 
;^; f>ih^laris T) e C. Gracilis et laxa 

Tftjinae 

„, T '-t '"^i-iio. ou.Ualala, ore 

uX-B *e«tacea coronatae spicae bnsi 
*4XUloriiej bractcolae oblon-o snbro- -• "»i^/«ri> /)ec. Gracili I* ratUis^ prilliJa ; sjiicae fern, j^/lenim— 
r|ne erectrtc , frurtus conico — oMongt, 
bracleolae te^taceae nervo viriJi, znaX'^ 

in lyiorastcn durch das ganzg Gfbict 
.Mai. 4 doch tceni^cr im 6ilden^ Cciriccs quoad aff.nitafan duhiac. 

ft»niia. brAcfnoIaefnficae ju^rro JivisAff^ 

fruct. long e rest rati. — j^wischen 3luJi-- 
chenstcin und tier GrUt hei Basel: 
Ifuckcn. u. HI leg i sur U lee J*oj- 

seaui ri-l. 1^' ?nncoI(les rrsL svi~ 

J* n'a«cu]is fiabb.'ins, ao^ro?yna «o- 

uria remolisiiiua cyliadracea sessili 

•ni ' ,'7a*^teons paUi.lis lanre-olatis 

^E* 5ubLi,U«tatis paienribns, frut:ti- 

^ ^n r. f^' cuIdio superi.fi scabro. ^j^pj^ ^emis crectis petiolaii*, brac^ 
^ ^'I'l. Pr5/. FU cech. Juui. 21 Gagncb. u. HalL ttni 4 

«"uct*^' C, Uirsttta 5ut. spica 
!•«*. i?^V*' loliis plain's, fructilais 
r>'V* ^^-^^i*^*. Krt//. i.elv. U52. 
pu7 ''**»»» a(Iiiu.lAta, inolliora, «ub- 
MaurA, retroseabra, ciilmus J— 6 pol- 
ori/^ *^^H^etro compressua, capi»«l. 
■tarn, I>a« et apice masc. medio toatis, fructibua OTati* brPTilei" mu- 
cronatis. HalL h**lT, liTS. — An 
Tar. alpina nigrior K". cesvitasaei *— 
.^w/" (/em EnzeindaZj Fnulr, sm Zcr~ 
mntt T Hall, ntif dem iyjddgai : J. J^ 
Scheuchsicr, 

t 496. C. foliosa All. •pir, 

fern. »ei»il- iina periolafa* gluuii^^per- 
angustis. Hall^ C. urtliaca spica <?^ 72 !o]^ rylindri'ca grnrili; p 3—4 cob- 
fprt. Iciiee WartPfttij , iiua sola pR- 
diinculAta j snpenorihus «e£«^itjl>iif , 
r.ip*. trl<juelri5 grarllJbu? longiiifriiiie 
luucroii^tiSj fol. rafl. rulmo apfjuali- 
Ltijt. &'uf. INotift qui)>u5<l. C1UU C* CrPCriOIDEAE. Carex. su.im pro C Hcwperxfrcftfis vamtale 

tajel, Isetictu u. MunUndre. Hath 

t 498. C. ifiitacliya /r". spic^* 
androgynifi gemiaalis superne niasni- 
lis, aitf-ra »e«siU, altera l*reTi«Jme 
1407. C, fttrigosa ^11, («07» 
Good.) foliis c»;spit06i« brovibu*, 
^jtiriji lomineis pTwunlloris siiprPma 

CyilT. Sclielliammcria. 7t/« 

capltiitaft Ui.\ plttcvataP, l>asJ masrulae^ sup 
liravUoiae foliacea© ^iipnrne sterilcs, cc 
(Auntin, scapo iistulofio.) 

4m. ScK r.ypQTo\i{o,fi Mnch.\U7i Fhitzen in Oesireich, ^^hm^J 
t'are^ cyperoidts £. Schfc. t. A. {'. S. ISach^'icii, Batcm , Schwahen, Franfcen. aus den Sahburger ^41^*11 . 
Svhmidt vicicPji. ah bohmink bc 
schrUb) von Schm. art Schk. gi- 
konimcn, 

ch. Schelhammcrle. S/ncuhe 

orno feiuiiioap. Stigmata bins- 

omosae. Viriculut fissiroitris. Hofii. %r, I. t. 43. C.bohettiica 3li- 
eheJ, CPn. t. 33.- Schrch. t. 28. f. 
IH. main. — Hatiitns Cy\ieri , tota 
laete vii-idis, •pit]iainiir;a - peJ;iUs. 

Stylus elonsatws. — ^i<yaierscA«.-cmm- Ctscheini aufTcichhoden, wehhcmen-- 
rcre Juhre beWiUserthlieben, «^«'' ^/'^ 

nacA ^hiassung dcs Jf^assas, — *'^"' 
li — Sept. 
500 pitosns scapo oLscIflte triquetro pro- 

^iciiliR «ul)(]\ialenns suboya— b. Cyperinae: fiorcs hcrmajtTiroditi hifariarti xmhricaii^ 

aa. Cypereae : cal/ee nullo : 
.... P y c r e n 9. P. 7?, Pycrcug. 5/«c«/nf inrolurro irtuVerj^l^ ra^ 
dialo, partial! eubniiHo. Brnctcolat disticliae omn^s florigerae (msi jn""^' 
Sterilt-'s). Stigniattt bina. 

spiciilae flaTCsrentPS ammmitestaf'^^f^ 
— ^/» Sdmpfen, uberschiicmmienna 

1:,en. — Juli — Sept. 

502. P, Mo»ti P. B. ntnbelU 
Jeconiposila 4— 5pliylla, fT**^"}!* ^^^ 
ceolalia, bracteobs romotins*-""^* /T, 
aice reneule. Monti Prodr. J'*;'c7 
07;er«^ - Z. Ko^r. sr. IV. t. ^^ 
Sturm^2. C. serotinus kotib. iJ'rj 
d;Ui« glaucescens, spiciilae tleiisae * ^ 
15 florae puriiureae. — ^n ^'^^^^ 
reichen Orien, uherschwcmuitcn ris 
lz,en urn ganzen sildlichtfi LHoruU, J^^ 
allai Grahcn heUMonicfulcont, — *^ *ssiliDUS. Cyjicrus jmnn. JC. J cq. 
. V, t. 6. .S'f urm SQ. Paliiiaria- tie «essitiDU 

a«str .... _ 

s.pitliamaens, brarfpoJae palliMae disro 
aaigro. -- ^uf fcuchtat Sandplaizeti, 
vorzu^Vich Quf SahModeit in Ungam 
imd miihrcn. — Jiil, Aug. 

SOl. V. fla-rescen* P. B^ tun- 
Leila salicomposita tripbylla , spieulis 
lauceolati?, Lr.icteolis obtusi«. Cype- 
rus fiau* i. S chJc. I. t. 7. Host. 
g. III. t, 72. Lamark ill. t. 38. P], 
graec. 47. PalmaruN* pedaiia erectus, 

C y p e r u s. Z. 

S03. C. f o. « c « « Z. Hinbella triphylla 

ribasy bracteolis nigris anitiacculis, 
icapo triqt^niTO.Lters 1. 1. f. 2. 5 cA *. 
t. 7. PL daii. 179. Host. Ill, t. 73. 
Sturm S2. FLgr.lS. Pnlmari 
etiUe nigriM*, carina virente. 
. ,f - , ir ' — Cyperus. Spiculae involucro umrersab rad"«. 
artiah suLnnUo, Jiracteolae diSticli,-ie omne* florigeraft (nisi iiifiicae «*«> 
es). Stigmata lei-na. 

*S04. C. viresrens ^ off'^.^ 
srapo triquetro , nmbolla compo*'^ 
tribractcata, sniculi* liiiparlbtis ct>i>- 

fertis , branteofis acntis patnli* ^^^^\^ 
tibiis antic© fuficis. C.viridis Kroc • 
PI. sil. I. t. 13. C. -/a6^r HpP- f: 
Sturm 52. JPrg". stigmafib. bimS P^ 

sfi. Videtur tamen nil nisi j?^'*.'^ 
deatis Tar, um2»rosa. — ^n annlic^^ ZTm TcichrfindrTj an iihtrschwemmten gra— 
9igcn flatten. — Au-. — Oclb, Q Cyperus. 

OrUn \nc v^r'^er, $cUsl mit iftm fur 
TnnncJte Jahrg ivechsclnd, ^ Au^*. — 

Octbr. 

^ S05, C, glaber Z. iimliellne ca- 
pitiOis ^ coutraciis , e)nculis lineari- 
tlong.itJs (liverf|;erlil>iis, brarteoHs oL- 
lusis virMulis nnlic.e ^pailiceis, inTO- 
^icji's fotiisque p]nnis. See, Tcron. 
•wpp!. t. 2. f. 1. i£rAt. pi. rrit. ITT. 
|*J. riiltnaris, spintlis pl*»ftan5, — Jm 
^tromiUchcn: vnlle di Roncrt , vallc 
act Mdlino ^ Aug. St'j.t. 

506. C, esfiulentus Z. luberibu.s 
Ciilongis zon-itis, scnpo triipictro Lnsi 
Joljoso', uuibeiJa decompositR cuTjpeii- 
tapiiylUj spiculis liivari-lanceolatis 
aUemis distAnllbu?!. Lob. ic. p. 178. 
^joris^ 8.8. t. 11. f.lO. Host. III. 
". Sturm 52. PetlaUs, spicuiae fer- 
rugmeo-tostncRaft. — Am ScestrnnJe 
lei ^f/uile/a: von J^^ulfcn ffcfun- 
"frt, im Vtrcmcsischai van M attfiio ^ 

507. C. olivaris Targ. Tozz. 

«capo tnqiieiro bnsi fofJo.so. involn- 

CT-oujuheUamnitiradirUacompositalon- 
fiiore, spIcJs (li'sticliis, lanceolftti?, r.i- 
li^CiS luberibus subovafis odorntf;:. 
J;. railicGsus Sihth, et 5m. tw 4:i. 
^ rotumius T> c f. i\. Ir, T. K_>'t//a 
■^ rrt. proilr. jion 21fcA.r, I.oii-e la- 
J^que repels, „ agros et hortos iu- 
witans n uomuiUis bot. cum C. r&- 
"«jo, a"tque ab aliis cnni C.csc^Jen/o 
conlusns est, sed ab nironu© plane et 
crnnmo .listat." BToretti dec. i.l. CYPEROIDEAEi 


rasrirulali?j inrolnrro triptiylTo ratlios 
exredftiite, foliis iDnrrg^Jne cArinarjiie 
fierrnlntis. Desf. nil, I. t. 7, f. 2i 
C ihernitdis Duvhort* HibUus ffre 
prftoceJeiitis J folia aii^iistiora iusi^ni— 
\ft Tersufl apicem serruiata, radii 
£.juniibieqne luulto breviores, it*e 6pa- 
tliceae nitiilae. Kade ■t. ? *- J- -- - -i^Tn TnittcU'lmlischcn 
ficcre in Oheritalien nuf Aeckern und 
wtrarfcTi nichi uu3:,uroti€n. Morci- 

SOS. C, Ion ens Z. umbolla sn- 

F^aecouiposiia 4 — Gpliylla, gpictilis 
J'n'-anbus, brar.teolisuiiliritalis, *capo 
^rmuetro, radiro repeute. Ho$t.\. 
T x^'r^^' J«cy. ic. rar. 111. U 297. 

*-.n?l. i3oM309. Sturm 52. R«peiis, 
j^^pedalis et ultra, laetu viriJis, railii 
■oTisijfimij spicivlae iemisineo -ptti- 
t»ra.sceiirp,. «. i,^ SUmpfe^n, an iha- 
f'] in Unburn, Dcilmullin, Isirien 
l^'/^i^st, Frinal bei MonUfalconc, 

dLI^c^,^'^ -^^>Au»A^f« timn^cge nach 
^em^chlossc Tyrol bei Meranc, ouch 
^« totifu ous nach dcr Huinc Sic::- 
^**'}MTon: Ziicc. im ecrc^rinusbuUc 
2/^«^" i«* frtcTi • I> o 2 ^ /» e r ; in 

It-.™: C' badiu4 Desf. spicu'Ja | Sept. 4 
•*»eatv.iajicsolali« castaneia confenim -,..- _- - em e^tpUutaoxnrte 

fix Africa, Lusitaxiia ot Gallia, eatlem 
mtaiu rtprae^eiitat auctoris {ii;ura. CI. 
Z.ejcune seruiidmii specimen pro C* 
irti/io acceptuni, rmod ipse cum C.stri* 
fffyso idc-utic^im dixit, nostrum esse 

C. badium nf»j:avif. A C ioriQ^o om- 
luno (lilfert, cl. ii^^iirasl iipecimina 
po^sideo phiribus annis diversiA iu 
vario strtlu coUerta , inipie ip»;mn to— 
ciiBi nntaleui dtJxit me Dom. A o/ji f jr* 
— ^u dcr Schirefclf^ueih von Uurf^ 
scJiQid hci j4uchcn, im bstl. F'landcrn 
U7td Siidbclgicn, — Jul. Aug, 2|. 

jJO. C. p nlulnf H osi. «m- 
belia docouiposita tribracleata, spitiu- 
h's oblongis Prectis, fructJIsris patu- 
li"-? , bracteolis rmicroualis f»*rru^iin^o 
tiridifpte rariie , raiaia si;abris , ra— 
ilice fa.sciGiJnia. Host, gr? austr. t. 
7 i. — ^"fn sandfgcn JJfern xaidin Orii- 
hen in lingarn , im Ilannat , tm der 
Vojuiu, — Jimi— Aug, 4 

Sll. C. glomeratus Host. 
Atmbeila composiia, capiluiis sessiJibus 
pediuirnlatiSTe siibglobosis in\o]urro 
«niversali S — Gpliyllo lonjiissinm, s]ii— 
cujis bracteoIi.s<^iiO liiiearibiis otitii^i?, 

radice fibrosa. Host* c. HI. t. 71. 
S tu rm S2. Cyp, aquetticus iialic, 
]\Iic7i, N. G. n. 12. C. aitstrulis 
Schrad, Pedalis et ultra, spifulae 
biiinnoae, sr.Tpis luuuiiiLribus capitu- 
lum solitarimn. — //i Sudun^^jn^ im. 
Friaul, hti Mo7iicfalco7ic und Duino : 
Jfu Ifc n , SUdtyrcl r ^blc J^a £ n «, 
ini V'cyoncsischcn vrzu^lich auf dcu 
Heisfchicm^ in grr/iz ObcritalUrt an 

SUntpfcn. — Juli^Scpt. 2^ 512. C. difformi^ L, scapo 
lri<]uetro nudo, involucre trijdtyllo ra- 
dios exoeJente, spicuiis sea^iiiwis pe— 
dunruifltisquft dense capitaiia. bractpo— 
lis ovatis ebttisis , xadire fibrosa* 
Flack, aim. 192. f- 3- ^ott^. -•- 
t. IX. f. 2. JFi. graec. 46. Capituis 
parrula sordide bruimea. — -Ji4m Fff 
und ill den Jieisftldcm inOberitalicn^ 7 7i ctperojdeae. CXI. S c 7i e n u I. JT* Koj>ff^rag.^ Sjnculac f^}nifii&e lavohvcro alterno 

fiorigerae reliqu,- SI3. Set. murronatus T., cnl- 
Bio terMi , iiiTolncro 3 — Bphyllo, 
Scirpus ^naritimus cupite giomcrato 
Sche ucJtz. As. t. 8. f. I. Hosl. 
IV. 1. 70. Fl, irnec. t. 43, A'* arm 
D. Fl, 40. Pedalis, biacteolae sua- 
diceae macronatne. — ^m sudlichen 
Zitorahy z. /?. Art Zaguna, Vcnedig. 

m» Jua. Jul. Z|. 

LL. l3ulicl»i<*ae : calyca ^efoto ? 

CXII. C li a 6 t o P p o r a. fi. Br. Jioratcnriei. Sjn'cularum fi^ 
ciculi termiiiatea, ISracte^lat distidiae (nuHC undi<|"e hnI)rirAt»e) iuferiorel 
minores stc-riles. Scta€ LypogyTjae bracteohs broiore*. St/lus deci^luu** 

- Stisnu ieriia, ^ 1 .le S!eiile«, Stigm, tema. 

S14. Sell, nij^rirnus Z. rulmo 
tereti , involnrri diphytli braclea *•%- 
teriori #t>iciilns suii^rnute. £»:;'• ^^t 
ii'Zl. liost. g. III. t, 54. Sturm 
D. Fl. 40. Zanuill. na*!. PeiLihi, 
mpitulum uisriciit. — ^uf ^Zoorloddi 
f^uK-hten Ifitstn nUht gemeifi, ■• 
Jnn, Jul. 2|. 4lj. Cli. ferrupiiica (ScTtoenu*} 

Jt. ficapo teroti , »piculi.« Unb^^niiniii, 

iuToliicri brActea exteriori spirulas 

aeijuaiite, ScTiocn* fcrrug. S ckrad. 

Germ. t. 1. f. 4. Sturm D. Fl. 40. 

Host. IV. t. 71. Sr. Bot. 569, Fl. 

<l»n. 1503. Strchlidia ferrugitua Zk. 
Scftpi filiformes gractliiiiii , cespitosij 

CXm. BbTucUo sp or a. ipiculae feiTUi;ij)ea», te^ne 8ubqwiuaf» 
ovarium exce'Imles. Qui Schoen, ni- 
^ric«/i/cm jTMiuinuin Titlit, vixiiostrui" 
cuui eo coinmut.ibit* — yluf Moorto- 
den , in der Eb'cne sowohl aU heso^ 
ders sudlich iji dm hUheren Gthrgen. 
— Hai. Juiu 4 * S17, Rb. fusoa 7^ S. cuJmo tn^ 

20H0 » foliis setareis canaliculato-f^'* viuatia T n c U o s p o r a. V, Sclinahclriei, Sjncutejrum fasw 
coli terrainales et axillnr.?s. Bntcteo/ae (listicbae, iiiferiores brerioreff st*' 

rilftS. 5eir(fi bypogynae 6— iO, St^ylas basi iljlatata persistente. Stigni' u"*f* 

416. Itb. alba y. culmo trigo- 
BO , foliis liaearibus carinatis , fasci- 
etiHs toriuiiialibiis «ubcorymbosi5 in- 
Tolucrum aequaniibus, stigjuatibus 
Jtylo bri*TiorJbn5. Schoenus aUms L. 
SehJc. I. t. 7. Ensl. Bot. 9S5. Fl. D. 
320. Sturtn D. Fl, 40. Rhynchosjinrci 

ulba VahU Spitbamaen-peiiaiis, spi- 
Ctilae albae, setae s«bQt:tonae. — ^uf 

Torfhoden und in JMorasten, hiiafiger 
Em i\'or(£<rt, im SUdai jnclir in hiSheren 

Jiili. Aug. H- 

Blysmus. Fanz. Qucllriei, Spica e Spicub's (bsti^l''^ 
bracteatifl termioalis, bracteoUe defre.«reDtes fiori'-'^rae. Setae bypOfTSW 
*obs*^na«. Styi. illiformis. Stfgm, bina. (Vaginae foliiferae.) Gegertden. ^y fascitulis tPrmiualibus i"!^ 

geminis iurolucro lotige minoribiifj 
spuuli.s subti'illoris, sligmaULus «*T, 
longioribus. Sturm B.^U 'iO. ^»P' 
Bot. ISiS. RhyncJiosjiora nlOa *-/^*/^ 
rahl. Praeceaeiili fLumilior, n"''"j^^ 
f"*rrrugineaa niagis iiiaequales j ^v^ 
teniae. — ^uf Torfhoden,^ uff^S^ 
kaujrg als vorige. — Mai Jui. 21- Sl8. B, conipressus Jf*flii:t. 
«rfmo teretiii#ciiIo, jepiculis juultiilo- 
ris, fbliis gramiueis. 5c, carumM* 
Schrd. Sc. Curici^Hetz. Sc. com- 
pressus Per 3. Cfjrear ii/f>/Mosfl Zinn. 

Sichotnus comprcssut Zinn. Eu"I 
Bot. VH. Zeers t. 1. f. 1. Host. 
g. III. t. 57- Palman?-spi(baineug, 
■pic\iift« castftfteae, braclea mlijiia au- 
gustisiiina, plurimis abbrcTiata, qni- 
Busdafli longissima, setae imceiu ex- 
•edftntes. — ^uf Moorboden in der 
Cbent wit in den romlptn, — Jan. 
Jul. 4 

ii9. B. rufnft Pans, ctilmo tp- 
Feti, spicuiis pauciiloris, folna tereti- 
•aaalic«lati«. Scirpus rufus S ckrad. Germ. I. t. I. f. 3, Schoenus Tuf^ 
Huds. Smith. En^l. Bot. lO^?:. *'" 
aau. 1504. Scirp. Utioralis Fl»%y 
inetl. — b. batticus: (hucif^f^^f 
Scbrad.^ miuor macrior, folUs *^"^^ 
nis ^olitarii^ve , spica hebelata. '"J* 
hifoliuslf^allr. cf.Btrnh. R^gef^ 
b. Zeii. 1S'>5, 673. — JRepens ut ai«'» 
foliis fito (listin^Ti#*ndu*, »pica bn"^ 
nea, bracteae laliores abbrenatae ** 
spicam exredeuteji , «etae abbrcTiat^' 
miiiime deficient***. — ^m Strand 
des halti^chcn Meeres auf <rraspidtU^\ 
im Mansfddischen am Kilmer bt' 
ly all roth, und hn Stas*fi*rt 
Hornting, t- Jdhx — Ab£. ^ K, CXPEROIDEAE, 75 C. Scirpinae : hermaphrodiiae hracieolis VJifJjyuc imhrjcniit* CXV, Fimliri.^tyli*. Rich. Fcts crrief. Spicae nut spkulfte tcrminftlff.*. 
lirucicoiac derrescentes, vix iilla sterilis* Stj'lus hnai ililaiatuj a nucuU 530, _ F. ft n 11 n a It. S. chIjuo 

erecto triqii'-lrO; sp>ri<HmMnnli.« sim- 

pUciter nji.benafis. Scirp. (innuu9^4lL 

'jf*,.' ^- ^'^t ^.* 5. 'i'euellfl, paim.iii<i, 

nia)u*ciaaey fermcjiifae, in umlicllap 
Mrlns leuniLiis ciinnlicibus. — Sild- 
^p-ol: F,T\Tcycr, SUJscIuvciz, OUr- 
UaUen. — Aug. Sept. 

. 521. F. dirliotoma J^ahl. rtil- 
JttistiiiiQnis capspitosisprostralip, iitt^- 
oplia dicliotomo-tlerouiposita iiiToIii- 
'^l^ata. Scirj). dichnt'-mns Ptotih, 

PY"- *• ^^^^- ^- *• nellard, app. 
♦. a. Sihtlu H 5m. Fl. graer. f. 501 
^c. annuus Ho si. 

cxvi. c 1 a a gr. austr. III. G3. 
<l 1 u in. Jp. JirwnC' Spirillar niiuore*, obsciiriores \i\ om- 
nis liprl)a. Ivufquam nisi ante anthe— 
fin ronfniul(*n(lae, ntramqnft 9f foJni. 
/m Frinul, Sudtyrol: F. Meyer, — 
Aug. Sept, 

522, F. MicheUnna H* cwlmis 
trisonis Ijievilius proJ-trati? , capitulo 
ploboiiO pJonirtrato iiiToIuo-nfo, ^^Hj* 

MUhdiamis JS. Host, -^r, ITT t. ^. 

Cj-jntuslMicJieUaims L\^ — ^nfcucjr- 
iriiy iihrrschwemwUn riuizen, in Urt'- 
garn, Croaiien, um sildlichcn ZitoraU 
'und inlWahrm, an dcr FJbe keUf'^it' 
fathers 1784: Schkuhr; an der Zohe 
bei 3fassehiHz in SchlcsUn: IVim^ 
mer. — Juli — Sept. 

- - « ,» ^ t. ..,. X. j^ fu,^i.. Kussrict, 5yjic«/rt<! fasciriilatafl 
iubbiilorae. Ifractcolae fjiiaihifaiiam Jmbricatae, exteriores uiinores sterj- 
'^«t^ SfyL (le<:iiluus non articulalus. Sfrgm, bina fimbriata. i\'«x acuta 
«emine s,ibj;l,jboso laevi. 

44. Bepeiis, ciilmua Iiominem altw* ^ 
rigens puponie triqupter, 5pir4ilae tf ?— 
taceae, stamina subLina, nuit spatlj— 

_ . , cen acuta, Tix Iricariiiata . semcum^ 

.oerr. J^Tariscus Z. liocc. g'lc. gricans Inevp. — In Teichcn u. Silm^ 
^ ^% f. 1. 5c^fac&z. f. S. f.7— n. /jfrw im sudlichcn und miifientf^ehietf 
*.i>gl. Bot, 9iO. Fl. Jan. I'iOQ. Host. sdincrimiwrMichin, dochinder Mark, 
AU. 51. Sch. Cludium eX cffusus Su\ in Preuf serif MeJiUnburg, Hannouer.^ 
^^^diumgermanUum Si'hr ad. Sturm Jul. Aue. 4 

C^A'II. p i r b o s t y 1 i s, 1*. S. Zestih. If^agnerritU 

l^nainaiis. Bracteoiae tlecreprpnle*. Stylus aeniialis d*;ciduu», 
wna. iEc?imoIytrum Desv. JSitO^iion Zk. uon P. B.) 

5Mi. D, fUitans P. i/. rhizo- 10S2. Sr. stolonifir Jttlt. ap. Vst^ 

wate fiuiiante, foHia fasriculatis, ?ra- Elco^iion fiuittms Zh, — Tenelia, 

rj»s ?nbt^rnuiinlibns alfpniis. Scirp. scapi poHicarcs. — In Sum}}fin ^ vor~ 

"' ■ :.ugiich im \orden. — Juli-Sept. 4 

i 9. R. Rr, Zaririet. Spicne frariiis terwinak*} Si Spied i Mlans Z. f'ugl.'BotViliir'FlTdau. o 1 « "tr]"rimiim taterales. Rracteolne aecre&centes. St>-/tw illiioruiis decicl«u6, 

Wis*m. fibril n 'i*m. tenia. 
n> 10. Fl. ilan.*3ll. Zeerst. 
J* *• ^- Host. III./. 65. Eugi. Bot. .■*'"- *• siipiiia K. Hr. »cano te- 

J*|'>, rapiiufi fi.Iiiferi^i, spimlis iatera- 

"^n* sioiH^ralis uinbrai ter.tia j frn.tn 

''^•»*T<r»ijn undiilato mgojo. S<irp. supinus Z. Scfird. pflmi. t. 1. J. 1. 
Host, III. t. 64. Palmaris prostrau 
praecedeiitt! robnstior, spicHhs maio- 
ribus crasiiionbHjrjue. — ^uf uf>er-~ 
xchiremmtcn Fluti.en^ an Sunip/cn irt 
Un«furnt am sudb'chcn Zitc 'e im 
Friaui , i« Oestnnch an dtr I^ilha, 
in Raiern hei Regertshar^y Orird tvich 
anrre^rchai hei Rarbi and hei Preniiom 
in'^d7r Mark}, m der Schveix am. Ze- 
maw^ee, at^Ctraznfrtte* bci VilUncuve, 
hei St. Siilpi untcrhath Zausanne und 
am linken Vfer dc8 Boiron, 'n Oi**''' 
italieH in dcr Soitjra, — J"i. Anj. jj 

7 ; 5 CYPEKOIPEAE^ 

H<jlo!icKoen'«». Lh. Ku;*clrief. Sptculae cajiitato fion- 
glol>Rtnp, lateralosj cirfJt so^sile rapitiihua alia j»eiluii<"iiUl;t. IjracicoiS^ 
scusim iliicroscciites, Siyl* iiliforuiis dcriilmis. SU^'m, lerua. 
527. H, e X s e r e 11 s Rclih, rapi- 
tiili? exacte plobofis, sfi^matHjus lon- 
pis«imo exsei-tis. Seirp. IloloscJioenus 
ScTioll. Darhj Species intct niTiu.es 
tennissim.i, tix pffc!alis adsreml'^ns, 

ut JunCus compressus bulboso — re^pi- 
toSA, vaginae ^Joisgata^ teiuic mfiii- 
braunceae, (nt illao J^iifiicne strictae 

(}t Caricis paludosac) retiruio secetleu— 
tea; rapitula piso fere minorii, prop- 
ter sti;:matA quae fere ml o^ axium 
us'pie diTisa suut nt Um^is^iiue ex- 
fierlacras5.i(>r?t»eiiinniiiibn5: ociir:i(*:o- 
Juteola; 7>rftcteolae ovatae breye nrn- 
miiiAtae cilialo-sorrulatae aiho vir^'H- 
tes htxfii tr-^nliiiii spn'b'feae jiiliilae, iiln- 
toft-nta longissima proressu longe acu- 
minato. -^ /m iiHrdlichen Dcutschland 
im J^lugsande bel Jiarhy. huld hiiiter 
Tf^altermcnhur^ am ff'^ege nnch Zcrhstj 
dctnn fiTTi JVe^e von Dvmburg nack 
Pret ien .■ Schollcr, hei I^nnikfu rt 
an d, Oder: ISuclc. — Jul. Anj;. 2|. 

528. H. filiformis Rchh. ca- Saule in dtr Org. vofiTn'csf' W'/'^ 
hold, im Schlamme urn SccftramU 
u/td in Sump fen in Krain: 5i^^c^' 

— Jul. All£. '4 

530. H. Linuaej Jlchh, cBinfti- 
li.«lu]»erfiilato-plotjo?is(spii uli^il'fj*^" 
rico exsertis) sH::iiiata iudiKlentibn', 
Iji'nctca iuf«viovo deplaiia \a'^uus ii^ 
tes"S sulj.nflivll)?. Schc ucnz. *• J* 

r.2. riuch/x, 'io. f. 4. c./f««j* 

llif^atr. p. 17*. Dalech, W- u^i. 
VIII. p.9S7. ^v..JHo}o6cTioauis Xi«"' 
F.l.^l. Hot. J612, rraecedeiite rOiJ"^- 
tior, bJnodalis el ultra, claucn*. re- 
poiis, rhizoitia IiorlzoiflaJitor procur- 
rens, tuiiuuej^ \\X in Junco haltico^^' 
rialefi , squamae fl. Ta^inae ijimna^ 
Lreves rliizoiiiatis cras.^itie no" 1^?^ 
giores, relifjuac paiicae eloiigfita^n^ 
^itle membranacPae reliciilo lumnfl^ 
(iiilielvelicotainenl) fec^denles, „sc^" 
pi cra,?si ut in Srirpo lacuStri ef api^J^ 
puiiceutes," Linn. caj.Itula bicn"«'> pitulis exacte- ftlobosis sttsmafa Ion- ; opacn , nucis aye _ -- . . ^^ 

gissima iucIudcuuU.s l^rat'tfa scapis- P«*^"»f«li .^emitprefo.- nias:is o^"'; ^ 

' piaeceaentmm, bracleolao cbovai^ que tterilibiis conTolutc-filifonniLiis, 
LIlxis, Sz.rommiits h. Linn* 3^1 uch. 
t. 40. f. S, Sc. romcmus J c q. austr. 
448. Scirp. Holoschocnvs Host. III. 
6'2. Sturm 36, Pedalis et ultra, la- utuoroue recur^o, gupernf pilose^' 
et ciiiatao. Hujiis forma teuaioj^ e5i- 

5;^r«i 36. mala, bebetario rapifuJ^ 
V^oUiner, — J»n. Jul. 4 ^520, H. an 5t rail's* (S. Irp.) Z. 
rapifnlis nodiiio$o globosis sli-mat;i 
imluflculibus, brncteolis trilobis (fu9 
co-purpnroiy), srapi? sterijibng stric^ 
bracteaqufi canalirijl;itii:. JMo ris. 
S. t. 10. f. J7. Petbili* et pa 
tenuis , filiformis ^ jilaucus 
eespilosHs, Taginis tVnue membrana- 
ceis roticwJo secedemibus, fnliiferis at! 
apicem nsque oauaiitulatis, bvactea 
non raro brevissinia vix ulla, ilpnuim 
rellexa, apex catialiculatiis, Ioii"i«ji- 
mos, 'lemura refl,-su.s capiluia fusra 
mtuU, pjjo maiora, stamina exyerta, 
Migmafa t-jx Lractoolas 8up«rfmti.i, il- 
Iis ^nmae speciei teimiorn , braclef*- 
Ue obovatae mncrone recto albiilo ci- 
hai»-»errulato. — ^iaf SaUhodcn «« 
dcTt JKasicrgruhm dcr fj-^icscn bci nischcn: }d tido, JMcdamucco, <f^^^^ 
Icr.zo, CAio'rniar v.Jrddcfh V(iri 
iin^. In cFcr Si-hcciz im S^tnde fl»f 
serlialh dci If^asserSy ttm t'^^^^'^jj, 
(in den I\lunduniicn dot DuUiC , -^ 

honnc, Kcno<4<'y hei ^^- ^"^^'^ - 

'»lo ;fc;; Schleicher). .nUrfufno.^^f% 
, * (rictus IX ^'■^^i^ cvi den Zlcgelscheunfny ^^ 

' ^ Slrande von Suvoyen, uni ( OiAdray , " 

c u, a. O. — ^un. Jnl- -^ I^js seven ear uJin" OOs. Gen«s diffirile e^^^^";!""!;;;. 
mnnia confusioite qbrutum. ^^V . lorum numeru3 imnime (^oit''*^'^' ._ 
en!i«: euioi speciebus speciinJn-J « ^ 
sunl hebetatioMC monocfpbalaj ^^e«(J 
et longf>c«5piilatn. IHt-cLaRice X^ 
(li&liiiguerir tcniiitate, iaxitate: "' -^^ 
scrcnicm ^\ fUformcmj iUa.jne 5p«^^^ 

f f rnpitulis albi'lts ffuasi l'^*"''"*^."*-La/, 
( I ii'^rrijjia , sui« ttiginatibufi iu5% \ \ I f I 4 

\ Holosclioenus* jiaec pvoccrioir, tniDiiescoas stigniAti- 
buj niufto breviorihus, ulraijne vero 
Tmdis (ju.isi biilLoja. >/. ausituli» 
ft! Ziimaei glauo siuit rigiduli, ilia CVPEROIBEAE^ 77 uppfip? p*ACtlis rngiiij* foliir»'ris rcti— 

Iiaec rolnisla vaginisiuteperrums rrns— 
sis eubapliylllj. C£, ic;. pi* crit. VXIX* 
1)1). Scirppne calj'ce scioso ? pZ-ftc^fu/flc tlerresceiites Hori^eme. Setae I»Tpo2yi nae autsenae. Stigmata ^ ■>3l, H. ovala Zestih, raJice 

2^au, brncteolis oblusis. 5c7>/j. orn- 
V^J^i*''^ I>. Pi. 10. Host:?,. III. 

/"^^' ^•'^l^uaris et ffpitlmmaorf', spi- 
«» briiimea. — ^,i Teichriindcm, ttuf 

Aug, *i2. y. Titii gl urais Z^'. repniSj 
!«• M^n7rzf(/iw« TkuilL nonVoir, 
^\ icnuis Si;hr6. Sc, contcus Frsl. 
^P'tiiamaoa et ultra, temii'or tnnieii 
»e s.tmieus; g^tica fnsca, Lracteoln in- 
"ina Utigsiiaa, viua viriJi au£;ui-ta. /■^ar. flrpiiaria iuiiuilior rjgulior ^capia 
sti'iiJibuiS faepedirvatfj;.— ^ufTorf- 
boilcn ini nordl. u. mitilcrn Dewtsc^ 
land und in der Sc/iweiZt dis ^■Kitindi:'' 
ruii^ hdiifig am ZtcmtuiscCt — Juiii-*-' 
Am-. 4 

SA3, IT. palastris Z. repews, 

srapo aufatereti, spicRcyIixi<iricaj brae— 
leoli." nciitiusrulis, £ubae<|ii.iliLu5. Scir- 
pus paliistris Z, T.cerS t. 1. f, 3. F.n"l, I5ot, lii. P. 273. 5^«r ?72 I. 9. Host. g. III. t. 5?, Dodran- 
talis — pedalis et ultra , ^plca loiij^ior, 
bracteotae fuscae vitta viricU laticrc, 
jiiiiina relicjiiis niagis aetjuaJis. J ur* 
arojtaria I)tiniilior spira paiiriflora. — 
^uf Tarfbodcn, zn Su7tq>/£ri f TciC^un, 
— Mai. Juu. i3ei>t. 2jr 

CXXI. H e ! e g I t o n. Zestih. Orundblnsc. SpUufac Intorale* 
turbinalae sessiles et peduiipnlatae, Bracicolae decrcsrentes fiori^Prne. 
w«cJiypo«ynae subsei)ae. Styl, fiJif- decidims, Stigm* biiia. — Yuj^ixiae 
riunbus apbyllae. — (Sjionies plures tandem exposiiit il. jA'o^ff.) 534. H. glaucttiu (Scirp.) 6m. 
^^•npo tpreti, cyma compofita bibrar- 
'eata , Rpicnlis 'fasrimilati .« , brarteolis ^''J'id>imueTnQnianiCrm, excl. cit. 
ifibernapm, 

^''Po pra^ferea'aisliu'rtns? — //""A 
JUi nordlich.n GehUt am Scesi^andc, 
y me^Qm^usfufs der Elhc u. Eider, 
^nn^^m ffarn.cn llhcingihict und an 
^eicfien uud Grahen inmchrcrut Ot- 
Si'i'Jfn im miitUn-n, vicUcicht his zum 
•lichen Gchictc. — ^u». Jul. 2(. 

»jS. H. .t r i c o 11 u m (Srt'rp.) 11 i h. 
«^^po tercti^fiubtrigono, cymn lateiali 
yjJ^^^T"^ **f^ftmn nxi^idt^ntft/ fpirulnrmii 
-:i''?'"*'**"''^'''l"alilerpedunculnti.< Se.*- 

'rp. cnrinatus Sm* Enpl. Sibbusque. Sci 
^'>*. 1983. 5tu>- scapi triaiis'lilaris xigidvili apice rt^ctp, 
Tngniis foIJiferi*, epiLiJanim fasciru— 
lis laleralibiis sessiiibns pedtmculalia— 
ve bninjiiiii. Sdrj*, iriq, Z. Sturm 
D. Fl. 3(i. Engl. ilot. Ifj94. Sc. mu- 
cronatus Host' III. f. 6G. fie. Jioj}^ 
pa IJ^cihe, Bipedalis ot nltra j sra- 
;• Alllnts ScirifO ^lacustriXV^ ^^c^*^^ rra^so in5f;:iWs, sppcimiiii- 

' v\ gin«t ii*, Etigir..iit;u3 zii- I t'U5 qiubusd.-.:ii lirbetalis 5piculai;:ia 

-fasciculi lautuitt SQss-ilcS) *piculae 
brunuoae, rufaej breTins ovatae, brae— 
teolao iii excieura jmirrouatise. ■ — u4n 

dcrDonau, am ^u.\Pufs der Elbe und 
der Eider y am Tlhein und «« efuigcn 
Suwpfen in der Schneiz , in Oberiia~ 
linn Jiutijfg an ULirschtrimmtcn Elfi" 
tzcfjj votzUglich in den liciffcldcrn, *— 
Jiii. Au?. % 

S37, H. Lef ©nnii (Scirp.) Jf^ei- 
he: srnpo triiinetro bixinsi hId, apiro 
recto naiiniirnfato, T icWiierif^ 

ppicnbnrnm fasciculo .*^*.%«ii frariuO 
rtuiipfdiinriibjia, tcstat eia. — JSipeda- 
ii5, scapi iaxiosruli Inlera bina roti- 
4;ava, spirnlae- uiagis ac prati ednnfi* 
obbuisa.-, brar! "^ r albido-Tiienic* 

dyuiujii tMUfieae, iii esci«ira mtict J- Sc. puvulii i/;>p- fr; •», ^ "* ^^' Habitns Sc/rjti IcicnJ^irfs. 

tifttrf iihcrschu'emmten rhtti^en am 
^J^r der Donau. — Jul. Aug. 2}. 

♦•iS. H. iritjuetru m (Stiry.) Z. 73 CYFEROIDEAE. Sptii Le/tune. — Jnl. Aug. i^ 

, SJ8. H. pnng en« (Scirp.) .^"^^' 
srapo Irifjuelro gracili, $pii::uli5 ins-' 

citulMis sesMUbus ^nl> 'JP** <^ elon^ito 

erficto lateraliLn*, Tuginis foli'iferi*. 

Scirp, mucronatus Ehrh, non Z. Sc. 

triqu€ter Kth. Fl. Jao. I'>G3. Jion Z. 

Sc, Jf^othii Hp y» ajt, St urm 3fi. 

triqucfer 6, triangularis i*ers» Sc, 

trtifuftro miilto g,racilii)r, "Uiacteotap 

extiuiae aoamtnafae, reliquae in ex— 

CJsiira mucroQfttae, omn<»» fusro-spa- 

Jice.ie, — yom ^usP.ufs d%'r Elhe hia 

T.fiucnfiurg, an Tf'^dhcm und Plussm 

in Ocsireieh « Baiem , Franken , dtr 

CXXII. L i nin o c li 1 o a. P. B. 2'fuh Ibiitsc. Sjn'ca te'Tnin^l^ 
Bractealat tl»*r.r€ scent e». Seiat liypogyuae euljjcuae. Stigmata tru. J' 
tri'jttetra. (Vagin.ie «obnpyJIrie.) Heleogiton* 

Tfftternut Barlcn, und am Ausf.kfs 

dcr Jf^esen -^ Juii. Aug. 2|. 

Si9. H. litdrAleCScirpO-Sc^rff*/. 
j«rapi triniietri apice i*ertiu?rwIo, t»- 

rflreino^o-i;Iecomj>o*ila bractea ^'^"JT 
tn, ypiculis oTftlo-o\>1t>ii?i*. Scnrflw- 
G-nn. I. t, S. f. 7. Srir|»'fTpen« 

marit. aUiF?. Micftrl. S"»« ^- "* 
teMar.eae, tiUro l>nin«eo. — ^" *?" 

Diii«f) und T^TonicfaUonCy ' ««/ **'? 

vcnctianisQjuH Insdn hiiffis* *" 
Au*. 2J. 540. 1.. pftrvulii (Sr^rp.) R, S. 
•capo teretiHScnlo, fpira ovats, Umr— 
teoiis obfu«is, raJice fibrosa. Scirp, 
liffnus ff^allr, Sjtr. p«?. non JPotr. 
^Icojitiion jtari'ufa Lfc. Vix uitrfl poi- 
licari.'i, risitlula. — ^-iufiibemhwfmrri- 
ign Stelten ivesth'ch urn Kr^imrr See 
im- Mnnnsfeldiachtn : Hubncr, ~- 
JmL Aug. 4! 

S*l. L. Rcictilari* (Srirp.) Z. 
repeiis, ftcapo (juadrnii^ulo, spica ova— 

trt. Scirp. acicuU Kii^l. Rot. 7^9. V\. 
T). 2S7. Sturm I. W. Host, fi.ITI, 
t. GO. Ehocharis adcul. R.S. IE- tv»5- 
tata Prsl* Cf^fh, PoIIirari.<-p.->Ini,u-is 
{Erncijiff tPnoUa, numlae nervosae, — 
^4uf Uherscku'em/nten Vlcit^en, J^thm— 
und Schlariim^<}dcn\ die i-arfestcn Ha— 
Sfn bildcnd, — Jul. Ang. ^ 

54*2. li. Baeothryou fSrirp.) 
Eh rh, scapo tcreti, spica oblonga. t.rarfpolis obHisi's. Drew, el ^a/^' 
I. t. 22. ,Sc. liiUUri r^U, Oni't. 
Sc, puuciforus Lightf. En? . ^^l' 

i\n. float. St. Ttl. t. ^**-— ''• 'or 
nor; i><^. camnettris Jloih* C*t. ^ • 
f^t 1layn< 1. t. 2i. Rip< Uicnins, V^'^ 

mni'TS *>t «pitliatna**« cf?»pito*a.— W 
dcr Tcicke ujiUSiifnpfc— Jufl.Ju'-f^ 

S*3. L. cespitosa f^^^-'n?')^-/ 
scapo tereti, y.i^aiB suhhii'^^'' 
epicabibracteata, setis laevibiu*. ti'S • 
Hot. 1029. 5<Mrm I. 10. Ilost.f' 
111. t.59. /'Hr. «f/nor(?5rt.- Sc. Cf^'."^ 
yUtA. A. Dftuse ccjpitoga pr'i."';''^^ 
pfJalisj Iiabitu Eriopliori* alpn" uf*]^ 
teis tam**n fi\fil« dtstm^ueniU. 
^i./ Mnorboden im '^ordUchen, J 
dai Oehir^en und Alp<n im ^\"^^ 
und sudlivfun Oetiiie. — Mai-^"*- ^ OXxm, Ssirpas. Z. Fins?. Sp:V^i?nc Utt^rMes turlrltintne ?"*^'^^* 

gjTjae subsenae, Stfl. filUormis lUriiltnis. Stigm. ierua, 
a. ^^rfaeogefon ; fasciculo svicularum lateraU , hractcoiis acumJnfttiS' S44. Sc. inucvonata» Z. cnlnu 
trt*|u»*tri Apice demam borizontalilt-r 
retfofrarlo, va^iiiis aphjUis; gnioulis 
lateralibiis spi.«iin>ns fasciriilatis nu-' 
(lis. Sc. ginmeral tis Scop^ Sturm 
3», S*:heu<hz, 4<>t. t. 9. H. 5i>6. 
Ei. manril. II. n. 20, Spuulae xna- 
Jnsculae Tiridi-palleutes , T«re Mro— - 

b* Scirpas: fascicuUs spicularum suhtcrminali'-umheUaribus , hracii<J 
SU. Sc, lacnstris Z. culmo te- I End, Bot.666 bllareae, braaeolis arete iinbnrat'*' 
— /« SUmiifcnam adriati^chenM^^''^ 
in Krain und KiirnUun, am Bodcns^'l 
Lii-i^y di Locurdo , Id Arfuilaa, X- 
gcmo, zv'ischcn Hipa und Chiav^nati- 
in d€n Kd/fddcrn in OUriiaii<f^ "^** 
fig' — Jul, Aug. 4 F!. D. 1142. Host' %' r«ti, Tagims iaferioribus ^uMoliiseris, j III. t.61. Jexfr. 5/ u rm 36- H^"" 
cym.t ternnnali tlecomposita biUrac- I nltu? et altJor- — /"« tiefcn _p"*^ 

teatn, iiiamentormn processu piloso. 1 im Schtamme, — Mai. Juiii. 4 ^ V 


1" 
t 

Scirgus, CYrnnoiiiEAE. 9 i46. 5c. mnriiimnn. /:. culm o j ft. FI. D. 937, Siurm D. Fl. 13. 
iriqueiro^ Taginis foliiieris , ppiwHlis 1 Kar. Sc. corn pact us HofJ, Sc. mari- 

rictilatJs pOfliiuculntis iimus FI. \^\ntr. Krock. silt-?, t. JO. tPnninitiLns ta£rictiiaiJS p 

»e*siJiljiisyeinvoliirroiiolvi)IiyHo rinc- 
ti»,LinLti"oli5 siibtridruta'iJS. Hos I. ?. 
III. t. 67. — frtr. rt- evmo«u« ,• Tul- 
iu»s AhioribiiS, gpiuiJii iH'<lnn»»l;itis 
If '^>i]iliii5ve : ^cmSitimus Ens!. Rot. 
54^ Curt, ri. Lona. 4. 5cAt. I. t. I 


tiibero9itin. — • ^m Scc9trcmUe f am 
Ilati'U */cr Tcichc und Sunifife, tehntr 
in Jgr Schu-eiz ^ hiiuf^ in dc7t Rtis- 
fddcrn, — Jul, Aug. 2p *• Tap^rogeton ; cynia tffusa raduttim involucrata Urminait, tracUcUs. 

acumtnuiis : 

•47. Sr. illy a\i ens Z- cnlmn tri- | gono foliopo, cj'jua t^rmluftli ?nj>ra- poao folioso , cymft tevniinali siivra- 
«ecoiiij,o.6|ltrt iiiToJucro poIvpl*rIIo t:mc- 
»«! s^jicults ovatift, bractcoU's iinii:rt>- 
J,atis. 5>^*. in ir^t. A. n. 4. t. I. 
£«sKKot.9l^. Fl. D. 307. Zfer« 
Fl n'*" ^"*^-.S- JI'- t. bS, Sturm 

ipuulae pfli-vu7aft Tiri.Ti'-fusrulaP. pp- 
daUs-lnpe.UlLs foUo5U6. ^ InlVuld- 
•^mjifen, Grubcn, an Tcichvn, — M.ii. 

CXXIV, E r 1 o p Ji r n m. Z. IVoUrid, S^n'ca t.^ruiiaalifi rel ptu- 

«s lted\iiicii\alap .«iil>!.iterale#. liteicii^olac ilerrf srentes. 5ft«e brpogynae 

piimerosAt! demiuu loiiga exsertae I'aackulato-counatae. Sti^m* tila, i\i«r 
trKj-aeira. 

a. *pzV<l termxnciUt 

coma il*-ii??)j n]hi*^in\nt'*^ ^ufSamjff- 
tinescn in den j4ijtcn von Saix-turg, 

KaniiJtcn u. *. v . und in rf. Schiveiz* ei-ompo*itn involurrc polvpriyllo ejtir— 

ta, «piruli« obion£0*OT»ttJS, LracteoHt 
iituU^U, culuiis sterilibu^ i(emi>ni ile- 
fiexiji et apir* raJit aufibuS. Sckh^ 
in Us»! A. B. *. t. 1. 5/«rm D. i1, 
iB. Host. gr. IV, t.^69. Gra.Jticr 
prncretlent*' I spirtilji** QiiniiS cfij'iofne, 
inajores, — in Sattdge«;endt'n auf f(uih~ 
ten Jficscn in Vohmcu, Schfesicn, dt-r 
Zau^itti y Sacftsen { 6ci iP'^iitcnlcrg 
Schk. brcsden), Bnt'ern^ Salzburg u. S49. E. alp inn m Z. mlmis tn^. 
nHPtrii, foJiis brerissimis , gmca ot>- 
rs;. /^^«/. p. I. t. 40. Sturm I. 

Engl. Bot. ill. Fl. D. &20. Tri- to. 

c^^/>^orw7n aljjinum Perf, Ce-^pito- 

■"U4 P«'tt»are-*pia,.-tmaeuni, roi»»a par- 
ca, ^ ^„/" .n;f>i>/ io^tvi in din Gchir- 

S"i bnd ^Ipmi dect mitthrn Gcbietes 
^on DeuUihInnd u, der Schweit., auch 
»« den Sudeten, ^ Jum^Ang. 4 

550. E. capitatum Host, cul- 
JJiis.teretibns, 5piVa subplobosa , an- 
t^^* ''o«^an"-eIo»-atis. /fost. I. 38, 
«• ^cAffic^icn Hojipe ap, Sturm 
'^' -t*. 10, Peilale , spica spailicea, — Jiiiii, Juli- 2|. 

S5I. E. va'inatum Z. cuIdus 
trigonis, fpira 00I01120 -- ovafa, folns 
inar5;iBe acabris , autheri* liiipnribiu 
elon^atis, Eii»J. Bot, 873. li. D. 236. 

Sturm I. 10. J?, cispitosum. Host, 

I. 39, PcdaJe et ullra , ra^inae Trtv- 
tricosaft , .<ipica pluiuliea, coma ilensa. 

— -^«y 3Toorhodin u?id in TiTorusitn 
durch dns gan:,i GtizVf, hia in die 
Gehirgc. April, ^n hohercni Stand- 
Of'tc frn Jlfdi und Ju-fti. 2| 

*• ^i'cis j)luribuS jtcdunculatis umbcUtitis Cinfiorescentia ahso^ufa): 

*52, F. trifjuetrum Hoppe: Poll. If^illd, $. Host. ^. I. t. 3?. 

'" * /-.--- ^^^ medi* et dpxtra- Fl. uan. 1442, 

£. 2'otyst* a. Linn. Iiepeu*, peJaJe, 
couia tougisjiinia. /'^o^-. major: ioiiis 
latioribus li-itlis JnTOhih.«loTigi*jimis. 
cuimo cra**o «aepiu« iisluloso 2 -—3 
pedaJi. Schulz atar^. Smih Speci- 
Tiiina temperie atlversa fcpbetata iater— 
dnm #nii;uia« Iiabent subse«friiesr jE, 
Vaitlatitn J:'oit. Turp. US2, raill. 
h. liar. 16, f. 1. — ^af Torflfoden an 
Siimpfin, durch gunz Dcutschland^ in 
der Scfiweiz , am BalJo und in der 
NQvara, — Mai, Jim. 4 ^ftlmis trigouis, foliis trmuetriftf pe- 
tTS^'* tomeDtoso-SfaLrk*. 5^iirm 
n.:, *^' ^^- EI. dan. 1441. Enal. Bot. j< i if^"*'^ parcior ac senuealinm. ^ 
^"f Moorbodtn, inMorasten inSalz- 
''f^ , Krain , £'ranken , Scfilc^ien , 
■"a^frTi, in derj^fah^ JP'cttertm und 
*^^fdersachscn, — M;ii. i,m. 2^. 

w, E. angustifoliam Rot ft: 
^O"* »«btriPouiS, foUi» canalicuiato- 
inqaMn«,j,e^„nruIis giaLris. 5fur77» 80 crPEROIDEAE, Eriopliorum, fiS4, T., latifolium Hopper 
eubiu's tclgoni? J foliis planhiscuiis 

Iiort]h€ C. i. E.polyeiach. h. Linn. 
r.i>£]. Bot. 3W. l.ecri t, 1. f. 5. 5fi*rm I. 10. Host, f . T. f. 73. 

fijH'ciosa «^e<l 1/verior, — v/wjT Sumfff- 

uiescn ffurch das gwizc Gchiet Hi in die lUbir^e* Aj-rU. Mai. 4 / rOBMATIO II. 

E N S A T A E. 

scwrrn tel cEir^Fcnsi:. 

FAMILL.1 XLTT. 

IRIDEAE, Ikis-schwertei.* 

Grad. nat» Amherae juDctiin oriunlur, filamenta ifiituT Tcl cmniao 
Tei ^cum periantlvjo rounata, 

M O r D ll O 

nens , _^ ...^ .-- . 

Italia pituiiiii* eijsifonnia rccliuprvia equitiiulfa, Scuvus v. cautis lokua 
centrifus compressus, teres, aii^*iilntiis , innlJorus vM ftlienjalim pJuriHoriJ i 
-^p^ncis ttifil>eJlaUi0 ; hracleae geminae spatiiacoae , glunincfiae, mars'"!^ ^ 
cmiiijio lUfciirljrnTiareae inarccjcentf's, t- "" 

amplecteiis. flares perij;nnlali snijomii 
txterita iat'-rnam ij-ih1o swpenorent 
nihns Iieminpbro'hK: Gynacccumr 
tria tubo inuhia, antherae tantuia liUerae tuloculaies oblougae tnbvricinii tes, extrorsuiii d.lnscoutes, Jb'ructiJ^c. Capsulti liiloitihri^ trivriJvJS, y ' 
rulis ior medio stplif-eris, sp|^is \n placenta ceiitrnli Tel obJ'oleta T^l tr?^ ' 
gulari coutigui.s, Semina placentae crisli^ vei aiiguia locuitjrum bi-pri'"*'j 
eiiiLryc oMougns fiirruliis introrsiim adscemlonSj ui albuiuiue magno c 
Boso vol comeo, — HerLae pereimcs. — 

Fcrraricae: perianiJiio hcicrogcnco rcgulari ^ Jilameniis in iuhum connate 

XXV. Iris. ^. Schit'erieL 
iutornae erectae. Stamina e fauce 
loidci infra pHt am trausrorsam stiginatici. 

a. Pogonirion: pariitionuTn cxtciiorum cosia sr/pra harbaia: 

S55. 1. pMinila Z. loliis ousifor— Ferianthii pnrtitioncs externae refl^*"^' 
tnbi Ubera. StvU processus tres pe*^" Tiu)>n5 loiiqioriliuS caiile nnilloro, tubo 
cxssito, riofi ma^DHS, violac^us, pt^r- 
liti iv^ Inti^simae ext. ineJio albiclae, 
atro-Tiolaceo-lrneatae. .7 acq. ansfr. 
t, 1. Sturm X>. n. X. 40, Curt, 
Mi2. fl. coerul, I2G1. J^ar. I. luUs- 
cena Hed, *63. /, puirtila Tar. lut'>a 
B. Sla*. 1^09. H;ieo forte spec, pro- 
pria, folia siriit floris partilioi\i'S ;ni— 
fnstiores, sed etiam fonna gemiiiia 
atifolia. ilore flavo occarrit. — -Auf 
bc^rasie/t sonm^en l^ahViuaelnin Un^ 
^arrt, OcstrcicA, MCihren unil lidhmen, 
im l^erietifinischcn: la l^ianura del 
Cavalh'no ; auQerdevi qnasi *pcnte 

hier itnd da im. mitilern Deuiscnlnnd tMij.»..^ii.i»-*.,v.«^..^. ""- — . ^j^ 

auf Lehmmtiuern, hesonders in Thii- ro l>rerioribiis Mubo bractea ™*^'^s 
ringen und in den Jthein^e^endert, — . | ceate inciuso , perinntUii part**^° ^ 
April. Blai. 4 --.«-.-.. S.SG. I. Cl.i.«ianft Tff^. cfttije 
fnrrato Lifioro foJia glauca aequja>ij 
Lractc-a lierbarea anau^ta ttibiii" p** 
£onii suhae-iunnte, jpartitionibne co 
rnlonbus ovato-^Uipiioi*?^'''' V, , 
rt^iiexia. I.daimai. minor (^tus.i^^*; 
lU. Loh. ic. 6:2, /. hiflorat afp^^ 

minor C\ Bauh. l>m, 32, -?• /'f ""^ 
Curt, Mn-. X. 91 ilos »n"^^'^» j"|„t8 
exj^Hua lougior, partitionen o^^^^ 
violaceae nian:is obloiiijae, ext. ** 
ratiorea l>aSk bai-bn<iue albiSj eti^*" ^ 
.Uhitiora; CTRiiuin tubo breviuS. ^ 
f7i Bulmaticn nctth CUsi^'' 

537. T, Intesceu* J^^'^\l-ti(^ 
pnsiformi-ret.'tiusculia scapo «""°" ^^ Iceate induso, perinntUii partiUon* 
obloneis qMuSj*. Bot. Mag- '^^^' Iris, IPiIDEAE, 81 vhesceris He 3. 295. KoU mm liBmi- 

liore i. puTtiiiae var. odiroleura con— 
tmitlere quoJ fattum e65e yiiUlur. — 
T>^f>/? AVflm ? — (tuf den Kallfdscji 
dis TouTbiUon bciSittcn in il. Sc/tit^ciz: 
V, Ckarpentier, ^~ Mai. 2|. 

So8, I, arenRTia jy. Kit, 8ca- 

pO tfilnro lob'is enfijbruiiljud brevio- *Tae ForJiJae, Tja5i il.^Tichie- Odor 

samLuciiuis.— ^n soimigeut schrojfcn 
I^ehen jm ^udli<htn CroiitUn^ i?t Jiolt" 
men? 6ci jMonlieim an dtr T)otmut 
Schnifzlein; lei If^erfheimf iti 
Thiiringtn hci Freiburg ,' Querfurf^ 
LaucluK u. ((, O. (wf 3laucra u, jFcZ- 
scn, — Jvm. 2|. 

I, squ aliens Z. foil is <B*i- w, Itore snperlori nbortient^. 71^.!- S6i. I. squalen s Z.lohiS <B«i- 
A'lf. t. 57, Acd. 2^. Bot. B^s. 549. fo»-util>"a eicnj, raiile nmlli/Ioroliie- 
roUa aivAHSta, ilor^-s flaTO - Yirenteo. vior.lms, perMutlju partitiCBilAWS ex- ^/^"/*""<^'i'^'^" ypytsm urn iV.ff/A tt. 

559. I. nutlicaiiTaj Zam, Tcliis 
lalcatis srapo siilmmlo imurtfloro l»re— | 
Ticnbiis, fpatliii iiei'bacea , floribuft 
lonije-petluiiriilatJS, partitJoiiibus a.-- 
1u«libu5 concolunbns oxalis. /, do- 
mesfica nratih.n. 16. I. bohcmica 
^chm. I. cxirafoliacca Dlik, I, fur, 
caU M. B. el J5bt. Map;. 3iGl. 'Pe- 
cans et ultra, rnini florigeri eJongnii, 
Jlores cmer^J, violacei, barW nlba. — 
linhmcn^ in der Gcgend von ¥r<{a, am 
^nlcuFcUcnuffr d.JXfoldau; Draut, 
'Wagner. — Mai. 4 

50O. I, biflora Z, cauTe tfre- 
tinsculo sublrifloro foliis lonpfore, 
pemnlhu pnirliljoiiibiis niflrpine lupo- 
S'saeiiUcdlaiis^ ereciisTatioribus ouiar- 
f^';\^^'J.hmgarha W^.Kii. t. 226. 
^^ bu^fornts Host, au.maeiris la- 

Vttt r^""*" ^*'s^- liort.Evfif. reni, 
V- I ^' *• ^^ fitrcata Bot.P.p-. SOI, 
Violar^o purpurasceus, pnrtit. iiit, 
J'asi IoJto pictae, barba albiiJa , tu- 
^«s seriume loiigior. — ^uf Gras- 
ViuUe?i umFcstk inTrrt^aru. 'Mal.Jw 
** f ium ^weiiaimaU im Hcrhstc. 2^ 

561. I. variegata Linsi. foHis 

■P^luauuW, partilionibiis interiorjbus 
^eths oblon^ig, ./«ctf. austr. I, t.3. 
«f'^. 29^. &„^f. Bot. Ma<rn^. 16. 

^fl'^Wi D. Fl. X. 40. PeaaJis et 

j"»ra, paiiiiioaes reflexaralbitUe -vio- 
r^eo-li7,eatae, marsiue «E partit ^^»*^ iUTa*>, Larba fia^a apiciUis -^"/^ ffrasigcn Ilijgeln in 
y^ '■ffr/i i/i der lir/el bet If^ien, in 
t.'r^ftm, far Biihmat ^eijdhafu ^ 

lir *^?; ^* sambnrina JT- fn- 
™>ro Werioiibus, peWantJui jjarii- *• ^J ^ipedali* et uhra. Br^c^eaejnar- 
*<^» btsi iMteo CiieaUo, exectae liyi- teniis medio plicalis ex toto liueatis. 
Curi,r>. Mag. 1S7. 7ifii. hi. 33S< 
/, iordida Jf. Tax 5pf.l. Pattl. pxf. 
a<l api^em iisqiio^ alLu ^uteoqiie linca— 
tae, orei'tae p.ilfiJnt^. Odor ^aniLuti. 
J — ^i^f hohcn 7J'i\-sen nm sUdiichcn 
{ Litorriicj im Fiiaul nach JJ^ulfen^ 
in Hohmcn zii lichen JEIrtbogcn luid 
SchlailcJiiralde : Sch midt^hciyfsrt'^ 
hcim ? — J«n. ij' 

*^ 564* I. luritla So land, cnxi- 

le {oli'iFi siibduplo allk)re , bradois 

liprbacf'is su!>iiiHalis 1 — 2floris, ovario 

fnbo doplo vel Iriplo brerior**, par- 

■vUionlbuS exteniJs ijUema* jnar^ini- 

bus reUpxa.*^ tniflulatas $nl>aemiantib«5. 

Curt, Bot. Ma^. fi6*>.986. Hed^ 318. 

/. ma^'or laiifoL XIX. Clus. 22U 

ct I. muj. laiif. XT IT. Cius. 222, 
Sordide Tiola««*a basi iJava et lipeala, 

in aliiR tubus i*t paiiitioauui inferior 
pars ilava, rellqua sortlide "violafPO— 
brumiea v* Curt, 98^. Partit, ext, 
huf'iis luagig obloiinae apiceiu yersu* 
angiifitatae, — Scnctnt <t?n sudtichen 
Liioralc einheiTniscJi, Siaiidtirie diirf^ 
ten al€r erst durch f^crgleithung mii 
din u4.bbildung^n zu sichem seyn- ^us 
dcr Schrn'z, cb wild} S cTileicher. 
— Juui. 2|. 

565. J- ^erjnanica I. inn. folijf 

e«?iforiail/uA brevirrihiis caule inulti— 
floro , perfautliii larixiiis crectis snb*^ 
rotundo - oborati«, tobo genn^n *■«— 
pcisuile, £oribiis inXcrioribus peJun- 

culalts. Curt. Mag, 670I opt. Xi. 
praer. t. ■*<)- Hull, Ten#*». 1*1. nial. 
Habitus praeceitenliumsed maJGTj Uof 
ma ximufl, duplo ma for ac iJlanim, 
latrte' coerulews, partit. exl, eafuraie 
violaccae basi albo lineatae, barba ■!- 

liicU , pnrlitioiiP? rinirrs latJ5siKWe> 
rotundata*. — ^uf Orusjdaii,en und 
auf If^uUhd^eln imdMnuem inOj^^ 

rcif-Ti y irJifiicn, Bati-'in, T^uriirgrn um 
iihcrhaujit in Milicld£iU6»:MnT^ y hau-^ 
fs (tjij ^7ef4eni hei Srfitt^/iausrnJ 
D i ef/e nhetiht doch die Siandorir 
nock mit der ^AA77rlw»r in dcr Hand 82 iniDEAE» Iris, .SJ *66. I. f I o r e B t f n a J^ / rt «. 
foliis ensifonnibujB glal*ri« scapo »nl>- 
iriHoro trcvioribiig , floribu* ftes^Kiii- 
bna, Moris, sert. 4. t. 3. f. 5. Bot. 
Mag. 671. Fl. praec. i9. Red. lil. I. 
23, Praecedouti aiiiuis^ tubera renjo- 
fft proligera , odorata , caulis 
fIo« albtts, partitiones ma 

ac jiraecedentis , Lasi cui__ „„ 

vae. In ip£t5\inuri» iton^ntiiiis rariu? 
cccurril, ibiqiie planU fioribns vio- 
laceift Vulgatior. — If^ird an^tf^eben 
in Kratn and Tyrol, wahrschtiuUch 

»"'' fois^ndcr vertvcehscU, — Mai. 
Juui. 4 

'567. I. pallida Zam, foliis 
giaucescentibns caule nniltiJloro bre- vioribiis bradels unillorjs omnino 

man:- -^iilibii?, flor. pednnrulati^, 

patiitionibiis rampaiuflato contiiigen- 

tibiis a^rjitalibus, exterioribus jvtiifiiSi 

Ovario itibiiiu subn^niiantt*. Curt* 

3Iap-. b«S. iiedvMX. itt6. I, odoror- 

1, caulis npdali.«, tisshna J c ff. SdiotMihr. I. t. 9. /• 

s ma-is ohioiizne \/lorcnt{/ia Af, K. 7. horteas'S Tsch, 

I cum barb a fi a- Maxima, paHide coerulea, laclea rel Daimatie/t. in Paviu auf den lifauern 
(/iT porU Sutera , auf JJ^i-iln yV .- '*' 
des 1*0. — Mai. Jun. 2|. 

b. Limuirioa: parf/i, cart,' dtficjt-act imhsrbcs ^ cajts, obtusa li^nosa ore 

dchiscensi alUa, 
ci lUa , sLigmatuni partitioue.s iuaso-la- 

luiatae, partittuues p^-riautbii ban 

viridi — liijpnia** , bRrba flava, — -^'* 

Sudlichai JLitoralff in Istrien i^- P* 
an der Orotic fni Opso r lli(tsol-h nr. O., in Oheritaltcn, hd Costa Co- 
rogiiana in der Cf ♦<■;/'/ i-ou^ui'iit ""'* 
hci Turin , in der Schtrciz gciUn, bti 
nrichdfddm , urn Zurich und d» 
vtilte'e dc Joux. —r Mai— Jtvl. ^■ 

5*>9. I, Pa^udacorus Zi"** 
foliiA eiisifurmibiia , periaiithii p^i"*;*" 
ItoiuLus ii^t'^rioribiHS slignmtibH? ^"'" 
norib«8, cfrihinilms trigwiis- Schk* 
I. t. 5. a. I. I J. D. 494. /. }>aUsms 

.irn ch. I. lutca I. a m. Var. /- ton- 
trifoUii DcC, caulc w.n*k)ro^olus litt- 
miliort*. Flos iiiajjuus la''te it^^"* ."^' 
odovns. — ^/, Tdchrdndan, in burn- 
pfen und Grabrn durch das gaftze^^^ 
but, — Mai. Jan. 4 

€. Xyridiont parfU, fxf. divergcnies imherhes , capsula rostrata ore df 

kiscciis : 

rut, PurJc rarad. t. S68. I. s »b iric a Z. fulil* liuea- 
ribns, caule tereti breTioribus, ger- 
minibus trigonis. J acq. aastr, I, t.3. 
Bol. Mag. 50. Sturm D. i'l. X- ^O. 
Var. /. flexuosa Kahl. I. sihir, var. 
B. Ma». Ilftj, Bi-lripetlalis, Kos laple 
coenileuj in vnrietate alLus, soinpi>r 
taoieii basi testaceug quasi aditstu*. 
Constaiitissime >att4jBi^ iifert I. acuta 
/^. Iittiidlior, obfirurius vlren?, ioUis 
cnnM aequalibo* fa«figiatis, — ^uf 
fp^iesen in den meixien Oc^enden von 
Sud- und 3ritfddeutsd,iii.'id, in t"n- 
aruj Oestreich , Biihnun , Sachsai, 
tchlesicjiy den llhcuiliindcm ^ audt im 
nord^n bei Danzig, in Meklenburg u. 
5.0. T. spuria Z. foliis linf^ari- 
ensilorimbus, caule tereti aennnlibu?, 

fernunibns hexasonis. Jacrr. anstr. 

40. /. spaihalttta^Zam. pur. /. ma- 
ritima Lam. fl. ir. spaihacea J. St. 

f^'x'M^^^- ^^- "" ^^''' major: J.hn- 
iopkila Curt, Mu^. 875. excf. Pall. 

J, notha M.Ii. I. angustif, maf, coc- 7114 

7 !84. f. 2. /' ff- 

lti?t ■Vifol, niichdfd'densU Bnuh. }f^' 
■Z^.ic.^ Var. /. spuria Curt. M^?' .5S. n, dau. 7i4. Flox roeriil*'"** P^"^" 
titionfrs exfriiae lineatwe, i\vns\ eNun- 
gu<* et lamina OTali composi*^^' , . 
^ufTJ^hsen in Ffngarn Und O.^trti^"' 
hd nncheifddin im Budcnschcn, ^ 
Juu. 4 a. SpatWa: partit. eari. divtrg. c'^ps. obtusa costaia , srm. totundntut 571. I. graining a /;. foliis li- 
neanbus, caulem ancipitem lon«e «u- 
ptrantibus, geriuiuibus ii^-xacouis 
Jacy. auM, L t 2. Bot. Majr! 681. 
Vr'^T? »- ?I-X. 40. I. anlu^tif. 

pedaks foha-mulfo ahiora, fios pai- 
lide XK^Ucens, part. W rub^^nW; 
pr«m.m redcj^t ^ ^uf (^rrasplatzen, 

tiu^dn u. If^aldrtriesen in Q vft 

« . B. Luach bd IKitn, XJn^aryt, KminL im EUafs, Bdgien: in der PrOV^^ 
LdHich uhd Luxemburg um Sou^^^ 
Vieitsfdm; am BaltkhHn dtr ^"^""^^ 
auf dcm Sumanoj bei Hohoredor ^ 
f^eroncsischcn, imFriaul, im sUdli^ 
GfbJcfe Uberhaupf. — Mai. h^^^' ^ 

572. r. foetidt's*ima ^- ,*.: 
liis eiUifonnibiifi, srapo n n iABST*'***? 
Blackit; 158. En-il. Bot. 596. ^^K 
P"« sabtrifiyi-us, folia tix exf*"*^^ fe- ^'^mtf »••"::,- 'iS'?'^'' ^''■"''^' ^''**« obscure ^iridia, trita 5p«^«»^ Iris. iniD£A£. S3 coflrnUi, ni-ro-stn'ati, S'^romi rul.ea- 

^aldcrn in Ungarn , Tyrol, fiUuf^cr 
im f eronesisckcn in dcm IT^uidchcn 
^mUStdU imFuntena-Thak, urn die Stadtmauem ton T^erona am Castro 

S. I-^iicis urtd den bcnachAartfn Hu- 
iZcln t in ISdgitn zvhchen JiaiUem. und 
l-cydi/i und um Tournay, — Jua. 

JuJ. 4 e. HermotlatJylui: iuher hulbosumy folia nn^iafa : 

stismatn luteo-Tirt'sr/'ntia I>ifi)T«. — 
^uf Gra^plfiizen, on Ziiuncny im Ge- 
siruuch in Dalmatiem r. Jf^e I d e n^ 
iml'^icentinischcn am Fufse von Castro 
di JiTontcgnlda, — Miirz. Aj>ril. 2|. ^.IT?*'*''..*^^^'*'* t-tra-oiiig, perinndiii 
pjrtit»oniLu« ftcHtis. Curi, B, Mag. 

«"ores n.gro-fu.cao, interiorerf Hii- fa. Gl- ' • : stamina Jlhera, pinanthium irte^uJare: 
TwV* ^.^ * J i I n ?. i^. 5i fir «'*"•«• Penanfh'um tiiLato-sex- Scti. 8ul>,ilAta. _ Bnll>olnl>er. — 
ln« f''*:- ^^v <^oimni!ni« Z. fo- 

««l"flIiLHs, auUieris Klamenria pcri- 

i\ L'i\^'^'- ^Cd.2iy7. I'lcnk. 
W. ^**\r'- "^*- VI. SI7. B..I- 
^oTuber smiplox. -* /« ITcinhtrscn, 

am 
ganz.c sxihlil fifteen— 

tuber iiiipo— nlM'L' ^i^rnle (durch dus i ^ li ^ ^ 

4 ^,^™**ns'ftJnuiU>us, floribus secun- 
i-aJ;i I'^^^^^^^H'bus suporioriLus Jale- 
"J»b«s patemibus, inferi-oriLnsmnea- 

Sr^^"".^''^'^^*^^^''"S- 3"*cA. tort. 
^'"^*- I; /icAS. pi. crif. TI. 818. 

J.hJ''^^'^^^ Schult, tenuis MB. g(U. sicco saltern e rtibro 

\f)S f tota plant A teuuioi* ; 
.«ilum, ilnplcx.— ^ufsunipf- ilf-'^ie— 
sen in r/n^arn, iitili-Jcn, 0*:strdchj 
Uukrnen , Sc/dcsien , Sacliscn, ISaicrnf 
Prcufscn J in d. Schirci^i fensciis dcr 
^Ipvn. — Juii. JuJ. 2j. 

ST6. G 1. s e g e t « lit GawL fo- 
il is Onsiforuiibiis , iloribus tlisticliis, 
Iiorianthii laciiiiis lAiiceoiah^, autheri^ 
ilauiL-iitis pcn'svins Ioilgion*1jns. Bot, 
Mag^ 719, Hc'hb, lA. criU\l. S19. 
Gl. communis Fl. graec. t. 37, G, 
Ludovicae Jan. G. itdlicus Gaud, 
livjYtoinhevc sixnyVui, Hormn situ 
facile "distiiisuoiiuus , hie ipsi aa— 
gustiorf^s e robro riolasf enles. ^tiau— 
tnm differat Gl. 6yzaniinus coHigren— 
iliim est e iioslris pi, crit, VJI- 896. 

— Tinier dem Geiraide auf ^eclccrni 
im jVUiiliindischcn , um X^Qcumo z 
S chleicher : ( vnriM^tU'k 

und im JVtfqtalitanischcn) 
Juli. 4 

r 

-^ ^' Ixieae: stamina libera > perianihium. regulare : 

form I* J^ ** ' *^ ^^ o ■ « " *• Kgr. Ijriole. J^erianiJi. Iirporraffri- 
^^ e iiniijo sexpnrtitn regtWari, Stam, ciuii autheris iuv»<;**m sibi ailpres- 
^tigmaia tria 1)ffi<Ia an2HSh'.<«{nia r-'/tf^xi. Caps, trilacularis poly— 

— B»lbat«ber. — 

fiinr px aU)0 Tiolajrens, partitionTbii* 
lanceolatiis exteraie Tir<»iit»biis. — ^uf 
Grasjjliitzen in der IVahe des 9udt* 
Sees/ ramies , in Dalmatien , Istnat, 
Friaul. — Febr. Miirz. 4 

578, T. Coluuiirne {TtomuLy 
Seb. Maur, tcapo itiiifloro snb^oli- 
tftrio fiiibniitHBte, foliis filiformi-ctJWl— ^ 
pr*»*«:i5 sninitis ifexaosi . iwiKtef? fir— 
rfm ex(^ue«tibiis, stTi<y ataminilu* 
hr*»Tiore. Col. e.-phr. I. p. ^'^T. Crac. 
icrn. anmisUf. II. CZu*. few* y. 20- '«ni«> Be**. rossicus Pers. 


UIis praecedentis ininores iu i/i Farm a 
Jan, -^ P nna. 5c»j, aiionlato-subglobojsn. 
r>„„ ''"Paribus connires*is arruati*. CVn "'^'*'»""s connires 

/J!' V/7J- ''^.-«rtCf- X. C/u,. 207. 

-"Jilf^ocod. Jcq. ic. rar. 271. 

ic. 240. Bot. Mag. 265. Red. 

nam i *'- ^»'J*A. Fi. gra*»c. t. i6. 

^^ J^ris, iolia Imeari- coniprr ssa ra- 

'a 2'*raina; in— hi. II 

n 

«^ta I ■..- simiiacea umflora, flos qua.=i 

trails pollicarls f^mao fla^escev^. 81 iniDEAE^ TricLonema. Ijtia rn'mmn Ten. Tlos farms ex i Ohs. Pl«res species vul^^uinr con- 

n\bo lutesfpus, — ^ufUiigeinin Ober- j fiisan r,f.' iu vivo Tenoreauiw: Ixiam 
iiuUeUy Dulmaiienl — fcbr« ^. \ minimamyrnmifioramjpurimrascenUm* 

PerinntTiium X\\Uo JongJssimo, CXXVTII. Croc 


X.« Sfiffr an. Jinibo re^nlaH J5e:cT>arlito campnmilalo. Sfum. tiito ii»>eiia. Stigmata uiii 
ilifdtnta JiiToluta dnitnta. — Buibo1iiI>«ra iinji6*ita , flns inhrflilifalis. 
Sequinmr mouographum oi>liiuujii : il, G a^ leruufs. Bull. Jiiill. lSi7, S?0, C. Liflorufi Mill, tnnicfs 
TAtLcaiibtU enerv iis , 3n«-iitLi iiinr<'i.«, 
•iipra l>a$iii circuoisrisfi* ; folionim 
r.iiiaUcuIis jsuer^iisj scajto jiudo^ *pa- 
flia i1«i»1hi, opac^*; perlnonii limbo 
subiufiimtibuliforiui ; fatice glabra, fla- 
Ta J filameaiis LispiduliB J «tif!inatibu» 
erectifi , imtiTisis; fa^j^ula ettrialil. 
C hiflorus liertol. in nii'ov. CoH'^z. 
di opuscc, ffitriit. ad ami. Ihi^, p. 147, 
A'ar. ti. J^liilcri t iiiajor, fol. £juau- 
thii's , ppri?;Otiib alLo, Sf^nicntfs exl^- 
rioribiis dor^o Tiolaceo 5 — 7 striatis. 
t\ hiftoriu Mill, iVui. ed. 8. ^ndr. 
Bot. Rep, 36*2. Im nfirdlicftcn EurojKi 

in Garitn. UlUht im I'riUili/ijr t jipril. 
ilai*. 4 ** ' 

Var. i, Jarui: niai'nr, folu's pro!or- 
anlhiis , perisonio lilaceo mA albo, 
•egnientis ext. dorso violaneo 3 stria- 
tis. C lincaius Jan. herb. Fl. Itai, 
»np. ^/^y" irockncn J/u'seln um Par- 
ma: Jffyt, und iriihrsche'inlii.li in gam 
Ohrriialicn, lilUTit im FrUhUng. 4 

"\'ar, c. Te/iorii : omnijnxs p.irtibit* 
tricnte minor, pftrigonio albo ^ el vio- 
laceo, se°m. exf. dorso pleruiucjue 
Tiolaceo i striatis. rarius ccncoloW^ 
Ijus. C, tern, var.pusillus 7\ n .' TJ, 
Jfeap. prod. p. VII. C. pusillus Ten. 
Cut. ri. bort. Kean, (1613.) p. 3i. 
Be viol. i in Schult. ejrsl, veg. 
Mant. I, 3». 272. C. vcrnus c. minor 

fieft- et -IfffMr. / Fl. i^ffitf. prodr. 

V. 16. exch ayn. Red. C. vi-rnus t 
roll, Veron. I. p. 46. III. ap... p. 
768. excl, plea:w<j. ^ynon. et Itnbilar- 
tK.ne alp. etiDDut, C. minimus Ten.! 
Fl. medic, iiitir, T. p. '21. — Fl. JsVnp. 
III. p. 35, exri. oiun. syn. — Cat. 
Sem. aiin. 1825. in bort. Xeap. coll* 
I*. 3. et II. C. pusillus AetB. Ten 
Mem. s\n CrocL. p. 8. t. 2. exi 1. <!"■] 

A. quae ad Tar. b. *pcrtare TidftHr' 

*/>! Hffirurieny im Tomischen Gehiet' 

Aeapd und Sicilien. — FriihUn^, 4* 

^ 580. C. Tersicolor Gnitr/. tn- 
mcift radicalibns ner^osiB, in fibra» 
tennos liberas derauin foliitig ; JoHo- fauce glabra, pI^mmqHe flavesfcnter 
sti^mat-ibus erectis^ iut<'gri« iui:isi«ve, 
r.Tp*:uIa violareo— sex-slria!a. G aicU 

ill JJot. Mag. t. IIIo. ^ 6'^m J\iis« 
«//t^ in dcr euruien iislliJun- I'lHiincc* 
Fruhliui^, ij. 

,^ 581. C. niininiufi D/C ?"- 
jnVis i^dicalibn^ nervoji?, in iibras 

tCDiies Jiiuc inde aDastomafanttfS 4^ 
iDiim 9ohitis } folioxiini prolerantbio- 
inm (praei iuni) cniuillrul.tlis fuer- 
riis ; erapo gnpra basin vagJnifer^t 
spallta pl('rum<j[iie sinipliri, opaca ; 
jtoripniui 1j lubo caiapaiiulalo , faoce 
^b-ibrA, ilaTogoewte Tel albida; stig- 
matib 

€riSl5T 

Tiolaceo- 8ex-.«trinta, 

Tar. €1. iittlicusT inaior, fnli'5 1-* 
I Ip lln. latis, fame li I a m e n ti.<qoe 
plernmfiiie aurantiafis^ cftpsiilaestna- 
la. C. vernas Ten. Fl. neap, pr^^^ 

p. TIT. — Fl. nicdic. xui'ir, I. P-^U 

iMiioad loc. naf. et Jescr.)— Fl. 1"F' 
III. p. 34. excJ. d<^cp. 6'. vernus «• 
Set. et Mnur.l Fi. Bom. prntlr. p* 
16. C suctveolcns Bertol. m >^"'^^' 
CoUez, di opusc, scient. nd au". iS-''' 
p. 147. (ox. I. syn. Tou.) C. «««' 
vemo temp, f ore/is etc. Ten. «»*• ""*• ii, UaTogoejue Tei aioiaa; »i'5 
us ererlis, profiinde crena*"* *"' 
e; iapsula tcI to!4 -^iriiH, TCl 
Fl. Jscap. prod. app. 5. p. •*. - 

romischrn ujidncapoUtanischen Geoiete 
und in Sardinivn, FTtihling. 4 

"Var. h. ^ojrsii-us r jiw'iior, fot* ^'^ 
^iK«;tipfiiinift, ianre lllaiiienli?qw- Pjf^ 

nimque txalbidis, cap.«. '*»*^'****^ j 
striata. (\ rr,uiimu8 DeH. in J^\^] 
\i\. II. t.S(..V.fol. 2^4.— Beriol-- 

in KiioT. Coilcz. loc. fit. p. **'• ■* 
/« Corsica. Fnlfthn^* 4 

^ 5S2. C. retirnlatiiS 5/<t': t^ 
ulris radiralibus uerrosis, iu ""'^ 
f-rafisisimait, crebro anajtomosant*'' ^ 
oxtiine rcficulatait demuu) "'olati? I_ '^ 
liornin proteranlhomm (p''.'^*'*^'^2 

4-aBalicBliji f>Xf£iaHl^i< nf*rvn»i4-t ^t^^Vz t I 

i Crocus» IRIDEAE* 85 rimjj ; cappiiT* Jnpra mftfliiini tola 
aenea. Creliculetitts Stev, ex^dnm 
m Jreb. et Mohr. Beilr. fdr >.ft- 
tuik. I. 1,. 45. ZiTiJt. En. I. p. 49. 

C.reticufatus h, M.li. Fl. laur. Cftur. 
*• 1>. 2S. pi. ros«. t. 1. C vttrtejratits 
«2J;)- Hriiseh. Tageb.r.ic. Sturm 
«. Btrtoi. K«ov. rollex. c!t onusc. 
P; 1J9. (excl. .*yi,. rk.) - j4uf stci-^ 
^gtnBer^wicscn bei Tn'est, itn JT^ui- 
^' bei Ijpinz>,a: Hpp, Nrrtsch.; 
^ Friuut hiiufg bci Montefalcond 
ter Inset Vc^Ua, in Unsarn im Co- 
"iiiat Tolna. ~~ I Mir*. ApHI. 4 periauUiii Isciniis anpusfo-lnnrr'olrtfKS 
*cnhj, fauce imLerbi, stylo tiibinn et rar. A. Srminoru Ten. mem. sni 
Crorh, p. 5, (excl. stti. Jt*rtrt, Rcdm 
et En^l. Hot.) C. albiflorus Kii, in 
Schuit, orstr. Tl. I. p. 101. Hpjj, 
Hrnsch. Ta«eb, ji. 187. et 1S8. c.ic, 
litrtol. nuov, colfex. 1. c, p. 146. — 
Var. fl. lilaciuo, Tiolaceo, ex parte 
violatro et iklbo, et omiimo albo, 
SperiiiiiDa albiiJord ex alpibus Abba— 

tiscellaiiif periaiitbii partitiouibiis ru6— 
pid.^rJB diftin^iio, ttniu in illis aliorum 
regiouatn rotnii'Iatae smit. SapientiK 
dubia cf. ap. cl. GauUirt. 5i quiil 
I ronjirieiuTi Tenia 5if , plautani O a u— 
i(ini banc ad C biflorum. c. Ttno^ 
rii referrem, f]iu>iu figura ap. Ten, 
Mem. f . IT. omnino comeniat. — ^uf 
s tabo exsertua, faure mi.Iil , fla- buiff i Stcy^nnarh, Ktimthen bis zum 
Liiortile hinab in das jFnauL liliiht JUS, PaHlfinM..sextern..e pagina inlV ^ ,. ..,,. - , , ^. 

>-iori insco Iia.^^I.^e. Folia coaetftuea. ' "" ^'■«^''«^ spnier ah anderc. 2|. ejus I us erkielt ihn 1^.S7 rtW5 Con- 
tfmluioncl, seit u-clcher Zeit er sick 
ourdi die OarUn vcrhrciict hut. — 
oUi-i. April. 4 

j?K ^^^* *^' '"*e»is Znm. peri- 
amiiu Iftciniis oblongjs, oblii^is, fauce 
'^lerbi, stylo tubnm gubexfclente, 
«iuiuaibus panlo breviori, stigmatlbiis 
ereeto-^patentibiis, mfHiuIibiilaribns. 

^.27, C, Tnaesuicus Gawi. aureus 
^fn. lagcfuiefiorus Salisb. C. ver- 
Vfs Box, Ma-. 45. et Tar. snlphiirea 

^e«lscbl. FI. 27. V«Uati»sima spe- 

^'*Sj Tn«mis amplis, fior*? laete cro- 
«*^« uisio„,s__ ^^^ ^^^j Orienie, seit 

^^'t^erZeitcuUivirt.'^ Miirz. April. 4 

T v?"^' ^' "^^^^^^s AIL tnnjfisra- 
"icalibus uervosis, in fibras teintes 

«"jiMomoj=antes|pt reticuJatas demum 

flulU; toliorum svnautbionim (coae- 

^aneonmi) oanalinilis enevriK-= ; 5rapo 

"pra basin \a?ijufero: spathasunpli- 

- » <*pacA; p.Tie^ iiii liinbo campann- 

J"^o, laur^ exaJbMa, pilis longig bar- 

*'a ; gti^uatij^yg erei:tis integernmis 

^eaulatisve; capsiJa estriata. C. ucr- 

T^n /'"''' ^* A. c. p. 46, (excl. syn. 

V ar. tl, pitrvijforus: penjionii liniLo 

P?^- I. p. ^4. IMoreti, uotiz. piant 
J'*'^?*; P- *. rollin, veron. 1. p. 

'i-l. et Brk, excl. syiif C. Bauh.^ 
^ej,> 5iurnx D. Ti. 2^. C ffmu* Var. b. grcmdijforus: perigonii lim- 
bo 18 — 2b lineaa ioiieo. C, vernus 
Sm, Engl. Rot. i4K H e d. Hi, 266. 
(mm. var. albiflora.) C. tern, nea^to— 
lit. GaivL B.Mag. 860, Jacy. anstr. 
app. t. 36. Hayne Arzng. Vl, 26, 
V. vernus b. Seb. et IStaur. C. vcm* 

B. Ten. Meui. p. 5. t. 1. C vern^ 

V, neapolit. Ten. prod. app. 5. Flos 

violareus. — If^iichst iceiter im SUdcn 

von Itulienj im Gebieie von Rom, nuf 
dem JVlonte Cimino , hei Alhano und 
im JVeapoliianfsc7i€7i, Uehereinstim- 
mcnde E^cmplure von Kit:.hiihl in 
Tyrol: Sauter, — FrCihling. 4 

^ 3S6. C, satiTTis Zob, tnni— 

CIS radicalibiis nerrosiSj in filiras ca— 
pillares crebro anastomosantes demttUft 
^ohitis} folioriim synanthiornm (coae— taneomm) caiialiciilic enerriis, mar— 
gioibus confertim cilltllatis; scapo su- 
pra basin vagimft^ro ; $patba ouplici, 
tenHissima , semipellncitla ; perigonii 
limbo campanulatOj fauce lilaceilj deoi- 
se barb at A ; sti^iatibiis lonjisfirais, 
p(?ni1ulis, indiTisis ; rapsula estriata. 
C. sativus Lob. adr. p. 5J. — Ten, 
Fl, medicin. «miv, I. p. 21. — FI. 
Neap. III. p. 3*. excl. loc, mti. — 
BertoK in nuov. collez. I, c. p. 149, 
Hayne Arig. YI. 25. Flos lilarinns 
fere robbici autumnalis. — Soil bei 
Ascoli itrild leachsen : Beriolonej 
von Zobeiius tiuch auf den Alpcn. 
der I'^alle I'raetoria gtfunden uorden 
sernrHitll. Ert. y in Savoy en urn 5. 
MaHino : Allionej auf H^einbergeM 

8 85 iniDEAE* Crocus. in Sudlyrol^ tm Cafe ier Tr* t. Olo^ 
VurmeUi bci }I urtcnher-^ in d, Gegcfid 
vcn Iiotz.eJi Ttac/i l^fsmann, Jf^ird 
j£tz.f im Siiden in est retch j in dcr 
siidl'chcH Scfiirciz uufj im siidliclicji 
titiUen cuUiuiri, — Sept. Octbr. 2J> 

•)^*^6r. C. Tlioniasii Ten. tu- 
niris radtcalibii* nervosfs, iu iibro^ 
teimcs J crelro mi c\stomo sautes ile- 
tnum ftolntisj folioruniproleranthioruin 
(praecocinm) cj^onlir ulis enervHS, mar— 
gmibus ■conferlinicUiulatiS; scajio ,.-.5 
spalhn dupiici , toniriss'uua , semipel- 
lucjrla ; pcrigonti limbo cninp.iDiifato, 
fanc« l>:iirbrkt)^r flaY* ; »ti";Biatibiis erec— 
lis , inriiTi-iS , peiigouio miiho bre- 
vioribns ; caj»6ula , . . . C, Thomasii 
*Te7t.: Mom, ^ui Crocli. p. tl, t. *. 

exrl. «3-u. Ten. otJ/ovp. Flos lil.i- 

CTno—roseus Colcliicj. (H?ib. al nioute 
flella «<oila in Principala citeriore 
Ten, et alia S^rra <U S. Bluhq ai 
CUabria ulteriore: Z. Thomas ef 
Ten.) — Bluht irti Htrhstc. 4 

S88, C, spcdiosiis J\FB. tmucao 
sqnamis laeviliu? mucronatis, foliis 
latiuscults T0rua]il>u5, ^tamiiiibns sli'g— 
i&fcte capillaceo-in>.iUifiilo lougiovibuSj 
«orolla« tubo iimbuin multoties exre— 
deuto. ]\IB^ pi. rar. xoss. t, 71, Ploff 
autunuialij lilacinus, «pecios.i?^ nudi— 
finroSm* proximn, at ui1(?i»TiTUP3rto tii— 
Leri lUaiincIa, — //j jtau£,^o/^:.rm, Ofjsi— 
giirttn in Sitbcnhur^en nach BauTji- 
gart^jty in Vn^^aru i7?i Com/tat ]\/ar- 
moras, ifgois, Bcr£gkUi an 1J'~ahlrun- 
dem: Sadler, ^~ Im TIcrbsic. 2|. 

.)j$ 5S9. C. lon?{florus Haf. 
tuiitcM radicalibiis nervosis , in fiUras 
teiiueSj crebro anagtomn^antfts demuiu 
■olutis; foliorum s}-n<-u\U>ionim (vQae- 
lau-^onim) cnunKculis enerriisj mar— 
giuibtis laeyisfijiiis-, sca^o snpra l>asin v^lfiiniftJM; Ipallit Jiinpliri, opaci: 
perii;onii linLUO campaijulato, Tauce 
jiUbiivigCHla, flavii ; stiguintibiiR erec- 
ils , inoiso- t;renntis integrisve ; ptsri* 
isoitio bn-vioriluisi capsula Ti*>I;'i:eo- 
6es- sliinl''. C lon^ijiorus Hafi^- 
Caratt. p. 84.' t. 19, L 2. €, odorus 
Jiiu, lierv, Plirp. far. Suil. IU. p* 

5. t. 2. (Stigiualib. juMo profumliii* 
incJeis,) C, serotinus ? Vtrtol. ^^ 
uuOT, C0IU2. 1. c, p^ 150^ (exri. onin. 
syn. atl Cscrotin. perluHntibii", e>icl. 
eliamT Dalniatia.) — In .S/cr/uflr 
G u 5 5^ n <r. ii^«Af im >l£rhste. 4 

S90. C. medi-us j^rt^A. C. taui- 

ci5 radicalibns nen ofiii , in CbraS **>- 
iint^**, woiiro anastomasartes et reti- 
nilatas demnm solutis^ folionim ^y^' 
te-raiitluoruui (serotiuoruwi) canalitu- 
lis . . . , ; mar^itiibus . .. . *, scapo.»"i 
spatlta sininlici, pen'gonii limbo caift' 
panulato*, fuucttikudav sti{:uu\tibuS pP- 
rr^oiuo paiilo brevioribus, erec^* 
profuntle mnltifidisj capsttla #•-• V' 
mcdius IluU, addit. ad IU pedem. in 
pjii^d. Eieocb. dt]}. piant. cresceut. ne 
cont. di Tor. p. S3.— jVlis*;. prim, !>• 

6, (excl. syn.) — Verioh o«ov- ^^^' 
lex. p. 150. — „ Species ailmi? C. "«- 
difloro^ diversa tamen tnnius railic^" 
lifiMS, eKB£rtolnnio reiiculans pon 

lextiJiuea fibrosis. ** O rtj'. Hoc n*" 
Tuleo, babitns Colrbici, vagiiiae duse 
t^ibuiu vix ultra ancdkun iu^rljiij"? 
flos Col, bid, li'Iacfmis. — ^y/«^^ 

Charpenticr ^ um Vartse und ^'■^1 
d, Gcbirgen del Bmcco. — Jlerbsi- 4 

d^»5, kxploranda exit a d rift»- 
nz V.VO C, autunmidi Lam. uidicaw 
species, nnni C tuiivus JLoh. aut *" 

riUhisU il/. if, aut 56^3 5901 NARCISSEAE, isakzissej? • schwertei^ 

Grad, nat, Xilamenta oriantur ia>era, itidlclum coroHae, 

MorpllOn, l\-etaUor rliizoma cacnosum ceutrlonm , t.micia ecu- 
centTicis buIboMiiii} folia equitaiitia rectinervia plminiis rMialiculaia, -»' 
Bftmi pauci^sirais diMiucIa^ s*apHS ter^s nut anguloius, nmbustlain ^^^ 
Juj. i.'i/or«cf«/;a.tRrm3nalis, .^pathaieo-juTolurraM, fiores bermnpbrff^ 
OKTiafC. OYnuin nifexuin trUocub-tre, lofulia dui.lici ferie plnrioTuJa*''; 
stT'his simplex, stigiua triiobiira Tel absoJulum simplex, reaulace ? peri'^^' 

anlberae ered-ie 

ronat, Mammibua tuiii: plprtim.iiio ccujreolfum. FrHCtrf. cap?u!a triTaiTis, 
Tains ia«dio jeptiffins polyspenua, ^uibusdam baccaus. £em. i" ^-' '° KARCISSEAE* 87 ^IHO'jne tJscTiair.i , seprt marghii urteriori uirinqne Tel T>Tace-n!Ri? cmVr?ili 
adjuncts, suI>gIol»o,«a yel plana et aiignlAta ; eiiiT>rjo pm^^iirns in apice allju- 
minis nia^i cnmosi axilis rortinsciiKis, rarlinulA ninl>iJi4:iim spectaute, mm 
Herli^e {Kreuues, prolsui peripUericam gi^ueutes e Livlbi plac^iiU- *— 

ft. Ain.irylllJeae : jtcriantTn'a mofiocTiIawyiUo ? 

.^^*A, oternbeygin. If^. K, SHrnhcrgie. Braciea nniflora, 
Pif^nHthium inlumlibulare re<;tilnritor 5CXi».irtitnm erofluin. Stamina pnr- 
litiouiTjiis L.isi rtdlirtfrciiiia altern.-i fon^iova* Stylus iriijueterr Sitgma suo- 
Cftpilatuui. Cajts. l>*vccnn», Sem* &»b{iIobosa, — Tloa ereetus, — 

iihnlichen Ovien an sonnigen KaW)€r~ cxxrs, s t 591. St. eolrhiciflora 1T^, K, 

*olns olitusis blilif^iiis tft*;i»ni5quc pe^ 
rjantliiJ HnPAiiluig. i/^. /ij/. t. 15^. 
■rtajffisff. nutunni. minor, CI us. liist- 
^S4- CoZcliici ftil iiislnr niidiilovn, 
wuclum euiu fuliis.tttn* setjuejifj cinit- 
Jejiif fios Iute«8. — Vnr. dahnaiien -• 
Jiumilior, j]orc miaore laeK* Havo iiar- 

naHtibns, stylo st.^inin.i *xrf(1?nte, 
a pt-iiu.i luiiigarica flos pallitle lu- 
«<>«?, piM-tiT] ones iMbum &i luiiuiiuim 
fiesquifongae vel duplum, *^t stvhif 
»f^UMiw ae(|«at. — ^uf ojfncji Orus- 

^^"//*^" «M su'l^c/icn ALhan^c dc& 
-^aUrshergcs lei Ofcn in Un^urrtj en T 
ia TCJt bci liaJadrs uhcr den Pnfshau^ 
%er7i: Sadler, Die kln'ncre Abari 

um Czcrno inValmaiicn: v.Jf^eldcn, 
— Sept. Ojtb, Xj].itter iind Prucbt im 

592. St. Intea Ker. foliishnea- 
ribus cana]icnlatis obtn,«i5, periantltn 
pa^t:^iolub^lS eliiptwJ? lubo brevissinio, 

Amary'Ui9 luUa Z. Curt. Mag. 290. 

fl. j;raee. ^10. Jlcd. lil. 14S. Sm- 
ibamV'a^ flos nia4;iins fiavus, JlyJua 
tf-iier. — ^w/* Grasjiiaiseit dcr I/isdn 
jm ndri(iiisc7icn jT/ttrcj «?// FchUm 
und an den Maucrn derStsdtlU^lH^nc 

itt Tsiricn: Viaaolttto* — 

- ,. „ f n m. Z. Knoienhlume, S e/tnee^^Iocl cTten, 

^crianthium rej^nfarirei' campnnuliifum , parlilionibiis apice incrassatiS, 
otam, aetjuaTra. Stigma acufum. '"' 
G n c o 50*. L, TCmum Z. spatLa iini- 
"ora, stylo clavato. Curf. Ma-. 46, 
■'«c^. a. t.3i2. ScXJt. t.89. Sturm 
%' }}' f^(u-. biiiora B- ain;r. 1993, y*iCAV/i rf^,-cA dns <yciT'.:.e GtHef. JFios pentTuIiis. 

S93. It. antnKjTiale Z. ppatt 
Ma-. 9*10. B. Cab. S12. CluS. hiaU 
p, 1-70. f.2, nuluniTir aufumaah's .^It^ 

Franca dei jViSsw, (i« Corsica .1/tf- 
ris.}. — Ifit Ilcrostc. 2J 

S96, L, tritliQphyUura 1?.^?'» 

siwilba 1 — 4 iJora, pt'riiM*l1n"i paiiJtiO- 

wibAis iutegeiriiuiP, gtylo foliisquelili* 

fnruiibuP. B. Be?, 544. L, gran Ui fo- 
rum Red. lU. 217. Flos albus. — In 
ricm^7ti MGck Ailiofts, — Fruhr' 

S- 4 5^, Ij, aestivnwi Z. ?pat]ia 
nmb.-UAto-muUillera, MjIg iililwruii- 
^avato. Ejigt. Bot. 621. ,Jatqr a. t. 
™/- Fl. Jan. 1265. B. Ma:;.. 1210. 
J:'^*. lust. p. 170. f. 1, Scapiis al- 

««/'if' iVi (/i-r mitlUrn. — Jiuii. 4 

CXXXI. G a I a « t li u a. Z. $ vZnl^ci r pP^' Pcr{anih'um Jnaff- 

*i«ab^, partit»unilms trfb«? iinteniis uuillo brcYioribas eiuaxguialiS* Atam^ 
«e(jiiali*A sufjnL-vfa. Stigma siniprox. — Flos peivlHlos. — 

.S^JT. G- nivaWs L. fgliia binrs Tmde*. — AufBerguuS^ ^fS sudli- 
«flifnatis, gcapo uuiiioro, F.n^l. Bot. c^f« ««(i mittl.m (ishicts y im nora- 
'•*- Jric^. a. t. 3U. ^cAX-. t. S9. ^t/?./! ^f/i^vi, ^«ro//«//>A m if««'^«^- .Sf t* r m i. tl. SpiTbnnriPits j^tances— 
tensj fi(j5nivott5, partitioues inferiorea 

^- Narcissinr if/* vtrwiidtri* Mki prrlantftio dichJamydco, caTycis /mtce cfiroWgera: iVpCCrM^ti *Ormo limbo sexpartito. C&/-. iufnaiUbnlwis moaop^taJ-''- Stamina iucluuei. s 88 KARCnSEAEfc Narcissus, a. Karcisstis Sallsl, toroUu h/evU paiellans, *palha suhum'/ora; cipiti uuifloro, periautilii nartilionibiis 
latissime ovalibiis hnsi aUemah'm in- 
cuiuLentilius, corolla brerissima pa- 
tell.iri crenaia. Parkins, para*!. 76. 
Bull. hl>. Fr. 30f3. Diet. 5c. iiat. call, 
7- Calrx nlLus, corolla flara mav^ine 
Kerni**fino ut fienufiitiiim. — /m siifl- 
lichen (rehirt jiuftricsen, jm mittlern 
und nrirdlieh^n in Gras^uricu. Utter- 
a us hciuji^ im Canton de Vaud in dcr 
Schweiz: v. Cha rpeJt tier, Stand- 
Orte dieser und der hcidcn foUendcn 
Artcn Iconncn nurhciVer^UichtSig mit 
den yfhfiildun^en gesichcrt ircrdcfiy da 
sie Set den Vhn'stcn S'in-Jiih vmci- 
(Kelt sind. — April. Mai. 2J. 

599. N. majalis Curf. foli'ls 
cfiualiciiUtis plauci« , scapo nuciuiti, 
penaullni partitiom'Ims cojitiguis oiar- 
gtue tleilexis, corolla breTissi'ma sra- 
i;iosa rrennlata. N, po^ticug Sm. 
EngKBot. 27$. N.jiutcUuris Salisb.' 
f\. lougipctalus Schleich, Color ut 
in praeredenle a .cjuo foruia calycie 
lobiS(iue dilFert.— f^ievorige. Mon- 
tagnes de$ envirdnsdu chateau d^Oejc: 
V, Charpentier. — ilai. 2L 600 . 

foliis iin^aribtis tnrtiiibuf ^lnttci.«, »ca- 
]io graciU compre^so , periaulliii p^r- 
litiouibus obovato -l-iTiceulati? disMn- 
libu», corolla brfTi!=«inia niarghie «ca- 
rioso repaiido-dentalo. A'. j)oi'iicut 
Schk. t. XC. N. ungustifolius Curt, 
B. Mag, 193. Color idem. — T'> 
vori^e. ^uf den Jf^iesen am Jurat 
Schleicher* Var. ohne rothfti Hand 
der Krone: im If^allis : Schleich, 
— Mai. 4 

60J, N, bi'florna Curt. fol"» 
liueariiiiLj acuato — carluatiA mar^is^ 
ijiilexift, «:apo ante nutliesin ^enirH- 
lato, bifloro , pPrianlhii partinonib«« 
oUloa-jis patuhs, corolla brevis^una 
5C!inoi.a cronulato - iiiarginata. Curt 
B. Ma-. 197. Engl. Bot.276. JV- p(^ 
fieus Huds. N,efithurmtlis Sali^O' 
Habitd fere Tazettis accedit, taly* 
ochrolourus, corolla llava, — In der 
siidtichen SchtC€iz : v. Charpentitr, 
Schleicher, bei Gcrtf, Sitten , bei 
fi 

Ruchinger. — April. Mai. 2(. 

b. Ajax Salisb. coroila cyaihtformig producia suhrepanda] spaiha unifiorai 

602. N. P « 1^ ,wl ^ ^ , . . c .. : ^ ^.„ ^^^ Schweiz, und in Oheritalicn mit toiiis platus glauei« lanrPoTato-Iiuea- 
nb^, scnpo fomprcfijto striato, ^patba 
nuillora ecflrioi^a, coroHae Imil.u pa- 
fnlo uiululato iuciso perianthil Jacinias 
^ M;»nte. Vod. p^'mpt. 227. , f. 2. 3. 
rah em. iCX)2. 1. 2. i. RJ^t el iv 
9^9 9J0. E„,l. Bot. 17. rCua^.; 
I dc/i fofgcndcn.' — April. Mai. Zf. 

-X- 603. K". major Curt, folns 
planinsculis glaucescenttbiis, f<^^V.° 
subcj-liudrico couipresso-ancipiti tiw 
iloro, corolla rampaniilala erecta «ex- 
lolja crenata periautKii partitioues oI>- 
lon^s excedeuti*. Bot.Mn::. 51. I-JOl* 
Flos flavMs speciosns tubo brc^i <^^^^ 
panulato corolla mnxima. — /'" .^'^ 

d<n van OOcritaliau — April. M«i- 4 c. Gehiete, huufg bci Hern und Murten 

V^rranthnduplolrevior, spathaini-paucifora: 
604. K. laetns SaUsh. ioVu ^ pariiHonihiiS lmearibu.s canal.rulalis apice ploni.,..- 
cnjjs nndibus, scapo I — i fliro, ro- 
rplla campanolafa subsexfida rrpauda 
cri'^pHU penantKii parlitloiiib.is ovato 
lanceolalis djinidium lon^ija. Hed, \i\ 
42S. Dt\ -odorus Curt. B. M,t- t' 78* 
non Z. Flos laele flav«f=, coroW «»I 
tiiratior. ^ //z Oheritalicn. StundorU 
noch xu hestimmen, — April. Mai. 4 

-JfC- 605. N. odorus Z. scapo te- 
retiasculo, spatha snbun.ilora tMb„Io- 
»a producta colorata, p«ria«tl»ii par- 
tUiou.bns oblon^is l>4teiilibu*ftorollum soxlobatii sejifMiilonsis. J\'. calut^''-^/ 
L. B. Mae. ail. Here *oli*ario, fo"" $11110 

tUslantib 
duplum ► anripil'* nnilloro, iubo Icn^i" 

, pnrtitionibus otrIi -l»i" **.o'"' 
atibns norollam uiitlulatO'i'risi'jJ' 
im lonai*. Curi, B. Mfi^. ** 4* 
I 


^rlnucescento. — 7/j Ofjeriiah'cri, ^''' 
gen l^cnricfcelung noch lane Stftn<iorU 
X.U hestimmen. Bci Gaif au pre, ^ ^" - 
Gardelle nur von Suuasure g^f'^'^' 
den. — Miirz, April. 4 

606. ^^ iucomparabilis CiirJ- J 

sfapo anripil' noilloro , iubo Icn^i-' 

[uf is 

nut 
I. 

IV: Gouani'^Rcd, 210. Flos fi^'*^"*' 
corolla aaturatibr, cr., 1, fol. sa*"'^ Narcissus. JCARCISSEAE. \ 89 

MSri, teviridiA carrnata, oMusa.— Jn 0^*^-1 JT^icn nach Ttaiiinnich 
itatien , Standortc jiack J^crgleichung [ April, 4 

c. T.izzetta {Hcrmione Salish.) cordlla abhrcviaia spaiTia umheilifcrat 

foliis plaiiiiisculis viresr^ntiLns, scapo 
couiprei50 am:i|>iti 3 — 6 iloro, corol- 
la i-valMforuii suLsexloba ^atiimle I«- '/?C; 607, N. Jomjuill a Z. foliig 
unearil)us caualicubtiji PubuliUis, sca- 
po compresso, perKintliii paiii'tiojiibus 
afternatim latiorihus coroilnm cvnlLi- 
formpm plicato-creiiiilalrtin tripfo su- 
perantibiis. Curt, Ma°. 15. Bull. 
herb. 33*. Tenuis, Uorcs par\i ilavi 
BaaTeoIonlfis. — In Oberitalkn in 
Gritsgurten, — Milrz, April. 2|. 

. 608. K. Tazzei t a Z. foliis pU- 

UiS obtusiusnnlis glanrescenlibns, »ca- 
po.teretiii$tulo, parlilionibws perian- 
tlui oTato-lrtiic.polatis corollani cani- 
pauulalamtrujicalam iiitegerrJin.im In- 
dium lojigls. llarrcL ic. 9lS. 9l9. 
y«. 944. Curt. B. Mag. ^'25. 

— Flos iaetft flatus, corolla cro- 
fea subauraiitinca. — ^uf krauter- 
JfuAf/i Gchirgsuu'ssfji in Ualmaiien, 
nuuf^ um Trau: .7. Uosf. Tm sUd- 
T !l ^*^^^^t in Grasgarien.^ Miirz. 

€09. N. polyanthos /o;«. fo- 
l^s planuistiiHa subviiesceulilms ia- 
tiue^Tilis obtusis, scapo snbryiiiulrifo 
JUJcipiU S — 20 floro, corolla subinte- 
gerrmia periaulhii partiliouibus alter- 
ne latioribiis coiiHguis subtriijlo Lrc- 
JJ«re Zoi. List. 60. Barrel, ic. 
SAj. Moris, s.t. t,8. f.2. iV'. orien- 
t's a OauL ap. Cart. B. Map. 
='**v. sett hiij, cor. creuata ! Flos albuii 
concolor, corolla llava. A, Tatzctttt tea, partitionibiis perinnlbii laiiceola— 
its dUtantibus albulls <|uadniplo bre— 
vifire. Hue iluct'udus viclffiir : JV, 
oricntalis 6. OawL Curt. Mag. 948. 

F|os speciosus et pbmta a praecedeiite 

(lisliiictis^iuia. •- Irn Sudcn, ii'ahr— 

scheinlich uifvori'ge. — MUrz. April, 2J. 
^ 612, N, aureus Lois, foHis 

Iilnniii.sriilifi Tiriclibiis ^ ?f apo Subrj— 
imlrico iniiltiHoro, corolla cvatbifor— 
mi 5*ibiutei;t'rnina , perinnlbii parti— 
tioiiibiis ovatis diuiltlium longa. Lois* 
Herb. amat. t, 147. JV. oricntulis d. 
Bot. Ma|2, 1026. Calyx snlfureus, co- 
rolla croceo-awrantia. — . (7/i derPro- 
vencc). Tm Sudcn auf gehcuiicTn Bodsn 
nut den uhrigcn 'J^titcttcn. 2|. 

613. N. (lubins Gou, foHispIa- 
in'itsculi^ glam-f^ienlibusliuearibiis ob- 
tusis, scapo laeVi obtuse compres£iu$- 

culo .* — b iloro, corolla denticttlata^ 

farlitiones pon'antliii orales dimi(H«m 
ouga. Hed, Jif, t. 429, C. Bauh,. 
prodr. 27. ic. iV. paUidus Lam, J\\ 
eomprcssus Ilaii', Flos albiis, par- 
Tiiliis, scHpus toiiiiis. — Uftt Aiz:ra 
nach Jiisso, — JUarz. 2f» GA-9. Vix ac ne rix quiJeni sine 
iroiiibns t itittis deteraiinaiulae specie?. KiT>r. - i^i'A . ■■" -^ ^"^^^« ^^^ 1 plures ainul aiic1or«s.confn*ae, etior- 
UnJn nf^\' one,und,ndin G«>- {^^„^ p^aeter eas eliam una Tel altera 
'i'l ?/i Obcritaiicn, — Miir;E, April. 2|. 

610. N. stellatus B c C. foliis 
P amusculis glaucesceiilibus Iatiust«di*» 
!n J!^^** S*apo coiupresso aminiti 3— 
»u lloro, pediiiiriiU* ansulati*, corolU 
«'>atliilonin dentirulata^ore yix coii- 
•iJ-icta partiticiubus oblojigis tlfMnufi- 
""s tr.plo brPTiore. Barrel, ic.9l6. 
Jr-^- !^ • papyrnceus a. G a if i. B. Mai 'Z. ^ - . Jtttpj _ _ 

«=»£. 947. A\ rtui«5 Zo/j. Flo.^al- 
^'>« foncolor.— |/> i;orrVc. 

^ 611. K. snbalbidus Zo »'*. 

CXXXiri. P a n rr a t ,- n m. Z. 

P^Hittonilma n«^usti56imi« j>atulis. se*[ii?«ti(UH iji littorali adriitlro aiit 
ijuMliterraiieo repeWunda: iV. miiior Z. 
B. Mag. 6. A', moschatus Z. B. Mag. 
18S. vur.bicolor: 1187. rar. ocAni/ciicrt 
r< . Ma^. 1300. TV. pafulus Lois, 
BudlK elvs. H. p. 52. f- 2. TV'. cAry- 
santhus T) e C. Barrel. ic.96l? TJxI 
N. ochrofcucus Lois. N. infurifh'hu^ 
ium Lnm. A\ intermedius Lois^ PIf 
"all. t, 6. N. yuncifoUus Hci/. JV, 
fcroiifius X, Desf^ail. t.S2. JY.Bul- 
^codiurn Z. B. Mag. S8. iV. refiejrus 
Lois, 

Gilgen. Perianthium iufnndib«Ui<», 
C0r. ii**a Ptamim'sera. Siam. rigida comuTentia exserta. Anthcras breves fiubereclae, ( .S'«w. te*ta nigra.) 
tmbeJla, -- 

•• Schizosteplianiiun: corolla suhhexftpciala stamina poiius divcrgetitia ! 
'>^ 614. P. iUyricum Z. nin- | bus bmoeolatU, corttlls*? bifidis ilH* 

^"* inultiiiyra, pcriaatliii partitiuiu- I multo brevioribus. B. Mag. 713. Red. 90 karcisseae^ Pancratiam, 

fU, Io3. Salisi, Lrnn. Tr.in^art. IL I riosi. -— DnS nj^cnWc/ie Vaierland Ut 9 
%. 14. X.ilion.'ircij.*. Hemt^rocaflittis fa- I Corsica und die SiidkustC dcr Intel 
tie Clus, lust. 168. rJores albi spe- | Re. — Miirz. April. 4 L 

b. Pancratimii : coroUa wonopciala dcntaiat CIS. P. maritimnm K,. nnitena 
ztru?tifiora, pnri.iBtliii naiiili'onibua li- 

Iifnri-l^iictfolnti5 corollam 12 Jonlatam 
«jnartn parte exretIe»iilMi5. Jxcd, \t\.\. 

S. H. Ties. 161. n.!ir.i09. Ilcmci^vidlis Fob'a Imearia ghtnca, flos magmt* "i- 
bus, partilioiies raTyn's fofta virnlfj 
corullae <It'utes per paria approxrinat'* 
— ^4m Si-estranJc uufSandhugcln am 
TnittUiiindiscJun Mitre. — Jikl. Aug. 4 vaUftit'/tu CI us. List. 167. ic. luiia. —I [ 

TAMILIA XLTV. 

BROMELIACEAE, akakas-schwehtel. 

Ijra Cl» 11 at# PeHaniliiom in calycem et corollam ili^lJnguituf* 

JM OrpIlOn. J''c^cfaifoi rliizoma cnulfsrciis Ircnosrens; folia spMi- OYari 

EuupIt'Xi stigma Irilobuia; Crt/>M.' trifopalu-S ant tnhuluSO-iioituatvis, yindi'9^* 
sffun. eex imo perijiiilhio hisciia altenia loiif^iova , antlierne inrnnib«n''yi 
bilocularesj cor, tXipctala exsertaj ■ fjiiibiieiTam Jeci'Tua. Ffuctif' cfqisuiit 
trifornlftris, aliis bftccans, polrsperma. Scm. bis riah'a ceiiiro oiExai P'''*?^ 
T«l tureifla, w;tir^'obasUnrisnnriiintn*, r.^dioiila liihini j^iec taijteiin:ra*sa*a*V . 
"bulbosa, albumen carnosnra. — Herbae vel friilJces siibarboreiinprimis trop"**' 

CXXXIV. A ^ H IT e, Z. ^g&ve. IVnVmMfwm tubnlosum limbo sexparUio 
ftltcruatiiu ooroUino. Siamina exserta, ft&tlierae -vaciUftntei, Cajtsula tngonai 

616. A- am^ri c aa » Z. acauliii, j fol. ilayo-niarginatis. — In '^"^."T'^ | 
CcrKis jilituris rrpantlo-spijiOfis , stsjjo j WAt/, im Sildcn von Eurona verwild^y 
pVrE>mitIrtU-pa«i(;nlato, peWantliiJ piu- <7n l^elscn u/id altcm Ihrnuncr. *^ 
■ ■' " " ■ ■ Zstricn, lliilte bei Hovigno : ^*"^.f=^ 

lei to t in SUdtyrol in cincr geschuiz- 
fejt S<hlu€?it bci JJoUen: jiuCC.T^ vy. . 

titioiubus paralieijf, stylo stamina 
oxcetToute. £a w, ill. 2i5. 1. Bot. 
Bf^p. 4i:i. Polift rafliato-ioSTjlataj ad 
»ex p«4es loDga , cra£Sa , camosa ; 
»c.^pas 20 — iO pedalis stri*tii.«, pluri- 
3rtif!orn5, fiores »esqnipoiii< ares Tiri- 
di-HareseenteS, odorij Mjeiliilui. Var, OberitetUcn am Zago di Gar da t ^^ 

sondcrs hci S, ilirihn, Limone, <ror^ 

nano » Tuseulano, Jsuln Zcschif ««*« 

^tlione bei Kiz-.u, Aug.— Oitbr. b OBDO iir. PHYLLO-ACROBLASTAE. | 

ULATT-SFITZlvEIMZn. \ 01 ATI O T, LILIACEAE, 

LXXJEXGZJrAT:CllSZ. 
FAMILIA XJLV. 

JUNCACEAE* 6i5is£Ki.ii.xEis-» G r a d. n a t» Ovarium abaolTJiur, I 

I rerpCBS juscaceae» SI naec in Lr^cfeas fransienlin, Tnforcsc, umbellala ant ?uprafa«lf«Iato-^:y- oviilis angiilo teiitrali aiJlsjs , *tylus CTim ovaciis tUvUiifi jinocis coa 
•ti^inaiibus i,intun) (lJ<!SoliitJs, iKrimithium BOKnivxUUuw iiarlitJoiiiliiij alesr€B» 
5 a it or- 
urteijia tota wlAceulari, ad jaarsiiifts influxes placeul.ues.^ Sem. euil.iyo in alliumiue camoso o1>1gu- 
€,U8, m Juncci> fcrntreisffue basiJaris, in Cohhiccis nostris aplialif, 
Vos. liutnmn- et-iini^n opou,,-, ppfaUg opposi'U , valvulac ififlexae euperflcle 

semijia loncitnrfiiich'tej: Aulcata^ emljrvo semen ex- 

, . . tlemiun imciuaius i rectio* igitur lAlUmacearum 

secUo! *- 

a* Juaceae: glamaccae stylo coalite: _ 

CXXXV, li u 2 u r :\. Dcst*. JIuinsim se, Perjmilfnum »C3parlItuiu 
l*ersisteii6. i*isti'Iium nnicmn. Stigmuia tria. Caps, nnilonrlaris tHvalris 
tn.sperma. — Uiubella aut cyma suprafastiiiUta, i^aucis cloiuerata, folia glvmcrafo a, injforcsccniia 

617. X.. camp e&trjs Dec* ra- 
«ice rfji^ute, foliis p|,i,u's liiru-iiie 
Fjosi*', sjpiris iipJuncnlatis umbeilatis, 
"item*?<ha sesftili', pedantlui ioliolis 
a^naum-ito-mnrronatis capsula giih^lo- 
uosa oI>tnsa wucronata 3oii2ioril>iTs; 
Ju»ic. cmnpcsiris a. L in n. J.cdmpestris 

^'^rs 1. 13. f. 3, £ ,^ £ot, era. 

J.*. *Un i3i3. Host, fri. 97. f. 5. 
J^«^/ Lo«d J. 140 /;,>«. lapp. t. 

^A>'« Dc^,.. t. 6. f.2. -: 7W. c. al- 
P^'^n: J. €udetU:us It^. e^d.Kroch. 

;«^^f. IV. y9.^ /7ir, d.pallcsccns: 
•'««<•. "cmo^osrts Wo5f. HI. 97. f. 1. 
^^nc, p^Ucscen.^ JT-^ahlcnb. J. cutj^- 
P?^t-_ A. Linn, lapp. lO. f. 2. lu- 
•ymcrTamt statura, pilositate, itt- 
noresc^utia rompa.ia Tel kxa, ilonim 
w^V* c^J^re ctma^iutuaine. — ^«/ 
' firfcri, GrnspJuzcn, Hurr,.},,^ BergcH, 
■^'^^. «ttr7i in scJmiiigcnjraldufigeyt. ce ^ari — Mai. 2}. 

618. L. muUifloraZfT". "Ji- 
iibrosa, fDlij's liueaiibus pi'l^si*. 
J^PUulis lUnLeUat;?, periau(lH'o\:opni- 

%'^ctus ThuiU, Host, lllfil. L2. 

^'*iutim necpra. . Tenli j'.inEOiiJa, nbi 
^*ram comparasti. Graoiisj^iiisiai^iter 
s \^^}^?^* pp'EunciiIi tCHueSj c^pitnla -umbeJlaia vet racemcsai 

praecftdeiiti^, folta eloDeata au^sla. •» 
.-?«/' jraUhugdiu — Api-ij. Mai. 2|. 

619. L. 6 pic at a Dec. foliis ca-^^ 
Haliruiatis, racemo gToiueralo nutaTitP, 
bracteelis florom aeqnantibus, cap5nH« 
oliUisis. JitnciiS sjiicaius X iitn. li. 
I.spp. t. 10. i'. 4. iJ.D. 2T0. Krocle. 
Sil. t. 52. Sturm 28. X, nigricans 
Desv.2 Ilabitus praereilentis, folia 
ani;tt5tIora <|uibiisdam tix |iilo«n, flo- 
ret iiigrioanles, bracleolae ciliatae 
te^hireae aut afljae^ si-c apecimina 
ijuaedam tjioleusiarefernnl rjiia*i hu— 
uiilem Z,, jH'dif&rmcm sed uon exacte, 
— ^uf stcini'n'CH Flatx^en auf der 
Sc^ncflcppe in den Suileien , vnd auf 
deft ho£?i3ten ^Ipen his in den SUden, 
"-Jul. -Aug. 4 

620. L. p« diformis Dec. f&- 
iiitf laiiceoiato-'UiieariJiiiits planis pi- 
losis, raceiuo ^lomeralo nutantp, brae— 

teolis^ {fore Tm'TJonbns, rapsulis acit— 
lis, June, pedifonnis J'zll. daujib, 
t. 6. rraecwdciiti dn^ilo-trip^O pajOTj 
nou raro seffjiiipodi^lts, flores in ge— 
uere utaximi , Lrartois ieMarPif . — 
Auf Aipcnuicscn auf dan. IMont C»- 
nis T I', Ck ai peniier ^ am. BaltU 
PoUini. — Jun, Jul. ^^ 

621. Ii. Jute a X)e<". foliis liiiea- 

ri-lanreolatJ<- glabris , cyva^ d^ccw- 
posita invclucro I .-ioire, pod nli5 
dcD&e corvn^bosis, p -'-intSii ioli'^l^* 
OTalis ob'lusi* uiiicronatis np? 

suUae^naiitibu*. J. €ump*»trU c. £ i - 92 TU?JCACEAE. LuzuIb. J. tuieu» All, nu: aeipii. it. ». e. 

— ^«/" hoheren gonnigen ^^Ipcmnesen^ 
in Sudiyrol: If^intlaunlpe i, Soide?! : 
Sieker, Riiincralpe and SchUcrcn ; 
Eifmann, Orlclts : F u n Ic, auf dm 
TTteisicn ^Ipen der Sudlichrn SchuciT. .- 
V. C^arpentieTf Stein, in Pie- 
fnont i iVovara u. S* W. ^ JuH, 

Aii;r. 1^ ... 

6^2, L. nivpa Dee. foliis llupft- 

ribui margiue jiilosiSj paniciilis co- S iolis iulerioribiis d»yio Jonsinnhuf. 
3turm I>, IK 36. J. ^fvcus /.»»rt- 

t. 9. f. 39. Pe.Ulis et ultra, toes 
rHudiUi. — ^ij den Voralpcii^n ly 

v.Spiizcl, in da Scliivciz. , Obtr- 
ilaUcn. — Jun. /ul. 4 h, cymn effusa 6-25. L, O^hT^iripcSV. io^^ 
621. li. a 1 bill a Dfc. foliis jtU- 
nis line'iribits mnrpiiip pilosis , cyma 

titionibiis jmicroiirtHsiinteriffrilinspaii- 
lo longioribus J ftiilbpris subsessilibiis, 
June, pilosus e, Linn. jJ. alhidus 
jfioffm. Fi. g.J. addit. i. 4. Hosi, 
pr. HI. t. 95, /. niveits Leers 13. f. 
9. Schk. t. 98, J. angustifoUus 
Ifulff. in J acq, coll. .7. Icucojiho- 
ifiiJS Ehrh, — riir. ruhcUa Mpp' 
June, cuprinus Jloc/i. floribns riit»*»n- 
ttbti9. « — /.'I LnJ'iraldctn im nordli— 
e^cn und Tnittiem Gcbirfcj nach dcm 
Suden hin scltner, Hie^hart arilicrg- 
ulkdfi^cn, — JiiD. S»\, 2|. 

621. 3L. spadicen V e c. foliis 

lmr-aril>us c^Jialicnlntis T-agiiiisriiie i:la— 
lirifi basi ciiiatis , cyina decompofcita 
Jaxa uutante, perianthii partiti'-tnLiis 
r.ap<ula lougionbna. June, pilosus 6. 
Linn. */. spadiceus y^llion. Host. 

. ni. t. 96. nil. r»yifiii. 2, t. «. 

, fiirm 2S. \ ariat corj uibo Jaxissi— 

BiOj etidiu t'latior i:i>bit.iiis fit ultra in , 

HelrMia orrurrit. Fiorf*s *paJi«^f3Sp*J i-hmcwa j* u « ■»- "'"''jr/" in J^^*!' 

" " ' ^" '■ - ' -foil. y. ncmorosus No si- S- .^/ riiZen, in Tyrol: -^"^^'^^^o^o 
drs Po auf den Bergen dcl^^F^ 

Jiili. 4 

626. L. maxima ^f'^';^ ^^ 

Uneari-l.weoUtI» ^'.^^^'^^"^^^ * pe- 
oine pilosis, cyma J«conipc.5^*a;(^{^ 
dnnculis eloiisalie diT?.ncali? .. foliis 


gcbirtre , 07Z fcuchUn Siellen , aa/ aftvi 
^Ipeji Deuschlands , lier Sckueiz und 

in Okeriialien^ I\ovara , Piemoni. — 
Jimi^Ang. 2L 97. Luz. silvaUcQ Gaud. ^^, 

lem u. Siidl. OcbUtc, - JuB- ^'''' "^ fol 

pa 627. T.. flavescens umheUa simplcjc auf prolifera: • 

til's radfcalibas liiieanb.is, luiibeUa j proliiera, petlunruhs ^^'^^'^-l^^tifcap' 

t'Mite, pediinculi.s miiilons, capsuHs perinnOuipartilioniltns "'^^?*^j..^^,iiba^' 

to-prvamuTali« ariitis miifronatis. snla ctf^^^presji ™^*^*^"^** j, -ifo^d. 6S' J. ^ — — . 

J. fiitvcscens Most. gram. t. 94- ./. 

paihsc^jti Hpp. et ex«*rrorc: X. pu- 

bcsans Fi- b. Zeit. Z. Hostn Dcsv. 

zuon. t. 6. f. 1. — -.-tuf 1^0 red pen J ai^f 

dcm T sbcrgein Sahhurg, in Kiirn- 

then an ira! ^'^rn SteUfn im llo den thai 

tim Loihlt Moppe, in Tyrol: S a ur- 

ter, der Schtteiz, — Jun. Jtil, ^ 
Ilolzcb. O! ;:i7)yin h# 62S. h, Borsteri Dee, iQliisltyro Tf^vUr If^iildchen hei -»"«*'','„ rrt*^ 
bei Lausanne d Sauv^helinuTtdau ^^^ 

du rent : v, Ch arpcn i i er^J^ j^^ 

Ityrol bci Rove redo ^ vn ThMC _* Luzuln^ JfNCACEAEfr Sf" eHla, hex Pavia im iT^UcUn diliel-Xlf^illd. Leers t. 13, f. 10* TIosU 

gioJosQ, — Ajtril. ^^ 1 III. t. 100. Eugl. Bot. 738. J«nc, j)i- 

eJS.^L. piiosa Oau<f. foliis ra- { /osw* a. «. s. Linn. J. vemorosus 
cUcaKbuft Irtiiceolfttis, umbciU l^roli- | /, nw. ./. T.utula Krocfc. J, Z.uzuH-' 
fera, fjeduMfHlis iiuiiloris reilexig, ]ie- I nu* J^ilL J. vernulis Ehrh. Luz» 
riiiiitliii paHitionilms cap^nla obvi^r^e | nemuUs Vtc, — InLauhiraldnn tfurch 
prriformi bre\ioribiiS. June, pr'los. \ das ganze Gehiet. — MSrz. April. 2^ 

CXXXVI, J II n c u J. t, Simse, Perianihium sexpartilum persistens. 
Visiilli^m \uucum, stigmata tria. Cai)a* triloeuiaria trival\is, ioculis jioly— 
•permis. — 

a, folia nulla nisi in uliimis ecajii sierihs: 

650. J. ftTcliru* fy^ licflpo 
niitlo lA*»Yissijiio strii:to, cyma Inlerali 
* _7_- flora , perifUiOiii p^riitioiilbus 
niHticis l.mreolatis acutis ovati?<pie 
obtusifi St)!© djstiiicto, r»p*ula oraJi 
Diucrouala. Tl, dan. lOiS. J. obtusa 

effusus a. Z, i n n. ijemipedalis ant 
pedalis Lasi breve Taginalus , rigpns, 
puuL-ens. riores fu^ri, — Auf Glim- 
merscliicfcr derhochsUn Alpcn: Jf^in* 
dauaipe in Sudtyrol: JJ iisen h erg, 
fychlccrcnalpe : Elsm. Fh.y in tier 
SvhtreizT au Breuil sudl. am M. Syl- 

»r' *"" '^^'' ■'*-^«'-T^«'- untcr dim M. 
ii^far uher Saas j a taUe'c lianche au 

picd du Monthlanc haufg : p. Ch ur- 
ptniier. ^ Jun, Jni. 2(. 

651. 
Bot. .. p. 1094. Leers t. U. 
. III. t. 8*2. 6. aifissi" 
eiTiisiuscitla. cuTnto tri- Wtt*, pail 

r^^«l». J. communis a, Meyer, C)^- 
i^a plug Telmiuns<oniparta» pro ioco- 
T ^'^^^^ipfen, Graben. — Jimi — r^ 

C* 4 632. J. effnsus'Z'; scapo n 
jA^Ti , vix pxsiccatione striato , c ^. loye. Zf^r* f'. Tj' T 2. ">/'d J i; 

*^* t. 81. Praecedrnte palJidior, ple- 
"raifjijf^ alfior. P^rianlbiiinj niTnns 
"'«pidatiiin, f^apsnlain aennao?. Slam. 

^rahrn, - J..ni^A»s. 4 ^"^ 

fi33. - J- glaucns Ehrh, Scapo 
^o Mriato glam:o, apir^ longi ' *tvJo 55JmO 

CTiDa lAtt-rAli erecta, rfln.«ftlia Tiq; ^**' ^' infiejTus^ Scop. il. D. 

, *;• Leers \,t^, f. J. /rfo^f. **ni. 

'. '^l* Srapi teiia(<;^, va:;inae palJfd**- ^at«, periiisthu partitiooesctibiila- I refert. tae striata^, allemathnlongiorps, ^^V" 
snlnm pxredpiites. t- -^« Siiwpfefi 
dutch das ^ttnx.e Gthict^ hiiuji^er im 
Norden. — Jinn — Aug. '^. 

634. J. diffn.«tiS -W/'P* »MpO 
uudo siibtiJiter striata, cyma laxa la- 
teral! supradetomposila, slyio digtnx-to, 
capfula obovata, obtusa , tnnrronata. 
A proximo praecedente tiiflert colore 
saturate \iridi, Koribus aliquitt iiiiuo- 
n'bu5, capJnla oboala dimidio minori, 
dilutiori. Vaniiiae basilnres airo-pnr- 
]jiireae. — Zucrst bei Hcgcnsbur^ un- 
tcrschiedcn J Ej^cnfphire in dcr hlam'^ 
vier daself^'it gcsammelt von: Bin- 
der. — Ang. S<?pt. 7^ 

635. J. filiformis X. *capo 
niido iUiloruiii iiutrtute, cynia «m- 
plici braoteata, peduiu'ulis 5ubbiflori5, 
capsalis snbrotuiuU* ovatU. Enal- 
Rot. U57, n. D. 1307. Leers U li. 

f. 4. Host. g-Ilf- '.34. Sturm 36. 

Prneredentibnsliuatilior, 1e»**rior, YJ— 
ridig. — u^uffeuehtem Torfbodifi, — 
Juii. Jill- 2|. 

63ft. J. b al ti c« 5 TT^. scapo Tin- 
Jo lae-vis-simo, (*x^ircat!one snbtibs- 
jiine striato, crma laterali decoiwpo-- 
Mta, periantbii partitiouibus OTalc- 
limrflojatis niurrouatia, intiniis obfu- 
Siitis, stjlo di£tincto, CapsuJa eliip- 
tira oblusa iBUcronata, J. glaueus 

Jt^uhlnh, Japp. Sv. Rot. 479. .7, /Jr- 

/or/M Z^. Eli, J. mfejrus ntz. rf- 
fusus Schum. PeUali^j ri-^^ua, va- 
ginae et perinntliia tost.icpa, fmctnf 
ca^tanei, nitidi. — An den Oatsee- 
Kiisten. — Jul, Aug. 4 

637. J, »cutH.s L, srapO ntido 
folii^t^H*^ piinsfMitilMis leretil>H5, cyma 
terminali, iiivolucro tli|>l»yUo s«l>ala- 
to, rap.«ulif QTato-Mib^lcbo^i? niucro- 
naHs. 5mi*A Engl. Bot. I6l». /. 
pungent Moris. ». »- *• ?0- /v /^' /' 

gens TI— fmrtifer fere Sorgfcuoi rBjr«>n» 8 


V H JU:?fCACEAE. Juncus, raU nn Sump/en und ft-ucMenFlatzen. 

6iS, J. ma rit imws Ham. jcapo 
nado tereti, p.inlcula tertDuiftli pro— 
lifora, inTolucro (iJ[>liyno subuUto 
erec.to, cnpsulis elllpsoideis mticrouAli.<t 

Jeriauliijum snbaequantibiTS. Smith 
.ngl. BoU 17:i5. Fl. dan. 1669, Kost, gr. III. t. SO. J. acufu« 6. Sp. pi. /• 

acufus anghcus Hloris. s. S. — ^^ 
siiMi\hfn I^itoraU wi< von'grrj am 
nnrdlichfTi in ]\T,khjthnrf^ ^ u-o er /C" 

dock crfricrt s D e t ha rdi?ig, "W 
IJolsicinschtii von Travcmundc hit 
^plicnrudi.-, — Eude Juiii, 2^ *-n h, folia iantum radicalia , setacea : 5capo 
cnffo hlilormi, loit4« sehireis basi ca— 
nalicHlatis, capitulo siibgloboso ses— 
sili tenniiiaU tripbyllo, perianthio hi- 
affrjunlt capsul.iiit ellipsoideaui sulca— 
tarn Supftrantft, Jfeigcl oIjs. t. 2. f. 
5. 5f urm U. Fl. U. Fl. d.m, 1690. 
J. gracilis Hoth, J, eriatorum Pol- 
lie h. raljiiaris, feiier. — Auf Uher- 
SchwcmmtenFtatzenffeuchtenJiechernf 
I'orziigli^h im 7i6rdlichcn und mitiUni 

Gchieie, bis Jena , PfaU , do^h auch 
in liohmcn und um liclgioyoso «. Li- 
Ttatolo bei Vuvia und in Picmont^ In 
der Schtociz soil er hei Jf^eistahur^ u, 
im. Oherwallis gefunden warden scyny 
sivher bci Basel, — Jun. Jul. 

640. J. pygmKCus Hich. scapo 
filiformi .«upOrnfi divisOj foliis Stibae- 
taneJSy •Tomt'ruUs sub 4floris Ifrnis 
EiibumbeUatis, ioToliicro Jipliyllo h«r- 
baceo elongato , peri.Tntliio aequaii 
prismatico capsitlam pyramu^itam »«- 
per&ate. Fl. ilan. 1S71, JT. friandrus 
Gou. non Vill. — ^uf den Dunen 
hei Lyst auf der Tnsel Sylt und Ey- 

derstatdt im HalsUinschcn : Noltt, 
^ Jtin. Jul. 

611. J. 8 up inns Mocnch. «ra- 
po filiforoii dicliotomo, foUis cannli- 
culatis fiUformibufl, capitulo triphyUo, g. 5capo I perianllm triandrt |)ftrtitioiul)OS Ifln- 
basi ca- ccol.itis, exl. aeuli», iul» cLtuiis, 

cap5ula oblonga otUts.i nmrroiiAta. 

nfoench. Hftss. t. 5. Fi. B. I0d9. 

/. uli^inosus Koth, Sturm 13. S«?- 
hostis L. 5p. pi. €(1. I, J, suhvcrticU- 
latus Ifulff. verticillatu.'iP, J.capi-- 
tttius Sch'jc. J, ftisciculatus Schrk* 
J. setifolius Bhrh, X sfohAif^ 
Jf^ohllch. J. vii'ipariis Jfolh. J- 
repens Muriel, 2 Palniaris respito- 
Siis, in arruosis ^lolonifcr, r*;ppn*' "* 
^■fuf yeuehtem Sandhoden , vorzOgii'^f' 
im Nordcn und im mittUrn G^hi^i^y 
in der Sehweiz und in Oheriiahen 
aufserst seltcn. — Jnnl — Spptb. *|- 

64-2. J. SfiiiaiTosits Z. s-^apo 
umlo suLan^iilato, foHis liueari-f^"?." 
iirulfttis , ryina cloiij;ata , perian*"** 
inpsulas obtnias miuronnfns aequaB- 
tibns. E«:;l. Bot. 933. Fl. B. 130; 

Fl. 3b. ./._ Sprtngclit S iu rm I>, „ . ^ 

Tf^illd. prod. HaLitiis rigp"* ^T 
dens, scqius spilKAtDncns ^^<j|F\^ 
flores fu^ri, paliide ni n r?i n|B|r -^''■^ 
Mooniriescn im nordlich^t^^P mitt-' 
Urn Gebicte. In der S^^ ^^^^ 
BUrenihaU am. Gotthard^i Oherxta- 
lien bci Novara und in Piimoni* 

4 Juni Aug. c- folia cauli/ia, non arficulalaf 
aa, infiortsccniia subcajntata : ^J. J. tnglamla Z. culmo sut>- 

Wldo, foliis radiralibus tereti-siibnla- 
tU, basi caaalitruiatiSf floribu* «^rp{iis 
terniuialibaa gublemis , bracteis dua- 
mn ovatis floras sabaequauliLus. Fl 
Upp. t. S. 10. ?irori*. ». 8. t. 12. f. 

«. Lighif^Ti. sc-ot. t.9. f.2. Engl. 

Bot. 890. Fl. D. 132. Sturm 28. 
Mos t. t. 92. Palmans et paulo xiUrn, 
Hores bnmnoo-fusci, — ^uf Moor- 
iwdm in den Mpen, bis in den Siiden, 

— Juh, 2\. 

64*. J, Jacquini L, coljno oni- 

1 Z.'^'*^'"*' *'a"»calibus caualiciUati» 
apbytUfl, fascicalo terminali aoIit»rio 

4 — 8 floro. J acq. a. III. t. 221. J. 

stratus Lam, J.Uglumis Jcq. Tind. 
flows 


arip- fpitbaiunetiSf 
i^aci iuter Juncos speciosi. "^ " 

fcui-htcn Orfen in den hohcren ^fP'V 
bis in dm Siiden, in der Schcei^ stf^ 
ten, — Jill. Au^. 4 , •«, 

645. J. trifidas Z. ctilfflO ^ 
f<?me undo , foliis floribosrpie C-"* ' 
tnbus tenmnalibtis. FL JD. lO^.'' 
1691. Host. er. S-5. End. Bot. i^' 

Light/, scot: I. u 9. f. I. -- Yi\ 

.7. moiianihos J acq. oba.*-*" V* 
Flore «olJtario. Frlia canalicubt** 
ginis pilosU, perianthia acnmin**' ^ 
gricantia, cap«w]am ovato-acuO^i » 

qtiaiOia. — ^/tV^f6j>^ ?« rf^ ^^^ 
sten^lpm vonSterfrmarJc, K^^^atft^^ 
SaUhurg^ Tyr&l unU der Sfhwei^t " Juncus; \ 

jrrCCACEAE. 95 i^'if auf dcr ScAnceloppe j'n ^n Sude- 
ftf/i. J. inonai.thos.«Kr auf Knllfchat 
^aujig xn Suh.burg , Ocstreich, Kiim- 
tfun, Krain und QbentaUen. Ker<^l. 
Hpp. hot. Zeit, 1823. 430. 1527. 509. 
^ Juii. Jul. 4 

ptiTHo, loliis st^Acei's .MtI>coinpreR5i8, 
•u«r« caiiahfuhiis, cnj>ii(,lo t^niim..li 
Siib«oUlario trifloro, perinutlui foliolis 
■rutis capsitia oblui.oa n<u.fa fere ili- 
JuuUo hrerioriLns, iila.uontis antlxera 
"mUo loug.onbus. Smith, ic. III. 
t. 5.. bv. liot t.497. f.l. rafmaris- 
•pitiianiaeus . flores viriiH-teslacei. — in IT^urUmlergi lu FroTiUch, in 

Sudtvrol auf der Seiseralpe: Els-* 
ma fill 7 — juli. 2j. 

647. /. caStaneiis Sm. ciilmo 

bifolio, foltis rndirainms siibiiJatiP, 
supra jjlaninscuiis, cajiitiHo terininrtli 
siilisulitario , peiiautlai partitionibus 
Inncrolatis Rrutm, rapsnia oblbnga ob- 
tusa brevioribns, st^unnnbus nnthpra 
chiplo longioribu*. Eugi, Bot, 900. 
n. -Ian. J33?. /, iricips Rostk, — 
^uf den ^Ipen in Sudiyrol t Sicbc'r, 
inderHiichcnau: Hpp.^ aufdinKad- 
siudter Tauern in Suhbur^r; Jituhl, 
— Jul, 2L ** Juni ^^- injiorescenlia cymosat 
^ S. J. bufoni-us Z. ciilmo fo- i periautLio obfuso rapsiilctm obloflimm 

tri-ion.uiij ftylo geruimi .^nbaequanli- 

bus. ,L hottnlcus If^ahlenb, F], 

Japp. 1. 5. J, bulbosus J^r\'j\, Bot. 934* 

J, cortsart^uineus Ziz, ct K. cae/iosus 

Bichciio, attenuutus Viv, S<e']iie«ti 

viiJgatiori affiuU, gracilior, frnctiiira- 

\\m\o. bruuuen. —'^rn ttordlichen und 

\ sudlichtnSccstrande, haufrg umadtia- 

' tischca Metre/ auf Sni:i^mese7i in der 

I^/uh und in 7 l^esij/halm. •- Juli^ 
Aug. ^. 

6'» I . J. c o m p r e s 5 u s J a c q, cnlnio 
folioso simpKci contpressiuicujo , fo- 
liis canftliculati$> cjirnv lerminali fo- 
liis florab'bus brevioi-i » capsula Sub—* 
globosn obtiisa iw^rianrlinimexoetlente. 
J. bulbosus Linn, s^, pi. e<3. II. fl. 
D. 4«. Eu^l. Bot, 934.-Ccf r« t. 13. 
f. 7. Host, ^. III, t. S9. Barreh 
747. Sturm. 36. bob Linn. Fl. suec, 
et *p. j^I. ed. I. cjui: J^ supinus, — 
Ob«ewrior jiraeceapute, frurtifrratio 
fufei ula. — ^uf fcuehten Jf^ddepla" 
tte/iy cut PfutieJt, Grabeat ijid.£benc 
und in den Hcr^ren, ' - - — B.K t"^"''^^*'^' fo*''^ liuearfbus ca- 

^n ,-fl "' r^"?'"'-' 'I'rbotoina, ramis 
^Ultifiorifi, per.an.lnu. acuu.fnatl^ rap- 

///)/> ^V-J?^S- Leers X. ii, f. S. 
•^o*^. c. in. t. 89. Garri«. I. t. 

i u rm 36. — ^^ fcuehten 

bcrsckwemmtin riutteJi, — 

J- J. Tena-oia Bhrh, 

tolioso rainoso, floribns re- 

i7uinr> ^^^''^''''^ sxl'sessDIbus ovato- 

«'".>rfrn i^rf j-„ dcrSckweiz sclten.- 
Aug- © »^^:.f CerarJi Zoij. cuTmo ^tiu5culo unilollo, folu'/liuearibus :i,. Juu. JuL 4' 652. rf» yb?m caulinaf urtlculaia-nodulosaz naiiujTi S^*'''^ P'»'-f^^ionib,^. ..alibu* ob^ 
tia *;• *'tt«"iu sub apice imicj-ona- 
U hY^I -"i *»^^fo-ob(onsa niucrona- 

l,^^<if*us Tf^ahUnh,.J, gJl- 

ClZTJl'^V '^'''^''' ^-croniforus- , 

fnnW J'*^^?^"^^^ Schrcb,> Cn- coiuno5i*ta div.^ ^nte, 

*'*• — Grar.il' 

^«4 •ubteriii rufo m syuonymon nuunt 
plane nihil fusco-atri sit ia pianla 
iiosira, (Inbinui, £brt6^ ad J, atrat^m 
Krocl. pcriimems. — ^uffeucktrm 
Sandboden bis in die ^Ipen , wahr- 
scheinlich durck das gftnze GtbUt, — 
Juui — Sept. 2j. 

65J, J. la m pr ffaarp OS XArA., 

ruTuio, Tflgiufa foliisiitf tubuJato — lo- 
rulojis compres=iMSculi5, cyvin <le— 

perinnfLU par— 
Janrf»r Jflt/s ntn— 
96 JU?:CACEAE» Juncus,. mucronata Lrerioribufi, Engl. Bot, 
2143. J. ar/uaticus Jlot h. adscendens 
Host. III. t. 87. yoliosua Hopji. 
Qrticulatus a. Sm, a.et6. Liu* I'^ar. 
liuniiJiorj oapitulo suLsoltlario : ./. af~ 
fnis Gaud, a^rosl. helv. Bobustior 
et oLscurior ac piaeceJeuf^. ^ u4n 
Siimpfen , Griihen f uherscJiWcrriTntcn 
Orteriy nuch scJnmTnmend und spros- 
send. — JiU. Aug. ^. 

^ t 654, J. repeng Req. cnTmo 
repeiite , rninis extraaxillartijiis, folij's 
It-rf^tibns (notlogo-artitulatis), ^Horibus 
canitato^cynioii*, periaiitliii partitio- 
niuiis lanceoLatis a^'iimiuati^, Piauta 
palleiiSj i'l<jue si]>i proprium Iiabitt, 
nt in singulis, q«il>ii« tlua r.imi iiiter- 
ppsiti. sunt, an<*tiiis fieniper siriptila 
sirit folia nrtuuiala. — In IloUuiHy 
ttm T/fcr dcr h'lussc , vdche wit dcr 
See Ehbe und Flulh halten, der Sior, 
Elder, KriikaUf Elbe: A'olte. 4 

6SS. J. H c nt iflorn a Eh rh. 

mimo erecto folioi^o , folii.s terelibus 
iiodoso — arlicnlatis , jpanimla supra— 
decomposita, periantliii partitioiiiLus 
cuspidalis f interioribua Jougioribus 
apice reHexis. Engl. Bot. 2-i8. J, gyt- 
tjatieus~mild. Host. gr.IIT. t.s6. 


SchrJ:. — yV/r. a. microcephalus : 3* 

9yhuti<:u-s S chrc b. Tl. Erl. sptidi'' 
CPUS Sckrch. ib, nigricans Ifolf** 
fuscoater Schreb,! — b. multiforuS 
ir^cikef byevtrostris A^. V. E. infG^ 
mcdius I! oh dc, Eliam pal Ion?. •" 
^/i Sumpfeftj ixriihert aufjMoorboden, 
in iMorusien, — Jul. Aug. 2(. 

656. J. melananttios RcAh> 

culoio erecto foliosoj folii* romprcf- 
b\s Tix noflnlo?!*, panitttia pvramMa- 
li, raiuiji iilifomii-grari libit* JiverciMi- 
libiis, periautbii (niasni) partjtiouib"* 
apqnnlibii^ lineari -jaurpolali* airo- 
idis cfipMilam aefjnnnlibiis. X atrit' 
r Krock, non Lam. VuJdirapIan- 
la a((|ue vix roiirmuleHda. — ■^'v 
Si'mpftciesen umScheiini' IdBreslait: 
1" reviran us. — Jul. 1|. 

657^ J. obtiisiflorus Ehrh. 
fulnio aJsmuL'iile, foliis n^loso-ar- 
tirjLilatis sulifoiuprei?.«i.'5j ryma fompO;- 
«la rpfranto - ihyarirata , periapNiitS 
aequalibus obtii^iiiisculis. ./• arficul^ 
fus a. Linn: £11-!. Bof. 214^F1< V> 
1097. Leers t. U. f. 6. ./. ■||'^/"* 
rcrs. retroflea-us H afn. ^B|*'// 

Ho pp. diverocns K.Z. -^'^^''^^Tlf^ 
Florea testarei. — VmSHmpfcj inac9 

als andtrtj ^1 
mt 

ius J, articulaius c. I, inn. Le e rs \mcisicn Ocgcnden scUncr als atxiltr^ 

1, c* nemoroius Sihth. suhnodutosus \ in dcr Schreizi hauf^. — J*»»' "^^^ ^ 

b. Tn'glocluoae: pcriantHio hcrbacco dtciduo fructu basi dehisctniti 

CXXX^'II. T r i g 1 o c h i n. L. Dreizack. Perianthium ^}¥''^ 
serie trisepahim. Stum. 6. breviVsinia, penantlni partitionibns ?Ingii!»* ^'P* 
posita. Stigm. tria aut seiia aesMlia barbata. Capsulae loculi tre« au* *^*' 
MOHQsperDu basi secedtmles. — JRaceuittS. — 

orularibns oralis. T.n%h'^f' 

t. '>*» sulis s 

255. Fl. r>. 306. Gaertn 

Stnpiis petTalis et ullra, folifi sem'te- 
retia crnssiora, camoea, racemiisji^"' 
si or. ~ ^uf Sump fwif sen , vorzu^H^^ 
SafzUdcn, aus dem Norden kts «^ 

sudlichcn LitoraU, soH indessen •^ 
Schweiz fchUn^ — Juni — Aug- 4 

frucU i»*«' 65S, Tr. pal 118 tre Z. cap.iulis 
3loculariT>us subteretibna. Engl.fiot 
3t«. F1.D.490, 5cAyt. 1. 102. .Sturm 
13. Scapws spitbaniaene, folia jtpmi- 
teretia basi Taginantia. -— ~Auf feuc)*^ 
fgn fyiescn, Ikloorboden. — Juni 
Jnli. 4 

6)9. T r. m a r i t i in u m L» cap— 

ۥ Melaatlxeac: pcrianthio htrbaceo aut coloraio marccsccnte, 

dchisci-nte i 

aa. Veratreae: periantMo uniseriaH: 

CXXXVm S ch e tt c h 7 e r i«. jr;_ Scheuchterie. _ 

sexp«rtih«n berbarp^m. Stam. sen., autberaft iineai-i-elongatae apicwla"2^ 

Stigm. sPMilia. Ctt-hsuhte loruIL ires liberi , subdispermi, iiiflati. — ^^^^ 
m corymbum abiens. — 

dubitat cl. Gaudiny oinmno oppo.^» 
et planta hue referenda, E^^]? * 
n^urmbeae et rieeac. — ^V.V « 
badin, in litorustcn^ im nordlicften »' 

mitilcrn G^bitie , in derSchu^*.' ' 
KraiH am Lubacer .See mit E^^K": 
triniiHruia. — Mai. Juai. Fiucbt »» 
Jail. 4 Pcriani^i^^ 660. S c b. p a 1 u 5 1 r 1 s Z. Fl 

rapp. t, 10. f. 1. fl, D. 76. (corri^. 
nyi.Gaud.) Schk. t. 100. mala. F.ngl. 
Bot. 801. Spitbaniafa, p-sd^Iis, folia 
Tas»Bautia, Tajiuae emarcidae albi.lo- 
tneuibranaceaej folia SPiniterefi-rana- 
Iirulnta, erecto-patentia pauraj race- 
mu« iaxas paaciitoms, stamiuaj de i|uo fK 31TKCACEAE* 97 
CXL, T o { I « i d ; a. Huds. To/id die, Pgn'anWum sexpar-^ 

iitmn Cftlrcnlato-Iiracteolntiim. Siam, sex fJIarii+'nlis elo«satts, autheris 
abhreTialo-fotuiulatis. Caps, lociili Ires ewperne liberi poi^ speniii. « 

Jatq. En, flelonxas horeidis Ifilld* 
Sihcnckzcnnl*scuUo--^-isjihudcIus S cop, 
Jichclia (dfcmannica et coUina Gmei. 
II. f. 1. JVarfhccium c(ilrcuiuium.Z.a7n, 
ilJ. 26S» N, irUifolium nil. N,Jfn- 
vescens Jfcrhhih. golMaud. Jl. He 
riii'era anihericoides S chrk, Taf* 

imlustfis Dec. Stcrnb* ii. Hpp, 
Xt'^f^nsly, Dentschr, 1815. t. 2. f. k— g, 

— J^ar, a. cnpitnta J^pJ** arnrilisi, 
racemrs brerissimis globosig. B, Zeit« 
ISil, £. 4. — A, rncemosay racemis 
erolntis a longitniXinc semipolHcari tA 
sexpoljicarem. ^.Xitii, IS21. f. l.». 5. 
liacc etiara ra>nosa fioribus ino»5tro— 
sis ant proliferis, ib* f. 6. Ocrum't 
etiaui periftiitbio rnbeiite et cap^ulis 
rnb*:iilit)ns: T, rubra Br nun, I. c. 
i, 2. etbracteosa floribusbebefatis f.J, 
.'>piUiai»iaea, peilalis, ifores ifaTO-vi— 
reiiles, cap^ulae Iqcidi oblo«i;i inflati 
rnrfnali , stf^mala in stylis tfistiucffs 
ere^ta, sem. brunni?ofusc«Jalricariiiata 
tiisiloriniii. — ^4uf^roorhodc7i, fcuck" 
ten Jp^icsen im Twrdlichcn una mitt" 
lem Hrc^icte , im sudiichen bis in die 

-^lj>m; T. rnbia H. aitf demXfntcrs^ 
berg in Salzburg und derj^asierzc naht 
dcm £is, i\lit sehr lander Traube auf 
Kalk- und I^crgelkugeln , z. 2i. naf 
dcm Ka^uzincrberae in Salzburg Au;*- 

-Aug, "' Eaceimis , folia equitautia. 

661. T. borealis Tf^ahlnh. 
Mcemo f apitalo , braoleola solitaria, 
periaiitliii Jaciuiis oboralis. T. pa- 
lusirh Huds, Sm. r. alpinn Mop- 
pp, Be^^ensb. Deulscbr. ISlj. t, 2. f. 
*— ^» Anther, cdtycitlai. h, K, JVur- 
thccium boreale 7f^€ihlnb, gothi. Fl. 
Polhre^ a— 6 alia, periaiitb. albiaum, 
siccum ochroIencHTn pltiriniis (Tehnim 
apice quasi .^>raeiistmii, capsular lociili 
iutlato Sub^Iobosi cariiiati , stimulate 

fcnijinea 3 — -l-costata rurvula. — Auf 
oTorost in den hoc/isien Aljtai am 
W'gen Eis, in Stcycmmrky KHmilen, 
If der Scbiveiz: auf dem JlTonte Scm- 
^joitio am. ICultivasserglcischer , uhcr 
^ftynalien im GartJnn am GletscTicr 
aes Angsther^s. — Aug. 4 

J^o capitate pfwiciiloro, calrriHo tlh- 
J'tt^o partirioniljiismie perranthii ob- 
««sis, Pv^maea polHcaris, fnirtifora 
J*— .3 pollicaris. Mousirose iion'bns 
Uxius racemosis proliferis. — Auf dcm 
^- Gotthard in der Si:hweiz: Em, 
* nomas. — Jul, A112. 4 

66i. T. caljrcwlata JP^ahlnh. 
«mteis calj-cHlo laciinisrnie perian- 

^^ii«m Linn, Fl. Xapp. I. 10. iT 3 
f'- D. 36. Anth, Fscudo- Asjphodclus \fg' — Juui^Aug', 2J. 

„ * <J r a t r u m. Z. Germer, Perianthium sexparfitnm, Sfam, 
jex iilam, elon^ati?, antberis ?nbsrobosi5. Caps, locnli tres~superne liberi. ,,..v ^^' ^' album X. tracieis 
peaiceUnm ?ubae<iiiauiitii& periantbii 
partihones aentic\ilalas ?*ibas snbtns 
^'les paleiitissimas superantibiis- 

f«'''*r" ,*" ScTirad, Jonrn. II. p. 
**5. .ScAA. t. 341. J act/, a. t. 33^. 

iri^'t^' I>ii-*seJd. Arzng. iJ^a. 1S5. 

rff;'*'t'«^*- e:va2bido /?orc. CI us, 
'^'«t. 274. PecUUs et ultra, il 

50J»naTitK.5ime bicolores. — ^^yr 

?^« W16? Alpcn in Ocstreick, bei 

"»*« Hugeb-eihey im Thicrgartent 
?oi*tc»-f ,'?, l/nga^-n, dcrSehwciz und 
*« ^««icn Sude'fi. — Jimi— Aug. 4 

^ 06.5 V. JLobeiiannm iier/zA. 

^.ctfci^ftores svibaeTjiiaotibns, perian- 

"» partitiouifius flavo - vivuii^us 4eti~ 

"CttJans^ateutibu&pedioeiiujnsnperaaj- ores iibtts. poh> stirp. p. IBS. JP'einm* 
tbes. III. n. 568. tl. A^ f. K. DiUselJ. 
Arzug. K. viride? Sckk. t. 341. 
Species quiflem nature lis et catione 
ccH^t.iH* , sed aegre arttKcialis, viva 
omoino lacile distin^U'^iula, secuiicTiimr 
liejfbaria tamea ab aljis re/ecta. — 
In den Sudeten und im Gescnlce an 
fcuchten Stelten u, auf den miihriicTien 
Carpatben f in den rorgcfjirgen diese 
Art allciJii in Ocsireich bcidcj ebento 
auch in Jfngnrn und Oberitalien, — 
Juoi — Aus. 4 periauthii 

, swbinJe- 666. "V. nigrum Z. 

partitiouibuS atro-yiolar 
^Arruiiis jwtteatissiinis bracteisqne pe— 
iUceJlas siibaeMiutibus. J acq. a. 
t. 3i6. Schk. X. 541. Bull. 14*^- 
— An feuchten SfelUx in den fie- 
birgen UJid roruip2n. in O^^trticn 

9 93 Jr^'CACEAE Vera tr urn, iGeUher^ I. tt^ien)^ Uftitriieyermarl^ 1 mrUt mfi V. Mmm , doc7t ScUneTt •• 
Krain. Croaticrti ISnganij irn Friaul, I Jul. Ahe- 2f. 

\>\}, ColcUiceae : perianlJtii coroIWti itarlitionihus Onhncata - biscria^ihuft 

anfheris incumficntihus r 

CXLT. B u 1 1> o c o *l i u m. Z. Lichi blume. JPer'anih mm ^riUmh' 
bulifomi^ sex-|iartituin, partiiiones uiigoirulatae ad apirftni iiii^uiVuii si"- 
guli medio stajniuigerae. Stigm. UU. Ca^is, tnj:oii«i iutejjra. — Hauiti"3 
Croci. — trnjrarn in Kadchvithlcrn leiDchtcdnt 
Kit., aufjrics.n im.Vntcrualhs m 
dcr Schiceiz , bci Jiraiiion: S*:hiei' 
chcr, hei la JUirme und Moniargii 667. B. vernum Z. foliis liiiea- 
riliiis gtrir.tis , periauthii p;irtJtfoull>ii.« 
1 mceoIatJs obi«si^» .7. Jj au h. hist. 

H. p. b5:J. 1. 2. ntZ. oU, 3. J. 1. 

B, Sla^. Jj-J. Flos laete IJIacmns, 
t«bo TaginatOj folia eei-otinn. — Jn 

CXIII. C o 1 c h i G nm. Z, ZciilnsP. J\rinnth{um U\Un^\ihMom^ 
tnbo longissimo ra-Ucali , limbo sexp/irtito. Stam, baft partitiomiui ju^erta. 

(alteio aiiuo emer-en?) iufinia trilocuJans , lomlis ilfinnm apjre libenS 665. C. m 11 1 a 11 u m Z. foliis 
€Oaetaiieis liueari-canalimlalis nulli- 
ter ciliatis. Multo rplif|iiJs minus, 
perianthii p^llide lilaciui jinrtitione* 
liiieaii-obUuig.'ie, fiTamenta basi ma- 
^(S ac m relifjnis innassata. In spe- 
cintinibus sarclois cilialio foliorum 
tc\.iitaiii fnfvr=a In n-nico omnluo obso- 

If»ta tit TJX denticuli maneaitt. — In 
Xyalmniun um, Zuraz exc. v, IP^el- 

den* 

669. C. alpinntn X>eC. loliis 

Serotiitis elongato — lanceoltitis strictis, 

capsnla obloiignla i 'rata. C mo7(- 

trtnum jlll. ped. t. T*. f. 2. Host, 

n, au«tr, sjTi. et descr. Habitus C. 

aufumnalis , quo tn'plo Diinns, Fila- 

inenta ba«i Talde incrassala, tria lon- 

giora corolla triple - (jiiatlruplo bre- 

TJora^ .aiitlierae apice emnrginatae, 

£lam«nta SabawjuaiUes , stigma breve 

cblirjue inmcaUuu. G ay. — -^^f 

Jt^i\:«e7i der _^lpenl7u'ler ■' r. s'idlichen 

Schufiz ; iLiuischai. Ifallis und J^ic 

772 .fit : V. C/iarpcTiiicr, bci Gi/iua 

alio Zerhino y in Dalmaticn und~ auf 

den Inselnl — Juli, Aug. 1\ 

670. C. arenarinm TT". Kit. 

fclifs e^rotinia litieari-lauceolatis ca- 

nalicidatis , apice rotiindatis arrectis, 

cap^ula ellipsoideo-veutricosa utrin- 671. C. au t uni ua le Z- follis ampllain -f analiniJatis lanceoiatw af" 
rectis , filauieiilis ba.«i neijuatilj"^ i"' 
bris pJslillo brorioribiis. Engl, i"?' 
133. GucriJi, 1. t. IS. f. 2- '»'^*V 

t. lOU Kerm t. 318. Siurm^ 
liaync Aizi.-w. Y. t. 45, Ktd,i^' 
■2iS. Diet, sc, udt. rail. 4. Pt»tft a"'^- 
liimno iimudata pauca .speriiiuna po 
iuimaatiouejii etlaxii geiiitalibxts UtM^' 
latis, reliqua proxhno vi^re se-iuimtn^ 
perferla: C. vernum Schrh f'""";^ 
Mun. — J''ar.'s C. vatens SchuH- .lc»*i acred^nte capsuU twi^'^*."^*^);*^. 
t\ biforum CI us. bist. la 'C.^^^j^^^; 

qne acuta. 7?^. Kit, 179. Serjoonti fonuae curarius et in ^^ox\^^ ^o&^^ .j 
minus, folia glaucescentia , flos satii- (lae ne fnirtus eomnnitentur 1 -^ .y^ r. autumnali praecor.ju5 diciturj »» ^ 
uou %uet. B. Zeit, 16:26. p. If'. .^^ 
aulunmnJe di.-tijixit itn : r^J"*^'*^ „_;, 
riiiiis lajiceolatis amtiusciilis /"^""^^ 
Y€nti-Oi-ecti#, 5ti;2iiiatibT»5 s*i^""""Jiatis exredentibus, foliis lint-ari-lsiiceol ^ 

acnminatis flaccidi's V'V^^^'^^'\^\~ Lrh. 
lutx^St illis fi^ura ap. Buft' }^^^^ t. 1«, rui poriiuitbfnui huju?, ^«"'' ^^ 
praoc-dt^-htis. la ii?:i»ra m ^"" ' ^ 
nat. et in Stumiiana ceteirm pf^, ratius roseo-Jflacjiiiis. irieseit, mehweidcri his in ^'^^.^f.^n 
ae. C. bifiornm erhielt ^"^"'^/ /m- 
^ciddhers, dantt bd Lfcco '« ^^.:.-,-^ 
licnischai^4}pm im Juli inifntT r,.^^ 

imScpibr. Ocihr,, in den G^»^V^ hannj I oh;s^n , urn Pavia am Ter^ 

doppio, bn Suhhioncj Torre d* J sola 

u. in Ficmont ^ obtrit&Xi unischc Stand' 

crie ncch tu steTicrTi , da die Schrift- xfruher , ausnakmst 

fidier dieseArt mit von^rytTWichdt \Mai» 21 

^~'- - Sept. Octbr^ZT J ^ 

f hiibcn. \ I cc. Butomeac: pertmilio JicUrogcmo imhncaio ^ anihcrfs erccihi 

♦ 7^' i^ " * ° "* " '• ■^- f^aJfserviolc. Cnfy-r tnVjiRfns, cor. fri- 
retRja, Siftm, hyi^u^yuH J woTein, petfllo cuiq«e tema opposila, Ca;jj. jex- 
Joculnns, locnhs npue liben's, stigniiiU persistonte biliao, to(a snjierfitie 
interna polygjiernia. Scm, cojt.ita , coMi's rrejinlalis. — Scamis nniLollIjier, 
jofia e(]uit.intia. — AJfioior omnino Alj>mefs itanue p. 13. adaeiitlus, ia 
LouspectHpost Ko.79S. Jun-Jt easStraHoleis. — JuftccaUmo.n Uh Liulio. GO*. 67?. B. umbellfltii* Z. Fl. d; ^>.Schk, t. 111. E,,^). Eof. 651. 
«at. Call. 2. Jboba cajialicujato-trl- Ulaci'uus, in Bel^ia etiam canduluio, 
iiiieiii. — In Sum]{fcn durck gimz 
DeutSi-hlandf I>i7«nn , Ungtirn , <iu 
Siidprovinzcn mit Oberiiallen ^ in der 
SK-htveiz schr s^Uc?i, bei Yberdon Uiid 

MUhdfddm, — Juu. Jul, 4 FAMILIA XLTI. SARMENTACEAE. saxtkeslilien, 
G r a d, n a t, swsma aLsoUhur. 

O 1 p n O II, VcgcififioT rlijinnia fl^^^rnsuln i\otIo.«um, c bo^Ks ^^vo- 
ii^^ruui J stapus nut ratiHs Iierbaceiis, alii* fnitirans nodosiis et sarmenia- 
«ens; folia paucis va^iuHiuia , pliinmis ciirviueirTia, quibHsJ.im petioiata, 
aneri.a, sparsa, ^ertui'lTata. Inftoresc. JFIoies pancis solitarii f^rminales. pice ^Bftj iouo iHuiautliio ndJiaeieiilia, liujus partiiiouibus oj^iposita , an- 

trae Paridi meaio adnntae, pJurimis erectae, fjuiljustlrtm mcmnbeiites, 

corolla HI riiilio et Paride di'stmcia, deciJua. Frudif, capgula phirimia 

uarransj 5nI)jilobosa, typice trilociilaris, locnh's 1— 2 paucis vero poiy- 

pevmis. Scmina testa nieinbraiiacea , eiubrvo muiiinus in aJbumiais car- 

^osi bas* r^gideus. — 

*• PariJeae: Mclani/iia rqietcnics , in/orcscenfta in-rninah'si 

XLIV. Paris, Z, Binhefrc. Ca^r^ fetia-peuta sepaJris* Cor, 

leTrn-peuU pelala. Stan^ octo-decem, iilamenta Uerbacea meilio in autlie- 

' s aehisreutia. A-'f/ii c|iiariioi-yaiu<jae. Vacca rjnadri-cjuiiKjue locularis, lo- 

ciiiis polysperwiis. — Flos et fi-uUus in tjuat*>riiariis liebeiationft ternajiiira, 

* J^^ff^!"^"** *^'*^"***"'™ "ninenim se<i»imtar, iteiu folia iii caule c&lyc' 
▼ertitillatim ahern.^ntia. 2*. polyphrUti Sm. et P. ohovuta Zed, inonogr 
^ '. tj-pice qiniiariae cUcamUao. — 

rni^f*^"^- ^;,.*I"a^^rifolfa Z. foKfs Engl. BoU 7, J7;/??. 1I9. 5cAi. lOff. 
b". !"*^* f '?'P"'^^"« acuminalis, llorl- a. Htiyne Arzii-.m. 7. 5f«r"m 12, 

Vix pedalis, flos viriilisj bacca nigro^ 

roerulea. — In st7iatiigen Zauhiral^ 

dcm diirch dm ^anzt Gebief, •— Mai, 
Ju&u 2j. 

• Convallarinae : ififiorcsccnUu axillaris pendula, ycrianililo campanulata: 

^^J-y* C o n V a 11 a r i a. Z. Maihluwe, ZauJceri. Tcrianthmm 
s*xaentatum. Stylus simplt-x. Dacca niirfr matiiritateni basi stelUto - ina- 
cniata, semiiri'lociiiaris, iji quovis locnio semiiia subaena. (Male iiiditaulur 

«• ConvallJuui: j-accmf 6r«cfcts exiguU, perianiltia fubglahosO'-urceolaia: 
*A«^^V *%' "lA/ali* L. f^car^o undo I FJ, D. 8S^K Oartn, 1. t. l6, f. 6. 

«»OTali-amminatis. Z?/flVJta-. l. 7Q. 1 iVrwiHW. Ul, 18. Engl. £o*- it;.**- 


100 $ABMENTaCEAE, Convallaria, Fl.alblfragranUs, rariani Lasi 

A'ar. Lracteofia: C 

schatiigtn Lauhiualdcm.-^ Var.nnuor \ wiichtend : Z ucc, "— A^ 

t. Foljgouatam I) sf. hrucUac folltKeac , ^ctiufithla cam^Qitidata-c/lindHcU' «g, TJiriani LasiruLelUf 1 exftmiuftn<!a: hci OkcrUuiaschiti Tyml 
: C. JMapjjt Gm. — //i I auf den modern If^iescii sehr dic^^i 
tiViiliUrn.'^ \Ar. tninor I utac/Uend: Zucc, — Aiin!. Mai. 4 675. C. Polygonatum Z. catUe 
anpulato, brsurteis aitemis auipTexi— 
eauiibus, pedanciilis axitUribnf; fuIi- 
iini£oris, |>eriaullui« &uWyluidricit. 
Engl. Bot. 2S0. Fl. D. 377, H ayne 
Arznrw. IIJ. 19, Spithamni^fl, pcda- 
Lis <!t ultra, flores ut B«queutiiuu atbi 
ll|)icil>us vivides, liiirca* atro - ro**ru- 

in trocknen Jf^uldungen, -^ Mai. ^ 

6*6, C. laiifolia £. canle an- 
gnUto, bracteU alleruis subpetiolatis 
acuminatis, peAincuiifi axillarAug mul- 
iiilori», jierianfhiig subrjliudricis. 
J acq. «. t. 232, Praecedenii panlo 
major ««d graciiior, braifeae ovalea 
■trinqbe acumiaaf a«^. — In 1icrjf\ral<lu?i^ 
g*n in O^streich (Lmack htiif^ien) u. 
SU/ermark. — Mai. Juui. 21. 

677. C. multiflora £. caule 
tereti, I>ractei» altemis amplexicauH- 
l»uft, peJuaculU axiUaribus mwltiflo- , ilo- cuatu5f bractea« OTAlo^oblongaPj 

res in axilla sub<|umi vl ttfrni , 

natenle virides. Har^a nigrefcen^, rn- 

bmm uiiUcat DeC. et iuiitaius e*« 

Fo( linii imm exenrore, (jiiuju^k''- 

iu ic. 307. hatjeat nifn^in, aut difftfrt* 

— r'ar. C.hrttcteata Thorn. Gaud, 

axillis iiiJcrioiibus ramigt;ri» bracfeo* 

!atif=, fltirps ut prolifem'^ in^ivi'lutu*, 

radice propaganda, rii;ti» duo ^P^"' 

mina poasiileo. — f^ar. C obtusi/oii'* 

KoeL bracleis subrotundo-OTalibuS* 

flores pxacte typi J a nuibiifdam fto 

C. laiifolia fuiiiita. C. m£*;r(/?. 6. r»- 

tundifdU Veth. — ^uf pi^^^f" 

' Tf^icsen^ Moorhodcn, nn GrahPtt ^ 

GtbiUch* — Mai. Jnii. 2|. 

678. C. Tcrticillata Z-brjc- 
ieifi TerticiilnHs liueari-IfiBceolatiM''^'' 
nis, ijeriautliiis eubcyliudricis. ^^?*' 

Bot. I'Jfi. Fl. D. 86. Strict* pedalis 
et ultra, teuora, perianliiiis inter ab^* 
miiiiuii^ aibo- vireiitibns. Variat wi* 
lin^nn'bus. — ^n 1 1^ aldrandcrn, ^ 
(Uhirgen durcTi dfts ganze Gebu't, if*' 
hiiufig in ObcHtuUai. — Mai-Jan* ^ pulalie. Eogl. Bot. «79. Fl. D. 152. 
Schk* t. 97, Vre'xv, et H aynn \. 
S2. Hayne Arznpw. III. 20. Ked. 
UL l23. Bi-<|uadripe<Ulis, caiiiis ar- 

CXLVI. Streptopus. J\Tchx. Knofenfufs, Perianfhiutn im,^"" 
cato eexpartitiim cainnanuJato - patens , partitioiies basi fovea uectanl^ 
oblouga. Stigma simplex s»1>sps.sne. /?«ct,-a. — Habitus fere Poly-ouati| 
peduaculi inlraaxillare*, — Metdtooic 

679, St. amplexif o Itua JPert. 
ioMU bracteisqiwainplexicauUbKS cor- 
dato-acnmtnali^ plaberrimifi pediin- 
Cttlis wtifloris medio geuiculato - r.;- 
fractis. Uvuiaria ampie^ifoiia Z, 
Sthk, t.93. n^.KiU 1%7/Sir, dis- 
iortus Mchx. ample.vicauUs Pair. affinio- 

raraosni, Hoxm e Tiridi^HiVWi. Ucct 
loiniata. — jIn feuchteti SteUcn ayn 
Ocbusch , bffSond*!ri in dcr Rigio^t aa 

i{fut'hohce, auch herabsteigend m ^^ ir^eninUn^am, Croaticn, OestriJO^f 

UdUura^ Krain, MuhrcJi , den ^a'i^ 

icn, dem Obcr. chirge, dcr Schwet^^ h 

s lohl, Sturm^X. Puiygonat. latifAin Tyrol, am Daldo, in dcr Ikovaref 
Peaalis et ultra, debihsj flexiiosus, | 

c. Siuaaceae: -penanihio ^rofunde pariito rotaio forrccto ifoUa p^uriini' 

pftiolata) : 

CXLYII. H I. . ^ ti 8. Z^ Mauscdorn, T>hku.^, Perfanlhium »«^P"^ t**"i"- . '^''3'". ^i-ia in t«l*iim r^nuata. 
tn iohis coriaceis f^enipRrvirentibns. 

,6§0. K, aculeatus Z. foliis el- 
Jiptico-acummati's Buns^ntiliii i.pra 
ttonfen^ "uais. ILugl. Jiot. 560. Schk. 

Y .■:. '^'"'■«» -^l. Tri-q.iaaripe- 
dahs, ilores albo vir JduH, tnbo stami- 
neo la fl. fem. rioMceo , drupa mi- 
mata. — - ^n rauhcn siezni^cn Pldtzcn 

im siidli<h€H Gebiitc, j« 6«^«rw, am liacca bt-tri-hexa*|*erma< Florei Litomh, amUufigstcn in Ohmtar 

Hat, — jViiril. Mai. 2^ * l> 

6SI. K. Hyp og loss «m L- }^ 
liis oblonso-Uiiceoiatis *upra "ori 
ris sub loHulo. 5cAi-. U 340. t^; 
^urn/i. eriibr. I. p. 16S. B?ac*f' 
t. 128. Pedalis-Lip^alis, fob^ ^^' 
poUicatia, fiures 2 — 5 peduflcula'* » Ruscus. ■> SARME^TACEAE. 101 liis OTRlis artitr? »ii!>t«5 flonTens nti— 
tiis, lilac kit. U\^* '•^ ^nunidigcn 
gtei/ujrenl'l atx.cn am Audl.ZiiaraU bei 

Flu mc wid im Vend ianis cfun . •- F 

ro8ta folH^ut* foliolo. — In sieimgcn 

iraldungm am sudiUhen LiioiuU, 

dann in der Valle fredda, am Jialdo, 

^Z. ^'ovarcse, in Ligurim u/td urn 
iVizta, — Mai. 2J. 

682. R. Hrpophylluni Z. fo- 

CXLYIII. Ma i a n t h e m 11 m. Rfh. Schat fen t a ulc, Fcrian- 
Mjiym proiunde qiia.ln'i.arli'Uim ratensis^iuinm. .V^Vwa sul.r>jfijtim. Bacca 
' _ !: "^' loci.li's Milj-moiic,«j>ermifi. — Piaceuius teiminalis. — 

philfi CO nvttUar aides Ifih, 5jntlia- 
maca, folia iu caule biiia , ^>etiolata, 
cordAro-acaminnta, flores albi, barcaa 
ropcineae. — In ^chnltigcn Laub" u, 
Haidctauldern, — Mai. Jimi. 4- 6S3. M. bifoHum Dec. Con- 
valiaria hifolia L. FI. don. 29J. 
^turmXi, Fl. 13. MaUinth. Comnt- 

^7^^^"^^- /^z/o/i«;n cordaiumJti. 
Wett. Smiiacina bifolia Dcsf, Seio- CXLIX. S m 1 1 a X. Z. Smilaa-. Diojca. PrrianihiumsexiiAviiUim. (? 
^um, 0. ^ pistillo styli tre». Jincca trilociilaris p!obosa. — jRaceiui fl«- 
xuosi ex uuiLelJulifi conjjjosiii, caulis raiuosiis acaudens. — 

684. Sm. asp era Z. canle aot- 

■fato augnlato, folii-s profuude corda- 
IJS TeJ auriciiUlifi hastalo- lanceclalis 
conaceis iiiaj-giuecoetaque media Mib- 
tH8 subspiiio8is septeni-aoveimiei-Tua- 
je, baccis rubris Clu$, lu'sf. p. 112. 
ti' *^l'^v .5tAX-. t. i-28. fnconipleta. 
*»om a!l)ido-Iuteoli' folia vanabi- 
iia. -- ^^ sudlichcn Litoride in Dal- 
maiicn, Istrien bei Vignano und Gn- 
i^rano, Saho,c, Vuitio, Fiame, Mou- 
faicone im. Gcliisch. — Aug. Sept. % 
6SS. Sm, nigra ff^, caule acu- 
teato ajigulato, foliis subinprmibua roriareis cordaTb-amminatis sepfem— 
ut^rT»lm» baccis uipri*. CI us, bist, p, 
1J3. ic. bona. — I/t fstricn amMjnte 
magginrc. — Anj, Sept. ^ 

^ 666. SiB, SWA nri tallica X)sf, 

caale aculeate anptiinto , fol, inernii- 
bus cordatis oblongo—lanceolaiis sep- 
teumenii*. Sm. ejrcdsci D uh* arD» 
eJ. iiov. 54. Simillima praecedenti, 
baccae rubicundae, teste Desf, va— 
riaut luteae* Ulteriufi iutra Jiuea.ex- 
ploranda. ^- Ein unvotlst. Ejrpf, aus 
Flume tiimmt mit solchen ausSicilUtt 
ubcrnn,-'-^ Aug. Sent, ■fe d. Dioscor^ae; penanthio ovario adnata: 

s. Z. Schmeerivurz. Viozca. Pciia7it}iiu 

P Jijslillum fitrJo tiifido. Bacca infeva triJoi 

Scaudeiis, -^ Tamnus Juss. Thamnus Zlc. foliis 
437. ^^' T a m II 

d_ stam, 6 ex, 
«i*periiiig, — 

687. T. conimitnis Z* 

cordatMi indirisifi. Blaclcw. 437. 
*-"Sl. Bot. t. 91. Schk. t. 327. Rad. 
"a^5a tuberosa nigricans intus alba, 
canles ramosi 4 — 6 pedales siuistror- 
■"'lu volubiies, flores biteoll axillares 
racemoei. Baccae globoeae coccrueae. 
-«i •caunm, in JP^ixldem am sud- \ lichen I.Uoratc , in Istricn , Ohcrita^ 
lien, der Schiieiz , his an den Hheiu" 
falc im Kohlfiirsteitwalde bti Sc?7ajf- 
hausen: D ieffenb achf in Tyrol bei 
liotzen am Phageiibcrge gcgen Grief 
hin iiher dem Hausmannischeti Gu^e: 
Elsm, ^ Mai, Jiuii, 2L FAMTLIA XLTII. CORONARIAE. KRowririEN. 
I iai]^i_ 

Florefi pluninis bennapbroditi. Oyn cum: ovariimi ftLpolutufi* 

wuociilare, locolis ceatro duplici serie pluriavnlatis, stylus eoaiitu* tnaB*- 102 CORO^APaA£« CDS tilt fTi;;oTiTi« , ier^n (TMHp.ie nnlla?)^ tli^mn Irifi Jnm > pliirirais wi*- 
pnim ; p«rianthinin sexpartiluni , marcescens, tlntmnu decidmim ]irtnitionM 
Ctoutkn, Krni'n, haufg utn Idna u- 
im Zaii>achi:r fichfet t' in drr Schu'r.^ 

Jura uJia sthr srltcn : iihcr Ocrif am 
hois de la JJutic; am au fiach I'^an^cron r in ffnnt 
iicn, — Marz. April. 2^ /.cmanstc 
Ohcrita- vis vnlvis medio »ej>liferi6 , aliis Laccans ; $»»inina'Tftl plaua iu culnrof-lU" 
p^iralJetas ordinate, rel Auculofa coiui*.i<ta, leata aliis luemljranaroa, al"' 
cnisl.irfa rup1ili« nigra; einbr3-o oblongus in l>nsi nlbumiius caruosi »"ciu- 

SuS erectns, 

«. Melhoniccae; semina glohosa auf iurhincda ttsla memhianacea: 

CLT, K r y t h r o Ti i u in. Z, UunUsxahn, I'crianihium sexparti- 
Uun i amjjAUulato-rellexuin , j»arti(ioinba» inten'orrbiis basi callo gtimiuo 
uectariiero. Stylus fimplpx. SUsmnta tria, (In E* amcrii;ano tantum ca- 
pttellata}, — Tuber conico-deiitifonuej itua cernuns. — 

6««. E, Dens Can is Z. foUi.« rycbU>i<h unU Suiuen, pi Siiverrtrfirh 
ftvato - ob1on»i^ glabris iiigro -tnacn— 
latis. Bot, ^ag. S. Sturm D. fi. 
3*. Jac(/. a. 1. 1^. Schk, t.92. Ktrii. 
t. &». .Sjtitbamnenin, floa aiiioone ni- 
lier, non raro aJbns basri llaxij, folia 
biua sitbopposita divergentia. — ./fuf 
fynldii^iescn dcr Voralpfn zwisclun 

b. Tulipatcap: temina plana icsia mcmhranaccaz 
C3LIT. I, I o y d i a. Salisb. Lloydie,^ PcW.imM/ww aexparlJiuBi cani- 
|)auiilato — paloiis J parlitionibus singniis plira supra basin semiluuari trwis^ 
versa nertarJfina. Stylus simplex, *tii:mita Iria l)vevi-i,«inia. — Tlbizom 
buibosiimj iios erectus, Gtrau* soli FntiUariae Tere aJFuie, seiuuiiw"* **^ 
gulosi& traiisitqi-IiiD). *m, 

689. L.. s e r o t i » a R, caule uni- 
floro. ^ ntJiericuTJi serotinuni Z. Eu^l. 
Bor. 793. Jvcq. aiifitr. ajfp. t. 58. 
Sturm D.FI.28. OrJtithog, stnatum 
iir. li, J^^alanifiuni serofinum Vera. 
Ilcmcrocaliis 2^1, Hall. En, tloydia 
afpinaSalUb. HJtabdocnnufn R'chh. 
coDSpftct. 1352. Prtlniaro-spilbaianeilm, 
Ta^iiiae lougae , fulia ra-Iiralia an- 

CMII. Pritillaria. Z. ScTi tich blumr. Pcrranfhlum s«=P^f'^ 
turn rampanulaluui, p aii it i oui bn s siii;;iiJis fo\ ea nectarilera 6«pi**"''*'''/;J^ 
loncitnainali oblonija. Tir-n'iils f^-v^tia *■-.«,.-,►«_ «;i.i.-,. Stylus sijupl^"' a"' irnslis&ima »emi*erMia elongaiai '''^' 
liua biim-terua subspalbacea, breri , 
flog teroiiralis alLid.i?, ba?i tio13»- 
ct»iis , partitione nna<jne vioIn<"^'* "' 
5ti-i.Ua, — ^ufdiH hbchstcn ^h'^J 
Suhhurg , Tyral , Ohcrkarnthin, 

dcr Schivdz, Mont CcniSt Como* 

VoJii Juui bis Septb. 2J. waia tria. Ck^j. obtusan^ula, Scm* plana, 
Ke» ctiruui, — 

690. r. Melea^ris Z. caule 
fii^)firne folioso, loiiis Jijiearibiis spar- 
SiV canaiiciilatis, flore (erminali sub- 
•olitario teriselato, partitiouibus apire 
conuiVPiitibus. Engl. IJot. 622. FI. B 
972. Jac(/. a. t. 3'?. 5cAX-. t. 9:! 

iJ. tl. 18. i>pithauiBea, floa inaj'ns- 
culus robro ochrarpoque tpssulatns, 
tolore (ameiiTariabilis,— ^uf fcuch- 
ten JJ^i'fcn inCroaiien, Kamthen, iji 
der IVdhe dcsSiift.,lHi:hs hci ^idmont 
%n Steyermark .- Somerctucr, nuch 
7m 'tordJiche/iDeuischlanU inFrariken, 
nrande Comic Jiuufg, in rUmonU 

69U F. tenella M. B- f^ 

sparsis lanreolalo-linenribnff, ,^ 
parlitionibus tHssulatis apicerectu* I 
t^-ntibiu*. Jnckstr. g-n. Frit- J*^- • 
V. r. montmift Ilappe. ^.'"'H^^l 
fios ft viriUi-nibens tin^.^ulnins i»rer ^ 
nitons, rultura nt in relifpiis **"*", 
aiirtns. Ciu F. pyrenaiea ♦^©"'P' ;' 
runt il/; et A'ocA/quae diverts. J^^ 

=t. — ^uf frockncn Bcrgit ^^^^^ J^^, 
iiglich am JMonte spaccato h. ^'I-^ 
voH irosie Heynhold in "«*''■ ^""^^ 
Kjrewjdaren mitlracJite, uehheoUi^ 

biiitht'^ warent *• April* ^^ est 
Ziig 


Fridllaria. COUOXAKIAE^ infi |iifini,^Oi>i>oMUs, flore^oHtario. imi- 
itioiiil,,,, ohovato ol.lo.^u. tes6eiatis, 

en^t.onL.uc linf. Ma-. 664. (^ed tiu- 
aiine ^. raccmosa Ker, Rut. il,v. 
y*- et tar, muiov B. Mag. 12 in.) p 
Vyrenniaz L. Cliff. rraeceJente ro- 

CUV, P . t ; 1 ; u .11. 103 tniMi'or, folia miilio lonpiora , floa 

tnajor, jam a Clmio taiu «*xart(* t!e- 
si;iiptus ul ill F. icncUam mniiiuequn- 
(liet, OTuiMi sorJiileiubciKc, iiitn^lii^tf 
V frill K>s,>.iis. Var.cfiTicnlon F. aquita- 
n'tcaCl u *. Itisf . TI. p. J ',J.— _F. pyrcn.Z. 
^it.nLJ.S m. FI.gr.i28. est ilia >\ racf~ 
mosa! Ita^usa: v. Jf\' lJcn^Ay^lH.^. cai«Tiannlif...« . .^-.^'i^' .^°f.^ ^J^'^ n c, Perianihium ^exparti'ltini 

StXsTnuA^^^^^ ^^"•'* ne^tarifera rotun.b MiprnUMiar;. 

fmlrVa m? L F'V"^'' arualo-I.cxago,.a. - ijulhotuber 

"iuriramui, ttores ceruiii lu Yprtirillo como5o. — 

i^n7^L!-i\-r;,/ "^ R^r/,,. t. XVII, var. il. flavo Ji.Ma 

CLV, ^a* t/t-m OrfcfitCj in f?//V/cyi — ilai. 2L 1215. i^riV. Co- 
U CD Iw IT^; ■'* ""■'' nertarifrro e I>a*; ori.ute lo„sii„ainali. Stylus ajJitaio-cojitj^ 
a. Marta^on: fiores ccrnui refoluH: 
ca.irL 1'; ^?:;/.^:.-^^«'^'--« ^/'rJ- Mai-Jnll. 4^ foUr^f * ^' <: Il al c e Jo nicu m Z. Sfcyermark 696. L. p"om,pon^Hm Z. fcliis 
spnrsis Ii'nean- subulatTS , iiifiinls ob- 
tusi^ siijiei'ioriLHsque laaiceolntis , pe— 
riautliiis iijtus iibrillosis. Bot- jVIag, 
30. Clus. Iiift. lib. IT. i).133. Habitus 

!_.■_ ri- '■ 
b# LilFuin I florcs erech' : 

tiiis r„ "^^'^^''p-f^'^'t-olatis, periau- 
losi. PP*""^'"^^'* er(^rhs. fnlns fibril- 

di> Jf — .-^" f^chirgswaldern his in 
r/ehlffi'"'- '"' ^^dlich%n und mittlcrn 
auf r ' ^r- f^*^^sische7iErzS[ehirse his 

"^^^ X-. cauilidum Z. folHs 

absnun " M P ^- Z. Tuipe. PeHtmih'um spxpariitam ranipannh'r'Tii 
-iae nectano. Siylus nnllus. Stigmatfi tria lobato rompiirata sessjija- 

ftftmc^fa ijasi baibatc-sr(uamuJi-er:.. — BulbnSj Hos erectus. — lanreolalis spar^is bafi alf^nnnti*, pe— 

I'lantbiifi caiupaiiulatis liittis giabrif* 
Cui't, Mag. f. 278. Kriorr t. 1, 
Kern. t.3l9. JIfiync Ar? 'r.AIII, 
26, Bipedale et ultra arrecti- iolio— 
snm ^ racemiilommj ITores maeui albi 
o do rati* sum, — 7n der Sckucii, -• bei 
JVtucnsiadt nuj dem ScJdoJsbirgc, am 
Jura heilViiufchiiielf im T^centinigchen 
nach IMarzario y UheraU hdufig <:ui- 
iivirt. — Juiii. Juli. 31 104 COnOWARIAE, C99. T. lalvestris Z. caule 

nnifftro elahro , flore Tirgineo mitnn- 
te , |>Artitiuiiiba» interiurilHii apv •" 
bavliftti*, foUU liBeari-Ianceolatifi. 
Eugl. Bet. 6K Fl. D. 375. Sckk, t. 
95. Sturm D. FK 29. B. Mftp.J?02. 
I>ict. ftc. iMit. CAh. t2». 7. nnemiinca 

Clu$. lib. ir. p. HI. y^ar. ? T. fttl- 
iicn Lois. herb. amat. t. IfiO, penrtJi- 
tliio Acuminato extemevirente erecto, 

8pit1inmaea-|t('rlHlin J f[o8 fiaviis. ^ 
^ii/ 1 fnhlgehirvcn in Croat (en , urn 
O.MfZ y auf dtnt lilante mag^iore in 
IstrierTy hex Vavia^ IVovarcat und l*U~ 
moHt, 7^enri?(ierf in d.Schtrnz,mittL 
u, ncJrUL DsutscMand. — April. 2f 

700- T. CeUfann T>tC. c^nle 
Tinifioro gUbro, fol, lauceoUto-Hnea- 
nlms acuminatis cnnaliculalis , iJore 
♦recto, jifii:;finii si?"mpntis obJongo— 
l.mceolaiis atutis apire ^labris. Red, 
lil. 38. T, Breyniana B. M»p. 717. 
noa JC. T, narbonensis Cluft, lib. IF, 

fl- IJI. Habitus prae""" '*'nti», graci- 
lor, flos laMe rroceo-flnvu» , exhis 
rnljfns.— ^uflficsm am miitelhin- 
dischen Ifcere (wnkrscheinlich auck am 
mdriaiirchen ?) — Ai»ril. 4 

701, T. Cluiiiaiift DeC. canle 
nnifloro glabro , foltis linenn — ac«mi- 
natia gUbris, infimo Ta§iiiniite, flore 
erecto, perianthu partitionibiislancfro— Tttlipa^ IfttUextericribusacnli*. /if t/.lfl.J* B. 
Ma?,U90. ¥\.i:r.i':9.T.jfersi€a]>raetox 
CI us. e. post. O.ic. Major, iolia an- 
"iisla »cui"iiiinta sUucai flos aibw 
fiintlo alropnrjdirfiis , partiti ^' sx- 
t'l-oae **xtus rorrineae albo-inargi- 
nnUe. — J^emont , bet A'Uza> «* 

W2, T. c w I u » - S 1 i » 5^ 
^mm* caule uulfloio jglabrc, foU «»- 

r n-G -lanreolalis, mierioribiiS U(0- 

lanceolalis unJitlati?, iloru partibo- 
nibiu OTali-lancooIatis, «xt«noribus 
AcnniinatU apire glabri?, ijitcHoriljus 
obtiidinsculi*. Su ^man *• "c''";;' 
i. ^f J. *. 60. B. Bee. 20». T. duhia 

pumilia CluM, lib. if. p. I4«. Statura 
»ftrtri»Miti8 aed minor, flos laterinc 
coccmens ba«i aitra flavo niarpin^™. 
— J?ri Siticn in iter Schweiz auf Af 
ckern , ftfi A'uzw. — Mai. 4 

703. T. Gei»eriRn« £• f*"^*^ 
nnilloro «l,>bro, floribua ei*cti-S P^"^ 

titioiiibuii obtusiiisrHlis f.tinunitj»n«^ 
clabril, faH.> Inticeolatis. A./'^/ 
Sh. I. t. T. et T. U2. 3. ^ " '',y^' 
!.t.^7.1.2. B.Mag.inS. (B.r.es.J^^ 
est r.urnccox Ten. fl.t. S'Z.jecunfiW 
»pecimP7i ab ipso!) Flore «avo, tm 

bro, ftlbo , TAiiepftto. — ^^- ^- f^*, ia. 
XUza. Nauf^ im ganzen Getictc i« 

Garten, — Mai. ^, hH an Asphotleleae : scmina suhan^uJosa tesia ni^ti cmstacta aut spongiosa^ 

«a. SiuUeae : bulboaae r 
t gcnuinaez racemosae, corymhosaef 

CLTII. 31 11 s r a r i. T. ilfii* cat V«*^»« '^'^- Perianiltum nrc^oU^ 
Jam »ex'IentRtiiiii. 5fflm. in tubo. Caps, triloba. — Eacemus bracteaws- 
701. M- botrjoiflea Mill, pe- Weinhsrgen, durch tlus gantcsufij^ 
riattUnis globocis imiformi'bas , infe- und mitiicrc Gehiet, im norUUcm 

scliner. — Mai. Jimi. ^^ 

706. M. c o m o ? « m nf/ 1 1- f*'^'*"J-^ 
ncuUto-CTlindricis: ^umiBiS ^^^.,1 

bui ioiigins peaicellcitis, ^'"^^ 

comosus £, J acq, »■*■ ^, ('..hra, 
133. Hed. lil. 331. P-eJale -^t n» f^; 

fiorea lividi , supremi ^"V ^^^J^iis 
et migia oblonyi: cyanei. ^ 
marsiTiG sorrnlatu , imo m *"' ^ 
lioribus albo-ciliata, ut T"^*^ /^Uut 
liato tletenninare* Bi*'! flores "'»; 
qaoa Tides: B. lief. 394. — f^.^JJ^^ 
Lutem Boden, Ac^kcrn, ^f^^^^u 
fast durch das gani£ GcbuU — 
Jimi. 4 t 

X TOT. M. moscTiaiain i'*^^ 
periaiithiis OTatis omnibus ,^«-]", .,„,^ 
Fimbo rcloraiis. //>' '»'*- ' c 'feX'- 

Z. A'cr«. t. 23. B. 3I^g. '^J- *^^^a- 
9tj. ZiU^u ambrosiacumMri cn» ^V us remotionbus, foliis atrictis 
linearibns basi arignatatis fanalicula- 
lis, capsula obcorclata. Tfyacinih. bo*- 
tryoides L. Kern, t, 261. B. Ma™. 
137. Sturm D. Fl. 7. Paluia- 
T»-5mlhaaiaeiim, ilores cv^inpi, deu- 
te» al()i(li. — 'vf« «ort/i;^cn Anhohen 
auf gchautem Bodai im sUdlichen Oe* 
hiet^ vorziigh'ck in 7f^ eint erscn ^ auch 
in dcr ostlichm Schwei:^ und in Tkii- 
ringtn. — Aprih M-ii. ^. 

to; . :M. V a c e m s n in' Jf^. peri- 
anrtins oTati* niufomiibus rcnferti-i. 

sunimis sessiiibus, foUis laxis d*-pf^n- 
dentibus linearibns, capsula coriata, 
fty^c. racemosus L. J acq. ^. (, IS7. 
h. Ma-. 122. Red. UI/'23?. Enpl. 
Bdt. I9jl i^lanta ,,.^.ior. — Detnum 
pedale, flori?? atro-.^ i oilonU. 

Auf geba'iUm iSohn, in Gms i f I g.tr- ten, an soTi/i/^in AnhC/ie*t ^ vorzu^Hih Muscaru COKONARIAE* 105 ■m 

maeiiin, pUiinuin , JTores lii idi ore \ d^m OricntCt luiufg hi Giificn* ■• 
lestaceo mhelli fragraiiles. — ^us I Mai. 4 

CLVIII. H V a c i n t h n ». Z. Hyacinihe. rtrianOtium ram|>*iiu- 
lalo - sexfidum. Stum, iu tubo. Cups, oUoTato-globosa IrisuUa. — 

709, H. r i e n t a I i « t. je- 
_ iftntTifts inrmi<ljlMt!ifonnilni^ fexlTdis 
!>aM T«>tHcosi«. B.Mag. 937. B. iW^p. 
995. Spitliaiitacu* et iilua, fl. co<tii- 
lei , nlbi, rnbelli. — l*icmont 6ei 

JViiSrU Uch hcsiijoe ihn auch vonDiur). 
— Anrii. Mai, 708. H. a 111 e * b y s I i n II s Z. pe- J 

riaiilbiis cainpniin1afi$ obtii»e laleque , ri fieiuisexijdis bn^i rv 
*h-s. 2. f. 8. Bot. Itcg. iys. Red. 14. 
«. hispunicus £,am, SpilbaiuatMia, 
flores intense coerol«i. — Ift Croatien 

uuf dcm JSer^e Ciijtda ." JC*o rteri" 
schtag, — Mai. Jcnta^. — Mai. 

CLTX. B e 1 I « V a 1 i n. Z«;>. liellevalie, Ferianihtum •<! B»*'<li«m 

aex^jartiluiu ■n;;ulato-caiiijr>.'inulatnin. Stamina partitioiium ba?i iiu*erta, 
nlamenta lueiubrauacea. Cajts. eiibgIobo«a Irisuka. — Ttacenins bra.teatiis. 710. B. rouiaua (Hvac.) Z. fibi- 
nieiiiis memLrauareis, nut»eri« atureis, 
capsulis avire rotnmlatis, fiyocinih. 
rommtus i. FJ. gract;. 340. /{frf. J3t. 
^n'«a romnna B. Mag, 939. Bdhvu- 
ha nparculaia Lap. Jonm. pl'T». 
LXVXI. t. 1. B, ajfp£Hdicuinta Zap. 
pyr. Spitliamaea. fJoj-f^s aibi, auie pt 
post atitlie»iii sonlirlp Tireiito*. — In 
I>almatien, aufd. Insdn d. adnatisdien 
lileent, nacJi HoaU-^ A|>«l.Mai. 4 

CLX. U r o p e i a 1 n m. Ker. Spit zhya cinihc. Pcriwiih 711. B. *3«bia (Hjrac.) Cuss 
filsiiipuli? La*i itilatatis, aiitlieri-i f^r— 
rtrgiiieo-rti!>**IJis> rapMili* emnr^iiw- 
ti«. Quitlijuaju uuDor, folia lou^isci- 
mn, flor^5 livide-eof nilesreiiTe?, ante 
et jjosf aiitliesin sorOide vireiiU**, ini- 
mi* jirofuiitle ac pnioc**»leutis partitae. 
— In Liguritn bei F^^nircmoU {vsn 
VoUini fur H. roioanus auf^enonf 
men): v. ff^lUt^n. — April. J^ parti— *t^* l^artitiones exieriores loBpiores paleiiteii, interiore* coimiventc*. 712. tf. serotinum A'^r. flori- ginea: B. Ma?. 118S. Dodrantalis, 
babitus Hj-arinibi, folia g?aiira ranali- 
ciilata , flores liTide virente*, in va- 
rieiate ferrnciuei. — jluf Jitigflfi am 
Litorale ill Lisurien: Jlllione, •» DOS Ciibf^eruudis apqualiteriieduuciila- 

*i». Clus. lib. II. p. 177. f. I'nf. 

^yac. serotinus Z. H. iividus 1*. La- 

cheriaiia scrotina JF^, ^Ihucu minor 

Kie<i. non L. SciHa gerotina (non \ SnnL 2}. 

Si/tousl,) B.Mag. fii9. Tar. ferru- 1 

CLXT. A g r a p 1i i a. £h, Stemhya cinthe. PcrianiTiium ad bafin 
nsqiie pexnartitiim cvIhulnVuni ant cain]>aiiulatiim apice retiexniu. Stum. 
perianiliii Lasi in«eHa , filam. iiJilormibus. Cajts, fuLglcbosa trisulca. — 
rlorps in racemo bibraoleati! — 

vcm , stamina iongitudJnc alttrnantia : 

Hyae. no7t script us Z# Curt, Fl. 
Loud. 1«. Bull. heih. 35i. H. M- 
sicus Hortul. Scilla nutans Sm. 
Engl. Bot. 377. Bed. 224. Habit.i? 

t>raer^entis set! biiniilior, flores 
(leTiorea pariier basi orafo — cv- 
tiuarici, coerulpi- — In U^cslpha- 
len in einem U^^ldchcn hmttr den el "jrti.inTnoiues: j>€r/art/A. fauce com 

y^ 71i. A. cernua (Hyacintb.) 
fol. Irtte linearibiis, floribiis iaxia 


elougato-cyliiuTriris apire revoluti 
rai:ftiuoque iiii1aiilibu».' Hyac. hisptt 
"i<^^ Cius. lib. II. p. 177, ab 

^'^Ptu A, Bot. M.i^'. 1461, fl. rarneo. 
Variat fl. albo aiisnMiore. Pilamonta M"ra mediom ad nala. nock auszumituhi. In Garten huufig 
MtU'irt. — April. Mai. Immcr suu^ 
Ur cUsforgende. 2^ 

714. ji. nutans ZJfc. fol, linea- 

J*fo"S, floribiis cylinJriro- campanula- 

*>s (ipice refiexis seamdis nutanTibu*. 

r Fundo}te\ Fcld€rn bci Cofsfcid: v. -^onn^'^'irf- kausen, b, BrOssel, Mcclehit Clu- 
sius, BuveUbok bti Mastncht in 
Beigicn; V urn o uiin , im Mniii^fdv- 

urn Turin, J\'via''isc, im Irzaul. — 
Marx. April. 4 

9 ** 105 CORO^*AP^IAE* AgrapliU* b. Lrmonnnilie: pfrttmlh, fauce imUns , Bfamhia atquaVai *1S, A. yiatula (SciUh) Jled. fo- foliis ]a«c*'oIalis , floribus racemi p)'- 
liiJ Ian '5, Jloribus rncpnii eretli raniiilati *parj*ij" cam|ianulatis $ub an- 
rylindrici S]«.ir«isranpiiaiinl.-iti.*, ?ub an- ilipsi rerniiis. Sc. Cfimpanulutis Aii* 
thc*i porreclis. Iiya<. putuius Desf. Lam. ill. jil. 2J«. f, 2. B. Ma?. lW« 
umcihyslinu9 Lam. Sc, campunuluia} Hal, 3J5. 5c/7/« hy'ttdnthoidis Jcq* 
Bot. M-ic. 1102. -Vr, pafufu G aud,\ic, (i^. Flora's JiliUr ro«rvilei btTciorel ac in praecrdeute. Jam //. _^, coTnp- 
C. B. et Jlfor»«. B. *. 1. 11. f. B. — 

yiu9 Spanicn und J'ortu«ul in die (t/ip- 
irn eiriocfuhrt und hth/f^ ifn frdtfi 

LanUc cidtivirt^ •— April, M«i. 4 rum hifoliam Scop. Sfdiarix hrfoUnS 
Moench. Ornitho^. bifolium Lam* 
Fl.albo; Hyac. sieUat.aK'O ft. Cli*^' S[u*lb-miR''!i fl. nwocme copriWeif rrtm" 
ro»tH ant Hibi. — ^uf iira&lduttcrt 
<iuf fcuJiiitu ftiiai Jiodcn, an i'iufs- 
uf^ra , Jf^tidvptiitzen im sudlk^^/h 

seliner im mUtlcrn O^lticU, ^**.^'iZ 
nun, Sach&cfty Schh.sJen und ui w'* 
Jlkc'niandchi. — A|'nl. M-'*. 2f 

;r. A', flc- t\. hMv. II. t, XV. F»D« Tiolaceiis. 
J«ni Hyac* an^luus F.vMett. Tlfori*. 
», 4. f. II. f, 8. — /« rfcr Schwtis: 
s»«Mjr crtt'iVon* rfc Chamounis*' • 1' h. 
"Thomas. — ^I rz. April. 2^ 

^ 716, A, caiYipanulat a Lh, 

CLXII. S c i Z I a. L. Mte>t.with«X, Pcrin-niltum ft-l Jm^m tifqwa 
«eKpartiUira spUaIo -patentissiniiinu Stam, p.itenlisgiina iilifomiin. Gi/*- 
#tt?f* tri'iUftra. — rvrtn-mus, quibustUiii ctiryutbosi^e, li. eredi, in S. amoC- 

na porrettij brarteae solit.iriac, iu Sc. italicn et eequeutc geminAC. — 

717. Se. autninnali? Z. foliis europ. S. .T^cq. a. t. 117. Jnthin- 
Iju^nribti8> iloribws raremo^i.c, p*»(Tm)- rum hifoliam Scott. SlHiariif b!foUi^ 
ruiis ebractefttis lou»itu<line florie. 
Ea?I. Hot. 78. (;rty. ic. III. t. 274. 
f, J, Curt, Loiifl, 25. ^nihrricum 
Of/tuni/tnUScop. Or$iilIioft, aut.Lam. 

I/yaccnih.mUumniU. Cius. II, p. ihS. 
\'.u. major: Cius. ib. fi^. iiinistr. 
B. Mas?. yi9. rrtiuiarifi et paiilo uitia, 
ilores j^arvi tliliue i oemil"! aut vosf'i. 
-» -^i/ gcfytiutern Uoden und Griis- 
pViir.cn ^ Ce^ondfrs in tf^iiiififrgfn in 
Tfuiniaiicn, l^tricTty Frianly Liqurien, 
JPiemoTtti im 1^tntiian.ist:hvn, V'sronc— 
sis*:7tLn, — JuH — Spptbr. 2J. 

7i8. S c. amocua L, floriba^ 

rrmotis j^oirerei?, pednnculifl colora- 
tis breTJgsinns, brartois minimis. 

Jr/cy, a. t. 21s. Kern, t, 14. Bot. 

3I»g-34K Sckk. t. 94. B. Cab. 1015, 

For. Iflacf^oIaU, H. maiHsrnli belle 

caernlei, distftiUe-s pauri. — In Croa-^ 
tUn , Oheritalien , dcm sudlicTten Gc- 
fjiet ii/n-rfiuupt, im miithm undnord- 
li'rAca hitr und da veruihicrt in Gtus- 
gttrten, — April. Mai. 2#. 

719. Sc. T'^rna Hudg, foUi* 
lineanbufi cra.=gi„?f„H5 *ubc»rni.-itis 
<r.:.us cor>mbo paitciiloro , Lracteis 
Membr.inacef5 p^d.mrtilnm Mibae.juan- 

1W>. be. bifotia ii, lUn. 568. i?«j/A. 
e*T^. p. 3*.. f. 16. OrmM. lu^p. n,i- 
Biu. t/u^. 188. il„«.{ir,, p.*I.naris 
et paulu nitra, ilores clil„(e roenilei, 

nack ^, Braun. — April. ^ * 

720. Sr. biToIU ^j-f. floHlms 
pa.m.. a ^12) iaxe re^rrroboM-* 9nb- 

brarteis 5nrmu(li». H. Ma* 74^ R 
^J"' wscn rP5 paliide lilaciiii » parvi. — -^"S 
'"' in Croaticn Ui KorenieW*^^ 

. Sc. ametl.yBtina /^'* 
florifiuji numorosis iu raofmo^'jeY" 
ovato, brarfpis abbreTiatiff , lo^"*^'' 
ueari -Janreolalis lonfi>*^'«" acu" » 


mie ?rap . „., , 

ft:uchtt:n Ifiw-^cn um Salona, ^ 

Zarii in DtdmetHm : v. tf^eldtn. 

Mai. 2^ , -- 

721. Sc. ilalira Z. A'^''*''"*'^ 
rorvm'jo bre^i ovato ntimerosiSj bra 

fol.is a»eari-ofa!fljS^* 
i.hiriLiisve. B. 3>Us' 


304 ni.Tea, glaiicn, iIort:» pallidi c.i«-*' ^ 

TracA^r/, .^Tc A /cjcA rr, *"' *"' 
**n. haufiS in iGurten. — IVLa. ^ 

t 721. Sr. Bertolouii DaP/' 
raremo brevi iiau«:i fi-^lOl Horo, I*** Scill.i. co^tO^'AnIAE, 107 

Friili- tohis bneanbus annujtlj oLfnsi*t sra- 
Iimn s»6at'fi„.int.'Uus. Sc. italica ^IL 
ftltertoi,— Quiil a Tera Sc.italictt 
aoiiirat e diapnosi non satJs li.niet, 
^•^c facile u.t.li;^^„anm est i.Iaiifnm 
lUlirani nnn pjj* Sc. iiahcam. — 6m 
^iZ^rt, in fJgurUn um Carnpomarone, 
iregit, MonU di Vortofina. % 

7^5. Sc. Jiyaoiutho ides 71. va- 
remo elQng;\to }>eaaui-iiHs longi.^M'uus 

laxe patemnius, Iji-nctPi's .iMirov.\ilU 

Pl^'uusrul,.*, Lulbis ronfiropali.*. U. 

Ji*S- \|.»0- nMus erwphnrus CI us. 
i>^. Jji"lripf,fali>, ,,e,!. inng.^^'rni, 

florej .laate coeiulei. «. ^« Si:hatti- 

CLXIir. Gape a. SaUsh. Gilhstem, FcnantTiiuni sexpartlfum, 

ttiscolor, supra l.asin ^it.Mitissfintini. Siumimtm filamentn subiiiaornji.-i [>a.n 
Plaiuuscuia^ nnllierae erectaff. Tn/^^. tHsuJra. Sern. gnb-lol Tib. S c. maritima X. i"arf»mo 
longifjimo r^liiiJiif Uj Lracteis rpfrac— 
tis , i>ull>o inibrirato— 5qnaDioso , folas 
s**rolijus. liiaikw. t. 591, Ilaync 
Arzng. XI. 21. St'lUahi^luiTiicn dus. 
171. Orniiho^T. squUla K. Ma-. 9IS. 

Var. biillio albo, rubronuc, fiG;ipus 

5H.-;((ui- qii^tlrippdalis stru fug, flor* 

^Ibi'li , ext. riibelli , norvo a]Mrr'rjti*? 

vmduJi, Ca]>5. Irijoba. — In Dalniu-^ 

t'cn auf dcr Inscl Hosla in dcr Xtihe 

drr Inset Ligsa t I^orirnschlag ^ 

FUnwrtt am SlrahUc bci JVizzu, — 
IIerb«i. 4 JOS a. rio roa a. navi exf. virnlfs ."nbumb.-Iiati, braLiei+(.epatii;o bra<:leoli's(iuelt^rbaceis, bul- 
tJii *u fl»ibusaam lubera iiuda adnala. — Au.toWbus atlUtis 0//ii7^t; *«/«, — 

prole iuherosa ? 

— O, prnicnse Fers. Ust, aii». 
XI. f. 2. f. i f O. /(if*-«m 7r^ En. 
Sturm D. FJ. 12. Viride, basi ru— 
bens, florps fere praeoptli^ntis. — ^i^f 
JT^icxcn oherhulh liruck bei Ilrlan<^€n^ 
unci vitUcicht hicr u. da. — April, 2|. 

729. G. Scbreberi nchh» 
folio liuoari — laiiroolafo n.-iruiato, 
bractea exlema vngiiiraii** altero Ja— 
lere tlecurronte ciliato — TiJIo^a j pe— 
f^Tinculis glabf»rriniis umbellatJS, pc— f..V V' ' stenopetala {Fr.) 
*ouo luif^ari, wtrincjim alteiiii.lio pia- 
no , aonato- carinato, brar.leis op- 
Pofiit,? sessiJibus, podiuicMlis cla- 
bernmw T.mbenati.s . prn'anrbii par- 
ti icmbus liaeari-oblonpis obh.sisT. - 
/ : •^T^S'.'^^ nethard, O. beWcum 
7;J u"^^"^ filaura, brariois mar- 

yrnij*. In mthwduis quib.isdam pe- 
rfunculi fiohtarii, imo radirale.«. tf. 

April? 4 '^*^- ^'^"'•* ^^^'^- - teni, i"5*" <^«"tiato, bractea ex- 

iiueari-oUJbii^ia 

6, — .^.*.^. i-«riTiaTo, oracfea ex- 

Taginante ciiiato- viHosa, pp- 

JiS HnibPlfniis, penauthM par- riuutbii partili'oiiibus iAuneolatis ant— 
\U. — Kchb. pi. crit- YIII. 
Praecedeiitibus robustior , Tmmilior 
quldem gdd rra?sior, pediinculi semper 
?rapo lonitiore*, flores omiiiiiin inaxi— 
nil, sriifi; — ^nfSnnfackern inSach^ sen , lien 
r./.*'***'?. ^^'^'ii folio linoari-UUformi pi/«m«m FI. d.m. U31. Sv. Bot. 49* 

^*«;// ??• «""'« n.^FK 23. O. 
te/M ' a^-Kininan. — ^n irald- 

iSlt*""^ '^'■'^^'^- ' '« nol^Wm and gegcTiden und vUllenht 

obtusis. I «. a. O, — Ajpril. 4 

prate tuni<uto-iulhos<it 

731. C. pu^illa (Sthm.) bnlb(^ 

ovato, folio raUicali ^oHtario canali— 

rtiiato -triqnetro , bracteis cpposili-S 
pediincntis &iu)pi{cibu«uiub«Uali5, Ao— 

ribus sublt'rnis obtusis, Hckh. pi. 
rrit. II. Tifi. 229, O. jtrttutonicum 
CI us, \ii>-\. I, 189. ie. O. CUsinnufn 
Tach, O, pratense SaUI. Ft. Pstb. 
Vix palmare, non raro uniflorwoi. •— 
J?uf If^itscn sowohl imSandbadin ftts 
in dt-n Ser^fn in T^ni^arn , und nach 
Schmidt und Pre si in JSiihimen, 
TUrfciHS<hanze bei Jf^icn naeh S m t^ 
ter. — April. Mai. 4 , ,, 

t 7J2, G- c«Uo5.i iKit.) folio 
icali bract^aipiP api>« c*lloji», p- 


108 CORONARIAE* Gagea dinicnijs 1—4 aliemix, p*rifintlin par- 
tiliouibiis laa^eoiatid iicutss. Kum a 

|jraf*r€d. 'liiTt^rat ue^cio. — ^uf Mtfi- 
nigcn GfitRjilaii.cn moniis PilUnsis^ 
auf der 3latra und dem Carjtath. — 

73i. G. boliemic* (Z auschn.) 
l»ul]>n siiLgtoboso, foliis Linis reiiexift 
filifoniii- RftmitPretiliH*, bracteis al- 
temis lauceolaUf acuniiualis , Hore 
yub&olltario perianlTiii ' partitionibiis 
oboTiifo— obloiigis nerrofis. Z aux cfi n. 
Ahli. boliin. 2. cimiic. Sturm D.FK 
23, ^. ZauschntriFohl, Yix ullra 
tijpolbrnris ram.nm*' biflora. — ^uf 
hemoosten Steinm^ des l'\lscns Fodbtiha 
heiPffi^ (cirizi^cr xuverldjsiger Stiuid- 
Ort), Lnach bet Tf^ie?t 7iach Sauier. 
■i- Milte Marz I 4 

7i4, G, fistii I o sa (Kant.) l>u}- 

l>o »nbglobo90, fol. radii dlibu6 }nitiih 
teretibus listulcsis, floralibus opposi- 
1»« , m.ijori coBToluto-*pathareo, am— 

Leiia 3 — S &OTA $e£9iJi , perinulliii 
jiartitiouilnis ellipliro— oblon^id obtii- 
su« uerrosi^. O. /.iotardi Sternb. ibio aciiio* O.mrvense Pert, t « '• 

x\nal. Ko. 3. t. f. 2. Fl. gr. i^*- ^t;' 
viUosum nr.JL O, minimum Jritid. 
Sturm V, fl. 12. FJ. dan li. Ay. 

tajtutiie Koch, florisUs nnibwdaiu 
pro O. bohemico iuJicara, iifiudino 
pro fi^tuloso. Haud raro in »«l"« 
p^iTiiniuIoriiin brarteanmiTe liuwUi- 
s^riim, iiuibujitlara varietas ilicla. — 
^u/ BraJiUchcrn durch das gantt 
Uebict bis in die Gchir^e, H« f ^ ** 

O. saxalife tmrJ. — Api-il. 3Iai. 4 

736. G. jpnthacca (Hfl/"«:I 
bulbo oTato, foliis raJicalibus bmu 
fililoriui - pUniusruli'ji , bra< lea ctxr 
■volulo - spalbaeformi , pe«l»»»cuns i;a- 
Djosis corvuibows, neriauthn partitio- 

16 i:Ia u. Ilopp' JRgnsb. Driil^scLr. 1818. t. 
Spectosa, laetiesirae Tirens, flo- IS. t. 1. Fl. ?r. 331. St Bor*»*- 
f. 2. O. mm.mam Fl. C «'- t|. 
i/«y/Hi Rth. Sturm 27. Ofa<^i*^. 
spalU «iia diftiDctuin. *lore* Jjre w. 
fsiutosae. — /« ftucktm X«"*^''*AV: 
I'm ndrdlUh€ii Gebieit, lioUtnfh ^^ 
dcnhur^, hei Hamburg, in 7/ ^^'r"; 

6rt a^jc/i nacA Sauier. — AprU.^t 

iniDn«m 737. C. lutea A'^r. 1*"*^" ^'J,*' 

, bulbil- io, folio raJi\ ali solitario r'^"»"r^^^:i res znagni. PlanUilariim iuniorittm 

er«j;e»iu?'2i>^S> ScapopoUicari 
lis ternainniibiis raclialini involucriiti^, 
p#»friine qiifbusdnm rarietas! Var. 
X). intermedium ScTil. bujus et O. 
minimi liybridujn putat , lis mixtim 
creecens florib. no»tro panic minori- 
bii», partitionUiiis aoj:uMioribiis» — 
v/w/" J^tpe/uviesen in Salzburg und 
Kiirnthen, dcr osilichen SchicciZj Pie- 
jnont. »- Jim. Jul. 2^ 

735. G. arveufiis (Pers.) bulbo 
SubgloLo9o f foUis railicalibus binis 
reoarrts liBpftribus caHnato-canalini- 
latify fioralibos oppositiA^ peduurtilU 
coryjubofo-ramosis fiUosiS) periaii- 

ClXiV- ~0 r n i I h o c a 1 u m. X. Vogelsiem, PeriantMum "^ ^ 

partiliin», discolor, .«up " ' ' "" brarleis nppojsiti'*, pedunrulis -s'l"! . 
ribuj aubuinbellAliS, periftiitilni pan^^ 
tioiubiis obtii5ij« plabnS. B.M»?- 
Ornilh. tut. Enpl. Bot. 21. P- ^^^ 

5i>i[h.-»mnea, folium latluSOtUim. ^ 
fn Laubhfihern an liehien StiUin. 
April. Mai. 2|. . 

Obs, .n.nd Orn t-nicuium^l^^ 

ide^ Bed. iiKMifrKienter *l«*^fr",j 
e (KagTiofi ad O.rtrvenMt su^atili « 

cedent, noii po»sideo^«— sin HSqae sex 
taenia dilatf libera ra ba 

Cans, snbslobos ^ogelsiern. I'eriantmun^ •• ^^^ 
sill patentissJniimi. Siamjnum ^ 
a tr.M.lrrt. Sem. »"^?»'''^*'*/' di, 

. _ _■-.__ * ♦i.AKin erec"'* Corymbxis aut raceraus , Jtore« albi extas Tirides, post antbesm 
liracteee zuembraucceae. -• 739. corj'Ttihosa : 
O, CO TOO sum Z. race-mo r«VX, z.B. Laaeh u. Baden h**r lireviAsimo , bracteis lanceolatiit loii— 
eitudine Honua j periautbji partilioot- 
bus obtnsis , mamentis subulatis. 
J acq. i- r, t, 426. Quadri— S(*x pol- 
lirare^ bracteae fioruiu juiiiorum 
■ntfiepin coisosae. — ^n sonn 
Kaik- und SandsfeinffUen in Oett Mai. Jh«- 2|. 
7J9. O. collinnni GuSf ■iiloS mo comnboso, bracleia J>«*^!f*"^„r- 

' ilm*. foliis dlia*'^- *^' »,//, jubaeij^uaul Ante ganicum Ten. ex f^ju^rim. ^^'f^fori Ornithogalum, COnOTfARlAE* 109 Stattira prnprodentlj:. — j^n HUgcln, 
Zauncn in Xfn^tirn lei Ofcn (cils O. 
comosnm): Sadie r, m Dafmafien 
nuf s{einjoc?t ^cckcrn , Huiiien 7 y. 
iVeldcfi. — April. Mai. 2\. 

740. O. refraci um Kit. race- 
no corymboso, i^etlunnilis stilj^ennn- 
libas j>ost anthesiu refrsfrti?. He fib, 
pr. rnt. II. ic. 2bi. FJoies O. inn- 
l»eilati. Bnlbiis ?loLo*us. — ^uf ^c- 
ckerrty Gra^pliHz.en, anZaunat hiVn- 
gcim, — Mai. 4 

^ 741. O. exscapiim Ten. ra- 
Ten. n. neap. 1. J4. Sca- 
p»s brevis, brarlene Jatiores ac in 
rrafceEfeute, p^riautliia obtiisa. Sic 
epecimiiia ab nur.loie, i^-nrae suae 
Tix n praeccdeuto aiifereiitiaiu i^i>lniU. — u4n ir'ald7tu^pln xn Dalmatien um 
Czerjio: v, Jfeiden, — 

74'^. O. nmb p1! at uHi Z, rstce^ 
mo ror^mboso p.njcifloro, pf»<lnii( nlis 
f'mctiferis ploTi«iafip pntpntisshni.e, pR— 
riniitUiis acutis. Eiigl. Bot. liO. J acq* 
a. t. 343. Schk. t. 94. Kern, t. 50. 
Hook, Lond. 45, Stcllaris corym^ho^ 
aa ]\T ench. — -An grasigcn ^Anhii— 
hcji^ 7T'~icscnru7idcrn^ Tcldrahun dutch 
das gantc dchiet hicr und da — Hn— 
lie April. Mai. 4 

'743, O. nrabjcnm Z. rftcemo 
!(ife roryiuboso, periantliii partitioui— 
bus OTauTnis rotuudhlTs foliis l»nreo- 
Intij. Clus. hUt, II. 186. He d. lil. 
IT. 63. B. Ma-. 72S. BtdanomjthaU 
II eiic aim. \. 90. Peflale, ftort-s ma— 
ximi specioai utrinfjTte albidi, Jiame^ 

tro ullrapollicari, *— Um Nizza* — 
April. 2|. 744. 0, narbonense L, foliis 
Uaeanbns pl.inis, periauthii partitio- 
J'bus hneari-obloniii* obtnsis. R. i. elo7ig(iio -raccmosa r Mag. 2510, O. 7«fl/. .„. 

•«fluA. pm. O. wn>. I. C/uj. 187. spicat, jit alho p. pyrenaicum Engl. IJot. 499. I'e- 
dn!(» et ultra, fl. cauaidi, vi^ta dorsali 
Ti^ruli, capsMta siibpvriiormis. ^ Tm 
^jroncsischm , f^icentinischcn » cu/" 
Wccftc,-7i rt^ IT^icsenrandcrn, Jiu^clii. 
^ Man Jttjii. 2j. ' * 

V,-^,7*^'^- starbyoides ^j^ 
loliis hnearibns carinalis , periantbii 
paruti^ombus lanceolatis acntis stamina 
^nprnin longis. Stachyoidcs Rcne- 
«im. t. 90. lig, med. Maximum in- lera/Tiues, lulia di^iilua. Ufa , flo 
catKhdi TiriJi-vittaii, ill is senuf-i 
«r>l>lo majores. Tnfeliriter sviiomn litis v. pyrcjtaici puiat c!. ComoUio, 
^o O. *:.^^^« a. 7/<5,f. iStand- 
O'-fe £-> sichern, mir nock nicht auCser 

«« ^.K'-muV/i i^nJ Siidfrankreich be- 
kannt.) — JuK, 4 "^ 

1' '.™- <^' pyrenaicum Z. foliis 
"iieanlnis ranalu .dato-touvolulis, pe- 
"aniJui partitiouibns lanceolatis obtiw 
^?. y«ty. a. t. lOi. O. «flrAofff/..ftf 
Jforf. pempt. 2:2. O. mo/. 7^■ir./^^ 
^^'^^^ 167, O. ««^a^./. m«/. Z'. ^.r 
"WO lir^^c. £««A. O. fiuuescens 

iam. lU. pi. 2.^2. f, 2. Bipedale et 

^^^'^' A 1 b u c e a. Ttchb. ronJip. ^Athueea. PcHanthium ad ba*ia 
»is(iue sexparliuim, discolor, sapra bAein patens. Stamina b*-T'-^\iia, fiia- 
toeofa membranacea utriuqiie cuspidata. Caps* snbslobusa t: i<&. Sem. 
Snbtzlobo^a. — J^acejuus nutans. Bores albi ext. viride* imibracteati^ post 

aaihesifl defiexi. — 

10 I ultrn^ fol, sub antbesi emarcida, ffores 
miuores ac praecedf^ntinm, partitioned 
quidem breTicrc?, ilaT0TirPnt»'5j vitta 
saturutiore. Caps, siib^lobo^a. — ^4n 
lf-'~c!nhcrgeni GrasJiiigeln in Oesij-ei'c/i, 
der Schweiz , Obcriidllcn, r^ Mai. 
J«ni. 4 

747, O, aulfurenm BerfoL 

foliis lanceolato— liueai'ibns apicp ra— 
cullalo obtnso, periantisii partilioiiibus 
obovato — lanceolatis, ^/4/itkericum. sui-* 
jihureum Tf^. Kit, t- 95. B. iVJaff. 
'ifi2i. O. siacJtyozdes Host. Bipe- 
dal?, racemuB relifpiis brevior, fiores 
Saiilo niajores *c in praecedente >"iri— 
i-fiavesfentf's fubconcoloros. — ,An. 
grnsijfcn ^nJiHhen in den frebirgen von 
Croniien, imBunnatf antsiidi. Liioraic^ 
in Tyrol. — M<u. «funi, 4 

r ^ 

Ohs^ Kaec series, anclorum filuiIiO 
inrref^ibiJem in ntoilum ronfu^a; niSi 

vwn ^p^ciminA ante ocnlos liftbnen'm 
el --| ataiiea sicra rniii ironil'ns rom— 

pir.ind;*, ab expUc**tioiie abTiomierim. 
L'lrtvrin TeritAti^ ia eo inyenies quod 
Hinnacus in O. 7zarhimen^l Do^t. 
vrYAYPTity et stachyoides Ktn, 47iver— 

si^simo soo pyrenaico atltluxeri*. Di— 
»<^ntio ^e^lunculoitiui non satis vitJet^jr 
ebaracteristtta, fruriiferi eaiin sin^ii— 

lis plu£ xoiiias erecli fiuit^. 110 COIVOKARIAE. Albucea, . A. AQlaiil Z, Jereq, a. t. 
301. B. M.i::. zm. Jlooh. FI. Loud. 
44, ]iTyogalum nutans hk* Spitlia- 

uaeaj pedalu, ilores majuscult. — 


In Ciran%'driin, Tfcinlergen, an TTlf- 
semrSndern y durch das gnntt Gtliet 
hUr und da- — Mai. Jupi. 4 tf AUiaceae: umbellataes CLXVT. V otr n m. Tourn, Vorrcy, reriantlitum aJ La'ifl «^^- 
partihim (siib sole) palenti.f.^ioiuui. Stum, iilamenta altema iiiPinlranaw* 
utrofpi** latere cnspidata. Ca/nr. SHl»plo]>o?a tn'sulca. — UmlipHa, ipatli* 
r^tricosa simplex Utere deliiscenft. — Allium auotortbus adftcripti^. ^ 

•• Cepa Towrn. folia, (vcl last) Jiatuiosat 
14. f. J. Kerne r t. i07, FlorPS 
lilacini, carina atro-pvipurea. — ^us 
jPfifa'stina , in fritrien c^itivirt y hluht 
9elhst rm sudlicken Gchivt selicn. 
ttScTtuiotU," — Juu. Jul. 4 

7iO. P, sphaerocpphalon (Z.) 
foUis semiterettbus, umbella compacta 

flobo.«a,&t>iinrniIjneperiaiitltivun diijilum 
onsis, B. Ma*. 1764. ScorodopraSurn 
montanum l\Tich. c;ea. t.24, f, 2, Red. 
III. 39J. Gaud. lif-Iv. 11. t. X. Var. 
jt^veronense l^ollin, jt. muliiflariim 
T>sf, Pedaie - sefiinpf^dale j ilorcs 
iuferiori^s virginfi \iridcs, tlutn supe- 
riorum atropurpureomia anlhesis jam 
pr»raela est. — ^4uf yteckerny an son— 
n/ffr/i ^nhohen, ITCeinber^cn im sild- 
iichen und hier und da im mittlem 
Ocbiet. — JTiuii. Juli. 1\. 

' 151. P, aescendeus (Z.) foliis 


lli-triped.*li*(, praeoedonte senipf^r ro- 
biistins, aed iforr.*; quidriiiam minores 
ill iimliella mnjoroniunQrosisguni, s'-y 
niina breviora. — In dtr Schiveti 
ischon nach Iifinrr) , riemonf, JVoytf- 
resf, Pavia, auf dem rnrenna u^^ 
Firlrdo, nm If^tgc nach E^ino , nacn 

Comollio, — jiiui. Juli. 4 

5<. 7.V3. P. Cepa (Z.) scapoWo 
nie veiitricoso i'.diis teretibo5 Iob- 
giore. Tabern. 870. 1. 2. i?«** 
peinpt. 6S7. Gaud, lielr. H- *' r* 
Bnlbtis elppressus aut in aliera Ta^e- 
tate oldoiiKn*, wapiis bi-triiie<Uii» info me 
Aug, J 753, P. ftrenarium (Z,) ppalLa 
decidna, nmbella gloLoso-coxigfMa, 
cranle foUisqiie <ia tIto) teretitns. 
BlicTteL X. 2i. f. I. ^. i-mca/f Sm. 
Tn^\. Bot. 1974, /Jc^6. pi, rrit. V. 
590. Gaud. hHr. U. t. X. Pedaie 
€t iJtra, gracilliimira, bulbllli umbel- 
lae minimi nuni»'ro.sj, fl* purrurei 
parri, stamina JeutiUus exserta. De 

bialoria cf. Fries Ko>it. p. 84. 

InterduTO flores ht^bet.iti, umbellae 
loco capitiiluiu bulbiUosDin: y4. cnm- 
pacfum Thai 21. — Tn Sund^regenden 
an sonnisen ^nhdJten durth das ganzf 
Gehiet hier und da irupinreisc^ — 
Jim. Jul. 4 

754. P. Scorodoprasum (Z.) 
c*nle Tii-meo sub nmbella rerto , fo- 
Ins creuulatjs: iraginis anripitibns. 
Rupp. FI. Jen. ed. II all, t. 2. f, J. 
EBgl. Bot. 1358. ri. Oau. 1455. h. folia 2>lanaT 
aa, umhdJa bulUfcra r A. arenarium Sm, et ^uci> <^f^' 

Fl. dan. 290. Bipednle et tJ^JJ^ 

srnri'le, folia late praminea, ^a?^ 

nae nn^iqnaui terries "t ^^r 

bet; buIbUli umbcUae pnucimajii*^ / 

U, colnrnti, i\. atropnrp"'"^': ,"^„ii 

i^HocamhoU," — Jitn. Jnl. 4 

7Si. P. Opbioscorodott (Z^/ 

CAule virgmeo sub nmbelb-i in "^ 

Uiin cowspirafo, loiiis '^'*^""'j'/'*^u#. 
"inisancipilibns. Scorodopr.Ii- ^ j 

p. I9lr ^. controvcrsum ^'■fV -h- 
rfrr/iar/um5 « dL HabituS.l.u'^*f»»^P^ 
cedenti?, sedlonse robii5tiu#, rt«'"l"^^V, 
dale, il. v^n.^^uffTaldwiesen,^'^ 

sigen^nhoh.n, mekr im *"if- '^^^i^ 
inTfn'rarn.amLitoruie, in Obentftli^ 

Cult. „Ho€ambcle,'* — Jali. 4 

756. P. satiTum Z, caole ^ -t 
^ Porrum, COROKARTAE* 111 Juui iiifolio bulljifero , . LulLo coniposi'to, I flora , floras longeppanticuUli' , alLiJi, 

StAimmbus trirnspitlalis. Schk. t. 91. bulbi.in uiubrlla ' ' 

i'-i''"- *• ^^^ Ifayne Ar7«-w. YI. Picmont. ,, Kiwbiauch.*' 
•.6. Gaud l.el^ II. t. XI. Bipe- Aup. 4 
dale, folia latiuscula, umbella pam:i- 

65. umbdla 
757. P. fitri'ctnm {Sckrad.) 
canle tereli Lasi folioso, ioliis seuii- 
teretilius, tiliihella subfasti-i^Ia, sta- 
imniLus alternis basi breve bideutfitis, 
Peduiiruli'iJjasi iiicra^saiis. SchrttU, 

^ii. culta. ^. ambistuum DeC. cncc- ioru/n Thor e. appcndicuiaium Jt a m 
»ttnveoicHs Gaud. Duh. ucutiforum 
iV' ''£i^<^i*itttum. PresL microce- 
jpfiuium Tausch. volhynicum B e s s . 
^»fertum Fisch. dc/crum 7f^,l — 
JSuIl.us obIo«|;iis, timicis reticulatis 
Cbdnctiis, cnuHs itoarauUiis, pedalis, 
nmbeJla m ?pontanoo tOm|m»;ln, rap{- 
tata, ilores pall, purpiirei, partit. lan- 
ceoiatap, sp.itlia brovissimaj petluncu- 
li in Tiro inprlmis basi iiicrassati, 
albi. -^ ^nFdsci hinter Grofskucicl 
5« P^n^; Tsch,, bci JimhUin am 
^rtr^er Noltc, in dcr SicinlUpnc in 
^^unnjrcn nach TT^altroih, in dcr 
Achircit in dcr J^ulU St Aicolai bet 
^ermatten (a cl. Onud, ad ^, sua- 
teoh;:s ductuin): Fh. Thomas, im 

.1 1}^''^' rotuudum (Z.) caule 

piaiuloUo capsulifero, sttiminibiis co- 
i-alla vix longioribus, miib>?lLi "lobo- 
8a J bulbis oyatis iu tunica indulaiiH- 
bns. Ga>^«. 1, t. IS. f. 2. ^:^m- 
pcJom-usum Jr. Kit. t, 8'2. Pedale, 
giacilej umbellacoiideusata, fl. nibri. 
^ ^n sonni^cn ^nho/un, uufAc^Urn 

^r?^^V* ,-A- 1 1 i n m, r. Z. Za« f ». FerianfTiutm ad bnsm »expnr- 
ntum (sub sole) patentissimum. Staminum filamenta omnia subulala, libera 
aubhrpogyua. Cwiij. sub»ioboso-t; capsulifi-ra; 

ditrcJt Jas sudliche "und Ttriitlcre f?tf- 
biet , in Thuringen, den Hhetn^cgiii!' 
den, scllmr im l\ordai^ Id J\.onig9- 
hcrg. — Jul, Aug, 2|. 

7S9, P. Aiupeloprasnm (Z.) 
caule planifolio rapsulifero , umbella 
elobosa, pptalis caiina deniato — sea;— 
oris, bulbis globosis in luuica nido- 
lantibus. Clus, bist. I. p. 190. r. ic« 
Rudb. ely«. 2. i'. I. B. Map, 138S. 
Red, 383. fl, graec. il2. Gaud. 
Jielr. II. t, XI, Scorodoprnsum. I» 
Clus, p. 190. Eipedale et ultra, imv- 
belJa densa plurimiflora, fl. rosei, ca- 
rina Tiriili serrato-dentata iiiire (b'a— 
tincti! Capsula oblusissiina uec cari— 
uata. — -Auf Acckcrn urn Tfiesa und 
an If^dnber^en hei Crenzach in der 
Gcgend von Basd, dann in dcr JVahM 
der Ziegdschcunen. hd JVeudorf in der 
Schiveiz Hn Hctrurien uf id Siiait alien) m 
JuU. 4 ., 

760. P. commune C B aaam 
caule pbtnifolio capsulift^ro, stamini— 
bus tricuspidatis , bnlbo liuucatOj ex- 

tusproligero. lilaclcU\ t.42I. Keriu 
t. 148. ricnk. U 253. Tripedale, 
umbella magua , 11. albidt, carina ru- 
bella scnbriusnila, capsnbi tricariuala, 
supeme aiigustata. — An JT^einhergen 
und auf^echern in der siidl. ScJiu^fiz, 
La^o di Garda, im Viceniinischcn, 

CulturpfMiize : „ Forrey:' — Juu. (^ tjif. sut>»ioboso-trisuka. — Umbella, spatiia dipbjlla. 
scapus solidus , folia ieretia ct subterctia: ..1 }* A' MO.scbatum Z. foliis 
»nbT^dicalibus teietibus superne au- 
fcUSUssmie canaliculati.«, uuiLella pati- 
nnora ereUa, p"riautbii narlitiuul- 
ns lancf^olatis .«ilamiua suneranlibus. 

^cum Jr-. Ait. t. 08, Humfljiui^mi, 
J'^ spitluiioaeum, crarile , lililoriue, 
5'itnrate rirens , fto.ros h\U c:irlua 

rnT'^°^ ?."^''''' P***^ aiithesiH omniuo 
«*>n. Odor iuavr*simufi Scubivsue 

-f^/i sonnis'en Kalk— tUr ^^fopurjjureae tj:u. 4' ^•^'■" '■» ^"S"'"- Aus^. 7W, A, Scboenoprasum Z- resjiitosum, srnpo undo tereti folia 
tcretia fubulato— lililormia subaequna— 
te. Fl. r^. 971. Schk. t. 91. Kcm, 
t. 6*. FlcnJc. n 257. u4. riparium 
OjiZ. Palmare -pedale, fiores per- 
^iriui^ rarius carn^i, — -^tt Flufs— 
ufcrn und Sampfen, vor^i^uS^ick an da^ 
ifern der Elbe und des llhdns. Cuf^ 
turpfanzc: ,, Sclniitlauch," — J""* 
— aeptbr. 4 

7G?. A, sibiric-nm Jf^. caula 
t'»ref3 folioso, foliis teretibus m rl\0 
SMV^vne )Iaiu=, subulatis, pedmicnhs 
Hure nn.lto breTioribuS, periautbn 

p artitiouibus liueari- cblengis Icu^ff 

10 * 112 CORONARIAE^ AlliunJ, aentalN. B.Mtf. tUI. vix! ^.ScTioc- 

noprus, i\Iurr, Cowui. «. Giitt. VI. 
t, 4, ^. rogrum Krock. siK t. 43- 
Petlale et ullra, flnr«ji r_-.^i, profim- 
Jins ac praeceaerms )>arliti r|ttati hi*- 
xapetRli. — ^n Gehir-^shnKhen in den 
Sudeten u. J''oruliiCii* — A — Soj.t. 2|. 
7b4, A. folio?um lied, «aii1e 
ter«>tt folioFO fotii« ter«tibii0 Jistiiloeis 

tibus f |terian1Lti in.*, iuiis oraJi — Ian— 

h, sciipus et folin 

76S. A, fkstnlosnm Z. »r«po 
oucfo folia teretU SuLulata voittricosa 
anbaetjnante. Kern. t. 240. Bot.M.l^, 

I2i0, Peilale - sescjuipedale , uoibelU IH'ranlibiis. Red. hi. 21*. Hchh, pi. 
crit. V. ic. 671. v^T- acuium Spr* 
>iim rl. CUtrionis vi C .dim 

1.1. eail. Rit J 0, f?»-(lo»ti'aua <|ua» 
vivom ob»ffrva\i a St liomioprafo « 
sibirico cerl« iliff^rt floriSms ni^)0"- 
b..^. j-ilMitTIi forma. — ^n Jip'f^' 
hnchat in der sudtichcn Schitein, — 

Juii. Aug. 2^ 

earimie fiitufosa : *" 

globosa coiupacta albo - fl«T«M**'f 
stum* exsertfi,— CuHuriifMn:,e: ,t^r*^ 
Urzu-i£bt:U' — Juiii — iJ« j>t. 4 c, folia triquetra, semHeretia et jtttmat 
aa. derififlora (J?ores minuseuli) rhi^omaie bulhifcro rtpcnUi 766, A, senescea* Z, «capo 
•abcomprP'SAO nniaii^ulato folia erari- 
ua^ snbiUmitliuiii excetlentCf spatba 
peiiunculit ninito breyiore , antbcrU 
ex?orUs, A. a. Moiy I\urc, fol. TI. 
Clus. 196. ^^.itiiaiua^nin — pedalej 
tpatkib isf^iiiial lio£V» j(.iturate per- 
ucxniy aiitberae pnlrlirft violacna**, de- 
Bum alerrimae, ovariiuii fiori coaco— 
lorsiipenke<Itbt;ituiiiy«tyl. antberatex- 
eedeiis, folia sttb^laura. -— An ^anni- 
gen Afcliolicn, KalkftUen, in d, Vor^ 
^pcn in OcKtreii-ky Tyrol, Mahrcn, 

Vcbrige Siandorte nach iii sUJtcrn. — 
Ai^. 4 

767. A. a r u t a n g 11 1 u m 7T'~. En, 

srapo ancipili conijiiesso - cjuatlranpn- 

lo folia 5iibtiliter cariiiata spiralitcr 

■torta, spafTia puJtmritlQs siibaefjuanffrj 

antberis exsertis. A, s, Moly l\arc. 

foLl. Clus. 195. -A.tin^iilosum Jcq. 

MStr. 42i. A. ^^ulosunt. pctraeum 

Trev, A. sencsceris J5. M..^, IIju. 

A. spirale 11^, En. 5ppL («ec A . bai- 

ealeriseljr, vel A.^lancum Schrad.) 

Spitiiamaeam et ped.ile, flores paltide 

roset, ovanuni medio dilatatum, al- 

bnm, 5tyliis nafberas uou attirt^f^us, 

<>Tannin a.v^nans, anlberae . mnreo- 

•*n»*>i»e, nipr^^srt^ntes, Prapus fin ttr 

bstuiosus, iolia non raro ^capiim ex- 

cedt?ntia. — AnsonnigenFclscJi, wtjKr- 

adicinhch durck das sanze Gcbict. — 
Jul. An^. 4 

76S. A, angulosiim Z. srapo 
a Lasi a«s"liito Siibtii;::oiio lorto 5ul- 
cato, ftaiiiinibus iloreni dupbtm low— 
^U. GmeL siL. II, t. a I, f. 2. B. 
Mac. Hi'). A. serotinum Schleich, 

Pedale et ultra, gfauLescens, fiores sahiratiii* persirim, roliqin's oniiiib»s 

spritis expliiRli. — An sonm^en^^^' 
sen imniailundischcn, litn CreioJa am 
M.Scnwronif, u.imKuUis: v. Char- 
peniier, Sehlcicher, — Sept. ^ 

769. A. dan H Mai P Spr. *caEO 
tereti supeiTie acitte tritpielro » ^l^.^^ 

Pe.lale et ultra, tuiiirae bulbj «i n?^ 

amurue niTiPnt. folia aiip^sti^*'"*" "^ 
jiuBi loDjja, Tiridia, flores lael*- F.^ 
«icini, pediinculis teimibus pii"^^ 
breviores, sti'iniatp tnutuin ex^erto* 
^uffeuehten fXTiesen. — Jan. J^L if 

770. A. suRveolens '^^^J^ 
caulo plauifolio, uiub>-ll;' cajniii^^j '**^ 
muifbus Mibulatift corolia duplo ^^^^^ 
Kitiribus. Z unnich. >&t. t. *{' ' 

Jacf/. ic. t. m. Bulbus oblons^ 

rel' lato-tuoic'.iliis, uJiibeiJa T*^ 
lu'ri.Tntliii partitioiica br«ve cra_ ' 
albidao carina rubelU. Ommno 
b<;t ailinitftltm 4^lAUf^l^^ cuci 
Sirhrad, sed neHtiqiinin idejii I li*- 
"A.strieto 

tsi 

mod ld7 Gaud, pntaiit. >"' -^^"^'/^Hh 
IS virjHi'Mis lit ajniiimii nutay c» 

uuibelia tan;:'' " -^t. "" ".itrt,* 

jrarn, umLli'i. »ie, ijiii'^enef ^ 

J an, sicts in Sump/ unJ Si^hlamni^ 

Jtili— Sept. 4 

771. A. ocTiroIf^ncnnt^' *j 

srnpo tor^tiiiscuJo , foliis ly^'v/'i^^ 
SemitPrcfibu.e. nmbplbi<'ap.sub''^', ' 'jr^ 

bosa, st;tHiimInis edentuli^ V^^^^^^f, 

t. ISti. Rchb. pi. crit. V. «'^^.-.,,,U 
drile , fiores ex o< broli'uro ■«iru ' 
periauftlii partition's Talde iiia<^q» 
les, arntae. — //i T-^oraij'^ ' 
Croatien: Kit., in Krain nach Ji -o ' * All ium» COHOXARIAE, lis flm HaldOf im VcroncsUch£n, 
Aug. 4 Jul. \ T72, A. a t r o ji u r p u r e Ti m 7T^, 
K, caule I>asi foliato, foliis ensifor— 
luiljus ac.uminatis, F]iatlin A(1[>i*efi»A 
alibrovi.iln, uuibclJae iasti^iatae radiis 
strictis, ji'^riAiiOiii partitiouilms liufn- 
nbus Rti-o]>nrpnrei!i' Mrtmina sniiprnti- 
til)us. iralUst. Kii. 17. Pedale- 
bipedale. — /« Syrmiai untar dim 
Gftraide: Kit, — Juli. 4 773. A, nigriim Z. ficapo nui!o 
tereti, foliis linearilms plain's , itmLeHa 
lienusohaerica, coroHapatoiitestauiini- 
tjissubulntis lou^jore, biiibo ?:iiii|)ii» i. 
Ae d. liiA02. ^. ma;iU-uw 15. Mu-;. 1 14S. 
•A^muUihulhosuni Hon. ill.t. HH.Jacr/. 
«. 1. t. 10. Kcrncr t. 44. BipedaJ.;. 
umbeliasprciosa, spatlia >on«ata, cer- 
ni^u atrovidde, periautliiutu flavovi- 
tens (in iJ.nraec. t. 323. iiorps albidi 
vilta lilacina). UmT>eIl;\ I>«II»iferri flo- 
^bn$ hebplatis eislit: ^4. mn<^icuTn L. 
St. A mm, PI. nj;oa. t. 10. — In 
Dalmaiicn, Ocsircich .* am KahUn{>€rj£e 
nach Scku,ite9* — Jtm. Jul. 4 Jm^ 77*. A. gflMiirsntum ^ 
scapo tereti, foliis fubtemis liueari- 
ariuniiiatis Tilloso— riliatis, {patlia fU— 
ptiylLt , iiuibcna fui-liiiia-ta , pf^riaiitbii 
parti tioiubusova1o-lauc;eolali:^,aiilberi« 

exserlis. ISTolyliio.tcoridis Clug. 1'.)-- 
_,-/. suhvilhysum S a I z m, rancis^iniJ* 
co^nita planta, ft plurunis cimi 
liato confnsa. Tolja Lasi scaiiu Tanker.) 776, A, roseiim Z. lulbo brevi 

Oratt, ficapo ter^tiiisiuilo foliis linea- 
nbns, uiiibelia fastii;iati», pflJuuniJis 
ilore lon^ioribus, pt.'n';iiilliii partitio- 
nibug oratis amtis dentimiatis, anioe- 
jie rojois , iutus albiJi* staniiiubiis 
brfiTissimis. J acq, ic. 365. Hid. lil. 
213. A,illyncu7n J acq, ic iIB3, — 
Var. ImJbireriim J _^. Larrteum B er~ 
foL Ten, Fl. jieap. t. 28. A. am- 
Oiguum Sm. Fl.ftraoc. 327. ^. mscum 
•- R. Ma». 978. — ^n If^einberg^n, 
tn Olivcn^arUn uta slidlichcn Lilorale, 

Au;;/;^ «7i Hugdu i?i Zisurim^ — 
Miu. 4 ** ^ 

^''^^ A. ^r and if lomm Lam, 
bnll.o oblonso teroli, .scji])o am ipite, 
loliis linearibiij, pt'i1imrMh.<! fioro bre- 
vioribuji, ptiriantlii* partilioTiibus iii- 
flpqualibus nintrc jiitis, iuterioribrs 
oboyatis exseriis. ^. m'izrum A I L 

* ^^' ^' ^' ^^ ' '"^''^''^^'V "'"'» Til I. 
*•"• -^- pedemajitaiii/m 1f^. — Rudh. 

^iy?.. leo. f. 21. Spit!.iunaein.u Ht'res 
XBaxiini amoeue rosei. — Piemont .' 
^/o«^l' r^t/ Z«^o i/i <' ..:a: A/or^r/i, 
*^ile Susina : v, IVelden. Canz.o, 
^O'Jaio y Ilcscgone .* ComolUo. — 
^ul. Aug, 4 * . 

778. A. Moly Z. scapo basi fo- 
liato tereUu5cuiQ, loiiis obioajo-laa- capuui ioiigo 
vapiuautia, 5rap. spifljainapus-flotlrau— 
talif, uDiLolin exi^ita, ]iii]ns diTisiouIs 
<leu3a. — {CI u si us sammelle sie in 
Cadix- y atn Tfcri-ulc^Umjid ^ da n'O 
sich die Sfadt in das ^fccr zichi ; iV^ 
hcsiizc sie von den fialcartn uiid von 

— Febr. Marz. 4 

77i. A. VirtoriaUfl Z. raii3« 

Elanifolio, uiiibplla ^lobosa, stainiui— 
us lanceolalifl corolla ioiv^oribii«» 
; lii* eliipticis. B. 1\Ia^, 1222. J acq. 
a. t, 2lb. liliickiiK X. 54-t, Plenfc t. 

•ihU Naync Arzu-. VI. 5. Red. lil. 

246, ^J.pldnti^^ ~.im Liim„ A-victOr 
riale A iL yictotialis lortaq. CI u s» 
1S9. Bu!l*HS iiisiuiiiter reli«iilato-lH- 
nicatus, raiil. ps^tTnli;* — bipeilalis, ilor. 
albitU. — I/i t/tvi i'ornlpcn wid iu den 
Sudcttn, ^- Jul. iVug. 4 

hh. lajriflora {f.orcs speciosi): ceolatis amplexicaulibus, lutiLella faa— 

, perrftTitliii partitioHiLus ovatis, 
lihus inclutiis. Red. "^2. B. iXair. tipiafa 4S>f>. P.'Talo, fiore f»5 iOSJ fla Tl In Sicbeuhdrgen in l-^orulpen nach 

R au mg artnTif nach Z i n n e'c am 

RaldOy daselbst nicJit wiederauf^cfuih^ 
den. — Jh'i. Jnl. 4 

779. A. riiiatora CyrilL 5fa- 
pD teretiiisculo J loUis liiieari — arujiii— 
iiatis Tillds j — ciliatis , sjialLa nioiio— 
pKylla, \ 'ella fa.sti^iaia, perianlJiu 
partit. OTali-oLIongi* obtusis, stamina 
iliipimii loiigis, R. Mag. 774. Jiloly 
1! Ciii-s. 192. u4.ClusiunuTn Reiz 

ap. If 'Hid, Jt. siihhirsutum Zodd, 
Ji. Tab. 943. et D^/tan. DnJin^t. Spi- 
ifwuna ! et iiltrflj iiinbellaerarlii elon— 
^ati adsceiideittcs, ilores canJidij c!>- 
lusi, — -.-^n sonnigm Ortcn, Jf^cin^ 
hrrf^vn , Ocl^ lea in Dalmaticn : v- 
Jfelden, — Mni. 4 

784), A. peiiduliniira T^en, 
scapo tri<juetro , ioUis carinato-tri- 
(juetris, HinLella i riflora pendula, 
^i)atlta anpiif^tifsiina caduca. Twn. Fi* 
nVap. t. 31. Zodd. fi. Cab. iOSr, 
Vi ' !■ Kuuiiliiis 2—5 fiorinn, 

iioi-'-s alliij Jon^ep^d.mrulati Inxe peu- 
Jiili. V'la IVaore^m-i planla a pra-'- 

cei. Qvo-ua^ij diversa, rjuo-i test-^tir 

\ 114 COnOJJARIAE; Alllaiu. cl. Tenoye^ MoTciii, Sieber 
fOmnifjue «peciminri, nfc non culliira, 
quS imo in phiguihns lioHis anclicis 
formam BCrrat, nee npricis tnnlum ]o- 
ci« quod putavit c\. B e ri o lo ne^ quo 
teste habitat : Sar:.anae. — JVpn'l. 4 

781. A. Ir iquetriim Z. scapo 
folii^qiie triqiietro, uniLella erei'ta 
apatlinm marrescentein subaei^iiaiile, 

jp'Mi'anlhii pnrtitionibuslantpolatis stR- 
inma duplo «np<»raufiljus, 11. Taec, 
S2i, B. Mag. 869. Spilhainaenm-p<^- 
iLile, il. albi, r.arinft viridi, — ^uf 
den ^ipcn in Li^iricn und ricmont. 
^ Marz. ApiU, 4 

782, A. n a p 1 i t a n n m Cy r, 
acapo tri^ono, fotjis lauceol.ais caua- 
liculatis carinatis plabris, iip.itba nio- 
nopltylla, uuiLella fastigiata, parlilio- 
Bibti5 ovatis apice creiiulatis slaniinn 
duplum loDgis. C^r. pi. npap. fnsr. 
I- t. *. A. album Santi Tia^;;;. t. 7. 
RcS, lil, 300. A. lacteuni^Silth. Fl. eraoc, 325, A. tacfum Poltirit 
cat. Veroii, Hue etiaui A. suhhirfw 
turn Sieb. Fl. cret. Petlale , f\>itU 
Jatissitna , flores nia^ni , albi, sirca- 
tioue straiiiiueo-sericei, loba lalius- 
rul.\ ad iJla A. msini acceJeiitia. -^ 
In Fclsspaltrn am Castro S. jh\ii<ii 
und 5. i'ctri zu Verona ^ auf^cderit 
um BurdolUio (im Lu^o diOarda^ oa 
(itnua und in den Garten VOn OoCf^ 

itulien, — Milrz. April. 2j. 

783. A, ursinnm Z- scaponuilo 

scmicvliiidrico , foliis lauceoJafis P^ 

tiolatis, umbella fastiftiata. Red.i^* 

303. r.n-I. Hot. 122. FI. !>. 757. 

Kern. U 197. Sturm D. H. *'• 
ricnk t. 260. A. jjiti'dutam Zitwi* 

0/>/iioscorodon ursinum ^f^a lir. Do- 

drnntalo, florea albi, alliaceo-foeli- 

duiii. Valvnlai; septomilio, uionosper- 

fn Zaufjuuildcrn untcr £i- c//f/i, Buc/icn U.S. w. vom JXordai o\S 
zum Sudcn, — April— Juui, 4 

CiXVIIT. Codoaoprasniij. 7?c-7iS. Glocl enla u c7i, Perian- 
t/iium sexpartitiim campnnnlatimi, Stamlnum filameiita snbnlata basi m 
auauluia penauOtinm ii-'cleutem comiala. Caps, triloba. — Spatba tlip^iT"'* 
loiijissima, nmbella peiidHla, ped. fmrtif. clongati, slrictiin erect' j loua 
cauliua. — ^tlum auctoribns adscriptis. — . 

fl. umbella hulbifcra, vijr capsuUfera 7S4. C. oleraceura (Z.) foliis 
*ca^ri« tereti-f^nalicitlatis subtiis snl- 
cati?, spatlia umL**llr\m laxain siiper- 
««te, etamim'bus iiulnsis. Jlali. dr 
Allia u. 26. f. 2. Rchh. pi. rrit. V. 
COl. En-I. r>ot. 4.SSI Gaud, belv. 
II. t. Xir. A. carinatuni Fii,:;!. But. 
X63-S, Petlale-bipedale, odore uou 
iiliiaceo sed oler,\ceo dislin^uendiim, 
fiores e viridi albeules, carina nm-^ 
fijieqiie violacea, aut purpurascemes, 
ui Iyci5 piHgiuoribiis siiLiutlli, ^nnlha 
tantumbutbilera: A.pratcnsc Schlei- 
r/icr, — In G^busck an Jl^aldrun- 
dcrn , JlU^dn , ^eckern, ^ Jidi 
Aug. 4 

7BS. C. carinatnm (Z.) foliis 
cariualis, spatha dipbylla longi^tsima, 
tiinbelta laxe globosa, etaminibns pt*- 
nauibio Ioi>u.oribu5. i/«//. Je aIUo 
t. 2. f. 2. it erf. lil. 3bS] /JcTii. pi. 

fc. umlclla VTjc hulbifcra ^ ctepsulifera i 

g. ^.y^"^' ?• >"*ermediuni (Dec.) 
loUis semiteretibius ppalha umf.ellam 
lax.im (lutoraiiui bidbifera ciit. V. 602. Gaud. belv. 11. t.XlH. 
A. foetiJnfn Lk, Praecedf'Bte pl<^ 
riimqne luimilius, llores miioolore» 
TioUtei; bulbus oyatiis; alHareo-io^ 
lens, — ^n sonni^cn ^nhoherii * 
irehihcrgen, an^cclce^, fast nur m 
Siidiickcn GebUie: OesUei<hj Bai^rn, 
Tyrol, SJurciz, ObtrlUdUn^ uOiraU 
scltcn. — Jill, Au^. 4 

786. C. flexniu (rr. K-) J^^'j* 
Hnearibiis nngtiste cannliculatis flacci- 
(lis, stauutiibus pcriauthio tri^onoro"*" 
iiivente diiplo longioribiis. If^aldS}* 
Kit. X. 278. rtiais. Rchh. pi. «";• 
V. bOJ. A. i^/o/aci-um /f^- En. ^^W' 
A. fc:ruosu7n Host. Pedale et niti^j 
flores mimis ac iu prapcedentibus n«' 
aniTOsi, sed nin/ort-p, tritioiiil sat«'^ , 
■vioiaoei ore albi I — >?'i i?irrgm «W» 
Voralpcn in Croaticn, — Aug. 4 ^ - - - _;mi ) diiplo 
triplove superante, periaiilJiii parU- 
tiouibiLS obovatis Maiuiii.i |uautibus. 
A^ytmicJatum I\I JJ. r-t Bess, E«! 
^^iil. Zap. Iiipiimis slauutnljus in- 

clusifi determiaai exc. M. B.j unde non esse )'»« 

laxus pra'^ce- 
Si etiam bal- HalJerianam plajitam 
fai ile patet. Habitus 

deiitium, flores rosci ! 

bifenun, biic : A. oleraccum Sturjn^ 
31. _ Species ptoxima A. rap^***^" 
ili". 7?. fjuod teiu'lii.m stamina baUet 
pTiaiitbjo distinrfe breTiora cf, yo^lr- 

pi. crit. V. tie. tl7, "V iviuJi ItabeO Codonoprasum* cokonariae; 115 et spent, sirrmii, — Th TodoUcn; T 790. C. fiiscnm (TP'. 

Laser, in d.Bau-pTiinee: Villars, In's liiiearnnis nusuFtis crenul;itis ca- 

Alb W w ^ "^ m w m -^ ^. - .m- U'uhrsc'hemnc'h. in l^icniOnt u, «. O. 
Jul. Aug. 2|. 

7S8. C. panic nlatuni (Z.) fo- 
1jj5 liueari-jilnTn'iiRfulf*:, IforilnKs poii- 
tlulis, post antliesin elevato - Mntti>, 
perinntlill partltionibiis obovatis cou- 
mTenlibiis 5tamiua tlimullimi loTiois. 
Wff//. tie Allio n.25. i\ I. Ked.\iL 

2a2. Rchh, pi. r.rit. V. 604. Gaud. 
l»elT, II. t. XUT. non Sm. FK gr. 
quod ex oinni parte alieniiin <^at, pe- 
nanthio anito bicolore a pi. Halle- 
tiana distinotunj. Eulbns turbiiiatiis, 
cauhs peJalis, folia yix snbtus oon- 
vexflj spatliA brevior ac in alGnibiis, rijiati.<, spallia lonaissima , ]>e(lnTiCHlJ# 
ilaeriJis, peri-aitliio ncuto stamin^c 
sul^aoqunnie, 7f^. Kit. t. 241. Pe- 
<3alf, periantitii parlitiones tb'sro 9 
bnsi viroDie, Jiinbo testacco ftifculo 
ant sortlitle piirpiira.ccciile. Hue igj— 
tnr A. fxttticulatum Fl. graec. 318.— 
-An Ivulkfiliscn trn Btinnnte , um die 
Hi:rlcuhshildcr. — Jtih'. 2J. 

791. C. pallens (Z.) foHi's C«- 
naliciilato- 50111 itftrolibuji, spatJta luiv- 
bellam dense gIobosa3n(!) plnrips ex- 
redeuie, poriaiilJiii paitilioiiibiis liim- 
ratis extprioribus einarefnalis , slann'— 
nibtis exsertis. Red. \i{. 272. A. jia- itores Tiokcei dcnnim sJtnm pyrand- j 7«c,./a^/m R. Ma-. i'ui.^GethioiJc^ 

satis yi- sih'csirc Col. ecjilir. II. t. 7. f. 2 ^alum senueutes. Kon cante ^....., y.- 
netur probatum rjuod lioc cum bnlbis 
Jn uiubelia et A. carinatum sme bul- 
f»isoccurrat, cf. bulbos rad. et foTia in 
Jconibng nostrJs, — ^n ^onnifrcn Hu- 
grin im Siidhchen Gehiefe , Vn^arn : 
Jcin, Oesireich, Tyrol; auf dcmVd- 
^a: v. Mart ens , IVcufchutd u,Pie- 
^ofii bet Zanto : v. Ch ardent ier, 
yr,eruaun: Roveredo .- r. R^mer, 

Cowo, , erona. Trident, Bri^en, — 
Jul, Aug. 21 ' loins Xmeari-seiniter-'tibus, n latha 


] -- .- -. __ 

Tedale el ultra , folia vira niafjis ao 

ia afnuibiis £sliiIosa, floras albidi bait 
viridi-rosei, sicci florea aordide ai- 
bidi, lis basi pedunriili* (|ne nierescenti— 
has agnotteiidiaii! Ovariumcj lifldricum 
tere pcriantliii lougitudiue iinde styhi^ 
brevi^sinuis, ."tijunate tamen exserlus, 
— ^m S. ^Ibano hci iWssrt) in £.7i— 
gatn nueh Kit. — Jul. Aug. 2J. 

792. C. flavum (Z.) fcliis cana* 
liculalo - seti>iteretibus , nmb<?lU in- 
aef|ualiter eifnsa, £tainiiiibu5 perian— 
tlu! partitionibns obovati's rotundati« 
loii«ioribii5. Jactf, a. t. 141. lied, 
111. 119. Sturm 34. Dot. Map-. 133Q. 
PedaJft et ultra, iiinbella laxissimi, 
floreslaeteflaTi. — ^n sonnige/t Kaik^ 
und Sandstein/dseUj erasigen Hu'rcln 
in Ungarfiy Miihrcn, Oesireich: J^ah~ 
lenlerg hei Tp^ien , in I'icmont nach 

Ail. — JuK Aug. 4 par itiODibns Ir^nreolntis Maiiuna in- 
cudei;t,b»s. Red. lil. 3i6. Rchb. 

«44 /^^^l'^^ rob.Knnis uon rare 
««'« b.pedale, periantbiuin yirons 
^''^\— Siiindotte noek zu hcstim- 
W«t ^^^rd hier and du fir A. paUenS 

genommen. -— Jul. 4 "^ * 

• HeiaerocaJi;dcaei radij: iuherosoauifibroso-fasdculaia.peritmihium 

tub utoso- irregular c, seminum tunica sjjongiosa: 

^mJ^iW ^V? ? *^ ' ° '^ "^ ^ ^ * *■ ^' TngliUc. Pcrianihium «PTparti- 
dentJa y '**'^~'^'^"*P'*""^^*"™ irregwlare. Stamina decKnato-adsceB— 

Jin. Laps, tngoua. — Tubera a^-re'^iA, ilos porrectus. — 

Uniertvallis J an Gruhen fm Verortt^ 

sischai und fast ganz Obaiialitn, — 
Jiiui. 4 

794. H. folra Z. foliifi linftaji- ttib.?. 1 *=''*""''^"% periantbi; partitio- 
Toli. ^ ***'/ *'^^'"*'«' Simpliriter «.^r- 
8ti»^\ '■^^'V'''"'® »*ei"f^t«-ac«iiiiiin*rs 

O 'A.H- t-»5._ B.Mai. 19. rr«>i«. 5? w /-m ted*i;" . • f'^^'o^^svhodelus Scop, 

^r'^i ^^^"-^^ r.tnm:%ain um. 
Ui^. X . " <*^«y<')> m der AVAc cicr lius cnrJnatis, perifinlhn partitioniLuS. 
iutenoril>ns oblusis inidnFnU^ ren*- 

ItF^nii^j'Ijaeriro. Tied. iil. t. 16, Rof^ 

Mn^- G4. Bij)^*^''*'''^ ^* ultra, iionniii 
male exaoiinaf^ j?raeceiienH jim^ior* 

Hen ifft P^eronesisc^cn, J'^eiietianischerty i 11& O0R0^•AP.IAE♦ w 

Hemerocallis* Juli. f» der Scfmidz, in ]Vieder3sircU}i\ hci DornaU) an der Zciiha. 
iviellcicht verunldert:) am Triegting I A\t^. ^. 

CLXX. P o 1 X a n t h e 8. Z. Taberose, Pcrianihium tiituloso tv- 
pocr.iterifoi*uiR tubo basi curro , limLu sexpirtito pateufiffimo. Starp. i» 
lanre, antlifrae rtpite pxrisae. Sli^ma trilani'lUtuin, lamt-iHs e^tisis. ^^i^' 
triloml. polvspernja, Mm. plana. — Rulbotiibor. — Falso rolyanihes Aiict. 

>^- 795. P. tuhProsa Z. folns to - obloui-is imbricfttisi. IS.Ma^.lSn. 
lanceolate — linearibn*, fioribus sessi— 
libas spicatis, liiiibi partltionibus ova- JJ-r.ep.63; — y4us Java, in r.urUnin 
Obcritalien kaujig, — J"l. -^"?- ^ 

CLXXr. C 7 a c Ic i a. ^nc^r^. Ctaclia. rerianihium F^parhtum 
infiin-UbuIari-raniTiriuuIatitm irrfsnlarr. Stttmina declinato-atI.sc«imeii»a. Cajjs, hcxagoua. Stigma tri]obum. 
fiores poirtMti. 

796, C. Liliastnim ^ndrz. 
j^ntlitrlc. Liliasirum L. R. Maj. 3IS. 
He d. lil, 255. UcmcrocalL LiU(fsir. 
JC* Cliff. Phulangium ZiL Voir, TJli- 
astrufn album /,k. Pedi\Iis et ultra, 
^ores albi in racenio secuudo , folia Scm. aiigu^ata. Bad. lascicuUta, an!;w&la subcajialir.ulata. — -^^J^p}^ 
MntmrUsai dcs s'udUchcn VichxHa, 
Viemont und Oherifalicn iiherhaup, 
Siidtyrol, Friaui, Krain , i^^'f^^ 
auf der rhcken : //^jp, J"^. ■*"?' ^ 
CC, Antbenceae: radijc iubcroso- aui fhroso-fasciculaia, pcrianthium rS' 

gulare, in divis. ft semi7ium lunica Crustacea rupiihs m^ra: 

t Abaaieae: ^eduneulis ejcarticulatis conlinuist 
K a T t h er i n m. .Mohring. licinheih f'^'VJ^^'^ 
aexparlitiim ^jatens. Stum, aequaiia, itlamt^uta barLata. ^^-*''"'*,-* ^epti-- 
simplici. Cujjs. !■ xngtina, trilorularis semi — trivaU i? , yalvae meaio ^^^^ 
ferae, placenta ad basio rujusriiie septi iucrajsata spongiosa. Pj-.^' - «. 
T05a, scobir onuia, tunica utrinque produr.ta wieiiibranHceo / ,r"* * •• 
Folia ensiformia , cquitaiitia. P.acomus. — Ex babitu Tofieldiae aiim - 

797. ^\ ossifraaum IJC u d s. i arrecti medio bratteolajn .I?erP» .^^ tn^l. Bot. 535. JRoolc. Loud. U9. 
^itama ossifraga ^dans. Tratt, 
Aixb. II. &7. J4h, anthericoidcs Dec, 
^Anllicric, ossifragum Z, Fl. dan. 4:2. 
Kern. t. 728. JXarthec. anthericoidcs , 
Xtpp. Bbizojiia repeiis raiuoso -ce»--| tiirt-ui* uit.-VLH-' Mi">.-^ -— ■- ^„T)iO— 

florps flari, filam^^iUornm baibafopi 
sa lanata. -^ In Moorhrijchcn I'ortu^^ 
fitosiim, ?C'ipu« spitliamaeus fotra ex- 1 in rff/i Cutpathan {uu 
cedeixSj racemus bracteatu?, pedunculi Corsica!). — Juli. i JEjrem^ 
Aug. 21- 

t i X>racaene«e : pcdanculis articulatis : t > «i 

CLXXIIT. A s p h o d e 1 i n e. JJ<rA «. ^*;> A o <iir/in^. ^^"'^f^^^'^'atfr- 
Ijasin sexpartiliun reilexQ-patentissimura. Genitalia *^*'*'li"^**^ "*_ * -^^jj**. 
tia, fiiarefnta iuaeijiialia in basi djlatatft OTarium rou!])rimei»te ^'^"^^^^((ig 
Stigma sirapb'x. Capsula globosa bricciins, — Rrtremns strictus *^*J^^V^ ^^ 
|>luriiais scarioso-brarteatus, ilures seniinati flavi, genitHbnm xrre^u ^ 
ad HamerorAlUdeas vergentes. — ^^jthodelus auctcrlLu? adscnp"^* , 

:9S. A. lutea (Z,) 5»"»P^ex, ia-\Frala im Teilihdc in der Sehte liis pM = iouifomii — tri<pi<*tris sulratis 
imbriratis. Jacff. b, -viiid. t. ;;. B, 
Ma*. 773. Jilackw. 233. S chJc. t. 
93. Red, lil. 223. Bad. tuberopo- 
fascicttl-flaTaT caul, bi-triped. strictus 
imbric,. foliosas brantpatusfjiie, fi. 
magni fiaTn. — yfn sieinisren^ felsigen 
Orienjn Dalmatien uud auf den In-' 
Seln dfs adriui'ischen IMeeres y in valle 
IVovetiae am Bui do nach Po7ia, in 
Oberitaiien kduf.g ^j.itii;irti auf dem nach Halter, — Mai. Jim. ^ ^ 
799. A. libarnica {ScoV'} • 

ioUis m' le supei-ne undo simplici,_ ^^^.^^n^ 
qrietrr. - subulatis fistii1o5iS ^^"^jl. 
denliculato-^cabris. S c op- <^^!^„r 
t. 11. J erf. eclog. t. "• ^-p'^aaliSj 

eraciUs, folia tenuia, ^5ores ilavi^^^.^^ 
iineati, brarteae exi^uae 


nTnTLTde^Ins'crreglia, «^^f^ | 

-f« rufo#cat Bart ling' - J*^* | COROPfARlAE. 117 fP CLXXnr. A s T> L a e 1 n s. {Tlicophr.} Zinn. ' ^ffodilh 

i^eriaiithium ad basiu gpxp.irtituTu patens. Stnm, necjiialin eirecto— coimi- 
Teiiiia y filamejita bitsi diiainih germea couiprimeiitia. Stigma trilobHin, 
Caps. gIobo.«o — pyriJoiKiis J siccA. — Jtacenins laxiis ramosiig, floras in 
liriictcis (pluriniis' 5per, exigiiis) solitarii, aJbi, peJunc. mfdio articnlali, 
lolia raJicalia, iJi prima el ficciuiila specie stric1a> ia reli([ui« laxa* -m 
•Asithoddoides Mnch. — SOO. 
oLrosa A. fistulosns L, rnd. 
, foliis trigono - seiiiiteretibus 
tTibtilati.s f-ii-iffis, scapo j-aiuoso, pf?- 
«^a^ltJui pnrtitioiiibns oratis pHiniiufo 
VitUti5. Cav. h,. in. 202. keiL lil. 
JJS. K. Mag. aS4. JJ. craec, 335. «: 
CAb. 1124. A. mjV;or C/,/*. 197. A. 
yctrnosus Siurm. 6. Po.^^li's et iil^ra, 
Objfure sI,inr.o.ereiJS, iloros remoti 
breTe-n^aimnil.'Vti, pnrianlbn pnrti- 
t.ones (bivviores nc m flj;. Clusiaiin^ 
■iliae, carina aiiioene rubra. — Jn 
Utwen^iirUn, IT^einhir^en in Dalma- 
bf«, Istricn. — Jun. f^^\. 2|. 

60i. A, micro ca rpiis ?'7r. rad. 
obrosaj fol. liueari -ejisiformiljus ca- 
rinatij, srapo superjie xf^mos-i&simo, 
racem.s confV;rtis, prrfanlbii pnrtitio- 
mbus hiieari-obloiigis -vrndi-Tinatis. 
'.! ac^iiVf/s lirot.y 7ion Jlchb. pi. 
OiMfon^ii compre-'^fa , fforr.? nn"iior(*s, 
cnpsnlae uiimmae numero^ae, eximie *rni.s\er5e rucosat^. Hi.c A. fstulosus 
^ieb. cret. et ut yidetur ex parte pi. attemiata ac iu A. ramosOf 7— S Ii'n, 
lata, caul, a — 3 pedali^, crassn?, ramo- 
suSj bi:act, nmrg, iiiemVr. tri5tnnt;< 
1—2 poll. ri. nlbij pnrtit. liiieaj ' 
oUg. 7—9 b'n. longr. 2 li'n. latac, - 
^nHugeln am JMunUlMaggiore ! Jan 
Jiach S^c hult. 2^ 

603. A. ranio sue Z- raJ. tube— 
rosa, ioliis ejisiiornii-cariiiatiF^ ccapo 
rnmoso, pednnculis lirartea sublongjo- 
ribu«, sf-.n^iiiibtis La«2 ^laliris, r<-<ips. 
subiilobc^n cariuata. 7^1 urr. hiCctnnx^ 
•;ott^ 1776. t. 7. 11. er. 334. B. Mag. 
984. Keci, iil. 178. A. primus Clus. 
196. Bi-trfpedalis robustus , Acre* 
albl liiipa fusco-purpiir^a, bracleae in 
sifco ni^ricanteSj pedunrnlis ^ix br^- 
Tiorei-j (jiiod ex ic. Cli''^Jf*ua srriptum 
esse Tideturi stani. hasi glabra. — 
^m siidl. LiiornU J Lippizza': Hpp, 
Fiii7J7e, lilria, ln<d Chirsd : Sadler, 
Dalmuticn, Ficmont , A^ovarcsc. ~^ 
April. Mai. 2\. 

804. A, a lb TIP X..rad, tuberofia, 
foliis eii.^iformi — carinatis lae^iluiS, 
5capo sijiiplici, brart^is ppdnnruhim 
^uperaiitibus , nlaiueutis basi barbaUfi* 
lilac few. i. ^J8. ^-fsphod. II. Clu9, 
p. 197. Bi- triped,ilis , rarfmus raro 
basi rareuiulwm perit lateralem, pe<i» 
brtvij^simi, fi. albi , liuea alrcpvrpi*— 
rea. — In dcr Jicgion der Buchcn und 
Tiinncn in l/ugarn ^ Croatfcn, Krcu'n, 
am JialJn, ini I'ci oficjsisv/icn y l^icai^ 

tinischcn, VicmoT.t, — Jtuu. ^^ 

A 11 t It e r i c « ni. Z. Z aunlilie, Piriarrthium- fi<»xparti}iuii 
pai(*iiti^M„i„j„^ Stroma ilavatum. Siam, £lameiita illiformia glabra. Cap^k 
^f^ It""*"^^"^' * ^'^ trajisYer.-^e ni^osa. — Had. fibrose -^'asrimifofn^ folia 
Vi'iiin, lores iu scapo racejno sijiipl, aut composite bracleati iJbi- — 

nato— ad*ceiidento. J7. dau, 6lg. Jcq* 
b. -viud. t. 83. B- 5Iaf. 914, mains; 
1630. JPhalaiij, Ziim^i^o Lam. ill. ^^ 
Hed. 269. Ornith. ^gramjne.m Lam. 
Pedale-bipedale , rarissiTiie ractriunlo 
laternli auctHin , flores tlianw'tro pol- 
licareg colore iETortiiii rraeci nti*. -• 
^n irocknen sonniffcn Hugcb . Felscn^ 
oft mif voriger ^n, i/^itfA^*"*;^ 
und Scfiltvwig his an das ^HiUche Zi- 
toralc , dock hu ^ ^cr im 6^dfn, -^ 
juni— Aug. 4 f "• .*»'>f^rosa, foliis Ianceolalo-e»si- 

«r,apo aciitis carinatis laevibus. 
ruvwsus Lap. fol. j.edaiia minus 
lis ra— ii»1,- 1*-^' ramosnm Z. fohi 
•dl. ,*" ■'^'^ro ramo50, stylo sub- 
««*ceudeute. J acq, aust. t. 161. " ^^^osum Lam. Ki-trrnodal UTfl e »uj>er— 
antetro se— «?MHdh(:are.s aJbi striis diatdianis, pe- 
!2fl r 3i«rt. ext. apire Wridnfae. — 

j^^^ aas ganze Oebict. — Jimi — 4 806. Iir>.ri"* ■^' ^"li^ffo Z. foliis cana- 
^iatai, scapo «iiuplici, etyio decii- 10 « ^ lis coronariae. CLXXTI. A J p a r a s tt I. Z, Spar^tL Ttrianilium serpArtifoiB 

cyhndnco-r;iDiii<innUrum jaiiititiomibuA Irib, iulerioribns 

curvuiis. FUtill. *tyio Mmplici ttipm. trilobo, liucca triw^M.....= 

di*periiiis. — Cani. raniOStMimuf , fol. faPri*;uJata slipuUta pliiribufi indu- 

rala, florea 8Hl>,lioiti. ^ Cf. GuiL Crutt de Am). oiiiciualis gennina- 
tione diM. Begiomoiiti 1828. — pic* iua^i« I*;- 

cnlnn's loculU ♦ 807. A. officinali. Z. rank 

bnrlwceo »tricto tercti pjramidato- 
ramoso, foliis setatpic recti«, iloribns 
geminis rpflexi* aioicft, perianlhii's 
SuLcyiiiKlricifi. Engl. Bx>t, ii$, FI. 
dau. 505. SchJc. t. 96. Gdrtn. f. Iti. 
Kern, t. I2J. Hayne Arzi.g. VTII. 
S9. Diet. »c. nat. cab. 1. Bi-«j»in1ri- 
peilalis, rami subatUceatlautea, ilores 
Tirentes, in ma^rnlis jii>tilli nulin.en- 
tnm com etigmate B?s«ili, in feraiuei* 
Btainina brevin # bacca coccineti, — 
Vftr.! stricia Dethard, ioribus mi- 
noribns, caule ramisqn*! atrictis, fo- 
liis fasciciiiatis »dpre**i8, — ^ujf he- 
hautentf hesandirs sandigem liodcn^ 
an Heckmj Gchuschtm; die Abart i/i 
MekUnSurg: hci If^amemundt hinter 
dem Bauhofc selten ^ nach Dcthar~ 
ding. — Jnni. Juli. 2^ 

80R. A, t e Ti u i r© I i n » Lam. 
4-anle Iterbaceo stricfo tereti pyrami- 
dato-ramo.so,*foliis fasciculate capil- 
larihn* rai»uirsf[ue laeTibus^ tiibo pe- 
riantkii brevissinio, filamentls antlie- 
ru snbgloboMS louge «iiperantibus. 
A. officinalis b. Linn. A. sHvaticus 
Tf^. Kit, t.aoi. Plnnta tenuitate sua 
«leeaatis«inia y flore* alU Tirifli-TJt- 
tati, barra maxima, nigra, — In wai- 
rf^fm GebiUch im Bannat, in Croa- 
*»r/i, Krain^ Isiricn^ im I'eroncsischen 
Wtd Viccntini$c7ie7i. — Mai. Jimi. 2|. 

809. A, marinus C/«». caule 
terbaceo etncto tereli, raniulis sul- 
catjs-folnsque (2—4) iascicuIaHs planis 
denliruIato-5«:abri», tubo periantbium 
•emilongo, filanit'nttis antbera-s oblua- 
ca£ aubaequantibua, CI us, hist liL. 
V. p. C I . X X TY ^ A. 4€aber liri^n. A. amaru$ DrC. Rtd. Vx\. 446. 

Strirrfus prramirlato-rigpnii, folia oai- 
itervia, ilores luteoH, bacciie cocci- 
ndae, — J^ar,} grandifiorti: cauU tl»- 
fujo, foliis i— 9 aelaceo coniplanatii 
niari:ine Ineyibiis, floribiis dtiplo ui*" 
jsnibiis sordide luteo-mLt'lli*. Mi»»- 
111**, quoil pii!.\vij, pexitalis diversilWi 
nam lu ntraquf; foniia etylu* brt-'viJ- 
sitiuis, stainiiuuii iilainenta «ii boc lon- 
giora , aiitberae in nlrnque oblonsa* 
apiculatae , in illo iilauiPnta »u^*^ 

?[uantta in boc breviora, — -rtm *«"" 
ichen Litoriih^ im Friaul hei MoA- 
faicone, ^quihjat im l^enetianischcH' 
Die Abart an trockncn FUitztn fl* 
nTontc spaccdto bti Tric4t : Hty^ 
hold, — Mai. 2}. 

810. A. acniifoHns Z. canle 
fruliroso diTergenti-ramoiis^iwio ^^' 
euLito, folii* acicnlaribus pereu«an*»' 
bus uincronatis aeqnalibns. Fl. 6^**5' 
337. Zannich. isi. f. 179. Carruda, 
pnor CI us. bist. V. p. CLXXYJi- 
A. Corruda Scop, Ri^i^his, p«ng«»'.i 
folia »«b8emipoJIicnri*n, flores lutfoU- 
— ^n Heckcn, im OclUsih am ***f f* 
chcn Litoralc, in Dalmafien , Istrm 
im l^eneiianischen und gans Oocntar 
lien, — Jul. Aug. ^ 

811. A. apbyllus Z. "}Je /"J?^ 
tico*o diJf«»o an-ulaio inprmi* fOU' 
^ubulatis fttriatis inneqwalibiiS ttivey 
gentibns. R. graec, 338. Corruda<^^ 
iera Clus. blst. V. p. ^"^y^^.rr^ 
I^igidus, borridu*, folia ultra po"**^*; 
ria. — ^m ^usPanne dcsHapnsv<^^ 

Fola, nach Zannichellu - ^'*°' 
Sept. -k PORMATIO n. PALMACEAE. ORCHIDEEN. FAMTLIA XLVIir. 

ORCHIDEAE, 

y;rad. nat* Antbeme oritmtur, ( GTRaeceam et •ndtOCeoB w»*^ 
joncta , Teciproce »ibi iuaata.) 

M orplion. 

riaoutaie repens f KluzoDia pftrpeadiculare tabcrosom unig^nme* »^''* *?* * 
, nonnuUi« ftrticoiatiun semiuaA ei^aeiLa Luibo«4Si ra<* \ gCniiiiaA gigaeiu OJVCHIDEAE, 119 

i 

ip^a fibrosa centrici^ perlpterica, excentrici* laicralis (jnftsi r^eHto peri- 

£heric(i^ rnuliji lieriMceus simplex paucie rnmiger, ikitt camoso- fnitit :o«h3 
gnejcens raniosus; folia iategerriaia (paucis ciliato-s.*rruIata) Ta^inautia 
aut $e5gilia, i^uibusJani peliolala, recti- cur> mervia. Infioresccntia : brar- 
teata, ^picata ant ricemoRa , pauiruUta , paucis ad floras axillareg retlncta. 
Flares herniapbroilili. Gynnceeum: OTariiim iui'erum uuilor.ulare -^ — S 
costatnui, coMis tribiia iutus placeularibus ^jhiriovulatis, quibuedam *ub 
anthe«i conlorlmn, (sed TiPiitifiiiaiii ideo floras inr*r«i, qmim, eiindem sittim 
eonserrent ac, except© Epipo^io , illi ovario noa contorto , et ovarium ex- 
lorsione rirculiim iulegnim percurrat, Horein ad situm cundciu rcdiireus)! 
«t^bi5 Jilamr!nto iiniatus (<|nod ad oculos (bMnonsfrat ulterior in Scitann'neis 
evolutio , iiipriniis in Giohha ^ quae tandem stjrliim euum lemiissimum O 
Clfimeiilo crasso exlraliit) cub antlicra sligmaticus, stigma quasi marnla 
elanihilosa. Calyx tubuloso IJnibaliis, tnbns ovario ftdDalus, limbns irregw- 
iariter tripartitiis , partitione iiinca fnpera reliqtn* lateralibii*, ovarii nervi« 
6tei-ilibn» resppiidentes. ^ndroccumt «taii»en iinirum pauris biiia ronnata 
(tria intendiinlur) filanirutnm breve crassum , calyrig ^aiici guperne adna- 
luia, aiitice ju lornlot binos antberae rontiiniae deliiscens, pollen axi pro- 
frio adiixiim, Laec polliuaria slipilala basi loculoruiu laxo iu5eHa , bi- 
partita, aliis (|iiaterna, ortona, lociiiu* ipitur aiilberae fjuivis quasi antbera 
propria uiiiloniUris, in Cy]}rfpcdw evolnla, buic processus iuteriuedius aa- 
tbera tertia storiJis, (ita male dicuntur OnbiJeae ino«aiidrae, niale dian- 
drae, nee triandrne Jici possunt) ; corolla tripetala calycis fauci iriiata it^ 
regnlaria , ejus partitionibns altemans, costis iilaceataribiis respondens, 
petalo in^mo s. labio nectarifbio majore , quibusaaia in oalcar tubo ralycM 
rwpondeiis proilnrlo. Fructifcaifo : Cnpjnia iiiiifociilaris , tri -hexagona, 
yaU is medio plarentiferis inter coatas tres calyciiiaS, superam nempe et 
iiiferic**es laterales cancellato -perfistentes eolnbilibus; 'semina inimerosa 
erobifomii'a , testa pluribu? utrinque product! laxa hyalina cellulosa ; em- 
brjo oblongus in basi albuminis camosi. ^ 

OA*. I, Genera indigena omnia herbacea, sjjicafa) alia racemosa, format 
tropicas nounisi praeparantia. , 

^og* 2, Hac in famiiia expononda volmnuie ultimo Tlorae Cgregiae GaadJ- 
niauae et Hosteonae me carnisse valdopere doleo. 

a. radicc tubirigera : 

f Orcludeae geuaiuae : lahium calcaraium: 

CLXSVII. H • r ni i n i n m. H. lir, Jierminium. Calyx [ontwa- 
tns. Cor. exserta, labitiiu basi saccatum lineari-trJlidum , petala lateraiiB 
l>n?i titrinquo appendiculato - dilatata. JPoUinaria bina distiucta, — Tube/ 
globosuni, — 

8i2. H. Monorchis J?. 2?r, I cenerira dfa^tiosi descripsi nee ntf- 

«oot. Lond. lis. Offhrys Monorehis\'tiufim UUs ysdi ac a q-iibusdam do- 
J* Hnll^ ic.li«lT.t. 2:^. EneUBol.Tl. scribnnlur, Subsnnt specimina ^1. dan. 102. Satyrium %ronorchis b««tiora, folii.« latijssimis, bracteis fl 
*:«r*. ^raehnitcslitonorchisHoffm. rem e^tcedentibu* ultprms;; observaii- 
^''fimg Monorchit Scop. Palujare et da, alia plurifolia. — ^ii/i1/oor6orfrt» 
fAulo ultra, folia infra medium ranlis hicr und da durch das ganze Gchut, 
J>ina lanceolala, approximata > ranus bis etwa iOOOl^ufs hoch in die^ljJ^ft' 
«ma, qnatenia , ^ epioa den5in»cula, wiesen gehcnd. — Juu. Jul. 2^ 

<^fes parvi ilavo— virentes qttales in i 

CLXXVIII. Himantoplossom. Spr, Ritmenxunge. CaL 
foruicatns coniHTena. Cor. petala bina erecta calyci appreesa, labium U^ 
■*are, tripartitum longissimum pcsti're brevecalcaralum. Po/Zinnna stjpilibuj 
«*asi connata. Stigma supeme emarginatum. — Tubera oblonga, in prjjnB 
•pecie caudata, in secunda mamiliata, ia reliquia rolimdata. ^ LoroQlQ*^ 
tum Rich, Toce hjLrida. 

ft. Streplogyae: laK tmHct tridentaiumr ^^ 

. 813. H. Tiride K. labeUo lin«a- | br*viorp. Orchis viridU ^"'"T^ ^^ 
" piaao tridematg ; de»t« iatermedio i tyrimm uirids £»». **6^ '"^ # 120 tXJKcnnyzAT^j nimantogTossum. n. D, rr. jrahfttaria viridU St. Bot. 

tt>~. f. 2, Hook. Loud. J JO. C/m- 
nadcriid virtdis Rich, Jtchb. pl.rn't. 
VI. ic. 81i. SpitluLUiaeiini, rauie i<^4 
fcJio ) folia ovalia ilerrescfiilia , floiv* fi.ivo-viriJi Uxi, |iel«]a 5upcrior« h- 

^flU rpi-te sesqinlonco. — j4uf hohtn 
iraldiPiesen bis in die Gebirge* - 

Jun. Jul. 2^ h, TCeottiAatLc : ^flAij pariitionc media infcgrai 814. H. CUC11 lla tiiTti 7u labio 
liueAri — ti'iiifTo papilluso c-iJyceuT «<>£— 

cjmlongo, parlit, me^liii iulOj^. rnnm. 
cnlcare ovarium tlimitlium longo in- 
Isnrro. Ort:h. cucuiltUa £,, O m. sib. 
I. t. 3, f. 2. Oymnadenia cucuUata 
Kic/t. *irli^. lyeottiunthe Ttchh. |>1. 
crit. VI. ic, SlG, Hatilus KiTuiiiui, 
folia Lina CTalJn ^ c.ml. Cftt^riiui lui- 
di[(.«riilii> , jipitliaiu.i' ufi, fl. nt.^juM iili 
C^nifi, furmA iJIos >coUiar M>ecio5ae 
ref<y:uiilcs, Quum iiguram tlcdi, plau- !nm niinis roinprefStim fnfficlrti^er w* 
piiciire "on potiii, ^pt'riiuina p"^ 
po»t.M ((aiijl.ite ill. huans .'ic(:^>»a 

prufuntliiia »:xnnifu roureM«rtint. CC" 
liAoi'iMit iipin{>e ^ppnl.i iliii, etJJetaU 

Ijiiiji diiyeriora ad.sniit *'^d t^*'^}.^^ ""^l^ 
acjualia, an^uJStint-i^ n ■< ta. eii|ueau- 
pressa, sciiiVnliA Jtnjut gftueri* exaite. 
— v^// /iu^.Z/i ///* iisir, Ocdi:.un ^'vi- 

ser, — Jui. 4 c, Hmi,i7ifoplos«\tui : /ci^a partitionc media Jissat SI o. H. s e c u n (1 i f i r u m Jl, 

lal>io r riri- triparVito jpanim CMer— 
to, partit. media iariore Lijidn, cnlrce 
cn^pi'lato, calcareiucurvo, S|Hra<lcii»a 
ftoruntla. Orch, secundiforn Bcrtol. 
O^thrys dcjtsiPora Desf. Choix t. 6. 
(J\uD, nuis. X. t. IG.)' OrcJi. pani- 
Jfora Jf^illd. ll.xhitu etiaiu ! 
^•■■-ins fjpnuA exiniie jmigitpmpccdonti, 
wnttiautapa-iIodrAiitalisj folia ov;iIi 
o!>Inn2a 3 — 4, /iorps parri carneo- 
viriituU deusi «ecuxfdi. — ^n Hu'^dn 
in Zi;ruricrtf ViernoTtt y Qich hate sie 

€ninm , aus Corsica und 
aren). — A^priU Mai. 2|. flJftS 

von en ^jni 
i« liaL- den 
d titionibus liuRftribus, lateralil>n« trrf- 
dulatis, media linnnri siiLbiHda *"- 
dentatft ovarimn lr»T>lo superawtp^ *'" 
l>-ca>u» oblufiiuscuh* co«mvenJil)ttS» 
biTutoi* nii">U6tift ovarium CKCeu*?'*"'" 
hug. If a 1 1. ic. U 3G, Viiilh par.t.^' 
f. G. J\foris. B. 12. t. 12. f. 11. n-'!* 
Orchlshirdmi Crntz, JH ook. l^^^^'^' 
96. 5f;^/nu«4 hircinum Zin. Jo^!C' 
a. 367. F.n^l. Bot. 34, Sesuuip'^''^* * 
H nltra, foUa erecto-pafula Initifo.-i" 
arnla, flores Tirides intus r»Z>ro-s*i"'^"» 
labium ultra poMicnrfi medio <'*'f''.'"'^ 
[iiirjjiirf^o — macolaliini. — J^ -^fLn 
if^ufdern im sudlichen utid mittl^ Gebi*.te his Frankcn u, ThOrinsf^' 
Mai. Jimi. 2]. Sl6. II. liircinum Spr. Jabio 
trrpartito calyce sexies lon^iore, par- 

CLXXIX. P 1 a t a ji t I» e r a. Rich. Piaiani7icre. Ca^-Jr foruica^ 
Itu- Ciff. labium calraratiim, ligulato-indiviaum. Siijima aiig««t»i^* 
Tuber cnud.ttiiin, folia bina. 817. P. bifolia Rich, labio 
lineari'-ftloii^ato ol>tu»o coucolore , 
Cftlcare germiue diipln Jonsiore arma- 
lo, foliJs rauliuis snbuittijfl, radjcaliltiia 
liinis oblnn^is ereclinsnilis. H n U, 
lielv. I. 35. f. 2. Orcltis lifolia I.. 

Eiil^f. Bot. 22. Sv.Bol. 3K. ScAit. t. 

*7l. fio*. O. rtMtf Lam. 1*. folstitia- 
tis a Jingh. Pedali« gracilis, floret 

•Ibi fraijrante^j calcar subclavatiim. — 

^uf } F^aldiciesenj Bcr^riftcn. — Eiule 
SIcLL. Jtnii. 2f. 

SIS. P. cblorailt!ia Cust. la- liio ovafo-Ianr*>ola»o discolon P"*^^ 
panirn excedente, ovario VT^!"^*.*^ ^ 
*iibae»[iinnte, calraro fero dnnjdiiJ "^^ 
viore, foliis raiiliiiis laHceolaUS* ' 
diralibiis biiiis oboTatis pat^f n 

^f&ss'a 7r"nTi"r. 'PraecedentP robnt^uor, 
dirprtioHB et forma foliorum, 'r'^^Yui 
majoribus TirtfiitibuA V^'^^^°^^? J:^ 
disiincta. — Jfic vQrigtt mchr V> 
hir^ai. — Mai. 2J. ^I all. ■ti■.^S. 11 ch b.vi.crit.yW' ^ 
ifolia fl.dan,2i6. O. bifolia hrae^r 6f CXXXX. G V m n a fT e n 1 a, K ^ ,,. -ich. Kaclt'drHse. Cah f<^rmc^^.^ 

cciiciTens. Cor. labmm longiu* c.ttcaratnm , trifidum , p*^tala lateral's **»" 
■rergt'ulia. A^,^ma *^«pem*» Pmarsiuati.nj. PoUinaHorum glaudulae ex^^r^ 
tae. — lubera rotnndata aut palmatifiaa, fiore« odorati. — 

819. C. ornitliis 5jj r, luWri- [ tundo obtuse triiobo, calcare brart?^'^ 
Iiu* obloafeia rotondaUs laUo subro-/ .jae OTarium excedeiitibua. 0> orfor Gyinnadenia* ORCHIBEAE* 121 ihis Jc q. ansfr. 13S. PeJall^j IiaLitn 
ScfiTieeterge in Oestreich' "^ Juii, 

820. G- (loratissim a Ilic7t» 

tu!), paliiL^tifiilis, laLil Icbo medio 

latiore acutiorpj calrare rec«r\ o ovnr. 

StiLaequautP , iuliis iiaearilins. OfcJi^ 

etc. Nail ir. Iielv. ». XXVIII. Or- 

ckis odorntissima T>in. J acq* a. t. 

254. llc/ib, vl- ^riU VI. 8iK Peda- 

"S gracilliraaj spira tleii-^a , ilores 

aalwrate purpiirei a«t p.illuTiores. — 

•^1// ciiuus feuchicH Jriescn in dcr 

IShtne und den Voralpen^ in Oesircich, 

Buierny Sachsen bei Ldnzig, Schica- 

*f«j dcr Sckwcizt ObcriuUicfi* — 
Mai. Jun. 4 

821 , G. s u a T e 1 e u s C^rct,) 
*^ili, laLio obovato-oT>IoMgo obtuse 
^ilobo, ralcare ovnrio paulo bre- 
Viore. f^ilt, j)l. I. Metlia uiter pr.ie- 
ceOentem et ^erjur'ntom, spitljamaea- 
i>e(laiis, folia iniima laliora ac |Jrae- 
cedenlis, reliqua derrosceulia anjusta, 
Spica brevis frarius ovafautic, Vill:] 
^— 3 polliraris densa ant Jnxa , haec 
Q. cruhescens Zucc. florps saturate 
pnrpnrei, persicJni Tel albi. — -^uf 
•Alpcnwiesen in Baicm^ If^crdcnfdsy 
^Qhenalpcj Tyrol: ToUstdn b. Kii:^- 
t>^hU Saufer, Kdrnthcn , auf dtr 
^asicrze rechts vonHeiligctthluti zui- scfien den heidm leftten Tlaiim^ im 

icarmen Sommer iSU mit O. odora- 
tissiiua M> lii^ra 7iach Tipp, IS^O. 63. 

Stein, — Juni. Juli, 2|. 

822, G. conopsea R, Br. laLio 
oboTalo colyce lougicre 5aLaequaliter 
trUoliO rrenato , cnlcare setaceo ger- 
men Jnplimi Iod"0. Orch* etc Mall, 
ic, bel>. t. XXIX. J'^'iiili. par, t. iO. 
f. S. Orchis conopsea Lin. tii^I, Bot. 

10. n, D. 224. ScAi: f. 271. ifoa, 

HooX. Lend. 1S6, I'edaiis-bipedalis, 
robiistiorj fob'a latiora vel angustiora, 
ijornm Spica deiisitate pariter TarianS 
an relifjuae, fiorea eaturate pui^urei, 
liiacini, persicini et paUiMissimL albi, 
calcarff Inn^iPsinio seuiper distincti.— 
-^m/ If^fddiviescii his iii dit ^Iptn.^^ 
Jim. Jul, 2|. 

823. G. CO Kilmer a HcJih* taLio 
friloJ>o calyce breriore IcWs laterali- 
l>us divarit^ntis , calcare OTarium «e- 
((uante. Habitu* G» cofiopstac sed 
robustior et ilores ex oaini parte l>re- 
Tioresj unde spica insigniter conden- 
sata , Lracteae loiieo uitra alabastra prodnrt-ae , 
rjnantes dejuiTiu OTarinm snliae— 

^ _ _ ■ ^uf fcu<:htai sonnieen 

Jf'^iescn hei Suhl im Thui-ijzgcr ir<il- 
dc t ncben F. Klctts Hohrharnmer: 
D, Hofmann^ — £liiiit triiher ais 
G, conopsea. 2j. 

_ Kigritella. nich, Nigritelle. Flos resupinatotl 
CaL patentissimus. Cor. pateAtissiaaa, labium rliombeitm e xnedio obhtiue 
Jtriatum, acuminaUim, erect urn j breve calrarattun (calcar ovario superne 
inciunbens). i*oUinnria bina^ poUeu trraiiulosum. — Xubera Jissa, tertiad 
•peciei oblongaj majnillata. — 

lcn^% into cyliudricaconipactasaturat* 
$24, X. angustifolia Rich, 
lol. liufjaribuf, ovarfo subglotjcso, 
calcare brevis*^mo aiLbo, labio inte- 
gro. Rchb, pi. crit. VI- 774. ii*. 
emendaudafettpeciiueuabnorme, Ofcfi, 
etc. Hall, ic. b^lv. t,XXVI. dextr. 
^T. Bot, 500. fsaiyrlum Jiigrum L i "- 
J acq. a. t. 368. ii. D. i . .Spitlm- 
maeaj folia snbrieqiialiler lin^ariaj 
oisi infima breviler JanceoJataj nurae- 
row 10 — 20, spica ?nb?lobosa com- 
facta, atropnr]iure^ siccatione nitres— 
cpn». — ^^^j hohcn jilptnwiesen in 
PiutschUnd , der Schu-iiz und Obcr- 
■iiaHcn, — Juli— S^-pt. 4 

825. N, fra.irans (Gymnad.) 
Saut. foliis liueari-lauceolatis, cai- 
^^e curvulo o-varia fusitomtL vix Lr^^— 
▼lore, labio tremilafo obsolete triiido. 
'^chl, pi. crit, A'lII. Spithair^'*^- 
r^dalis, folia latiora, pauta ^ — 5, et 
tauiina bra^^fcifQi'iiuaj spitadeuia ob— ei-5i\:ina sicralione purpurea. — • ^uf 
o/ien yilpcnwiescn. aufdem FoUit^if* 
hei Zierl ia Tyrol : tauter, Kurn^ 

thcnj SuhJ^urg? — Jttl. Aug. 2J. 

S23. X. globosa 71. folifs cB- 
OTafo-oblongiS calcare cunulo ova- 
rium fusiiorme diiuidinm lon^o, labio 
pimrtalo disfiacte trilobo, lobo metUo 
rotimdato - acuminate. Orch. slobo-' 

stt L. Jcq. austr. t, 26j. ilchh. 
pl. frit. VT. 767, O- spharriccf 
M. B, Orch. etc. Hall, ic lielr, 
t. XXVI. sinistr. Speciofia pedalis- 
s-^^iiiifpedrilij glaucescen?, spica den- 
i<issiiue globosa , tiores ex aibido 
ro*ei, labium parporeo^ptuictatttin. 
— Ajf Gebir^suiescn im sudlichcn 
und mittlcrn iUbict, Cjcstrcich, 
Krain, Buieniy Sah^^ur^^ O^erlausitz, 
Bohmcn, Sachstm, SchiL.,,, Obtnia" 
lien, — Jun. Jul. 4 

11 
Sf nana Ocxtrcit'hy Jirhmetii Jiaitrn, SiilthurfTy 
S>:htraben, ThUrin;rai 0,Jcna, Erfurt, 
i'l XfisKctu f Maruuner J der Sc^- 't 
Obcriialicn, in Ifvi^ifn vach Mic^tl 
und Dumortier zwisc^en Rcmich »■ 
frrarctnacheren , Uttd bti T)L _ ' 

n, 'Tina it f , il/« r ch and. — Mai. 2^ 122 ORCHIDEAE. 

Cor. MteiiB, labium ad fnucem biUmelll^Prnm. Ion: W< arnlmn. I'rMi 
•lijiifiLu^ coiiuata, pollen !oI.nlo5uni. — 'iubeia rotimdaln. — 

fiZ:. A. pyramidalift Pjel*. j rr«s «fttiirnte ppr^iVnii e TrttTiirPO pnP- 
Lijio tripart. o l,n-i b.tnlierculato : purasceiites , rnrios aibi, ralcar iva- 
lacmns ae^n.ilibas mtegerrmus^ cal- rio lon-uis. — ^,/f J!fV . •: in 

t^Ar jft. //^fi//. if.iiHv. t. xxxvir. 

OrcJi. pyramiduUs L. En-I. Bot, 110. 
Jacy. a. t. :.S. Hchh, i,|. crit. YI. 
Te-^i. Sr. Rot. 5S*. Hool-. Loiul.106. 
ctim Tar. alba. iVd^lis, gruiiiSj fo- 

lii cMonjo-hnce^J^Uj supenora bre- 
Tissmia, «picR dense pyramidafnj ilo- 

CLXXXITI O r c h i a. Z. /:/i a J r « it ra « f . CaL fornlcatiu.. <>. 

.,.i1*-«», Ir»bmm Inlobiim, c--^bamt«m, lUVnan^x i\U\\mia bipartite, r^"™ 
*£>b-. . .iiin. stij^rrui transversnni, — H(;teroc«ueis plaiilis setjaratie natura- 

"• iutern integrn roiundaia: 
i la kill m amjili'ssirnum i 

■^n'yi. O. Morio r. l«bio tnlobo, 

creiiiiUti* aejQexis, calcare a<Isc*>iidcn- 
le c-^"" T^ snbaf-^TiaDte , sepalU ob- 
tusi* rAumveuttlnis, HttlL ic. belv 
t. p..vXI. dxt. A'a,-^/. b. Par. t.U. 
f- n. I*, n. dan. 25i. Sv, Kot. :33. 
5cA.-:. t. 271, Spilhamaea, folia ob- 
1 ;-, iBt ra cbtusa patentiesuna, 
anpi-ricra a^'-^a v^ nantia atlpre 
j!„r.-> i^^xi p;ui(ri, Jnbio Hiaxiinc, pnr- 
tV,, '^j rosei, rari.is aibi, fla- 

jxdi, s-iniper pirti; ovarium sub anice 
tta in: im nt caUar adsc^ndat. -— 

^a/a^/-iv« Tn/ffn in Icurzcm Grast, 
Jii.^.n, J-lui^dn. — Mai. Juiu. 2J. 

^ .^ ^29. O. lon-Irormi Voir. 

I: .- ^: MSfttnlobo (auopnrr -D dis- 
co can J, pimftato:» «nv.miiato, Ic.m, 

claTato nrfti-iiun '^■ibaefixjauto I) i < f 


ie O, Mori. ..., 5-T>^la cTtm calcare ci- 
nereo-hlacina i,u>ii disrus acule cir- 
c«n-^r.ptus. Confuflditur forte mm 
vai ns lilius, in Jittorali caute 

funderi.) — Apnl. 4 * 

S30. O.^iaxificra Zam. laMo V. ijullia. 0. Uhii lobo I'otenneilio 
protltK tiore exri^o. O. pahtsiris Jc<!' 
IC. rar. t. ISI. O. Tahernacmontain 
(rm. Pedali-s ilores juagm . pwrpu- 
rt^i , ran'us tliliitioren. — ^ufSuftxvf^ 

wiesen bis in die Gchirge. — ^="' 
JTuni. 2{. 

SU. O. palle.n s ts laLio knY 

triJoljo , lobo iuterniedio r'^tn^o, GJu- 

care coHJi:o s^^rmen siib:x»''I«"''."' *. 
?ceu»1ente , foiiis ba5i approxima*^ 

ovali-oblonjis. HalU i<^. I»el^; ** 
XXXni. Jaci(, a.t.43. 7i «/>?.)««• 
1. ed. t. IT. iiif^iHa. Spitbamatia. t": 
b^^raoblonga, folia marina, snb ari»i?*j 
iiiinia ex imo fere puncto exeuiiH** 
^anlrs exhide nuduSj llores l"-.i>*y 
situ illorum O. iror/o?ri5. orhrol<^uE^» 
iabio la. " 0, c-a. ar aiirem ci'iTato- 

— ^uf fta^scn Bcr^., escn in Ocsi* 

n . /. r.-nrt • 2711 U S*' Oil) 

c I rciiltf Thiiri n : h. Jena; im 

hS In d.Schiri-/f V. C^'f'""/'«"/'S!j 
; rt rioch an vieUn Oricn du'cn «" 
gunieGcMctan^.^ " , finite Angat0 
sind fihcr t. cficr, — Mai. ^^ 

S32. O. provincialift Bn^^\ 
ffinuatq-triiobo supra icabrO' Iabio atg-tri^obo supra »caut- 
Sfpiiumii , cabare p'-rmPH sub*?*'^*' 
7 '•■ adsreiidente , foliis basi ap?^^ 
j ximatis lanceulatis. Bath, luisc *• " f 
•uoiiitegexriiG^, lob. lateral, jn.zmuis , x^iiexii e iucis fJrte aincia j^/r* X 

f 

< Orcliis^ ORCHIDEAE. 125 sudhclim LUovcih in DahnaHen {als 

^ paUens) hci Spaiatro r v, iT'-clden, 

'iS-- '^"^'*^'' I'O'-S'^^/iVA urn Gcfiua auf 

ddlo Zcrbino. — Mai. ij. 

63i, O. saYcatrt Ten, Inl^fo 
"nhintejiro creuato rotun(l.ito> calcare 
flmphg^iuio jmrcato , orario paraih'lo, 
(leiiiisso, foliis apquali'ter <l^fnnfiIuT,« 
aerrescentibus oMoj.gis. ipitbamat'a 
nofis in-hratia disliuctiV^hna, ilores 
Magni conaen.^ati, in plnnta aiictnri.* 

f 1 wl® ^^^"» "» wo.ctra orltroiou.i 
inbioilaro, nah are qiudqnnu. lonpior*?, 
7".*^'* s^./Z/rZ/iVX Litoralc. {als i.nlif'ns) 
*« rr,m . Hudolpku^ Ma.. 4 

831. 0- raascula /:. Libfo iri- 
«oi)0 crrnulato obn,so: loboiiie^Tio bl- 
nao. calrare obtuso deficeiiaeiile ora- 
ntrai aequajite, senah's acnti*: nxte- 
jonbusreiloxis, fofiis hto-i.inccolalis. 

ftelT. t *XXXTT. sni. Fl. dau. 457. 
To^; li"*'^- ic. rar. t. ISO. ScJik. 

foT 1- *'^'- ■'^^■^'^- pl. "it. YI. 76S. 
J^.PUaJis et nltiM, pfernnupie infenie 

"'gio-pnuclata, ilores Ueto mfrnnrei, 
t-w.us pnbl.re caiiioi ve] albulij fyiia 
'"ajora basi apprnxhnafa; Eiiptrriora 
H'na arete Tag inantia, laLii fcrma «t 
«n u. /*«^/(»-rt vanat, sic O. ou«/i> 

I- J .^^^ O. breTicornn 77^. la- 
"jo tnlobo deoEi'mlalo, caVare couico 
OMa^o oyarlo triple bre^iure, sepalis 
nOiti.tscuIis, exterioribus roilexis, fo- 
ins linHari-laTir^^uIatis. riy. fragm. 
- . .' ^ ^- U, niascutac proxuiia* 
tnprt,m.s cal^e lirevi aistiiicta, 5pica 

W^r'i'''''''' ■" ^"-^ ^^^^'^'' "'" ^'^ 
8i6. O. Hostii Trati, laLio 

smuato- tnlobo, lobia aequalibus ro- 
uiiir^ato-apiculntis, cnlr.ire liliiormi 
l.> "^' *f'"^i«siinuin exceilente; H^- 
""«S U. 7rtasck/r(c 50(1 huniillorj folia 

STi'^^T^' snporiora arct.- va-hi ^n, 
pica laxa, iiores miuores teneriorea, 
I>?rinuew »epalis obt.uM's, Jabio I ' 
-»1**^?,' /i^^care ovan'oiiue ltiJi"i^.«iijio 
%Tt ■ *^'''^i«"^- - Dalmatiai, \ S17, O. BraBcifortii BiVn 
labio IrJpfliiito , larin. lateralibiis !i- 
neari-oblougis, uiedia obovata majore 
frubemarpiiiata imnrtata, fepalis cb- 
fn^is, tab are illiiormi brarteas siiper- 
nnte, spica laxa, Hauc speciein noa 
Tidi, qinim O. quad rip unci (liu Biv, 
ab in. Sprengcl hue ducia, mfa 
qui'lf^m e maiiti'cl. Gussonii, cal- 
rnre brevi*5i»iorerr<Iat. rrat?codenttm 
biic duxerim iiifi illijis Jaljium -Pt 

OTniiis ilo« trair.olor esaei. — In Dai^ 
maticn nuch J^ctter^ I'l. bot. Zeit, 

fi3S. O. rubra J a c q. labio 
rbonibfto amplintn creiiulafo sepala . ISi, O. papih'onacea B. ^^Se 
1155. Spitbamat-f!-]>t:dalis, folia 6—8 
luajora basi njiproxiiuata laiireolata, 
carmiirnlato-rectirTnlaj In'a stiperiora 
abbreviatn arete vaginaiilia, bracteae 
mapiiao luombraitnreae rcseae, Wore* 
nia/ores nc omnimii praeocilentitun, 
amoene rubri Tipr\osi, labio porrecto 
rosea , (jiubu?=tlaTii subtrilobo, radia- 
tim TPitoso, mariiine crenaQ- Tenis nU- 
tornaut. — ^m ^iidlichcn Zitorale., in 
DulmaticJt: vmZara, Istrzcn, iu^ud- 
krain nach Scopolij im yerortesi^ 
schen , ai'f ireidejiUiizcti im 1f^aid$ 
del jlfantico, auf If^icscn um l^aJcg- {^ufsLrdem Ejre7TJj)Ji* • •■ >-— i—w 

der'hisel Capri und CrctUj immcr fur 

folgcnde crkaltm.) — Mai. Jun. 4 
?y< 839. O* papilionacea Z^ labio ibellifonai treoato <.: 4 «u±u ampliato ^...•, 

*. palis lGHi;iore, calf are subnlato stib- 
arcufito, foliis aeqiialiter distajitibas* 
jfiujch. Cent. J. t. 3.1 Sxrttbauiaea, 
siatilior, fclia in loto caule quiiifine> 
aDf^iiMiora, acuiiora., siiprenia arrte 
va^inantia, relicjim subnGtfualiter dis- 
tant]';!, palfiitl 1, !' - maximi, labium 
ilto praecedontis dup(o majns, latnis 
fjU'^m loDgiuH. ra'liato-ven ..m gro.?f=-e 
.'nMK\tHiii. Tv'oiiiu.^i lii.sp.'Lijicani et m— SI 

e it.iiiitam jilantam h«c d'""", px ains 
nim t«n'is nulla specinuua \idi, — Miirz. ApriU 2j. 
t X luhium cui^it.^_....s (JiaruTti antJura rubra, pclUnaria viridia!}: 
8iO. 0. coriopUora Z. labio flaU. ic belv. t. XXXltl. f. infer. JJaiiao: lariuiis oblirpie tn.ucalis, ia- 
rerahbns roHexis crPnuiatis, calnare 
OTario lUmidio brfuiorej sepaii* o\ a- 

^ couucitis, apiwLus libtria acttti*. 

■ . t. 122. Schk. U 271. Hat. 
124 OKCHlD£AE. Orclii*. Jlores cimices reaoleul, »oraia« fo*- 
ceaceales e meJio mbello, Ubium ru- 
Lro-puncUtum lobis cljIi.|netraBC«H« 
Ttrentjbiis, calcar roseiim. ^ ^i,/ 

A«««tn ff^iesert, bU in die Gchir^c,^ 
Jut. Jul. 4 ^ 

tnUdo, UMDia mc<na l.iteraiibus dui.lo 
JooSiore Unreolata, calcare oraWoTix 
Lreviore, aeiiaUs liioceolato-ncuuiinj*- 
ti5 commh*, npicilns lil^rij lateraii- 
ba« ciuargiiialw. Q, PuUinianu Spr, 
Egre-.a fpecaea ab *uclorilu« propter 
auract.ommissos redact.!, odorata. Tu- 
ber* apgustiora, m*gi4oUonKa, folia o.t 
•epaUmaiginieracumiuata. Tr** hnl.f o 

f0Jn»afi,I«l,ucta«: .. O.cassidea M!i. 

flonbiuUxioril>ii*,j,flnidior."bus. b. O. 
fragrans I^ollin. flor, densi'ssimJ?, 
8*tarate rubnj iii»giiit. illonim prae- 
c«aenti». c. grnndifiora florib. (lensi« 
ttaioriba..— ^^/•t;.^cj,„^ T'^/^*'« «. 
^fihohtn a. /« Daimaticn t v» JTt t- 

dem 4. aufftuchUmiriesenzwUiken 
/;«5a Jmd dtr MUnduti^ dtrVari v, 

t y : ' , "^"^^ I' o I lift i gUichfaUs 
t^f HugcU in den oberiialicnisckcn 
rrovm^<fi. (c. znCalabrienu.^nulien, 
am Gar^aao: Sicbcr.) ~ Mw. 4 

842, O, nstulala Z. labJo tri- 
partito, iarmn. ?in.-arib»is p«ncUto- 
6ra„ri», i„f.a.a bip?iHita, clyribus 
ecectjg acmj5, ov«r,o caksruDcinatum 

t^ailL par. t. 31, f, 35 ig //„// 
IS. Fl.D.lOi. 5f«rm I. 12. i^ooi 

rona.i4. n.ht .L rm; vi. ic'-T. 

Smtlmm,if^ri-pedal,s el ulira, fo!U 

densa florp. m c.He minmu , cnVx 
saturate ruber iahmm .ti J- ^n,^ ^ 
rnUi^-. Tvi - * ""'"'n album pnncti< 
rubric. Mams t^Amf^ti fnit O. Co- 

cah« BurvvilUis. media L f^ &- JVfl/r, am T/arz, h, Hotel, yiaruu, 
umctit dc9 HheinfnlU am linltm Vfir 
an sonnift^n ^nhoken: Vicfb,; toll 
audi 6ri L^,,ich wachsen; im yUaf 
Hnhchcn , Como und in riemonU — 
Mai. 2|. 

*)"(• fi-J4, O, acuminata Peff' 
labio trifido laciuii* lateralibua hrevi- 
bus oblique Irnnrafi* , in^^dia rfrombtft 

^ubomargiuata, ^ffjialis filiformi - en*- 
pidati.* , bra» teit OTariuiii exco'leflti- 
bus. li. Reg. I9i2. O. laeUa Foir. 
Vix spitbaniflpa, folia OTali-obloBg« 
<:ii>ipidata, tiiii% S|. 'minibua obtnHf 
jpicA den.^a, bracleac et tlore* alfji* 
labium ikcrmt^btno— puactataui noa <^^ 
riiUluaj, Confiiuditur cum O. vnrii- 
^attt caifit pt.itiirAni rof-^rt, labii«» 
potius et brarteae ad O. longcbractc9^ 
tarn earn ad.Itirnnt. — Stundortc unr 
Irr dtn fur O.viiriegata imSuden w^ 
gcgcbcncn zuskhcm, mcineExemjat^t 
sind von di-n Bulcuren, aus Calabrit^ 
und Crtia. — Ajiril. 4- 

•X- 841. O. uutliLlatifoliftSiV' 
Bern, labio tripartite laciiiiis Iweari- 

an;rnsti« elongatw acuti«, intermff^* 
cruribns lanceolrttis paraJIelia, «ej<ab* 
couuKTeutibu$ cnspidatia, bractei* cal- 
tan-.jueoTariumdiuudiiim longiSj^*^"^ 
laiireolalisuudiilftiis. Jf, BcrH.ll'*-^ 
Co L ernbr. 11.9. Q. ceic.mtk, ejrprfu 
lusit. Brcyn. Moris, s. l2.t.U. i.«' 
- O. iephrosanthns h. undulaiifoHa d» 
iit-g. 375. Sppries jam reteribns cog- 
iiita, receutiuribos iiUauste coniui* 

rit^s doc»ut. Spilbiniaea - dodraDtaltfi 
io{\,\ cxtmie njidnlata, ^qtc^ rinera*- 
r'-uti-lilaciiir, labium fiii^ulare a rc* 
Ii'(ni« oiunfiiorerr- ' - =, ^(lExcmpi^ 
aus Portu-nU^ Siciluu, Slkupd.) ^i*' 
moTit? — Mavz. 4 

S4e. O. tepbfosanlliO* ^''^' 
Ubio tripnrtito i.iciiiii? liueari-ang^u*' 
timinia eionpatis anitis, iutenne*"* 
cruribim divenif-iil'* 111 ilfi^urii i»'"*^ ianreoiata breve c«5i>iJata decres- 
Jf^eidiin^au; in^rankai, tSC en ccrcopith. c—r. Col, erphr, ^' j' 
Moris, s. i^r. 1. i>. f. 3. Vaili'^' 

31. f. 25. 20. Scgu, t. 13. f. 9- ^' 
militaris €. Zirt*?. O. simiaVcl- 
O. z.oophora ThuiU. Sj.ifhamaPa- 
pedaliF, ffilia parva, i.uiroolata, piaB<>» 
bracteao brevi^c.ma*, Horefi laxe spJ^ 
(.iti colbi*: ex albi(!o rnbt*Iio , f^re </• 
militaris, aed ex omiii p.irte teii«^' 
xui, miuores, etiam eepala puiittat3i f 4 ORCHIDEAE. Orcliis^ 

F 

lab, apiciLuS lacluinmin lonsi^fimis 

parpnreis, — lidufig aufil^aldhu«^dn 
urn St. .Ambrogio unit V OspidaldtOt 
auf J F'eidcpl uti.cn um J\Tcti'^o h. J^a- 
^fggio t in Verona dcr Vorta del Pah' o 
• gf^i^cnuber in Griiheny vicihicKt hicr u. 
da im Sadin von D^uiscFdand, {Ei— I 
fti^c tuidcrc ^ngahcn ^ t. J/, in dcr I 
SchiKiZy licfern nur O, niilitaris, von 
franr-iisischcnOri^inulcn also sclir itr- 
•thkden.) — A^irit^ Mai*. 2|. 

Bit. O* galcata Zam, InLJo 
tnpartito pnnrtato, laciniis remoiis, 
^aseos lincnribus divergeiilihns, api- 
cis breribns divcvricatis, cnlcnre brnc- 
teiequrt OTario dmiiilio lougioribua. 
^Qill. t. 31. f. 23. 23. 24? O. mi- 
V*U:fops. ThuilL O.Simit^ 6, to is, 
O, signiyera T'^estf lutormeJIa in- 
ter O. varicgatam ct Simiamj amalo- 
rihns si j>Uret Iiybrida i pednlis, folia 
iflfpriora oblonpa, in ngstr.i acumina- 
ta, siiprema rit!pre5sa, fpica Lre\is 
dtiiisifsimn , fl. uin^niiutline O. varic- 
giiiac, cincreorrn.'Pi, sepaU longe- 
j^ifpi ^.ita, liliH lobi po£tici If^jiuea, 
iineares , ftntici Lreye sccnriforines 
bi-tritfentari, brartene et calr-i^r lon- 

g«oresaciupraeceJeufe> fere O^varif 

fatac, relifina illius. — Kahlmherg 6. 
^icn: Heynhold, — Mai. 1^ 

S-t8. O, militaris Z- laln'o tri- 
tftrtito piuictato-scabro, laciiiiis li- 
nenii - obtmigis remotio, iiitermo<)xa 
Oiituse biiicia cnm Tnnrrone iuterjocfo, 
eepah's acutJs cojinivetiliLiis , calcare 
Siibiiicurvo ovan'o iilus tluplo tr^- 
yiore, Lractois brevU^lmrs. Mali. 
»c. lulr. t. XXYII. eimstr. J^aiU^ 
par. J. u. f. -n. JcTT. Jn. rar. S9S. 
av. Bot; 310. Eiipl.Kot. 1S73. O.ga- 
l^ ct alia cincrcis Bauh, ex Linn, 
y. cincr^a Sui. Petlalis , robii^tioVj 
foha ovalia, spica antpyraniiilata, flo- 
>efi e ciuereo lilasceules, labii pmifta 
«^rmc8ijin. — ^uf Berguie durcJi 
o«« gmixc Gehiety im Sudcn huufgcr. 
i^us dcr Schireiz oft aU Simia V<7- 

S€Tui<i,) -. April. Mai. 4 I 125 I |.^*^*. ^' Tiybrida 7i Cnningh, 
labio tripartite "pimctato-scabro , lari- 
nii? reuiotis liueanbus mnrj-one iiiter- 
ttipdto oloiipalo rellt-np, c ■ ne recto. 
y- fusca Florist, plurr. 5lal«ra et co- 
lore iiuir , parliuni conformatioue O. 
militan proxijna, forsan hybrida spe— 
JiesT Sepala lanteolata nee ovato- 
laiireoiata, majcra no Imjus, fxtns 
pallidiora, n^'HlHTuam cin i, labiiLni 

nunus, sepaUi yix lonsiaa, lobi aa- it ;:n5ti5Siiri. Sppcimina rl. aurlori* uon 
Vrdi, sed plantft O, militari et fuscat 
intermr^dia , ab omuibiis illis absrjne 
dubio pro O.fusca snmtam qni iitram- 
q«0 conjnniiere yoktnt, saepius Ic^ 
et Diiper curntius exaiuiuatam 5rpara- 
\i, diff^rt au!»'m a suppradescriplion;? 
labio lonpe exserto » <l"o^ iiiprim|» 
ue»*T080-liiieatuin pst. — Jluf ualdt~- 
gm Kalichugrht Ut HrHnsfer, die meir- 
nigf auf Ikrgytrifscn auf l\ulkbod*:n in 
Tkuringcn, Jiohinen, — Mai. Juai. 2|. 

630. O. vxor xr I CO. J acq, !»»;- 
bio trifido puuntalo , laciniis brevw- 
bu« obtusis, media subrotimda am- 
nljissiina emargiiiata dentata, sopalfe 
nciitis roninVentibns. J a c (/. ic. r, t, 
182, O. rniliiaris Sm. Kngl. I5ot. t, 
Iti. Pedalis et ultra, folia basi ap- 
proxim.ita, flores laxi , pepala Tid- 
dula pwrpiireo- (Striata, petala n)bid« . 
paliide rubro-pMnr.iata, — .Aufl7er- 
wiiscn J irt Eichcmviildern im Konit: 
grtitzer Krdse in Jinhment uirrc; r- 
siimmaid uus dcr Schiiei^ von St. 
Julim bci Gcncie auf dcr Sirafse iiach • 
Chambery: V. Charp. und bH Laur- 
sanne: u- Char p e n tier, — Mai. 

R5X, O, fuse a J acq* l*"^p *^^" 
partito puuctato-scabro, laciniis ap-^ 
proximatis, lateralibus oblongis, in- 
termedia late obcordrtta crenata , mir- 
cronata, ovario calrar rectinsculnni 
brrtctea.c<pie tvJj I'lm lonpo , caJycibna 
obtiisiusnilift couniveutibus. -J acq. 
ftustr- 307. Sturm ^l. O- wiHiari-a 
Scop. Orch. etc: Hall. ic. l»«iW. ^ 

XXX. l\iU- f' 27. 2S. JJIprdalia 

et nltra, folia ovitli-oblois^a basi ap- 
proxJmata, spica densa, sepala SQta- 
rate atrorubrn, labium album punclis 
kerme^iitis Tarie cou^er^nin, sicca 
omniao Aisca vcl potius fuligiuosal 
dum O. hylrida rolorem 4;on&erTat 
L,a!>ii i;ircuiluS ali^iiiid variat, ictertluin 
■latmu est, cl. fig. b, d, e, f. ap. 
Sturm. — ^uF jncscn in Kalkgc- 
h^ricn: Kahhnberg vnd BisambCrg »* 
JT^xcn, inliohmcn, Thurin^en u.a.U, 
vorzH^lich im Sudcn, am Lilonile vMti 
in Obcritalicn, — Mai. Jum. 4 

832, O. lonribracleata Biv, 
Ubfo triparlito, latiuiis obtusis, late- 
raiibus antrorsum cur^ s, mtunr.e- 
dia cnnealo-obcordata absque dente, 
s.M>ali's obmsi&siiui*, cakare abbre- 
viito. bracteis Borem fcxGedeutibn*. 
Biv Bern, ^ic I. t. 4. O. Robert 

. ■... n r,.*^/._ fclia ovaba. iloK* I 126 OnCHlDEAE, Orchis, fix. riridi purpurucente*, l.iLio palli- | P/rmo/if , e'^/ liugcln ttm ^Usa* ^ f 
do Uuco juarghiato rubroniarulatu, — [ A[xrii> ^ 

h. iuhera jutlmaiijida ! SS3. O. RRmLiicin M £, tober. 
cand'ttiiy lahio finljjrittafu tt** bo, lobu 

nico ovarium nei|u.tiile (leoiis^Or fx-tuiliV 
obi * '(lis, cicl''iioriI»r.s r» " xi»j 
Lra " is luuiptudino flonim, foliif ob- 
Imigift. Jacy. a. t. iiy^. Jiaumg* 
l^i|if. ir. t. li. s^ . iliaiiM'*a et iitlra, 
foha oblonpA Arutu, spir.i itt-iifa brac- 
tt'n-«ft, floras f>i liroI'Miri* , Liliio Jrtyle 

iim mbro-puuflalo, nut in O- *«- 
carnaia /.• cum br.irtcij jtiirptir^i. 
Tiilipra liu;u$ minus lii&n jilpnio:que 
tflntiim canJat.i ; flomm odor i*anibu- 
CJTius. — ^uflicr^v i€.«n vom. Aorticn 
his zum Smien, — Mai. Juni. 2^ 

Si4. O. BomnnA Seh^ IMaur, 

lull. rn««l:iti«, Ubio obcoviiato sujuatu- 

trilobo > falnare cjliinTrw o ov>irio 
lon^iorft borixoiitali aiU lunite, fC- 

£rIi^ obtiisiuficulis folii* iim'nri 'ol>» 
>ii^!5. '' ■'trrcf^ceitlilms , bratvleii Itniiii— 
toiiiii.' ^ — nm. Seb, Maur. yj.Iiom, 

t. IX» U. hrUK'tidta et O. pJtcudo~ 

mmrnhucina. Ten. PraeceJt'ute teufci-iur 
iaxiorj foliifi praet^reft a7i»usti« , f!o- 
riliu* qiiiM'pi.im iiinjoHbuS, iiinrimifi liuii.-iri-JanrcoU*!*: O. anguitifoUa 
Lois, O, '• aricota Jtich. var.! t>. 
lon;*(firnetmia Sehm* /union O. «** 
rnosa Scht»» Dotlraalalis-pe^i* rO- tmstior . folJn I'l ijnuint' uUt*» 
cnl t a re *.*ti»rta , lifiLeimis p"-"ter iioribiis oUiruIoitrM et piiipii- 
r J et ab$<[iis duliio pa«sim cojifun— 
tfitnr. — (t^ont ISTontc nuovo^ aus Cu- 
luLricn: Ten.) (itnua. — Mai. 4 

655, O. - : c u I n t a /;. tub* |»ai- 
imlifitlis, labto pir.no lriJoI>o creiiii- 
lalo, h)hij uifttlio luinori acufo inl^Rio, 
pet'iba exterir 'us JivaritatU, iiite- 
rturiUnS couun-entttjus , 0Mv3-io calf^j- 
crliiHlracenm et i>ra« t^:^8aMbnoniiaiit«. 

fiooJ:^ Lon*!. H^. esregia: /{ cA A. 
pi, cril. YI, S72. Orch. etc, i^aill. 
I-,ir. t. 31. f. 9. 10. IJali. ic. heW. 
t. XXXI. Sft&Miu-liipetUlis el ultra, 
gracilis, folia oboTato-oUonfla rcnio- 
tn , fnpra n: l.-xtn raiius iiuma- 

cnlata, *pica oLion*a, flores palHfU' 
JilsfMu aut alUi. linei* artnali* Violn- 
c«9 maculisqu^t' uiterpii 

fi. ha lonj^e Taginniitin; tpica i'^ 1 
ijiiaai Iii|>oIIi(arif, inui.*^ calf.ixi* '>^' 
iiiimi iiiixiuin, i\uo iit lit prlala Utf- 
ralia exiini** n<Ucrn*lBijl." ir^aninti. 
In O, mufuli iinii ailsc^ndiint ^^-'1 rt- 
v-r.'-a «u»t, ^ ( <?lor olisfiir'S- — 

^uf^rQoru•ie9CH hit in tUeVir^e, vor- 
zU^lU'h im Annhn, im mitthm he- 
hi'tt uvit sUltwr u. spuUr ais 0. ««- 
jalis, iiUo mii O, niar.ul.ita, i» 
sUMichen unch zu untcrsuchctu {i\acit 
Si-fnr.-,^i'.ic?iCfi Ejrcmplarcn die '/wif* 

857-. O. Iiaemato'les ^f.^^! 

tub.nibus paln.atis, ^•'' ' .^"^^^'wrt 
crf'niilato, Jatt-ribus JeilexiSf ca»e«^ 
conico o>ario sex-alato breviorCt P^ 
talis )at*^rali!.u« atlscemloiitibu.S '"'^;" 

.l/«//. II. rtaii. 676. HaLi!» n'^' 
pracce<l, et E^ij, mt'tlium tencN ^\^ 

f]\\uh\x\mn pati-ut peJ miniiS ac st:'j'|^ 
tis , supra pl^^rxmiqufi ^n^niiuco-'^^'^^ 
r«l .; fl . ? parvM.ra. "I'^7 y*: 

r»i iinpuli f...x inmiprana rubi'S 'i ' » 

(jnae ttemtmi cn5|»a-autiteiiiato-f'"'^'' * iloreg leiG ultaitt. . 

Tfscsen U'ic vorige , chcfiJuUs 
htitffff* n\ <ht T J UUchcn genua Ubenifistimmena* 
Jun. Jiili. 2|. 

858. O. maj'alis ^cRi..*"^*f; 
bus palmatis, cuule (au^v.ttu^Min^/ 

fi^mlu^o, foliia (pb-niuHjue j"'y""**';;g' 

ovaii-iavu;*;*)!.!*!* pntentilus, braf''?.^ 
flore iongioribjM, ovario ff»ltar ^"^ -^ 
rum exe«iUnlc , labio orbioulato H 

iido crpmilato, fetalis Inleralib"? ^Y 
-rer*i5. JUAi. tJi. crit. VI.7T0 OrfA- 

etc. Hall. io. b.-lv. t. XXI- '^'^^'y' 
lalifolia Sturm il. 7. DoOvaiit^ii^ 
pedalis, robusia, sed inunis Ptrirta iw- 
O. lutifolia, Iminiliura eerie speci- 
uui>a snbilexHOsa, satunto virens, io"^ 

, , , , , -r — "• — oralia aut aiigu»tiara Jaiir«f^ol»*aj j'^^ 

iK€hb, pi, Wit. VI, 769. A^or, foi. ruiu*i«e conilueutoi' ui-^rdit^^ '^'^'''* .^i^/ ^ , . tiiterpicti. 

JValdwUscji. — Juni. Jyli. 2j. 

6^6. O. iatifolia Z, tiaienlms 
paXmatia rectis, raule fi^ttuloso, foliis 
loiige iaT<.-.jue vauiiiantiU«s*^rer.to-pa- 
tHhs, brncteis f! Joi _ fbufi, ca!- 
care ovariQ br*?rw.e, faUio obeoletft 
nlobo, p^ttali^s lal^ralibu* patenti a^l- 
-eudenlibus maciUatis. FK rtan. 2Ge. h I % Orchis. OHCHIDEAE. 127 ff'icn. longioT y 5—4 polUcflTis, floras 
purpiireinut jilariiii, majcree ac jiraf:— 
cet^Tiiuim. — ^itf SitntpfiHcscn f die 

frrruinste pjtd fiUh:.£iii^ste ^rt, — 
tat. Juni. ^. 

859. O. r. r n e n t ft Rtx* 1M>io 
ovato siiljconlato crtimlato sojiaiis 
erecliS| ovario calcar conicuiii Fupcr— 
a»te, bracteis llorPui apmiaiilihii5. 
JCoc/W. Ijanu, t. I. i. 1. Tnbera 3—4 fula, cuttl. fi— 'ft ijoUIf, 2 — 12 Corws, 
Hstulosusj fol. JnT". liinc. obtueui.friiLi, 
siii>. lln. lane, onnna jmrp. inacniata, 
epinn laxa , bract. ciru*^iitae OTario 
teitia parte longiores, iios imicoloT 
}iMr|nire»5, Inb- e basi cuTiPato-rpiiw 
iornift , intepPrriwiini, — In der fufif- 
icn lUgion tics Ucrgcfi Sarko in t /t- 
>r(trn^'hcsofidcrs am TVnsserfaUe dcs 
Ihichcs Schis, sdtcn; HochcL — 
Juli, Aug. 2J. CLXXXI\ 1> b. O^jbrytleae ; jtcrUmiluQ eeaJcaraiO r «al6 corolUic roimireiili innnitbens, labium foiifnto-tlil.ilatnm purrc-c' 
clu«nm. rofiinaria Iiori7ouia]i.iltiii:ilii'JMi-ililer bil.iiiipH.ila {siplnretfn 
R*^»silia, i'ariiiosa, ojm-ituIo tertn, elantloU juucla. Ovarium obllqii Tubera o\ato -oblousa, tiii'io caiili laleralia, 
aptA satis. — 

860, Sp, antumnalie Tlich, 
ttiberibns latemn) 

UlUJi. — 

Gyrosiachys £*ers, noij 
9Jyirali^ Swnrz. Saiyrium s^nmle 
"offm, S|iitbnni;tea, piaiirKcrt^iis 
•ttperne pubesctns, ilorfs aibi, labium 
creiinluni, bnsi tIi&t:o(jue iHHd.*, — 
-^n somiiitcn Triflcn ind Anhnlicn in 
iCiincm Grase, — An:;. Sept. 4 

fefil. S p. aestivalis Hich. 
"Ibis cylmJrico-eloBgatis, foliiscaii- 

ClXXXV. A r e r a s. R. Br, buim lino^ri-tripartihim, lacjuia media biiiila. 
fubera integra, syiicx couden^ata. Quasi Hit liiiis RDi^jisiP-IaiirpoInfis erecfo-pf.tn- 
lis , ?pira iaxa. ilchh. pK crit. II, 
S37. Ofi/iry-s spiralis UalL ic, bftlr, 
t. XLI. Ofchiusir. acstivurn jXTich, 
j:«*H. t. -iB. f. 2. O. aestivalis Zarn^ 
jVcflttia itcsti'valis Dec. Dodrautali* 
et terf^ ptMlalis, ^ravilioT, lafte yw- 
reiis. ^labrior, flores albi ma^ia Ais- 
sitij labium ro1tmdo-?patlmlut«m CT*- 
nalnni basi Ttii'le. — ^ijf feucTiUn 
JJ^iescn und Triflen im sutUichefi 0»~ 
bide J am Litorale ^ in Oheritalicn, 
PitrTiorttj dcr sadlichen Schivci:: t Ty~ 
roly his Jf^ariember^. — Jiil. Aug. 4 

Ohnhorn, CaL fomicatufi. Cor, Is.'^ 

Siigma ?\ipt?rn? siiraatxim. — • mani onl&Muin ecalcaratnin i? 662. --- A. autbropophora 7J. I !oni;a Iaxin5cula, flores e riritK pnr- 
f?!-. bulbia subroUviulis, cmile foliogo, pwrasceutes ioeiidi^, sej.ala ovata coa-- 
Ja[nolob(>liiu;ari tririnrtilo,i«eflio eloTi- gato birulo, Ophrys anthrovopJwrn 
J^in. tngl. Rot. t. 29. FJ. I>. 103. 
o^tyn'um tmthr opof/hora V e r s^ Arack- 
.nilcs anthropophnra Ilaffm, Zoro- 
SlOfsumanthroiiophorum Jfkich. Orch, <*'c. Hall. 
daU ir. belv. t. XXIII. Pe- 

. folia b'tjci approxiiuata laucf^o- 
aj cauliuuinuuicvun, Ta^i»nus, spica 

CLXXXYT. Cliamaere lat: mTentia , labinm elongaluin peiulnlu 
aiig^iMmii. — yfiif nassen Tf-'^alduiescn 
im iuiilichcii Gcbiett^ Ungarn , im 
J^eroTtesi-^chcfiy S. J\funino b. ComOf 

in ricmonty dcr gitdlicfien SchndZy 

angchiich in Sclttininn lei Ohtnxcilf 

Jiti Dii-lrick im Luxcmhurgschm, -~ 
Mfli» Jmii. 2|, ■. — --v»i. ^uamaerepes. Spr. Erd-OrcTie, Cah iomct^ 
*"». Cor. labium trilobiim, Follirujria aisiinrla. Stigmti SKpei-ne produrtnxa 
«ftium. — Tnbera rotundftta. — Chumaeorchis C. Uauh. et Parkins. 
^f^am«rchls lit ch. contra lin^uain. -^ "Hi ^ 
-^' ' flip £,. iJrit:i7. -viiid. t. ^- 

i. iSnt. Cab, U8S. Oi^o/iitf 
^- ^ Xi/J. SatvriuTTi al]>inu7n Fcr». 

•"^'^maris, i\ilia plura Imeaiia radioi approxima.t.1, florea pauci cerniu , 
reate*. Jabio flaro, lobo medio r— 

^//MTi 771 Oeftrcich, ^..-.^urg, iy^^^i- 

dcm J^r. Ccnis, -• Jw^^- — -c* ^ 128 
XlTTll ORCHIDEAE* 

... p Ii r y 6, Z. hagv^uTS^ CuJ. pM'^ns. Cor. U^» f<"J^- 
^nthera ro^lratn. I'ollinctria di^tincla, eoruni slaDtlniae ciiciillii distinctly inciuja*^, Sti$inft 8'cponie sinuatuxzi 
fioves pnnci^ J^xi, caulis fotiosns. •— Tubera rotunilata, iniegra, S64. O. lot^a Cav. la!>io tWIo- 
bo lobo medio iiroducticre rotHn<!ato- 
emarginato mutico, sejialis ]ate ora- 
'i^5 jietalis fi*^pftrinnbus miuutis. Ca i'. 
ic, IT. t. 160. 7,*/r. Bern. fir. II. f l»to-coruicntalis yitiosis. Orch. f^~ 

ciflora Hall. ic. heJv. t. S-XH- '• 

2.3. O. ^rachnilcs Schl. ct TA<im» 

O. craf^roni/era oeo, 

0. (^'^ o|iiiiinmnca-neii«iia9 *wij» ..' 

olitiisiiisnila alLidn meriin Tirub-u- 
ueata, pplala reToJHtocormLuJM'^naTO 

aut rincr^o-villosnj Iibiuui terrn2i- 
<iue conii' ulo nunltf Galcnpsis ret^"» — — .._.„. „ — „*,,.. ^.. . ^*. I r*f»t, pi, iioiv. V ^'••'- 

«. 5. Hook. <^xot. Fl. t. 10. Spitlia- Ll/aur. cent. XIII. I. H. 
maca, laxe flexuosa, folia ornlia, ilo- , O. ejtaiiuta Ten. ab ip^o. -■ -, 
Tea 2 — 4, ravins plures , rftlric tuI- J «i/fa S/ci-. O. f/y^ffu/n^o -K'C^- ^^^f ' 
dis, corclla iIaTi*sij«a, labium disco j S|.iilinmaea-peilnljs, folia laiiceoJa") 

©Monno coccxu^o basi albo-rallo»o, — 
- u^nf irocincn Jl^ivstn um JS'izza* — 
Ai>ril. Mai. 4 

865. O. ilyotle* J acq. Inlno 
oJjorato liipartito, laduHs lateralibn.s 
-liueari-lanceclalis, m. ilJii lon^ior^' 
oblo/iga excisa. lingi sua himanilata, 
calycis j>ate«tis fulioiis exterioribiis 
lanceplatis obtiisTs j itelalis stiperion- 
l»u« Uneari-filiformibus xix ex^ftitis. 
Jacq, ic. r. t. 1S4. Sturm X. 40. 
Onft. muscifcrn Smiih. Eui^l. B. 'B4. 
Hook, Xon<l. 31. Orchis mu^cnria 
Scop. Orch. ynuscifiora Hall. ic. 
heir, t. XXiy. ^ravhrutes 7fy us ciflora 
HoffTn. bpitiiauiaea-pedaUs 3— JO 
flora J calyx Tiri;li glaHrescens, ror. 
atroTiolacea , marnU laTni ex albi.To- 
rubelia, stam''n loseum, stigma viHtle. 
— ^n sonnigen sraH^cn ^-fnhdhen in 
lierggegendcn, vortu^ficK im sudlichtn 
unci mittUrn Gebicte, — Mai. Jim, 2j. 

S66 O. Bertolonii Mor'eti. 
laUo obrjvaio apice breve triiobo tU- autf»in pictTirn rjiiiMrinniu variat. / « : 
pMah's sxiperioribttS ftsplauato-awfj^ 
culntis breTiovibi!?, Inbio dunore uni ijtitiibi^ WlC>H-r«iw^..;rj **---- "- I'll— 

colore ra.lialo-T>eri-o?o, calyce Xi^ 
cino: O. tremifcia '5/ 51'.? T"^ ,- 
Bo«/(i"-f7i Hus^ln dcs suJi. ^^f^^r'L 
Duimnticn um Zara, bdSaukxnJ'' 
Oegciid von Trlesty in Ohcntahf^' 

mit der Var, — Mai. 4 

6fiS. O. brachyotne ^^^\^ 

bio fuscQ-TiUoso obovato inaiigui^^ 
s-ubtriloljo' apice appCBtliculato , ni 
sine exteriori eros^e dentato, P . -_ 
lanceolftta obt«sa , pH.ila supenora 
Iiiu'aria, stamen aeqaantia, bu/us an- 
thera rostro brevi pcriecto, labium 
calycem fere sesqii.iongnm, atroviola- 
reiim. inac.,!a ex iivido Bi^ricaute. « 
«?n Cr^uc5/5cAcrt, «,« //V^r,; t/^r Tor- 

*o;mCr>eri07rfl>:-3/orftn, i,;7z 0=^^,^ 
jn Dalmatzjn: v. irdd^n, umBia- 

^''o ^n Tstncn nach liinsoU — 

cbcTato^-tnanguian ^Uoso s^blriio- 
Lo, lobi5 baseos S'^micordati* coruu- 
tu, medio maximo retuso apire ap- 

peudiciuato-mflexo, petalis iuperio- 


nerara leiis anritiuam i^ick-^-;-- .. 
iniitari nen.iif . - ^^/ //^;^f^« ** ^^ 
naat von Heynhold erhattift' Mui. 4 

8e<>. O. apifera ^i^f.^'Xrl 
Tilloso triiobo, lobi« laterflJibo* ^\ 
Tib»s oMoiigis, mfdio obovafo ai^^^ 
subiTlato - appeiidiculato deiiexo , 
paiis *'lliplicis oblti&is, petMiS J«°^^. 
iifis TiUosi.^ stamine dimidio ^ " 
■xiiiws, aotberae rostro elongMo *i*y* . 
sigmoideo. fjrck. fuc!^- -f " . 

hc)T, t. XXIT. f. *. '•'«''^V'^,.j 
f. 9. eti. EbU. Bot. 3.S5. i^^^"^^''';^.'' 
Diet. sc. natrcab. 1. Pedali"* et ^i*^^» 
reUiiiiia robuetior, fiore=J— lOj JH'^fc'''* 30. ( r 


r f Opiirys, 

t 

Siipen'ora lanreolalo-lincaria siipfrt^e 
viUusa, brevia, lahiiiin jiiaxiiiiuiu Jo- 
bis iaferaULns giliM^i'jufi IVrrupiuf i?, 
ceienim e cinernsrejile lutosrens ele- 
g'TUt«r lutoolis iiueis traiiSTf *^i>is pii.- 
tHiii} fit.iuicn innjus ac iu rclifjiiis, \i~ 
t*Je, iu sirro ijlgre^cons, anllifrae 
tantniu Ijucfis ilnris ; rosiro solo elon- 
RMo aplce innm 0, denurm si^mci^loo, 
iJi iconft lajiieii nnn bexie ex^u'ei^sf), 
e* apjientiiciilo Jtilexo diiiliii^iiru<la 
specie?, — _^« so/tfi?';^c72 Ifaldhuf^k-ht 
ifi DtUmaiun : v. Tf^cliicn, Isirini 
onSaule: lieynhold, im I'crone- 
sjscbat , u?n rttviti , im Gc/iucsiscfun 
i^id in der sudUcJun Schfciz umlitx, 

870. O, ftracLnites Hoffm. 
laij»o viUoeo tiilcLo, loljo medio ol>- 

ovalo^ ajiice apppmlirulato incurvo, 
fepMis oblongis obtusis, petalis luu- 
ceolatis lireviV^simrs gTabris. B. Mne. 
^'l^. {Jrchis arachnilcs Scop. O. 
Judfiora Hall. ic. luAy. t, XXIV. 

Vn^T"^" ^' ^''^'1- rifcrifis Vaill. i. 
JO- f. 10— IJ. Dodranlalis-pednl/s, 
llores i — 4 vt^inoliusnili , calrx ro- 
eeiis Tindi-viH.'Hiis, ppt.ila fnpen'ora 
^osoa, glabra, stamon vix aiiiiidiuin 
««g"aiitia, Jab. airovioUceum iuiigi- 
aosuiij, macula qiiafhaia ^ivl^i iumu- 
"5^16 tiibus ilavia pukbre putuin, 
JEf^i/"'"* viridis. ^ ^/i sQtmigcn 

- /J , «''^" ' ^'^^tncr (lis midcrc ; rtm 
*^^ii<hen Litorulei in Oh cHf alien u. 

^^sudlUhen Schueiz , un-^chiich hci 
'> ii7i uixd hci Diclricl' im Lua-cm- 
f>^rgs^-hai. ^ Mai. Jttni. 2}. 

. **'*. 0. afanift'ra 5m. labio 

cmereo - ^ 1 1! oso obo^Mo - i^ubrotimilo 
iituris bjni« p.-ivftUeUs © basi, . .ri*, 
sepahj Iftjjccolatu* obtufi'^. pct.ilis su- 

feiionbua oblongis gl^^ns stattiiiie 

^^?^^VXII, S e r a p i rt s. Z. 

^ ^or. labuuo trilobnm, lobi bnsila 

" ^i**** ^'sU^ahis pejidiilus^ in oniuibus 

tnera cnspidata. Stigma toiiravum. - 

8.3. S. L i n^n a Sm. floribuB 

rp'?^'^*! labii lobo iupdio ovato-lau— 

?^»Moaepenf]enlcaMiio, brart'^ij flore 
of^Tionbiss, fol. omnibus pat<*«|ibHfi 

^escenlibns. Orchis lAn-na Scop, 
"^'^^eborine Lingitct Pers. Orc^if wa- 
"■pphj'i^a Col. cphr, I. t. 321. Mo- 
p'f- 8. 12. t. 14. f, 21, KouC.'J).rr55. 
«;^iman&_5pitbaMiaea, foHa .^ubii»--a- 
'*.«ut lauceclata pateatia, fiores in OnCIIIDEAE, 129 I ?i.n£!ioribnP- Oic^- fucum reftrcns 
VaiiL U 31. f- 15. 16. E«?l. Kot. *. 
G.J. ^raihnitcs fucifcni Hoffm. O, 
fucifora Curt. Lontl. 6T. Hall. ic. 
heir. t. XXIV. f. 5, Spitljaiuaea- 
pu dill is , Horcs 2 — S quidtjiiaiu iuint>- 
res, cahx albovirens, petala ilavo- 
>ireiilia ,' labium cinL-reo -luseulum, 
versus niarpiuein flaviraiis, lilnra*^ 
caruoo-pnllidaP, niititcra roMro bre- 
rissimo, nigricans biirds flavis, In 
yiyo iolum glauion viride. 7''«r. lim- 
hufa Lindl. J?. J^e?. U97. suarula 
di.«ri Sinuata limbata anlire bilobauie- 
ilio ocellata pftalis ciliclalis , (pi. ro- 
niaua). — Maer ia »talu sirco f^epah* 
aiiEUSte Janf eolatis pla bn> et rojtro am- 
tii;o agno&i itur. — ^-lufpuchUnTT^ahf- 
iviescn in Jicr^^rucndai im sUdlichen 
und mitthrn GcOicte , bis Thurin»cn. 
•~- Mai, Juui. 2^ 

872. O. strata Zindl, labio ni- 
gro-villoso obrov(Ulo inappeudiculato 
Tal(!fl bisibbo50, Uisro pnralieJe aia- 
brF-que b.Iilurato, petalis guperioribiia 
obloiigis stauien ae([uaiitibn? pu!)ernii« 
ait.oloribng, B. Reg. 10S7. Statura 
praecedi^nlis', labii gibb<^ra multo lua- 
J.-ra, vilbx^itas atra, lllnrae i-oenilpae 
aibtiuarjiinalaftj^pelala superior* oli- 
racea, calyx Jaote \iroiis ut stani^Ji, 

Liioralcy inlstrien: Hpjt. Horrt' 
schuch. — April. 4 

Ohs. Specimina restant inprnnis 9 
liloiaiij male sictata iio.c defjmPniTa, 
gemis<iu<^ pulriierrininm in MniverstuBl 
n Florislis coUectOribuscjueinal^ trac- 
tatur, ita non *Ii(bit,-rmii5 fl">n et aliae 
speries, quas ex Italia au^li-nli, GalLa 
et JuusiJaiu* possidi^mus , etiam intra 
nosiros iin^'S foreiil legeudae, hx ma- 
fori solertirt coUectore« in eas uifj^u- 
rcre velint. Scrapie. Col. rMcnIlafo - fontJ. "!. 

res aiuiailato-ererli, mT'dms max- 

tli*co pilosum , baei Liralln«:iini. ^«- 

- Tiibcra ro1an<lata, caulis ioliosiw. — 

apire approximati siibcflpi^ati, brac- 
t<-ae oiin caKce ex brtn.n^'^ vi"T*^- 
rasceiites, Jab. ii>r.^mafnui '_U?^^ ra- 
cliato flaTO--viieKte. — fn l\emont «. Tr^Fnaul u. a,0- auch in d^ <^^'",^ 

irlTorcn die JS^e^nph're von ^'^r";^* 
ion Siebtr am Gnrguna u.. vi Crtfrt 11 # * ISO ORCHIDEAE, fctammeU, go irie die von uns in dcr 
1. jLii^itnii. exaicc. au^ -^ebcncn.) ^ 
Ai^rll. Mai, 4 - -* ' 

£:.. S. cordigcra X, floriljns 
porrectis, Inbii loI*o medio nmxiIi#JPirao 
conlato-arumiuato, Ur.-^ctoU ralycpin 
»ubae^UftntiXu», folu« ««prPini* ad- 
^ves^u. Hcileh. cordiiicta S c h. Ma u r. 
nroilr, Fl Rom. t. X. PodaU«, ro- 
Ijustior, totia d»5U«cle decre^rentia 
Uorea 8 — 12 in s^u-a dcnga approxi- 
«nata,maxnm;l>rarie.iecinereo-rur>f'n- 
t'^-ut calpc, lab. atro-ruben-s hm,,. u- 
!.« satnralionbHs. — ^uf JiugeU im 
Genursischrn. {Mclnc r cmphfre sind 
miS dcm sudiichen Italitn und aus 
Forfugal,) — ApriL Mai. 4 

873. 5. lonfripetala Polltn. 
flonbiis er^ctis tabi{ lobo mfdio Un- 
eeolalo-armnijiato, brarteis ilore lon- 

fiionbnBjfoUiscTnnibnspatentibuJSSiib- 
«eqn*I»bas. UcUJ.orine longipeiaia 
Seh Maur prod, vCliom. 
t 10. i. I, r*«. ri. Kenp. t. 

i. vu .sa, folia Ute-lauc'^olata fin*^ 
tnlerraisstone iu bract ...r.xlmas bi- 

poIluRrtsincomamapproximatistraiis- 
em.tm, nar« phntae superior cam 
tracleis flonbnsrjuft mi-noriI,us e ru- 
Lro yoUBcpns, Ubitrm raW^ pflosum. 
-- //B f^eroncscschai auf feu^hten 
Jr^iesemcm l^eschi^a , Zazi/e , l^a- 
Ic^gio, Manioiy und hci Ta^Uuferm. Serapias, iianl*c7tat, dann auf saJzi^en TT^iestn 
um Saulc hci Triisi : Hcynhol** 
ihicrher auch S. rordJ-ora Sict. tot 
Murtfrfdonitt,) — Mai. 4 

S7G. S. oxv^Iottis Jf, flori- 
tins arrectis, labii lobo medio OTato- 
ian ^ 7alo arnnini.ito , brn *s fl<^r« 
longioribiis, foiiis Fupreinis adpreseifc 
Petiv, pazoph. X.lZH, i,i>. cor. ftHj": 
f. 5. 5- Umcifcru St, ^nt. ngeii f- ^» 
•S. cordigertt var, Inrt'npetaht Lii*'^^* 
B. Jleg. 1189. IV-daiiit strictn, f^J'* 
distiiicte dr ntta Inn ari-lmtc«<J- 

Jata , siiprt'inn adnrt^wa bracterfoiina> 
ilorea tli«tftiite«! bracleae mapi'aP * 
bnsi TiVidi mm ralvf*? -il ' tantw^ 
libnro Mol.vc ' , Inbu callits atfo- 
nibeus aJbo-Jimbat«», lobi sm'eriore* 
Iftbiintxonibt'ntes, jiicd.pf»<ltd»>5prae- 
luii^iis pnr^itiinifl raniis nlbens aut lii;- 
teolus (cj. ic. B. Rep.). — j^n sonmr- 
gen Hi.'/iU umGiiiua und an thnSa- 
linen bei Tricst; Hudolvhi; On^rner 
Ejcemplare aus Obcritaticii u/id «"^ 
dcm I\'€m,oJUafilsc7n:ji ,,ad JgnaM 
colles": Ten.) — Blai. 4 

et7- S. triloba rVV. la?>» ^^r 
bis tubaeqnalihus owuibns exserii* 
rotnndatifi unduiftto - crenali5. ^^'' 
frfl-in. it, t. li. f, I. rvrpufasc«a»j 
iolia litteari-lanrcolata, infenora 0'>- 
tuea^ »upcriora Tftgitta«<ia, bracte*^ 
oyarinm diiplum loiija, petala ^^F^ 
riora OTato-iicnin:'n'a|i59»niit exset**! 

lobia (fui:taflu^^^^^ ^"I^ra, labium ntrop»z-,ua-e»,n lob-s i. rarf/a: fasciculaia i aui repent ramotat •4. X-^'modoreae:jicna«f^,'o ca^flp-aiof 

t oi/arfo toriili: 
h 
tra&STer&e L'ariiiTB Labium. varitH*- 
iortnin. Sfi^W* laciiiiia a'mi, 'tfH.Ki''{''*^^^'" '^'^^'^°» I ^oliifera^, folia infenora obovata, 5^- 
«aro oyario duoidm T .. - ^'*"^,V caI- periora lan.:eolala, folium fiuprpmnW 

«M/(/a ^//. p"^ cJ!jJ_. • *• ,V''^^''* iuiiplr^ctt'iu; fpi«a condensara eloJis*" rrtrf. eonf,Utct H »1J ■ 1 V ',^''''^- f 1. 


frt Hiigcln um. Genua nach. Kil/taS* f OIVCHIDEAE, 131 t f ovarto non ioriilit 
r r li i z a. J\uj)p. Corallentvurx, J - _ „ Flares fp- 

Z,abium snbiriJobiim callogo — cauali— 
Cftulis ragfiurr. 
879. C. inTiata 7J. 7? r. siura |jaiici£or«, sepnlis nir,?noiibus deJIe- ot Inliii iigura rerert amoncanftm V, 
muliifioram JVult. pluia*!, Jonm U ^TS, V^tslis atuijs, labio obluugo. VII. »ctl nostra© radices non luiiim- 
ovensk. Bot. .'554. nut po^isiin.i aut»j>ec. *iui raiuo$aej i?ec vaginae spirae ot>- 
tivstmcta. Ophrys Crymliorr/iitit Lin, proximatae, n^^r jtotnin superiors ot»- -;,""-"■' \jpnrys \orauorrmx.ti i.^ n, 

*J. dan. 451. /i^ooA-. JLu»<l. l-J'?. Co- 

yatlorrMta IlalL ic. hdv. t. XLVIII. 
oimliamae.-v, «racili.*, caiilis iniru n*ft- 
Qnim Tagiuis quatiior nrc;r("=^'*ntiLu* 

^a, siiprcm.^ trij)olIunii'«, spica Ijxa 
Cores 5^8, rarijjsime plures ad 12, 
TindeSj vix fauc<! el Ai hibio albo, 
rimcto nno alterove inrarn«to. Cap 
eijlae eliij,soiMeae, penduJae. Proxim 
ridetiir C. t-c77ia i\'u f ^. — Var 
aiscolor JtchA. spfra'iiiullinor; 
pahsiji^.noribus deilcxis, petab 
"», labio obcordato. ^ 

CXCI. T. i ™ « ,1 ^ y ,1 ^,^ To urn, Z. ft a, pe- 
, -etalis RC.U- 
llabitu, colore proximafae, j\f*c poram 5up 
tiiSit) uec 6f|>Hla inieriora ereita, sed 
J labium timnmo iiliufiy^ lobi's Irr.'e: 9 
iiiimis »cnli.«: florM mmores jam in 
alaba^tris purpwrasceutes, labium al- 
bum xiiaciilis J»frmt!.«ini8 irre^ularll^r 
} lie turn. Vag'rtac f|uatuor eadeni ier% 
ougitudine ac praecedeutis at laxio— 
res, obtnsior^s , et pUitta in »u:co 
obpcarior, uoa iU pelluceBfi ac prad- 
cedens. Capsulas non riJi. — In 
fiuchten Bchaitigm Kadehvahlangcn 
tier hohercn Bcrggc^cndtn €chmnro~ 
izcnd. Die Var. in der Schivciz hei 
St. GuUcn: Stein. — Jul. Aug. 4 
sa. ^- i'olia in nostro ad vaginas reducta, lauiiya uiJJa, SSQ. L, aLortiTum 52/-. raule 
TSginato apliyUo, labio oboyato inte- 
gernmo, ralrrire sububito ovfirium ae- 
joMite Orc;«*« ahortlva Lin. J acq. 
»• t. 19i. Sturm X. 40. Serapias na** kZc^ • » "^ ' TJOJascens, ra^t- 
rtc ^-*5 Tirentes caulem sparsini cir- 

«attidaiit,sp,caelonoa<alaxifiora, brac- 
iJ virentes ovarium excednmt, ilorefl 
*psi *>JeTenedunciiUu lua^ni erectt. ex albo lilatcentes, labii liinl>o tjo- 
Uceo radiato. — ^uf Jl^^aldhiigeln, 
im Gebiischf in Ziiunen im sUdlichcn 
Gebict, z. B. in Ifngnrn im Pesihtr 
Comitat, am licrge S^}abQr b.Neuira 
im Comitat dieses JSameiis nncn v* 
Uechtritz, liurkcrsdorf b. t^icns 
Sauter^ dann in ganz Oheritalicnf 
TA-rurien, Piemnjit , in der sudlichen. 
SchwciJi bis Basel: 6ci QUbcrgt 
Grok, — ilai. Juui. 2). cicn G tZi. Epipacteae ; jterinntTtio cccJcaraio 

t ovaria iorfzfi: — **. vr o d y e r a. 7\. /?r. Goodyere. JFlorts »nb?esstle« »ecui«Ij. 
P^rrecti. Cii(>-a7 c.o«n{Tenti-pTi1i\Uis. Cor, p«t&la superiora erecta sppalo 

Tiasin bipartita, demum 

- , o**.-.«« y,^..„...x. .-^- Capsuia tri5ulca. - ElUzoana 

♦■epens, ftjUa petiolata suprenia Lracteiformia. — Gonogojui Z«. — 

fi«l. G. repens /?. i?,-. Ial>io En::!. Bot. 2S9. FI. D. SI?. J«c*3r, l^^nUsqoe lanr i - eolatis, foliis radical!— 

Taei"^**^^^-*^"'^^** reticnlatis, canle 

ginato floribiuqne sccundifi pulies— 

■?atibu.«, floak. FKEond. 144. JVeot- 

*m ri^ftj, 5y,^ Satyrium repcns Lin. pet. Hall. ic. heW, t. XXII. iTbi- 

26ma ramosum «rtirulafnm r*^pen», 

canlis *pitJ«»j»aens-pedaIis /rjii* >b- 

-f^ri-nnTiua 5—6 ovatis in petiolmn H*- 132 ORCHlDEAEd Goodyera. -1 dungcn (luf l\Toos vnd Baumnad^i'^i 

in Ehcnat, Ochirj^ett und VQral^ff^ 

liurch das ffan:.e GabUt /tier u» da* — 
Juli, Aug. 2^ lis, iu Tivo supeiue alliido - ffisci-itiji, 
enperioribus Lracteiforniil>ii.s ; gpica 
decresccns 2—3 pollicaiis, sptiiiidn 
deiisa, fiores ftlLi, — In IVadciuat- 

CXCIir. C e J) h a 1 a n t h e r a. Rich, CcpJt al aniJtere. . Floret 
fe&siles erectj. Cal* erectus coiiuireuti-pntuluji. Cor. crecfa, labiuu^ JJ'^" 

dio ntrliKjne iiirisiiDi fiib.irluiil.ttuin ^('iut.^Ii.-i anuilTlonP, .Sti;^ma tr-^pfr^ 
- TcifleiiTO. ^nihcra libera incumbfinti-precta , Tiollinrtria cvii'^Jric* '^'''^ 
liamala, pollen griknuloMiui. — Iiail, rej^tt- ns » fibrosa j epulis ioliosu5. •• 
Flore Liutodoro (juoelvimuiodo a/Tiuis. *— 

, Dorj-pliora: (J^os porrecfus jjctlens,) hih. hasiiformc rcffcxum Unas pa' 

rallelis 11 clcvaiis cn'sftttuntt jicUinurin rvcta: 
8fiC?. C. rubra Hjch. foliis ; infra folia 4 — 5 iin.JtinPrv-ia, nen'S ianc^olati^y t>rarteis ilore lonpioH- 
lius p laTjJo IinstJfornii arttoiinalo ex— 
*erto , ovario iniLesrPnte. Serapi'as 

rubra Lin. En^K Bot. 437. Fl. D, 
345. Hall, ic. helv. t. XL VI. Epi- 
7>frctis rubra Sw, Pedatls et ultra, 
nexuo&ftj va^nae tres remotaej laxae i( a puufS rimariLS ; SOl I ceii5, I bractent- fobareae, 
flor.^s saturate per- 
slcfni/lalmim aibidum, margine pur-- 
l>ur(i!:r**ns, crislis parallelis /,'^"i^j"r 
.linalibus uuJiib-itis iiavuli's Jfos Ijrfi 

hnhen in Jicrgiraldcrn, — Jul. Aug' ^ 1>. Ceplialaatliera : generis charactirts genuinit S SSi. C. ensi'folfa Hich. folils 

lanceolatis ar^uninatis &ubdi*tJriiis, 
IiTOCfeis brevjssiniis FuLnT.itis j l.ibio 
obirtso iiicltiso, ovario slaljro. Seru- 
ras ensifoh'a Jlolh. FnijU Bot. 49^^. 
chic, t. 274, 5. {irandifiora T?. Lin. 
FI. r>. 506. .S. lofigifoliu Scop. S, 
Xij^hophyllum Lin. suiipl. Ejiipttctis 
cnsifoVn Sia, Hooh, Lend. 77. Fe- 
talis et ultra, paulo strictior, Tapnae 
tir:5 imbriratne, folia 9 — 10 angustio- 
ra et magis fte(|uah*a , nfu-ri? S — b 
priinariis, bracleae OTario multo l>re- 
Tiores, infima tantum foliac-ra, florcs 
alLi, labii sulcati uiacula anfira flara. 
— ^n FcUen und sonnlgen ^nhuhen, 
gtortiiglich in Kalkgehtrgen zwiadicn 
0tbiis€h* — Mai, Jimi, 2|. fist. C. pa lion* Rich, fob'* 
oblouEO-lanceolatis scssilibuS, if^^^' 
l^ns Su; Hook. Loml. t. 76. E- l'^ 
cifoUa nee. recall's, suWIcxnosa, TH- 

einao tres remotae, oblique jujiiu"!-- 
bnlares, folia 4 — 5 ^parsa, br«i« 
ovalia el orato -liinreolata , "^PjIT-, 
riuViri.'s minus a reliquis Ji-t^*'!"''' 
If^ie vorige. Mai. Jani. 4 t t ovario non fortiU: Linn. Act. Ups. ]\'-^fSiwurz, Flares vetli^^^'^ 

i-paluli, Inbiuiii produt;tiun biiiduiu. -^"'"^Cf.!-- CXCTV, K e o t t i a. Linn. 

lati porrecti, connireiiti-paluli , miiiuiij p.„„ .- . . _ 

rizontaJts opprcniata. Enliinaria fnrinosa , poIb;n nuatpriiarlum. SU^'* 
crralum.— iJatlix instar nidi ati's (nude uomeu, uulli alioruin generum tout- 
peleii?) fasiirulata, canlis vaginifer. 885. K. Kidu5-aTi» Kich, 
ratjte npbyllo vni;i»ato, labpllo ob- 
rordato calycemobtuMim diiplo Min^r- 
«nte. Epip. etc. Hall. ic. heW. f. 
Xt. Epfjmctig Nidus-uvis Sfrarz. 
Diet, »c. aat. cab. 43. 0}>hry9 i\ idus- 
uvis Lin. Tm0, Bot. 4!i. I\. D. iSl, 
Zi.rtcra JVulug-avis Hook. I.ond. t. 
S». Ntotiidium JSida^^avis R. Br. 
r daiiff , ripens , ex aibo test.ir*'a, 
fcdnlta luKescens, radix prorsus ^in- uatn-fasrimlafa in fonnam nidi mti^ 
cata, CHulis vncinis quntuor '**'^^* 
rentibus ob>.:!uUE?j puprema *Aijti', 
et brartoae iirfimae tpiibiisdaiu '"'"^^ 
dnis s^bfohareae virentes, re'*^^ 
bracteae ovarium gubapquautP** sp"; 
tleusiuecula elon"ata, florefi ilavo-^i- 
rentes, sepala ovalia, petala gup*^^ ' 
parum ang^tisliora , labium ex OTal 
b.i«i dilalatnm bHobuin, lobi iu ^ '"'' 
(aec in citalis iconibus) spcuriform "t t Keottia, OKCHIDEAE* 133 


[ Mat. Juni. 2{. Flares petlimrnlali porrecti, 
iU specie) callo iongi- ftiichien Zuuh- vorzii 

CXCV. L i 6 t e T a. II. lir, Zisicre. 

labium productuiii ajiicc biiitlimi, peiiilulum (in J-ec . . - 

luJinali uniMilco, etiplna afumiiialiim ainplecfens. Anthcra cperciilo al>- 
Lreviato. roUinaria Lorizonlaiia bipartita, farinoga , poUeu ftuitemaruun 
•— Caul, a hik&i va^iuatiis, vngiuis snbopposJle foliIfori5. — 

886. I,, c r (I at ft 
. ^.. li r. foliis 

hims oppo^ilis Jeltnidfis plnnis T<iin-r 
ps, flore palPiife. K.Cab.5.i2. Nook, 
Lond.Hi. Op/iryscordittaZiu. Eiml 
Bot. 358. Sv. iJot. 4 ni» oppositis o^alitjus n^rroso-plic^- 
ti.<, flore connivri>te. Kchb. pi. cHu 
VI. 812. Onhrys ovaia Lin, H- -D. 
U7. Schl-. U 273. Epipacifs ovttta Bot. 358. Sv. iJot. 172. bphr. /oL^.-f I L Ncottia ovaia Rich. Epip.ctc* 
<onl. Hall. ic. heir. t. XXTI. I'al- ^HulL ic. heir. t. XXXIX. iVaah* mans-fpiihauiaea, teiiclla, basi bi- 
Va^inat.i, folia exnrtp d- Itoidp.-i mini- 
aie corJala, e nervibus (iuin(|He ve- 
JJOSAj phis Tel Diinus distincte inucro- 
H»la, spura LTxiuscula 6 — 15 Wora, 
calyx Tuidis, cor. amoene rubons ant 
Jpstarea, pelala siipeiiora obloiiiia, la- elon 
crurib 

^^mr^e durck das 
Juni — Ann. 21 his in die hohercn 
ganze Gebiti,, — 8S7. L. ovala R. J??-. foIIis bi- pt ulli-a, jolmstior, basi biya'jiiiRlft, 
folia novennKTvift, nPrvis tribtis -pn- 
iiinriis, ovniia aul (apir.e gelu tarta 
vel alio modo licbctain) latiysima sub- 
rctun.ta, supra foHa caiiiia pubet, 
snnamn mia nlterave auctus , sjica 
eioiianta multilloia Inxa , jlores Tin- 
iles, rorollis pallitlioribus in sicco sa- 
taratioribus, labium peuanlnm liasoos 
deutibus stamiiii aiUiacreiis , lobo me- 
dio cuiioalo subparallt^le bipartilo, ca- 
lycpni certe triplum Ionium, Uvmjii 
anitis aut oblifj^e trmualis. — -^"/ 

n^aUiL-icscn^ GrasplUtzau — Mai. 
Jiini. 2J. 1 reniolae. r'". Aerapias microithvUa 

^odraiitalis-pedalis, vasfnae 

*Olia aiimu.a yix pollicHria, an^Msta, 
rficemns laxue 3 — 12 florus , cvaria 
caiio-tn™„„. *-_ r breyiora, 

- In 
s^dli- 

_, — V. lint tctm u n<t(irn uiid ITIt 

JS^Murgcr IT^alJc in JT^estphalcn: 
'^phe, hei TcckUnburg, B^eUfeld 
«"/ dcm ^lUnfierge: v. B nTining h., 
von emi^r.n andcm OrUn die E. ^iri- 
'^a. dafdr erhultcn. — Jnl. An?. 4 

fftT- ' ^* Mrorubews Hoffm. 
J?liis amplexicaiilibus OTa^o-a^tlm^ - 
"*, ilotum (saturate nibronim; labio 
^ordato-acuiniualo potala ov^ta, pe- 

«»inft tiirbinalitm aeqnante. Kehh. 
P- [-^it. VIII. Pcdali.*, Tii!:mae in- 
**mdibaiares o4*U<_[«e truncatae, remo- CXCVI. E p i p a c t i s. 5w. Sumpftuurz. Flores pf^ctunrulatl por- 

^ecli. r«?. patens. Cor. labium meaio utrinquO inrisuni Mibarticnlatum, 

""Siie suo meaio nectarlfero jiPiutalia aniplectews, disco bltameiUto-callOi^o. 

pi^ma subquadrntnin. u4nthcra basifixa horizojilalis, polliiiana cvitornva 

taraiacea. — P^ad. rep. fibrosa, caul, fuliosus. — 

.. SSS. E. microphvlla St^. fo- lac, quarta foliigera laniJna snT^rotati- 

»« caul.msQxato-lanc/oIati.s inferio- <lo - obtnsi?sIn:a, foha cequeutia ova- 

nuus breTijsimI?, floribas pnuris c er- lia oTato-lauceoiata et Janceolato- U- 

»";5, labio orato acuto crenulato, se- nearia , in toto S-10, braoteae sulh- 

HiS subaequali. J-Taldst, Kii. t. aeqtiales fohareae florem "einnntPS^ 

-i'O. .V..^„.!,-„, „,.. i..„. r-A^A. ovarium cano - tojiientosum, ilore» 

atro-purpurei. — -^« Aalkgehirgcn, 

Vorulnau — J"ni. J"li. -- . _.. , 

fdo. E. latifolia Sto. folns la- 
te oratis amplexiraulibtis , labio sub- 
rotlmdo mni-iiie brevi acnnunato id- 
Toluto, sepatis yetalisquo lato-oratis 
breviore. E.fol. umplcjr. ^^^-fl^lt- 
ic. belv. t. xtlV. Serapia^ff^l!^^^ 
Tine a. latifolia Lin. S iatfolKi bm. 
En-!. Bot. 2(39! Lodd. Bot. Cab. 9S.. 
Eriiliginosa Vest. Robu^la, sf^y""" 
bipedfSis, Tapinae arrtae nee uihin- 
cUtiulares, folia onmumT f^^'^j'' ^'l; 
tisj^nna. ii^fima «ubrotnnda, temper 

rium turtiuatuiu praecedenlis- — 

12 * 154 ORCHIDEAE. Epipactis feuchten Tmih^ und Gehir^ncaldcm. 
iff^ird auch fUr E. aUonibecs ff^escn-' 
det.) — Jul. Au2. 2|. 

•iie. 891. E.yiriai flora (Scmji.) 
Moffm. follis elli^itico - acummalis 

am^iIfxiVaulibus , labio cordato-ovato 
ftcuto piano, petala *epalaqne Iniiceo- 
lata ovario obJongo loug:iora aequante. 
Serajiias latifolia A. sylvcstris Fas. 
Scrap ^Jatifolia FI. daii, Sll. Pedaiis, 
vagiaae arctae praeceileotig, folia om- 
nesfjne rfli<|uae paries luagjs eloiiga- 
tae teiniiowrjiie iit ortmu e locismn- 
brosie iutliceiit; florefi virul**s , ]jIui 
tpI minus ruLiciuiiIi. — J/i scJiattifien 
JLuuhwaldcm in 'dcr Ebaie, — Jiili. 

mz. E. jjaliistria Sio\ fcKIs 
crato - lanceoJatis aiiiplexicawlibus, 

cxcyri. c fjracleis flore pf^n^TiilobrevioHbuSi l«" 
bio crenafo ol»tuso calycem fuJjse- 
qiiante. Hook. Lond. t. 89. £/"/»• 
etc. Hall. ic. heir. f. XLII. ^^f 
;M'a» hn^ifoUn Lin, Schk. *■ 274. 
flos. 5/ arm IV. 13, Eot. Cab. i56. 
Seftnt* italustris Scov. Eii^l. H. 267* 
HcUeborinc latifolia Tl. I>. 267. Pe- 
Jdtis^ vaftiuae tres amplae obtv^i^^'* 
mae imliricalo — susceplae, folia 6— iv» 
ovatumbrPvPjOvntolanceolatalonS'^J* 
et laucpolato- liuearia decresronUa, 
rarfiiui* Inxissinui^ nutans ^^ cemuaS 
ilores ex albo rubelli ; orano '^^*^^j'f 
(file e rubro fiifceiceiitibus. — -^"Z 

TorfiPzescn, — Jul. Aug. ^■ 

f S9J. Sprapias n*^^^"^Vfi 

Z^y. Fl. .Spa.2. p. 196. mihi i«co?mta. 
porrectus 

Cor. petali 

culosnm, ^ 

clypeata. Sti^ia oblou?\uii uitra stauiinis kcixiias autlieriferas ex***^^^ 
dypeo tectum. — Bad. repens, caul. foHoMis. — 

894. C. Calceoltts Z. iilanienii ^iiata novenmcrri'a , I'nter acrvos ret' 

culata, bractea foliis tanlum ^i">n«; jiTOcesiu clypeato dpftexo cjuadrato- 
€/Hp^[co, fepalis labium exredenlibus 
^nZ/. ic. litflr. t. XLVII, bHIor. 

Euj^I. Bet. I. Schk, t. 273. Starm 

II. 8. Hook. L'.iid. 40. Dodrantale- 
j>edale, vajiiuae imbriratae tr^s, tcrlia 
proces^u foliaceo coruuto , folia ple- 
romfiue quatuop magna, ovali-acumi- trinerris J ilos jHaxiinuSj * '*'* olaceo fusro - bninneus , labio laete 
civpeo flaTO rubro-macuinto, .'?J; 
piibesceutia ma^is vel minus "'*'?,' 

iloribus duotus raro t"^"*' "",. ii'I^ 
hir>rswuldern , vofzu^Uch dcr hat^S 

birge. — Mai, 2|. , 

MaJaxideae : tumcaia-bulhosae: 
Ha* ecalcaratae r 
CXCyni M a I a X i $. 5 7«. if « r f - O r c ^ *. F/or« poduncnhti V^ 
teut»?s. Ca/. erectus, sepalum medium iutemiim. Tor. petala l^^^ralia '^^ 
flexa, iah.um ex ovato augu^hilmn.' S^umcn brevissimum aptonun, i»«";^J 
pi-ona, poihnana bni^ oMonpa -l-indala jiiucu, bip^riith peudula. — l^i^t^^^ 
luiuca nlo:i vesutus, folia iiileriora ipsa Lulbum obduceutia. — c. S95. M; pafudosa S . ., , ,. - . - - ,- w. foliis ( 
jgstlmUtis couc ^ crassiiu^fuKs, la- hio tfepaiis petali^que sup^rioribus 
ovaMs Siv. Vet. Ac. Handl. i7S9. t. 
.• Ja,^'^-^!- ^°*- ^^-' //ooA. Loud. 
896. M. iijonopbynos •^'^'/X 

uo subgoJitano ovato at:uto, = t, . 
-iueiro, labio lauceolato ac«u»n^ * 
sepalo medio cucullato -«'""''"^jii 

lateraltbus petalisqiie ^l^^*^'^^^^^ "tgoO. 

lon^issiiuis- Stu. "Vet, ■^'■^',i$^ 

Ik, ■*• ** 

Rot. 66?* Sw. 

t. i. f. a. — f. — J acq. co 

f. 2. FI. dan. 1525. St. «n»rt, «,«-|i f ' pbytocJdoron 0^jA»:>'« monophyUos Lin. ^/''/{v'Sn. culatus raceme eJoug^to luui.iJioro, 
im nonll. OdncU, HolsUitt, MAUn- 

tern in dcr rf \ , Koch, dans les 
marais de la (umpint in U^l^un nach mraque loimera, iouni« »•"- -^ ^g^ 
care niiiltiiierviuiii, uervi *^'l"* *,Jp- 
auis.«iiui, srapus lou^e ^^^-^'^^^^^ {„ii 
docet. — An Grushugefn in ^^''^^f' 
in Vn^arnf V^nfhlrchcn, rrGii^' Mal: axis* ORCTIIDEAE, 1S5 -t TVcutraer ComHui, St. ytrnlre: Ro- 
chet, Scidler,^{^ariii7nn, Sahhurg: 
Schwa^richeiif um Kitzhuhl in 
TytQl: Sa-uteJ-y an^chlicJt bci Vston 

CXCXX. S i u r in i n. Kclib. pi. in Schlcsien , Pronalj) rm Canton Gla- 
rus in der Schwciz , nach Suter um 
Linththul und im. SuIzU ubcr IMollis*^ 
— Juui. Juli. 2). 

crit. IT. i). 39. Sturmie, Florcs pedniuul.-iti erecfi, patuli. Cat, sJ^jialtmi mecHimi exfeniuin, et Jiiteralia <le- 
Eiissi\ toifilja. Cor. pelnii) Interalia divergeiitia, lablnm iiujiuit-ulrttuin l.i- 
niina tlpflexa. ^nthcta lu^iul^jiliaericrt , ilcridiia. Poliinuria jilobosa bipar- 
tita (loTimm rernreji. — Bulbus ut in praccedeiite, — Li'n^iris Rich* uotuen 
jam tliii zoulojjis ugitntum. — j 

eenles , spimla et pelala laI>io exr^plo .897. St. Loeaelii Rc?ih. folifs 

uinis oblon-io-lanrr'olntis, firapo paii- 
Cifloro trigono, laliiu Jintbo ov.n»o oIj- 
tiisniscnlo"! Ofih. dqtJivUos hulhosa 
LotseL pruss, i. ofi. nfaia^is Loc-^ 
^tiiSwarz. OjJnys LoescUi Lin, 
£"j;I. Uot. 47. O.imludosa fl.D.S;7. 
AfAa/jfas Locsclii Hoffm. iJparis 
^'Oesdii Rich, P.iInian^-spitTiaiuat^a, 

inter Tir^rros |ivimarios quinque, &crx- 
t>«s Jimidio exsfrtusrrtrt-niolaxo pnti- 
ci-i — J2 florOj bractPaf^ petluncniis 
mullo breviorejij, llores illis ' prapce- 
Ueuiiuiatjipitj majores ex albo ilaves- 

hb* calcaraiaci 

^Epipo^inm. Gm. B aiiancn-Or cJic. Flores petlnncnlati re- 
supmnti cenuii. Cal. et Cor. deorsum coiniiTenli-patnIae PiiLhomo^eueae, 
iabitim snpra imposifnm calcnre nuiplo cnciillato ereclo, lamiiia ovata con- 
fava porreda. Siam. demissum inversum Ijasi tlibitatuui, anUjera apici 
^po.«ita np*^rcula(a. PoUiimria biiia oblon«a .^HpitibuS iojigis ilipendula 
giauJula juncta. Stigma supvabasilare , promine^s. 

ilrtnium sordide liileoli, Sf pala et petal* 
snperioraqnaesimuldeinii-sasaut.lmc- 
an-oblon£a, labium rum cnlcfereibrma 

rassidis ^coniti Zycocioni sunerne liiiearia, ilia tlemmu coulorta, fnutuS 
in.ifu5fiili f(frT>rnati precti inter costas 
tres pfimarias et tres mum? arnnfafl 
secviiH^Hrias turgidi. — ^ufTorfhodeti 
im (rrasc'versleckt, U(t7trsc?icirihck irtt 
aamcn Geticie^ im ndrdl, und Sudi, 
Deutschland an vielcn Orien , in der 
Schirci^ am Kcti^cnsce und im VaUia 
hci Sitien: v. Char v., am JJeili bci 
Xiirich: Stein, am /.dlcrsee in Sal z- 
harg : S aut c r , im ostr. GaUzien : 

lies serf Viemont 7iach B alb is* — 
Jiuii. Juli* 2|. CC. ^i. *■ * ^1' li y 1 1 nin G m. Sv. Rot. 512. 
^frnuniJEpipogium L inM ffm. Phyt. 
gy c. ic. J acq. a. t. Si. li. D. 15i3. 

c ^^JP' ^' ^S' J^imodorum E}>ipogium 
? * tienus luaxime uienioraljilej exo- 

"".ariim foroianim qna.-^i umbram nobis 
jeiinQuens, solum uobis Ternm den- 
JjrobiuDi, jiolum genus artiruiatnm; 
Utt'isi unpatjpiis cliuiatis noi-tri rnrilcr 
'J^spersum, radHCMiH, para^ifiVum, n"'ssimae b'gno putndo 
^•n«>oaveUar.aeiu, ' cl Kadicnlae te— 
iiifertpxtae, e 

„, iiiludme tuiii— 

^^'J'l^i nccresrit riti&sime itaut arliculi 

mp ^*'^^^' in»poiiereiilur, e TS'jina 
. '^^i'^'-Oafeapiortim^fntes^ gnrrnbr'n- 

eha'* , «^''*^> SpiUvamaeuin-pedale, vft- 
^9 brevibus qnatuor, siipemn re- 
^"anbus cirrun- ' Uim; rHcomTieUxe 
uquadrifloru?, bracteat^ byaliuae laii- 
^Ulae mainstuUe-, fibres luauui ex iniposituuij limbo utroijuo latere lin^ts 
binis elevatis rristalc, OTarinm tiir- 
binatnm pe<liinculo pauIo loupiu?. — - 
^ijf ttusge fault en Baumsidmrrfcn ijt 
dh-htcn schctiiii^cn Buchcmritldem in 
Oestreick, Salzburg, Jiohmcny Sudeten, 
Grufsch. Gldz, der Oherlausitz , am 
Harz, Hannover, Jfestiidialen, Biclc- 
fetd hci Vehrendorf: V. Bngh., iw 
Teutoburirer n';a}dcT^ IKcihe, irn 
I\'an und T^aUe Clapaise, am Comta- 
tilvaz, J»/. Bavofmaz, um CIudcau:r 
d'Oe^ in Biemont in Buchenwaid£rn 
hci ^ntragne nac/i ulllione. — 
Jul. Aug, FAMItIA XLIX. SCITAMINEAE, 
^rad. nat. 

Wpnmu in tribu tertia ilLisacearuui. Oinnt* 
^^i\ sub dio intiM £nea ijuasi ppoatanea ant Ir EAre"A5?EN^. A«dror.um a .x-aaec«> distm?:i.itnr. ?^'^^^_^^^}r%^ <; a»teDi pUiiIae trpptca«» 136 PAL PArMAE^ 
FAMTLIA L. 

Mae. PALME n» Androceiim absoWitur regulare. 
p.ii-\uli, pliiriiiiis tlirliuii niouoiri yel dioiri, pnnrisIi^TinnpliroJiti. C/nfl« 
ovarium liLeruui tWIui nl.ire, loculis iiuioviilati* vel Jistiuctis, biuis saej) 

l._,1.n*»».'^ I ^-_ ..1 •• . ■ 1 .• . ..-_ _-i..rHiSlinl iebetatif, ovulumerecfom, styliisnullusaut *i"iiij.lexi stfgni. tria, paucissiiois 
simplex; r^l. inonoficpnluS trifiilus afti trii«ppnhi.«. ^ndroc, staui. sex an^ 
plura corollae trifnTrto nut tripclalae ralyri nllernanli ojipositi, tlialanio car- plura coroJIae triJi^Irto nut tripclalae ralyri allernanli ojipoSiM, initi"";" -' 
nosp ins^a moiiO'Vlj.lia ant lil>er.i, antliorne biioculnrea oMougae mcum 
Lcnti-erectae, biriuiosae. FruHif. drupa, sarcocaquum caruosum ao 
fibrosniii, albimn u maAiiiium carlijagineum vel ronieum, embryo lU loT 
albnminis situs, miuiimis oLloii2t(s ant turbiiintus. — „, , 

CCI. P b e n i X. Z. Dattelpalmc. Dioica, Spaiha sinipUx. J-'^f^ 
fe5.«iles. Ovaria tria stij:matibus uncinalis, imicuiu accrcscens. Cm- 
dflntaiu*. Sfanir, s^^ mruxa tria. for. tripetala in feui. ccnniT«»5j. ^^J^^^ 
fitamiiuiDi rudimentum sleliatuiii, Drupa sitccub^nta, gfmen oblongiusi ^"'fj ^^ 
lare, altero lit* re longiliuliiialitpr sulcatum, albumen gyro5um, enii* ) 
dorsalis. Gdrfn, t. 9. f. 2. Tittm. t. 2, — frondes piinialue. — 
899, Pb. aRctylifera Z. pinnis oblongae subrompressae, e^trorsiim 

Iineari-Janceolntis eomplicsiis *triftis. ' ' ' '" '""" "-^uinii 

Diet. sc. nat. cab. 7. huciylis palma 

Blackw.im. Palmahort. m. ct fern, 

Kampf. am. exo«. t. 1,2. Caulis 

simplex cyliiiclricus 20 — 59 petl. alt. 

iunior iHpriiiii.«! apetioTonmi ruptoruui 

rudijneiitLsethiiiatus, iolia innnero se- 

nario circulum spirnliter absolvimt, 

eoruni 40 — 30 componuut radifttiiJ 

£a&tigiuia» a^pecta e loiipin^jno slubo- 

anm, geuimaniaxiuia, coiiica, folia 10- 

pedalia, pmiiata, petiolus basidilatatus 

jbujue tela reticuiata canU atblucttis, 

et reliquis petiolis }uui:1n», Ter*iis 

apioem latenbus planum, pinnae sub- 

altemae lonaitudiiialiter plicatae, sub- 

ensilormes basi accroscpiites, iuiimae 

£ere tamtam apinae. Spatliae maguae 

cell. C 1i a m a e r velntiuae, latere jebiscentes, p**"'''' 
romosa ramnlis fractiilexis, i^.^r^^ '^J, 
gulo ilexurae exleme impofiti, P 
Tuli, viriduii; petalamaris o/^^V,". 
r.eolata, feminae subrotuuda r^n^^^t 
fruct. pruni mag.iituaine ^occxt^^h 

( 

p. 24. 11.29. ^m ausgctefchnetesic 
Bordighera-zwischcn iViiZa «< Ki-A 
cin eitie deuische Mcih ian^cr /' * ^_^ 
von clwa 1OO0 ausgewachscnm '■V ,* 
mai, mft Cbaroatrops ^''^'"''^vllyn 

iUrsprilnMhch ini mitil- «• ^''^rf,,. i» 
\4sicn u^U im nnrdi. ^/rika,J<^'''' 

Siciiien und Spanien.) 
JFebruar an, % ■tropin 
id, dan. 

jjlillit vofl* I'OMiiit: iitaeuaei Jtebruar an, i> 
, , - .- ~9V^' T" ^wergpalme. Polvaamo-dioba, A-. J,^" 

inapbr. et xnasc. in diversa mrJ„s in ea.l'n. ?tirpe. Spaiha du,f>\^^ ^^'^''^^Jfi 
interior oblKiue d.bisceus. riorcs sessiles bractVati. Oi/ari« tria s'?i?"^' . 
1ms s.ibulatxs. C«/. tr.parfitus. A7am. monodelpba 6-^ ^^'■- ^^'^/r«^ 
Urupae teniae mouospermae, albunun ru-osum, embryo lateralis. ^ ^^^'' 
ca* male Tocant .;uoa: in aiii« <;^,/;»„jj esse conseutinnt.) — 

900. Ch. Liimil,'^. r f-„-,ui.„- .^omplicata, liii^nri-IancMlata fr»*^*2 

maea et uUra; flpatba ex i"*!"'*',^-. paTmal.s plicatm, petioHs spinosit. 
Zam. lU. pi. 000. B. Ma^. 2152. Bot. 
Kep. 599. Berl. GarteuiTereia I. jr. 
DxQenia: kumUls Cav. ic. 2. t. lis, 
Ckamaeriphes major Garin. t. 9. 
Caulis in »tatu silvestri jubunUus aut 
4 — 5 pedali^, in tepitLirio n<l 12 — 15, 
ped. accre«» ens, petioli ancipitpj:, mar- 

fine epinosi ultra pedalee, I'oiicla 12— 
S digitata basi cohaerentia, ibique petirdorum axiili.5 , 6 — 8 p^ iiorili"" pauicula piunato-ramofa, raniilt 
ilavis liexaudris tecti. -Drui^ae ter^_a. 

aveUanam niagnao *"^s^'-^'^^**-ioBe» 
Irigonae fusco- uigricante*- -l** Juf 
et frnr.lus cibum prat*beut, -* ,/ 
Sandhodcji am y:^'ic/i£n IJioraU ott- 

mzia (aufserdem hauH^in^!'^"'^^J^' 
in der Barbarei), — iahx. MurZ. ^ ■£! 1S7 -y ADDENDA ET CORRIGENDA. AJ speclem 1, adder in KJrntJien hei 
Mariasaal Tnit Salvinia und jllarsi- 
I«a: Rosier, 

2. adile: Sy. Bot, t. 186, 

2o. Z, uniiierTis V'ahl: caule 
compresso reptanle, geniculis in- 
crassatij, foliis uninervibn*, ttipulis 
niembianaceis, spathae ioliace.te iie- 
ounculo Clifornii, aetjoali, compres- 
«o. Phucagrosi, minor Caul. t. 2. 
Vst, Ann. XI. t. IV. iTojf^. mar. 
p. angusiifolia £1. dan. t. 1501. Z, 
^ana Rth. Prapcedente, (juae caule 
teretiusculo adscendente , geuicuUa 
aeqnaliLus, foliistrinervibuSjSlipiilis 
tublierbaceis, gpathne folinreae pe- 
«nnculo sursum diUtato pl^no dif- 
leri: Unerior, epadix dimidio bre- 
Tior panija latJor. — ^n der Insel 

TTi n '""V- ^lertens. — Aug. 
•lAb. Posidonia. Ko/j. Posido- 

»ie. bpatiia duplex, Ijwalvis, 5^am. 
«. nlanieuta stjiiamiiormia herbacea, 
<»• externa aiUlieram Lilociilarem in 
tiorso equitanteni gererilia, eiipeme 
procesfiu acuminalo (e metamorpUosi 
TaiTularum spathae s. bracieanim, 
gnibus acumen imposltnni est 8. fo- 
iii Itmbi rudimentuui), tria interna 
•teriha ant anllierae rudimento. rist. 
CTanom oblongum , stigma liemi- 
fptiaenco-echiiialuui. Fructus OToi- 
"eos pulposos : toco scminU semmam 

'^^g*- yanrini Kon, Annal. of 

-. i' ,. P- &6. Zostern pericarpiia 

peu. oliTaeformibua f?ou. Fl, Zo5^ 

«c*a7iica Z. Mant. Cavo/. in An- 

«al. cX Bot. II. p,7l cum t.b. YI. 

i.ai//ima o«anica O e C. Bict. sc. 

°^t- Cab. 36. Usi. Annal. VI. t.4, 

J^iiuama loiigissimnm articulatuni 

oeDfie paleaceo-»ett>suni, folia Zos- 

«rae, di«iicLa loriformia liuearia ob- 

'a basi vaginae complicatae innr- 

"Cttiata; scapus bi-tripollicari?, in- 

noreacentia <jnasi cyinosa e foHi* 

»racleant»bHS pauciramea, rami di- 

J^o-tricbotojui, fiorc9 subteriuina- 

^^8» spalhia corniculatis alterualim 

racleali. Gemmae masxa albnmi- 

r'^eraDnlosa sicHt in Cliaris, pol- 

J^n Slobuiosom filis connexum. Plan- 

^a cautis observatoribus memorabilia 

f^aeacmena epondeus, — Z/i dtn Tie fen des mittellandischcnl^Tacres i 
V, Charji, um Tlollund'. met het 
gcmcent ^celint otntrent Jut ciland 
If'^un'ngen , in de Zuidcri.ee nach 
Gofi, bi) Zandvoort en Ifijk oji 
ifc; lleiniuardt. — Marz, 2|. 
j 6. lin. 6. adde: ir. ICOi, 

7. lin. 5. lege: YIII. ic. 1004, 
Is. lin. 4. adde: tc. 1006. " 

'9. lin. 6. adde; ic. 1007. 

10. hn, 5, adde; ic, lOOS. 

l-*. addej i*. intcrrupiut Kit. an, 
Schult. 

13b. F. tricboiJes ChaTn, ,,foliis 
ietaceis uninerviia aveniis, spiu5 
subinfermptis longe pedi3nculatis. " 
Linnaca II. t, IV, f. 6. Planta pe- 
dali^et ultra, firmior, strictior quam 
jf*. pusillus , exsiccata ex ■»'iridi ui— 
grescit. Peduuculiis teres aerttialit, 

Fpica rarius iuterntplaj i:nx oblique 

OTato - seniilunata, dorso tricartuato 
(in descripl. uec in ic.) snbaeniicic^ 
culari , carina media acutfi, latera— 
libus discretis (i.e. in fig, e, nnllie), 
lateribus planiusculiis , anedio ini- 
pressis , a dorso latiori in facicni 

cuneatiP, facie basin rersu* obsolete 

uniJentata, stylo brevissimo facialis 
naticum crassum, putaiiien crassius- 
ciilunij IfgQOSum durum; processus 
infra medium assurgens folidus, in- 
Tolutus, aptce iDcrassalits cbtneiiF, 
eemen uncinate — convolulum , parft 
radicularia cotyledonari crassior. — 
In Tcxchen und I^achtn setl/ier iils 
P. pufillus in der Gc^cnd von Her" 
hn f Bremen, in Schlcsien , hei £r~ 
langcn, in Vclgi'cn : la Camjiine^ nach 

Cham, — • 

14, lin. 8. lege: 20SJ. 

13. lin. 7. adde: Eng!, Bot, new. ser. 
t. 2609. 

16. liu. 9. adde: Engl. Bot. t. 26S5, 

17. adde; 1*. sirraium Thort, Z'. 

crcnuluium I) oni •— 

15. adde; Sv, Bot. t. 5S0. 

19, adde: P. Frotcus lueens Cham. 

I>ian. IT. t. V. f. 16. a-d. P- Ion- 

i folium GuY' P.iucens hngrfolfut 

.7. K, 

21. lin. i.lege: X2S6. bnc P. . iani 
Ho alt. Loud. t. 172. — Adde; p, 
alpinus Gaud, fcliii elon/ai.5 yie- 
nimque teiiuissimi«, samjni»»ubiau- nuuQ^ue 12* -^ 1S8 i'otamog, addenda et corrigei^da. P(jt/AroiJ. TerficillatN. P. alpirtum Halh, P. 
annulatum UtHard. ftct. Taur.YII. 
t, 1. f-J. — /n rfM hochsicn Mptn- 
9tcn drr audi, ScPi rrtZf danM un pe- 
tit iac Uu iTf. FotUys Em, Tho- 
mas, tr. Charp, aux tact dt ('Ha- 
moilci et dc Biona QberhM Aoaia : 
DcC. n.daud. Jratlit: Schtti- 
cher, — Juli. Aug, 2|. 
2il». P. »pafaUtu« /T. etZtx: 
«im[>lex , foItU Stibmersis p«]Itict<li8 
cuaeato-lAncecl^tiSjiarerioriLtiSAiilj- 

•CAsiliLutj r^ircjitiA aticces«iTepetliin- 
cnlalis } Datantibus coriaceia ovftli- 
ollon^i.*' oliluftia in petiolutti linuinft 
Idasivrtrtii ntuin)n.-ilts ;peduDCuHj «»- 
qualibi!S i mtculit Iptiticulari — com- 

omnino <Ii«Iincl«, P. tu/csctnti et 
mttanei quati tavdia , laete Tir«D3, 
fciha ftuiiiu:a sexooUiCiiriaet ultra.— 
In (//r /ya/t 6ei Kaiitrtlnuitrn : 

Koeh: dci ZweihriicktHx liruch, 

^^' V ^'^ = \atieuie» P, htitrophyUi 
»ui m'c (fi'i-osueniBl cl. Jlf. /C. t a. 
foUosuS, hnc P-.htterophyllus Iloch, 
bann. t. i9. f. S^. — ^. 1\ pauei" 
JjUj.s Opiz, ia afjuis profunJiii, 
lacu[>u£ strict)u» n<!tceBd«ii5, nrlt'cu- 
Ih r^motiariliiis, pv<ltinculis elonga- 
ti« \ Iclin oppo'ita magia meiubrana- 
cea cec omDiGO iu genuinam fortnam 
eTolutB. — y, tlongaiu^i in anuis 

fiuenlibua elcaaalua, folia longiora 
■Blnuscurvata, opposila, ia^erioribus 
uaagU sioiilia , peMnciJa, cjuaetlam 
aestiha, qua«^ai:ipetiolata(]uiiIquam 
duricra. — r), luiifoliu$ : io iossia 
ita^t-isqufr ramoaior, folia allorna 
late lacceoj. acuta breve acuminata, 
magis ic Laain angualata, cariuato- 
ccmplicata, uiii]»lal;i jubarcuafa J— 
4-poa, 5 — 10. liu, Utai ramonim 
magis approximnla, JimiJio /niaor.i^ 
opposite in profunait arjtria relinuia 
textiiia conformia, uaJuiaU , Icrfa, 
in Tat^osisaoUccriacea pUna. P. iTi- 
X^V il/, K, lln. P, Proteus Zizii 

^, T' t" ^' "'• -fy^^«» hinier 
JHq/mfjGch van Jlfainz aus'. Ziz. in 

Oraben in d, Gejend um nianheim r 

-j;eO/. nuch .ir. K. 6*i Ertanstn: 

B is chaff n. M. K. Inad RUain, 

Mifropk. ^. Kth^ en. 
2S. aild^ : petliincuU incrasgati, atipu- 
lae bicr=rin?i'.9e nee convexae e d. 
Cha*n, -- P. nafan* /J. fuiians 
Cham. Ada. P. naf. y, an^sfaius 
m. K. Stirps aterilis dicitur : P. nrt^, jj# txplanatut Tit* K, 9 cl# 

C ft a m, 

aa. atiJe : P. «frra/um i:. «« T'^* 

P- pauciforus Lam. fl- fr. 
29. aarte: Sr. Bot. t. 324. f. T. ^ 

iO. ftddes St. Bot.t.32*.i.Il. Woo*. 

LonJ. I, 211. 

31. ftdde: St, Bot. t. 32*. f. IH. 
.iX b. L. o r b icv I ari a Kit. phj'* 

loJiia orbiruUribus, radiculif div^r' 

gfntibn*.— Hia notia Jiff. aZ'/J^Oj" 
rrAita cni magnitudiue babiluquew' 
£uJ«^ quoil specimioa iloceni nhoyli* 
»micta tUKuntt iipa.et cl.ifl^o 
Featliin. mi»ta. — Z/ngarn , >" ''^ 
hendi/t jyiiiaern im liarttr Coroi- 
tat t Lang, (^ 

32. Adda: Sfl Bot. t, 324. L IV. 
J J. aade: Sr, Bot. t. 39. 

Vir b. Aria arum. T. hUi'^ 
A Ton. Tmbtrn, Spatlu wono- 
pbylla cylin.ln"co-cucu/lat». SpadU 
anpra genilalU cUv«to- eloDgtta* 

nntrna. Ovana («s.«i ■fiSfsp*" *'^^' 
fera, ruJiuieutariii nuHa. Stam.^*- 
pra ovarin 8pnr»aciecreac*nti«. ^''''' 

car (riuaa video) triapertDS*. "T 
33 b. A. Tulgare Targ. Jos** 

ArUarum latifoUum I. ^*"^'.i* 

ic. 573. el tl30._^n|f lia r r c L I y#a» cingd buUrn de'^IMorschpoott bij ^* 
JPeathuislaani ^Zulder, 
37. adfle: Bui/. «, 73. opt-— «« t n. t.l92. SemJneddle-Spill'^n^?"^' f 
folia lonsepetiolataba8tiito-saS»»*"^ 
apalba >irena palliderubroqucstna^ 
ta, apadix nuiana exierlua. "t 
Lttuhwuldern zuisehen ^i-fiuJ^^J^ 
Dalmatien, um RaguMo-i "' A;a 
d€n, Grgcnd von mtza, O^f'^' 
Genua, gZnx. LignrUn s v,/^'***^"' 

— Febr. Mjirz. 2^ «- t*ra. 

34. adde: P. angustifoiium Vol - 
p. I1C8. .Ifori^, 13. '. 6- *• ;'J.2^ 
um Sebtnico, Hagusa, Oiia^ro t«j^ 
aw 6>a/afro), blu^t im ^P*' fJ-,!^ 
Ur und FriichU im Mdrz '. v. f^ ' 

35. Arum maculaium *V^S. \^m\)it 
feti ab A.immaculaia, »''*"*,&, 
rubro-niar;2iiiata,c«rinata 1 P" .^ 

lit toU berba, hnjus ffpi"'» ^^ -^ 
naU obscirrior, folia ^^'^'^^jji,. 
ainuata, magia plana ,ob*r«r^e 
uia» nusqwam macnlata. ^*f" „' J, 
jam viram obaerro, I'n eodam ^°.'' SiX 
maculaium per 8 diea pr^^'^^V ,25. 

iojinacnlato, Huicadde: ^"^V, J* 

36. adde: B. Mag. 2432. Va\ Aroi3. iTycIroch. acroblastae, ITydrocli. Gram. 139 V^JT^ddeTtt »m schatligen Grhusch 
6fi Cr(sc€nstigo , diti Staiionem vtm 
STailand n. Han dri, hti Vogh^a 
W. Balb, und Aocca, in Vitmont 
tlhcrhdupi nujch AIL 

M. a<]cl«: Sv. Bol. t, 100. 

i9. adUe: in Lthmboden des Hkrin^ 
^firs llochst^c^cnubtr haufig^ dar~ 
unter HfUrt die r^r, T. aaua ^vt 
/-^iitmtnt: Sauttr^ — Juni. 

«••'. T. ctaA Avi tall, tpien 
leminea ovali- oWonga , muscuUe 
cpntigua, iiiaicentia iufhVi5;f, folu't 
ynpTiKte-lmeanbua, aeiuicyUnJrici«, 
^nitercan-iFKuUtis. Avi Zallcm, 

«!«». {. 23.-* IndrrGeg. vonlYitza 

^ *andigen Uftr dts ran Avi 
foa. cf. 39. a^M. ^ Anf. Mai. 4 

*0. jJde: in Flandcrn nach ttstib. 

". Iin. 4, lege: utraqu©. 

»7. B^de: St. Bol. t. 164. 
^MUm.nnt — Prope„Mersel.ure" 
^w ^. tianU yarietates reperit cl. 

in ',?- ^00 A:. Lona. t. 58. liu. 
»o. "^^le; Var, repens: minor sto- 
lombua repentibu., «capu .ubuni- 
nona. Engl. Rot, ne'sv »er. t, 2722. 

^aui«* weliU bol. 5w. EBgl.Fl. 

•^•Udft. Z)a/7r.afiVn imSw von Zr«c- 

\^ fV Sv- J^«*. t. ^^0, -^ Var. *i. 

-*""• UJora. A^«ti. ir^sttT- 
t>^l'SHUn». Cor. triperala, ' ^fnm. 

noTcm ouoruni triaiuagia interiora. 

yr/icii/. trisnermua, aemina cylin- 
»rJ5^*-.r Herbae aqtialicae, folia 
j;«rliciUai« denliruUta, fiores axi'l- 
"ires eolitaru longepedunrnlali. — 

„' ^*. ^«**ioanica Bfj*. folii* 
enrols «muatia ctucronalo-^ deuta- 

V'^^^Uata (nan NutiaDGor^ki 

^/^}thwald iHiturhur.Skizzeetc. 

^^i^icuiavenicUiafa (non Unn, nee 
Jojrfi.) Hcstk. €iSthm. Cau~ 

Post outap. fiova Spr. cur. Dpa "nofti J^«>encana oinuiao facile .,......^-. 

Ill 'Q **'"S"il"r, n» cum il/.A'. 

vt i^"* an»eric«nam atl nos per- 

eniam e««e pntari necesse est, 

•^otUt eniia praeiex locoia noatxuxQ r 


in Lithuania in lacu Szuriuta uivla 
mUit cl. Vesstr, Speciuuna cum 
floribus fruclibuicjue coinpletis quam 
maximc tlesidero nl bounm iconem 
e<Iere poisini cum aiituil-us planti« 
coaiitOiitain.'—BeiStttihtimiyamm' 
schfft See in derlVuhe dcs liodtnUr- 
gfshai4fgt HosSk,^ Somurtir. 4 

a. aJUei im See bei Ulantua nach 
B arh isri und Lan fa s s i cf . 
nforeli. Bot. Jtal. p. 34. 

5$, Nymph, pumiia Hook, Lont!, 
I. 164. tn qua foiiuui ut oo^tmui pi. 
cril. f. 232 i ovarinm demum e p«- 
riautliio <]aaii cornu excrescit, riii- 
soma ail«»t, spd folium h^teronior- 
phum p!.m* tlifFert ab iUo Sp^nn*— 
riano, longppetiolatuin, intetjuaUter 
angulato -sinuatuiu laxuai. 

i6. IS'ymph, tuica HooJe, LonJ. t. 
141. St. Bot. t, 206. 

i7. pro Vagio lege; rfaitzen, (/mcA 

HoxUr.) 
59. adde; Hook, Lou«l. t. 140. Sv, 
Bol. t. 92. — /S. minor i auch U 
Dalmaiicn im Set von Vuccaniazo : 

V, irelden, 
p. 15. AforpTt. 3JD. 1. poBt MdicTiIaa 

pone: , 

— lm« 1*. Ififift; irregnlaribus, 

6S. ftaJ«: St. Bot, 593. 

63 b. L, ro bwsta m/Jc^i. &picn!j» 
•ubiexlloris brarleam pnb autJsPsi 
•obae(ju,inlibn!«,flo.<cun'seil*p5oifJf?i#, 

tubmiiticUy infejrioribttft couipacli*. 
Kchb, pi. crit. XI. ic. Strutum 
babitu Z. itmuhnii, a (jno flosculi* 
Bnbmutici* ^ aristnM inucrouifornit 
bispiJi diflert, el £. vV'*«usi iVB. 
ft quo TiTore, bracteabrevioii, flo*- 
cafi« jnferioribos compaciis (ia illo 

«iuguU dislnal), certJus differl rj"""' 
ecabriliei grailn , ^ai variabilis est. 
Hue: Z. spceiosum Lk, ISI. A". «l 
£. arvenscvar. mafor asjteritsr Kcnb, 
11. germ, sub no. 65. cum Jocis, 
nuibus .-idda* : in der P/ais f hti 
Zw€ihruclccn: MuUery auj Arthtrn 
im. Elsitjsi Kirsfhltger, — Jnn. 

67. adde; I? « //. I. 107. St. Bot. 192- 

68. iin, 7. pro 12. !e-e : XVIT, — 
Occurrit piantavera iu HelveUa nju- 
tica et aristata. Mea speciunna : i« 
der Gk'^end von Zausantu ^wischcn 
Cour und Vidir Keynier. — 

G9. adde; St, Eot. 71- . , 

70.-adde: Zac de Ciampc SOOOm^nis 

^rj^Untr, d' Qrsieres dans '''.;«{';■' 

dEntre-Mont en Vullais : v. Chatp. 

Miathin, Hh^inpfaH: F^rnrohr. 140 Gram. ABDETTDA ET CORRIGENDA. Gramincae. 'i. adtle: auf tincm Acker bH Sfryr 

in Ooer-Oestreich: Brittineer. 

72. ad.ie: St. Bot. t. 66. 

79. aJiU; St. Bot. t.60. — beiZwti- 

^ f>rucken Hac?t J^'urnrohr, 

79b. E. genfculatus 7^. ^pi'ca 

laxaerecta, ilftmum genufrncta, tpl- 

calia aublrifloris pulteBcenlibas, in- 

feriori'bus remoiis, Iraclea glabra 

hr«vionbu», foliis ioTolutii rigitlls. 

J-"^*V ^.*^*' ^^SG. Gramea memora- 
hile habila fere A^r. juncei , cub 
■ pica poatanlbesin infracfum.— Op 
de ztfduinen vanSchevenin^cn bff ^4 
Gravrnhage: Vrydag Zynen. — 
Jail. 2^ w ^ 

S3. a.Ue: Hool\ LoaJ. t. 43, — In 
Selgien hei Kahvijk ^ Gaast^ Har^ 
iingen J Amsterdam Bei Zcchurg: 

^^y^^l'^®* i"^' ^^^'^ ""' ^'^'n^r auf den 
Jiaehen Spitzen der UrgebLrge , wo 

sie ganze Teppicht bUdet , nit an 
Oder xivischen Feisen: Sauter, 
fll. addfl: Brom. spic, tuhhindtis etc, 
Oerard gallopiov. I. 3. f, i. jpf5„ 
tuca mono4tachxu D sf, atl. t, S*. 

S2. arlifo : am Taunus hei Cronchur^ 
nuch Becker, * 

&2b. C lnspanicnm(Tr;t.)7?fifAr 
ffpira Iineari secuqari recta, floscu- 

lia aex ailpressU sub.irislalis. Kii^ 
fragn..I. t. XXIII. f.2. Tnf. «,«: 
Titimum L. mant. (nee Zam.) i^V*- 
tuca maritima L, ap.pl.etl.a, TW^ 
icnujcultun T.ois. Brachypod, U- 
^u,cutum K S, TrUU./eUucoide, 
J^ertol,.UahiitLs praeceaenlla le- 
neHaa , eemipedaie - spithamaeuui, 

apicuraee^lo, ereclae, .ua /nterMitia 
longae, folium .npremum a Bnica 
r«motum. PUntam'jeMaero, prop! 

cSLTr''"'' °°"^ ^'■^c^'ypodium vol i 96 c, B. g e tt u e n « p 71. S, apiculi* 
<Uiahof-triI>iis 8 — lO-floris , fios- 
culis bieTearUlnlijt, culmolaeTi, ra- 
Ojce rcpcnte, foliis inferioribu* p\'^' 
ni*», 0uperiornmj( convoluli* tesuAS- 
sioiis , oinnibii3 snbtus mar'iiieqtie 
pilosif. Tritic.scnuense DtC. f'^' 
iitca gcnuensis Vollin. A praece- 
deiite fortenondilfertJ — Bei Genua 
auf dsm M, Scaggio n. BcC 4 

97. addej Bectiua cficeretHr Caiapo- 
dium Halleri. — an gandigm Orten 
im EUafs und den Vogtsen haujig! 

Kirscnle g cr, ' , , 

98. pro „Zuunen'' lege: BergUchtn. 

99. liu. 7. adde: St. i5ol. t. 38. 7 
-^. rr/jcnj — Vnnetales Schreberi. 
a. arvcnset bracteamutica, bracteo- 
Uoacumiuatae, h. subuiatum: W'*'^ 
tea aubulala, brarteolaeroucronaue. 
c. dumeioram: Lracteae tracteoUS- 
nu© arista yix 1-lin, Icnga. .**■ 
VaUlanUanum: Lracieae »''«** ,^^''" 
citer l-Jin, bracteolarum 2'hfl. X0° 
Ba. e, Ltersianum: bracieae an»' 
sub a-Un. bracteolarum mferiorum 
4 — 5. lin. longa, enijeriorum loogc 
brevior. Accedit: /. capmrtKlf' 
pens y.) P«r*. BjicaUs subiriHor*' 
basi ia pedicello ffocculoso - T»"f "' 
arifttis capiUaribus, glumi« dnplciofl 

99 b. A, Htlorale (Tr.t.) Ho St. 
epica di«ticlia, fpiculis •ubqaial'^^ 
Horis, bracteis lanceolati* ^'^^f^^ 
bus acumiuatis, bracteoIi</cum'"^. 
tia raulici* (aot subanftatuji ^ .. t 
laeyi, foIMs aupra Kabrn , raaic^ 
repente. Host, gram, !*./• ' f 
Habitns procerioris ^. rcpentis, ^ : 
lia rtgida, apice inrolutaaagusuoraj 

fiuura «triis profuadioribus, ^%' 
— Anfiuchicn und Uochnen Urf^ 
am Litorale dcs adriatischen .h« 

res, — Juli, 2i /Tn't > 

99 c. A. i n t e r m e a i u to-JJ^^A 

Hast: spica dUticha, 'P^"^.**''^' "'jj- 
tiflorifl, bracteola exteriore b^^" ^^^ 
f^ue iiutliGi's obfnsifi trancalis'f^f _j^ ^'sTuur-^''^'^^'^''' £«*^rr.r«.: iiu ^^p^r'scrbn-s 7 radice rerenj. 
&6b. B I'lnrli-^.,- rj - , T.junceum Hast 11. t. 22. A*J> te.r«Di ^ervis tribus. exteriorfs ob- 
«olet,*, .olenoris elevatis, Lracleola 
«xteriori tnnervi breveariMnl.i, cal- 
ano bis. rniuosissimo, foliis tenuibus 
ConToIalis arabriB. Z?romz.^ VUckencti 
•^te. fesiuca cespitosa V s f. Bra- 
chypod, rumosum H, S. ~- An dur~ 

V. Char II, ^n Li^urim. — Jaa, 4 Spica subcontinua, bracteae ""^^ , 
nerves, bracteolae oblii«ae suu 
cronatae, folia eerie locis ft 
conToliila. — An irocknen ^^^J^,L 
Orten in Sand^e^enden ouf By"- n 
in Ungarn undOestreich, in^ttlo^^ 
nach U amort. — /uni. J«»^- ff 
102. adde: DiiF. a!> A. juncco spic» \ 

lis dupio minorrbu», epica jS*^"*^ ■ g'w 

minoj^ae compacta et axi marg* \ Gramineae, ^cROBrASTAE* Graniincae* 140^ 


scaLro, — ^an den zccdljlc hifHar- 
UjJgcn ; op dt duincn bij Zandvoort 
digt bij de i.ee ; v. II alL 

103. Ab ^. y'unceo qiiocuni commtila- 
tur, (liileit iiaLitu grncijiore, spicu- 
lii pluribus lire% iorilniS , sibi pro- 
pioriLus, foliis siiiira non piloeellif, 
fcabriuRculis, racliie uiHrpinc scabraj 
liracteae 7- nervea lUiAgis acntae. 
In Zetland: Dumort. — ^. ajfne 
(Trit.) Dei hard, Kovit. Fl. Me- 

gap. ined, gpiculis numerosifi oblu- 
iioribuSy.fohitplsiii? stiprn scahrins- 
enlia, rnclii iaeTifisimft. Diaf!;nosin 
etuUeriorein Jescriptionew « cl. in- 
ventcre experlamna, liic intprea in— 
aicatur. Snen'minii bene vole misit, 
lecta: an feuchien Ortm , am san- 
digtn XJftr hei Jf^arnemundct hinicr 
dam Uauhofe huuftg mit A. elric- 
tam: Dciharding. — JuIJ. 2j. 

104. adde : St. Rot. 269. — Gemeen 
in de hoUandsc^e zee duineni Kops. 
Op de duinen aan nee bij Zandvoort : 
t^ Hall. Zeldzaam in Zcelandz 
*Jumort, 

J16, adde: Bull U 111. 

"0. lin, «, post II27. ad(1e: HooJc, . 
1-pnd. t. t»U — Bei Nufsdorf nicht 
fifieder aufgefuftdcn : Kosle r. 

12J. lin. 4. posi Pers, adde: Engl. 

*-i2. ^dde: aujMaucrn, Schuit, Gar- 
tenauswurf, 

«6b. E. eruciformis (Panic. e—e) 
^.m. spicis sessilibus alternis arrec- 
w« secuDdis vagiuisyue molle pubes- 
centjbua, bracteola tertia br«Tissima 
jcuia , culmo diifuso. Fanic. truci- 
jorme Fl.graec. t. 39. P, cruciforme 
jex errore) R, S, Spithamaea-re- 
^niia gracilis , intiorescenlia fere 
^tckmanniae, sed teiioior et nicllis. 
'T,J^ ^^Ifriatien um Hagusa {Hcckm, 
fjfusa inlUt.): 7P^ elwii 5ch, --- 

lOQ *"J'J*' Sithtnhurgen nach Bmg. 

^-iy. adde: P. subspathactum Lois. 
«st Jorma hebetata. — ad b.*dde: 
*p de hoven en andere hebaude Gron^ 
«fn: Gorier, In een boschje den 
iop genaald: R. et S, 

»^l. adde: Calamagrosits Schfabii 
"Pf' secandum exameu a me ia- 
Stitutum iospeciniine a cl. Schwab 
"cto, ab ijl. Spr. benevoledato.— 
*aiica specimiiia loco iuira citato, 
■ecfa «unt, e foeiiii gallico ortat 
piani^ poslea anfusS. — yfm Uarz 
Y* dem Hohlwege hinier IVUkchns- 

*oA nach Harz^ercdt in das Sdke- ihal Iternh (Jatt lSi2.}; Apoilultr 
Schtvabe in Vcssau, — 
134. lin. 6. poet 47. adde: St. Bot, 

t, 286* 

136. sildet: yt. alpma IVhlnh, Suec. 
Sv. Bot. t. 545, f. I. mala. 

136 b, A.pnsillaDumort. brao- 
tcifi cariDQ £cabris> bracteola infra 
jnodium nri.ctata , ariMa geuiculata 
Alba, foliifi radicatibus setar.eis ; li— 
gula fotiuriiui iuffirioruiii obtusa, SQ— 
p^rioriiui uiviHifida, radice repenle. 
TTrichod. pusiilitm v. Hall* Tani- 
Cttla pallida \irens. Spec, media in- 
ter v^rojf. *r/flCfa7?i Curt, et glatt- 
cinam UeC. sl priore rbizoiuale re- 
peiite, a po&teriore gluim's scabris 
diveiea, Vumorf, — Op zand- 
gronden in de scAaduw op Beekhui" 
zen bij Vtip boven uirnJiclniz v* 
Hall. — Jiini. 2|. , 

136c. A. eetacea Curt, panicula 
erecla sub autbesi patente semiver— 
ticillatft scabra, bracteis lanceolatfs, 
bracteola basi arietata, ari«ta geni— 
cnlatR, culmo declinalo , foliis rn- 
dicalibussetflceis, Engl. Got. t. 118S, 
Curt. Ff. Lond, Yl, t. 12. ^gr, 
alpinalf^ith. ^.muiahilis Slbthm 
ox.? -/^. canina ^. y. Huds, Trir- 
chod.seiaceumH,S.— Exill. //oo- 
keri bracteola cxt. major albida !e- 
nui»trniicata, nervis*. 'viridibn?, la- 
teratibus exsertis iiiucronatis,_ arista 
basilarij, scabra, omuino geniculata 
lorlilis ; bracteola iuterior parvula 
truncala dentata , basa utrintine pe- 
nicillats. — Op dorrai hcide^rond^ 
in een dcnncnbosch nabif dc Btld kif 
Ifirccht: v. HalL — Jun. Jol. 2|. 

139. lin. 6. adde: Sr. Bot,S81. — pag. ^ s^- 26. iiu, 4". lege : varia* — e. _ 
gantca plerunnjue bi-trjpedalis, pa- 
nicula amplisBima Tirente , eaep* 
post measem li^gitiir. — ^uch in dcr 
tefo-. von Dresden an j4cl'*rrandernf 
an°Gruben. — Juni bia ijeptbr- 
139 b, A. T e T t i c i n a t a P^i 1 1, pa- 
nicula tbyrsoidea subTerticilialo-lo- 
bala, raiiiisdeufiiiiorie, bracteis aca- 
lis versus apicem filiato - »«rmtis, 
carina hifpidulis, JiguU limbriatp- 
lacera. Hchb, pK cnt. XI. ic* 
Oiiidnuam crassior ac -^. stoloni" 
fera, minus gracilis, vaijniae sub- 
"Tentricofiae, color snb-lancescens, 
panicuU donfiitaie sua facile distm- 
pnenda; celertira repeos et steloni- 
fera nl iJla, nnde pro >€. *'«i^«*- 

^i^l 1532. - ^ f€u<hten Oriem 1402* Gram/ADDEsnA et corrioettda. Gramineae* * 

$ei IVizza: v. Churp, thcdtm lei 
Gtnfn, Nailer, — ll«u Ju«. 4 
139 c A. maritima Zam, pinicula 
coDtracla •piciformi , bracteis csriu.! 
in'^jiiiliofculia, colzuo (sub-) crecto^ 
foliia anice »nb«cahri» involulii ri- 

gmii intermedia, floicul^ iioa colo- 
rati, li^iila *x»erta, apfce fis<a, glu- 
ir.ae acauinatae. Eliam p.tubrfjttna 
VeC. iuppl. cxiftit, fjaae A./ron- 
dota Yen. ab ip»o. A, armaria 
Oeu, A, deeumtnu Hall, fiL — 
Am sudHchen Litorulc, in SUdtyrol, 
fregendvonJ\'izm: v. Char p. IIol- 
l«»wi: op zitti^cn xtcnathiigen grand 
bif Amstrrdamt tustchen Ztebutg 
tn het rrgthuis van den DUmermtcr : 
V, Hall, — Juli. 4 

139 d. A. pungens SeAreh, pant- 

cala^ cootracta ipiciformL , bracteis 
Ia«Tibuf, culaig ramotoreneate, fo- 
liia tliiticliis tnrolntta ngidis aub- 
puaaeAtibuj. Sekreb, sram. II. i. 
ar, T, 3. Cav, ic. t. lU, rkularU 
disfieha ForaH. Belirjuis major el 
robuatior, ^ Ctf^mirf von 7\7*efl, 

idngs der KuMte totiitchtn Ventltni- 
gUa u, Savone in ungthcurer Mtnjre : 
V. Charp, — Juli, Au-. 4 
140, adde: Cf. imitica : auf Alptntrjf- 
ten is d<r siidL Schujeiz auf drm M. 
BovQfirtaz u, Pansroi&njti Schlei- 
cher, M, Bovinette Aci Champc 
oUr ^Xariinach : Z. Thomas. -- 
8. anslala : in Tannenwuldem J/, « 
VEauoberhalh Morcles: Sehleich. 
<FU e*^fm. enicc. n. 108.) Thorri 

441. adJe: angeblich in Siehtnbiirgtn ; 
Baumg, " 

IThlnb. Fl. auec." Fries in litl. 


Its. adde m annus nost^r dixit C, phraffmi" 
It^iUem, Dtcas cjuaeso an bujat 
ayuonymon, C. lanceoUta, «x au- 
InenTiro jnectinine pend<?flt!*' Frie$ 
in litu AX#a planta (cf. Herb. FU 
(term. DO. 113.) «ai ilia Smithii 
IB F.npl. Rot. et proplerea abiqoa 
dubio berbai-it Linnaei, in Oer- 
niania TuIg.itior. » 
155, atlAc: auch im ohem Mordgrundt 

bei Dresden t ffubner, 

156- adde: ;?, vaginis jnlosU , planl« 
anecioaa, oclo-pedalia •! ultra, tola 
claiica. — Otgend von VresdeUy am 
Eibi4fer und auf dcr Elbinstl ba 

Fillnitz : H ubner, 
157. Arund. aren, Haok> Load, t, 
ISI. alj-i; Uqi plane diyUi plumon, 
itifr.i medium nadi , anthera* vio- 
laceae. 

159. adJ«i St, Eot, I. 162. 

no b. M. T e r n a 1 e M. Bx panicnja 
SpbcoiymboBO-patenle, «piciil*»,V' 
ternia approximatis aeulia >»)^*'*^!'» 
radicfl anpiij. Hthb, pl.crit.XI.w* 
Pedale et uUra, folia angostiora quam 
in M, effuso, Specieia ad me bene- 
Tole missam legit; amFcldbergf »]■ 
Taunus 2200 jFu/# hoch^ mit Betaia 
carpatica: Becker. — Mai. 

163. fin. 6, poat Z. adJe: Go»* '"' 

'• ^- "^^ ^' , r. * 

16G. ftdde: Siehenhurgen. nach Vmg» 

168. lin. 3. lege: bracteolie, Cp" 6'"' 
meilis). _ „ 

nti. adde; nahe hci jyicn ba H^rr- 
naU : Jlosler. , _ 

181. adde; Op halfivegrn Haatlm ^ 
Amsterdam ; aaa den dijk b}) «« 
J^esizaner overton en om -^"^**'^ 
dam VQOral aan het funen: h^p^* mannia creacit," Fries in Mit '^- •*'^«= Hook. Fl. Lond. t. !• 

190. adda: cf. B. Z. IR-^S. p- ^^' T 
iipecimina: auf der Sintersbaehalpt J48, lin. ll.lepe: SinUrsbae/i. — ad- 

149. ad m. oinnino rt.-<^renda, teste 
apecinune et judice .11. 5 cA r a rf^ r. 

1*0. adde: In Uc mvenij cl. Fries 
veram ^. Calamagrostidem L. ? »ed 
CJ. seq. -, Adde: fiegend uon Dres- 
d^n an der l^iehlcite bei Fima (Fl 
germ, exsicc, no. 112.) Hubner, 

151. Ca/. ia«c. — adde ; ^Arista iuler 
deutea daoa bractcolae aoboritur 
quoa noa duplo aoper^t, Ita mihi 
•emperap^aruitnoatras.'' Riehter. 
— „Speciein haiw a praecedente 
eerte divfTsuaimam in alnjbua nu- 
perdetexitZa»**arfj«a, ^XHart^ 


am Fufse des Geifssteina bei A*^** 
biihl y pro aetjuenti iTi<ticata, »i" 

pertinent. , . * 

193, adde: im Ouerfurthschen *j**^ 
dersielnnaufliecKcm und an ActceT" 
rdndern, nach lyallr oth. 

194. Hn.6, poat A'oe/. atUIs: i»T.JWt. 

19*. adde: r. B. auf d cm Sehneehergt 
hei Jr'ieni Dolliner, in Salzburg 
am WebcUherge, in den HohUn^'^ 
ober der Griihalpe, bis zum nimhornt 

auch auf den Kaikalpen um iU»*" 
biihl: Sauttr* Gramineac, ACnOBLASTAEi Gram* 140^' 
IXII. Bald. — Glanzschilf. . 

200. lin. 5. post j4it, tilde: St. Bot, 

1. 107. post "Wetl, ndde : Catam- 
agroftJs Sihi/u DtC. tr. 
202, adtle : auch in X/nvarn im Temc~ 
ter DantiaW. Hosier, 

206, aJde : auf Jem t^Ioaor hei Spata- 
iro , um Trau: v, JJ^elden, 

207, adde: jindr, spic.hin, etc. Ger. 
eallopr, t. i, f. 2. 

208, aJUe: Siehcnbiirgcn nach Hmg, 

219, Hn. 4, lege: breiriorilus , foHU 

lineariljus couduplicatis laxi» , exli- 

oiLS latioribui. 

220, liu. 3. pro S. lege: Fcstuca. — 
^ Iin, 10, aJde : A'rstc. 
220L S. ripidn Hfu/ftl: thyrto 

OtUq, ?j)iculii hi-lriifovis, bracleo- 
Ja extericri arislala 2 ^ 4- ileiitata, 
■oljis tiuearihns oiuinno rouiplicn- 

tw rigi{le-sultli;;no9i« culmtim ex- 
cetlentiLiift aeijnildtis. — Im Llannait 
auf dcm Gijtfel des Domus^hit ftei 
yihadia, 3000 Fufs hoih: Htuf- 

fel. — April. 4 

221, adde: S, interrupia Vim. a me 
aondumaccppla, teste cl. Traeh stl 
1830. p. 506. a S, ieuuifolia aiJTert : 
•lalurl humiliore^ foliis canalk'ula* 
tt» necfiliformibua, culiuum eul> a«i- 
l|ie»i aef|nautilin» excedentibusTre, 
tUyrso interrupto disliclic. Specimen 
cl, anctoria refert ajiiculaa oclo fu«- 
eulo - nilidolas , qtiiil(]uam loDgiua 
anatataa, anam terminatenif alteram 
KUic infra approxiaintaDi, relitjuas 
aHernalini peminas per inten alia 
•uae lougitadinia dimijiae r »e in- 
vicffm remotaa, ailero paulo supe- 
non aubpedonculato. Cnlmna cum 
jnyrao 4-polUcaris. b.ni sqnamie 

«4.lm.G. post iiHT,. adde: FolU 
palat. I. r. 1, 

•"^.b. S c» p r o c n m b e D * P. B, pa- 
»icula lanceolata con1r:icta gecwnda, 
•piculii obloBgia, flosculia obtuaia 
nerToaia, basi liberia, foliis laxii 
filaucis , Giilnio geniculalo adsren- 
a^nte. Poa jjrocumAfng Curt. Eopl. 
»ot.5i2. Tola pi. glauca, foUa lou- 
6* vaginata, acuta, plana, apic* 
•cabriuscula, ligula aculiuscuUi pa- 
»icuu rigid* fecunda , racbi pamu- 
iiaque teretiusciilis ecabria^ apicnUe 
* — S-floraB, bracteae obtusae val- 
Je ina«^rjiiale&. Flo»c. obtneiusculi, 
bracieolae int. sobciliatae. v. Hall. 
*• -f " f^oUand : b. jtmsUrdam cp 
^Itige steenaehtige grondcn^ aandem 
^at€rkant, iangs den OvertooTntehen v:rff , long* dt stadfcingrls rnc. Vm 

flail, ^ Aug. Sept. 
223, addr : op ftanlduin uan den TiOtk 

van jHuilattdi I'trmtultn, 
226. adde: F'tstuta mariitma T)eC^ 

Gram.marit. rie» Bocc, tmia.t.BS. 
220, adde: St. Bot. t. 32. — D, u5- 

breviata h cUBernh, coinnuinicata 

eat eidem ac />, glom, c inierrttC" 

tita G a u dm 

2iih. V. lifiosUca (FeM.) Bcr- 
iot. patiicnia ifcnnda nntante, »pi- 
culU Biibqiiinqueflorii arUtatia, brac* 
lea altenia siibnnlla, prdicfUis enal— 
lormibus. J3rcmu9 Ugu»iicu» ^tU 
i-'est, tiipoides LoisL T^ot. excL 
M"ii. — 2i m r r € I. ic. 70. f, !!• 
Scheuehz, t. 6. f. 13. Sjiitii«maea- 
pedaiis, gracitior ac J', gcniculaia, 
ct nutans, illiua braeleae mult o mi- 
nus inaequales, nostrao gpiculae ii- 
Tetcentes , illius glaucu-virentea. •» 
^uf IMauern , yelsen , an ^eckcrn 
in Ligurien: l^iv. Bert, {Neap* 
Sard.) — Miirz. Ajjril. 

234c. V. Michel ii (Brcm.) Savii 
panicula contracta aecunda, spiculis 

aundrifloria^ flortbus pnbulatia, pe— 
UDCulia lin^arihuS. GraJti, hroTn* 
ann, minus lilichel. Cat, el hb* 
Gram. agr. Flor. no. !30. Fedalis 
g],>ber, folia supemo pilosa, Taginaa 
glabrae etrialae, panicnia 1—1 l/*^ 
poll, straminea , nractea hiajor ej>i— 
culam longa, minor auguctissima il— 
lam Tix 1/4 longa. Faciei V. ii- 
gusticae, — Im Flarentinischen und 
ouj dfir Veneiianischen Tnsel Por di 
Lion A- l^Jicheli, iS annieheliU 
— Fruhliuf. 
235, tin. 10. adde: F, ovina St, Bot. 

t. 73. 

237, adde: inSalzhurg aT^Kelehherst 
in dfn liohiv^egtn oher der GrUbalpt 
bis zum Bimhorn i Sauter, 

243. adde J in der Gegend von Leipzig 
am. Durrenherge nnch Hi chi er, 

243b. F. gucatfalica nBnngn* 
g1ance»cens , paniculae pyraraidalae 
rnmis spicnli^que oTali-rhorobeia 
fiuinquenortfl breve ariajatis snb an- 
tnesi pateuti-diTergentibus, cnlmo 
tereti etriato ^ li»nla obsoleta biaa- 
rita foIii8q»e capillaceia hispiduh?, 
radi'ce fibrosa (nigra)- F, valesiaca 
var. d, Jf^tiht D. Graa. XI. no. 
264. A praecedeole djffert panicula 
patenti-diTergenfe, ramuiia Jongio- 
ribas, spicuiis floflculiS«|a« brerio- 

ribns hiapidioribus. — -^^ ^?^* 
fHsen im Saueriande in jrtstfah- 

Uni JVeiht, — Mai- Jam. ^ 140*" Grain* addenda et corrtgei^dA. Gramineae. 1 250. lln. 7. ante F, aJdc i App. *. U 
£53. adJe : ,, p.iiur.u)a« ramo iaiimo 

fab antliesi diTCr-eiile," Riehi. 

n« Jun. 

25*. ailtle : ,,Panicalap1erunignenutat, 
ven'ii* florpt, ad DieJ. Jo!.*' K i c^ ;. 

2S6, adfle: oi/^ rf^n ^Ipen 6ei Bregtnz 
4000 /""/i Quf gtasi^tn ^^bhanaeu, 

t2S7b, F, f err uginea (Sclioono^, 
f— ens) J'cs *; panicula augmla 
errrti , peduocnlia Lrevil-us pauti- 
•picuiatis ]aefil>u«, ^piciilis unico- 
loribua «ul«8exflori», bracUisariimi- 
ratis, (igula oblonga, lolii* pJauLs 
radice iihrosa cespitosa. — Aiictori 
direi-M visa a praecedpntei foliis 
plnoisj ligtiU loiigiore oLioiisa, pa- 
Bicula magia racemosa, Miiculii Dia- 
joriLus uiiicoloribiis. JT, spadicta 
Host, px ic. ditiTurconvenire. Json i 
vidi Jed olieervnlionibus couimf«ndo. 
^ A.uf tier ^l)te Hum hei Hostgg 

in KurniJun miVF.tpadicea i J^est. 
— Juii, Annr. 2J. 

S63. Un, 5. ante i\ adde : Sr. Bot, t. 

370. — liQ, S. adde: Fettuca iitto- 
ren JT^ahlnf). 

266. adde : St. Bot- t. 365. 

267. adde: Sv. Bot. t. 354. f. I. 

268. adde; Sr. Bot. 1. 354. f. 2. 
270. adde: SiebenbUrgtrt nachBms, 
275, adde: St. Bot. t. 467. ^ 
283, adde: Sr. Bot. t. 456. 
285. adde: inSpehfildcrnbeiBregenz ' 

Sauier. — e, hei ZweiOrudcn : 
muiler, -- B ramus nitidus D u~ 
mort, paniculalftxa, frocHIera nu- 
tante, peditnrnli'a. jcaLru , «nkuli« 
OTato-lanceoialis glnbria , fioscuIJ? 
imbncalia, arifitia reclis. Cum av- 

Jjot. ib^4. b|,icula*5 inagnae» polli- 
caTes, Tagin«e glabrae. — In Zee- 
i^nd: DumorU Bij Nijmegcn in 
i* ^n''?^'^^^'^'^ ^ainvilia Ge- 
traidefelderindenArdmneni Bum, 

— Juil, 

2S8. adde: Sr, Bot. t. 204 

291. adde: St. Bot. t. 473. monsiro- 

ailas laxiflora. 
293. adde: St. Bot. t. 46l 

?^4Yl;P*'/*^^°***^*^«*ST.Bof,t.40I. 

i.3UtX\r. (ante 296.) poat 72. ^r. 

29^ adder Glyc, Caiabrosa KU et 
/tJcft^t, nonieo quasi diagnosin in- 

cludenB, MoUnia aquatica St. Bet. y, 299. ftddei P. gphaia HainvilU* 

A P. distaote: radice repente, pa- 
nicula ningja dppaupT.ita, rai»»s bre- 
Tioribus, ilortfpra nalenle, rarijsime 

cliTaricala, nee deflexa, spiculii ma- 
joriboa, brarleolu longioribus acn- 
tioribns , nn'nimtt retusU differt. v. 
II all. ~- Bif Dtlf:.ijl, lauga den 
Votiart, hif Trafuherx BninviUe, 
^anhet IJ hif ArrsieTdanij opsom- 
mige piaaiscn in het water *Wi^* 

groei/end i v, H all* 

300. lin. R. post Stop* «J« • ^^* 

Bot. t. 10,;, 

30t. lin. 7. adde: Sv. Bot. 30. 

30i. adde; i'. pumila Host ri% di!- 
tinguilur a forniii geuuina nee TiT^- 
• ara , quae minus bulbo»a est. ^ 
-n Krain in dcr Oe^end vonlaybacft 
(I*, carniolira): Hladnik, 

304. adde: bti Sitten , Branson, M* 
liorge I V. Ch arptniier, 

303. adde: St. Bot, t, 126. - ^f'}^* 

JeJe: V, iiumila Jlosit «' "' ^* 
add. ,- J 

310. adde: P. tioUmfera Bellara. 

App. t, I ? jtl^jm 

3H. adde: «»/ den Bregenzer ^fP^ 
und auf dem Grie$ des Ach-^P^' 
gemtin: Sauter* . . • 

3l4b. P. LaiiKeana nchb» f^^r 
CKla aequali laxa, ipicults rliombei| 
5 — 6-ilorU, culmo *^onipre850 J'"' 

J?cA6, pK crit. XI. ic. ... ^"p 

trivialis sec! aliae qua^^^f^A;. 

cum Taginia sl.ber, !aeT»«., s^-^^^J^^^' 
panicnla ipithaTnaea. racbis *up«^ 
et rarnuli' aemiTerticiUaU f^f^^ 

acntanguU srabri , flo»*:"" - \ibo' 

triviaih, laete yirides ap.ice al^o 

iiieiiibranaceae, sad ol't«"?'*'f- f. 
omnium oostrarnm (nee panicoi • 

trivialis pyramidato - e*P'" . J)£_ 
laxe elonpata). Kum ^ ^^^^f^J^ 

compresga? sfJ f'*^1"^"*/';*^7»r^ 
»m Ifat/^cr Oberland, W^^'I'-jfZ, 
halkfeUen des Uteiner KlotztiO^^ 
nhcin :Lan giStadtpfarrer in J'^"** 

315. adde : - d. inSalzhurg affll 
NebeUherge in Hohlwegen *^f\ 
Griihalpe bis zum Bimhorn: ^«» 

317. adde; St. Bot. t. 88. — ««•. 
dele: P. glabra et — h«. ^- 7 L. 
ira^ post accedit: Hnc P- V^^^l",^ 
iifolia VilL Cat. Strasb. t. 2 ■ 
t, P. t;BrT>^«*aZ«m. P- '^"'J" 
^«i/. Bij Amsterdam op sUcn 

achtigi ^laaistn ; if. Hal»» Crarnineae. ACROBI-ASTAE, 140 $. \i 324. a*Tile: Voa ciliartcntis AU. loMe 
lieriol. Urita ohlon^a Jllnch. 
Voti ohlonga Jimg* — SieLenbiirgcn 
nack lia u m », 

325. adiU ; iudicrittir : Var. TiriJi* : 
T) altnatien um Fort Opus an tier 
Narentaj nnch v. IT^etden, 

327. adjp : Sv. Bot. t. 300. — ;5. re~ 
ptns nth. Seheuchi, n?r, t. 4. 
i. 9. raJ. repcute a culmo paluiari, 
-lAiiicula vix e vagina eiluan, spicu- 

lis -Jimidio Tninorilins S — 6-floris 
ex albido Tiridi-Tariis, ulterius ob- 
S^TvaivIa: am Haftn bci A'rustadt 
iit fJohUin, Jul, Aug. nach fliJu 
(in Mauuali ouu«6a .') 

328. adae: — p, B, mo7isi)€Ssulana 
®ou. Tninor. Um fVizza n. All. 

^ 329, lin, 9. aijje : iusigntor est var, 
pyramidata Veri. pnuicHln l>yrs- 
ni*?aii, bracteis InRvibu* nitidis mii- 
*<cw irifioris, yagiuia riUoao-pu- 

begcpmibnsi — 

^^aOb. K. dactyl oides (Air») Ro- 
cAf ir tbjTfto fiibspicato lobalo, 
bracteis bracteoliscjuc niliJia carinA 
»cabrifi obtiisii , fn!iis g^^ucis ripi- 
jlolisglaVris, Hoch. Baiin. Ul. f.i. 
tespito«a jnultitiilmis, culiuus 1—3- 
petlftiU, bi- raring tri-nodns, basi 
iuijbulbusus, subttriatna glaber, siib 
i:»mcola pubescens. Polia radical).! 
jjueari-lauceolata , caclina liiicaria 
\«ata) acuminata plana , exsiccatioue 
convolittftj rt^ida sulrala, ninr;;iui« 
•errutato - icabra , snpra (inblusqiie 
glabra, ad basin vix parntn piibea- 

-la- 

de- 

}?»^^tn cijiato-lacerai ipicnlae con- 

lertae, bi-triBorae, raelui teres 

C"m racliiduhs anpnUlis v"^^*''®°*» 

"osculi flavidi nileutes oblufii^iimi, 

'aciaae in.ier|iinlt^s carina bij^piJu- 

*e, bracteolap vix exserlae glabrae 

"rina subcilintae , iutenores apire 

^legrae nut b>vi$Mxii(^ eniiir-iiiaia*'. 

A sn«r.i„„,i|,yg gpnnfnts A', giaucae 

•igftriori di«tinxit cU iiiven- 
^^f praelpr cujua des< ripiioneiu et 
"g«ram uiibi non coi:uita e#t.— Im 
^annaiy haufg an sandigenAbhiin- 
^n dcr zweiten Hegion dts Bitlo- 
ff'-Uo, hesomUra um die OuelU Fon- 
tina^ref/c: Rochtl. — Junl. 4 

ll )t^^'' ^^*^«a spicata Poliin. 
"^JVovatese di Borgomaturo n<tch 
^"■oi. aufdurren Trifun Jens cits 
«f» Po b€i CasUggio hti Botco di 

^nu Ccsannoi^^BaU. Nocc. I ceutia; vagina praelougaatriata 
•*'^i». li?ula brevidsinia Irunrala •ludio f 
tor 333. Iin. S. ante A, aJJe: Sv, Bol, t. 

508. f. 2, ^ „ 

336, adJe lin. 3. post 382: Sv, Bot. 
t- SOB. f. 1. — lin. 7, ante ?F". ad- 
de; Balh. et J\'oec. I. t. I. — 
lin, 7. post r.n. adde: A, iitjlexa 
Lois, (licitnr absque aristA, occur- 
irnnt autera specimina turn el erne 
ariita in van« spiculis. — A. t/i- 
viiricata Pourr. 17SS. et Lais» 
eliani nosUae Jititur vnrietas a cI. 
Pttii; el A. tensii Lois, yane- 
tas bracteis obtuais bideulalts. —• 
Atia qua vorietas bnc duritiir laFu 
belgica: A. multieulmis Dumort* 
dense ce«pit<55a, culmis sinipluibuSt 

Canirula ccnlracta, flofciili* braclea 
revioribiis, superiors ptipunto. Pe- 
dalis ot ultra, folia, vnsiuae, cul- 
niinue »caborrimi. Dumort. a;:ro5t, 
Bels. IS'^3. t. 7, f. 28. — Nafuj dc 
Bild Bourn Uircoht: Dumorticr, 

339b, A. discolor TkuilU ioXils 

radicalibus liliformibue, lifcciili* lon- 

fiisaiinis acuminatis raaii* ?;}">«"!«? 
' Sexuosis, flosculisbaRivillosis. Dui- 

ab A, ftea^uosa foliis radicahbus 
inullo lougioribas, lemuonbrs fere 
liiiformibiis, ligula lonpffima aci^- 
minnla et atnicturabrar.teol'ie. 7i.5- 
— In Noordbrabant : Dumort, ^ 

Jiili. 2\, 
340. lin. i, adJft: Sv. Rot. t. 132. — 

lin. 7. adde: Yar. ochrolcuca hi c/zt, 
3*1. adde: Picmont an mehrem OrUn 

nack Balh, , 

341 b. A, neglect a Savi: panicnla 
condenaala, spiculis glabns fiubqua- 
driJIoris, bracleoU extenore bihda 
niocronata, arista dortali recurvaU, 
folii^ planis vagiuijique viliosis. iU 
piian. t. I. f. 4. Trisctum pisanum, 
jPers. Avcna Lacfflingiana et pa- 
nfceaLam. HolcusSaviiSpr, pug^. 
Avena panirea Pourr. Triatiu^ 
negltcium /Z. 5. Pal«iaris - «pHb/»- 
mnea, spiculae vindi alboque Tanae 
nitidulae.— AufPcldan u/td TnJ- 
tcn der JKovaresc nach Biroli* — 
April. Mai. ® ^ ^ 

344. dele: A. diaitcha Lam. 

345. adde: Pitmont nach Ail, ti£i'' 

35oridde: SV. Bot. t. 263. mala aat 

A. pubegcens absq. inJmueulo, 
3S0b. A. praeusta TTc^ft. ^labrfl, 

panicnla erecta , spicuUa (1;?'^;*='*''^; 
bus) quinqueflorij, bracteolis lon^e 
exsertis apice lesfaceo - scar.csi*, 

rxoribuajJooeligulamciUat^. it eh 6- 

* # » * 

140^- Gram, addenda et corrigenda. Cyperoideae 


pi. cn't, XT, 3C. .,. BfpeJalis el 

nhr.i, I.abilu ^. puhtsceniis (sed 

fIaLr.1, panicula erecta arcta, spicu- 
ae dnpio loiigiores nee allio-Jiya- 
Jiiiae ,) et A. planiculntis (ted folia 
luiillo an£;ustiora vagin.ie arctae vix 
coroprpssap, «picul=ie non faacicula- 
taesed rtllernatim Biibracenjosae, iif^c 
nllio-Iiyali'iiae, Lracleolne au^ust*o- 
res), cu/us cpiculas maximas quasi 
Bromi rcicvi, arista hracteis Lrar- 
teolisqne , propter colorem apicia 
festflcecm c|ua5i nrlngiifi^ Ion°ior. — 

TKelwiisch, — Juli- 4 

351. addc-: A, mneihystlnuD cC.{[Ar, 

352. adde : Tlelicotrichum ])lam'cuirn€ 
Dess. lin. 5_. adde : ILn^l. Bot. f. 
2681. non Eiipl. FJ. et Hool:. scol. 
(juae A, alpina S nu — Sicb^nbUr- 
gen Jiach 2Iaumz» 

353. adde: 2j. ^ 

356. adde: Sv. Rot. t. S7S. 
35S. a.lde : Sv, Bol. t. 14*, 

XCVI. (ante 363.) poet l\ B. addo : 
O iai t h aft r» 

363. adde li». 5: .St. Bot. t. 48. 

364. B.lde: St. Bol. t. II. 

365. lin. 4. adde: Eugl, Bot. n«w ser 

Vr^^V." ^^^oiUrdam, Amsierdam, 
Utrecht. — 

367. adde: Sv, Rot. t. 198. 

368. ad^e : .Sv. Bot. t. 84. 

!S*i '"i;,^"''''"'^- =»^'^<^: St. Bot.t. IH. 

309b. 1 h. isiaca (Aruiido) Delile- 
namcdla eloticata, jpiculis 3 — 4- 
Joris {gracWibiis flavescenfibqa ). 
bracteolis lon^eexsprti*, foIiisTa-i- 

^fn^rf^^^'J^'' e'->«'^^s. (Pro Jr. 
.r/i/i«lal8Q indicator a Mayer et 
^/. Brttun m U. Z. 1S23. n, 177 ) 
i;htazmitcs communis 11. //ai;c5„/i* 
C«;yi. ap. Ga^^. VI. 311. Plauta 
« meexnimnnla cum ae-yptiaca con- 
veiut ommno, et jam a cl. Cu^^. 
^iij'aitd. ft communi optime dietin- 
giutiir I. r. (juo couferautur. f]o- 
resceuna serotina yfdeiur imlicare 
laerKlionaleji, originem. — Xn dtn 
gTojsen Sump/en der nordostlichen 
:^chwexz, sehr sdUn , zu-Uchcn Sar~ 
gans und Kagaiz so hauH^ aU PI,. 
fomm«ni5, im Hheinthafe^tUrhalb 
y«ci«ecA. am tf^ege nach AlUn- 
,'«";; ^'^'for, ^ Seplbr. 2L 
3-0. adde: Cuiamagr, danaciformU 

373. adde: St. Bol. t* 174. 

371. addf^ : JiUys americana Brng. 

37+ hn 6 po.t Jr. adde: St.I^oI. 

Anhohen dcr Alpc mciufUd und auf, dcm Griesalz/ocft hei Kitzbuhl, aucn 
tiuf den Pihen dcs GeisstciMi 
7> aunsi einer, 

375. Tin. 1, post n^'illd, adde: Sf. 
Bot.t. 527.f.2. Car. m:VniI/Isflo«^* 

376. adde: ir. Bol. t. 551. 

377 adde: Tnriat liuctibus suberectis. 

JKallr, 

378. adde: 11 o olc, Fl. Lond. t. 177. 

St. Bol. t..533. f. I. 
380 b. V, m ic r 6 s 1 y I (a) I s (ff ff^J-' 
Bpira coinposita conglomerala, ff" 
culis aciilis, iructibus conkis utno- 
que euervibiis nplce incisis, foliis 
planis. Gaud. VI. t. I. C tohata 
Schk, Karhtr. n. 23. t. II. t 19- 
Gracilis Iiabitu J-^.loh'aCcae- ^ -^V 

den Aelcner und iruUiser ^ipe^ 
gchrscltcn, I\r. Zavaraz (lfrl«) • ^f ' 
Thomas, ilber BfX am GUiscfar 
des Panerossaz und M, SimplO"' 
V. Char p. St. JUrnhurd bd dtm 

Hosjuz nn7V. foelida: Lamon, ^ 
Juni — Aug, 3j. , 

351, dele: grofsere Aband. etc. ■- ci. 
424. adde: itachst aufdcniGrus 

der hochsten GramtaipeUt ^^- ^^^ 

nisi Uugucnin, , 

352. lin. 12. lese : grasigcn Sand-- 
Adde: im Schwanheimer irajde 0, 
Franlfurt am il/. nach Becker. ^ 

383, adde: Sturm SS,~- in d.Schwci- 

im kaltcn Torfmoor im Canm ff 
Vaud in dcrGfgend von Keufchft^ 

aucc marais des Ponfs : ^afi"'*' 
Chain eU &" Zdrich am Aa«f? 
See (Lacue Felinus) haufg* /^«^ 
ienh, 1812- , _ ,. -^ 

3S4, ad.Ie:5*«rm &^.--ind,ScU^- 
bei Thuni Guthrick, auf rj"'*^ 
Sumpfiticse hei Dregcnz, mit U uroi 
ca uni MeilHlata nichtscltcn (oonne 
C, dioicae forma procera, r^''jjj(jj 

""let SidlulataTn modificala ! 

euim absque ulriusque cQfiSortio 

hodisten Graniialpen vorzugticni 
If^uitis, sihr sdtcni auf dem ou 
Sernhard bei der Todten-hup'^t"- 
Davali u, Z>ucros, das. i^y-^ 
peiu politain) und urn das ^^'/ 
haufg nach Gaud, M. (^'■^''i^'^ ^ 
den Aargletschcrn, 31. Simvjon ^ 
KalticassergicUcher ^ 3/- 1'''^^^ 
lanoHZ iiber Bagncs, zivischen ^^ 
mat und h Col lie Cervin, aujessus 
du lireuiU V. CharpenU Tho^' 
Schl, , ^ rr 

387. dele: C, lobafa Sc^^- 'I""*^/' 
microstylis, et cit, eScheucH^ 
r^u-od forte /" Jaetidae formae pcr- ^ \ M acroblastXe. Cyperoid* 140 7. tinel ex rev. Gaud in, — tfelft lo- 
cos, repone :I\'fmonf in dcr ?^«^/-r 
■Aosta und auf den ^hjen di Gras~ 
sonc nncJt Alt, am JTufse iler Oc- 
hirge dcr A'avarcse-vtach Hi roll. 

388. adde im, 3 ; niuitifitriatis. 

t 389b, V. h y a r o p h i I a (D u- 
morf.) ,, ce8|»ito5a , cnlaiis iaevis- 
siiiiie ereciis trigoais, sjiiculis siib- 
<l«'Ttemif ; urreolis ovnto-ncuminatip 
MJentatis stellatim divergeulibus. " 
An Fiafsufirji in Campinien (Zuylc 
sche Kcmjien) nach Dumort, — 

^Mai. Juui. 4 

facile dislingnitur hCdivuhaf (|uam 
Tulgo qua^runt in ea. Hue eliam 
C. cancsccns Leers I. XIV. f. 3. 
^J^P^* »> Occurril eiiam spii;nlis 
coufertis et m.^gis fruclibus brevius 
rofitr.ilis et cuJnio minus scaLro vi- 
detiir diilerre." Sar^^er. 

3^i. adJe: Sturm 55. — Biilimen, 
«m Vlicssenhcrge bei Nixdorf: Al. 
■Pi seller, Gegend von Frankfurt 

,qJ'^ ^^«;'«, &W Hotnhur^: Becker. 

•"»*. adtle: var. bractea spicalae iuli- 

30?^® ^P'f^iini aJaerrnanle. 

^^. Im. G. anteC. atlJe: C, schocnoi- 
^^%^^PP* Sturm' 55. — haufi^cr 
ouf nasscnam Meerc gclcgcnen Jp'ie- 
9efi und in U^assergrdhcn bei Mufa 
^d Capo d'Istria nack Hop p. — 
•^ p. rivularis Schk. tbvrsi spici* 
panciqrtbus minoribus, c'liluio gra- 
cn» ftcate triquetro foliisfjue angus- 
tusimis SubreToIu'tis apice ecabris. 
«auc cum V^ schoenoide concnrrere 
observavit cl, Heujfel diss. p. 3S. 
— ^ft^arn am See Feriaz Heufcl, 
am Bache Rakosx Kit. Lang. 
i>ie6enhurgen n. B m g. — Dilfeire 
^delur altera forma: C. schocnhidcs 

*enore retaola , culnio angulis (nee 
tantuia 8uperne} scabro. UUerius 
Ofaserranda. Lcgitor: in d. Gcgend 
4nJi°" ff'*^" *«* Tt^cinhaufs. 

JOO. fl<Me:5farmS3. 

J?J-»ade: Sr. Bot. t. 156. 

^- i«n. 6. diagnosi adde : iuflatM, Lrac- 
woJam acnraiiiato-cuspif!atam louge 
•nperantibus. Sturm $7.^ Pian- 
lii laxa moHis: hei Triest : Hpp. 

^I'-.y- gnestphalica v.Bnngh, 
£i'aciii8 , spica simplici, spiculis in- 
Jenoriliis r«inons , yifima Joiisins 
pedunrulafa, fnictibns erectfuscnlis 
▼ix lufiatis, Erjnamaxn menibrauaceain 

aarvo dortalxTiriai ^aramstiperan- 1 Sniigh. der iibtis, foliis fiaccidis. — • Culmos 5«- 
perne foliaque inargiiie scabra. Tota 
plaota laete virescit. Per totnra aes- 
tatein ciilmos iiovos floreiifeg pro- 
fert* Fructus -virides, f[uam in C- 
diuulsa vere tluplo niinores. Folia 
culnmm fractiferum fere aequant, 
iloreutein Ioii;;e snperanl. A r • di- 
vulga ycra differt «l ^. stdlulaia a 
y, Tnuricaia, ex oinni parte minor, 
tlRbiiicr. — In ij^estphalcn in Bu~ 
cTirnwaldem auf schutiigcm ilioTtig- 

halkigem Boden: v. 

Juli — Sept. 2\. 
407. adde : Sturm 57. • 
10^. adde: Sturm ol. 
412- ftddei Sturm 55, 
4lib. V. mucrouata {AIL) IiUC 

referns no. 437. 

413. ad Je : am Ilarz : Hampe, 

414. adde: auf Granitulpcn. In 
Schu^eiz scltcm 3L Oberstafel und 
Vidlc'e IS'icolai: Ilalier, IM. Syl- 
via: L. Thomas, untcr dem M. 
Sloch und urn Hcrenst TMurrith^ 
iiber dcm SaazthaU am See JMat- 
mar, l\f. G alien ober Zermatten, 
ir. Gctroz und Tzermotanaz iiber 
der J'^alU'MnzJies. 

416. ftdde: Sv. Bot. t. 222. 

416b. V. aalina {JUklnb.) fipicia 

Eednnculatis oblon^ia diftantibus, 
r:»rtPoii's subciifpidatis, fnictu eub- 
orbiculato apiculato, ore. emarginato. 
Schk. t. CccG. f. iS5. C. cuspidata 
IP^. Aproxima K.marff/>?n (Fa hi 
FKdan. t.703.) difiert iuprimis spi- 
cis erectia, sqnamifi brevtssime ens— 
pidalis. — „^kst Fl. gennatiicae ci- 
TJs , a nl. J\oliro auoDymon pos- 
Eideo"P/-jfi5 inlilt,— //o/^f«n od. 
Lauenhur^r Nolte. (teste Fries.) 
— Mai. Jani. 2|. 

417. adde: St. Bot. t. 408. Sturm S7. 
t4l7b. V. cerina (Vumori.) 

„rbizoiiiate IoHf:e repenle, cvlmia 
solilariis laevigjimis, bracteis seta- 
ceo-foHaceis foIiiEque aD;:H«tis nx^c- 
gine scabrls; spicia sessiJibua, le- 
mineia ovatis , mascula cylindrica j 
eqnamis fuscis c08tapaUid^; urceo- 
K» lenlirormibus utrinrfue nerrosw 
ore integerrimo." — In SUmmtn 
der Dunen in Holland aach V u- 
mortier. — Jnni. JuH. 4 

418. adde : hue C. acuta jjolyandra 
JVeiht. — Jf^estphahn, _ 

41Sb. V. aTuat£!i«(/^A/rt4.) sm- 
cis sub*e»»ilibiis cylmdraceo-cla- 
Tatis remotiu5cnlts, bracieis iolia- 
ceis frucnba.1 suborbicalati* ine»- 
geminis, cnlmo itrido obtusaflfi»to. 140*' Cyp. ADDEKDA ET CORRIGENDA, Cypcroideae, foUuniargtneTeToIutis. Stricia pro- 
cerg , folia anguela vix 2. lin. Jntn, 
cpicne tix laiiorca, nurtil.ienttnimac 
vix lio. longae. — Vi) C trfcht aan 
lien krommeti Tlijn : u. Halt. (iVA 

tesitze die j4rt nur aus Lapjiland.) 
» IklAi, Juoi. 2^ 

•19. aciae: St. Bot, 539. B. — post 
Jf^allis : an Ddchtn im Thai Jicr- 
menee , au bas du grand glacier en 
tntrant aujr montagnes lU Gcjc ; bci 
^nnivirr in den SUmpfen oherhalb 
der SennhuiUn auf dem HT. Prat 
gcgen die Ghtscher : L* Thojnas 
1806 i obcrhnlh I'ommat zwischen 
dem If^asscrfull Tosa a. dcm Grie9~ 
Gletscher: Gay tt Guud. ISOS. 

420. adtle: Sv. Bol. 539. j\. 

4:^1, adtlt*: bet /Leipzig uuf dem Bie^ 
nitz an dcr HXnttr^tite des lliigels 
liHedef avfgefutidcn , 7ro ich sie am 
6.fl/ai ihio Oluce Richt, auct, fl. 
Lijia.) sammeltem 

421 b. C. pyreDaica Degl. npirn 
OTHta plurifiora superne niasrula, 
fmctilius co&ferlis oblougU acuuii- 
natia deinum palciitis»imi5, t>rncleo- 
Us fusco -sprtdiceis vix te^taceo- 
marf inattSfCadiici?, ioferioribiis at u- 
lia Tix longiorilins > fo!»is ri^itlulis 

inucroQolato— serrulalU ftcapnm Ine- 
■veia eulcatum subaequantibuA. C. 
Hamondiana D e C, et iDConipletn : 
C Fontanesiana DeC. C. acuiissima 
Degl. C, TiTarehandiana L a Jf. Ln- 
jticr qnam C, rupestris el frntjor 
ijuaiu C ipicaia , 3 — G-pollicaris, 
squamae inuUo augustiores qoain il- 
larum f luiDua iiiar;>ine niembrana— 
ceae setl aubapfjualiter UrDuiIae el 
nisi pamm Tersit» mar^iuem <li»co- 
lore», i- Xm Jf^altacliiMcli - lUyri- 
sehcn Tncllc dts liannats an Felscn 
der Alpe Szarko , 5000 Fufs hocA 
(C. Groseckii): M euffcl, (^Kergli- 
then mil 10 Ejcernijlaren aus den 
osiLiyrenaen vomM, ZlaurentzA ^ 
iuli 1S29. 4 ' 

422. aJile po«l Sehveizi 3f. ^iesse, 
M. Foufy, M. Callen und Tiiifel 
obtrkalb Zennaiti I'iemani, M. CV- 
nitx H ugueuinm 

423, adde : am Zago Lnrio : nelle Cros- 
alU zwischen Beliu^io u, Zazzeno, 
" Codeno u. Hesc^one^ auf track- 

If^iesen di JMandeUa^ 

42*. atlde: C. mirabilis Host, (nisi 

JiohjesiaJySchleich. Su Bern- 
nara: v. t'harp, 

42*. adde; iicnien antiijuiuf: C. di-^ 
stachya Desf, {std non l^'iUdA 

SyB. CbinataFair, {noa 1f^md,)i 3. addc: Sturjn SS. — «" i'' pi 
Hegensherg am Kalzin-See p^c.te-^ 

inZw) iiach JVhlnb. Rh^inihai^ 
Vast or, anscbL bei Orb im tf"- I 1^ CZinlii apud"5cXJl-. male planiam 
exnrnnere, rev. Gaud. VL 367, -• 

inhalmuticn haufg nach V, '^«*/' 
436. a.Jde: in der Schwciz nur b. Orbit 

lSi9 von Jteyjiier cntdeckt, 
427, lin. 8. pro 78, Ie;;e 87, 
430. adde: auf Sandboden beiBregent 

gernein : S a ut er. , . 

433. adde: rectiiis ScopoU dicitur 
aiirtor spfrciei, cl. 13. Z, 1831. 464, "^ 
Fructus itraminei tiemum icslacei* 
Nitlla .«prt:ies utricnltmi clarius C"^* 
iilicat, qiiuni in «talu maturo sepaU 
biiia cum cojistiluentia fiepar«ii'"^ 
Tel in iunionbtra mars">e« eorum 
indicentur sulco. IS30. 6.SS, 

434. adde ; uontcu e Jl. dan. praepoaea- 
dum, diilnrtenim C. UtanicaowuiaQ> 

436. addc: Sturm SS. — an «• ■^"[» 
T>^^ z r-,. »_„«_«** nac.**" 

I 

C U S T r, M",;;«L'». "•• -^ ■ - ' j ri j^ 

cros Ilortk. *fi /Jci-n «nJ Un^ourg 
nach Schmidt, • „ 

437. Spories inter Ti^'-fl* °°^^ "/ 
rononenda, atigmata omuino l>n'- 

SfqiiitHT cpeciem 412. y^. '^'^''^rr 

^pncn-^ell: RotzUr-Mp , noA ^^^ 
(Schaa/berge) Manrcis, j^^^ Vn, 
;ioc/i «7ir /tuufg: rrh In b.M. Wo 
Tkh- Hasten u. Galanda: ^^{l 
439. adde; quodammodo ^^'i"»*\/„A 
tis difiliuctn C.glohularislfJ^JJl^ 
iudicatur: On dc dutnen f^^^^S'^T.^ 
op denHoefx GorU 6c.'d q""'" '^'^ 
bilare lir#;ai, spociom omitto. 

441. adde: 5 fur w S6. Vanal 

442. adde: C. verna Vilh -- V«t.a^ 
rarius absque stolonibu*: f" ^*^i 
i:rff HI./ Jr/i /.ucA<f« /^'f'^" '' 
'Oolzigi Richter, -^^ 

442b. t. niollia Ho»J: ".^i;'' 

masculaunica, feftiineia oblous'*»n^ 
proxiinati*, arjnami* »picar«m » ^_ 
iiparumbraclfiaquemiicronau'f ^^ 

tibas liirautia." //o«t. fil^."?' ,„/; 
t. 82. — ^n Bergen in Sudtyro^ 
^aena, Follini nach Host- 

FrilMing. 2\. , y» «. 

444. addc: zwtschen Cortham «• *'" 

scl nach Becker, 4-. 

445. adde: C. H alleriana As s 0^ 
rag. t. 9. f. 2. - -^"cA »« '^'^ 
i/i ifrr BrjV/ nacTi Sauttr. 

446. Im. 7. lege FUf. 190. r 

448. adde: C. liparocarpos Gaua, 
lucida Clairv.C.b rcvirosira r » 
- Ca«ion ^* Vuud u. C/nUr-naj- 
lis, um Nyom-am See, bei Sitten, 
Br an ton. r Cyperoideae* ACROBLASTAE, Cjpcroid* 140^ 449. Bf^Je: SfurmSG. 

*50. adde: Sturm S7..^ Cum !iac 
coiifevenda C. versicolor D urn or t, 
FL lelg, p, 14S. milii inco^nila. 

4»2. adde: Cilaium e Fl. d<-in. tain 
Jaultum \exalHiii, oninino liucperli- 
net, UPC ad C. Jiornschuchiunum. 
Cf. n. 469. add. 

«3. adda: Sturm S3. 

^^6. Rdde: 7/oot. LoiuT. t. 1T3. 

^^rv^^^^ lin.7. post plabris: Gaud. 
JhUlI, Cdituta M.B.I — 06fr- 
iialicn, um Turin, I'mia, n. Gaud, 

V— Couf. B. Z. 1830. p, 652. 

•Sa.adde: Siurm 5a. — ndrdlicht 

^chweiz ; jm Fruucmralde ztriscften 

ylsOergundKhem/cU, im JTeiher- 

feld lifds am Jtheififcld iiach liascl, 

^0 thedtm Tiiclie n-areii J bci Oh- 

ofr^- am Fufse des Sonnenhergs : 

l^lulUr, am DieiUbergtT Ha- 

genbach; ansehl, (luchbsiSchaff- 
naiuen, 

«9. adde: 5cojj. earn, t.59. Sturm 

J61, atlde: Sturm SS, 
Jbi. adder Sturm S%, 
^64. adde: Scop. t. 59. — C. vUna 

46s adde: C. linearis CI air v. C, 
iicntuchzeriGaud. — Cf. 1831. 60S. 
post y.Thomas*' adds; auf dcn^fp- 
P^nzelUr ^Ipcn in der Buchenrcgion 

'- ^d auf dem M. Caimtda in der 
^a^iftcnregion , nach Castor, am 
^uj$c der Felsen au Val du Mow 

ic-f "^'^^ Gaud. 

'bob. C. brevifolla Host: „spJ- 
«R inascnia uaica erecta^ femiaeis 
«uabusdistaiilibo5 peduntulati's, flo- 
"nttbns Duiautibus, fruclibus ob- 
«Tau^ aculeate -cilJati*, culmo lae- 
11' . ^osi. gr. IV. t. 89. Scblei- 
ciienanam esse praecedeutem, «pe- 
cimpn majns JDexplicatum inissuiu : 
«■ 2. 1830. p. 659. — ^^/ rff« T>- 
ro/er ^^^j^„ 7iacA Jiogi, -^ JuD. 4 

* a u f e r. 


Jvalkjjfianzc: 4cq 

-Is*-" species? nonne C. ^raecox? ^^.CuVaf.V .^— Calpina Schrk. 

ff/;lierb.alp.Cent.I. 5cAi«cAz. 
»;10.f.6. _ Adde; C.crecta D e C. 
J'-.criatafa CI air v. C. Scopolii a: 
fPicit feminei« Rracilioribuft laxias 
"Oljricati*, frnctibus oblongis lenuio- 
Jibas Gaud. — Dwbie Luc C. M»>- 

j[l -?/"'' ^'«- ^"S». Bot. t. 2293. 
*b »tl. i/ooirr in Brit. Fl. bab«- 

'w pro genuina, *na e Fl. icolica nunc dicitur C speirostachya Sw, 

cum synonj-mo: Cdistantt Fl. dan, 
t, 1049. <]uod iilteriiis expoDendi;m 
erit. Mesm de Iiac o])tiii'oii<'iii dixiad 
no. 452. add. — C.arida Schleick, 
liuc fflUo loco addit.T. Cf, no. 47i. 

470, aJde : C, Scopolii ^. s\iic, fein. 
crassi'oribu.K, fruclibus obtusia turgi- 
iliu8ciili« fiibovatis. Gaud, — cui: 
J', spicis feuiineis erectiuscnli*, quae 
rarisfiiiM occurrit in llelreiia et in 
M. Ceiiisio , cuinue pariler dubie 
Rddit: C. MieliMoferi Engl. Bot. 
de qua cf. 469. add.— Cf. 1831. e07, 
— uberhaupt auj Kaikvoralperi 'hau.~ 
fgy auc7t hciKiizhiihlj und im Bre^ 
gmzer Thalc auf den Dombiaur 
j4lpcn X S auter, 

471. adde: iiomen stibineptuni j sunt 
enim bracteoiRe etniascutne quJdpm 
denium scarioso - lacerae $ed tix 
iimbrialae} a prox. C. fcrruginca 
diiF. fr. Inspido, — ;S. ? C. arida 
Schlcich, &}^MfX TGT , G a u d . frustra 
qnaereiida , buJc Rccedil, sed cfspi- 
tosa nee stolonifera, bracteolae do— 
^lo majores el spicae crassiores^ 

Irucfus \ideo lauceolatos ccstalcg 
longe rostraios basique attpnuatos 
Lispidulus ciliolatos. A C ferrugi— 
nca facile distinguitur srnpo, fructi- 
Lus hispidulis et statu ce^pitoso* 
Ultorius observanda: auf dcn^lptn 
des St, JVicotai- Thais an irocknert 
OrteHtgrofse Hasen bildend: Sc^lei- 
cher. ^^ 
473, Tn\{[t \iC^\ Salzburg : am Goldberg 

in der Kauris, Karnihen und in der 
Grofsarl in der Gosnltzcn bci Hei'^ 

Vgenhlut •• ^p p. Tyrol am Glet- 
acker des If^indischmaitrayer- Tau- 
ern T Hudoljthij bii KitzbUJd auf 
der ^lp€ Strdtegg \ Tr aunsi ci- 
ne r. — 

473, ndde : in der Schiceiz auf den 
Gleischcm hochst sclten, in d. Nat- 
ive de Bagfus , I\r, G^troz : PA. 
Thomas nach Gay, ~^uf Z^rgc~ 
hirge, am Kriegskogl tei Kitzbukt 
nach Sau te r, 

476. adde: auf Z/rgchirge , am Geis- 
stein bei Kitzbiihl in Tyrol j— GOOO 
Fufs koch: Sauter, 

476b, C. geniculata Hostr ,»*P** 
CD maicuia unica^ femiueis iiii*~ 
ricribss nutantibus, capsnh's roitra— 
tia aculeate - ciliati* , culnio Iacti 
snpeme geoiculato, radicerepenle." 
Host. Gram, IV. t. 94. PJanta 
Sckleichtri dicityr C, MieUch- 
hofcriana in Bot.Zeit. 1830. 659. — 

jin/euchten Orten in den TyroUr 

12** \ 140*°' Cypi ADDiTKDA ET CORRIGENDA. Cyperoidese, j4lpcn: Orintr nack Host, ^• 
Juni. 4 
477. aJ*!e: Schh, Naclitr. Cc.47. c — 
C ntrofusca Sieb, Hb, fl, austr* 
*- Fructus ore albo. 

47S. a<Tde: ancrsteremStandorie^nach 
Host, nicht mehr zu finden , aber 

'hauf^ am zweiten : im f.aacr-TP'utd- 
cken; in Z/ngarn an fcuchten Orten 
in dcr Gegend von Pcsth : Sand or 
nach Heuffeli anfeuchtenJF'ald- 
stcllai bci St. -Andre: Heujftl, 

481. adde: C, rufa Gaud, C, inter- 
media S ut* 

482. acMe: C. rufa Pair, ^ 

483. atltle: Si veriim est, Hetzii 
lil-iaiam esse C. piluliferam , geuui- 
nus auctor noslrae loret Ehrhartf 
«icut rev, Gaudin habet Yl. p. 
95, — AdJe: Sturm a7. — Var, 
sjpicnlis p. superne xnftsculis : C 
Oederi 11 1 ft. C. flava o. androgyna 

Hickt, 

48*. lin. 9. adde: 1>racteis foliaceis 

lon^issimLB flaccidis. — ■ Sturm. SI, 

C. jmiula Scop. U 59, C, foliosa 
Gaud. A«;r. 

485. adde: Sturm S7, 

4Se. adde: Sturm 47. 

487, adde: recte Tidclur: C, paludosn 
fi. Gaud, etiaiii iSiO. 659. paludo- 
eae adducitur pUirlliusqae lorifi lecta 
est: Gegtnduon Leipzig aufParthen- 
Tfissen, <Un Gerberusiesenf b. Tau- 
€ha: Richter, Gegend von Dres- 
den bei RIochrrtz. 

488. addei in UngarnamGehirgsbaehe 
(fci Toihjalu: Heuffely bei Han- 
nover nach Griseb ach. 

490. ad iinem diagu. adde: ligula sca- 
riosa duplici, — lin. 8. post 1387. 

adde: Sturm oS. — In Zetland n. 
T>umortier. 

491. dia^n. inci]^iat: glaacescens — lin. 
5. lepe : fmctibus slramineis.-** ad- 
de: Sturm 57. 

492. diagn. lucipiat : Tiridia — lin, S. 
Ipge : fractibua TiridiLus bruunei- 
centibiis, — adde: St. Bot. t. 2I6. 

499. Ini.3. post4i. adde: Sturm SS. 

500, aide: in Siekunburgen n, U m^, 
S02b. P. globoBns ( Cvp. ) ^H^ 

auct. capitalo g^oboso , spicuUg H- 
neari-lfluceolatia, involucro elon- 
gato peudulo. Hchf>. pi. crit, HI. 
ic. ilS. Cyp. fasciculans Lam. ill. 
pi. 36. f, 2. mala, vix i*. voXysta' 
fV^^^fl^- Bc««y, fl. ow. t. 86. 

1. 2. Ultra pedalis, inTolucrum 3 

*-pIiyII«™, spiculae fosculae. 

i>'::ra in Sehlamm an der Var: 
Dellard, V, Charpeni. — i^^* 

Aas. 2\. 
50J. TiD. 6. adde: HooJt, Fl. LodJ. 
t. 85. rnp,r. Bot. ne^v ser. t, 2626, 

514. adde: Sv. Bot. t. 515. 

516. lin. 5. poatdiagu. adde: Sr. Bot. 

517. adde:' sV. Bot. t. 557. f. 2. Hn. 
7. post cit. ex E. Bot. adde: Sehae- 

nus fuscus L* w t n 

515, lin, 7. adde: Poll. pMat. l^^.'i. 
5aj. lin. 8. post S3, adde; Sr, l*o»' 

t. 275. 

525. adde lin. 7: W oo^ X-o"''' V ®J: 
lin. 8. adds?: Bracleolae epadicMe 
dorso virides apice recurvulae. - 
S.imUeus: spica testaceo- virea Ji 
bra.:leo!is lftnuicrib»s np'^^ ^ ■'; 
Forte (nisi forma umbro^a) SF^'^ 
distioguenda, elaOor femnor, irucm 

tamon vix dilferf-nle Jefi°'*^^".* „a 
to , mncrone impcsito. i; 'f'^^'" 
H. 5. haiusUabituniexactissimere- 

fert, sed ep.s nacula excflralo--r"Oc 
lata rotundalo-acnU (nee aDrup.^ 

^^eapoH, Sardinia babeo- tji* 
vero etiam intra Hues terl.a pj^"" 
cum ;S. conveniens halHlucoloreqi.^ 

»nce acute trifjuptra obsolete t- 
tata rotnntlato- acuta t»i**'V*^"' ,.- 
terias obserpaoda. Specmina qi» 
dam absque locn, asservo. 

533. lin. 6. adde: St. Bot. t. 2S7. 

534. adde: cl. nBonngh, Tar. a.* 
Una: culmo minore glauco. »;P j,.^ 

etiam rev. Gaud in bauei '^- ■ j 
or. m,>,o«m et fl. -"/"""'^ j„ris, 

descrintas vl. p. o^'- T^' r/man: 
Mnrais de Norille amlac^rV g, 

V. Char p. (5c. i3«i.'fl?» **"■' V:«- i 

rfe: Dei hard. JraghauseiyJ^'"^ 

keim , Erfurt , Tnest." ^ ^ 

535. post iya3. adde: fioo*" ^ 

536. post 1694. adde: ^oofc,^ . 
X. 9J, — an dcj Donau in iJ s 

bei Dunakez: Lang* , l^ov^* 

541. post t. 60. adde: ^^P'^'.^ ,.^ii 

t. 4y. - lin. 7. adder >«*<=*^^V*. 
differat: C/avuta eomosa Z?a'«^jjjj^ 

rLizomate repente, y^^^ms "P/.-i- 
culmis cnpiUarIbnsq»a.lra»gu"'»» i 

ca panciflora. Scirp, comosus ^ , 
in Hr.-cA. agr. In Belgian '^^J^.u 
randern. Haec et Clavula ff'^"^^^;^ 
COBAtitiaufit fiubgenas: ■«*'*^ Gyperoideae* ACROBLASTAE^ Cypei'oid* 140"- Vumorf. cui : PaleoluUeO. stigm. 

3. acijaeaiuiii iuberculiforuui. Sed 
£. acicularis Iiftbet aetns, Jicet ile- 
cidnas*, — Scirpi patruiii spica so- 
Iilaria teraniiali, couttif^uut . genus : 

Clavuiu Du?n. Scitpum acicuJartm 

P' (?'ft«''^<"wm : cnfniis tripotlicartbiis 

— seiiiipp.fiililius imli(-ftt rey. G au~ 

«l«: am Uodc/iMce imiiodenried bei 

Lauierachnach lircvcnz ttf, gcfundcn 

von Br. C us i o r,intia vii\i.) 

5^^ i>. L. m u 1 t i c a u I i s (Scfrp.) S m. 

cuLmo tejeti basi yaginato , *ijica 

f'vata, brjicteolis obtusis aeijualibiig, 

J^Jice fibrosa. F.ngl. fiot. t. 1187. 

fi^focA. tnulticauUs Sm. Comp. F!. 

«fit. Scirp, multiculmis Vumori. 

Habitns inter HeUoch, urii^lumcm et 

Limncchl, Bacothryon, illi bumilior, 

*pica brpvior laxior Sjiadicea , vix 

nervo TiriJi, Etiain cum Schroiio 

cornulus occurril, Ab ill. s'Bftngh, 

"nissus. Tv'iicuJa slylujue basis acute 

"iqiietra. — /;» Totfmoor in licl- 

S^fji- Dumorf, op veengronden 

^tj Nijmegcn: Ueijer; hi) dt lliU 

fiy Vtrttht z V, Hall, bei Rom an 

oer Nordsee: JVoite, — AprU — 
Juh. 4 ' * 

5*2. aclde: Sv. Rot. t. 563. f. 2. 

**2 4. L. alpiaa (Scirp.) Schleich. 
fpica pauciflora, bracleolis iuiis ma- 
joribus longioribii?, rulmo jufistriato 
ba&i Taginato , raJice stolonilera. 
^edia L. Baeot?iryo et ccspiiosae, | 
stolones articiilali, culiiii VPiiues J i/2 
■pi-pollicarea, Spica exif;ua 3— a- 
Hora vix 2li.i.Ionga tPStacea, brac- 
«ae binae extimae majore," setl spira 
aemniu breviores, coiicavae, uni- 
aerviar^, late oratae, marglnibus 
"f^miim scariosae, spice plenimrjufl 
jnbcfrfloso aut cucultato obluso, re- 
tinae masis obloiisae, anjiustiorps, 
"fit-e acanoso, nenro superne eva- 
""10; sem. cxi^uum fere cbovatuin 
«eve fiubFuscum obsolete trigonuiu, 

P«S- 80. aale „ Formatio II." atlde 6ti«;m. J, breTuiFcuIa^ setae nuUae 
^nveufae. — Schweiz in ^Ipenmoor 
schr hoch in der Vallc'e Piicolai uber 
Zermaiicn: Schleicher, (Die 
SaUhurgcr Pfi. i5i L.cespitosa : fig. 
S, Sturm.) — Juli. Aug^. 2|. 
5*3. atMe: Sv. Bot. t. 563, f. 1. 

545. aJtle: Sr. Bot, t. 150. 

546. aJde: Sv. Bot. 240. 
S4S. adJe: ow/ LJwihoden auch fc« 

ZeipuganmchrcrnOrieTi: Hichi er» 

Sa9. adde: St. Bot. 1.426. B. — Z>V- 
berz,ieht in den AljienihaUm gan^t 
Flachen, sobeiBregcnz undim G/a- 

^ ncler Moor: Sauier. 

_, aJde: Sv. Bot. 426. A. — Gf- 
wohnlich urn die Aljteiitticht : Sau- 
ier, 

551. aJJe: St. Bot, t, 2SI. 

552. !in. 5. post syuon. atlde : St. Bot, 

490. f. 2. ■ 

553. adJe: Sv. Bot. t. 490. f. 1. — 
Fraeler JE. august i folium Rfh. cul- 
rii's teretiusciiHs, foliis triqueln's 
basi caoaliculalis, pednnculis gla- 
bris, laiia gpicis (juadniplolongiore, 
Engl. Bol. 564. cui folia ansustis- 
fiinia, glumae ciuereae , diBtingonnt 

55ib. E. poly fitacliyon Z. cwltni* 
leretibus, foliis laureolalls apice 
itritjuetris, peJuuciiIis glabris, JaiiA 
splcis tripio longiore. Hoc iutra 
fines uoa raruui viclt-tur, pique foha 
lalinscula , f-picao ilr*niinn pendnbe. 
Hut omniuo refereiittuin est E. pi- 
iyttachyum Z- a, el E-polystachyum 
Sv. i?^ I. t, 180. fdiim ad suuiu E. 
j}Qly$fachyum iVhlnb. sibi citavit 
£", angustt/olium St. Bot. !• *90. 

554. adde : E. pubcscens S m* el Engl. 
jBot. new «er. t. 2633. et Hook* 
Fl. brit. Citanl £", anguatifolium 
Poit. Turp. par. t. 15. et E. la- 

luii/olium Schr ad. excl. syn. a 
nosiro igitur non diversum e«t. 

COMMELINACEAE. riEiENGRAESEH. 

addiiur corolla, 
^lorphon. Veneiatio: rhizoma tuLercsom aut repens , aliis fibre- Stigma coaceDtratum, filumae caljcem componunl c«i 
# * 140^'' CommeL addenda et corrigenda. Irideae, rollae (s, perianiliil interni) parliiionibus antepoaiia nut aJIiaerentia, »»- 
ncro RequaUa aut Japla (pauci* num^ro lieUetatn), unllierae «ectae ftut m- 
cujiiljenteft 1 ^ bi- lociirares , rinilmsdam aUernaB atPriles, corolU tripetala 

cca cepalis »ubconformia, Fructus : caiisuU trilocninris, irivnlvis aut bac- 
cans, placentae pariMalet aot snhcentrales, semina lonilif «olitaria aut pm- 
ra inJefimta, alLmuJiiosn, — ^namorphosiMi A, Hrsiiaceae t graoiina re- 
pe!?ntes, no'losaft , perianirliio utrofjne glmnaceo, stylo Irifiilo sJigmaUas* 
filiformibiis fibrilio«i», oynU in loculii solitaria jifndula, embryo extra al- 
fcomen a liilo xemotus, — B. Xyrideae: Cyperoideas reiieleutea scapos**! 
perinnrtiio inttfrno coroTlino, fructus aut praecedeutium aut placenlis parie- 
talibua plnriovalatis, embrro incTusas. — C. Commelineae: genninae, no- 
dosae, Tagiuatne, periaoliao inferno corollino , placenta centralis » embryo 
trochlearia inctusus a Mlo remotus. - — 
Ohs. Vnicum genni e sectione Xyridtarum* 

CXXlV.b. A p h J- U a n t Ii e 8. T, Z. Joncintllt, Spfcnla »o^- 
iHflora lerntiBalia. Bratieac scariosae dnae arnplectentes. Calyx S — o-P^r 
titua scariosus bafi lierbaccue, parliliones 2. intraiioaiia*. Cor, Iiypocraten' 
fornm Umbo 6-parlito. Stam. 6.- StjL 1. fitipma Irilobum, Cap'^^^ 
cularis poJy*pernin. — Habitus Chadosporae fcrru^incae. — 

iilo iPFlia parte aItior«j P^*?*, *,"% 

iemarftiiiatis, «'yl'.*'^,'^^ 
lauceoJato - acumiuan^, 

capswla loQ"ioce frisulca. -- 
potins /. furcata B.Itcg.SplI ^f 
ruvlis. — yfuf stciUn sonwgert ra 
sen im niitielgebirge Bohmcns : ^ * ^ 

ber, — M^i. 2|. - i, 4 bi- 

565. adJe: sranus lQliaacsq«»a""* " 

pedaliB, fiures 3-4, i"^"*^?%ibu? 
eepedunculati, peduaculi* P^'J*^' 
uniiloris: tubus ovarium certe » 

iot. t.360. quae TitUtar 1. «^5'«''' 

Horn. B. Mag. 2435. 
567. adde: glauco -pruinosa, scai 

plo alt/or, iJores 4-8. 'eittj>t^ /...e 
omnino em-ircidae, V^^llf^'Jl^,,, 

Bxl. paleiites nf?c ouuuno rti- 
«tiKtn.ilis faclniae inciso-Jicer-ie. SSfb. A. m on .epeliensi nm Tou 
nej, t. 430. Zam. ill, pi, 252. ead. 
Rijizoma repeni , culmi — S-pgl- 
licares, basi vagjn»»ti, striati, sntia- ipae bracteantes tettaceae late liya- 
liTio-ni.irginntao cuspidatae, calyx 
•xserlus sub?pa(Ticeus, cor. liiubus 
' cyaneus, lobi truiicati. Stamiaa cnm 
Stylo iii(:Iu5a. — Auf diirren son- 
nigen und sfHmgcn Orten in Sn- 

April. Mai. 2\. / ^ 

^55* Iris, Specierum aeries editur jam 
in pL cril. Cent, X. 

536, lin.6. lege: TJatif.muf,^yiU, 
Clut. Lwt. p. 222. J. dalmai, mi- 
nor Loh. ic,62. — Ocf.iirrit fl. coe- 
Jrnleo et llaTO : in Valmatien um ^ara 
hiiufg: y. If^elden, — Miirz. 

559, Hd. 7. post Schm. adde : Fie- 

ber ap. Sturm 56. — Auf lialk- 

fehe/i an sonnigen Orten an den 

Uffgchirgen der nioldau 6ei Ku~ 
chelhad und St. Procopt Fiehtr, 

560. lin.5, post 226. adde: Fieb. ap, 
St arm 56. — auf irocknen sonni- 
gen Hugtin auf ffer^en um Tokay 
in U/igarn, in Bdhmen um Mille- 
schau nach Fieber, 

S60b. I. I'ieberi Seidl: fotils en- 
aifornnbus arrectia acnniinalis (laete 
viridibus,) srrtpo phiniloro breyio- 
ribu«, spatliis membransceis , p^H- 
fiODii prirtitionibus fpatulalis, iote- 
noribna ereclis apice ex omargiua- 
tora cuspidat.s, ovario cnnsufanni, 

obIo„gatns...na.rje5.ap.Si«rm56. 
Proxima praeredenti, diff. foHoram 
Tirore laeto suLflavescenie, acnmiTi- 
iongo, »p:i(ri!5 orato-laaceolatis, 

nieniLranaceu ncn inflMis, ^txi^o^ ciun cusp 
latioribus 569. adde : 

570. lege: Bauh, Inst. !*• '■^'' 
£ark. parad. p. 185. U ^* ,.,.„Ti 

572. adde: ^#» den ^^'^' ^'«« ^'^"^J- 

ter; ^'a df^Ucr door me^^^^^ 
zoo vcr ik Ui-eiWdaur gevonden. V, 

574. adde: U ulK^%. S"t »,r7n ^^' 

575, addai Sturm ^^6. n „ Gc 
o7G. adde: in Drt/^dc^ «« ^ h V> 

trnidcfcldtm (nisi serj. O 'i"'^'* 

f57Gb. G. *Jafmaticn» -«'' 

„fioribus aUernJs s»l^*l!'*'**' nfp r,- 
tiuscuba subnu^ent.'bus; co'roUae 

ciniis oblonsis obtosis: ^"^^.'td 
duabus laleralibus anprenij i« 

f arte brevioribus, ajitbens bUwei^ r I 


Irideae, Narciss/ ackoblastae. Brom, June. 140^^* 

ti« suLIongioribns; foliia ensnlia." 

Ulleriusobservaudus ncc amevisu*. 

'^ In Dalmaiicn nach Tuusch, 2). 
W7. ddiTe : occurrit variis colorilius, 

uni-pluri'-llora , ul *jiecie» Teuo- 

reanas inDaIm;\\ia fovle non frustra 
. qnaereresi v. Tf^elden, 
&T9, Haec »prci« et toliui Croci ge- 
neris series, fu*iu> exjKjnitiir et 

i^onibus jllustralur in pi. crit. Cent, 

X. ubi conferas in eUitione coloratil. 

^ ad 579. aJile: in Vidrr.atien um 

Spalairo haufg\ v, Jf^eldefty — 

M2. atffle: in Vaimaiicn vm 7arai 

»• JJ^eldcTif im Steinbruche lei 

P^si^'- Hosier. . 
8^. dele ^. el ndJe: Im Barwat auf 

dem Berge Strasuiz 6ei JlMadia 

• r P'^rnndifi, In Gef^iUch und 
. ouf den Triften dtr IJu-^el u. Bcrgc 

im Com, KrastQ in Unsurtii Hcuf- in .^ ^f- 

Dalniaiicn um Zara '• if. 275, ma-falis Bot. Miig.) IieJcat ail 
foDtes auctor no$ Tituperans iu 
Schult, syst. veg. Pt eaJem inve- 
Biet , TiaTn irfnUibilita* Smith ii 
nobis oppositn, Iiodie iioii fimpliua 
agnoscitur, et yir illnstris in 5in» 
tcriptis Imulftbilifinccritate se ipsitni 
SAetiifisime ccrrexit. i>yst. Vfp. iHml 
mulro iuiiius CTsderet, si fontibus 
Diagis, quam exoticorum Inntum. 
nnctoruui auctoritalibus niteretur. 

G02. adde: Bull. 3S9> 

60G- fidJe: nichtleiJfien n.Rosler, 

p. 89, (ante 607.) liiu 4. lege: d. 

tjl4, dele -^ , fttt^« : Im OestreichJ^ 
schc7t jllhanii'n, um Budna am T^Iecra 
in gamen Strccken ; huufg bci Lissa 
jnDulmatien- v» Jf^elden, — Au- c«si- ca'^'^^«n- — Tebr. MUr«. 

w. post „Schrfjz" adde: if5. 5« 
Bneg, Sion and morels: v. Charp. 

ai)S. In JP^aldg^huscJi auf den Tlugdn 
und nUdern Bergen durch den Co- 
mitat Krusso und die JT^aUachisck- 
illynsche L^g^om H cuff el, Sie- 

fisa 7 r^v'.* "• ^'".^' — Sept. Oct. 

^**^ Bertol, (non Salis6. parad. 

pi. cm. Cent. X.) qui plnntani dal- 
ftjaticam Labuit , «,mnl C. odorus 

7^^:.T -^" ^(^^"latitn auf JUidm, 
Joriu^^cA um J^^ona , (/ie MotlaUn 

*7" V.*f- ^-*"^'" ^- Z^aZ/asn Tff. B, 
wt Bnliiialta indicalur a d. Gav, 

Sa? f?"'^"m ^um accepi. 
3^. aade: Dalmaticn, a» dcr JVarenia 
^«^/^: V. JP^clden, 7\. 

^omparaiur ia /£cA6. pI.crit.TIH. 

012 9iV ^^*'^*' ^^' ''"*• "^^^^* ^*'' 

^7 a,iae'. ^ooX-. 3:oml. i. 14. - 

^^afS an Fiufsufcrn in Bohmcn, 

%:f>'bci Dujc, MJniA'j Koni^^ruZi 

*^' Mt^am synonymiaiii recfam esse 
'^suntiir ipsi An-U, cf. London 

*Aorr Bn'n p. 116. qni scripsit: i\^ 

i'<«<««ri» S«i. i^oetieus Eoig*. Bot. St. 616. adde : hedechi ganze Inscln vcn 

Dalmuticni y. If'^elderu 

617, lin. 9. dele: FL dan. 1333.— lin. 
JO. et U. dele : t. 10. f. 1, — lin. V2^ 
post Zf/. adde: Eiij;I.Jlot. t, 2719. 
(■2718. in fextu) excellens I 

625. adde I an grasigen ^bhifngen. 

G26, Hn. 11, dele: J. Jianorosus IIT< 
t. 97. 

62S, adde: FoUa quasi Z.campesfriSf 
infloresrentia Z> pilosac. — Vogesm 
and imBreisgou aifschattigen Kalk— 
hiigetn : Kirschl e ger ^ in Berg— 
waldern b ei IMuUheim in Baden ; 
LaTig, in Baiern auf dern Ftaft— 
hers^cx Zucc. auf dem Gambfr^^t 
in dir Ocg, des JVildbadcs Kreutki 

Koch, — 
G29. lin. II. post T>cC. adde: 
Kot. t. 444. 

630. adde: Ho oh. Lond, t- 153, 
Boj. t. 479. f. S. 

631. addfi: St. Rot. t. 479. K 2. 

632. adde: Sv. JJot, t. 479. f. 1. 

633. adde : St. Bot. t, 479. f. 3. 

635. adde: Sv. Bot. t. 479. f. 4. 

636. Ua, 7, adde: Engl. Bot* uewser. 
t. 26^1. J. arcticus Ho oh, iond, 

t. lol. 

638. adde: liuc Schotnui eoarcfatus 
.Seen. — 0;J A.'S Xor^ras fty dz 
Heller: Veutz. inZeelandi Duft>» 

639, Un. 7. adJe: F.ngLBot.Hew ser. 
t. 2614. — "^ J. iriandrus O o u. J* 
muinhilis C«v. ic. t. :i96. f.2, noo r^l. 

641. Hn, 8. ante ,,/?ofA" mseiej 
Sifcfft. Engl- Bot. SOI. — stTnin 

adde: J.iriur.drus I'iii. cat. Str^b* 

c. ic. t. 2. — .^. siolonifr If^o h t~ 

let, ttstG Jiothio ducityr ad J. 

lampr&carpum. 

643. iIh. 6. Jeji«: ♦- '0. 

Sr. BoU t, 4^7- f.3. f. 5. addfl' -■ 

140^** Juncac. addenda et corrioe^jda. Juncaceae. 644. adJe: M. Cenis: Hugutnin* 
646. adde: Sv. Rot. I, 479, f, 1. 
648, atlde : fi, strictus, forma alpina : 
auf dtr Ovir in Kamihtn y 4000 
Jfufs hock: ST^eliJits ck. 

650. lin. 9. poil BUheno aJde : Eugl. 
Bo*, t. 2*jS0. — am JWusiedlerste 
in Un^arn: TT^elwiis ck n. Hos- 
ier, Ocgand von Zcipti^ cm den Salt- 
nen von Kotsckan, Halle t Rich i er. 

651. lia. 12. aJilel J. gracilis Sm, 
Engl. Bot. t, 2174. refert JT. com- 
pressi miserum specimen, quo J, 
tenuis Frsh. iure citMur le«le ci, 
Don in Engl. Rot. neivner.ad 26-i3, 
^ Hue etiam absque dubfo (et ex 
citato En^i, Bot.) J, tenuis ^ bij de 
Bild in BelgicTt; v. N a II. vnd im 
Eudlichcn Bel^jen : Dumort. — 
ndde; J. nitidifiorus L€on Duf, 

Ann, sc. nat. « 

653. !in, II, dele: a et — 

liu. 13. post ,^Uelv.*' adde: ^. .7. 
nigrjicHus Don hi EugK Bot. new 
aer. t, 2643. J. yolycejtkalus Don 
(iiec 1^1 ckx.) in Hook. sect. Dif- 
fer! a J", lamprocuTpo : foliis cyJin- 
dricis nee contpressig, captlnlis pan- 
els multiHoris, capsula iou^iori an* 
gnstiori, rostro !>reviori , perianlhii 
pa/titioniljns acutis, nee acuminali* 
nt in J. acutifloro. J. usiuiatua rui 
infaoste accersit la Harpe, differt 
panicnU cenipositri , periaiithii par- 
tit ionibu a obtuftis pleniini[ue npice 
rotuudntia, caj^sula Lrevior obtusior 
castanea. Ex ansK cI.Don iuEnj!. 
Bot, I.r. — Pectins vnrietas est : y../. 
TieterophyUu^ Lc nB uf. qni 6,A«- 
Urophyllus Gaud., fi, fiuitans JM. 
K. (juem poliu*monstro«iimdixerira 
in aqua luxuriantem, siibsterileuj, 
fohis fasciciilfftis longissimistenuig- 
•imis, forma (juaiu sjnguli praebeut 
Jnnci Rmae8. — 

654. adde: ^dJ,lampracarpumre}^tUB 
n cl. Petit in Feruss. BuU. 

655. ad b, adde: J.siluaHcut p,. mul~ 
tifiorus Koch, Baim. t. I. 1.2. pe- 
rianthua capsnl.^ ovatA mueroaatd 
(aec rostratjl) longioribus. 

658. adde: Sv. Bot. t. Hi. 

659. adde: St. Bot. t. 112. Hool. 
liOnd. t. 99. antherae purpnreae, 

6*^1- adde: Sv. Bot, t. 482. f. I, 
662. adde: Salzburg unUrm Kammer^ 
^orn bp Zofer: v. Spitz el, am 
ijletscher auf der Ulargaritzen urn 
Htilsenbluiin Ohcrkumtkcn: Hpp. 
«»3. adde: Hook. Eond. t. 100. ad 
rar. capifMam. Sv. Bot. f . 4S2. f,2. 
— S. antfterUaides Kth, en. 667. adde; HaufigimThal amJ^JonU 
visa liber I'ontcchianade, j4nf,Ju.ni, 
nach ^ V i Is a 1 1 e m e n t» 

6G9. nicht in Dnlmaiicn: v. irdden. 
671, auch inDulmatien: v,1T^elden* 
671 I>, C. lalifolium Ger, fohiS 
eI!iptico - oblongis co-«tatis reciina- 
tis, periantltii partitiouibus ovaiib"* 
utiiiKjue atteiiuatis reticulati^, tuyere 
gloLofO. Fl. era-^c. t. 350. C, varie^ 
gaium Sibth. FI. gr. prodr. e^ccl. 
syiJ. Linn^ el Tournef. C^VT 
lyanihes lato hcltebori alhi fatiO 
Bauh. piu. 68. To urn, inst. 3^^. 
C, bvzaniinum latif. polyanifies 
Clus. Hi^l. E 199. 200. Baufi' 

Hist. JI. 65S. C, speciosum Sii\'y 

Act. Mosq. VIE t,XV. - nB-^J** 
bulbus lateralis, magnns, fere glo- 
bosns, tuuicA iiipricante, Caul'snut- 

lus. Folia ex fidel.ssimo Clusio 

maxima, •lliptloo - oMcuga , ^"". 
coslata, patentia, Verutro ^^^%:T^ 
niilia, .«ied colore satnratiora. i^O' 

ati, ill hocgeneremaxiniu f^SSf^n res 

Spalfia 
miue bre 
maeuSj ang 
gularis , camp tubuloaa, apiceobUqus, ac'a- 
revi. Corollae tubus sjiitUa- 
ulatna, aihus; lim^V^Jf- 
impanulalns, Uciuns w 

oncialibus, ellipticis cbl»S"«*<=V^\'^ 
iiiulicis, concavL, obsolete canO'^^ 
lis, veuis purpureis ""*^"I?'^ fi,,, 
CHlatis, nee lesselatis. iita*^^"« '^f^^i 
raifoimia, fauce inserla, '^f^.^P^.g 
plo breviora. aequalia. •^""'". 
oblDiigae, fucumbentef, r«n>«^?; ' 
mnrgine-VuIvo. Germen eJU,>Uco- 
oblongiun Stvli Ion{*ituJine '^re t- 
rollae,iiUformes, coanivent«s, ap 
dislJucti, patentiusciili, sLsn^at*^^ 
ioflexia, obtusis, pnbescentibu*, »» 

Folia » 'I«=^ veia, — Beue per() 
C. varicguio separayi. '""^; 
nobis non inpotuerei a ^ Lr- et 
lime describuj.tur acpin^"?""^' 
de •ynonymo ejus iniMdiib>"n> »" esV^CoroliaTeuoso- reticulata, a^'^ 

nee 

laduiarum forma a C. variegaio l\ tesselata videlur; qua uota, uoa ahommque, ni fallor. J'f'^P^L 
5m. Fl.pr.lV.p.'W. -Ha«';T^, 

botenns retuli, qnuai '"^'^^ -'jj^tj* 
systeoiatura scriptoriUiiS ncn > ^^^ 

fuerint J nee pannn '*^*^'"'„5qo9 
nanm puLhram plantain, l'^'^ :' ^ 
tanlom e Tarnasso ct Hehcone tc^^^ 
nilaoi, inter dubia cuper a^ ^^^^ 
inrentore nii*isaj reeopnoscerepi, , 
tain intra fines. — DalmaUeri'^J 
dem VcUehiti v. jyelden, fl' 

672, adde: St, Bot. t. 296. I Sarmentac. Coronar. ACROELASTAE* Coronariae. 140^* 
673. a.Me: BulK 1. 119. St. Bot. t.6. 

b-4. adile: Bull. I. 2':;0. St. Bot. t. 9. 

b75. adde: //ao A, LoMj,b75. Sv.Bot. 
t. 41. — C. intcrmedinm indicnt in 
"tt, ill. a Ij onniji^h. canle elato 
terelinsculo, folii? lato- ovati's al- 
1ernisnniplexirn.ilil.us glaLris , pe- 
ttancuhspauciftorJsinitanlibns; nnae 
njajor ac similis C. multifiora, ilo- 
^^iitti C. Poly^oJiato accedeos, forte 
liybrulai ^ /;, Gebusch, in Jf^est- 
Vhalen, selten. 

b77,adJei T/ooft. Lon.I. t. 36. Bull. 

t 307. Sv. Bot. t. 392. 
^. adde; 2?^//. t. 2«. pi. fem. 

^ ^rejshurger Comitat bcl Modern: 

« c J>n. 2. ante „ stigma" in- 

«ere: Siam. ^natuor. 
W3. hn. 3. post li. adde: Sr. Bot. 

687, adde: Siebcribur^.n nach Bmg, 

tchati^^cn Bodcn, urn Graz in der 
H • r V, ^^^^ "™ Luyhaiih : H i a d- 

'tcfi xn Daimatien urn den Canafe di 
hV&i' ""'* ^' ircld^n iviil- 

/; ?,* ■';"''^'« '■*■'' no.Mra iergesiinA 
"nahlia dubia in Fi. Bot. Zeit! et in 

c/iu/f. Syst. porro contiuuantur 

« exienduntur, q„od non factum j 

"sPt, SI c], auctori^n Tel spinel a 

"e eitatas icooes iu^picere Toluerint 

POluenntve. ^ AJ.l'e; ^„ ^r«57;jcn 

Win zhjischen Gehusch des Be^^es 

l^^aim grader Comitat in ifn- 

canu*'" ^-V jnTO>"crata All, 

«OUlo-hoearJbu8jaboppoMtis spar- 
"3Te, sumimsUrnisinvolncrantibH^ 
«orit partitionihus tesaulatis anice 
'^?1»8 patuhs. /fcA6. nl, crit. XI. 
TweTur tantum praer-edentia forma 
•abalp.n, tested. Heuffel, n.n 

to£ "™1"^' ii")ns qnideai folia 
«nima tema pe.iuacDhim excectuul, 
tP.^ ^fff^'a biiia sunt et rarius 
^ma sedpedimculo breviorn. Hue: 
^ iWWf«^ri> var. aerotioa «ocA. 

Vn ^iT""^^'^ *" Mcffadici : Tiei 

^^nxircda an stuni^^en feUigen Or-! 
VM«i» tt^cr Ormea tibc/^ ^^^ auf Alpemaicscn am Moniviso in Fit^ 
wont (F.Mfleagr. var, alpiua); Avi 
La II. — {Zwei Monate sjtaicr als 
F. tenella.) Juni. 2|. 
692. adde; Anucyrie 71 encalm. p. 
146, ic. plaata e Pyreiiaeis ! optime 

' descripla. — - Post "ritatnm J*, aqui- 
tanicae CI us, adde; F, Jilelea^ris 

Tar. luita T am Col di Tcnda iiber 
Limons : AveLalUmcnt, 

644. adde : Sv, Bot. t, 382. 

695. adde: Dalwutien, aufdemVelle- 
hit nacJi r. iy elden. 

696 b. L. p r r e n a i c II m G o u, fcliis 
sparsis ijneari-Ianceolatis alho-mar— 
ginatis, Boribus nutanlibus flaves— 
centibiis, periautliiis reilexis versus 
basin intns (atro -purpnreo-) pane— ' 
talis. B. Mag.T9S. L,fiavu?n Lam. 
— Park, parad. 32. f. 3. H^bituS 
L. chalcedonici, — In Siebenbiirgen 
aitj din grasigen Hugeln Gaure bei 
Verespaiak nach Bmg, — Judi. 2{. 

697. adde ; St. Bot. t. 398. 

699. ndde; Sv.Bot. t. 202. — in Oest- 
reich bei Stn'n , Obcr-DIannhart^^ 

berg: Rosier, in Dalmatien um, 
jiura: i/. ff^eld en, 
701 b. T, strn n g ul ata Kf 6. (bnlbo 
flabro) perigouio s»b apice cirrti]a<- 
tiDi contracto , sepalis extnricribus 
i«aJori!nis ovatis arutis, iutericribus 
obovatis abrnpte triaootilato-acumi— 
Datis, caule scnbriusculo pubescente. 
Forrnae tres : ci-pfinceps : perigciiio 

rabro, sepalis intus bast macula ai- 
pre&ceute^ aureo limbo cincla iiotatis. 

y. *trangulatn Heb, — ^,>Bonn~ 
rotianai perigonio TitelJioo, sepalis 
inliis basi mauiila atro-Tiridi nota— 

tis, T, Bonarotiana fteb, — y, ne- 

flecia : perigouio ^ iieWoIo , sepalis 
asi macula atro-Tiridi notatis. — 
Auf Hii^eln bei Bologna: Heb. — 
April, 2f 703 
a . intra parentLesin adde: T,j)ra€eox 
cl. He b o ui I tribus forinis ecu* 
nieratur, in Syst. "veg. omissis : u. 
Yenoris Re b oul, T.praecox Ten. 
sppaiis ext. ovalis planis aculissimis 
interiora valde Superaotibus , fed, 
afro— TiridibnB, ^"fH.Kap.t, XXXII. 
— ;9. Haddii Reb, Sep. ext, oTaU 
planis acutiss. iuten'ora raldesiipe- 
rantibus.— y. Foxii Heb. Sftp. ext. 
iete obovalis interiora paulo sup^*" 
rantibua, fcl. glaucis, a prioribu* 
TaMe- diversa.) — 

708. adde I Hchb. pi. crit. VIII- ic. 
9U. — ad finem; 2|.. 

703. adde : Dalmatien, urn Spalatra, auf 
d. iMtln Dalm^tiem ; v, IrtUtn. ^ 140*^' Coroji* ADDENDA ET coRnxoEis-PA. Coronariae, [ 711. lin, 3. atlJe; Rchh. t>1. crit.IX. - «o. 

m in i- 
Kit. 710. ftJtle; nicJit in Dalmaiien: v. 

If^i I d e n. 

711. BiMe: in Vnlmaiicn um Sptilatro 
hiiufg: if. ^f el den, 

713. iin. 4. addei Kckb, pl.ciil. IX. 
ic. 1123^24. _ 

' /j. T> 

2a7i^ li. J, Id.', yon Hall. 
7X6. lin. 4. aJJe: Rchb, tUcrit.IX. 

ic. inG. 

7l7. acltle; Z/figarn hei Fared nach 

Hosier, 
722. atMe : YiJehir cmnino enilfm ac 

Sc, prcticnsis f quam absqu* duLio 

cl. i^isiani non novit. 

727. liii. 11. adde ; dicuntur: O. sim- 
plca: Bcc}:ery O, stenoju £. nudi- 
sccivurn S cliulZt. 

7i0. adde; Sv, Bot. 494. f. I. • 
tallosum Kit, Herb, est 0» 
•num £. nam O. minimum 
Herl>. est O. pusilium M, 1?. " 
HcuffcL — im JJ^oUis auf den 
Bergen Uber Bex, fiCsond» dcm HI, 
Franchis y H ?n . Th dm. a s, 

731. adde; Nil^el um Jf^einhciufs lei 
n^ien : IVelivitsc h. 

732. rpdocafur nd 730. Ojuam cf, in 
add») teste cl. H euffel. 

736. adde: Sv. J5c.t. i- 494. f. 2, 

737. adde; JHooJc, Loud, t, 121. «sd 
bractea ciliata. F'yrrothiton Re?!. 
p. 90. ic. , 

CiXIV. iin. 3. le^e: Caps, pyrifor- 
tnis triloba, lobis bicarinatif. 

739. adde; Nomine 0-*(i^uiiiiS T^is. 
incoHectioueEatisbonenfii,gpecifnuna 
pr, Bucaniatz locta , faUa sunt, fo- 
lia non ciliala, -vldentdr O- eomosi. 
^ (A iioslro pariler jiednnrnlia de- 
muci refiexiirecedit : 0*jimbriatum 
iff. B. B. Tlep. 535. B. Mag. 3077. 
quod fclia similiter ciliata tiabet, \\\ 
tj* refractum. et ex&caii'^nx ab um- 
lellato.) 

742. adde; St, Eot. t, 3S8. 

744, HuiusiulrlcalissimamTeterumsy- 
nQiiymiara ex eradtlionig iuexhau- 
riendo «no fonte maluit exponere 
ii^ cl. jil, FiSihcr : # 

O. narbonense Do J, pmpt.j).222. 

Hist. Lugd, ioSl. O. majus Clua, 

hist. II. p. XS7. sioa ic, „flores 

priore (O. mny. I.) majorea, foris, 

praeter eras, quae albae snot, cm— 

ixiBOTiri(le«, ioteriiu vero, dum ex- 

|>licati Snn\f lactei omnino candopis** 

iei TifonipeUier und in Spanien. O, 

•ma), ByzaniinuTn Clus, bi»t. II. p. 

191 »ic, O. sjiicatum T^IonspeUiemium, 
fi. lacitQ £.ob, l^ist* 47. £;. ic. 94. Bvtaniinum Ctusio J' Bauh, 
List. II-. p.G2y. O, maju» spicaiu^ o. I Mnil'h, ed, Jiauh. p.'H3. O.^/j/- 
cai^m Ger. emac. p. 16S. U. nift- 
ius sjncaium fi, tdho Bauh. r^' 
p. 70. O.spicaiumftorelacUQ B€$i» 
Hort. Eyet. Yen.. Ord. S. f- l^- y 

0,narboncnse Linn, q«c. «'*• *^* 

p, 440. /{cAA. JFK eerm. no. 7*«. 
(excl. eyii. Clus.) ^^ . 

745. adde: E duMis iu Schult' ST"* 
ve2. do nostro prolatis cemilor, 
auciorein liyuram O. siachyoxi^ 
anud 7ir« ca/m. "O" vidiise. 

74S. Huic gynouymacomposu't m R^ 
reo suo Pinace, ita eruditufi aniict»* 
^?. Fischer t . 

p. 187. ic. »^!orib«sexnibovre- 

r„.,bu..e.forisb^.ha^^^^^ 

— a/1 L^n««r«. — ^^/*"",,- . t nod. 

Gahni D% d, pempt. ■^^fff'lX'' 

1589. Hvncinio - yisphod. prU ^" 

p. 47; Ef. icon. V'^\rf,^: 

calumjlore virentt J. ^.""^f'n'r, 
II. p. 627. ^sjjhod. t"^.^/f "* ^ 'j: 

pin, 70. 0,pyrenaicuml^nn^?^^ 
ed. III. p. 440. (excl. ey,?:/). fj 

germ. no. 74b. (exti. «j-. - 

pcftSY7'.MxV.i;..3 pro:^^P-]; 
eubglobosalrisulcs, ^^S\-,„,ffiar- 

t 750b. P. cxinitnin (T^^A.) '» iia 
le teretifolio "™1'«"'*^"°' " brfiVfl 
capiuta Uxa, spa^l^^"' e^V^'.'^.ianii- 
cuspidatam doplo e^^f**^*^^*^' erti-M 
Bibna tric»spidati« l^"ii« ^** ^. 

foliis teretibu* etipra ^"*'^^'' uat- 
*^.Aa«r6«/>?.nIopTOXimu"'» ^^ g^^i^ 

ba carina ilavescente. ■:i;„^,A,2|. 
J760b. P. an»ethy»tti.u5n M 
„c««le (pl««ifoii^) "-^'^t. u,a a-P^ 
Ijreviore; peduncubscapiliay ■ 

•tali. UDceolati. dopJo ^^^f'^^^^\>^ 
Herbarium 5 1/ A *r» ^"^^'"^^^^^^a at- 
que foliif attalit, wd «*^"5_„Wo- 
finilaie cum MUo Pfro ^^^^^\\i 
■pra^o certe «ant P***"** ,aeiliar»- 

niaior, den»«, pcduacubi caf"**- <5 Coroiiaiiae. jicROBLASTAE. Orcliideae, 140*" fcus ametlij-slinis poll. Jlmltl* au! 
h\a lerfiam jjartem ioni;J5 j flores ch- 
longi iiiiiiinii, plus miinis piirpuras- 
ceiites." Tsch. — Dal?nutien nach 

762, adddi Sv, Bo(. I.S9. color male. 

76-ib, j\. glob o sum HI. G. caule 
foln'stiue extrorsuiii teretibus , um- 
belU cap9uU(era subjilobosa, spalba 
acniniiinta , staminibus liliformibui 
pwiantluHui aciitissimuin fere dn- 
pluni lojipis. Hed. III. t. 179. Jlchb. 
p!. crit. y. ic. 593. Buibiis oUlon- 
gns> habitus gracilis, flores laetR 
pergjcini, — JJngarn , Ge^cnd von 
l*csth {Ejrpl. von): irehoitsch. 

7W. adde: Hclib, pT. cnt. A'llT. ic 
978, — htilMtirietihurginSandhoden 
om XJJer dcr No^at nack Kan- 

"*«**''^, teste Eyscnh, 
*o7, hu. 4. jege : torta vix exce Jenl**, 

liti. 5. adde: Hchb, pi. crit. YUI. 
ic. 977. 
76s. liu, 4. pro ij^ |gg^, j4^ 

^70. a.tde: Gegend von IVicn Ui La- 

:t en burg, 

771. aaje: SiebsnhUrgen nach Bmg. 
*ii. ad.Ie; Siebcnbdrgcn nach Bmg. 
'7- adder v^. mons'nessulanum Oou, 

jil. t. XVI. — iocus irt Schult. 

Uestr. Fl. falsiia est fttf|ue delendus. 

fW?'^i**'- ftau/g in Dalmaiitm v, 
'*^*^tden. 

'9. adde : anlbera© hepaii'cae. 
7^/^'}"'- ^«"J% in bulmatien: v. 

^«2b. A. CbamacmolT J^- subex- 
■capnm, foliis late linearibns cari- 
"f^t'S riliatis , umbella paociflora, 
penantbu partitioinbufl laiiceolatie 
jculis, »tamiiia duplum longis, fruc- 
«a cenmo. Cay. ic. t. 207. L K B, 
f'ep. I. 377. B. Mag. l^Oi. Red, 

i ■ *• ^?^' Chamrmoli Col. Ecpbr. 
P» 326. IC, cojiipleta. Satumia M a~ 
^o**f. Humiriinnim, fi. albl. — In 
t^almaihn hdufig am Sefsirandex] 

Tfu' T,'''^'«. - Jan, Pebr. I 

^' "'l^ie: Sv. Bot. t.7J6. — lodica- 
nr Tar, odoraiis$ima ceterniu sou 
«»versa : au/ d«n Li^urUchen ^ucn- 

J atUe: G^-^rnrf uan FranUu.rt an 
27- J.^ide: S. Bot. i. 4S9, 

»!■. * 5- Pi-o U. lege 12. — Specie* 
«J"« IB fl. fi*»rm. exsicc. no.i07,— 
"aOnoHen auf dgr Tasel Pago, im 
^Pni, nach V. If^elden. p, ma- SOI. — 8. laHfoUui, forma disliucta, 
nisi species] — auf dim U. Gene 

roso : Bm. Th om a 3* 

805. uddc I Stu rm 56. 

S06. adcTe: Sv. Hot. t. 403. 

807. adde; Sv. Bot. t. 213. - . 

ritimu^; adfceiidena, ncdulopedun- 
cull flori approximate J v, Hall'^ 
hei Overvecn in lidgicn: u. Hall, 

aute SI2. CLXS.VII. legei Hermi- 
nium Linn, TK lapp. ^^„_, 

S(6. iin. 8. adde : helv. t. XA\ . 

817. sic: V. bifoWa Kicfi. petaljS 
supeiioribus arrertis acummati*. cal- 
care ovarium plus anpUm 16n&o 
desceudpQie, anthers obloni-a ior- 
nicata. Kc/ii. pK crit. IX. ic. 11^3. 

— iin. 6. leserf. 2^0. 
Sl7b. P. brnchyglos<»a (Oroh. biU 

niventibus obtusis, c.ilcave oirarmm 
sesriuilonco desceiideute, anihera 
oblonsa Irancata. Hchh. pi. cnt, 
IX. ic. 1141, Ilabilii robiiMior, spi- 
ca deusior, calcar brevins, anOiera 
latior ac in praeccdeiite. Odorata. 

— ^uf/euchtcn iKie&cn vorzughcn 
in J^erTerpiscnJen. •— J«ui. ■^ 

SIS. sicrp. chloranlbti Cast, 
pelalia superiaribus conmyeniilnis 
ohtusiu«ciili9 , nalcare ovanuin«Iu- 
pKun longo UonioaUliter pOrrecto, 
anthera Inmcaia inferne duplo ia- 
liore. Hchh. pi. crit. XT. 'c. IHj. 
et ap.-;»/d*5/. 182S: p. 1565. Orc^. 
t'irescen» Zollik. ap. R « u d. I8vy, 
V. 497. Proffirior, flor-*? -virenie 
inodoro, calcare boTiiciUali, aivMiera 
Jatiasima facile distinpuPiida. Ipsa 
fig. Hall. i(;. XXX. f- 1. c».m no, 
K'83. aut t. XXXV. (pd. 1795.) no. 
12S5. snbacripra, bucperWnet, ▼'^ro- 
nfmile Curt, Xoud. t. X&6. et iJ. 
dan. t. 23S > — ffl Gchirgsgegenden 
in der Schireiz im Canton ^pfcn- 
tcU, an dtr Grame von St. GnlUn, 
^usser-Jl/iadin : Cast. ^S t e r «, 

bet Kcmpf^n u, a. O. im ^^^J'^f' 
Gebieie schon vor 44 Jahnn htob- 
achUt von Custor, In Bcrggeba- 
schtn b-ii Brcgenz selten: Saute t- 

— Jiiui, 2|. WTY 
320. Iin. 5. adde ; in ed. 176S. t. ^-^*-^* 

sin.^ Iin.7.pOita5*.adde: Sv.Bct. 

t, 542. pallida. 
S2l. adde: auj KaHalpeA um ^itz-- 
hM, SalUtein bei ZixUA.^ SauU 

824. JiB,S. adde; melior VIII. ir. 1003. 

— ho. 6. lege; XXVlI. - Im- 7. 
ante„Sir." poo^f Orchis mgraS^. 

825. lia. 5. «dde : ic 1010. 

* * * 140^®' Orch. ADDET5DA ET CORKIOEKDA^ OrcLiJeae, 

— AtTJe: Siehertbur^en , Dal- 826. liB.9.aatle: id ed. I76S.t,XXVIX. 

•in, 

827. Kn. 5. «d.Te: I'li etl. 1768. t. XXXV. Sin. Siebcfthurgen Jictih B m g. Grafuihage f Nijrrtfgenm 

. lin. 6.'a Jde -. in ed. 1768. t.XXXIII. 

tlxi. — fit pro 13. lege: 31, 

830. liii. 15. post ISI. aJde; Rehb, 
pi. crit, IX. ic. 1122, 

8ii. lla.e. addei in ed. 176S. t.XXX. 

sin. — lin. 7. atlde ; KcJih* pi. crit. 
IX. ic. 1093. 

832, addo: occurrit 11. luloo et piir- 
pureo. 

834. liii. 6, pro 33. Ief;e : 31. — lin. 
7, adde: lu ed. 1768. t. XXXIII. 
4111. — Iiu.9. adde: Sv. Eot. t. 220. 
"- Jfuch auf trocJcncn Ihrgwicsen, — 

834 b. O. 5 p e c i s a Host: laI>io 

triHdo loliig truucatis iimLriato-den- 

ticulntis inteniiedio lougiore, cal- 

care ovarium vix nequante adscen- 

Jeote ohtuso, sepalis ovato-l.nncec- 

latis aciiminalis iabiuin excedeull- 

l>us. Rehb, pi. crit. XI. O. mas- 

eula J acq, misc. el ic. rar. t. ISO, 

fdele apud O. m«*cit/nm) sed plants 

Ji alleri a ci. Host citata , uon 

liuc pertinet. — Eiatior et specio- 

sior ac O. Tnascuta; calcare quod in 

ilta descendit, sepalis, quae in ilia 

labio breviora, Jabio , quod iu iUa 

aequilobura et tix crenatum, et fo- 

liis magis rotundatig yideo distinc- 

taro. — ^uf Trijten in Gchirgcn 

vnd yoralpen in Uestreich: J qc q, 

H St. A. hciligen Kreuz : Jy e i~ 

fuitscJi. — Juli, Axig. 2|. 

836. adde: Trait, Arch. t. 122. 

(anno ISH.) O. quadn'uunciata Ten, 

£rodr. aynops. fel TK Kenp. IT. f. 
.XXXIX. 0. BrancifortiiB i y.C837) 
noroeu anlepouenduoi. O.parvnma- 
Cuiata purpurea ftore culicis eff^ie. 

Son, t, 40. Cup, Panph. »ic. 11. t. 
118. — Species e tenerioribus pul- 
ciierriinisquff bumilioribus, labium 
et tota corolla inaculata, calcar lon- 
gissimnm tenue, folia maculala. 

838. nacTt „T>almati€n" lies: Torreti : 

V, JJ^eldtn. Fi. gerin, exsicc. no, 
311. 

8^. Ifn. 6, adde: in eJ, 1768. t. dxir. — 
Tnaticnt v, JJ-^eldcn, 
S16- adde: Dalmaiicn, um Czerno, 

Obroraz: v. Tf el den, . 

848. adde: Rchb. pi. crit. VIII. ic. 
940. — liii. 7. adjet Engl. 1^°*' J* 
2675. — (in. 8. a^de; iu ed. Hba. 
t. XXVill. gin. 

849. (p. 125. eupra) Kn. 2 — 3. ieS^ = 
plantam — intermedium, 

85 J. lin. 10, adde: in eJ. 1'6S. »• 
$41. addes Dulmatien: umCzemox v, 

Jf^eldtn, 

842. lin, 7, adde: la ed. 1768. l 

XXX VIII. dxtr. ^ lia. e, aaael 
St. Bot. t. 331. 

843. adde: O. tridentata Scop, — 

liii, 6. addti in ed. 1768. t, xxic. 852. lin. 8. post 21. ftddc: Ten, J:^' 
Keap, t. XCr. — Dalmaticn , um 
Czernoi v, JT^eldcn, 

S53. lin. S. addei.Sv- Bot, t. 361. 
Rchb. pi. crit. IX, ic. 1094. -K«; 
12. adde: Rchh, pi. crit. IX. »C' 
1095. — Ad finein adde: 0- s'lrn- 
bucincie incamaiae var. subalpin^ 
videtur: O. Traunsteineri Aa^J- 
craciiior, rauciilora, labio i"ci«o 
obtuse trilobo vix petala «epa f»'I^e 
aequantff, calcare ovano aequa i in- 
flato demifiso, foliis linean-oMon- 
gis O. romunac, a qua calcare i-- 
cile diMincaitur. CauUs sohdus, n. 

Gegcnd von 
bluht sind! 4 , ,-ce * 

655. lin. II. adde: jn ed. Hbb, 

XXXII. «"n. — Caulis s*^ '**f ' .* 

856. adde: Curt. FI. i'""'^- >v,' 
Dostra.- ^«cA indcrSchwciz dUS^ 

^rt cf. Gaud. VI. p. ^^^- "" . 
^S56b, O. ftng:»*«>fo^'** -^uif- 

caute £stuloso» foliis '•»':^"''^r, 
ceolatis canaliculatis arrecti-patu"^ 
bracteis floreni excedentibws* ^^^^ 
care ovarium aubaequanle, '/^^^^jj^ 

bo medio minimo , V^^.^fi'lh, 
bus patentibus iiiimaculatis. A c . 

pi. crit. IX. ic. 1140. Ca^i^'f J! 

Tivo RbExc.Com. R ^^'f/'^iJ^. 

eg^ coroparata, ridetur »^^,^:'"j 

folia dijncla, - Ni^runddaauj 

Sumpfwiesen, — J«n>- JuU. /t 

857. adUe: auf Sumpfwiesai bti tSfc- 

ecnz T Sautcr, -« # 

858. lin. 9. adde; ia ed. l'tt». 

XXXII. dextr. rr,ck» 

S59b. O. fttropnrpnrea i^ 
„TadIce palniala, «pica ovata ue 
labello OTato aculo inte-ro , t .^ 
obconico gernilne brcTiore , ^^^^^ 
lineaH -lanceolat.s. " -,- «' dalis 
lalmatura alianim, caiii« * •. -at 
oliosns, foKa ar^gosta iiaean- » 
lineari-lanceolala, ut Tidetur fl«a t f. i Orchideae. ACROBLASTAE* Orcliicleae* 140^^' macnlala; spica Jensa cyala , in 
plantfi exsircatfi adlmc ntrojiurpurea j 
bracteae Uueari- lancoolnrae , aope- 
riores culoralae, flot-es suLadaequan- 
tes 5 sepa-Ift oblonga ohtusiuscula jiii- 
tentia, liina exteriora loiijiiorn ; Fa- 
uelluiu OTalum acutom gulicremila- 
tom, nonmmfjuam obsolete subtri- 
oeatatumj cornu eraciJe obcofticiini, 
«pjce lil,ero tliiatatum." — ^uf den 
-^f/>e« in Oestreich^ vQn vy sic 
oieber^s Summler unter G. co- 
nopsea mithrachtc. — 4 
«V. atl'le ; ? Rm Z^^o yon Bucaniazo 
fj'^ {Jalmaticn, jmch v. JT^eUtn. 

vv^V^; ^*^'*^= ^" «'^- ^768- I. 
AXXYin. -« Folia viva caiialicu- 

I. "^ 7^'''*^ ""*^'' Traunstci- 
' ^tr, Daimaiicn am La^o von Uu~ 

CflRiaso Tiac/? V, Jrtlden. 
«w. a<Id« : au/ /rocAvicn Alnenmatten, 

«« i^,rf,r 6000 i-VJ: 5<^ii^er. 

/; ;?;n^'."'''^^ = '^ -^^ ^^- P'- "'»' — 

te" d" obloD^o dilalato lii- 
?6^- aJJe: Sv. Ro!. t. 293. 

*?: 'il':> adde: /JcA/^. pF.criMX. 

5S. — iin. 5. in paren- 
ts!* iJO. a^de: ^ /icA6. pi. 
JC. 1151. Op^r. fr7/«/« tliesi fj, A Ifer.,. r€-«. neap. t. XCV. 
^^y* Vi:rni:cici Brot.) L Valma- 

°^f,^"So: Biasolctio. 
aiomaximoreinso, appeudrce rhom- 
eo iiiH.xo, pclalis aunerioribas 
en.. ? ^'■evirostre sulMenoantibns 
cotivoluto - cornicnlati-s leJiitin,*.. 
f^fA*. pl.cnu IX. ic.U62— IIGS. 
colons vana!{ones. Komen certis- 

jcooe bona {cital5) probatur/ Prop- 
^^nom.na dul>ia vidrntur, et non- I 
Wiam vetenim O. andrachnitU Lob, 
^aZ^- "" ^.- ««"^i/cm il/. B. est 
UcZJ'"^ Fl. «e%. t. XCVr. 

iijl *-?^""^* Cent.Xin. MI. 
"«eiDP eadem sed iconpessi'ma est. 

^-bombyUflort, Lie. Rchb. pi. crif. 

^Jt. K.1160-6l.cf.ed, color. 667 b. 0. cornuta Stev, labio ol>- 
OTato-trii-»iignlari, lobis' b.iseos bre- 
vibits romutis, coniubiia labinu»ac— 
quintibiis SHhntatis, pelalisque bra- 
Tioribus Teiuliriis, appendii:e i»iflexo« 
Hchh, pi. crit. IX. ic. 1166. Color 
labii loboniniqiie lateralium cum coi;— 
niibus bruuuco - spadiceus , disco 
yoin'?^He circa discum lutnsrentibus; 
appeadtcnliis yirena. — In Dalma— 
Hen: v- lyelden, — 3Mai. 2|. 

S68. Iin. 6. adde: R^hb. i)l.cril.IX, 
ic. 1167. 

S&>. Iin. S. atlde: RcJib. pi. crif. IX. 

ic. 1159. — liii. 9, lege: f, 4, 5. 

S70, O. AracLnites (Orch.) Scop, 

labio lafissiuio trapezoideo vix ve— 
liitiuo fusco-purpnreo , disco lineis 
ilavis picto, ajfpendice iucurvo, pe— 
talis stamen ob-tusum ae^firantxuus 
plftbris. Rchb. y>\. cril.lX. ic, UOS. 
JEngi.- Bot. new fier. t. 2396. Kftli- 
rjiia liiijns ci". i. c. IX, p. 26, 
871. — labio obcord-itc-pniidnriformr, 

litnris binis e basi paratlelis gl^" 
bri.5, pelalis liueari- obloogis gla— 
bris stamine Ioi»gior?bu*. — or. nn— 
I railela : Jabio e riilo briinneo, htu— 
ris cinereis ulrin(|ue abbreriatia* — 
p. ma/or aiit ^cnui'na: laln'o cine— 
rascente j liluns nigricanlibnsr Hue 
Tournef. iusl, 1.27*. C, «t O. 
fuciflora Cu r t. L>ond. t. 18S. et 
^rachniies fucifiora Uoffuim ^ 

y, limbaia (Lindl. Ji. r.eg. 1197? 
certe proxima) disco panduriformi 
fuSculo y lituris externe sub^inuatiJ. 
— Dele cit. ex H all. — Hue ti- 
<lelor referenda: Ophr.fu.df era S m, 
■Engl. Bot. I. 2649. 
871 b. O. araii e o 1 a Re Tib* labio 

rotundo subacuto fusculo , yersaW 

tuar»iaem ^lallescente , £ulcid e bast 

binis niiiris , petalis smierioribnS 
^labris. Rchb. pi. crit. IX. ic* 115J. 
Habitn refert 0, Vseudo - Speculum 
DeC, Rchb. pi. cn't, IX. ic, in2. 
sed propter specnti derectnm et li— 
turaa ad O. araniferdTn propius ac— 
cedit, a rjna labii forraa stataqus 
bumili dtstiu;^iiifur inprimis- — Iffl 
If^aUis: v. Charp.-~ Mai. Jun. 2J 

S72. lin.G. adde: Rchb, pi. crit. IX, 
ic. lliO. 

87S. Iin. 7. adde: in ed. 1769* 

XXVI. Mia, 
879. Iin. 7. adde: ia od. 1768- 

XLIV. 
SSO, Iin. 7. »ddc: in ed- 1768. 

XXXTI.dxtr. — 5«V£e«iiirg'-« nasA 

$82. lif," r^dde I ia ed. ITfiflL t. XLIi. t. U 140^' OrchidrADDEKDA ET CORRIGENDA. Orcli. Palmae. 884. i;n,6, ftdJe: m e<K 1768. t.XLT. 
^ ^m lin. 8r post 76- mdd&t St, Bot. 
t. 465. — 

f 8S4lj. C. ochrolflura (Epipact.) 
JBm^. jjrailice fa»cicnlftla) 5caj»o (!) 
cubitali, Hejtuo*o - ereeto, tftreli, 
airiato, uitiJeglabro.niveo ; foliis (!) 
tnfiuiia TaginaotifniB, ovafo-Ianceo- 
latia S— iioefttis, oiticlc l.iteque viri- 
dibus , floralibus oblowEO •* lanceo- 
J;itis ; racpmo laxo pancifloro, brae— 
teis lineATi-* laaceoicitift aiicto ; flo— 
rilniS alan'bufl , se^^ilibits, erectiP, 
OcbroleuciS j calycinis foliolis ereclo- 
patuliSf oblonpo -* oLtusiSi Jabello 
extus albido ^ iiitus scrclule luleo- 
tnaculdto liueisqne satiirale futei» 

distiucta; lobo superiore ererto bi- 
partito , pLLique eiuarginato, infe- 
riore obtuse corJato , df scenrTente 
coiicavo patulo, margiue leuuissime 
crenulato; germinibna erectia <]uin- 
quesnlcatis ;^Iabrid virulibuj, flonini 

longilutline/' •— Inschattigenlfcrg^ 


Waldcrn inSiehenhurgen heiSegesv^' 

im Heisselt nach iSmg, — *•"'"= 

Mai X812 entJecivt. 4 -« , 

8S5. lin. 5. AiUe: in ed, I'&S* '• 

xxxvir, p. 149. 

886. Iin. S. pro 472, rnge : 427. 
837. Iin. 7. adae: ia eJ. 17W. '• 
XXXVII. p. ISO, ^ - . 

889. lia. 7. pro VIII. lege: IX. ic 
1141, Str, latifalia FL dan. t.ia^'* 

890. ?in. 6. ft.rJe: in ed. Hb-S. t. At- 
S91. Iin. 5. aclde: Hchb. pKen'-^^' 

ic. 1142. ,. c 

892. adder St. Bet. t. 449. - l'^- «' 
adde; in ed. 1768. \. XXXI^: 

894. adde: Sv. Fot. 1. 524,-- I'D''* 
adde: \u ftd I7G8. t. XLIH. 

895. adde: a//i 5cA.cari«« «nd/;f'« 
Mte in SuUburg : .Saut er, 

896. IId. 10. ftdde: i« ed. I'W* 899. adde; afl§e/7/«fts« <^"."^*'^r/'j^' 
embryonatiO in Dalmatien auj 
Intel Lessina: v. f^cldcn. I F K O T A* 

Seqailur conliooatio PUTLLOBLASTIS pertlncns; p. S*-^* 


^* PHYLLOBLASTAE. «» V, 13 142 

PHYLLOBLASTAE. 

Mmane. li«i,i ,fr:.f,^.-™....7:- *.".",""?'• «' « jiUro Tcrsus lignum ccrti- 
«rticiil« «..„a>.;„\^ ._7'' — . '•"•■"'"'^= '" cauie unius articuiato, uniiunHiu" 
?"caorlm..n^l'^ "'"""' "* *™'*"« »• foH, flor,K«, saepius fnbitan- 

Tenar" et luA " i^ °"-"'';'- '"' ""I'l'^tu. qu\,e™,riu, , statum l.tbe.an.Dr. 

rrnr.u, bI^Tt ' "'""^*« '•^«""^« c«(r,/.V„. {Botanil p. HI. 112.) 
jrrncTiia, iions femiupi t^-i,««, _ ' * ^ * . /oi/icu^>, IrgumUte Jliaia' ? "" ^y*""* ^"^*^"^ achcnium; ^.X capsula (cum 

^.luema 6ccc« , 2>S"ii£«, Typica praefonnatio huec elt: _nucl 
\ lulamnl." fgemmula {folia et Lracte««, I. fmicleamn™ |.. fstipiilae. I' /me^ulU, rAineatay I 

»es (juatuor, 
^/v^««M«r.. ^uiL,,, coroUa pu7o^' ;r^™ -''* ^etala «oWitur. 


I i SYNCHLAMYDEAE. ^ 13* 144 SYNCHLAMTDEAR 

CnAT>t^5 ^'AT^RALT5. PliyUoUa«tae foUationem illuilrftnt«, «x <» i*- 
niuDi ilorem sj-ncLIaiOj-deum conceutrantea. 

MOr.rnOXOMIA. Pl.ylloblastae, qni^ foHoruTn formes e sinirUf'^*'""* 

^.rt.;ie« i.inium mvonuiit, tunc floribns »yMfLlnniYdew , i, *. i^ rdlyf"* 
coroU«ni<jn© nonanm aeparnlis, (iniliusaam fxtu* calycwiia ialua diJluic«« 

coroiUuis (anda contra ttataruB a}}ttala* <Uccreatur). 
CRADATIO CLASSIS. ' 

Orio r. ENERVTAE. B^aicafio rraeralet, nmt pinnma* anlimeraa* «''>• 
parasibcae. Canhs 6 tiiLulls articu3at«8» aul celluloaiia, jnlicalu5, ernPM" 
ftiani rcpeuf. FoJiii nrtirulata Tel cellulosa et s^uamiformia, TertioUaWi 
imbncata, p^^ncis diiticha, Oviria inferioribna in utranue fonnAlione ge* 
nenbna ashgmalir*, reliqni's nccedunt atigmaU^ atauunanue, bfar«ft« itj^o" 
ima. FjnicJiU nucuU aut capauU. JYa/adaae sunt aubmeraae, ImhncaU 
«nte» terreslrea, ^— UHimam ex aUero latere aistiint repetitionem Al^f^ 
rum Limitobirtrum<nie ex aXtero pracjiaraut orainem aetjuentem*- — 

OrdoTI. RlGlDirOHAE. CanleicentU r"^valet, stmt bcrbae, frotkc*, 

arborea ; caulis igitur pluriiuia liRi,o»us. Folia pMicis iinUa ahia cell«Io?« 
•cicularia aat tonarea , e ramuH hebetatione iascicniata, quibusJam ^^^T 

//.MumTl V ^t"«""^'«ni saep/»a typo quatiraarium. imo coloratuxa 
odorafum<iMe. Fructua ««^ (a„t aimara) a"t >b///c«to %m\ druva, pl^ruJU* 

^L^'t.SL\^^^^^^^" ^^^'^*'° ^^^olvifar, folia i^ffur etiam pelt.-.em'a 

L^b.^l^V^'*"" ^"*''* et nervosa. FrutJces arboresaue frequennorc.. 


» S y N C II L A M Y D E A E 

ZWEIFELBL UMIGE. 

ORDO I. 

ENERVIAE. niVPENLOSE. 145 Tormaiio I« 

NAJADEAE» 

KAJADEN. 

- Fam. LT< 

Characew, jlrmltuchicrgtwat'kst* 

Fam. LIT. 
teratophylleae. Homblaitgmmtlst* 
-, >"««. LIII, C?ti. IMBRICATAE* 

SCHUrPr.KGEWAECHSE. 

Fam. LTV. 

l^TCOpodiaceRe. Varlnjtpc, 
•^ * frtm. LV. 

BaUnopUoreae. K^^lhtnsclicuer, 

Fam. LVI- 

Cytineae. C/ti«fcn* ORDO Xi. RIGIDIFOLIAE, 

STFIFBLAETTRIGF. Formaiio I. 

INCONSPICUAE, 

SCHLECHTBLUTUIGE. 

-. . Fam. LTTL 

timselaceae. Schacfitrlhalmi^ 
_. . Fam. LVIiL 

_ Fum. LIX, Formaiio II- 

A M B r G U A E. 

DOrPELDEUTlGE. 

Fani. LX. 
StrotSaceae. Znvft-nhiiumtn 

Fam, LXI. 

Proteaceae, Proteaceen, 

Fam- LXIL 
Thymeleaceae- Seidi:ln, ORDO III- V E N O S A E* FbT-miit'a I. 

INCOMPLETAE. 

CKT0LLK.0M:^3E^E. 

4 i^am. XHII. 

■ajfteatac^ae. Kaizclenbliitlder. Fam. XLIV. 


K Fam. reivdc Jctagmeae. Aycta^incc/t* ABFimLABTTfiXGF. 

FOLIOSAE. 

BLATTBEICHE. 
Fam. LXVL 
Piperace«e. ^M^^^^Y,'^' 

ram. I-^^VV. . As*. 146 I DiSTRIJBUTib GENERUM. 

r 

OBDO I. 

^JAJAOEAE. i:5iBBrrATAi:, 

im *!. Oerm. ^ a. I. ^ ^ ■\in FI. Cwm. gen. I- 

Iw rij Germ. gen. 2. P «r«a \inIL G^rm. 5<^ii' <i' 

I*odoJteinoaeaa /'"^ °''^«*err. gen. «. rv»r-«- fm orb, ten-. g«t. ''' 

Im n. Genu. fie«. 0. ^^"^^ k ri. Germ. gen. «^ I Charge eae Taxmeae 5ant(da6«a« OBDO n, 

LXCO.XSPICUAE, AMBIGUAE. 

W Jl. Genu, gen. i. tm IX Genn. g«i. 

{in orLft terr. ^^n, t? r- i. . -« 

'n I!. Germ. ^Pn a -froleaceae <. ^ „ 

™- sen. 3, ^^ pj^ Germ. s?n. 

\^ n. Germ. gen. 2 T^'^^^-^'e^C'" { rf r!™ L 15. 

2J. Germ. fisn. J* or.so iir. FOLTOSAE, 
ae /»" orte lerr. ren, 13 r- , . 

=**^"- ^' lia I], Gorm ?. E'-n 1-* ri. Gern.. T.^* ^'' Arutolociue.^ /- ''^- *^^- ^'''' l' 

'■"■ '• Imn. Germ. S«B. 2. 

li» ri. Genu, .t, 0' ^^^^^^^ f " '^^' *"" '"' f i S Y N C II L A M Y D E A E. 

ZJflEIFELBL UMIGE. ORDO I. E N E R V I A E niPPExZOSE. FOriMATIO I, 

NAJADEAE* PAMIXTA LI- CIIARACEAE, ARMrErcHTERCETTArcnsz; 

^ • ^» Fmclifcatio gpnamalioni approximafi, wfrnfjne incltil*. 

dig ^ *^. -Vj p^f^^f^^ioT railix tlistintU AcroMastas repetrn* , # no- 

incrn,«t ^^ ^'^< "Wis apice penicillAtis^ cftuUs ilacciJus, mox iDdur;i£Ce)i9, 
cvlln I ^"* ** "'^piifS, e tuUiiis &Jmi>IicjLus ani&ulatu^ ftiit e pluriLui in *"s ^j."?^ ^"^^"^^^^.^"Ijw^nlo-coiiLpositus, ad articulos TerticiUarim ramo- 
•^i^-iMci '*^f"'* *^'*^!"^**^">"*^« > cBulis organisationem rejif*1»-iis , in acgalo 
formeii ^^ ^ articulos iiiteriori latere, jjluribus inter raiuulos bractcl— 
"i 

•tta ova *^"**a*a> intus laticAui secementia, d*'muin secedentia et rnjptura 
*^iUatori ""^r"*^*^^'-^^*^^' -^'^^^oceum : .<tnHiinO(lia niimerosa filiformia c»— 
■^oluia *A^^ j^^'^^''* *ubarliciilatn, ovariornm basi aiUiaerentia, mueo i»— 
^'^pam r*^^^* gcmniatio: gemma axillaris utpiutiai«m tiori approximata 
^^rcumn ^t* "^ ' involucro e 54»pn1iB rjiiinqiie JiDearilm* connatio jpiraliter Piastae 

ipsam sti^— 
Germ in at 1 a aatinnT" "'^*"^^«n oDserrata, saepe tameu gimmarum CToIutio pro ^enotr- 
tampn ""^^^^ V^»^ Kaulfussium et Vauc^erium expcrta, aliam 
^a exiitere ipsi cl. Tf^aHroth et Kaulfuss opimati ioBi. 

pi, 'j-J^ ^ ».r a. Vailh jfrmleuehier. 3F!ores inccmpUte hermi- 

iarol °^^*'*' ^^"^^^oUia numerofia *Uifcnnia eiuco iaTolat*. — Gemma 
*cr<j ftpiraii tirupaceaj fiori approximata, ^ 148 CHABACEAE, Chara, ^ J^itclla Ag, simjtUcitcr iuhulosatt 

flff. forihus gemmisquc axiUaribuS t 

VIII. Uisch. t. I. f. 1. 2. 3. ff'^ 
puV. #ffi* bifurcis Dill. Epu ::($: 90l. Ch. tCTinissima Desv. 
cnnlibns setacrJs dinphani*, f upeme in- 
divisijy raimilis glomeralo-verticilla— 
tis brf^Ti-^simis tenui58itnis, rdinflliiTis 
fiaUcllaliSj pemis subeemfnis. Hchb. 
pi. rrit, cent. V l\i. Ck, hynlina 
lOtCl Omnino tejnn5?:ima , binoili- 
caris-ftpitliamaeay tunc v^rticilli re- 
iDOti i gemmae flori I;iteral'*s, niiuiii^ae 
coreae <j«a8i <*t ««ljglol>o5fto. II,ie<i'et 
•e>qtient«J TiMenliir in Ch* ftrjcilem 
trausir^. — In kUintnitchendcn ifiis- 

*ern. (ver^l. Flor. Germ, cxsicc, no, 
100.) — Aug. St'pt. 

i^ 902. Ch. grncilis Sm. cati- 
liliua tenutssimis ittaplianis ilexilibtts 
|)j ramidato-diflTiisis , sfimmis euL;;e- 
tainis. Sm, I.ueX. Bot. 2I10: RchfK 
I>l. cril. cent. VIII. CA. ffejrilts var. 
tenuis Bauer in Flor. Germ, exsicc. 
»D, 99. Ch. hyalina ttisch. t. T. f . 4. 
Quasi praecedens diffusa. — In i\Io- 
Tusten y Schlionmbodrn und Tiimpcfn 
durch das gan^e Gebict, his VUmotU. 
— Apg. Sept. 

■fr 903. Ch. batjracltoflperma 

Thuill. ciiespitosa, atrovirens, fle- 
aiilifi, caalibus breTissimis fiUfcrmi- 
bus, ramulis Bumerosis conferte ver- 
lieillatU, Tertirillis approxInia.ti\« sul>- 
coiopactis. Hchb. pi. crit. cent. VIII, 
Ch. fejriUs sUllaia JT^ullr, ann. t. 

^^* .*•/.- Q«^5i prae^^edens coTitr^cta, 
Tertinlli muco perfusi, ffemmfi? s^dj- 
g'*miuatfie, pnna propter densitatem 
■pproximata.— In Tumvetn auflchm- 
boden. — Aac. Sept. 

.^ 90*. CU. nidifica Mull, 
rf^Tnis elongatis cauHs crassitiem ae- 
^unnttLus, ramvdl* tenmsjinns elonie- 
SS"' .,SJ^^' 1»'- crit. ceiiK^VlII. 
V^- S^'^'-f^^ ii/M-n. n. dan. 761. 
5 m. Engl. Bot. i7o.V. Qtia^i praece- 
dens ffuoad TertidUos interiorca fe- 
Bmssimos rom|>arto«, et senuens auo- 
ad ramos uuirinuainferiorea extenjoa, 
crassiores. Spithamaea-pedalis. Gem- 
mae subgemmae, aistincieumbilicaiae, 
f«.culae. - In hlaren Teichm und 
Tumjitln, je^gl an den Kiisicn der 
VsUee, — Aug. Sept. 

905. Ch. fiexilis Z. drapL;.„», 

osa, r^Oiis opposite, TerticUUs 9 at. 

tur. VI. t. a, f. 2. Sj.itl.amjfa-p*^ 
dali». «atiirnte viridJa , raouiU cau" 
crft8*»1Je «ubaeqn*U», genimW pj*' 
tuin?ivie Il'-ri jidpusitae ^olifariae, glo- 
bosae, distinct© iimbiliratae, ""'.**' 
cente$. — /h Trithcn, Sicn, Tam- 
])€l/t. — Juu. — Sept. 

906 

.-, b. 

tafis Tel frarto-geTiif"latia, 

^oUtariis. Ch. iratisl rnin 

a ♦ ^. _ . 

Peaalu >et ramoaa , bf- Irirholon.a . rsmulUj"^^ 

r«r//rflrt.''raii'^.ni9. t. 3. J - ?; 
a. A^.7/,T Eiicl. Hot. 1070. Pelaui 
et ultra, duriu.cuia, iIore5 ^^^^^'^^l f sdhst hcsiiTTimt haty sammttU 
Leipzig. — Aug. Sept. 

:^ 907. CU. synrarpa P"' ' 

?Mia sin.pliHbiis, ramubs ^I'*^^ "-gji, 
tibiis coiigestis *>revis.*v»'^^'-''L,^ii 
rn.^piO.itis, i\ov\Uxs sanani!'. gefflw 

in pbuifa Jislincta tenus. ,^J^%\. 
rrit. cent. VIII. Ch. '<^Mf\%l, \ Begensb snbramosn, sed i"^'^'**"V'Xr«m 
semper difcsn. ramuU verticilior-^. 
nuibusdam fere bipollicares , r» ^ 
fructigeri ia capitulnm «*^"S«*YV^^ 
referat Ch.nidificam; S^i^^'^tAilico. 

Specirni.a fiorigera f^'^.^^^jfi^ 
fam avn\uf 
ho den bei 
9 chr. 
95, 96 I bei Serlin: Bauer, fj' 

. {vcrgL Fi. Germ. exMcc. to i I 908. 
crajsiusrula Ch. translncens/^'^^^ ; raulibna rainis^uC c^»^ 
»itte subaequalibns long'««'^"^Zatio- lis canviculato-furcatis f^f^^^^^^ j, 
n^-in iiiTohicrantibiis, flor*''"*f-.-rti»' »emoti 
riufc tri 
riii. 
ic. pi. 
I 8, ramuIiB efonsatis, bi- (ra- 
^-0 iarcatis, -emmi* «Tib»oUta- 

*• 1*. ilcAi. pi, crit. c«at. [ radi«aU» Ubent <x^»*»» eUwJies* reus. pecimi^a flcri^era ( ft^- j^. i») a el. Bauero leet^* 5- I Cliara. CHARAClA*, 149 turcuiigeros. — In tUftnTeichen tmd \ sisdin i Mm etth 
Seeii, im Piotzenset bei Jicrlin, in\ — Aug. Sept, © hi. flares rt gemmae in viriUillorum ramU laierahs hracieaiae: 909. CU. b ftrbata Meyen: ran- 

■^S— 8 radiatis mvo>ticiati?, brncteo- 
U8 qitatemif, gemma iuler llorcs Mnos 
«olitnri"a multo longioribtu ^ortinlU- 
tis. Meyen Linuafia 1&27. t. III. f. 
J.8.. Rchb, ;^\. crit. cexil. VIIT. 
Habiiu fere Cfk fcjri^cm aonuiUtxir, 

^/■^N spitliaraiieii et bipedali'5^ U^te 

"kTolucria att iil.i fhciie rtisfiufiupnda. 

In autu romploto semuer geniiun© 

ntniif>«e flos Jateralis, ilia Imbin^ta. 
— ^}/f eincm uberschicemmien Yorf- j 

m bci Scrlin (T^. Goriij. cxsicc. no. 
87.) Btturr. — Aug. ® 

SlD. Cli. Braiinii Grnel^ buc- ta , Hp.Inla, TCrticilh* S-lO-ra.U*^ 
ii8 incurvi*, Inere iiiTohicratis apira- 
Lh9 comoeis, gemniis iHgenic«lo quo- 
nue sabsemelKs braclea* subaequan- 

Z/i's^rA. t.I. f.7. CA.fcJTihs Corn 
a. «cq»aria Banfr ap. pTo^fi. 
SnitbamSei sed etiam palmare et do- 

tlraiitrilis, laele virid.s basin Ttrsnu 
ui^reKCM*; gemmae iiij:rae, bracteae 

8 — 10 lejmes. Cespttes Jat::,."^f "?~ 
acWpti. — In Teichea auf rho7tho(Un 
hei i«7t3tfii7i(s und Jfeijstnsee in dcr 
Gisciid von Btriin (Fl. Germ, exsicc. 

„of 101.) -Biiurr, im Ba<kn4ch(nt 
Ziz, — Aug. © b. J3H. ^^n, vulgaris Z- dUiusa, 
wcanescetts, verticiliorum yamis otio- 
Ois, partiro siiniiliiiter liibnloiis, gPm- 

tH/sfloribusfjue snbeeiniuatis, bracteas 
^1^ aequiuitilus. jfl. doii. 150. Engl. 
Bot. 316. Kaulf. i. 6 — 15. 2S--29. 
ffW^/r. ann. t. 1. BiscJi, f. I* f- 
"■.?«^6. pi. crit. cent- YIIT, A 
^agmtudme palmari ad brpedaleiu. 

»«»», ilesihs tenui8<ino, bractoae Jon- 
gituame nuiluiro variant ^ro Icco ma- 

pajtue pro vcrticiUo ejusdem imliTi- 
^tt^j cjnsTe arlinflo. Serins inciua- 
j^^a, erased, fjacibs. lutei-diiin et 

PapiJlBlo - *pmulcsa : Ck. ilecz'piens 
*i^^v. vul^. pnpiUuta JP^ailr, frma 
-■«;:-—/« TiliJun^ Tiimveln^ Siau 

912. Cb. fragilis Best: ra- 

mo?ftj eratnniiVoIor, glabprifma, gra- 
?'"> raumli^ ocionis linear!- siibuU- 
r* ^rticiilftiig fie*jiialibns nmcroDatic, 
jr^t^Uif qiiaternis uucitla ovali s«b- 
jW'^ionlni*. l^aill. act. Par. 1T19- 

l;^- f.l. /Jc,^.^.. |)], crit. cent. Yin. 
^?- P^chiUa Jf^atlr, ann. t. II. 
i^r'*/f- ^- U— 19. 30 — 31. Bisch, 
J'*- J. 12. CA. vuigaris Hedu\ tbftor. 


Hones laierales, ramdlulis IwhHatU Irniteaiatz ^ ^ 

9H. Ch. rul-aris Z, difi'usa, ia eod->m loco lectam dim Ch. vir^ 

jisiuter fragiUs, eenimae turuinatsPj 
waTores ac praecedetttis , nigncante*, 
bracteae ntpJimmum iis brevjores s^-d 
etiam «oR raro, inpvjmis iii infenon- 

f! ISS. (ed. II. t. XX\. *. 3.) Hae« 
ftpicem T^rsnfi papiCJoso- spmnlosai 
Ch.hirta Merc7i,-' In klar^ m f r a»^ 
ser, in Tdchen. (TL Germ. e^uc^. 
no. 94.) — Jul. A\\s:> 2f. 

913. Cb, aspern 7 J' gTacHi^ 

subHinpI^x , sup«riie srarsim breye- 

seni's octonisve subuLttiS stnntis art 
ctilati^ bracteisqiiatemis ^^^^n^^ ^r. 

vioiibus. /ra/^r. »>^V-*:; n.r 
Ch, inUrtexta Desu- gahajd^s Vti.. 

rami ten.iissimi sed ngidi , paiU^ 
xirenles deiotim albidf, geuimaff ge- 
nii aatae , bracteis longiore^s '" -'Kl 

i« ;a?aa/;.Vrm ^f-a5*rr. - A»?. ® 

rras5iorib«8 *!**««« reverseqiie selo_n 
.exlaHirnlat.spa^em.b.^b..c^^^^ ». 32 as. ed. n. t. 23. 

»b Ipso Ck. 

Ch. diffusa »»aiAm.^' Ht'dw,^ OmBino ipeiwiaw 150 CKAKACEAE, Chan. K XTTX. f. 4. ^Toria, ted. 15. t, 

4, f. 9. J^aiii, hct. Par. |7I9. t. 3. 
£, 3. Vl. ddn. i:j4. tni:!. Bot. 463. 
If^atlr. niin. t. IV. Kauif. f. IS. 

19. Bisch. t. I. f. 9. n. 17. II. f. 

31—41, Ofmnum ranximii, non r.-u-o 
qn.^tlri]i^J»li« y ex alh© aniotne ti- 
rens, aeuium iflcrusuu caneftceu*. 
S*»d e»i.^m Banik occurrit el bracftycla- 
do0f et t#-unior u! Fl. daa. t. JiHO. — 
f5, 7;^*VA*vi, huujiger in SalttvM99er. 
(kl. Oerm, exsice. no. 9i.) — JuU. 
Aug. 

9JS. Clu cane«fenii Zoi». 

«trint«, laeTi*. Tiritli nitpof , »elo8o- 

condeiiaatis, rnmnlis gnlirieuis t<»r.- 
t»o*cu!« «ex*rUculati8 aUUrevifttia , 
brarteia ufnnowe fiii1»fpimi» g*-mm.i5 
obJongo-c>-liDariras ml>dii;i>l«m lonsis. 
CA. fr///,7rt ir^allr, nnn. t. III. 

jJei/tard. Ck. jtu^ifta F ISrH e. sn- 
lioidet Saltm, Paliwaris- tripeaMu 
el ultra, basi tenuiggima superne in- 
CXMeata U^e s«-a paJhde virens ^e- 
tntiiu fr.iiznis. I„ Uores iii tempore 
uiiuireudrntt «nt.— UsaUi^enLand- 
sern, mMungfeld tind «/i Otr OsUec- 
ku*tr. — Jal. Aug. 

916. Cli. Laltic. fr. caule striate icu1«olato f tcaleolU d^um 

r<*fl*xi8 spAr«is , ramulis articpT^tiSj 
l>rart«i9 ^prficilUtis niiculam (!uplti» 
lougii. Jichit. pi. crit. VIII. Sv- 
noB. pr*eredpntii minime Imc p^'rti- 
uent. Vix ultra palman's «iiio';ne ti- 
Teng , aciileolit nrmis ab At&nt piae- 
cedente^ nun durior est, di«ii«5»*"«*1 
f^emmaa Lr»-\ »nre«. — ^n seiekti^ 
SiciUn dtt hnliUchtnMttrts : I''rie*i 
^^g> — Jul. Aug. 

917. Cli. tomentosa Z- »"!** 
erofo-riseiij, ca«I« tojio *j»ai*"" 
pipilloso, pftpillU obttisiSj Terli'ill^ 
nun nmis auboctoni* incurri*, Jirap" 
ti^is ovato-TPsiculosU mifcroiiiser*** 
ilorem aeqti.mtibnp, gernmi* brfivion- 

b"S. «. ceratophylla fl^allf' f^ 
niu'na,Lietevj'g#*np, repnlan'a. yf^-a**^* 
ftuu. t.V. Fi, dan. 3656. 1941. A'aujA 
Fi«. 1—5. Kchh. pi. crit. cent.Vin. 
6. laiifoha jy. iurnistans, Dion- 
ptro*o-irre-tiUri«. Ch. laiifolia If ' 
Berl. Sdir. III. p. 129. Hchb. p*' 
crit. cent. Vlll. BJpevUlia et »Itr^ 
JAele Tirena, dflmuni iurrn«tans» atro- 
vir^n* et caiiescene qw^^^ tomfuto«»* 
— //( ^i-fft im NardcJi und in^lanns^ 
fdU, Cb. UWfoHft bei Berlin' (tl- 
Gfirm. exsifcc. -no. 92.) — Jul* AoJ- 
Oeimueii ixa S^i^ktlierbfit. FAinLIA LTL CERATOPHYLLEAE. HORKBrATTOEVTAECHSJ! audroceum .« fior.bua d«lu.cli» praefonnal.ua explicilur. 

folia^^omno^,*- ly^',*"'''" Iierbao (uUmprsae Terticillalae ant oppo«i'«»- 
te. forja^^l 7 ' "'f'""' «""'o«a«, rip.JnI.e, mox in 5.CC0 colSabeB- 

troC™ „ 5„^o| fcr^^ " '7°'^' '■«• -^"''™- -"'"■^*' ^°'"^''?'' !r CO •roiufcttt fjuadrtlQcuJari , c'nlyee fnf.dot 

jnafor f^mei. L»rJ. II. t. 3. Fluvtati' 
lis iattfoiia Michel, gen. t. 8. t- ^ 
Khx obloBga compre*ga, la piw" 
Fjlaii^eiisi, fjncd in icoandesidemtur, 
nfrinrjiie ffpinnia abbreviata gibbos^ 
in moduli* CeratophyiU apiculuti iti- 

Mracta, — In Tcichm und Awi***'*'* Naias. CERATOPHTrLEA«. 151 
dor/ in rf<T Oe^aul von Erlan^en ; 
JV^* I'. J?., Koch; IVccierau b.lXtann^ 
ktim: Zizx hei Btrlin hci Ttgcl^ 

b, CauUuia Jf, _ 9i^. K. m in or Kr^, Jidiotomn, 
touij cnnlinis opposjti^j rf>in«^i.s ler- 
»»«, suttimis conpesti* Jineari -^iib- 
tibtts recurvfttis aiuurtto-d<»ntic»iUli* 
ngiai*, fioribus &c "IIjus nxHlniibii^ 
1^nniaalibu5^u'«. Sckk, t. 2W. iV. 
/^fl■^7i>^/^ CiiuUniafragiUs Jnlld, 
fieri, bchrft. 1798. t. 1. T 3. F/ui /«- 
'»tf minor Mith. I. c. t. 8. f. 3. //f- 

»*'■« mmor Cm el, 3. t. 4. — Jn Stf 

nfntiemoder lanrsaTnfitfscrtdcm ff^att^ 
*iT, hei If^itiaibcr^ vor dcm£lttfiu'i. 
«;/ rffm -^/)^cr, nebcn dcr ersUn lira- 
«e ljnk3^ etwa eiuenh '■ en oder ean- 
icn /tt/jt UefunUr n^nsaer inUhm- 

««»« monosperiua: Bauer, ui Vn- 
ga^n am TAo/j.- Sadler, in ganz 
^f'^nuilicn in den Grahen durnciW- 
w'-, itichtn u, riUssen,-^ Jid.'iJi*L 

CCV. C e r a t p h y I I n Kallsee , Schlachfetuet , Flr-Htntee s 
liautr^ Frittsehe; am Theifs \ri 
Ungarni Sadler; hei Danzig, Ro^ 
stock (TRf.brf'vifoH.n) Detharding, 
in ganz ObcritalUn. — Juli — 
Sept. © 

monoicaf anthtra unilocular!, talyce htjtih: 

friO. K, alnRnen.«i* PoUtrts 
rnmfs alternis foliisvPrticUlatis huea- 
rilms nrrectis moUibu* mvicrouato- 
.leutJ ili>. Cauliniaintt'rmfJiaBalh^ 
et JVocc, Fl. Ticin, II. t. X V. SicxM 
referl Cillitrichen aulmnnaleBi, deiiti- 
( iili in foliiis tenuisJ-imi** s"i» IPTife 
coii5i»i«ini)t(ir, ' -M utrinfiueiuembraBa 
acuminata iiuri*uiata qiia^i ftipiilntfl, 
— //I den Grub en der lUisf elder von 
jila'^na bei Fwxa^ inMailund: Jtey^ 
nier. — iua. Jul. 


9^iWN. {lc«Jlis JlostJc, loliu 
lemis pluribivsve apJce deiiticuUtU 
pateniibus. Cuul'in. fexih's iKilld* 
Berl. Srlirft. IT9S. t. 1. f. 1. l^ci^a 
Lre^iora ac praeceilenlis , junius ie- 
jiuia. — Hitufi« im Bikoti^fchen Se* 
hci Dan-i\^ (ich h»he fiur (rmerikartitcM 
Ejccwiilart), — Aug. © Z. nortierhlaii' riores moncioi 
^^am. Lma. iSiO. t. IV. f. A. B, I'lera 1.*;^^^^'^ *"* If'^Tiaiora , aijpiisliora ant 

il. J ' «uanipu now ^Pinper qiiMer 
«''ioiom^, pvo loco plus\el minus 

ovah \^* iiaipulo; fruct. obIi.|ue 
5pj^-"^» ^"fir:* liiiuitlia part*? rarinalus, 
;-,'-** <^''»»nabis demum iere major, 
li»mi5 inferwR veirurulosus. Pbmtn 
UnJ^ ^ ^^- •^'('Ite data, l.Abet foJia ^"llares iuToInrro mullUulo rirritTiitlati. Fern* OTariam oUongum , caiyr* 
"icuJoso involuinin, stylua in 5ligma fiinn^lex e!o»aatn^. Afns t anth-^rae 
»"«ierosae « involucri iliviModibus tmnsmnt^tnp, ro^uUtae, clausaPj bUo- 
cuUres. J\'ua- drnpacea uionospemia. — Xolia ilicbotoma. 

.S/Jr. Herba tabilu pariter rariatta 
tenuior ■ o seqneutibus.— /" T"*'i— 
cltcrij Seeft, Graben. — Juu. Jul. ® 

924. C. demerstim T,» folit» 
<Ipii?e bis-ter-dirboloinis rigenlibnS, 
friutus stylo lonf:i8&imo demnm unri- 
nato, spini* terftinscolis siiboUli* «e- 
aexis. r«gl. Bot. 947. Gartn^U 
t. 44. f. ult. Lam. Eoc. pi. T7S. t.2. 
C, ojrraccmt hum Cham, m Lmo- 
IS39. t. V. f. 6. b. Herba n-ubor, 
folia inprimis TtTsns ramorum apicem 
con(tfn«ala piaoa latiora, coniu cerr* 
aemuMntia; frurtns pnulo minor a« 
C. sufjmcrsi, inagia ablonsns, Ja«T»» 
Cniar-in*»m versu* «t»>m teuuiter Ter- 
niruloMmi TfJeo), spina tennmal** 
n.iceui (JiiT.lum lou^a uucmata, utria- 
aup basilaris deHexa paulo brtfTJOn — 

meilten Oclmd^ huufser aU amd^r*^ 
— Jun. Jul. ® .«.««. rJifEMb- J^];- '^' ^* apicu latum Cham* 
eUinf- ''^^l^^^^'" diciiDtnmis , fruclB 
anif t ^ conipr«sfto J luucroae deliili 
^'juiato Lasi utriflqne gibboso. CA a m. 
^ i-»^, 1529. t. V. t 6, e. C. *i«- 1 

15f crr.ATOPHYirrAE, CeratopliyHuni »!i!)tiIatBTn JtTTnm lonpi5Sim»m nnri- 
Tenia auriculataj fauebus ccurexis^ rAMILTA LIII. - PODaSTEMONEAE* podostemoiseek. 

G r a d . n a t, Gynaeccum liberatur et al^fiolTilur, — Plantae exoU«5' rop.MATio n. IMBRICATAB* 

sen UFFEN GEfP^^ECHSE. 

XYCOPODIACEAE, EAERtAPFcrWAEcjise. 

G r a d. l\a t, Amlierae orlunUir. * 

M O r p h O n. Vt^^eiaiio : TftSa s^iratJa . stomaU m «*r»'^^^^'\^,-'X' 
Cttg Lerbftcens atit snUHmiosiis Ii'siii fapniculis Tasomm snh-S i^j^sj 

carti«atu«, dictiototnus , l^oiiosus, folia simjilidj\ Sjiiraliter confeda re^ ^^^_ 
t" ' ^, r-'^."'"^* imui^rvia et peticI.Tt.i. Flores nioooici ant iim5C?«Maies -^.^ 
toia> sxUlareg, f|iii[ittsdnm anientarei. G/nntf, ovariata uniloculat*, ^^ 
TalTC, quaJrioviilaluxn aut Li-triiccul«re nuiltiovtiJatum, stjl. ntiH"^* -™^^ 
^roc- auttera r«»nifonn:R transverse tivrtUt*, poUen in.Werosirm ijiti^i^'!'^^ 
bile quaternanum (viuod in pennullis pl.iiitis occiirrit et nuper lU ^^^J -a 
dirtura est), Tix unprapgnnns, ia mouoicifi surra OTaria pi^si^^- ^^-g 
globo*a testa tOTeofato-reticit!at.>, enibrvo sul> cenniDaBi?o ^oDwatiir wu 
CTyptocaTnomro, sed foliig oppositis genn'iuat, radirfm Oistiurtam ^"^^"^ ' 
Gemmae praeterPn eroJutae, m rniibufdaiu (ut Z. s^rrata) &ortbns appt-- ximaiae. — Perenoes j paucac aunvtae. - 

06*. Pollen ex aactorir^tte vetemm appellanf jemfn, miamn^sm ^ero^.a 'J? 
MflaHuualiiUa «on existant, nee usquam ea eerimnnre quisqiinm n*ie^' 
n^tUdenowio certo cectius vera srmjna gerininanmt et «^i°"^^ PT.^', 

tn quo ilU dum spicaa perctiasit, terra© commiait. Tiantaa nondujn w^ 
cbsexyatae. 

CCYT. .L y c o p o J i n m- T-ai^/. li aria pp. Ovarium hiyn^r^ s«^ 
^^ii^'dl^ f^'os^'!!^*'''' tWalTia poiiine 'qualeriiArio repleia. - ^* 

a. riaoiaiitLus F. 5eai,t.. anihera^ tirtVares, ovaria dcsMcraniur, ^OP^ 

9-26. I.. SelagcZ. Minj5pai-iil-it„.l. Rot. 233. St. Bet. IW* ^P^ 
Utft .d.ceua.niUs W,,tl5, ioiii. il,am«mnn et ultra, s.turalc- sirens 7^ 

nUtiB, 8nb(let\Uciiiali5. Z>iU. m»sc --- ^ -- ' — 

b. repidolw r,3eauv. Qmtnia Urmimaia ma^scula, j^ropagafio ge«»W 

cens: 
9-27. L. Ripinum X. lon-Jssi- | t. 79. Sturm S. T.ngl. Bet. 2^^' 
TOim, MT.n..ad*cendeBtib«s den/e !■;»- Bi-tH7«IW naliM*, durno^. - *<e« Fiaizcn. *» Scntmer I pibbosJs, gubrarjnafiy, Cham. »n ^ 
JLiniK 1829. t. V. U e. a. - IVU v>- 
W^f. — Juiu Jul. Lycopodiuni* LYCOPODrACI^AE, 153 1*^..* it -tit. I - »-i t' ri-" - • '--*,-! MQii^qwe HabeJi.ito-rair.ulosis t3rtj)])i- 
W15, foliis altero Utere iriiariis, coii- 
lafis, altero inJnimjs imis*^riaTiIni9j 
»p»cis -emims -peJunculatis. DiH. i. 
W. f. i. ri..(]an. rs. Sturjjt 5. Sr. 
Bot. 95. xVlbo-viyens. — /« //af- 
Of''!, Oebbgen. — Jtil. jiiig, 4 

^9. L. cla valTi m X. lorce- 
Wpens, I'amis i^tUcciuleiitibHS raniulo- 
^18, fo)iis sp^rsis 5HbsecmK?ig, serru- 
iati«, f iliTeri* , spicis teretibviS gemi- 
J"S touge-petlnniuliUi's. Bill. t. 58, 
^ >■ Fi. dan. f. U6. 5fuy?n 5. Kn-l. 

y i"; "*■ ■ - -f« HaiUewdUcm. — 
Jui. All-. 4 


lis, foliis snr-irsis qiiiiniiiefiiriis psif>n- 
tiUus sernuatia inuikis, ^picis lerefi- 
bns »essiJjbu.=. Dill. r. BS. f. 9. fl, 
(Un. t. 127. Sturm 3, Sv. Brit. .570. 
S|»itliamaeiiin, palliditin. — In Gebir^s^ 
nut Jem, — JuK Au^, 2|. 

931. li. inundatnra Z. i-nniid 
erectis fiiupJiciLus, foliis spareis in— 
tf^gerniuis, miUicis, suUncurTis, ?|^i- 
r.is sohlariis stfssHihus. Dill. f. ^2, 
f. 7. I'l. tl;ui. t. iiO. iSturm t, 5* 
i;^^!. Bof. 239. St, Bet. Ul?. f. i. 

irahlnb. UvV' *• ^^'I- -*• B- pol- 
len jiuiiu*, C — JE*. ajultiim. PaJoiftre- 
semipptlatf. -^ -^('/^ ^^cmchu'tmmtcm. 
. YvrfboJerty in Hcjzdcn, — &om— 
9S0. X-. annotijnirii X. rami5 1 mer. ^. 

SelagineJla et StacUygynanclruja P. IScauv. ctme7iia icrminaiia mnscuttt, 
hasi Jcniineu , oiaria tri- quadriouulata i valuulete Su&tnh/jae r 

932, L. selasinoiiles Z. ra- 033. t.. lielvetlcum Z. jntn-» 

calo — rftuiosiiin , foJiis bifan'is oy?itis 
p,ituli8, jfiiperficialilins distirhis renic* 
liusctihs, Sj;)ii;is ;;einmis p^dlimcu'atiji 
VilL t. 6*. f, 2. J acq. austi. t, IQ^^ 
Sturm S, T,. radtcnns Schrk. Gra- 

-ramo^uni. ^ ^uf dm 
hen Gebkte von Suli,- 
I our}^ urif i/i jjrol und da SchiL'ciz. 

JFAMILTA rv, 

BALANOPHOREAE. KorBENscHossEK> 

*T^ "» nat, StamJua atyoJruutnr. — Genera exotica. <— c. 
Gxrtd. nat JFAMILIA xyr. 
CyjINEAE. crTiNEEiv. 

Calyx corf>lIjnus aisolritur. — Geuera exotica. ont>o II. 

RIGIDIFOLI.AE. 

STEIFB1..4E TTHIGE, '\\ rORMATIO I, 

INCONSPICUAE. 

SCHLECHTBLVETHIGJe. FAMiLIA rvil. 

EQUISETACEAE SCHACHTfLHArKE, OTorjiiiia oritur. 

Vegetans: Herbae t»»rMfr»f, jr#p*iite«, <Iuiae, 

14 -6 J54 EQriS£TACEAE. 
lum con^ita, subtu* aacmlis pertpliericji 4^7, rima lutns iieiiiff(;"i CWK 
ftoUiae repTeta? flla^tico ovarium circuuiTcilTcutia. K ftprinuiny"!"^ S-rea 
r--ri(?J^n5f«f, rotyl-donibus tlemiim Tertirfllaifa. — Propafiatio P"^ " , 
|>^;r turione* lit atqwe per ^miimuft tulierosas involacro aincnlalo t."a" 
corouatasiiur , illis Ciiararuiu ftnalogis. 

Ohs. I. InquirPii^am eet in peltarum naluram, num walogae •^^. ^^u- 
pf?ltis fiubtiu stigmalicis et oTiriis hie loci fortan ut in lOWosTW* '^^^^jjn 
ii*>? Ill inssrtionem Pt p&sititaiem OTarioniTn, Jn €TO>i»t»oiieui gen^ ^^^ 
tuberosariim atque in ortum poUini* ejusque verum fiium, °""\ "vfutCBr 
ris ialernus sit praeforiaslu* aut per fl^i.itulas exeat, mucum ante (leiiu 

tiara secernat? ' ., Twritei 

Ott. II' J»n* solum |Pnuf, ne loquar tie peneribus submcrsi^ '^^ t t«Wo- 

CPTiitalis rlanfia .cunt, refnUt svMema quoit plmitas in f'lInio#ii» " " .^^^^ 
aa« aiaunpuit, fx""»n "^ supra Jictum est JSV. Tc!matr/a ^t si^apns J^.^^^^„ 
arvcn^i-s ilUa, retifinae speciea pleraequ'* lua acceiisendae f*"*' ^-pcte 

aitSfjuaoi in circumscrijitioru eeJ ia anamorjithosi seu gradutione 
ceniiturl — _^ 

CCVII. Eqnisetum. T. Z. 5c/ia c A /^'/A a/m. Solnm S^^'j^,^ 
Divisio ff ?pirarum nnmero inprimi^ propter £. Umoaum et jnzfus i,atur«un 
ilia io scaporfirpos et c.nulocarpos nnn minus ^rawmaticeD (|U^>" ^^^^ 

flln^U . iUa e vaghtis regulariL»s er irrf guUribus vix coinj>rol>i^n» . ,^j 
tatur igitnr alia > gr''?"^ formaus liabitu sua?! spei^ie* ainn^s coi ^^^^ 
IiftinoS dix.iums JWisioTi"S ipsiu^ cniilis subtlicltolomas, raiu»iO» 
TCrticillatos, eorum progt^iui-'m. ra^^'^llulos. 

a. vaginae ^phacclaiae laejnxafac: ,^ 

934. "E. ar Tense L. caule ste- ) 9iS, T- »llT»t»*'«'* I|ulo»o- 

riti simpliciler ramuloso, ramulis sea- I stffrili frnctiflcantibusque ranic ^^^ 
' ' " '- " -• -' ' " ■ ra»mi!osi9, ramuJis *cabT.nscaW j.^ UnHstnhs nuftdruii?:u\ai:ibu« , frurti- 
fi-ante .^inipliri, vagiui* subcylindri- 
cis incisifi acuiis. Sr. Rot. 474. 
Jiayne Arzng. VIII. 46. Catilis 
fmcliiicaiis ex ubi3o teatace»=i, stf^ri- 
lis aemgiDOso-canescpn.*. Gemnifie Ae7i.i8 qu.i'lrougulariPns, ^,^ -^^^ 

sublrifjuetris, Tasini* V^: jifdiP* 

euLiriter laciiiiatis uiuticJ*. ^ £ 

Yi.eor. t. 1. ,-un. Tl. aa«. 1 V;„^, 

capiUarcHoffm., Ornc.^- 'l^,, .1- 1 . -1^'- '^,^l«^*<«i» i^ArA. 

caule etPnli simpTiciter ramiilo&o, ra- 

jauUs 8r.abrJuai;ulJs ocfansuUn'bns, 
fnicti£<;an|e sitnpliti , Tfijinis iof»n- 
diVal.%riUu5 incisi^ ruspiilatis. £. Tri- loberosae fxetiupntes ft«d prufimile laete vireiie, ad triiieilai*'ni y^M ^^^ 
•nbterranfae, ranrlM-.bus ramosissimis I titudinem arcre.- s, ^^^S^" «:_ urtrf 
■tiartjoalosut mCharisUxe'ftdbrtPren- — ^n feuchten SfelUn, V'^fiwr i" 
te«. — ^4ufA€^k€TJu — April. Mui. 21 £acA*/i m U^ aidangcn , havp^ ^ 

le aterili M'mpIicit£T ramuloso, r^^l^^ 
lis tiiuuelris *cftbyui*\iuli«» ,, 

«im»..*t.».i5 .no.M5 ( jr»p,aatis. £. Tri- I canl*^ tUmom ramuio^o, /l^"*!?^^ f. 

matcja Ehrh FJ. clan. I*ib9. JS. e6ur^ ! ginanxm aapr*^.**ji». i'l- ^'^^ ri'ih. • 

tiat. cab. 37. HabiUig praetett^rais, l cl.^rif *. Praeredeivte miona» 

n. dan. 11.S4. et If^ahinb. difff^rt ■ ' ■ - - ,« *tenU *?» 

T»2in»s caoljs rarouloruinque ni-ro 

^t^aa«m Tijx^^ jfn r/fim rukigtr tlagueretcuaclator. - '^'jf^fi^'^^/ 

tf*1* t'l "?'' ^'^ ^«»^ff , rfocft Snndbodm auf .4ecktrn ,«^^ 
Tucht oft hUhatd. *- AprTl. M*i. 4 [ sckitttiitn Ort€m. — M*i. 4 N. Equioetmn. EQUI9ETACEAE* 255 *» vaginae sjjitietlaiae deniaiae dentihtu margim: hyalinii din pcriiSienl^bu^ : 

uniRwIri (f[UO(l etiam in praeceiUAt''> 
scafn'rrinii! art.fe adiiressi. (Cf, Fl. 
h. Z. 1S22. II. Ben. 9.) — /?« A'eu- 93S. E. p al u s tr e Z. caule r»r- 
tnuToso s^'xaiii^ulan utpWrimum I'oly- 
stachyo infpr ^irlcon JapTi, r-imnh's 
q»Uin^Han«alarihus. Fl. il»\u 11S3. S-f, 
«ot. .405, }-:. poJjsiachxum Hay, 
Jiodosum. Schrfc. Cotor aeruginoso 
•rindis ci^nesreiis. — An fiuchtcn Or- 
*CT. — Jim. Jul. 4 

9^9. E. pratense Ehrh^ canlfl 
ramuloso 6ul>»exangul.iri iiiOnosi.iLhj-o, 
»"«n[i)i5quefjiia(Iran!?u!,TriTirs inter sn!- 
e08 transyerse-rusnloso-smbiis. Co- 
jw snbTirulis, j^ailf-nsj IifrU mol- 
"or, fjiicae ma^is oMciigae bc prae- 
'Mentis. Cauiig praeler rauitiias sim- 

?^^' i^"''- ^'iniiilior proitr.ita aut 
*,,!?*^Tr ^** I'asi ratuosa: JS. prosfra- 

"~ — -^^ Jfiescn, bis in 

„ - &-< i)as £, prosirrttum im 

*«nrff an dtr MdU Ul Jleils^nilut : 6rn7irff"6uror: S<:hnlz* turn //owar. Jun, Jul. 2}. 

f 9J0. E. nhmnestre Schulz. 
wxilft ramttloso stalro monosiacliyo, . Jan. Jul. 4 

941, E, liinosnm Z. caulc ra— 
muJoSO, i-aniulis 10 — ^0 rjuiniiuangu- 
JariJuis, laeTiLus. EugK Bot. y29- 
TnpeJale etultr^i, plerumcfue siiperne 
v*»rfHS tantum raiuHlosiim , cr-i&snn 
affiniLus, Tashu'sque phiriitoataiis, 
iitphiriiiiinn mouofifaciiyuxn sed nou 
raro -sariat poI}Sf:\i I'vum, in niio ferp 
oimiiiiai Terticiilcrum MBguli rantt 
fincnm edunt. — In Schlamrnteichint 
— Jan. Jul. 2|. 

f 942. E. panttoniciim A"//- 
iUbii» snLsiujpliciLus E!al>nusciilis. 
rarnis (raBiuli.*) Jiexagoni* solitariif, 
Ta'*inanim dentibiis obtasls , spiod 
teriainaU." £• palu^iri suuile 8€4 
rani. ;ion sulcatus, semper lere jiVi- 

si ramis iustntctus, parcfi cau 


ramosus, rami Jiejrajani, deules non 

-* 7rt Siinfpjcn in Xfry- / •ubKohdi, .lentes aigricantes 4v)rso [ 

*■ fff^>i«f i^hdcdaiue dentatae , denies ccrU inferiorum omnino hyalinit 

caduci : 

,„^^- E. Tarfej-atnm 5c^i*Ecft. 1 945. E. elon gata m jy. caul© 
^anie „,i,i(, (ramulis uullia), Tn-inis rainiUisqap •exaiigulanbiis Icti^isf 
-i^n feuchtcn l*latzcn has albis vix punclo sphacelatis car- 
litaKicPis, in acnimen ^ttasi iimliriaoa 
lonsissiujairt liTalinam 5acciclam *Je- raT.> I-->*eiiiale i. eaule T)aM 

J^ <l-c,cfu.. .-phacelali*. A dan. 
jp^. E^^l. Bot. <^15. Sr. Bot. 3iO. 
2°^*- i-ond. 161. Hieniera perclu- 

Krt«i? ' ^^ ^^*>'«^ '^Pi"e «t"*^, =f«- 
Pean^ ^''*^"*> c«^lis cetfrum fere 
^irid ^n*^r'«'*m rraspii?, anttirate 
inn- ' o'ifus, Tapiuae innjures et 
^^i>«riflyes CHmdenlibus srn.ppr atrne. 

^ikZ-^'^'i"'" O^^^n inliuUtbodift. 
***". April. 4 5*rA/eicX, £. hiemale h. procerum 
PoUiru et omnino tix irecedere vi- 
deo: £. ThunhcrgiiTf^icksir. tveua* 
art. ftf Tax»8l. Emiiset, i. VI. £- g^' 
sant. Th n h. non J. i n n, E. ramasiisi- 
mumVesf. Quatlrippdnle et alUu»» 
quasi fc&uaen$t mmaVi ultra p^J^'*** 

— Zrnfer Gcbusch an /<uchiin Ort^rt 

im ftUdiichm OtbieU , ^'iJ^^^%' 
jynld. nah€ bci Witn: ^•^•^'l^' 
1SZ4. I60. zivischcn BQtt*:n undM^" 

ran im sMlicTien Tyrol: Funn* — 
Au3, 4 


JAMIL r A tVIII. 

TAXINEAE. EIBE5* 

Stigma declaraiur. tc»iU4 *ut *«.-J L- 156 TAxrWEAE, tfppositis, rami aJ oWum folils Uelielatis Mipulati; folia praclerea nulU ant 
con>ne« el acicnlaria. Infore^centia axilJari.s dioi.a, anieutuni opposHS' 06 SfpiamoMum, »mtaiut» inferioribus in prtmis generibus variiis, florft «oiita- 
l^o temuuali. Gynucc. ovarium cuui stigmato bijiaHilum (i« F.j>I»Ptlrri) «nt 
iute^ium (in Taxo), involucro carnpsi Piito , illuil hi- lior iiiiioTul '• 
^/idroc. aiitherae bil«binto-dehiscen1e» nut peltntae, filamfuta in colnniinm 
C'Mitraleni cunualn. Fructi/. uux, iu Ephedra Ilipartiln, involucro succu- 
Unto dnipacoa 5pu palbnlus , sem. pendulum, nlbumcn cainosmn , puibryo 
•xilia recms, radimla nmbilicum ?pectnns, colylcdon-^s bmae oppositae. 

In , rjniim arfinJor Myricei*- 
^ _-, potPntJA Cbaram et Er]_uisctnm rejie- 

. In Ta^jneis nostris nmcutuai opposite fiauamosuai, in A/nciiin^i^' 
ra spiraHter squamosujal 05. Casur^nneamm Iribns a nostril ex^ 
Ameutaceis , in teiiio ordiue summA uotP t 
contt Ephedreae: ovarium diuisum, aritJi£rae in apice filumcniosae cohmidlat 

coTtglo5aiae : 

CCVIII. £ p b «* d r a. Z. MeertraulcJien. Dioica. Ovarium h'P*^- 
htaai utnnqiie jtyiiferum fit moTiospermuni , s<|uamis phiriln'.'' rarnescenli- 
bus. ^nihcrae ronj^Iobaiae bilociilarea seplo conlrario , (pollen graurt tn- 
ticea Tefer.>iis) fil.uuenta omuiuo coininta. — Bami oppo.<Jti (ul iu Eqmseioj 
fitriato-exasperali, fi(|iiaTJiae crrca ovaria denium baccnm rubram eimalant.-' 

9^6. E. mon at arliy a Z. va- 
ginis articulonim jferilium bidentatfs 
oblnsisj at \\s aoh'iariis sparsis op- 
positisve, pedtiDculis nmeiito Icnjzio- Tlb^^. V.jU. rcss. II. t. S3. If^ais. 
<' . I>ri;. 142. rrutimlas radiatim 

rauioM.^^iixiiis, IiuinUJs, Ta>piiae non 
Mrreolatie , peduucuiua amenlorwin 
longitndiue varli-.g, antlierae paucae, 
biporosae ner bilabiaiae. — In Sand- 
^ ^ Un in Vngnm. — Aug. — Oct. 1, 

917. E. distacliya Z. va '-;« 
arlicuionira sterilium arceolatis bi- 
tU-niaiis aculis, amenh's bin^s ipruisve 
opposilis brevifigiine pedunculatii. 
irtm. in. HSO. Schk. Handh. t. 3i9 
f .lu. E. vulgaris Rich, couti. f. IV. 
•r ,,\.rPa^ce: ate sapp« bu- Dalmatic 
SiegmuTiii albis, ameiila breria subaggregata, 
nuthorae bilabiatae, mneis uumerasae, 
U — 8 nijici filnmenti circun.^ '''^^'iT 

', , m^arn, an ^^r^^^'^, 
IslroniiSudtr^onciSoizin. 

Hargasser, in dcr Schrtiz bn 
Tourmion «. Fouly: lilockmunn, 
Jua. Jul. ^ 

9*S. E. fragilisD^^/.J'-'^^;! 

otiam sitrilium arlifuloruni bu;^'* 

ion- 

exot. 141, f, Filamputum liiutio Ici"- 
gius ac iu affiuilins exserluiu, a^*"^^ 
rae biporosae, fruct. major, ^H""?^ .^ 
iutftriores comialae. — -'-^'^il'-'^'^'j f. 
Vidnmlicn. (Fetter sendet dajtif 

E. «li»tacli3-ft.) .«plincelafi3, ramls suLverticiUali* f^ ' 
gissimis. Equiset.'mo/it. cret--^'J' t. Taxeae gemiinae : oyani^m ^f 5?:;^i,T integrum, anthcrae p^talo- 
f>^e^«c numernl^ ? cir^mdalum , umovulalum, stigma sc.-.^^!e- An- 

^^^ ^^: ;i::.f:' ^'\^ 

Schlc ♦ *tQ /» • o'- *>or. T'lb. V*r, folii H-;.'1-,:-^-!--T.;.^« rprticillatiis, rau./s J^uium *^ - ^^ hiisch in G*:!}ir^Sfj:f^ ' « ? 

I'm Siiden, im JVorden hdufg 

pj^u .^t. — ilarz. ApiiJ, -^ ror;i»s"^ SANTALACEES", EASULIA LIX. 

SANTALACEAE. 

P n O n. l^egctatid: Herbae, fniHces, arbores ramiiJcalionfi «* ^^' I SAXTArACEAE. 157 'jMione utplurir-'-n 8p»r?a ; foHa inlepenima roriacta rel subcoriacrn, 

ixstipulala. Flore* nxillare«, dt^Kniti, Aolitarii '?^^l ia peJunc. stibumhelljiti, 
imniculnh; flioici, luonGJci , lieriniijiIircJiti : aeslivaUcn*' v«lvMii. Gyna*c. 
cvanwm calycp circiininntum (iufprtim), iiiuiocniare :2 — 4 ovnlaliun, ovnlis 
ex ajiice placeut^e cciilralis i»cn(hili«i stylus iibsolutiis, MfL'ina ceHtricwm 
g«»liUfi(Iam lobfttiim. ^/n/roc. stnm. 3, 4 aut S^ in pcilnnlliii fauce lariniis 
imbi appositn. i-Vutf. tlrnii.i inonoiepprraa, nllximeu, eiiibi) o iiivcrcua te- 

'^s. — Anauiorplioeia a dicliuiia ad neminpliroclilas. — 

Dioica. T'tTiit calyx 5 fidu?, stigma ra— ccx. o 8 r r I 5. X. sy ris I'Valuin, drnpa -Miccdlentn. il^;* ; calyx UifiJu^, filajji. 3 
sionim initesceiitinm. — Halidis Tiie- -^wt sudlicJifii Lito- cinc.T , 'lulris, — _ _ _ __ _ 

rfi/f, Ditlnirtiicfti Istricn, Oleritalien^ 
V-'crnoiit , an sicini^ert Platx.cn j «.■» 

— April. Mai, -^ Jf^e^cn 1»„^?'-^* alba /:. fo]iI.« lioeari- 
Janceohhs integerrimis, iloriU. spnr- 
^s .^xillaribus. Z n m. ill. 1. Wi. 

'^b'^ins, drupa pisum ftoqiiaiia , coc- 

dr!^' '^ '* * ' * " '"' -^' I-cinblait. Henuaplirodjtura. Cah & fdu?, 
"pam moTioepeminiu cij-n Ian.* et coronaiis. 5/ctm. S *]orso barbata, 
■n spec, prima nuda. — S«lfruticuJi, periantii. viride, iulus.album. ^ 

ft. fhcsiosyrJs : 
sc9V?r* '^^' elepaiis 7?ocAf/: 

l.anf^fl '^''''"^ , '^''^'"^^ "^-^^^^ ''I'i'^* 

"*'• 'coiiogr. exot.Horf. bot. t.i9. 

!>• Tbesiuni : Jtiamejitis harhaiis: 
fr/z. ^orM unihracfeeU, hractcnc supreniqe vacuae comosae : 
Mnerv^^^' *^°°^°*""^ '^'^V/'^^"* '"'" '''^«?'^*^ i^Trisc^m Chromsiau und filamcntis nudis •' 

Hoch, pi, Bannat. ♦.4. f. II. J^eli^jHi's 
robufitiuf, lonRclatequerepeus. — J^m 
Jitinuru-aUe im Hanfiat in Vn^arn r 

Bido'Berdo'. RocktU *- Mai, Juu. *i?r V;™''''!*^" fr^rTu' triple YVe- 

iiua7ir"V-' ^^- *^«"- ^0^- ^'>^ jMiilftpane : Finke, — Mai. Jftu. 2|. 
955. Til. roetralnm M. K, fo- 
liis aninerriis, drupa snbnlobcsa sps- 
sili, periautiao friictuui diiplum loii^o- 
Kchb. pi. ciil. V. 650.^ Ead. lupri- 
iiils crassa, ligiiosa , canl. phirimi 
erecti, drupa citriiia sucruleiila, R. X- 
IRJO. 149. — -^'*f den Tsar-^ucn bei 

Milncltcn (Fl. gemu exsicc. no. 16.) 
V. Siiitxei. — Mai. Juii, 4 ^i* flores trihracieaii raccmosi vet jjaniculatii * P^^nntldi lacimae posi ajtiltesin cylhidricae drupam suhacquanits 

P?f^f*'^^HS, fol. ],«earibus umner- 

subslobosfl. lireic. et 416 c\: *• J acq, austr. 5. t. 

Diipoaiu "'"'"' V- ^"'- ^^*- ^^^* ^*^- 

pin^m'iw ~\ ' maiiius flavpsceiip, 

fciiiii/ SK'"*;e*ceMs brack-is ioiisis- 

C'^rm ei;f?''' ^"^ ^'' OVA/r^.«, (Fl. 

aemum diTaricato-pamcu- laiunij foiiis lanceolaio-lineanbus ol- 
aolt^te nervr - , Lracleis pUni^, drnpa 
fiibgiobosa, Hcfih. pK crit. \. t)i7. 
7'A. dicumbcfts ^rmei. bad, brevfcoile 
FresL — ^4,^f JToid- vnl JUrg^ 
uiiscn im nordtichm Dcutsc^iland umU 
in Itadcn , scltncr aU auderc, — 
Juii. 4 

93t>. Til. divaricatii m Jam 
racemose - d-?ninni diTanVato-panif i»— 
latum J biacteis canioso-subtriquelr/s 
subulntifi, drupa eub^Iobo^a. Reno. 
pi. i^iit. V, 64S. r»elifitH's ^.acify^ 
,>paa!e. — ^m TMonU sjmccaio bci 
Tricst: Rudolphi. — 3Xai. 4 158 saktahaceae. Thesiuni* hhb. periantMl taeiniis post cTtthesin omnino involuils fruciuque iriplo if€' 

viorihus : • 9S7, Th. ha mile Vahl: «m- 
Mto*ramosui«y ramis nculnngulisy fo- 
liis Imearibns c;irno«6, tlnipa ni Axil- 
la sessili. Hchb. nl. crit. VIII. 947. 
— -^lif bc^rastcn Pliitten in Dulma- 
Ueit {in Sardinien). — Jnni, 2|. 

958. Til. r a mo 5 11TB. fiayne: 
racemoso-raDioenm, fuliis l.ikweol^to~ 
iinearibiis subtriner\-ii?, dnipa oblon- 
ga (petlunculnin) inter Lrarltfas ieseili. 
Hayne in Schrad. Jotirn. I. t, VII. 
prev, t. 120. Rchb. pi. cril.V. 646. 
Tk. palatinum Hot A* — Xn IVieder- 
Sstreichj Mdhren , in dcr Pfulz bei 
Lautern uufl Mudinseii nach F al- 
ii ch, — M^i. Jun, 2p 

959. T h, L i B o p h T n II m Z. 
paaicnJiktuBi, foIUs Jiiiearl-ianceolatis trinerTiisj ilntpa ovali-oblon^a j pC" 
iluiiculata et fi^«frili. Engl. Bot. 2*47. 
Schk, t. 51. Hchb. pi. crit. V. 645. 
TA. iniermedium Schrad. Th. tq- 
mosunt JPr. Spilbamneiira — pe<"i'^» 
p.iUeii?. — ^^ftrockenmt saitdi^tn 
Oder steimgenlT'^icsen, iraldrdnderih 
(Fl. Geriu. exsi'cc. no. 12.) sdtcn in 
dtr Schticiz. — Mai, Jnni. 4 

960. Tfa. ID on tan urn E^rh' 
paniciilrttum, folii's Imenri-lanreojaii* 
sub 5-nerviis, tlriipa plobosa pf"'!"' 
rulata et sesgili. Hchb. jtl- crit- '' 
644. Th.Linonhyllum'Drev. eiHay- 
ne 1J9, mala. Tk. bavarum Scjirk, 
— ^n bcgrasUn Bcrstn uiiUr Laj^^' 
hoU, vorzHglUh, in Kalkgebir^en. (*'• 
i Germ, exsicc. no. 13.) — Mai. J"^'^ rORMATlO IX. AMBIGUAE 

Z>OrrELDEUTJGE. 
TAMILIA 

STROBILACEAE. 
G r a d. U a t, AntIier»o oriuulur. ZAPFENBAEU^IS* Morp h on. 

rt foliatiooe s 
busdain faaric *rstrobihs), ijuibusdam lantum Rmento iermmJes. Oymicc. OTarinm unKum 
T5irf.!l''^'A';l^""'*^ ^^'V^^ """^ ^'^^'«> Veriaiiihio ufricaloso circumnatoffl- "nJa umbnfr'I,.^''''"''\P^"^^"'"^ albumii^osuru, Wboo a^ilis rectn5, rad^■ 

c^^yrft^'fbf.'^/I^'c'^re" ^5^7- "^T^ *''^""r-' -"'"- ''"°™'"" 

OP, T l'|*tjsiiae* ^ ^oij,,{ caduca. tenma. laxa. — _ apice refiexxs U.eris. Fin'.,\7r^ 
t. 35. #r«imn. t. 155. Za— ;ii • 

Aufh^htn G<birsen i^ Ungam, J?o7t- Tyroi (auf dem Kiammberge f'^'J'^' 

ivald und d^nx Loituschrif^^ll 
zutTst L'irchi- atdung.Z ucc-l, -^.tt- Mitteniodld burg. der bt^innt in der Gcjreud von If ^'^".l?. 
rrei*4enbach,heiLKr€tLZ. ^ndem^f^^ 
Tuiufig angtjyjianzt. — En^Ie Apr**- "^ STROEILaCEAE. 159 ccxm. At 5 

oLilis Wi.. A. excel sa VeC, 

lusifonnitjns r'-nduli^, snnrtmis rlinm- 
^w. ^icA. couif/t. 14. f. 2, IS. ?"**' I^'^'^^IS'*''**'* o^'""'a iMn.i. Ma.^c. ftmenta »oIitari» , aniherrte bilorula- 
««. LotyUdones veiiicillatae. — jFo/ju pprfnuMi, rigula. — 

Wie. A. P»r.l«, n./- folifs I 963. A. picea (Pi'uO Z, ioMis 

5f>lUarn"s plains ejnargiwatif pPctiV.alo- 
iljfticliig, $(]unmi5 ronierectj oLlongn— 
(iisiformis adprf^Sfiis apire acnto re— 
iTexo, Lam, D e C, Kich. cmiif, t. 
16. f, 2. Pinus picen X. Lamb. t. 
30. Ouimp. t. 156. P. ^bies D t* 
Roi. .Abies tarifclia Desf. -—Ar- 
bor 160-^ ISO p#*t]Blis , rortpx allndiis. 

,,7f^eifsta/me*" In Gtbirgtn^ — ' 

5^^' ^ i n u s. <r. Kiefer. ^ToTiozca. Pern, i-fniainap MroLiH rra?- 
lis * ^'"^"^^sae, oraria bina. Muse, nmpnia racemoso-aggregata, termina- 
..aimierae bilocnlarps. Cotyh dones yeriiviWAUe , folia bina aut plnra 
'«5uculata. -. Cf. B. Z, ISIO. 670. - 

<r. folia gtniifta t nut ^ticM L. Sehk. U 308. 
«ini;n t. 157. P. I»,c<-« D« 7?o,\ 

fto/V?^*- *-^^- A^^>^r »60- Gebirg €n 
JOSS. I. t. 2. f. 2 

^^l' f'^imp. t. 153, Sv. Bot. 9l. 308. P€ill 
He if. n, ^hel. rami a<UilU iufra 


'v^ canahculMa, supra noi3vexa. Krr R Iia&i jam erectiis distiucte coBicua, 
30*- 50 ped. alt. 1 pe*t, cra.^^u^, ror- 
t(>^x tr^nuiS SHl>tiIiter rintO£U9, e fu$ro 
cinerasccus, raniiflralio rainns ac in 
i^. silvesiri extensa , 3 — 4-Tertici!-* 
lata, in B<Jnllis Mipra liicrpyalem al— 
ti'iidiiipm exonlieDS^ rami fiesqui-lri- r S"aiice&centia;^strobiii vir- ^cV,/ 1 raider u. arruato - ilesceiidentes , rflpulares , • uuiiculi.'; (!eii)i!lip I^ionnm r«— recuni, opari. 
ndt^i] ?. rol>ra Mill foliis ge- 

g«Aam. arb. Il.'t. 36 

eono-pyramulati, uu.nizani fo^ 

^fici'nt *^''">*'" *"* nordlichen Oesi- 
iunl'^^"'^^'^''' Oahzicn. - Ma.'. 

.^ ":» »olia brf^Tior., rigidiora, mi- ''Q* ffiaw, '"«»■, rigiutora, mi- 

K^T' «n-ob.li aeiiTTitecomciba.i 
m Ilia atf.»niiati, M msjorea 10 ^^'^Pore* ^.; •■*' "u<t'i, ct mB>orea 

•*> iUirp ij"' ^* ''luamis diifVrentes 

'fyro'lJ J: "'^*^ — 219. 1S28. 32. — 
P^^ '^J^^."«cA demlirennir be- 

^». peaiuicula Uteraii.- Truniu* fu^ro nigrirantes, twberculati', cortex 
ramoriiui foliigerorttm lUfiricr tliatfnc— 
tuis FqiiaTnulosus, foliomm Tseinatf 
fuscae obgcuriort-s ar i*. Pumilionts, 
folia deiisa, atrOTirnlia, minus pun— 
gentia , cnnalicnlafa, UUb PumiUonis 
pfiulo loiigiora. Slrotili castadei nt 
it!i))5, se<l lon^iii5 conici (quum in iliA 
acgre^atis ovaif) t tlistimliesiini «b iltjs P. sil' 
.silv. p. Linu.' vcstrisy pedunciilu* spmpfr excenlri— 

ru», ramo proprior, latuff igitur ex— 
teniin loDgius^ squamae versus pe- 
iluncitlum reversae, xnagis elCYata?, 
samaramm alae mioores ac in P. gU- 
V€Stri J li^iinin — ice o Ilk : f^Spirttrf 

TioW* ex aJbiJo rubeHuui, gr^T^, bre- 
ve iibrosuni. — ^n V'orber^ren an 
den Seiten UfasscrreicJfier liefer •Ge^ 
birgsthdler bei Zierl und Til/fO) in 
Tyrol : ^. Sauter. — 

968. P. MogbuB Scop, foUi'» 
gemiuis ailpre^sis, sirobilis ffwbrotnn- 
clo— ovalis obfiixi?, 9qiiauiis iosrmibuJ, 
trunri^ atlsrpncl*»nlibu», P» Pumz'Uo 
Hunkt. Tf^aidsU Kit. t. 149. 
Lamb, flfscript. ofPin.t.2, Ouimp. 
t. 1-^4. Tmo! IIS e montfbn* d#i(exii*, 
denitim a«l»cent!ei3S ^Kniehulz*' , i^lim 
rignJa, 5at«rate viridia, slrobUi vir- 

errcti, ait»ro anno *d lata* rfiiti^i, 
turioniinterfliriUolatfrralet, Terow«««* 160 STKOlilLACEAE* Pinus. y nitltli. ■• ^ jf TiToor^rund ohcrJmih 

tfcr yflpniiriftcTi in OiStf^ttJ/y fvrain, 
JCurnihcfif Sal^hut^j S.^j jtmark, ly- 
roli dfn SudcUu. — Jnu, Jul. f> 

f . P. II urinal a jflam, foliij 
tii*i?, S(|Ei:imis iinrinato-^ibbosis (eui- 

l>ryoQe septeiiik;ltuj. V. saff'-uinea 
Hup. PraerAf?''Tiii aUtju's, foruift S'nir*- 
ninnn^* facile *li«tiji- ! , s<^iiiiniini 

alas (in praereJ. rnn'^atc-lrianmiir .) 
▼ideo iemio^atas. — ^uf den ^Iften 
4er U'fitUckcn fichweiz* — Jim. JuJ. )j 

970. P, Pinaster ^ it. foliis 
genunis m.-ir^ine 5iilj . ^ '^ri*; , stroliili's 
obIoiijEO-coil»rM folio bnrvioril.u* Lagi 
aU**nuaUs, &<|uainiirmii nlica transverfn 
elivaf» subrelroilexa. T.amb. ol Piu. 
t. 4 — 5. Duh. arb. 11. f. 2^, n. 4. 
Hoe hi. pi. Ban. t. SO. f. li. i'. mtt- 
ritima Lam. H;>bitus Pini sifve^tris, 
rami ilirer^entps , folia 3 — 4 jioll. 
vagina lons;ior ac illius, strobilus pol- 
licari?. — Im sudhchtn (iebUt mit 
OUrt, in der Nuhe d\rKiisU, am 
adrinllschtn -Mcere hei P^rnediif : cilla 
jfiantjra del € U.no et Cortelazzo, 
Ziguriert, Viemont , bei JVizza z v. 
Chtirjicnticr , Bumct in C'ngarn : 
iic7iL, iralizicn. — Mai, % 

9T1.t1 aiijtriac a Trait, fo- 
liis geminis nigricantibiis strobHcs 
oTalo-conicos pnleiinssinins siiperan- 
tibns, ametklis inaecnhg cvliiulrit t| ter- 
mlflalibus rerlicillatis. !>. au-^Hacus 
sccundus Clus. V. Pinaster Schu 1 1 
Hoss, B. Z. 1825. B' il. Ii3 — m 
P. nigricans Host. Habitus nuiaein 
^. sifi-esfris et Fina?ln, al) ilU ma^is diTPrsa: ramis a.lultis a lm»i foliosTs, 
lol. lamime glan. is aed Tiriai-«i-rii 
cantibus. longiunbns, 4-5 ^^u\C et 
crassionbns, sirohilos ah ill. J icq ui n 
nu^sos Tuleo duplo inajores e latiore 

*. fob' a 

. ?^^*^"^. P. StroTins Z. foliis 
jmms tenmbua, strobilia cyiin.lraceis 
foho lon-ionb«s laxis. Zamb 1 c 
t, 22. jran^h. JS. t i f i * *' 

yia, li,iufig oiigtpflamt. - Mai. 

S7S P Cembra JT. foKU „„;_ 
aJi>«ss«, OTriibn. coucavi,', ,S"* 
I. t. 4. Duham. arb. I. t i2 P I ell.is traii^ver^aa inapis qnnm rliQW- 
o.->* J eft!t*]u(» nuiuurosiores , plif'i"' 
traii*ver«.>m oiiuiis projuiueiiteui ; nux 
multo iiinjor citieroo-iii^ricaus atro- 
niainiorata opaca (inl*,iiili>- liuiu't^'- 
iiiriila conrnlor) , nla maxima supra 
inciiiuiu l.ilivMiiia (in JP. silv. aug"*' 

turn et apqiinle circnli segmejitum re- 
ftT'Mif-) forfex ciucmufj rim " S^rjT 
num imilto Hindis rp.<ino5Tini. Cui"- 

li- '/. Ift-il. II. 1. — 2>\V,/f/ rf'^/' "'' 
.^cr /tn/" (/cr Ktd'-hii:i€lr€ih€ hci JT ijn, 
beeintit hci I{(ii.sh'jrg, zirht SiChuOcr^ 
die Uriel nack ISadcn, bis heih hrtit. 
undJiyisscnhnch, C ^Q'n im Bannau 

— Mai. Juni. ^ 

972. P. Pin en Z, folHs geminiv 
primordlaiibus fili.ais, sfrobdi^ ora 
tis obliiMS Mibiuernubus folio iO"=y 
ribns. iiucibuS iliiris.. Lamb. *• "?• '* 
8. J?U. nib. 11. t. 27.- Din. sc. dM. 
cih. 7. J?/c/i. conif. t. 12. f. *• f; 

Aila, fastiulat.i, folia 2-3 poUiC^''^ 
nlano-fOUTex^, strobili niaxum, 
[.ollirares abbr-yioti 4 — 5 P°"'/^,-: 
inures i»aximae ei^ulef. ~'^^!" „j a«. 

See ein alter iraldrVhiete di^^ 

— IVI.ii. U M h 

973. P. h a 1 ep e u s i» ^I'y'';^ 

bilis-ovatd-obloiigi* dporsu.u iti^ex ^ 
s.iuamix iaevibn* obtusie , ^^^~},f,, 

nk. Duh. ea. 2.t.T. t.70--f'«^j*. 

pin. t. II. F, mariiima f "'"„"* L- 
U. etio. «on I. Folia fere i'J^^ ■ 
hi, stroLilx nar^i ex OTatc-acnimna^^r 
Snuamis umbilicato - tlppla'"*- - *^, 
rfcr yCa^/e i/^5 mifU'lhmdiscli^^^^ * 

rM, angcblich in DalmaUen,-^^ quina 

corlpx tnro 
fomeiitosii ■ 

Dsus, ramnlonHn ferrtt|i^ ^^ 
Tomeinosiiji , tolla albicaiitia a P 
nhra canaliculnta SHbtuStarinata, 
bin peduncniati, J poll, «« "f/.^^^a- 
2 l/i poll, lata, unces Tix alatae, ^^^ 

jusculae : ,, Zirbelniisse, f* J j^ 
^Ipai, vorzUgUch am ^^^dliff^^ - 
kanse van Berchtesgadeit, y* ^s. rf^rt 
ivoyen, Novtrra, I 

r 

I V w STnOBILACEAE, 161 t. Copr*?S8ini«: tirobiH pa^jch^amowi , fiorcs ftminei erccti: ^^' geuttinae: squamae mur^nihua conti^uae suhpeltaiae: 

^ ' *^ w p r e a » u 5, T. Cypressem MonoiV^. Jr'emm squamae 
^8 /lor.ie, stigm, puncla fciim crnchva. Must* anllierae ijuatuor in 
squnma sessile*, Stro6ilus ansulaJus. 976. C, semper Tirens Z. ra- 
n^uli* sfnctU Bpicc <iu,iJr-,«^uIis, fc- 
"5« *i".}driirtriam iniLriinti* obhisis 
J"press,5 couTexis. .Mrobilis eiobosis 
«*i;'3m,8 m«tu,'s. .Sc7,i. f. 3iO. J?uA. 
^V*- ed. 2. ^ol. 111. [, I. C. ..f7/7ifr- 
^"'«* rf. Zi«/i. « Kor Ucm kin- Thai des Ison:.o &teht gan^e in das 
ft rn berg; i;,Vr unncheure Baumc am linken Vfer tier EfscA am JIol" 
lenthor: Zucc. Krm'n, Isin'e/i, Val- 
malicn, — F-'br. HT'^rz. "h 

5^ 977. C. ho ri 2 o at alia 3lilK 
rnmulif patulis iipic<» (juadrangiiJis, 
foliis iiunJrifnrinm imLricatis obfusft, 
strobih globosi Sfjiiauii** inuticis. 
Blaekw. 127, — Im sudlUJtai G 
bide aii^cpfianif y 
— Pel/r. Marx. % (tus dcm Orierife, LIj. Juuipereae s squamae imhricatae : 

A.\ I. Thuja. T. Lehensbaum, Monoica. Fern, aquamae bi- 
orae^ OTarium clftmnui nux circumalata. Mas. autUerae quatuor in s^ua- 
«asessiles. ^^oAiVaj laxus skcua. 

tferioribus obtusis infra apicem mucro- 
iiatis, 5fAt. I. c. Bamuli tenniorB» MimT- ^'®* ■^^' occiJeatalis E, 
raimihsconipUnah-fi, foHia onadrifa- 

!l!l"'-'"^^^\^;^ti« OTato-rhombeia ad- 
Jf"*" "«'^'S taber.nUtia. strob.Iis 
raWc ■ r' **I"'l™i9 interioHLiis trim- 

S^Pfiinu und vcrwildert!- U2u ^ 

miil;?^ 979.' Th, orientalTs L, ra- 

u^is complanatis, foiiis nuatJriiariam 

Cflfil /' ovrtto-rhon.hoi.. medio Mil- 

«»»», Mrobil,, eJlipticia snuamis in- ar ijuami Jien China, hiiujt^ an^cpfartU ; auf 
dim Monte CastcUo bei S^hano nach 
V. Hildenhfund, — Mai. % 

980. T li. s p li a e ro i d e a 
JlicK. raiiiulia compresMS, foliisqua- 
diifan'aui inibricatis ovatis basi tuLer— 
rulatis. Cupressus thvoides Z.in'Sf, 
If^angh, t. 2. £, 4. Schk. t. 3l0. 
Arbor magna. — ^us IVordaweriku, 
huuf^ an^cpfanzt. — April. Mai, ^ , ^*. J, nana Jy fuliis temis ^«aunz«.5,i4 ^ 338. G^/mp. t. bre-»ior„ Banii dp— 

9 lolia ijlw «enuenU3 

In Vreh.r- !ali •nuT ^"niperns, T. IITaeholder, Oicica, Trm. awnti 

i aiaae plunmae Tacuiie, florea terniiuales subtemi, sijuftmis rnbus car- 

s^entibus circumdnfi. Mtts, amentl jiqunmae miiflorae, itifimne Taciiae, 

^^^'"''^'^ ?-7, rarius 2-4-6. Gal^ulus e aqnaroia carnosis subst^uis connatu*, 

'^ 4picilius gibberosua, oTaria euiu suo poriantbio utriculobo iiicludens. 

SS3. J. S a bin a Z. foliij oppoji- 
tis obtiisis medio plandnlosi* rjyadri- 
fariam imbricatis teneilis acutis oppo- 
fiicis, cauie fraticcso. ValL tosb. 2. 
I. 56. f. 2. Schk. t, 3iS. Guimp. 
t. 205, — ^uf schatiigen Oebirgen im 
Oestreieh, Krmn , Istrien, SaUhurg, 
Uhcraus huuf-g im Frdgra-tUrthaly in 
Sudiyrol schon um ^f^e^e von Mat- 
tny nach Virgett und Vrt^ratUnt 
Hnp. Tt rjisch. auf den Mpitt deUa 
Vatsugana in Tyrol zPaiUni, um 
Capriie und Liuinalun^o : Brc^cchi, 
Piemont, I^enedi^, Istricn; am hAiii* 
hdttf'' auf den Bergen der Eifel naeft 
f. /F'-. Schuls, — April, Mat. ^ 

984. J, Oxvcedrua Z. ^**** 
temi* patenfibas naucronaiw "^/^J" 
brerioriW D . H ^m, •-*»■ A"^ 
conif. t, 4. f nzctu* mawn^ glab^*'. 

14** ora. 


Uo5%^?: ^i' dan. ni9. Engl. Bot. 
-. 7>J^''*^ *• ^^8- Cruimp. t. 206. 

^r^'^Pl^tzen und ^rtkohen durch 
^'^^ OelUu — aiarz^:Uai. ^ z 162 STROEILACEAE* JimiperuJ samUgen Vlut'^tn, frn Frinul, fsiricn. 
DigK,,or Hi as o I. an dcr Kuste des 
adriaiUchen JlTeeres, an Hd^cln um 
iWaca HTtd Oncgtia : v. Cha ri> tn- 
iitr. — Mai. -^ 

QS5. J. phoftnicea TT. folii's 
leruLS br**vi5Siuiid adpresse-imbriqali* 
oTjfn»is rhoiiiljco-ronvexis. Lob.u: 
II. p. 221. Duh. arb. t. 52. Friicf! 
ayellnnam fere magni, gloLosi, coc- 
cinei, uiUdi, — DalmatUn, Insd Cherso : Sa dler^ hSufig auf dm Tin' 
frcln um A'i^za n. Onc^li^: v. Char' 
fienticr, auf den S ihrSchen vott 

Mondsee oberhalb Torrano; BtF" 
t oL — M.ii. if 

986. J. lyQiA L. folJis tcrni« 
brevissimip aftjirpfsis iiubricalts ol>- 
tiisis ©Talis nuiitlprltntitH*. ^*^^^ 

sub lente Tisa cniuiuo nlicna, fruttus 
iii.tjorr!', in. guvo Titleo opacos. — ■ 
T/m Wix.ui , vortuglich zinschri^. 
Dalmazio und Sasjidlo. — J^'^^* v C. Altingliceae ; fores {cette femiiul) in rcccuUiculo commutti ^hboso yer- 

jiendiculares (hue AUh J \ , l^icjuidaml -. 

CCXyill. P I a t A n n g. T, Tlatane, SlroLHi* nlilnsqno 5^xu5 ^lo- 
bosi, monoicj. JPem, OTar. iiniVnm , sli;;ui.ite Lre\i nlttnunto flcliiitro, ua«' 
pftppo cincMiin. Mas. stam, unitum nntberae loculis bini* soparalis («>*»" 

einbr. rectus, radiculn snpera, rotj-leJoufts r'-i"ae foIJaceae. — AlliiiS»a«"* 
egregie SlrobiUceae abeolvuntur, ab AiwttnXnceis abborreulibus: — 

foliis finuiquanpuliribufi obsolete O' 
L..lis lUutaUs basi cimeatis s»l^t"S 
|-;il>.^=roi.tn*tis. Catcsh. rarol. t._fo- 5<- 987. P, arerifolia 7f^. f^- 
liis corilalis quiurjuelobis roinote «1p!i- 
latia basi tnincatie, Hiib. in Orieiilc 
-- Hier und da cuitlvirt, — April. ] Schk. t. 506. 5:; 988. P. occijZeatalis Z.l 


tVMILIA LXI PROTEACEAE, proteacees* Grad. nat. Stamina ^parantur. M 

Sit a. 

temiinaiea 

G> 

crectis 

aBthrbiioXe: '!i^,: '"*"• «^^-^'-^' «i- - *— * — - - , 

fructumaue re,,^la.e^ ab«T^'^^^ «^ axxlimora., quae fior.-^ 

iVrXuVrnr^xiff'^^"^"^* consociat, Proteacearum Kuciferis mprimi* 
J- a«is uac eadeia noti et aeativalioue valvata uuque distmctas. 

Osiris HoUiein, Pommem, Preuf sen, Moll f^* Dioica. Ci^/. b.'pirriW^' 


X99. - - - i« M , 

o «, b-8 pedaiia, »pmo- 1 1,/^^ «« /J^«>». - Marr. mOTEACEAE. 163 ^.' £ 1 a e a g B n J. Z. Oltasier. IlennipTiro^T. ef nin*c. n?><:/^. 
ano. taU discolor, rninpanuldto 4 fiJiu«, flecijmus supra cv.iiiuiii coii- 
eiwctus. A^^Tiia CRi>it.iiuiu, Dr^ua nuce oblousata. 990 E. an^ustJfolin ^^ jj,^^^ 
mis, loliis hiu latls. i'rW/. rc-s. 
i. t. 4. Ji.f r/ier 561. 5cAi-. t. C?G. 
./"'"r 4 1. Guimn. t. 4. Dirt. 
*«. «at. call. 35. E. Iiorfcnsfs ^HL 

iloreji cjvtufi ut reli<jiiae paius «rgea- leo— lepiiloli , intu.8 flftvi, Jfrn^as in— 
priiuis vespera reJoleut. — ^uf Je/i 
fnsclti im adrfaiischen IMecrc ^ hrrufs 

atif dtr I/iKcI Osero: Jlost; in iSuh- 

wc-n so u-ie andirwdrts €uUwii t* -^ 
Mai. Juni, "H ^Jraa. nat. 
^Of plion. FAMILIA LXir. 

TIIYMELEACEAE. sexdeln* Calj^Ti aL^olvitur corollijius, liber. cea ^^P/ ^^ foii.ilio 5|JH»-fa, foIi.\ inleperrima coriaroa paucis iTii?n]])iMua— 
ac6li ,- '^* axiilnres aiit teruiiaales, cTicIiuii aut plnriniis hernuipIiroJiti, 
(,^^1 ^*"9?"^ couToIiita. iiyitucc. ovnrnim liLenim ovulo \i\\\co poii ?ulo, 
iiifii ?■? T* ''^^f^rslis nlii^t^rmlualisj sfijjma indivisum; pei*i;witliinni liberum 
et o! *^^^ ^^** iiypociatviiroiTiie liinbo quatlripartito, plurimis coloratnni 

fanci '"""' "^^'i'^'^i-PUS. ^nJroc aiitlieruc <iefiiiilaft 2-4-S-lO tubo aut 
ftUeni'"^^'^*^' .^*'^"^^"*o brp\ j.isijno aiit millo, liuibi laciniis sujipcsilae et 
|jjj_ '. * 1J5 (juibnpUam f^qtiauwie petaluideae in fa-uce allemautes; autberae 
tooiios^*^^*' '<inS'*"tJiiiKliter deln'scenlcs. Fruct, drnpa jicca aut iUccubiilTj 
*"^ctus ^v'^\ ^^^'"'^*''* ^nbniinmii aut tennissimum eaniosttm , € ^''"}0 
^oicifi'^^iY" *^ fit'pera, cotjledouibus piano -couvexls. — Auamorpliosis a 
friifi,. • "*^"n^P'irodiios, a lueiofitemonew ad pleiosteuioneas, lilctiJlo et 

^'dus. 5/ 

ro.Mrata. ^ Hf^rbae. - 

neav^,!:^*: P.^^seriaa Z. follis li- e r a. Z- Stellcre. Cal. lubuloso <jua<lri-fiHintinfr- 
QTn, S. iii fauce iuclusa, Styl, brevis, stigm, capitatum, i\uX »«,„„ ■ ^- ■S<^''4. f.i07. (eail.l I'ui- 


que plauis, iloribus teriiatis {"^Tont- 
ptllUr , Rtgcnsburs) J et b. icnuiorr 
fotiis linearibua .siibtti? carinatt-s ilori— 
bus plurituts soiitariifi (ff^cticrau, 
J^Tansfeld). — ^uf stein.' _^ Cedent, 
Ihiicrfii I'falz , Schwaben , I^lansfeldt 
Schlcsit/ij Oistrcich, Z.iitoritlt'f Tstricit 

h'ji^arny Oheiif alien ^ sdUi. Schi^'cis. 
— ^uiit. Juli. s e r i 11 a. \ji'r,>. t 1 .---"". Z. Spcrlingskop_f, 
i.at. stj'lo laierali elonsato. Siam/s, tubo imposita. CiJ. guadriiidns 
pliiriiUL5 exseitJ his ](„jj^^ J y^} ^^ J^am. foliis sub- [ pern© agjregatis, pe^antluo loB*e fo- 
''er]mill ,^""*«^^^s, fionbos dioifia D«M«. Thymcl. Z. G*r 

^^CJf'''^''';" ■^«/'- ^1«^^^ fl'-'^i. - 4tas ^«ti5^°* •'^*"'' foliis OTato-lanrec- 
W«|i,'*v!* ''^V*'*^ floribus axiUori- ^salioproT, 
r. 17. f. 2. Fiorea luleo -Ttreutcs. — 
Vm Kitzu , i>i dcr VuUc ddP ^rtii- 
ion am liaido ncich V ona. — Jebr. 
— April. ^ 

994. P. li i r s u f a^ Z. erecla , l-a- 
niosa, tomPnlo*aj foL oratis can?— » 
intus toroeiitoitis e»tua gl..- i>, finri- 
Lus aggregatis axiHanbus, p v^ 

extnS Iur5wl0 sobcampanol^t". lacinii* 16i THTMZLAEACEAE. Passeria.i* rrendL fita. t, 2. L IS. K, Miie. 

1949, (coin*, ftp. Host,) Fl. prnt-c. 
^6*^ — ^'* tieinigen^ durren Flattsn 
auf dtr Instl Sunscga im tidriaiiecfitn 
Mitrtt H^^t, um A'i2.xa. — Apsii. 
Mai. i, 

fWS. P. corifolia U^ielgf. 
llorilius *e«siljbiis laferaliLu* a^s""*"- 
^atis , foliia lanceoUlo - linearilius, 
caule pubescenle, Vuphne pubesccns //I CCXXm. I>aph„e, Z. <?.,Vr/. 

liniLo qaadnpariiiua, Otar. m|o terim'uiji 
iJru^a mono^penna. — Irulicnli. — Linn, D. corfdifniia Xam. — 

Oestrtich nach Jncquiri. ^ 

996. P. Tartoii - r.iira I^^.C 
rami's puLernlij , foUia elliptiVo-ian- 
ceoJatia aeWceis, florJbus sessilibui 
lalfTaiibna a- ?nf)a L.i«i 0fjD:ituu 
imbrifalJK , [K-riauuuo iJiibmceniej U- 
riniis cratis. Daphne rari&nraira t* 
Loh. it. p. 371. i. 2. Thyvuhid^ 
^It. — ^«/; dtfrt Iluj^dn um AiiW- 

— Mai — Juli. if CaL t)!uruius omniiio coloratttS «. foribus ttrminalihus ? 
9»7. D, 'Gnidlum Z. floribns rrassiore#, foKaancrtJliora, flores p«r- « panirnlatiV ccn-rp?tis (tericei* , lacuuia 
perianlbii obtufig,- folijs ronfertia li- 
neari-Uiiteolnna acumiiialo-cufpida- 
ti«. /^w^-rt* Arznpw. III. 44. Fru- 
tex Tirgatus, liabxtu EHphorLianiin, 
drupae nnniatae, — JJaufg hti Aiz- 
za. — Marz BttJ Aug. -^ 

9^- B. Cneorum Z. itoribwa 
fasciculatis termmalibus ses5ilibu3 ex~ 
terne striguloao-aericeis, iimhi Ur.\- 
niis o-ratia, foUia lantpolatia nudis 
mucronatis. J^ac 7. a.t.*2G. Ouimp 
B. H. t. SO. Schmidt ostr. ii. t! 
«. ^u//. L,.rh. t. 121. Thymrlaea 
Cfuart^ iycop. Spiilianiae.., pedulis 
rami aKhotomi, vir^ati, tenups, Uofci 

liersiciw, ranus albi, fragrai.t^^.s dru- 

p^ obloo»a, auraalia. - ^uf sonnl- 

en Kaikbcr^cn und Sandhugtln in 

den Hhe^rjegr^den , d.r ostl. Schweiz 
mtU ^uf <{cm Jura^ oft in Nadeiu;al- 
dtrjt. — Mai, Jum. ^ 

999. P.atriata Prf*fX/. flo- 

aeotia^ folns ctmeifon...bua lanceoJa- 
fiave niTicronatis nitidis, T.-,,** 

Arch, t m. O. C«or:.„ n-ahlnl' 
Carp. Spuliam.ea-peUali.,, praeca^ 
Jimte multo ri-iJior; ra^» bri^W.^ 

*• foribus lat e ralibus : 

1002. D. alpinaZ. flor!b«sses- 
•lUtus »geregahs sublateralibus. fo_ siciiiiy lubua nucuslior, '^''S^^J,.^ 
^uf Mpcn in Tyrol, uuf dtm nitt- 

neisbL-rgt beCBhtze't u. a, 0-9 ^^^^T 
then, in Obcrkumthen imUiaaupUt- 

gen tu dtn Flatten, rechts am *'' ^9, 
Jul. Ang. fj' 
1000. D. colli'n. Sm. ^orihaS fenniiialiLiis fasric»Iatis fie64ilil>"* est. 
Bcrie.eo-'\iUQsi», fofiis obovato-c^' 
neafifi niti<lis, siibtna-viHoso-fitfigorS. 
Fl. praec. 359. R. Ma?. -i^S. Frjjte* 
ai'cru,tOmua, ped;tri« et ultra* J01»* 
seaqafpollfcaria, flores iu*»-ni roseo- 
liJacini. — ^« steznigen FUt^en 1^ 
/'V/nu/, flm/i07iso; Brign, — Apm- 
Mai. ^ 

1001. D. glan^lulojn i7^''/j'.f; 

floHbus subternis terminalil*"*.? »o"" 
oblnn^o-oboTali* obtuais nitidii'j 6"!*" 
•"a elandHtofiO-punctalis, strigosj?j 
Frutex ereclus , rfluiosii^iuiu* * ^ 
lere ^rfmti aul Kuctinii, fl"*« ^S** 
ainjjulA subtua, mmuloscjueviJeo ^*^ 
pwlopos, f!or«» fere Z>. alpinae 3 ^'^^' 
teoj, — ^uf den ^4i}uaniSi:^'Cn^'j^^* 
der Giovo bei Fiz^O d^uc^clto: <'«*^ 

Jonr r nach Micheli bei Fo<e ^^'^ 
zara und bei Si^.^^cma. — J"^'- * t^eronesischen , vorzUs^ich um JlobQ redo; U sUiviiie di co"nu c ' 'a, i/'^' 

/^'a//f v^rjrt am Lena , Oii/ ^^'/rt ^^f 
eapia in den Zessinischen ^ilpeuj i^^" 

^ar*2. fltS:, 7lW *;,/'^'' .-^ 5a/.«,. A« JVeu/chafei am Moran tn 
▼e*pera aaaTeolLtor' i' *?*r"' ' ^"^ ^l^mthetie/, auf der BrM^^^'^' Daphne* 

Sex xrrUchtn T^sp und SiaMen , muv 
Bams u6ir Us P/ans , uuf dtm Ca- 
togfte. -^ ^priK 5lAi. ^ 

,1003, D. Meiereuin £. fiori- 
on«iii ramo spi"< atu-spi*iiibus teru.uifi, 
«tiUi6 lanr^olatis dctirliils. En"!. Hot. 
«81. fi. D. 268, SchL t. 107. a. 
^^"^J^ni 1. 8. Ilnyne Arznaw. III. 
«. Guimp, D. H. I. 48. Thymchi^a 
^Itztrtum Scop. Bipftdalic et «}tr», 

^laecoces rofei oOori, dru|.a rofcine«. 
?" -^'i feu c/t t c n St/'^ rhtcn und Fchen 

4004. l;). Laureola Z. lacemis TIJII'MELAEACEAE* 165 niitnutibiia, ioitifi Hureolatis glaLris. 
£nj;l, Bot, il9, J acq, «. t. I8J. 
Schmidt osir. )». f. II. Havnc 
ArziiuM,-. III. 44, GuimiK I), ft, t. 
49, Ho oh. LouJ.v^oe, Thjmclaea 
Kaureolit S^v* Frufex 2 — 3 pe<Ia*- 
lis, folia conaceaf 2 |ioII. el ultra, 
floras flnTo -virpnt'S. Proxim« eat 
D. muUifora Thore pr. Dnx lecM* 
•- In Gciit'r^swaidungfn , oi/ jiCaunen^ 
in OfstreUn : JKnhltnhcr^ bei Il^icn 
u. a. O.J Santcri Un^am, Litora- 
fct sudliche SchiveiZi QhcriUUicn* '—• 
Marz, April. ^ OR DO in. V E N O S A E. r FORMATIO I. I N C O M P L E T A E* 

UirVOZLKOMIilENE. 
FAMILTA I>XIII, Grad. II 3^ t. Ovarium onFiir, *.. P *1 n. Ve^eialio: Fnitices, ntpTurimum artor?*, ramifirAtiO et 

i^ho sparsa, plnmnit lolia integra serrata, aliis nnpulata et sinuatfty 

'"'^^'^y*^ .^VP^>laU, ileriilua , nounisi (lustralium semperrireutta. /7orf* in— 

• ^i'*^'^* '"ter 5qunTn,is anient!, JtOict, luojioici, paurij sjiicIiIaipTdei jpftu- 

simis neruiapliroditi, Gj^mtcc, OT«riiim simplex, stigtuata liina profuiidft 

"^^aa, stylus subnuUus. ^ndroc. gtatn. nlii.s iiidefinita , aliis definita m 

jjUMwa aut in periaiitliio , libera, pmicis toimata , antberae biloculares. Dull g '^"•brro rettii* (|uii>M*dam cur\atiis colyfpdoiitbns planatiSj radicula 

sitfeT^i* -^"/'^orphosijt ab ntoenta flonbys iucf>uiplt;ti*stuiis ad iloreTO 
«rer!'^ ^^^'^liwrtlem centricmn (sqiia(ni« inferioTibu* evgicnatifi coiraatis) pro- 
«^ uitiir, panter Jructus ab irregulacitate dicbostyU tandflm e tenaario »a- 
liae° ^*'?^ "* centrice hologynus in Qiiercii, fjiiae »umniuin pra^bet fffini- 
^^ _ gi^^uum. Genera nimis ati*'na suo loco rP]>o»Tta stmt. — Xribus V3f^ii>* 
^UQrznearum exotica, aummo Qr&d\i re£eit Eijuiselateas, — 

*uc«ae; amenta sejru distinct a dioita^ capsulae polj/'spermUf , trmina 

CCTyt comata: 

M S a 1 i X, T. TT^cide, ' Ecm. OTarinm sfi|rw»ti!>ut fcini«, 

*qua ' ^^""'^^ plurimi* biBa, paiicis nnictiin , tema, qniaa aut piura, ciua 
" ^"** {ovani rudimejito I), Caps. uatlociiJaris bivalris. — tap. 
^' ^l^cUUs: fruticuii repent es pf^mati y amtnto terminali : 166 AMEKTACEAE, Salix* b <907. SeTil. 317. a. 3. Guimp. i. 
1~5. — ^uf den Alpen nachat tier 
SchncegraHte in Oeatreich , Bmem, 

ij^xritalieny dtr Schweiz und auf l^or- 
afjicn in den Sudeten. — Jul, Aug. -^ 

1006. S. retusa Z, foliisobova- 
fTs'intefi;errimis Tcl basi glaoduTo.'o- 
denticulatifl obtu$is emarginatUTe gin- 
Lris snpra nilirUs j iiui«:utss feiuincia 
cbtcngis pawcilloH?, sqniunis lonpitu- 
cline OTiini oLlongi ^Inuri, stigmatibus 

l)ifi<Iis. Bo cc. mu«. p- 10. 1. 1. Sch^. 
317. a. Sturm 25. t. 10, Guimp. 
1T6. S, serjryUtfoUa J a c q* aniili', 
298. — V.nr. jHinor; $, serpyW/olia 

Scop, Guimp. t. 177. — var, ma- 

ior*. S. KitaihHiuna IVilld. — y«r. 
serrLilata Rchl, rainis ad&ceiitleulibiis 
jiinioribus pQosis, folua lan^eolntis 
F«iTulRti8 petiolalis 'Snpra nitidis sub- 
tva pallidis venosif^ ameqtii coaeta- 
neis pauciflom, cnpsnlis oyato-co^i- 
cis p»'dicellatis, squamis oratis trtm- 

h, frigtdae : fruizculi pygmati rumosissimi t iorfunti ^ 

ouaria tuhsessilia , stam. hinu ; 

lOOS, S# ^Acrfnini Host, foliis 
ellly»tici3 lauceoUtiffTe intp»errimi« 
ulrin.ju^ reticalato-Tenosis iiiti'lU ci- 
lialis, ovajriis OTato — attenaatis pH- 
l>esceutibiis, stylis elongatis, sti»mati- 
lius liaearibu* subbifidis, 5. Jacqui- 
nJana JJ^illd, Guimp, t^ ISi. 5. 
fuscaJacq. auslr. t. 409, Sturm 
2S. t. 13, 5. ttlpina Scop, t, 6l. 
Stim. et stigmata coenilea. — jiuf 
den Jtlpcn in Ocstreich: Sckncebcrg, 
i^ruin, Kamthen, Tynl, Siebmhur- 
gen, — Jul. Au*. ^ 

1009. S. myrsinites Z. foliis 
ellipticis lauceolalipve glandulo«o-ger- 
rulnris ntriutjue alaLri* nitidis conco- 
loribns, ramulis Iiirtis , amentU prae- 
cocibiis peduuculum lougis, . capsulis 
«ubuiah*s fiPriceo-piiLescenlibus, strli 
eloD^ati stigmatibus Unearibus. Z i nn, 
fl. lapp. t. 8. f. f. ed. 2. t. 7. f. 6. 

JlngU Bot- U60. Fl. B. 1054. 5. ar- 
kutijolia Jr. duhia Suf. ^ Auf^l- 

PfnJnKdrnihen.-SaUburg, Tyrol, der 
Aenu'ctz, — Jtm, Jul, ^ 

1010. S. caesia ViU. foliis el- 
liptico-laaceolatis acnminatis glaber- 
Kiaiis opacis laatgiu^ r^rolatis inte- 
fi^rrimis, amentis OTariiMme orato- 
•omcis tomentosis snbsessiUbos, slig* 
ninlibua oUoagis. Vill. t. I., f, ii. 
— Dauphin e'e , Sai ^n auf dem £/!- 
X£indaz. — Jun. Jul. -fc ifido.!«cAi.Bnt.al.t.XXXVlII.f.««. 
S. return Schk. t. 317. n. Baumg-i 

baoc : Xm Banat. in drricchMen Htpon 
dea Sarhyr HchL^ j4uf H{>chuli>€n^ 
Tyrol, SaUhurSy KUnithcn , Su/cr- 
mark, Baicrn, Schueiz, Piemont, Jxi' 
voyon, IKovara. Die grojsere I-orm 
in den Voralpen erzeugt y lomnitw 
Spitze auf dcm Karpath: Lang* — 
Jul. Aug. h , , ... 

1007. S. reticulata t. fo''!* 
Orbiculato-ellJptici* obtnsis "ij^'Sf';'";; 
mis ^UXiTXi subtus ciuoreis retifinl!*^''^ 
amenlis serotiuis loTi«e peduncuMiK, 
rapsnlis oblonpis -villosis. ^ "JjJl' 
SaV ». 25. 26. Fl. Dan. 212, Schk. 
t. 317, Euj;!. Bot. 1908. «. Sturm 

25. t. U. Guimp. t. ^]^' T i/I. 
Hochalpni in den Oesfrdchischenl.^^ 
dern , in Sal'^burg, der SckwtlZi ^^ 
mont, ^ Jul. Aug. % amenta lafcralia, ? 


nifitU* 
laucU, 

ovato- marginfi ciliaiis elabris *"!" 
reticulato - xenosis subtus 

aiucnlis coa.Manei* , .*^"P^^? .J-hhus. 
ro-icis sericeo - TiUosis s«K*«s^f "i] 
stigmatibus ovato - oblongis. ^» 
Bot. 1361. a. st^To brevxore •■ a- ^ 
nulo^a Sm. Enal. Bot. 1362. fM. |«^ 
minus slaucis. S. earinaia ^^-rJu, 
Bot. 1363. folii. romplkat^-TKa^;- 11 
S ^illd. S.focti^a Schi. S.^tp 
uf. - folia s«btn,= n.losel a. A-^ Juf cinifoUa 5m. E"^l'««*i.^,^*x * ^ drr 
^liax in Karnihcn, Salzburg, 

Scliwci^ huufg in Savoy en. -^ 

^"^'* ^ . ••na 

1012. S. WaHftei"\^°. 

acntis ftlabris remote ad^>rewe .^ 

lis. cap.„U5 ovato-cpuicis tcmen^°^^ 

busque semipartms. a. « ,„aU- 
J acq. austr. 408. fig- radis.et m^V^ t. 2- 5. onata Seringe isanl. ""^-'r.;.- 
- Alpen von Tyrol, Knrnthen, ^' 

hiirg, der Schvciz.. — J"»- •'"^* , _ 

1013. S. ^Unca Z. ^^Hfsift^ 
ceolatis ellipticisve in»^?.^^'^"^iUo»is 
tus cinereis ntrinqae senceo' 

glalireswutibus ^tipiOisqoe rf^^^^ga- 
tis , cansuiis Gvato-attenaahs '*^., 

_ tosis pediceUatis, strlo &*»^*"7 Bot. 

lOll. S. prnnifol.a S m. foliis IHIO. S.sericea Vitl. t. LI. »' ^J^^^ 

obloiigi* acununatM medio 8«rratu | Var, fcL aofi»»ticribns UJiceo»»^ I Salix, AME^'TACEAE♦ 167 acwlion'bns: .9. Kapponum Z. Schk. 
t. CCCXVH. p, — Var. fol. ^ubova- 
*".^* stimilatis et sqiiamis ameiili ova- 
rmm ?tiliaer|nnnribn«: 5. appendicuiata 
^ahL PI. dan. 10S6. — In Mpen- 
inoor in dcr SchweiHf Savoytn, der 
Oauphinic^ Viemontt JVovaru, — Jun. 

1014. S. liiuosa irhlnh. foHia 
oblonsis snlnnJe^errimiB ncntis suprn 
gUbriusculis «iibtii5 nlbo- tomentofia, 
»meutis niagculU obLoa^is , femineis 
cylinflrareu , OTariis OT«ji» tomeuto- 
*«i »tvlis flonsntis , sripmatibits li- 
neari-Giiidia. irhlnh. Iam>. l.XYI. 
S. nrcnan'a Zinn. Sm. En"!. "' CCCXVII S.laciea Ve Bray: Rensb. DnUrh*. 
JI, X. 2. — 5. Icucophylla If . E «• 
fol. iubtiis minus tonifiitofis. S, ne- 
petifolia FrgU? Mi'smatib. iubsessi- 

Stuartiana Sm. T.nti. Bot. 2^&6. ful. 

{»iI"UStinribii5 l:^n<-P<'i*'^«'j:;^?;^^'*''*i" 
^/7a irahlnb. l.^pp- t-XMTI. f. 2. 
bilk et S.myrtiUoidi iiiJ^rineaiR, hy- 

rtich, Stcycrmark, Tyrol, ^cfiu-az. 
I'umoni, h'ovara, in roraipcn : auf 

„ den Sudeten. ^ ina, ^mU h 

1809. 11. D, 197. Stur 

c» capreae: fruiicis Hgide - ramosi , amtnfa leUraha, ovaria in rachi 

distincte pedicellaia, stam. bina: 

O. RrgeT,teae:/rt/fiVa7j ammtU hrevibus , foliis subtus argcntco scriccis : Bot. 
t. 12. 
cellaligj stvlo breri, 8tii:J«atibn8 eiuor- 
Puat.s.. Zi?t?i. iapp. t. 8. fig. i. V. 
^^ahlnh, lapp. t. iVIII. f. 1. St. 
^ot. 646. S, clegauM Bess. — In 
^umpfcn der Voralpen, Carpathcn, 
? , I"'' ^i'ficind, VoUiYnien, RuU- 
^td, Schujcdttiy LappJojiil). Auf M- 
PfninJiaiern, ciuch im Maorgrunde 
oci MUfichen. — Mai — Juli. ^ 

*Oiti. S. f inmarcbic-ft JVilld, 
*"• loUis oboTato- ellJpticU ••*"""•■_ 
Tata-ap,Vulafis fubim rilmi reciir— 
s .«ub- j«s rugosig pobesminlm~s gbbresccii- 
'I'V^i ^tipulifi semioTMti* rectis , cap- 
•«»» ovnto-allenuatis elabn's lon^e- 
P«<lxceUaiis, st^lo breri, sti^niatibus 
Oj»tis emnrgmniis. S. onusta Bess. 
7t -^»*/ Sumjifuiesen nm JF'ichttl^c- 
Jjn?^, (m PodoUen und l^olh^rtien). — 

, 1017. S. ambigna Ehrh. foliis 
OboYato-ellJpti.is alrinque rolimdaiis 
r^cnrvato-acutis supra glabris subtas 

rj'** ^"^•'errfttis , stipulis semioTatis 

J"'«, capsub's OTato-attenoatis to- 

«^ntos.s fonpe peiliceliati*, stylo bre- 

'» Mi»niatiimg oratis emargiiiaus. 

*li^. ''^^ P»-ff5. vcrsifolia Ser. 
^^uUxana Willd, — Vnr. 5. »m- 
'i^aSm. En-l.Bot. l9l9..foI. lan- 
ew«bj-, — /i/fr unfi lia auf 2iIoor-- 
'^dtn untcr S. auriti uwrf r«pen?, in 

^tuUchiund uJtd in Uir ScAwi:isi Tar. Mai. Jtini, ^ 
lOlS. S, ro sni firinif oil a i, 
foliis subiiitegerrimis Imeari-lancfr- 
latis striftis fubtiis inranis rariter fiC- 
riceU, stipulis lanreolalts rectis, cap- 
suUs OTato-atteDuatU tcmoutosia lun- 
se pedirdlatis, stylo brcTi, stisi«M»- 
Eiu OTatis biU<1i8. r,z.i-^i>. t. t^H 
End. Bot. 1363, Reitt. ^^ ^J'fl 
\. 59. S. humilis rcpcns ftn^usUj^yl.a 

r.obtl. ic. 3. opt. — Tar. 5. i/i<:«- 
AflcraZ. fol. laiiceol. P?"^*^*^ " ^^";; 
mfnati*: bujus rar. ntpllnia: S. lacia 
et 5. hcUrophylla Sehulz. — ^^f 

hen Torhodyn ink Heidcn in OcsfrHch, n'nrdhci Scllrahcn, vorzughch ^T* , . , , 
OebUtc, am Harze, in der Mark, in 

SchUfien, — April. Mai. -^ 

1019, S. rep ens L. foliis orah- 
bus lanceolalisve iuttjierrunis recnr- 
vato-acutis subtu* subsericeie, stipu- 
lis lanceolatia acutis , capsulis ovalo- 
ftltennatis glabreJcentibiu^ r J^^J^^^J^^' 
diocri, stigmatibnsovatisbifidi?. i:."b'- 

Roik. sa 
m Iloffm, S. t. *l cti L» 
lat. 

Var. S. ar- morj'^a Ekrh. 5. inctt*fl«« « 
i; Jim 77. t. 1S5. - ^^r. 5./^5i 
5m. Eugb Bot. I960 /?« imp. t. 
fol. subt. Sl«l'rnis€ulis.— Var. . 

t. 182. fol. laio-OTahbus ■^; 57"** 

S, adsccnd^s Sm, Eu^U i*ot- 

15 • 163 AMEr^TACEAE. Sails. fol. ob!on*o-€nfpf. pcTlicnrlTms, «er- I ^*rt Oc^aitlmf naf XT'issen (S. i"*- 
rulatu. — ^uf Moorgrundt in tandi- \ \ '5 Host.), — Mtnz — Mai. $ 

fi, laen'gaUe; frutictM (alpini it sufialjt.'nj) amcntis longiorihUt , foliU la^ 

colorihut : 

ftmejttifl praecocilmi cri^pato-villosiSj 

(ioamni plabri*, stvio el- naaio, •*'? 
nintibiis t*^.»i*. Linn* 3^l»J>. *• •• *^ 
IS II. tliia. t. J.. , irahinh. bpt- 

t- XVr. f. 5. H. Lua ■ 5fA*- *• 

f'uitir fohuiiuii ;unioTnm eloTigal^^> 
ormncn f*Te InstAtAm refenuit, Va**' 
fol. oKovalo-oblcnjjis profundi"* e* 
rroUriiis sprratU: 5. mulifotiti off** 
E. B. jr.iT. Var. ioL fin^nsnorihus 
(r»»,f oliiiii remote et imnutfln^^pr^*'^'* 
srrr.ili* , MnlenprriiniS : S. arbuS- 
cula Jruhlnh, i'L dan. 10^>5. A- W'^ 
Lus€i*la L. Unp. t. 8. f. !«• — -77 
den hohercn JU>at, mii ««0 i^Jf 
' iiifundy auf den Cnrjmthcrt, W 

L-et,rsUin im oslrdch. ScHUsiet' "" 
Ajuji. Mai. -f^ 

la?.*. S. AV u I f e n i a Q a ''f • ^^- 

liis peliolalis (^WiptUis iifriniti<: aru- 1000. S. arhnjCTala irahlnb. 
fotu» 8Qb«llinticts snl»erTati« |^lal>re#* 
centilms ynbtliaplmMis «u1itus ftlftncisj 
fttt^jtulift aemicortlalia npira olilifjno, 
•opMih'j OTato-atteauatia elougali* 
T» ■Hrellntis Stylo elongate, stigiBnli- 
hns biiiflis, a. flridcarpa : 5. arbut^ 
cula iP'ahlnh, t, XVI. f- 2. 
S. arhu9c. n. T.inn, lapp. t. 8, i, 2. 
Jar 7. «nMr. 406. Engl. Bet. 1366. 
Schk. Ml, A. 5. corruscans Hpp. 
ic. ap. Siurm 25. nee tlofinitio. — 
\^t. S.phylici folia Sm. Kn-I. Hot. 
1985. et 5. ru'licans Sm, S. ietraiila 
lf'alk» fol. lancooUtis -*urswm lUio- 
ril>u« uadularo-eerrulatis. ~- A'«r. 5. 
humilis If^iUd. iB.\umz.fol.ol»tongo- 
eTlipl. obtuse »errati«. — Tar. 5. 
I?ici*<?«iana p. En^!. Rot, t. 1 i^K). 
A'. myrtitloldcM Sm. S. //V/Vt-Z/a/ra 
Jniid, Cwuimp. t. 17i. fol. «llint. 
remote iuuiul& aenficulatis. S. Unu:- 
foha Sm, X.»^\. B(H. 21^. ^;f. non 
^1. brit. ad S. Dicksonianam. — Var. 
S. laurina Sm. et S. foiVo/or 5m. 
Eagl. Hot. 1806. et Hortor. Guimn. 
t, ISO. fol. »irti*oribu» obscurioribws 
lan. »iibr. pnb. Vamis fuscis. S. rfi«- 

// illd. iol. |iin. den^p -i.||,re5«e pi- 
yT^^'iiT P' ^^''^''«fp«- -S. corruscans 

2i5 rra^iji^. .S. taiuijalia S m. Fl. 
brit. — ^iir. ^. stain, ad m^ainm 

Tmllhni ^lufn vonSnUhur., Tyrol 
zm Rics rrunde der Sudden ; <,. cor- 

Ohcrhar^^ : Hamper U,^i. f, 

ci 

d 
ovftri 

//7i ^fftrg'ebjrge /nMrnca; 

Juni. ^ tiitsculis I CIS, ametitis rra^t . 4 ibiis Kniiiafis d^ 

, ...iiuvinUttm Illinium ioii^i*, jr^inHin* 

ellinticis tIHoms, caps^itii? ^x ova 

aUeutmtis pr '' -ilntis plal'"^., .f,^?^ 

elniT-nlo, &r.-tjiatibuS obtuse jf^'^'*' 

Ouzw?.. t. ibi. nrtU. s.rh'ji^'^ 

foUae U^ulffAn J acq. Coil. Nop- 
ve v\. r. »lp. €. 4. Sturm ^V- ^- V 
Una. .S. • ■ ' I .Sctf/^. .Sp-riea a rj- •Siebc.r.0 ixk pnmis foil**' *'*>''■ ^ i^-^* 
aip. exjijrc. r> vnii;a(a, s-M-.ti-^ i 

mill's, ad jemuimmi i — 6 p"^dilis. *»" 

li.i lau 5. i^i fidrae, i*^"*,*"^!^ 

riac(*a nitidn, in r.imwUs i ' i*ii"a^^ 

- ' - - - vtX 

J023. S. Li^ Z/iO / j- "i Kdmthui auf di-m ^ 
r/indler. — Mai. ^ /t-iiiiv ^i"*-*'^'"' 1024. S. pfeylirifolia /'f^^ 

Jfofiis eblon^o — pifipt; .- na '' 

Iato-«r^rrat:5 ^laUc'^ ..tibus Mtbtu» 

inih^'.s ..iiibiis, slipuUs sem«cor'|ii»» 
apice r«c(o, ameiitis pr»ecorib«ffj 
cap?ulia ovato-atlenuatis pfdifi'^J^*? 

stylo elongato , atijiauttibus iUM^^'' I i SaIIx. A^IE^TACEAE, T.iiin. Inpp, \. B. f. t^. n. .Ian 6. l;u>n[ t'. 17. iV 2. S. ^fv- I slibris jericpisre , «tWo * mc<liocri. 169 ■"/'/*. S. hrhriUn Jlofjm. S.^man- 
niana n^illii. Rrxnii.z. \. 5. f. 1. 
Sturm 2S. Guimp. t. I6i. J^. ni/r- 
S)*»i(f5 lioffm. »nli^. 1. t. iJ— 10. 
t. 24. 2. Sturm J.-i. 1. 4. S. .-fmUr^ 
9oniana S nu Kugl. But. 2i4i. S. spi- 

«PP- t.f IT, J.J. rami's nfpn's. — ij. 

gErninilLus loi.ifntons. ii. }>hyti»'foi!a 
p. /|/n«. I.ipj,. t. 8. f. c. H. -Inn. t. 
iOji. ,S. rupestris Sm. Eii-I- Uot. 

2^4- -S. ;n/7« .Vm. rn-l. It. lUH. S. 
(Qtmijuha Sm. Eiml. B. 1403. S. u^- 
mifalia Host. — i>. JhiUcri ^cr. S. 
f«r/.;n(fo^/« Sc/W. Vn.t. fi».t ar!>or 
lOi.^.I. et ultra.— In ftuchirft fMub- 
UaxUcrn, n,,F V :,«,,,r.j,L.^.. ,j„^ 'i'rtj- 

I I'orzufiiic/i 317. f^ Iiiifi ovfttis bifiiU*. Schk. 1- 
Ouimp. t. 104. Vnr. 5. /a- 
#i/.4iVi A' it. ovariis aericei*. Frulex 
4 pcJalip. V.-U'^ttiam fohis obova- 
to - lanreoUtis, <- ^ U - snlirotiiiub* 
aiHrp roliin<?i»ii9 Iia&i Mibcortlatis et 
OvahbiiSSU^<-ori.-i. ;-: S.^t-'fcrjrftn H/ifc 
— In den i>uii€trn, CarpAiihcHr Ow/-*- 
r ' ^^ Sieyermarl- , Kumlkaiy K'u-n, 
hii ^ ■: f^ri liiria: iiicber. — M^i. 
Jum. h 

oboTalo - HIii'lM is breve Rruniuiali* 
#t;Uin1e-errimi>sUl>resvenUb\TS suLtul 
aiautfsctM.tibus, »ii"'nl.'s ferotmift, 
Pni^siilU o^ato-atten«f>lis pPAUvifllptis 
ii»b^!.noiiliLi4«, *lvlo abbrewftto, st.ii- 

irHi'L Cruimp. t. 174. S. /^wJa 
hus.'ula y. Zy««- ^. fohofnsn ^-ff' 

;.'/. S.' maiijoiiii Vess. b, bicotor 
»ir». Fn.<*x peJalis vpl Hltra. — 

,, . ii.i.tins ««rinfTw.» «cu1.5 //I iirof»r(^. * ^'''\^"'i^~i^ /"^T 

gwbresceutibus, .-imeulis j»rReix>cit>"S, | hjmi^n). — -^ijrii. Mai. -^ riJMir 


y. rugc«.^e: fruiicea riparii vcl uV^aosv^ foliis Umciiiosis rugosis t 
> c.Tp«inU3 o\atri-nt5 US Pe'fj'etktis, Mylo nbbrtTiato, 
raMib«8 OTfitis f»iar-inan'5. jr ,.,^. 

f'."""/- »*'*. f. I. Ilr^ffm. S. t. :>?. 
.1. rruimp. t. J8?*. i:n"1. BoM-iS7. 

t lii ,' J^-*""!^- '. ^^ f. ?. i' it imp. 
S ; ^'a»'or foliis oboTatis. — Vnr. 
„* ^ttidostcmnfa Hctync staminibus 

/r'i) ,**^' ~ ^ "^' ^- sfirtlfwiata 
t. ISM .^■^^^'^'=- «■ *. f. 3. <f»im7>. 

g'-<i**AB! Ill boibariJfr pltinunque rTTiii 
* 


^^ 7i ttratilU , I'^xa- 
cinerea K. foliis ob— 

o| eUipti(.is *ub- 
a TiriiljbuA uubes— r -I.MvIo abbrcYjato, sti^iuMibHS itr. ;i« 
L,f.au*. S. <iri/mm«fa I^ojfvu ncn 
Sm, .S. Noffmanniana Bluff. — 
V.ir. S.a'/uaucu Sm. i.u^L Bot,14.3. 
Guimp.t. 191. fol. pliiptico-oboTft- 

Var. S. cinerea Sm. Engl. Bot. 1M»7- 
fol. t.LlongO-^"i'^f'lfl''» 5ur5nrB la- 
tioribns. — Var. S. 'Jimrnii S c /tp 
5. AVv///,-.- J/>i/'. ampiit. a"'"rog>^H5. 
— \rtr. S. uicitc/oiia 5/rt. Engt. «<3T. 
1^0*: foliis an^utli' vibtis. — Var. 
ov«rii5 ^Mbris."— truteJt 8-10 pe- 
1I.1I1S, Gimr.i'^, . ■ ^ ^reru-rn SO 
in praeceilente, romU-iTSAta , OTa«« 
*Mbr*>mparia. — .-^^4 Graben, /Vu -yi, 

S«nv/*«' »■" '^'«^*^^'' */*/" Jl" 
ri»3 ertT>»-i* jii // i.^.^-'^"— ? oc^^K » 

loy'i. S. hf^loBctiron ?r ilia. 
r foliis lanceolatifi acuminausfixtrersiim 

.bus oralis ei««rs«.«tjs ^. « ^ m /- n 

.S. vdutinit Schrad, J-ru reaifcrmib 196 -^ "• 

tex'l4>-*3 pea. arbo«s<x^f^» 

ceUeiiti j^roxima specie*, i^ 


170 Ame7:taceae, ,Salix. lOJl, S. cap reft Z. fol"* *>^»u* 

nljiiiU recnnrmo-arirtil niposis «u|y* 
mrftiio-tnniPTifoafs iinJuUto-crena '?i 
cap«uli» OTato-atlL*iiiiftfi"« peilicfllafiS 
-»tvlo breris^imo, «tigmaul»u» 0Tat|3 
Uifidis. Hoffm, U i. et 5. f- ** *• 
21. f, J. a^ij. Kngl, Bot. 1*^- 
5cA*. t. JIT. c» n. 15. ''"'f^ 

Thuill. S. i7ttnV«ra«o^ ^°^' T 
Var. S; /*,«.i/a r,77. fol. yttn utriPO. 
tomPTHi;»i«, mluHiit »p*rMBi viliosij. 
Var. 5. ^i.hucclata Sm. F.i=!. i*J • 

Tix rucn^is. *"ntpor, el »i pi^l*** ^ 
Vorzcbirst, — Mrt". Aiini. ^ 

'7' 

d. Tnnlnales: fruiices vimmci, amtnta gretcdia eloffzatOt ovaHa subussuia, 

ftjlia inprintif Oasi reviUi^ta, un^ustutm 

ovnti-5 ^c^.>•-. c«n5«lis OTato-co«'^ 
Itnuatnarum aequantiU«iS, *• r ___■ 

im norUUchen Gebicte, — 
April. -^ _ ... 

Imiceolato-liiiearibu* acumm:vii5 * 

tegerrimis siibrepauais_ »"'>'M* 'A.Jq- 
ri!eo-tomento5i5, filipuJis s^m-cordato- gUtnoriLas eloikgatijn, suLtas 8«riceo- 

<:omi«c«ntibn«. — ^n dcr HatenmMt 
hri fi tfingrrif am Vfer der Vonau. 

-■■ AprtJ. ft 

10iO> 9. gr^ndifolia Str, fo- 
liis ob)oa{^0'-O^OTati| acnminatis pla- 
nis obsolete undulatu-aerratu «ubtu« 
cinereo - pub^i.o«ub«» , Mipnltt r*- 
aiifoTinibiiat g^amia glabris , r«r>^nh> 
OTftto — Attenufttta tomt^Btoais peAic«l- 

Iali$, strto abbreviato, ati:;i»<itibii5 
OTatts bititli^, I>. aiipularis Str. ci' 
nerascaiA ifilid. f Ameora coaeta- 
uea, folia mulio Akajorm au'im S. ra- 
preae 9 supra islabrescenlia , ftAtarnte 
inridia. — ^-in ^Iftenstriimen in ISaitrnf 

Tyroli der Schwiiz, Suuu/ai, — Mai. 2. S. salviaefolia Lk, fo- 

Kia obloii^o-lanceolatia nratia , bftai 
Btteniiatia (^$o]-'-< (b:nlirul<ilia an1>lii« 
iHcauo-touiCfUloeis ragalosia, aUpnlis 
•e ; " tia adiD'a, capvnli^ OTato- 

att^nnalis tonfenrosia p**di* "*tlif, at)'— 
io brevt, sti°m.tUbu5 obiongis anbia- 
to^ria. S. vatuiu A«r. S. iilcai:f(ilia 

Vill. S. I'lu: ina IK, ^ In 4in 

Schiceix* — April. ^ 

i(A\\f taiiceobiio -obluugis arnnijnatifi 
rrennlatiw subtus albo-tomeutueia m- 
go&i«, sii^julia otalls aciilia, eapsali* tiv.ito-atfortuati's fomejitofifi pedicci- | lajiceolati* poliolum AeqaantJUBfj ^^ J^ 
Jatts, afj'lo elonpalo, sti-malibus bi- suli^ ovato-atttinwAfi* ♦o°*^"*^f-;,„-ti- frd is. S. luiiceolata > h<do$ericea et 
Kemdi^rlanu Ser, S. Ion- i folia Schi. 
— -/T/z Vuchcn in den Thulem der 
Voratnen in der Schweia , i« Tyrol. 
—• April. Ulai. 1^ 

10i4. S. acamiaatn Sm, foliia 
obioogo-lRnceolatia arnminntie nndu— 
latia subJenticulatia aubtiis tomento- 
«is, stiputia Teniforn)i- .siimirorcUtia 
acntta, capSulis OTato— atl^tinali «, atrJo 
elo(i.ialo, suamatibtts fiUIorinibus jn- 
divijjis. Kn;*l. Bot. t*i4. Ouimp. t, 
I9.i. i^ 5/miAiaHa Kock. — Var.'.s! 
TTVjHis^ima ^ m. Enul. Rot, I509,_ foL 
atti:n8i»on'bus, S. ianceoiata Fries'- 
et rattiis leataceU, iotiw laetins ti J * 

Ke«5l>. b Zeu FrutMc I?i-io pedalis, 

oya^a hujns distiacte pediceJbi»a. - 

}%icht htiujtg, auf feucJiten n^cidc- 

^atzen an Buchen hier und da. — 
Mara. April. ^ 

, ,..^*^^-.S- tnolliasiraa Ehrh. 
foliia submtegerrijma lineari-Ujiceo- bu> Klifoniiibu? imliviaia P''*^f| j^ot. 

ni irum 5ubrteqiirfi»*it>«*- . ^^-IjeBli* 
12r4. c.,.„„..*r ftiEni inajpr, «"* , 

craasipr.bu. , iMia r ■ ''^ J^TjII inid 
tos.i, miuus «erir*:ta. ^^HI \. 
I^ordtrnry. — Mivrz. ^^P"^- J" j^>^ 

1057. S. TiiiiJn«l'« ^' lato- 
liibinteiierrimla stipt.l.-«1«'^!«"! *'"!^,j^ 
linearibua auLf.is all.o -serif i^» ^^;^Ij^ 
Wilis OTa!o-aft->nwfttls .«f*v^.bbu-. _,^^^ 

ifnit-imarnm ^ ntibus. i* rt t. 

S. n a. 5. et 2i- 1. ^ f^. P^- ■^V*uV* 

J17. b. n. 4. Encl.Hot. 1^)^- ^l^'Zu 

u4n riuf4ufern, /'*^^•'^;„ '^^ 


Ma i/V/i , vor^Hgiich trt SandhQdi:n 
;irz. April.' »> - > fob" 

laiiceolato-Jlm^aribi.* ■'**^""'»"'*"L§inis 
dulo^o-den^ '^'s ba.M '"^'^n^^^;: 
«>iblns caudido-tom*;nto.«is Trj^atis Salix» AMEKTACEAE* in m pl<Jti2at Minmatibus Iiifiilitf. Stu,rm 25, t, 1*. 
S, riparia Ifilld. Guimp. t. I-ST, 
S. luvantiulacfolitt I^a\i. S. angu^ti— 
fothi Voir, S. rosmarinifolia Gou* 
S, Elaea^os 5 cop. Frulcx !0— 20 p^a. — Jtf* Flufsufem pi Gchtr— 
r.riJen dc$ suMichrn Gehieis, der Do- 
nan, /*ffr. Inn, Saha, d^m Ic, s* 
vie an din irass^rfirabcn m den 
n.ts/il'hrn Oheritalitns, — Ai^iU — 

JilDl. 'H urpureae: frulUtM gracilUme viminri , ammfa *«''^;;^' '"^^X^'rlf' 
ialis $p}iucduiis, sum. hina parfrm vci omMino connata, anthcrat tquamis 

purpurcae v 

10i9. S. rnbra Jluds, foliis H- 
neari-UncecUtis «rnti» jerriilntU «ttb- 

fevoUitis slnbrc5reutibus cone olorilms, 
stipulls fiuearibiis , cnpsniifl ovatis 
»esiilibu8 tomcntoau , «tjlo eloo^ato, 
*ti«matibus obloiigo-lia<^arnius filifor- 
««ub«S(jue. Kngl. Rot. I US. Guimp> 
«' ni. S. /«n Ehrh. Uoffm. Ml. 
^ 13. 1*: S. memfcranacea TftuHL 
S.ii>f«f7ij 7'i7/. S. o^Vncra ThuitL 
■ol. brevioribus.— "Var. &\igin. elou- 
eahs fijiformiban: S. Forfiyana Smm 
£ugl. Bot. li«, Gttj'm;!. 1. 17'2. 
fnit&x arbcresceiis 6 — 10 et T? — IS 
pedalis.— j4nFlus9€n, Jiiichen, Sum- 
mn , im mittUm i^nd sUdiichen Oi- 
6irtc. — Mftrz. April. 1^ 

1040. S, purpurea Z- folns 

F'atjri*, monantlra , capaulu OTStu 
•fcssililnis lomentopis, Mylo bre%i, 
**]|matil)us br^^visbimis OTa'tis sub«e8- 
W'bus. £i.6l.*Btot. liS6. Sturm 25. 


m,frc4crntts: 

S. monandra Arduin, mem. t.ll.— 

Var. w. linniUior 'l'^«»'^^»^ » J™*!"^** 
racillmiis: i^.purpurtft Sm. U xUd. 
.-iuimp- t. ley. - ;^. .wntis duplo 
rraMionbtur. -foliis m^ionbus Intion- 
b..*; S. Lamhertiana S m, F.Dgl. BoU 

Sturm t?5. <TZi*m». t. 170. S. mo- 
nandra Hoffm, «a1 t 1. f. l-^-U 
5. f. t. t. 53. f. 1. FriUex 3-4 pe- 
Jaiis , fonii»e majorps 8-12 pedalis. 

— .-?a Flufsufcm, Bdchcn^ Sumpjcn* 

— Slarz. April. J* ^ 
I04». S. Ponteilerana 7T-illd. 

foln'» oboTato-laiioeoIfttis scrnilnlis 
"labrescentibi.5 , Mipulis fPmiepTdaljs, 
^psnlJs OTato-attenuaiJS pedicellahs 
tonu-ntocU. stylo uieaiocrij sli^mat.- 
bu« o^atis pmarginattS. — ^« '^'J 
5cA«v h: Schleichtr, f^i'T °" ^J^ 
rfem i»ront Cf/i/s nuch IP '/'^'^ 
lickmcn nach Bcneseh, — i^priJ. tf squamae concolor.'s, fruHccs arborcsc€ntcs: 1042. S, ftippopbaKfolia 
«*ufii. foliis lanceofatts ncninin?!- 
J^simis danduIoso^deuticiJatis gla- 
»'restenilbu5 , MipnXU ftMiicordatU, 
*»"'!^tu rT\ diaiidris, capsulis ovato- 
"■"^^^'s.pf^iiftrfliitis, gtvio eloiigato, 

^ig^MibusbiiJ.Hs. S,unkulaia Trev. 
'^pth, bot. Zeif. Amflnta diinidio 
"»war.-i f^uam 6«q«enti9. — jfn den 
y"\J^ rfrr Ehene und in den nie- 
y^Tkaltrn in dtr tfaix., U^cittrau, 
J^*if'i und NorUdiutschland, — 

«. ^W. S. tindolata Bhrh. fo- 
"J« ivnc^Utis ftcntninaliffiiuia basi 
otnns «r«nte nndnlato-s^rratis gl*- 
■jy^eutibtia , sHpnlU femivordaris, 
rff."*^ coaetaneia triandris, capsolts 
pe^rcma-tig cbionst'-atlemi.-iti5, snlis 
™lg»^«, tti-inatO>u>bifidi«. Guimp. , de»« ufan und BStTiai im nordl DcuUcl-- 

land. — Marz. "^ 

1044, S. amy g dftlJi''* ^' ftluf 
lanceolato-oblon-is acuminalis serra-' 
lis eUbf rrimis , slipuHs semircrJatiS 
Cr«?»ati5, ameuli trinndn s.iuaints api- 
<^, iemin^tme tapsubs pedicdl.^.^s 

orato-conicis ohlosiu^ruhs sTFiberri- 
mifi, stylo abbreviato,_atiginatibn* di- 
Ter-eotib«S einar^mfltis. (i. concotor^ 
I triandra jnlld, Sturm 25. foU 
ba.!"^.«i. lanceolaii.: S. /.^««^^« 

759 foi: "«eari-obkn^-« b.5i -v.^^s- 
1ati«. - /^. rf-="ror : i^i. jempe 5ub- 

EnluBot. 1^36. J^^- ?7;:?-s^^'^''"^^^^ 
— iy. ViUarsiana JrOld^ &- "'^>o f«f« 5m. Engl. Bot. Wi6. Ho- dro-rn^ basi m**ctai- 


172 A^IEKTACEAE. 5alix 
li'ffn die jllpm >rAe«./, dit »S, Vil- j der Jotrp^Mttut lei SttllSurg *M di^ 
l^Mi'anA urspriMglich in ffrr nrtu;>A(- I AoUa : Upp* — Bfcli. |> 

IrAfUaii arborts ramulis ad o r turn frazil ihua y ovariis tuhttss^H^*** * 
ttm amenta praceoeia trs»iiia (cowjincta) , squamae disco^orftr 

sJ,tliiche>i Gebieits, uuth in Prtuftct^ 

Pommern, SchUtien, der Schitei^- " 104i, S. daphttOidee nil. 
foliit Isto-Unc^olatU nrnminalts ;;l.-\n- 
duloso -nerratis gilil»ri8 »ubtuf gUn- cifl , ) II Dion till .•> raniul(<:<Mi^ aoT'^lli* 

lii praecocibua, OTrariis s^^Silibus 
ovat-j -conici* gUbris, atyJo ^lon^ato. 
«ti>rmtibiM oblongis. ,Jj, pmecoj- 
n^ilid. Bauiaz. 2. f^a. t. $. f. -:, 
Hoppe, ^iurm ?.5. Ouinrp. t. 
16S. S. AiVrmm^* Jioffm. t. 32. S. 
fragilis Ho9t, ~~ Van rflmnli* hir- 
BftU$t S. cifirrea l^itld. — Var. 
angaJtifoiiA itnifntis leniuoribttfl : S. 
pomrranica IP'illd. En. Arbpr tx- 

tUiime creKeo.*, cl. i/op;>r ^iMi'f ^..^ — r,- , 

grtcnii'm 00 |»eil.-ile, e 'junruov amit*: »ti:;TOiUa aiurihns ccmniTOJitin. 

toMMiinr>. — ^m Itknn und van Sui^- \ "■''-fSer'r : Eysenh e.r d t. ? otftfrttlfa 
•org an bis an,MU IMftreskiUtcn dxs J Ji c $ s £^r, — MUr*. ^ 

p. amenta c^-retanea ramuta foh'oso laUrall icnninaUut squamae ^oncohrtit 

-X- ^043^. S- b»UyloBic» Z. fohislfiUis. Sm. Knsl. J*ol. »0OS. S./>^ 
linfran-IaBceoUtii a.v..«mati» »erra- " ' ' 

«M jUbris, etipttlis oblifiue lanreola- I0*«- ^. prninosa jrendl 

r.Tnii* l>i'-niiibi>R « a( ••io-prtiinosrf, i"^ 
lit4 IFoPari-ianceuIftti* »ciii. ' 

int.* ji^rr,i(:« -Inbrif*. slipt'^^ lanc«o- 

nu.ifii plabris, *l)lo rfongalo e**^ 
Jeule, s*; tlibn* obloniU" "ifl"!"^*?^ 
t?b.i*. b. a<utifoUa fSrHid.^- t'*?" 

st.im. b 

tripluni «M«f, 

auiribns ina libera, pili sq»^n^«™ ^jr* tiS ij|cuH4iaatJs recurTMiJi, amenli? co- 
aetatipis ftrriialis , ovariif orntt* du}a Srr, 
btns S ckrk. 
forte hybrirla. S. viridii'l^rU*- S.JJ^^ .Specie. mt^rmed.'|. 
BaDxi minus nc ^ •easilibas gUljri*, »HJo biCTi, »tig- 

jiatibusoTatisemargin^ti's Cram.spcii- „ ^.awa ion.. T.r.«..» , ' ".^„,v 

*'"' ^ „ \^n. - Mai. fe ' 

MMS.S.albaZ. folu» Unceola- 
tis acummalis serxuUtia ntriuqne se- 
ric^is, shpuli, limceotaiie, ime«ti» 
rtwcdria, capaalis OTato-attcnuali* 

aW>rCTiato, at.gmatibo. cra»siu8ci« rf"'^^///'«.?al.t. 7.8. el at. ^ 

arix/ea -Sm. En-I. Bot. 2i3i. _ y/^ 

y^ 'rV^ra, Flufsufern: - Mai. ^ 
folu. U.ice«U|« «cBmiaati* .erralis 
*t.palis oUl.qu,. sei,MrorcL.ti« .c«mii c^oUtis ariirofnafis concolowbtift K ^ 
bH» glaBf>ttlo«)-iniiPxt> - ***^.'"*» ea- 

nuliS.iM'iiiicortbli* pllto»in5*'«»'?» • .^ 
altrnuatis plabn^i p«cUceUat.*; ilvIO -ediofrl, stuui.ilibus "uciatts « 
M.. Hrit, .'t ^i. t. 27. Stur 

1.2T. "-' *"*' - A^f 23. t, 

1S07. 5. ^^ ' a Cra." ihiiloriim obloago-obovali*' \i^. 
giiU 5 m. £ii;l. Bot. 1897. \{f-^^ 
^iwia Lfy\ Arbor ma^jjri,J'i»i|)^;^ 

uioea inprimi* cihato -_T*"**r**^^ ^^ 
viri-lia, amenta crassin«riua- — 

i:'ld$sm^ Jf^egen- — 3Iau ^ ^^ ^^ 
* 10.51. S. Mev«rias'» '^:.',.i4- . S. Mev-rias:* ''' y- tt«4iocn, itjsiuauuiij cciniia*«uUs Uw 1 U, ftiperse ^elaoduioai^ 


I I Salix, . 

tmndri ji , csp.«iih'« ovMo - atf*;TiH?i1»» 
gUbris pediceilati]) > flylo meiUorri, 
«1igin;ilil)us cra^siii'^rtilis Praar^inati*> 

t._ ifi'J, S. cuspiUain Schulz- S, 
ii/ictoria Sm. St.hcnfundra /?, Linn. 
«aec, S. Afj-ant/ra EftrA. S. Ehrhar- 
tiana 5m. Hhrycl. Arbor itiediocri*. 
*" /n JPommcrn, SacJ^jrn an JFluft- 
ufem. _ Mai. % 

lOSa. S. ppnta».!r« X, foliia 

ftniatis liiHdifcj etijjuUs ovatis reclift, 
petiolo 5ini.'rne uiulliplA«tlulo#o, amen- 
tu S;-polyniu!ris, cftpstilis ovato-attt*- 
niiatjs tJlahiULrcTC-petUcftUati*, Ktvio 

Jieuiocri, sti«inatibiii» rrassiusrulj.* Li- 
J<^';. FI. D: 943. Linn, i\. h 
»•*. 2. Schh. t. 317. b. 8. O 
^. 161. Eugl. Bot. 1805. - 

CCXXV. P p u 1 « «. AMEWTACEAe, 173 u imp I Yar. S.i prylyanlra S<hrl: S, ictravdra 
If ill d^ S. htrmnphnntiiica Linn* 
Omnium uulrherrinui, feliia f ; Lauri 
SifKnulitlia, amentis i>re\ii>u» cra5ji>. 
— ^rt Flufsujint^ wcnigcr /lauf^, — 

Mai. % 

OA*- Genus ^pinaJ jpftriemm ti- 
lorem, propter i^mpa-Miouem osita- 
te-Bi p»-r rainos, nee per semiun, male 
coetiitum. AWtjne .I.ibio ^peciernm 
enumeralanim miaeJam liyl>nd<ie, vel 
nb inaiTiMiiS solo orlae, uUa*- iteium 
ntine varictates aictae, ronM.inler per 

Eiiropam nroitai;a««e «""*• -^^** '*- 
men ouuiino niilU Jolaconfilaus ova- 
riorum indiuufutmu aiTaiiSte m nli.i- 
rum diasuoses rpcptuui, nliis bi»as 
couMltnit varierates. rorujRiaui 

cojuUioueui ab i". Host, a"» ^'^'^ 
propria uomliia lirtbet, exjpectamns! T. ^"irt/iMittm iufniidibiilare. J^rm. OTar. st.gm. 2 — 3 profunde bipartilis 
■B'wa ,Stam , 8 - a. iO. Cup*. Uiloculiris polyEperuia, sem. comata 
t.cuce, ^spc: iuriones iomentosif stam, 8: J053. P. alba £. ioliit cordalo- jobroinudis lobMia 'dentalis subUiA 
■?'"f«'cjo-iiivei8, giigmatibws cm- ^^l^^^Rcitt. et ^6. t. 8. Guimp. 

et b f' "'*'*''' ''^- '^*^^*- *• ^^*^' "• 
.• '' 2. 3. Arbor ma^ua. JFolia 

^Jjnuauia magna, flaguUto -denlata : 
r- ca^ffiCfTw Guimp. etHayne t. 

^ 0^«- -Mar2. April. ^ 
^-^ab sabrotnadi ^f^iflJ^^' * *l"»^»''d3ni etipfioforie 
in 1>« I .?*"" praecedtntis turionibus 
tfrm f T* <!Oufa»a. Accedas ad ion- 
lin* • *1"^^ *^if<^ sw"» i« ■P"i'?- 

fcalL^ ^^""^ ^° J*- Z' *8'^7. 234. nee ad 
""^cmatione* fiori^tarum. — /«>Vuc;^- 


i.-/i iraldun^en, hier u. da vijrxughch 
im 9udUchcn G€hi^ , hiiuji^ in Un- 
gam, SicbenhHrgen. — Miirz.AprJl. ^ 
1055. P. tremula L. folUs sub- 
orbicnlntis gro«se dentatis ntripquff 
filabresi enin>us . petioHs rompressi* 
apice bi-lan.lolosis. ramubs pilofis. 
iififf. et ^A. t.9. 5rAt. t. 330^. 
frwimp. t. 201. Enal. Kot, l»u»* 
St. Bot. 103. — //» Vorhoitern. — 

Marz. April. ^ - 

ia5R. P. Tillosa Zfln^. fol"* 
OTali-«nborbic«Uti« aciumnatis, ^ro*- 
se dentati.-*, ntriuq.i^ peticlisegtandH- 
Io!*ia ramultsq«e aericeo-vHlosiS, axs- 
coioribos, demum plabrescflntibns. — 
Arbor 12 — 20 pedalis, ame»t» rylm- 
drlco-attenriat.. — In Ifoldun^en 
irahrscheinlich hirr und da , i« l/n- 
sam umOjin: Lang, zirUch:n*Jof^ 
lis und Eutritsch beiLfipzigi KcAO' 
— JMarx, April. ^ °' Aigelros, Pappel: turiones glahn gJuiinosi , ffom. U 30: . "bus.. BlakiJ?. 248. Heift. ek 

r 9ili"-i^- ^^^^- t. 330. a. Ru-iwp. 
^*T./''?1- Rot, 1910. Axbor fa^li- 
^ S- r autlierae piirpia-eat?. — P. dilatafa -^if- f"- 
labri5 ^L-Hiuiuafis serra- 

^^..v,>v..Ijus, rafflis arreciis Tir- 
gat.s. 5*rAA. t. 330. b f. 4. F- ^y- 

„«d4lx. - ^r ' ''^ «"^' ««^ '"^ # * 15 174 AMENTACEAE^ Populuy* Mf tM frurlifeni nOfHliformiLiU in^ignis 

bri?vibii* ronlnT.i , dpntafn. — -''*•' 
^ordamerika y huufiff angiifj -. *-' ""'* 
in ^nliigtn vi'n ilUirt, uif bciJf^i^' 
Sauter. — !\r;irz. April. % 

Obs. Qnul JP. rcpan'fa PtiumgJ 
cni Tamos mtifcrihii patrntissimotf 
citat auteio 1\ dilutaiaml} — Miir?. April. % 

.X 1059. P. nionilift-ra yfif. 
foliis siilirordatis p];t9>rfft bftsi ^Uu- 
dulo«i$, nerrattiria carliU^ineis humn- 
tis j|inc5iii.*fulis, nervi« pAtuIi«, pe- 
tkolis COBiprftAtis, ramis ' tf^rrtit)iK<s. 
Sehk. t. 3iO. l>. f. 5. P. caroii»cn$iM 
JUioench. ArLor in! it coujit'ic^ri^s 
maxinia, fa»tigio late di/Tuso, aicim- 

h, Belultneae: amcnici scaru di-iti'ruta monoUoy squamae suhbiftoratt nux 

monospcrmu : 

CCXXVT. B « t n 1 a. T. 

aubtnlobae bi-triflor.ifl. Pe ^ _ 

i^fm. ovarinm pftrianthio bilo^o aila-ihiinr OMiIa Tji'im ppu^liib, sfigui**' 
bjna elongatn, stiacea. Mat: stam. 10— IJ, in pLriiuitJiia j.Iurilolio. /»«^ 
bialnfa , uiono*p*?nna , euibrjo radicuia sunera, cotyleUoiiibus plaw*' ^ 
Amenta solitana. — 

1060. B. B,iiia T., foliis orhiru- Hirke, Amenti sqnainae I'mbrirato-nirectae, 

''erianlhlum -fnitnhl.us exl(*rntiui , lobMnin- Iati« crenatis ^laLriA siibtns retifulato- 
▼enosis. Linn. Upp. ed. 2. t. 6. f, 
3. n. D. 91. Guimp. i. 14S. Eu-1. 
Bot, 2^^u. i?. iurfosa IF^ci<r,f Re- 
penSj h«miJis.— 'Moor^ruticTauf ^l~ 
pen und i^oralptn, aUL-k in Karnthen 
imd Steyermatk: Hpp, und in den 
Sudctm in Bdhmcn , dem Isargcbrrse 
Mjid Giaz , im Suden 7uiuf« in d^r 
J)foitara, — Juai, Juli. -^ 

1061. B. fruticosa Pnn. fo- 
lu8 Bubrotimilo-oTatia snbaenuali'ter 
serratis cl.ibris, amcnlis feiumeia ot>- 
iGiigjs. P^i/. ro^.s. 1. t. 40. Guimp Ills corJato-ovatIs plpniwqne «'0»P|j2 
cftPf s«»rratis, ramiilis p«*ioIisilue to- 
u^eiitoflis, sqiKiiuaiuiu lobo in^<no " - 
ioii-o fttteminlo liitoralfbns tiap'^'^,!! 
Ciore. GuiTTip. t. i**?. ^' • i* 
lieehsiein, U. torfticca ^^j^f 

if^ar. R. verrucosa t'.hrh. . ,/ 

Tnrfhodcn uus dcr Bhmc bis i'» «« 
Voralpcn. — Mai. Jum. ^ % 

1064. B. intermeaia TAoW' 
foUia riiombei"' 5ubsioipUr'fer.serraiKj 
ramuli*s s'-^bri-s isnnnmis *eiiiiuejS c 
neato ol>coraMi»/lob.s obioo^.s i=nb- 
aef|iiaUb»s. Mibi Ti'l-^ti-r if. «'» 
Murrith. Sut^y nee Linn — 
»amuli*que elabris Mo 
1i^. — Mai, Juni. ^ p^'tioMs -Ubris pedunrnlo longio'^^ 
Sch^. \. 288. Blttckw. t. -i^ 
^if«?/««. 14.5. - Var.? Wnt/a/rt £Ar^ 

lobis lat. rotiindatis in ™«^^'"""^ '.L* 
gum clerurrentibus! — Arbor "^^^^^ 

epi^lermiilft alba insi^nis. y"^*,t^!vt> 
raro fbl. pinnatifi-lis. - BjU^^ ^ % low. B, pubeacens f^i^iJ. fo- j r^ra/pcn. Aprfi. Mai. $ mo«^ ^mcn '^ winpre^sa -^oiospenna. - Amenta pedimculo M femJneis 


imiflorJ* dnr^i:,*; '"• -LFci^. iGui» I fo#is, SfTTiamis iemJi«:»s ^^i,.t. ( AInus. '^ AMENTACEAE, 175 # ^?«. monf. cnsp, f^lut, ct dtnixcul. 
j'lL Bocc, iMM.*. t. yfi. Frul*»x luinii- 
lis. — In l^omlfjen von tier iinime 
dir Tannen aufsi.^cnd bis zu hlijO 
^"fs, meist Ins zur AV/i^ur^.'^/viVjif mit 
Piu. rumilio , art/ Moorhden , in 
Btiiern, Suhhur^, OcstreUh, Kurn- 
then, d(r Schu-ci::, Olsfcr^ hn liu^J, 
J^u/^ urn Bejc and in QbciitatUn. — 

1067. 4.. in c fin a 7f. foliis oI>- 
longis amtis .-siitiuj; incaiio-iiulicsceu- 
yi>us, axillis Tenaiu.n im.lis, sii'pulis 
laaceolatis. Guifn)}. IJ6. /iV/ii^i in- 

lb. -. Kor, iaciniata. — Ilcrr^clttn- 
acs Gcbiisch in mckrcren sudlic/icn u. nijydltclicn CtcgmJeH ^ ' S, TI. in Ost- 
prtiifc^ dann in i'orafjKn. in Sftlz— 
hiir>r httujiff , in Tyrol, Ubeeitalicn, 
i*icmontj dfr S child z^ Uberali aus dcr 
Hbctte his . ^ur Ortime, der BuJun 
hinaufsteigcnd. — Man. April. ^ 

1068. A. glntinosa Oarin. 
I foliU fiibrotunJo-cuneafis siiliretpsU 
r.'paii.lo - sonalis |iIiitino>is , axillis 
\t'iiarm« subtiis vitlosis. Sturm I. 
\^, K€rn. t. 1*. Nook. Loud. 1.59. 
Jictuln yihius Linn. Enjii. Bot. 15aS. 
li. ^utinnsa linffm, J'nr. or.fmrtr- 
^inata fiuinlji> t. I80. — p. t^rrci/o^ 
lia. — y. lucintuta, — ^uf^loarbtyA 
den, an Fiusscn. — MUrz. April. ^ CCXXVIII. C a r i* i n u ?. T. Ilainhuche. ^mmti fcminei lax£ 
jqnainae -eiiLlrilobae, Liilome, ovarium cnlyce dtntalo utrinilotum, bi'Ioru- 
"re, stijrniufa bJim loiif^usima pnrallela. ^m. masc, ^qnamae OTCtae, 
Jtanilua S— 14, nntheranim locuU separali erecli apice baxLati, Au.v onx- 
locularisj moiiosperiiia. 

torum ef^unmis oratis basi inaeqii*^ 
libiis iurTivisis subnngulatis tnaequali— 1069. C. Betulus Z. amentor- 
mmsqnami^ triparlilis, foiiis ovatis 
acximiaatis aiijilicnto-serratis. Schk, 

a 1 ^^"■«- t. Ji. Guimp. 1. r -. 
-arbor Mn-nit ,,7r^eissbuc7u',** foln* 
T>Hcati9 inter riil-ares iDsliinw, rarlus 

ianniatis.— /„ Jf^uldem. — Ai.i-il, 
fflai. ^ ' 1070. C, dttinensis Scop* amen- I ler terrali.t. Scop, t. W). C orient 
talis /.am, — B^soiiders huufg im 
Friaul , bei Duino , leo sie mit ^cew 
monsjicssulanum , Fistaeia Terchm- 
thus und Oii£rc. lUx ein Jf^^iildchcn 
! biidd. — ^Marz. April, % 
O a t r T a. Mich, Hopfenh ucTie^ ^mait, fern, nu^om, 
otnc«l«s Juflatus monospernms. Slasc. Btain. 12 — 16 ramosa. — Habilua 
'-^ipuii. — * 

1071. O. raprinifolia Scop. 

""eiihs ovatis pnulnlis, foliis oralis 
srnli,^ S«miiiis obtftsis. Ostryu car- 

^i^^foha Scop. 0. italica'Mich. •reti. t, IM. f. 1. ?. Carpimts O^^t^jra 
Linn. — Tminncm Oestreich, JCrain, 
am Zitorale y O herit alien ^ FUmontp Liguricn. Mai. $ 
Mi lat *. Myriceae: amenta scaru distincta dioica, drujfU mQM<frperma: 

^l y T I c ti. L. Gagcl. l^t'm. Crt?. OTariocircnmnahi*, stigm.biua* 
«J. fitam. 4—6, anth, qnadri'valvM. Drupa n^ono;, imn, albumen nallum, 

. 1072. M. Gale £. foliis laiireo- amenta anecia, quasi spicam compo- 

sitam firicitiiit. — In Moorhruchen in 

den Haidrn dcs ganzen nordlichcn '8 apire aubserratia basi cnkieati.*, 
^^eati Sfiuamia arpminatis. Fl. D. 
^^'. Ea-l, iJor. 562. Ac/it. t. 3^2. 
"«imn. t. 200. Prutex humilis. mp Gibicics. — April. Mai. ^ «• Ba^ineae: amenta sejcu distincia monoica, feminei squrtmae tnfiriorts 
^cuacj in involacrum cupuiatum eonnatae , cut fores terminates ccntnci» 

- nux jnonospcrma exalbuminosa : 

\^^^' C o r V 1 « a. X. HaseU Fem. flores plurw, calyx blpar- 
bttts iaceraa, oraViao, bioTHlatiiiu, stigwata bina elongAla. i»f«*. !a"''."»*« 

«tnn(,ue tekra«aro. iVu.r calyce aacto ittTolucraU, eaibrvQ coljleJomba* 
Wa*si«. «. ^Virtenta masciila teretia, peailnla. — . -^ 

^}^n. C. At ell a ua L, «<»« | latia apice patuUa Jacero-J^ \ 176 ame:staceae. r.ngl.Bf»f.723. Schl. 1,305. Guirrp. 
t. Ijl. Jiook. Lond. t. 17. Dirt, ar, 
nar. 29. Calyx iVuctu breWor nt 
Schk. J. c. et Lam. ill. TgO, f. n, 
aut fnbneniinlis et patilo loniiior ut 

fruimp. 1. c, et Lam. I.e. tig. 5, 

Tn Laubu-uhlcm dutch das sanze Ge- 
6ieU — Febr. Miirz. ^ 

1074. C. tubnIo?n Z. nncf^ cj- 
Imdnca, caljcibns fructiis tiibnloso- 
CTfiaflrareis acumi'natis inci*o-deiita- 
tis, ioliis Subrolnndis corHmis aru- 
Biiuatis. Guimp, t. 153. C. ruirw 
iJo /• kh, C. maa^ima Du Roi v 
Gleich. Abb. i, 5^ Corylas. 

IMn c 7th a us, C. gylvesfns C 7?. Pin« 

— .iLambcrtsnufsJ" Im sudlichm Oi- 
hieti Oestreichj L'rtj^arrt, Oheritaiieftt 

stei^ in die J^ornlpen bis zu 3?. Pu- 
miho. — Aj>r]i. Mai. -^ 

1075, C. Co] urn a Z. uuce ab- 
breriata , calyce fnicliis pnteulis-simo 
dnplici, exieriore nmlfipartilo, inte- 
riore tri'iiailifo , laciniis psimaiis, fo- 
liis siibroluiiJo - ovati.* rordatfs inci- 

so-ang«IatisJ Seb, Mus, I. ♦. -7» 

Schi: t. dOS. — In Oestretch, Vn- 

-. .-«,., garn 1771. Bannat in ff«ntfn Ifaldhc- 

Bu lioi. V. stfinden, iSitume lis zvri Fufi dick : 

C. arOorescatsl Rchl.j Ofecrif a^iVn. — April. Mai. |> r 

CCXXXIJ. Fagns T. Vuche, F^m. iiiToh extern. quadHbracten- 
tum, inr^mnm calycJorine fjuadrffliTiTTn , numVatum, flnros bii.i, ovaria 
calyce tomeutoso utrnulata, tnlocularia , trioynlata , aticmRta Ha. itlus. 
cal. aex£a«s .nf,mdibalan8, Main. S ^ 12 perigjua , Myli nidlm^nlun'- 

dnncnhu pendiUa, Opposite -bibracteata, Hmr^nUiJ igiiur ni.Iluifl. 1076. F. eylvatica Z. fdiis 
OTati& glabns rf^pandis siibuadiilatis 
cUiatis, 5cA4. t. iOi. Kern.t. iO 
y^i/np. i-l'^i.Xar. ian^uinca Hor- 
tul. fof T.ur|>iireis. Var. faciniatu fol. 
pinualihdis, plerumriue cuin ramis i 
tegrifoUis in eodem indiTJdao 
fthothhuchc.'* midei gtofse ji «,- 
(iiv m li^r nordiichen Ehene and den 
niedcm Ber^^e^mden 9 im miithm «• 

sUdlichen GebitUj WO sie bis 4000 
Fufs hoch. sUigt, gcht his E^hinircn, 
etliche Meihn wesflich von Konrgs- 
bers ; E. JIT. , vmziekt im fiUdai den 
K 
K '^ermo auf dcmJfege von Tricsti\och 
Sarnihcn: Simh.; Var. san^mn^** 
in Oberiudien^ vorzu^l, bei fiovoredo : 
Polli/i, — April — JuJii. ^ 

rnlo basi amenta fem.nea ac«d,u,t. Fem. WTolncr. 5^.6 partitum, ecla- 
sexloculare. vi-^fMn. • fl B„i *ft - V" ""**"'"»«. ^cm. invojiicr. ■* — o part 

muU Jnn',!. h^ ™" i"^'' ""?°1^*"» Ore sexfido, OY«r. inna'„m , f iii Ober- 


ral.<ium(iuppartUn8rotat.,s, Mam 4 10 partiiiouibus plteruautia 


und GciihtiiiO , im ti^-Arn ^^ii'" iTHfibiis oratis racemoji^. /J^^/j-I 
rorstbot. 1. t. S. f. 4. a. b. c / 
Z015. nouT. Z?:f^f7m. I. t 43*44" 
f. 2. /^*x com^crn IJ^ac^,^. t. 'ifie! 

^ rar. (^. Smxlax Hoy. foi, oblon. ■ 

Seginni 5rt am adriaiischm lifccre/iei Vuino^fr* 
Friaul: Heynhold, infstri-n, dnnn 

am liatdo und FasiclU . a^f ^^Jt-" 
ganeischcn HUgdn, um die tniusa, 

varziighch um A'izza aU Maa^* "* 
U^7\ Quercus* AMFNTACEAE. 177 1079. Q, SnLer Z. lolils ovato- 
cblon^ii inte^rrrinus 6err.iti*-ve fuh- 
tu5 tojTH^ntosis , cortke rinioso ixm- 
|o«c. JJTeisse Torstb. 1. t. 1. f, 10. 
aiachw. t. 193. jDu^. niU. 11. t. 
80. 1.0 it. DDur. BuA- VII. t. 45. 
fol. mtP£^rniuis Duh. arh. 11. t. 81. 
*- Tm TricsfimscTrtn ah Buschliolz 
ttgumend, im .tieftrm Istricn , T^n- 
pRTi, Dulmatien, auf den vcnciiani- 
icken Inseln und umh'izzu alsBaum. 

10%. Q Pseudc-8ubf^r 5o«f>.- 

mus oblongis, suUus ♦omentowi 

|roaie-d?utatvs siuualisTe niucrona- 
t»8, ciifrtilis subseaaiLbas luHrinati* 
cnmtu. Ccricx iUi praeceaentia lon^ 5* tenuior, foIiA m»}Op« «Tigttgh*a» 
dentaU Tel inrisa, LaLifus robuntiop, 
elfitiOr. KoTi Q. Ps^udo-suhfr Dsf, 
cni folia decMua. — /;* (Heirurien u. 
dcm iwgrunzcjiden) Ligurien, % 

lOfil. Q. coccifera Z. foln^ 
oljlongls {otliTisis sjiinoso - Jentntit 
bagi cordatis utrj'nqne ^Inbris, sr|Tin- 
mis cupulne patnlis. If^tisse Forstb, 
1. t, 4, f.5, Zois» nouv. I> uh. 'Vll* 
t, 46. I>uh, arb. I. t. 125. Garid. 

Aix i. 5i. — _^n durrrn steini^en 
J^lalzen in Jfdldcrn irti sudiichenGe^ 
bzctCj in Istricn, Tnsel C/irrso : S a d~ 
ler, den vfnitianischcn Iftscln , urn 
Di'izza, — A^iriK ^ , - ' **°^"ri fol. mtmhranitccta d€ciduis aut martescentilus sinuaio-jfi/mali^ 

Jidis muti'cis f cupula imbricato- squcunosa 7 I 1082. Q. pubeicene /J", fcliis 
CWoD-o-obo7ati« petiolatis siuuatis 
nibtus ptibescentibus, basi subfordn- 
«*.inn^nualibua, -Jobis obtusis anau- 
J»»i*, hur'-' xis •uLsessiliLus, cupula 
^eausffaaerica nuce rix dcplo bre- 
▼}ore, squaniis ovati* adpresMs obtn- 
"«. Gui>i^, Ul, Q,fciginca Lam.7 

ff«rn, Lv/:^fn: Car^tfstftH, Kuchel ', \ der Ebene und HugeUand , ffcht nicht 
^cki^eiz, im sUdlUhen Gebicte u6^r- in die ^inen, - 31*1. ^ ^ 
*ffl9»^ w Berpvaldttn. — MaJ. ^ 

«„i *?^i •?• »r eon in a Z«m. fct. 
J^bpehohtifi obovatis sinuafo-lobntiii, dunrniatis fubsolitariifi. SehJi:. t. 301. 
a., Ker?t. t. 9. Hayne Arzng. Vl. 
J6. G u imp. 140. p. femina Roth. 

ctmosa Lam. — Q.interniediaB n gh^ 
\\\ ptaullie Tloirae Monasterieii?'!? al> 
ftuctor^ interim indicata, refert habi— 
timi Q. pedunculutae , foiia distiitcte 
pPtioLila seqnenfis, — yf^aJdhauni in '8D obfusK aubtus petioIi»nue pubes- 
««Uba9, fnictibns pedunaiUtis spi- 
«n», cupula liemisphaerica uuce vix 
au^lc breTicri> stjuamis lanceolaris 
i""f ^*^»- S^tJj a praecedente dis- 

1??*. 9- Esculus Z. foliiscTa- 
cU ' -^S" sinoatia aUbris, lobis 
?^e^S's obtusia «uban-"ulati6 subden- 

uir.tTf' r?'^ attenaatis, junioribna 
s^« r^?^ '*''^'* ♦ fructibus eilipsoidois 
\;^'^f^' folia ramorum jumoruia 
^ndius pizinatifida. - ^«^/^ in 

_ ^. £^"te ah in deit w,Vrf,r« ff^,^ 10S6. Q. Bo bar Z. foliis oblon- 
gis petiolatis glabrts niarcefceuUbus 
sinualis, lobia rotnndatis, fractibus 
ci'Iongis flessi]ibu«. Eiii;l, Bot, 1342. 

5c A*, t. 301. b. Huyne Arzng. YI. 
35. OuiTWji. 139. Lois. nour. DuA, 
VII. t. 52. p, sessiliftora Smith. 
— Var^t p, /an^i«osa Thaill. i^l. 
anbtns T*lutino — iami«{no?is zinribus 
oblongis subtuberculatiSf liuc O. ro- 
i«r b. lanuginosa Rchl. Ban, t. JS- 
f. 79, Qucrcui ibcricae Siev. fol, 
suljt. laaug^. siiuiato-JcbHtis J /ruct. 
aessil. pt stjuamis cupulae acanusculis 
incumbentibtis yillosis snmmopere ac— 
ceditj et notis istis a Q, rohurt et 
p. jiubescenic fiatis diTeria. Varial 
etiam raro foliis profundinft pinnati— 
£dis. — Jf^aldbaum durch das gan:~€ 
Gebiet; Q. rob. h. lanu:^. im Banjuit 
um Oraicicta und Csi^dowa und in 
Siavofiien: Rochel; bei Limburg 
am Kaiserstuhle : v. Br nun. Var. 
piimatJfiJa im Breisgau. — Aprii.. 

Mai. % mm i r^ ' "^ *" ^^^ niedern Ber- 

«*tM decidtus, fructibus looge pe- 

Aegilopi: fol. memhrunaeeig decide aui marcescent. angutaiis muerona- 

tis , cupula echinaio - s^uarrvsa : 
*^T- Q- Cffrri* Z. foliis cb- | be«centibus W«i an-nUati*. lobu ct- 
' 'Uuuto-pinaau£ai» sulrta* pu-J loa^o-i^iKeclatJ* dentatu, cni > • 

r 16 4 irs AMETsTACEAz* Quercus. 156. 10. Du not Hail.Ic. I. t. 5. f. 1. 
Vi«7th. t. 659. Lois, notiv. Dull, 
VXI. i. 57. ^, ^c^ilops ^11. Hon f,* 
— //; Ungarn t X'irmont und der JVa- 
varft in Gehirgsv^atdcm , im l^icenti- 
nischen nach ^T arzari {ick kabe sie 
niLr au.<; den transpadunis^hcn Gegen- 
den erftalten). '— April. Mai, % 

10S8. Q.auEtrJaca 7^". foliis 
oLloDgia leTiEsime simiatis snbtus pii- 
tesceutibus Lnsi auguslatU, lohis i*fe- 
▼issimi* ovatis arutis uilRgerrimifi, cii- t. 4, f. 4. a, h. Arbor procera. ,,A 
jiraeceJt^iite , mia cujn Iructu conve- 
nit , dilTert follis laevissime sinuati«, 
lobis OTatis inteserrimia tofoque Iia- 
titti." Pollin, — ^ni sudiicken Li^ 
Ufodc, im 1f^ald£ von Lippiz^a and ^ 
tii liassoiaitza : Heynhold; in 
Taimcji- und Suthcnwuidern mntes- 
— V^^'^ <^^ifsa n^vui VollinU 

log's. QAe gil ops jr. fol. era- 
io-oblongis lerissiiue aiEuatis, suL- tiTS caoo-pnT>e5CftKtiI)nS, loMs brp- 
vipsimu imtrronalis , cupvila Iiemi- 
spIiaericTj &<2uaniis lanceolritis pateu- 
tibiis. Oiiv. it. t. 12. ilfiN. 4i.n 
t. 21S, Fnicf. Ui.ixiini , mix umbiiicf*- 
ta, cnpuia squ^rro?a hiteru? alUo- 
laBtisiuosa. — ^uf hohen Bergen an. 
dir Viceniiriischi^n und Veroncsischcn 
Grange fUick Segui^ri; im Ver0nc~ 
sischcn avf den Hilgeln der vnlh di 
Caprina hei la Casa vecchia del Be- 
cclli , nach P olliri iy w€?in er sie 
nichiv^rkaixiii haff da sienurlm Orient 
dcht iMirhommcn soil, — Mai, S 

Obs. ,,Htingaria non ■tatitum. Qaai*- 
cmim al»errfttic«es copiam sed et apf- 
cieg plures nontT\iitt rite cognitaiS alii; 
sic et JBannlHS proprias, et SJayonia 
rarissimas produciiQuercunm spcciesi 
ijnae iit studio pioprio aestimentar, 
in votis TeJiementer liaJ)et«r.*' Ko~ 
chel, Haec nobis epraecorJiisi ^*^^ 
quas e finitijDis terris lial>*'Hiu«: y» 
congiemeraia P. pyrenezica Jf^* (Taw 
zin P. nigra There, steionifira 
Lap.) Toza Uosc, Thomasii Ten* 
hrutia Ten. nou dia iaira finffi <l€lir- 
derabuntur. FAMILIA LXIY. URTICACEAE. MESSEI.GEWAECHSE G rad. nat. 
Mo rp lion. StigTna concentrator iflovario Kbero, perianthio JistmdS. 

ificatiojje et 
scabraf 
car a 0*0 
"▼ariam panicul 

Gynate 

yutatil 

<pil\que-rariu5 »«'' 

stens. ^ndroc. stamina ae- 

e -terwa vel sena (vfKoca'7* 

nnibiiftJami,. '•."■;•""'"*' '"»^/ia, pariitiotnUus apnosifa, libera, fiJaioeota 

?ecti, radirnirT ''''^^^^ '^^t leime, embryo spiralis, curralus , |>aucti 
Ficui. TJRTICACEAE* 279 1090, F. Carica t. foliis ror- 
tlMii tri-miinquelobisve repando— 
dentntiS} loois obtiieis snpra olabn's 
wblB« pubesePiitibus, receptacuirspy— 
nfonnibus glabris. Blackic. t. 125, 
lunt. ill. t. 861. Oarin. 2. t. 9!. f. 
7. Hayne Arzng- IX. 13. Digtingni- ffii'/i* C itrtM^. in Tnsi3 ctilta, b. 
CCXXXVI Dioscoridis C. liauh, et c. JF, com- 
mums C, Vauh. — Iin sudUc7i(n 
Gchict an Mauetn und Fdstn h'iuf.g 
vcrivfldcrt, sprofsf schon hei JVlerftnc 
und Boizen aus allcnMauem; Zucc> 
die Formcn a.- u, c, init siifsercn 
Jtyuchteriy hdufig cuJtivirt. ^ Jol* 
Aw*. ^ CXXXVI. ilorus. T* M aulheerh aum, Monoira. Recqyt. Sh- 

jorae. Periaiitliiiim (juad|-iparti|um. Fern, ovarium bioiulatmn, gtif^mati- 

l*«s binij. ][[(is stAmma qiiatuor. AI/jf perianllu'o caniofo dmpacea, dru- 

co-mpactae. Embryoms cotyletloues parallelae^ radicuU adsceudens. ^ mi. M. alba Z. fonis oLh- 
■Pte co^!atis suMobatis iiidi^isis iii- 
jeqiiaUter serratislaevlusculis. Schk. 
t.29c. G •-- - •=" ^ ^ liter das mffllere hinauf ange^ 
W. - April. Mai. =5 Jk< 1092, M. nigra Z. foliis ccr- 
datis ovatisloLatisveinaefTU'iliter den- 
talls scaLris. Blackw, t. 126. Xe^-n. 
t. 244. Vult. Axh. II, t. 1. Frartuft 

ni»er. — ^us Fcrsicn oder China 
stammend, im sudHchen Gchiet haw 
fi« v^erwiJdcrtt kU uher^ das mUtUre 
hinauf angclaut. — Mai, -^ 

*■' ^'Jpatmae: ovarium perianiT^io utricuJaium, siigmaict bina, mithcmz biio- 

CiUarcSj semen excdhu.minQSu.mj embryo sjnralis: 

^^^^iXXYH. H a m o 1 H s, jt. Hopftn. DioJca. JVm. floras in 
»»««o demum strobilareo ; squamae maxrinae plnnflorae, florp* sinpiU 
hracieati, periautb. urreolato -truncatum. Mas ilores axillari-r)ai"culat?, 
penaiith. quinquepartittim , siam. nuinnne. Nujc apice e penantiiio emar- 
«<ioemersa, emljryo cetyledonibBS loniiissiniis transTCrsis sniraBbti*, — 

!«J**^^'f'^«P"^"»^''^«^^«^°- Bon 427. 5cAi-. t 326 //«7«' 
W. aKguioso scal.ro , foUis opposi- VIlI. 36. - Ir, JT^aldgebusch , ait 
''•peholatis cordulis tri-nuluquelo- FlU^sen , SUmpfc?i Jurch das gtmxe 
»W semtisscabria. Fl.D. 12i9. Eugl, j GtCKf. — JiU. Aug. 2f 

1 

r 

^^^^^«^^h:i^-.ovariuminpcriani7iiosjyaf^ac€olilerumyantleraequad^^^^^ 
*^^t cxfti^uminosurn, cotylcd, trtmsuersae rectae, radicula adsccnttens ^ 

^^^-"^ym. Caanabi;. T. Hc^nf. Diofra. r.m. «; «?^"":' 
Ji^Seffimalo-spicati, periautli, ppatliRcnnm interiio latere loBsitudmaliter 
J"««i OTurinn, supra sodium constrict udi , slyli bini maerjiTiaies fiU^ iii^iBaato 

,. -x«^ fl. a'xillari-racemoei, peudwU, pepianUi. 5umq»*Tartit«m, 

«t«ffl. (jmnqiie. iVitp bicarinata , testa criuiaeea. 

Stammt aus l\rS2'en, Uf[nd,ssin bn 
^anzen Oc&icie durch Anbau veru-U 
deri. — Jani — Attg. 

«eae: ttvarium xn perianihio rcgulari llberum, ^J^^' ^''"flJTfjl'f 
•*t»^n ttnut, coiyled. tejtnes coiUortuiAuaiae , rudicula adsccnd.M- 

ccxxxix ^' -'""^' i-ii.^' ^.- satira Z. foliis eppo- 

i<"^?> ■^«'n- ni.t.Sl4. Schi: 
*'«5. ^a^^j Arzns. Yllt. 35. — 

^- C«Jtiaea ifids. 6. Celt! 5. r. Zur^f?. I'^'TS'-'™*v, ^Ak^^IuL"^^^^^ ftUonii — anstralis Z. foliis 

^^^^»-Isnceoiati5 acnminatis argute 
•""«»« Junra scabria, subtiis pubet- 

. *»olUbn8 ba&i inaeqaalibus. 
• tan. n^! :_ - . ._ ■-.* ,1 Arb in?. 2. t. 18. £ a m. ill. * 
^^s ffiliij alunuj 40^501 im Uomotnale urn ^^""^^'^/^L'n'arrh pedalis 

im Isomoth Uii 16 180 t'RTrCACEAE. ^ CCXL 
JTimete; ovarium in perianiJiio reguloH merum, sf'gm, Una, scm. album, 

nullum, embryo rectus cotyled, jjUmo-ctnvcJvis: 

UlmuB. T. Ulme, JlUsier. Herinanhrotlita. Pirianih. 

' "??P«"°I«t2"'*«r"'l''^^'^"^ *^"« *I"^^'''fi'^"«i> «^=^»^- stigm. l>mn. Stam.i 
c^ati Yaterales "l.**^*^* perpendiculariter circumalata, — flores fasci- 

i»,nU^; \' *=^^Pf «!'.^5 Z. folnsf 1102. XJ, suLetosa E^rA- fn- 

flS.. 7> "''•f-i'''*' »apq"nlilnis ; li'is d.inlicato - serratis, LasI sut^*- 

IJict.«c.nat. calt. 29. Havne Aizn^. - ' 

Si T"*' '^ "" '^*^"* 

oblongis dunlicalo-serratiaglabris ba-^ 
fioritus su5>,e«iliba,, samara oLot.-! 
C/. micia £/irA.? Samme parvae. - 

f .?« ^.rf B7,«"„%^*^,ri«- - ^-f Hi- 
Kit. - Frai"4™^^>' '" '-"^'••' arbor meJiorris. — In IValdernt in 
dcr Ehcne sou-ohl aU in den £i:r^^n, 
Marz. April. % 

1103. XJ. n:ajor Sm. folils of)- f t 

c 


longis tluplicato - serratis stipra sca- 
berriinis l>asi corJ.itis inaetiualil^ifSi 
saruaris subrotunJis glabris. Ensl- 
Bot. 2042. Z/, hoUandUa MilL U» 
cxceUa Brkh, Arbor speciosa, cort. 
laeyia, geBimae €t ramali setoai, fo- 
lia breTe-pRtioIata, crassiuscula, «ut- 
*us pubesceatia , llor. breviter ptiiliui- 
uTati in fasciculis enmerosi "* ^^^ 
globum gistant. — //t Hergtcdldemt 
ftn Jiief^endem Jf^asscr in Kra^'^h 
Ohtrsieycrmark , Oesireich , Bohmah 
an'Unvarls, vorzHglich in HoUand 
kaufig als l4ll€£hau7n, — Marz, % 

-^104. U. ciUata Bf^rK. f'^lii* 
tlupiicato-serratis, basi inaei;jiLaIibu*f 
HoribuE oclandris, peduurnUs e^ou- 
gatisj fructibas margiQe ciliatJS. 


"....-, p«fe„rib«r Art J",^ "'«'^«'i». 
cnmjiestrem SchJc, U 37. »• 

ria ciliatis, ^ ■S* UKTICACEAE. 181 1 Urticeacj ovrtrium in iHrlanihio llherum ^ siigma ceniraU: CCXIk TJrtica. T. Nessel. Monoica rel dioicii. Fem. periftnlh. 
trp*rtHmn inaequalc, sff-ma ses^fte moIti-raJiatnm. il/c* periniilh. q»i»- 
tinpartilmn, ie-«lare , stsiri. *j«siuor. J>';,i- monoapennn. — Tlor. axQI. 
glomerah, spicatj, cymo»i, paniculati. 

a. pHuIaires: fi. fern, ghhoso-glomeraii: 


i(05. r. pilulifera Z, — .. 
op^cMtia OTMxe serrulig, sleaienili 
frutiifens glofcosls. ScAX, t, ass. 
rjrt. fi. et fruct. £«£!. Bot. 14S. 
'*, masc. elonieraio-spitfUi, ^ l#f» 
■«i2v«» An Jo- Barapa In Fruio in 

•«, im 77.itt/,v7x Tr^i^irtJ AjV^ und da 
^iU,rU (Fl. Germ. ««. no. 22.) I JCG. U. D d a r t i i Z. folii* 
oppositis oratis subintPp^rrimis, ^lo- 
merulis fructiferis glol>osi.<. IXabifiu 
TiraecedeTitia. *- In de VhHosojihen-- 

laun in hrt IfaagSi/te hosch. Of> etnen 
lanrrn hiiuienweg tuachen ueilanden 
in den cmirek van Defft : J. Vh n 
Spyk Vermeulen* — Juni. Ju- ^' shmerata - rpicatae rel eymogae : fol. venosis : 


nhs ^oUo Wey.or*hufl. Engl. Bet. 1236. 

^We. U. dioic»-Z. foUis oppo- I 
CCXLU. Pari sifis ccHafJ* art^atis, ganiculi^ ^e~ 
minis foUo loQgioribns, noribiis dioi- 
cis polygBoiiiTe. i:KD,'T40. lilackx(\ 
t, li, Bi - quadripedalis et wltra. 
Folia latiora Tai, ut in planfasueci/ k: 
aniufiUora. — ^niy^egetiy aufScIiuU, 
iihr g^ofs in sc^aiHgen J^aubtnaldgm, 
— Juni— Herbst. 2|. e t ■ r » a. gama. p^.^, perianll.. bipartiluin. lU 
^ r^e biloculares. j\ ux in ft-riantlio a *^- ^icJwto ijii^. T. IVandltrauf, Gla^lcrtiuf, Poly- 

IlcrmttjtJirs periantt. *juaaripartini7r» 

penifiJJaio- Stain. 4. ^lAfiionj an- ^JIOS. P. diffusa j»r, Ji- 
"rboaii2^^.f^^' iaj*riiib«a lirm- 

"Pt«-Qdms. r.judaica ScU.'x. i^B. eWs, invotu- 


iUasfrat«r ; a 
e?t ^ J y--«.v^ oaiTiiuo diTcrsa 

' -^m gan:,c7i SUdm ha.^fg, — . cacle 1 aul>*ijnplexroIii«cT)longc-ova1is utrin- 
fraliLttsJrtn* ftCMfli^BalW-. gtcmjcruiis r^^pptitc- 

(lirTiotomis , bracteis floruin dicUot*>^ 
inia« Soiitariis, fiequentmm gemi«K«, 
apic.iiiow telTiis. r.Ti?l. Bot. 679. 11, 
O. 521. Sclik, I. 3'5'*. Sturm it 9- 

\Ha'yn^ Arzng. V . p. -;; vf«i»/««r;, 
rfScfiuit, durch das GcbuU — Jwi, 

4 "iO. f. ofHcia all 5 Z. erecta Aug. 065. r. ertiicum \n liforaU ad- 
e**e luuustiue rtmor est, *i.j^^«« 
tAotiun accepi, irtcj^utraflt la ui^oc. JAMILTA LXV. NYCTAGINEAE. isyctacineen. Grad. -oiTUur. — Planta« exoticae. — / 182 PIPERACEAEf POr.MATIO IT. 

FOLIOSAE^ 

t.UIILIA LXYI. 
PIPER ACE AE, PrEFrEPiGHWAECHSE, 

^ 

CDimaia. — Geuera exolica. — FAMXLIA IXYII. L 

ARIST0L0CH1EAE» osterluzeicewaechse. 

U r a d. n a t, Stamma literaaiur intra jenautliiDm 

Morphon. ^muo i,ng«jaio ant rolato-p;»rt,to. rrUcf. capsula aiit bacca mfera sw 

JocuUn^, senuua JoculunnuusmMim e^p\eniia , an"itlo ceulraii <li»sq>i 

roentorum adhaereiiUa, in Asaro paucaj albuiuMi cartilagiaeumj embryo 

parrulus basiUns. - Mynsttccii fibres dioici» oyariuiii liberum dntp* 

■. CenuiMe: JUameniU circa &iyUni iniuhuTn conncrtis, ^manihio i^rt- 

gulari ; 

per paria approaomata. C«^s. IochU poljsermi, sem. trianguUri-aepUna. 
Mr^l^H^*"*'^''**'^*^*^^""'* ^- Mollis ^llione, Vnsarn nac'hSailtf, 

Hornsck.RudolphU — ■*?"'• 

1113. A, palliila 7^. Kit* J^ 
Vus corJato-tr;aD-ul.irIbii5 marewa- filirofi Ciu.. Inst LXXII. Viores fn.^ K"S i^i'F" -" rir :x.'^. "^: 'en- 
s' ^5t/-H%'l"F a^/..tte-v,#^.iJ.'i£s 

dicii tuber cvli.,,^t^^ A-*-- 30. Ba- ce eiG?vr"\naU. — CroaiifW » , rA— Ariitolocbla. ARISTOLOCHIEAK, 183 


irr VnlU (Cjlosia* v. Char pen- 
tier, ~- M.ii. Jani. ^ 

U14. A. rotanda Z, foliis cor- 
6lis OTaii5oLtusrssiibses«iLbus, cau- 
» frectiu.sculo fuLiamoso , peduncn- 
W solitaiiis, lloribns ere, lis, labio ^-~cO reliiso. Blacl'Vf. t. 2ab. 
«u/rtf ArzDg. IX. 22. Tuber glo- 
feoium, caulia Jebilia ang«losu5 ne- 
Mlis et ultra, {[ores ocbrolenci labi'o — Mai. 4 

1115. A. riemalitis Z. foUi* 

$nl>rot«n<la — cordatis obtusinsmlis 

einargmatisTe longe petiolaiis, cAuift 
erecio , peiliinculii imifloris aiigrega— 
li» , floribup rer tis , labio ob(onii;o, 
Ensl. Bot. 3SS. n. D. 1235. 5c;^^■. 
t.276. Sturm II. 6, Haync Arzng, 
IX. 2*. Hook. FI. LoTid. 149. Pe- 
dalifi- bipednlis et ullra, fl. ochro— 
leuci. — In Ifeinber^cii im miiilcrK 
und sudlichtn Gcbiet y I'm ndrdlichcK 
kier und da venaildert. Mai, Juu. 4 

b. Asarineac ; Jtltpnei'tts liherisj jtertanihfo regularit 

tCXLlY- A s a r u m. T. H as ehrurz. Ferianthium erectHOi cnnipa- 
imia[o-tn'£diim, Siam. 12. filaniertie ultra anlheras productis. Caps^ 
iocaU oligospermi, seiiim* (iu loculo 3 — 4) obovoiilea aiiiice excavata, 
iMfjue crista ioDgiludinali siilco diTisa 5por5)osa jiistrticta. — 

lata, lola plania redolet camplioram- 
Flos plenimque occtillatu?, — i^ 
schatiigcn Lauhvialdem vorzuglich un~ 
Icr Jiasel^ebusch ill Bergge^cnd^n, •- 
Mar2— afai. 4 
i- •*^^^'.J^* enropaeum Z. fgliis 

'0^' II. D. 633. Schl: I 127. 
««'■*«. 1. t. U. f. 7. 5/«rm 1.2. 

SoAMHide fusciu, folia loj.gepetio- FAMILTA LXVIII- Giaa. I^AUPvINEAE. LORBEERGEWAECHSE* 

n a t. Calyx absolTihir corollinus cum rtliijius parlitus Sorlt Worplion. 

•parsa lobata vel inUt^rA ',' reuosa . . 

«'lfares, pnncis teruriuales, elotuerali, fascicnlati, cytiujsi-, patiiculati i T^egefntio: tJx lierbae, frutices, inpHmis arborra. Folm 

ant nervosa, pioriinis coriacea. Florts I, iDcnoifi, liermipbrodili. Oynaec. ovanrm liberum, sinjplex, «t)gm 

thio "ntncnin. ^ndroc, stam. sena aiU serie duplici duodena, imo permiithio 
jBserta, anllierae biJoculares aut nuadnloculnres , foraminnm operculis dc- 
Jiiscentej, perinntbium persisleiis , rotate - eflxpartitum aut serie drtpliC" 
«ni>ar!it«nij interna serie corcUina, Fruct. drupa nuce monospernia, alba- 
*aen nnJbini, embryo rectus, raJicula aupera. 

^«?^^* Laura*, r. ZoJ-J^fr. DicUnia. Pm'rtH#7(- qnadn-soxpartitHM, 
t^l- ^-9— A2 duplici serie disposita, interiora altema steriJia, alterna 
ertiha et tasi biglaadulosa, aiitlierae ioramiiubus binis operculo de- 
•ucenies. wrl i- ' ^' »otili« X. foHis lan- 
ZJi «Of*-iceis snbunduiatis venosis 
fi^T"**-^"* , fioribn$ «ul»qua.Iri- 
t m^*"!!;*.*- ^ «'•*'»- t. 92. 'Schk. 
t'J! -^^ *•=' »«*• cah. 4. Vanat 

«'iu masis Tel mmun undulatis , an- 

r»ttionbtt« UUorituaqtte. - ImsHd^ t lichen Gehiete, hci Dignavo und Ga^ 
h&urio Ttoch iiU Buschholz, ebenso ttrn 
Fiume nur kUmmcrlich ; auf den In^ 
scin, in den If^cingdrten in Sudtjrolf 
Oberitalien, haufg im Kerontsischen, 
Briarenschen u, Vicentini achat, *o^'^J 

in Picmont, — Febr, Mura. ApnI. ^ CIm. 184 

OU, SynOdAmyd^^t AlUe ft T,^rt* ApefalB*. ^.^ju* ftTtforci pmjd- 
rantes el irtroaucentes, ex an.^i lorpi.os^^o* legibua suo loco aequeahir. la 
^vstemate contra, ^«od >'« nrtumicriplorios rl.aracteres jiirat, propter ccn- 
.e.iuenham ozuflino ad prae^t-ntem cJw.em forent redacei^elae, Occuxml 
a.Uem tale* inprimi* inter Umbdliferas, likamnra^, T.rebinthinauns , Pa^ 
pihonaccaa, V^riuJacac^af , .fUoidcas , Hosac.as, J/uioragcas , Rufactas, J i *fc- I 


1 

i 


I SYNPETALAE. 
i SYNPETALAE, 
'nm assequitur IJber, Ao-rc Jismnctionem in j'c.«.- i--"- i ,,^ ^nercentes, 
^/"tpdalae Uins clasfis plautae rectiffs dicuutur, peiala plura ^^^^^ ;,.,_; raascnliua* BomUm soluta. (De femineae spliaerae intecsione cctncenfrica , "» r-^^^^f, 
^^ccnlfica jnm in primo conTentn nat. scriitat. Germ, anno lo-^ *- F 
tfnserui, tunc in nuinto : ci. Isis toI. XX- 4.) ,• , ,^ 

»I0f??O^-OKlA. Corolla .yopetala oritur. sab (^""V^^^^^^^SVeS^ 

taadem tistit absque tibo xotataA, fitelLitam, pieudopolypetalama^*- V 185 . 

magis flores latsraKier ng'^reganfar et horizontaliter porri^nnfnr, eo magii 

iiiaequales sunt, <juo liberior inflorescentia , et quo magis fiores sInguU in 
(lialamo suo erigunlur, eo magis regularilati couiormnuturf ita Comjiosita- 
riini discoidei erecti fiosc«li saepe jam, regolares, nt>i railiali et receptaculo 
oblique Iiorizoutales, irregularitate summa laborant. Progressus autein ex 
,, irr^cularitate ad rpgularitatein gyiiaecei pa.riter atque aiidrocei cuique fami- 
liae soleanLS', et regnlarium numerua cum progressu formarum per families 
ordinesque adauctus, ^ . - 

GBABATIO CLASSIS* 

Ordo I. nSSIPLOr^AE. Tuljum fisfunt corollae rarie fissum. Ex irre- 
gularitrjle Stylidicae ad Staihcas DcnieUannasfine ccndurmifur, Dinsaceae 
ad Valerianeas CapHfoliaceasqTie senuinas, qnibus plxirimae rcgiifares ut 
Huhiaccae fere onmes. — Irregularitiui et inaequaliuin legio inter Coniposi- 
taa t Echinopcis landein pliicatur, iloribus in sphaern singulis ad perpen- 
dicularem situm perventis. Cucurbitaceae ^ CampaJiulaceae patica irregala- 
ritatis vesjigia servant. Stauiinum dispositio plurmiis reguiaris ncrmalisfice 
peninndra, infimo gradii , Stj-lidicls t cum ijynaeceo confiisa , regulariter 
telrandra — liexaudra Huhiaccis , Camjianuhiccis paucia irregularis, didy- 
nama Dipsaccis qiiibusdam, Iiebetatioue mojiaudra — triandra Vakrianeis, 
Grnaeceiini PJumbngineis coale.acit, wuica taiitum parte exculta, CaprifoUa- 
ceis t Rubiaceis utplurimum irregulare dichogenum, centric© tandeiii abso- 
lutum; pariter Compositis uiiilatprale obliquum, Cucurbitacds , Camiyanu- 
iaccis temario numer<VreguIaritati addncfum. Calyx oTario adiTatus, syn- 
senalusque, limbo deutato — partito ; fructus nux, ulriculus, dtupa, cap- 
sula intera, paucis pepouacca, baccaus, 

Ordo XX. LOBIFLORAE. Tubo limbus accedit definltus, lobatuJ cnmfaiice. 
Za6ifl/ae irre-uUrea jam J^erbcnels quibusdam ad ordiiiem paitium convo- 
cintur , E^chicae irregnlares regularibua ^sncriJoUncds praesuflt, Convol- 
vutac^is plunniis flores concinni. — rolygalaceae irres"lares jfcrsonatis ^n 
aatura pra&iixae, regulaniur per 7l/xo?joW/irt5, Kerbcfieis parallebis neaU- 
quam taiaen coulines, Versonatae per Gesnercas Bi^noniaccasqne 8uas, m- 
primis Co&«ca^ pentaudram , LimoseUam, Kerhascum, et Solanacds con- 
tiguis irregujaritas exigua Jnperstes, praeparant eiiim ordfui sequenti co- 
vollam rolatam. Stamina tlidynama Labiaiis Vcrbeneac compensaotj mo- 
dorfbli't^^^^" °"";-*-- ^^V^ "tplurimum ordini liber/et S- partita*, pau- 

rUires drupaceo-sucrulenti, baccautes. 

prL"L*?r'f^^^^^^-^^- ^»"««« *»^*«°^ repetentes, li^ibum yarlo mpdo 

plunbus £ysi cenu iiher7cLll^^'^^^^ ^^^"^ e^""* aberrat . reliqnis v}^- 

^^<^^^n:':4::^^^I:l^^^^-^y^^- S.--\io .eputo formatxo .a-me •&t";.:„t!^:,^"i'IJt Sj 187 S Y N P E T A L A E. 

GJNZBL UMIGE. 

X 

OBDO I. 

FISSIFLORAE 

SPAL TBLTIMIGE, s \ Formatio J. 

AGGREGATAE, 

HAEUPELBLUETHLER. 

Fam. LXIX. 
Plumlagineae. I^lumha^ineen, 

Fam. LXX. 
Caprifoliaceae. GeiBhJaifgewachse, 

Fam. L^XXJ, 

Rubiaceae. Rubiaceeru Formaiio II- 

CAMPANACEAE. 

GLOCKENBLUETHLEK. 

> 

Fam. LXXII. 
Compositae. SchcihcnhluiJnge, 

^ Fam. LXXllI. 

Cucurbitaceae. Kurhis§ewuchse, 

FaTti. LXxTV. 
Campanulaceae. Camyanulaccsn* OEDO II, LOBIFLORAE. Formatio I. 

T U B I F E R A<E» 

EOEHBENRLrETHLEE. 

_ . Fam. LXXV- 

l^abiatae. LijijicnhWhler. 
. Fam. LXXVI. 

AJperifoUaceae. Hauhhl&ttrige. 

Fum. LXX VII. 
^ouTolvulaceae, JVindcngaviichse. LAPFIGBZ UMIGE. 

w. Formatio II- 

LIMBATAE. 

SAUMBLUETHLEF.. 

Fam. LXXVIII. 
Polygalaceae. Foiygalaccen, 

. ' Fam.. LXXIX, 

Personatae, Larvenhl'dihlcr, 

Fam' LXXJC. 
Solaaaceae. IVachtsehatimgtWa<nst, ORDO III. R T I F L R A E. Formatio I. 

crateriflorae. 

BECHERBLtlETHLER. 

p Fam* LXXXI. 

*^«ntagmeae. Flantagijuen, 
, . Fam, LXXXII. 

A-Jiuaactiaceae. Lysimackiaceen, 
- . Fam. LXXXm. 

*^caceae, Heidesewuiihse. RADBZUMIGE, 

Formatio H* 

stelliflorae, 

^ SXERKBLUETHLEE. 

ram. LXXXIV. 
Asclepiadeae. Asclepiadeen^ 
Fam. 

Conlortae. ^'^•■\*{fl^-fe.T 

Fam. LXXAVJ. 

Sarotaceae. SaiJOfaceen. 18S DISTRIBUTIO GENERUM. ORDO I. 

AGGBXCATAE. CAMPAKACEAE- 

Pitanbagmeae i*° ^^^« *^"'- e^n. H. ComposlUe /'° °'^^ *«"^- e^' ^*'^' 

V liu Fl, Germ, gen, 3. liii PI. Germ. gen. 110. 

CaprifoUaceae /- ''^^- *^- g^"- 70. f- ;r^>« t^rr- S«- ^^■ 

/ liii rJ. Gerni. gen, 18. Cacnrbitaceae ^m fl. Germ. gen. '^^ 

Kubiaceae i'" °f 'L*'"'- S'°- ="' Campauulaceae /'" "''''t'"''- ^™- "" 

im Ih Germ, geu, 7, * 1 iu H. Genu. gen. 8. 
OBPO II. 
TUBIFEEAE. I.IMBATAE. 

I^aUatae i- ;;^^1*^-- S^°' »W- p,, j,,eae i''^ '^^'^^ *^^' S'"* 'f 

Im fl. Germ, gen. 44. \ia fU Gerni» gen. *- 

Asperifoliaceae Ijn^^^'^^l^rr.gen. Si. p^rsgnatae /'"* ^""^^ *^"'' ^^"* ^^^' 

li'nFI. Genu.geD. I9» lia Fl. Germ. ^en. 27, 

I 

CouTolTuIaceae /^ ^^^^ '^^"r. £^n. 36. j^n orlie terr. gen. «. 

liflFhGem, gfta. 2 Sola&aceae ^lu H. Germ. gen. *>- 

(et S^ 4.) OBBO m. CBATEEIILOBAE. STELLITLOPiAE Klantagineae iin orbe terr. gen. 27. iia orb. terr. g?n. S3, 

liii PI. Germ. gea. 2. Asclepiadeae < m FK Germ, e^"* *• (et ^ I.) Lj-siniachiaceafl P^orlje terr. gen. 25, „ . . fin orbe ierr. gen. ^^' 

t-^.Gev.^.se..l7. ^^"^""^^^ {in fl. Gem. gen, ^2- 

-4- 

Ericaceae J*'" ^'^^^ ^«rr- g^. 42, ^ ^ fin orbe terr. gf^n- ^6. t ! 1 f 


SYNPETALAE. 

GANZBLUMIGE. 

ORDO I. 

FISSIFLORAE. 

SFAL TBL UMI G E. rOF.MATiO r. AGGREGATAE, 

jr.4E UFEZnZ UE THLER 
FAMILIA LXIX, 

PLUMBAGTNEAE, plumbagitseen. Grad. Il a t. Oyariuia ftbaolvitur. tVT I 

-,9'.P"®n- Vcsretatiot HerUe utplurimnm perGnnea et Crulicub*, 

iphahonft sparsai caulU multis ad rlifzoma retladtt*, aliis lierbacens aut 
jJEnosng, ramofias; foJia itiis condeusata ratUcalia, his sparsa , singulis m- 
™ otnaino hjpogyna , corolla iufunJiljuIifonnis quiiiquepartita aut hyp o- — vHiMinu nypoeyna, 

*^ue liebetatu* riualemarius, in liberas rjuinarias, 

* •• Slaticeaet calyx pUcaius, xcariotus: 

T» ^^' A r m e T J a. 7/^, Gr«5nr/Jtr. Capituluai iaTolacratiiin, 
«S^na rPTersa, receptaculnm paieaceuin. Cuh quiiiftuea«iitatu«. Cor. ci«"l- 
Pq>arl,ta. Caps, inonospenia basi dehiscenfi, calyce utrlculata. — A^a- 
»'« Toiirn. Linn. — 

Karnihfjt, Tyrol, dtr Schoeit. - 

^"*'lU9. A. man-titti. W^. foU'- 

Hnearil»«s ofct«M» ciUari*, scapo p«- a?5rit "Ipi'ia JIpp- Miia 11- 

Si .!f°^*':^'*^^^»«> i"voiucri bra4>I 
ftdn,. ^V'^ exlimis cuspidati*. 
^Vpe ri.bot.2eil.l8a3. ic. $furm 

• '^'■'f ^liimwieun in SaUhurg^ besceute, inyolucri bracteis oUiix.^^V CUfp 

* * 16 \ 190 pr.rMujtGi:^EAE* Arm eria, liilium aetjuanh'Lus , corollae partiti'o- 
inb«6 cmar^inatis. Siat. pubescens 
Drev, Hayne IV. t. 3. 5^ Arme- 
ria Ensi-i*ut.2'2ti. H ooJc. Lona. 122, 
— Vnr. ^. jmbescens Lk. scapo al- 
liore, foliis gULris. — Sc;\^. tix ul- 
tra faJiiiaris. — ^m nordL und sudl. 
Seestrandf: am liauf^stat in BdTien, 
HolsUin. — /u3i — Sept. 4 * 

lierioL iolns hnearibus, primortJia- 
lious lationbus coriAct^h sinnaio-d^n- 
fatis, reliqHis integern'mis, involucri 
Lracteis exlimis ni5p,M,-,ffs . interiorf- 

li»smu<;ionatis,pea;€PIU8calrcistnbum 
an-ulis piIo.MimsemiloHois, cor. part. 

en. ic. &iat. canesccns Host. — In 
r-iguYicn lei Surzana: ISertolont, 
m Dalmaiien: Prtschl. — Jmi. 4 

XI21. A. TTiIgari-g zr. foIiis 
Imeanbus nu.nerriis ci'irato-pnberu^ 
I15, luvolncri folioi.s^ exfunis cusni- 
dati? mlim.s obtusaiis, peaicellis ca- — Srap. poJallg. — ^n ^rasigenAn- 
kohen J FeldraiTien , Tri/fen , an san- 
dj^en t'fern, die A, jiurpurea auf dim 
Jtiede hei J^/emnii/i^en in BaUrn : 
Zucc. — Mai — Sppt. 4 

-„ ^^P' A. plantaginea 7J^, fo- 
lus iineari-lanceoUtis 3 — 7nervu». 
extnuisque folioli's inTohicri acumuin- 
\\i t iatimis oLtusiseijuis murrouatis, 
pedicelJis cal. tulnrin seiinlougis. Stat. 
P^iinia^. ^U. St. armaria Pers, 
Habitus jiraecedenle gra^ilior, capi- 
tulnm minus, cor, rose.ie. — Jiitf ilm 
Alpen von Piemont , nach dtm Vallit 
liin, am Fufse des M. Sylvii zmiseJ^n 
Mreuil und 7''al~ Tornanche auf den 
tf^iesen ; iiviscAen Ingeiheim u. Mnini 
ituf dem Sandc und im jCie/erlialde: 
Ziz. — Jul. Aug. 2L • fc 

XX23. A. scor2onerif olia JJ^. 

foliis lanceolatfs acutis frinerviiS; ii- 
Tolucri Lract, ext. acuminatij, ijite- 
rioribus rotuudalis njucronntis exce- LrL Zr« ^^"7V^"'^ ^'''''''- -^^- quantibn^. ^ Stat. ^rm. major Jacj. 1^^ -?T"'''''n "'if- '• ^'- ^1. Jan. 

fiofjm. Si. iincarifolia Lois'! ^ 
^ar. ^. purpurea Koch, flore purp 

CCXLYir. Statice. r. :eiite. , qua^um coiifunclant, ro- 

ituliim anpio mafiis, fio- 

^n Filsen hei Pa- \>\\sX\(yfy capit 

res palluliorf^s. . 

via: soiio it Oroppo* zirisc/ten Pre^ 
gola zmd Karzi u. uuf dem Gropdto: 
Balh, — Jan. Jul. 4 wlyc^e ulncaUta ^'^//^""'"^.^''^V-rtitn, Caps. iiioiio5per^a, h.si JelusrenJ, [ro.. S.^ '^-J- «-;«- ^^^ 

fit. au.t. U^, IlX^ii.Z^Zl 

tor, «ag<.nni„,O0 ' '^°'" 

"IS. Si. caspia rj^, «.,rfi _, mi 5 Chioj^gia J BroJidolo u. a. O." Jrt«» 
— Mfii. Juni. 4 ^ T- 

1126. St. retioulnta r. loUis 
laDceolato-ppatimlatis oI>t(isis, scapia 
prorumljpnM'buS, reticulato-riiniosis- 
linn's, flofibuS iu siiprfini's ranmh* 
aistantil>us, bVacteis iniimis Iji-triiio- 
ris, calyce miinnueJenlattf. PliiCfc. 
t. 42, f: 4. 7?occ. si*^. t. 44. t. ;. 
Engl. Hot. 32S. mnU. /Jc^A. M^- c"'- 
II 

V 

su 

Melt dftfiir Su furlucacea) 

Juni. 4 r /^ 

mt. St. furfuracea ia^/- 
pubescens, foliis olicoi-aato-cuncatis, 
scapo cai>cella1o-ramo?o, J""*™*^ '""T 
premis aensiuscuTe multiBoris, f^^T 
lacimia lanceolatis acutis. Kcho. p^* 

crit. ir. 327. Si. canccUffta ^ ^\^ ^^ 

ined. Male St. roridam appeU»R» 
Dalmati, cf. pi. cnt. 11. p. 5'*. /« ^J; 
ic. 30i. 304, — In I<tricn , i» ^^ Statice* ri.UMEACI>:£At* 191 di Salvore kci Piraiw. B arilin g, ] r^n\ricoso g]a!>ro. Jlchl. pi. cn't. auf din hisdn vojt Z>almaiie/i : Drauf^ 
— 3Iai. Juni". ^. 

1128. St. pubesceiis De C. fo- 
liis cbcordalo - cuneatis calyciLusque 
obtusis scaljro-puliertilis:, fcfipo terf^ti 

subcorvnitoso — fastigialo. Limon. etc. 
^occ[ sic 25. i, 13. Jichb, jil. crit, 
n. 326, — Um Villafranca in der GegendvonJVizzaT v. Charpeniier, 
Capo diJVolinella Liguria occideJiiale : 
^loTt-tii. — Hai. Juiti. 4 

1129. St. eordata Z. foliis ohr- 
«flrtIaio-?patnlatis, caule panicuJato- 
fjiicato. Limon. cordaium Mill. Li- 
rnon, minim, cord. s. folio reiuso 
Sarr. ic, 805, — An Fdsen am 
Sirande von FirmoJif iCarsica , Sici- 
liai), ^ Mai. Juui. 4 

1130. St. oleaef olia Pourr. 
fohiB spatuiato-lanceolatig mMcioiiato- 
cnspidatis niargiuecartilagineiS, scapo 
rectQ pauicuUtOj ramls aiigulalUj ilo- 

nbus geniinatis lematisre laxe spicatis, 
Bquama minima Tnncron-ulala , Lractea 
rotundata, calycis dentibus obtusis. — 
In Ungarn nach Sadler. — Jnn. 2|. 

Itms linean-lrmceolatis acmis. 111. 375, n. grai^c, 296. Limon, med, 

^lob.foL Burr. ic. 793, 794. — Bsi 

Caorie am Seestrande : Sadler, •» 

Mai. Juni. — 

I13f. S t. 1.1 IT) on J nut X* Sm, 

foliis oboraio- spatxxlatis glabris ob- 

tusifi, suh apice recurvato-nmcrcnatis, 

grapo tereti subrastlgiato -paniculate, 

bractea majori excisa. Bchb. pi, crit, 

VIII. 997. SeiuipeJalis et ultra, rami 

gpmiteretee, cor. lilacina nt seqnen- 

tiiim. — ^m Seestrande, Siandorteb, 

Kergl. mit folg. zu. hestimmen, — 

Juli. Avig,. 4 

1134 b. St. r seiido^ Linionium 
Rchb. fcliis ovali-oblongis in petio- 
him atlenuatis , ear apice ciijspidali?, 
ramis semileretibus comtilanatisye ar- 
recto-fasli^^iatis, spicnlis densjfloris, 
ijracteis oblique truncatisacntis, Ilchb. 

p4. crit. A'lII. ic. 9j9. Sub St. Limonio 
X.s-uec. ri. dan. 315. Eu&l. Kot. 102. — 
Am nordi. Seestrande. — Jul. J\ii^. 4 
1134 c. St. gerotina Rchb. fo- 
liis OTali-IaBceolatis--spatulatis, f.r 

apice aciito mncronatis, scaj>o lereti, 

rami£ arredo- pateiilibns dubotonjJSj 
.ccapo infimis sterilibus, floribns lnxiu?cule 
t&reti, ramis arrerto-patnlis dic]io- seriaiis, bractea niaj'oriexcisa. TJcA A. 
tcmo-fasti-iatis. fioribus distantibns pi. crit. Till, ic 99S.— ^w' *«v7/. 5cc- 
elcngalis. St, acufifolla Rclih. pi. strcmde. inDalmatien. ^ SinX.OcX. ^. 

"It. Ill, ic. 374. Differt mullis notis 1133. St. scoparia Fall, gla- 

^ St. minuta nuara cf. ic 324. 325. bra, foliis oborato -spatuJatis , pani- 

■- Pdviera di Genova : Moretfi. — cHlae patentis epionlis glomerato-re- 

Mai. Juni. 2j. ilexis , brarteis plurimis bif?orifi, ca- 

1132. St. bellidifolla Oou. Ijce obfHse 5-dentat&, crenulnlc, pla- 
Icliisoblonpisspalulatisobtnsia, srapis bro, corollis calycem ferednplura Jon- 
wretHnis ramoso-djiFirgi& verrucosis, j ci*. Kcfib. pL crit. HI. ic. 3yi. 
flpribns geniinis secucdis spicato -ca- Penalis- bip^'dalis , folia pbna , bre- 
pi^fltus spicis longe-pedynculatis snb- rissime acuminata , flores duplo ma- 
cprrnibosi*, bracteisdentibusnue caiy- jores ac iUi St. Grneh'rn cf. pi- rrit. 
CiCisobtu5is. Bocc. Mu5. IC3. Fl. ur. ic 392. ■- Auf Sahboden , feuchien 
•^J. St.cordaia Suffr. foroj.nonZ;. Triften und JJ^icsen in Vngarn, — » 
f^^on.min. beilid. foL Zannieh. ist. JuK — Sept. 4 

*' -2. ^ In fi^j. Earene hci Venedigy 1136. St. tatanca Z. scapo xa- 

^7h Caorie. — Mai. Juni. 2|. moso divaricafo, ramis Iriquetris, £o- 

1133. St. glo bulariaefcHa ribus distantlbus j foliis lanceolato- 
*^^f/. foliis spatulatis acuminatis oboratis mucronatis^ Gmel. Sib, II, 
^^*^i)'^.?iiieo-mar°iaatis, scapo tereli t. 9i. — In Dal^naiicn (St, iucana) : 
gracih dirhctomo-spicato, floribus Better^ auf der InselBago : Host, 
*"t>aistamibu»j fctacteis late membra- inSiehenhilrgenaufSaltJiodmiBaum-* 
nacei* intima truncate, calycis tubo gar ten. — »rul. Ati^. 4 

b. DentellariHae ; calyce Jton pijcaia , herhacco r 
CCXITIH. Plumbago. T. Bltituurz. Cal. cblongns. Cor. in- 
jandibularia ant lirpccrateriformis. Siam. 5. bypogyna, fllanientis basi di- 
latatis, Styl. 5-fidus. CajiS. monosperma , calyce iitrirnlata. 

1137. Pi. enropaea Z. fojiis est an ^nhsit P. lajmt7i7jolia MB. cor. 

*wplexicanIib\iB. I.mceolatis marline minore , alba. — Am sUdl. Liiorahf 

■ _bris, caule fitriclo , vir^ato , ccr. h. Piume : S adt er; hiiujig b.hmagOf 

inlundibuUn. 5c;i t. t. 36. B. Mug.1249. I'ola, Iscla San JViccolo bei Farenzom 

^i-gr. 191. Cor. lilacina. Obserrandtini Utrien: BiasoL — Aug. S^^U 4 192 CAPHTTOI-IACZAE. TAMILIA rXX. 
CAPRIFOLIACEAE* OElSBLATTOEVrAECHSE* 

Ijraa. nat* Stl^ma absolTitnr regnlare. 

MoTpbon. 
giilarej caJyx orario adu.itus, Um^o ^ix ilis^lnclo, *l-S - dentate, pappoSQj 
mpmbrauaceo. ^ndroc. stamina plurimis quaterua- fiuina, paucis JKibeta- , embryo rectus spatiiJa1u«, radicala supera (J^acc/nicis nn^^J^ 
elonsftta). — Ata ^ m o rpli o s i s ex i.prljficeis, capiiatis, irresularibiis , acheoi- 
fens arl fruUco.«aj;, iiifloreficentu-i libera praetlitas, reenl a ri floras, drnt>'icea5, 

itaccatas aut cai^PiiU\eras. 

Ohs. Albumen T^uhriaJieis deesse male scributit et imitatores rescrJbuat, 
outKu lanien Fediae (Patrnnae) sihiricae ;am aescriplmu atque pictum apwd 
trartnerum existat , nee nou in reUfjuie. tenwe camospm adsit. Facci- 
menp embryone erecto ad faniiliam sequentem transeunt. 

^ a. B'lpsaceae: capiiulum involucratam , frucius monospermus t 
CCXLIX. Pterocephal-BS. if^aiU, Pctl er-S ca fc iose. I«- 
ijo/. herbac. siiMiisemle. ncccptaculum selofium, Ca/. xix ultra semen 
liectibus prodact«8. FajjptiS phimoMis. liiS. p. p lum osws Coult* 
ramoRis, f^^Uis lyratis liiieari-pinna- 
tjftdi^ryne, pf^ppo ddodecim-setofio- 
A'wutiu i^Zumosa Zi«rt. m,-»nt. Scah. 
piumosa fJ. graec. t. Hi. Sc fJ^iUi- pedaii's, ramosa, molliter pube?CPn5, 
cor. rosea, pnppns fuscescens. Hoc 

etiam Sc. pajjjjosa Hosty qy^^a' ^^^* 
5c, }}a2}posa diversisJi'ma sit, p^pp^ 
V?.- r r V *5*"''— »• '**• *'t* 'f^ mi- nJuriaristato. — fn Dalmatians fl 
cAu /.&, CiphaUrnUicTiii Jl,S. Vix W^^«: Prischlg. — Ju^^- J^^' *5 

ill^.V ^'^^^I^^M^^ setosom. Co/, vix wltra semeu productns, i'flfi^i'* 
•etosts^muftihd^.. - XnVWa Schrad. H. S. - 

im S. hybrid a ^n. foUU infenor»bu« petlolatis lyratis, folio- 
l*s rrenatu decarrentibus , sottericxi- 
Ijus 5es5il,bns obicneo-lanceolatis in- 

Tilloso multidentato brevissimo. {"io- 
re* iiiariDi. " ~ 

hergen, 
t 

ticn: u, ,, ciacn, — Jon, Jul, 

.««*^*?■ ^; ^»^^f S"Io2ia P. foHis 
spatulatis lanceolatisque sub^errati* 
inToiucroGOrolUsguljaeqnante. Tourl 
nefortip n,eh«s cogn..,, auam pos- 
terisi (jm vel praeredentem vel 5c 

Flanla Tera liabita praecedentem re- 
tort, ioha Uhn infe-ra, et ia oUa icn: V, rr.Iden, - Jon, Jul, ® elong^to-]a I. S. bidens Sibih. Sm^ 
ierioribus oborato - Tel ian- ccrte ni\»a : radicem bieuncnv, qu^lera 
et 5c. hybridae tribuit cl. ^^^^l 

moTi^; ^//. DalmaficnT Peiitr, -' 
Jun. Jul, (7 

1141 

folh". 

Muiatis serratis, _ 
"anceolati's subserrat'S Imea 

riba&aue inleiervimis , ^^^^'^'^^^ , JL 
niis Imeari-Unceolatis excedeuUbaS, 

dentem excnrrente. fl. graec. *• '"r; 
Hi^biuis ^trictus, graciUs ptaece"^"" 
tiuio, villositas dtirmScnla, basm t" 
sna reiiexa, supeme disti«cte ti"P^'*;j 
bracteae acurainafae, corollae ai^o"- 
U5 roseae, ia sicco lUaciaae; ir"-^^"* Scabiosa. CATRirOLIACEAE, 193 tlflilei Aubulnti, tre-rioribus fjuiLuS- 
dam dii.ti. -^ InDalmuticn (ohncTVa- 
mtfi): V. IVeldcii. — SoTnnier. ^ 

1113. S. Ioii»;foIIn 7r^ Kii. 
foliii cl)!oj^po - IrTiiceoInlis iniegerri- 
mUf cnnle bas-i j^laliro superue raaii."- 
qne arre* tis lu5pIt!o -pilosb , inToIti- 
cro coroUis ratlimitibu? breviore. 11^^. 
Kit. t. 5. Pedrtlis et ultra, stride 
pmiciVamed, roliiistior, i'ol, temiiter 
membranaceA , cor. roseae, cnpitula 
i'lis setiuentiiim majora. Rot. Hel- 
Teti formam Sc. arvmsis fii1.«o babent 
pro QDSira, qiiaTnobrun biijits P5se 
J<iript,Mf>in ceuseat. — In ^Inmthd- 
•^7*» yorulpcn in Oestrcich, t/n^antj 
SUhenhur^CTtf Tyrol ujid im sudlichen 
Gibiet iiberhaupt. — Jul. Aug. ^T 4 

IMJ. S. siWalicn Z, ''foliis 

"yalj-oblon^i-s crenato-serratjs, canle 
kilpido, corolli's rafTiautibus invclu- 
crum aequanlibiis. Jcq. aualr. 362. 
PAticispiinis cogiiita planta, cuius no- 
wine 6('qnrnli5 Tfir. iutfgrifolinm in 
h*r!>nriis Asservant, ila ut alii fcntom 
i^Borant'^fi, tipili'ji rimine specjfico fhi- 
j»it»utj »icutHelyfttij qui nostram nnu 
i-^jeot. Folia tenuiora ac sequentif, 
"nl. Tix ultra iriilonis, sfriitiis. — 
J» den IT't'ildcm dcr J^oralpcn in 
Vfttreich, Salzf>ure: Hinierhuber. 
— Jim. Jul. <7 2|. 

l'^*. S. aryensi.'* L, follis j^iiit- 
jWtifitiis incisi*, laciniis inlpgernmi's 
wnceoIatis-MuminatiSj caule Uispi- 
flo, rorcUis radiautibns excetlenlibus. 
ScAt. t. 22. Fl. D. 447. Huyne 

Ar^oS' y. 38. Blackw. t. 1S». Pp- 
«»li3-l)ipe(laii3, ynriat foliorum Ai- 
Tuione, iu umbrosis intepra sunt an- 
fnatiora aut latiora , quae Sc. silva- 
tica M hngifolia HelTelornm et al. 
niioniadaai ; Rutpartim, inpn'mis nie- 
'"*• piunatifiUis , laciniis inlegern'mis, 
lubfatcalis, acuminatis j haec iu locis 
»p«iiii, apnri« crescit. Folia sem^^er 
wa^Mora, dnriora praec«ileiitibu9 et 
J"riJ(t itriposi, rarJiU lucida : Se. 

•ofumica Schm. Cor. »ntiiraH" per- 
uana, aut alba: Sc. carpathtca Fisch, 
'^ ^uf ^tckern, an it^e^m^ initial- 
rfrm. ^Mai-Jut. ^Tf 

^-1M5. S.cnrrppxtrit Hess, fo- 
•>»• tirsutis, railiE-alibaa oLoyalis io- 
*H^" pinnatifitluTe, canlinis obova- 
*0-l*»ceoI*ti«, xDclsi' J auperioribua 

CCLI. Afttorocep&altts. 

Voiu€r. berbac* »al)l»i»eria1e. Rtcrpt 
novKs, Cttr, limbo qBinqneHUOf m. ? Tancpclatis acutis ttenlfttii, eor. a«^ 

unlilus. Pappu.e octoraJiatus, ■— (/n 
"olhynien: u4rtdrz^) — 

1H6. S, puLpscpns Kit. caul« 
foliij^que lyrato-pinnatifiilijs, oboTato— 
obloujiis Janceolalisquo ]nibc5ceutil)us 
sevralis iulegrJsrjue , coroilie railian- 
tibus excedentibus, Sc. mollis SchL 
Habitus S. arvc/tsis , a qua inpriuiis 
intlumentomolliori diiTeirt, — V/i^arn^ 
Dulmaiien : v. TT^e I den, Schirciz : 
Schleicher. — Mai — Jul. ^^ 4 

1117. S. CO 11 in a Req. Lispidu- 
la , fotiis ljrr»iis jiectinato-piunati- 
lidisfjue , laciniis linenribiis ob tu sift, 
cor. radiantibus excedeutibus. Capt- 
tulum majus ac S. arvmsis. — In 
Dalmaticn, um Zara : v. If^cldtn. 
^ Mai -Jul. ^ 4 

1148. S. tatarica Z, hiapitld, 
foliis oblou°is ferratisj cauh'iiis auri— 
culito-pinu.iWlidjSj rami* frichotopjo- 
jnultifloris, coroUifl radinnlibua. I^inn, 
act. upsal. 1751. t. I. Kchb. pi. crit. 
IV. ic. 475. 5. montiina 1MB. J a c j. 
eriog. t. 60, Trichcra •mont. /?. 5. 
GigantRa, 10-12 pedalis, iiorcs ocbro- 
lonri. Confiisioueiu cuiri Sc. elata 
Horn, 1. c. solvi. — In Ungarn in 
GriibeJi bei Lautschitz um Xyrnau. — 

Jun. Jul. (7 

1149. S. ciliata Spr, luspiilft, 

foliis inferioribus petiolati^ OTatr- 
acuDiinatis 5uliaurirulati», ■operitri- 
Lus amplexicanli — perfoliatis oralis 
lauceolatisquc grOf^e Sftrratis Pt inte- 
{•prrimia , ijiToIucri brart^is long^- 
ciliatifl. Rchb. pi. crit. Ill ic. 'rib. 
Scab. III. Clut. hifi. IV. I>. II. 
Grarilior ac 5. urvensiSy inuItitior«» 
capitula in spontanea miilto ciinom 
ac ilUns, flores albldi aol mbeFli. — 
I/ngurn , bei FUnJkirchen (als S. jil- 
Tatfca): Sadler. — Jui. Aug, <f 2Jr 

lUO. S. dipsacifolia Host: 

liispida, foliis iufrrioribua obi ^ i» 
integris aiit lacrniatiii, inrolncn Lrac— 
teis ext. ovatisbrevi^slrae glaadulcso- 

ciiiatii>, cor. radiantibuS. Bt^^*t ^*" 
bilu Dipsftci ptlosi, cot. pan'«»*»- 
cens. — Jnj4ipenihdlern in Ot$tre:ch, 
Obersieyermark, an Bachfn im Schat- - 
ten , huufig um Focksfall and Lunz t 
Host, im Holhntkale am F^fse ^hs 
Schnerhrrgs : Vollintr. — J^". 
Aug. cT % 

Vail 2. Kronen^ Stahiose. in- 
paleaceuiB, Col* menubranafciu ««- 
rginalo mniorei, ^^tpp- •••osua. — 17 194 CAPRirOLIACEAE. AsteTOCCpIiallU^ eteiMia Kchh. Hort. 1-:?. p. 39 

f.cxo tumido : ^ 1151. A. strop tirjiureus 
CSca!..) Z. Annniis , corollis radi.-inti' 
1 115 excedefitilius oLtusiSj foUis lyrR- 
tc - pinnatilidis , rereptacniis flonini 
tfubulaUs , p?^ppo caU'ce niuHo Ion— 
cicre. Gai tn, 2. 1. 86. f. *. Bot. 
M^!:. 247. n. atvopwrpurei ant pal- 
lidiores , lucscluim re*Ioleiit. — ^ut 

xner, HeiLst. 

1152. A, acutiflorns Ttc/ib, 
ramosn^, siibiliifusus, g}al>?r, folifs 
spathnl.itis Iineari-pinnabiidis(i«e, $er- 
ratis, snpenoriim et rorolUe laciniij 
inte^prrimis acuti^. Scat, neuii^ora 
9ichb. pi. frit. IV. ic. 50b. i'lores 
amcene parsiriBi. Proxinia Sc ma- 
Hiimaei^ <i«a.epariter5/Jon^csicmnTa, j 
seti annaam cam auctcre vjUeo, hw- J milicrem^ parrifloram, Xo^tr^ip ca- 
pit. frucljfemm OToidciTm. Forie Sc. 

iicn , an JfdnfiCrgen um Znra j «"/ 
Lcsinat v. Ifelden ^ OheriUiUen, 
(Corsica: v, 6^^ (ir/j c^f j'f r.)— Mai. 

1153. A. amLiguiis (Scat.) Ten. 
sfrfctiis, jEi'mpTiViHscolus, pilosus, fo- 
his s|intlnil.ins phuiatifi<Ji.sf£«e, hti- 
nils jiiienonim laiiceolufi* serr^tis, 
SiJi^'^n'oruni Unearibns uilec^emitii-S 
rcrollis olitusis. Scttb.SavianaRchh. 
Iiort. t. 33. ^ipetl.vlU, gracilis, c<^- 
riVuliH illis praecedentis inajora, cor. 
tilarinae, Crtpilulum fivictiferum tur- 
baiatum, nifo-xotu&uiii, •- Dalfnaiii^'- 
V. If el den, ^ ^ h, Sclerostemiua SchoitT calyce timph'tUcr memhranacco: 

non Zinn. JlsierQcejhaL irujjcnii 
n, S. ^st.iJiiosuM laG. Si-aO.p- 
lo.:u n. S. Gracilis, i« sob rm£iore 
uiflusa. — Am sudUchai LiforaU, 
vorzugVicJt ih'c <Sc. argentea im Vcne- 
iianiichtn hiiuf,^, ff 

1157. A. tramiiiifolius (Scab-) 
Z. ioliis liueari-laiiceolatis sulj^^e"- 
reis inteceriiiiiis, cauie h^rbareo sflb- 
tniifloro. Moris. 5. 6. t. lo- i-^^" 

Rot. lies. iiS, iraldsi. Kit- i^b. 
Pr. ma-ni ratliautes pulclire coerni«p- 
lilr^fcntes. — Auf den ronth^i^ 
sUdUcJ^n Gchi€te, an den FfUeii <ii^ 
Au^fiuise lies Isonzo ^ei TrtrsU^'^ 
Sternh., im lio^zothnh "» _f J^^ 
his iroUscAa^h-. Jiartl., aviBali^ 
in dcr Rcjiion dcr liuchcTi : i l^^f* 
la CoronS, nn den FcUcn um djn 
Zaso Venaco um Zimor.e , GargnanGf 1134. A. Lracliiatnf (Scab,) 
Siht7i* 5m. stricttis foliis infpriori- 
bns oljovalo-gpailiulatis crosfie ser- 
ratis, snperioribus lyr -" -j innati.Cj 
foholis suUmegenrimis, coroilis ex- 
tericribns maxiniis involncrum oxct— 
deiitiUns, pappi radiis plnnntis, FJ 
-r.-vec. t. lO'j. 5c. multiseia l^is. 
eclalfs et ultra, panriranit^a, TiiJis 
duriascuHs supeme fiequ^ntionbr^ 
ror. ro?eae in «icco lilacinae, externe 
Sencec-Telutitia'^j pappi &etae 12, !i- 
Jieari-deplanata?, ruiae, f-iMTopiuna- 
^^e. ^ Dalmc^ien, lungs Felderrt um 
Schen,cotPctier, v. irelden.^ 

r ..-^M^- A* Mellatus (ScaL.) Z. 
2clu3 inFericril>n9 oboTato-cblui -IR »"%^o-seri'^V5, superioribus pinna- 
taicL^ Wtis, laciiilis iauceol.tis, 
roroihs yiUosis, ralyce amplo plicate 
e;^*. ]:ut. l.b. IV. p. 1. 'Sc.mon,^ 

i:Ior. aibidc-rosei. ^ Bei Nizza. r 

r ,.*7-^* ^' ucranicng (ScaL.) /. 
fcUis hnean-i luualiiiais. lacii^iis don- 
pstis, cotoiiu m.rgmaIiLu<5 maxiiris 
involucro bre%::nbus, calvce amplo 
planuKHu 0. Gwel. sib. n. t. ^7. 
Hckh, pL cr^t IV. ic. 489. Sc. nlha 

-^/. /f jA Bti 1. phi], n. 6. t. 3. Var. 
^/ur?-, De^f. -iDDal. iuvis.Xxft.2* Zaso Venaco urn j^imufi^ 1 "■; ? »^ 

Brijccnschcn u, «. to. — Ju^J- J^^- ^^ 
1158. A. fiwaveolens CSca^') 
Dc5/. foUis radicalibos obovato-^ pumis Ilueari - laiueolatis ifltpS*^^ i. crit. I. 76. i«* iZcAA. p 
iunibaria i"K 
rraldsi. K 

iaiifolla Jr. K, U 157, V ix l^e 
milts, laeee viridis ant «^^"^f'^^''\,fi! 
loco, r.oroUa« IilacCno-coeroie^^.-="^ iaL 3li. 'Sc. cane^/f_, 
lit. I. 33, V^Vr \h- fuaveoleiito*. Foriort.m i°I^^^'^'^ 
paiira rel pl«ra ii>t . rimi*,. *emp 
ilJaltirionnmpro aiiiio s^'qiientijCa-*^^, 


h 
fr i 


Astepocephalus. cafrifoliaceae» 195 idcTi, in Sand- vnd Knlkhodm in 
Ai:n meisienGc^cndcn durch das Sunzc 
Gcbict, — Juli-Sept. 2|. 

1159, A. itraiunii! in s (ScaTj.) 
i. foliis radicaiibue obovato - spatliu- 
liih'5 Ij-rnfisque iiiciso-gerrntis, cau- 
imis bipinnniiii^Hsj Inriniis Imeanlnis 
»ntegerritaisr"»Tolucro corollis l)re- 
Tjoj-e, rapitulo fnictifero <lepressc- 
^loboso loiigiore. Gerard. licrL. p. 
'?0. f. 2. Sc, ccraiophyUa Ten. Fl. 
^eap. {. 8.^ Hiunilior ac Sc. Colum- 

Tiiie-IUacinae aul jjersicmae, frnctns 
nigncan?:, lierba iota etinm pnberula: 
^c. mollis TV, tin. Kclih, pi. crit. 
iV. ic, 534. Sc. caiyiUaUi R. S. — 
-*> iraclncn ^iJiohcji, Felscn , im 
sudlichen f^ebicte, Obcrifcdiert, Slld- 
^yol {mitExempl. von OramoTtf Uher- 
imiimmend), — Jul. An-. 4 

1160. A. agrestis (Scab.) ir, 

Ai/. foliis iiiHmisIyrato-pinnatifidia, 
iaeiin3 linear! -bi-tri, smiremis sim- 
pbciier ]tinnatiliJis, lacmiis incisUj 
capitnio subj;Iobo50, pnppo alibreviato. 
Jraldst. Kit. t. 20+. Rchh. pi. 
rrit. I. fc.i94. Sc. Uioceiihala Hopi'- 
^C' siyriaca Vest, Habitaa semien- 

ir?" ^^^ transire Tidetur, flares 
palbde liiaciiii ant odirolenci, pappus 
r-maselosus, brevK^sinuis aiit subiiul- 
™ •" -^-if Fddrainctij irockncn 
ff^icscn, in Ungani und dem sUdli- 
cficjt Gefiicic Uhcrhainii, Istriat, Tticst, 

^Uycrmark, Tyrol, — Jnl. Aii^. 4 

_ *l?l. A, coltimbarius (Scab.) 
£. foliis ratlicaliLus elougato-lyratis 
luciso -trenail's , caulinis piiinatiii'.lis, 
lannus liuearibus , cipitulia fructire- 
n« snft"Iobosis. Rchb. lA. crit. IV. 
«S. Ai - tripetlalis , gracilis , inter 
Jolmradicaliaattiiieturioimm rarissime 
urtejira , obovala , serrata , corollae 
caeMo-Hlaciiiae. Var. Sc. Vyrenaica 
f\i' ped. t.XXV. i.2. XXVI. f.l. 
oerbi iiicano tomontosa. ^ Ilauc ge- 
Pjimam praeposniinus pT.inlis ab anc- 
»»">'>"S cttiu ea coiilusis. — ^n JFeld- 
Tandcrn, ^nhohcn, aufJp^icscn, uher- 
fill vcrcinzclt wachsatd. Die Sc. pv- 
tPnnica iiiLigurUn, Ficmont r v, C7iar- 
pcnticr. — Jnni — Sept. 2\. 

1162, A. Colnmnae (Scnb.) 
J^^,": foliis lyratls , omnimn laciniis 
»"*^ssis, calyce siibcvliiidrico, pappo 
^bottiradiato. Phyt' Dioscorid. Col. 
rhvtob. ed, flor. 1744. p. 79. t. 22. 
Sca^. uTizscta Sav. pis. I. t. 3. lu f. 
5<* lu:€:f.ra iy» En, Colycem tUco o minus explait.ihmi fic in -^. Coluinbu^ 
rio , cra5sius<"ulpm J iutescentei]!, — 
Var. Sc holosericca lie rio I. berba 
sericeo-tomentosa, pappo pluriradia- 
to Itrevi. — fn' O^icriiah'ci , u'dh}^ 
schcinlieh iw srldlichen Gcbicie ta6i7- 
haupt. Sc. bolcsericea in den apuct^ 
nisc/tcn ^ipcrt , Dabnotieri: urn Hic^ 
I'Oi'o, — Juli — Oclb. 2f- 

1I6J. A. lucidnfi (Scab.) Vilh 

_liis lucidis lancet^lalo - vrl^ ovaJi- 
spatbnlfitis serrnti? , ^ piutialHidisque, 
Inciuiis liiiearilnis incisis itito^eiriuus- 
f|iie, pappi railiia ni^ris, ralyce incise— 
cvenato ler-qualor1c;uioribu£, capit. 
friict. globoso. Hchh.' i>\, crit, IV. 
r>. 560. Scab. Y, CI us. Mst. IV. p. 
IT. Sccth. norica Kest, Sc. slricta 
JT^, Kit. t. 13S. Tu alpibus suLnni- 
ilora Iiumili5, in snbalpiiiis inontosis- 
qu? elatior ramosa, lol. supericrnm 
Laciiiiae integerrimae, relifin.irujn pia- 
uatifltlae \e( incisae, flcres jseinper 
pnrsicinf, pnppi radii longisshni, nicri. 
Var. Sc. niudnih'ana Host: fol. 
snbtii* vel utrinfjne toraentosis. — * 
^uf JT^icsen der Voralpcn y von den 
Sudeten an durch das gaii^-c Ochlet, 
Sc.HlTidnilLii\n^h.Laihach ind. Ktirth- 
ntr Mpai: Jiladn. — Juli-Sept. 2^ 

1 164. A. S c p 1 i i (Sra'j.) J c q.fih 
foliis viridibits, Taaicalibus-^ob&Tatis 
lyratisfjne pubesceutibus , Ciuiliiusly- 
ratis laciniiS omnibus elongatis, JT^i-^,- 
riorum incite - laclmilaiis , coroibs 
ocbrclencid, capilulo fructifero clc- 19 I I i boso-ovato. Habitus ipraec 
.seauente grarilior, eitjuelLliormn tor- 
luA atqne divisione aliena. Ajtuiis 
Sc, revcrsa Lalcb. cujus inYciucr# 
longius iu fructu subepanposo arcte 
reflexum. — Im sUdlicficn Gehieiet 
trahrscheinlich am gan^cn Litoralet m 
Vnjrnrn (ah Sc^ asi't'Sli?) : Lang, — 
Souimer. 2|. 

1165. A. ocbrolcucus (Scab.) 
Z. foliis turioniun vadicalibusque ob- 
ovato spalluiTaliscreiialo-s^ri;^lis cau- 
liiii,= qiie' liueari-bipiiuianfidis cnties- 
centibus, corollis ocliroleuf^^s, capi- 
tulo fruclifero globoso-cTato. ^''f 7* 
obs. t. 7i. 74. aiifitr. t. 439. ^^Ar' 
pi. crit. IV. ic. 336. Sc Unufoha, 
nth. Plauta dlu vexata nn^piam in 
aliam trauf ieus , tcI iol. radirali j'U, 
%-oI constantissimo I'-^c lusi ccnhisioiio 
mm alltiinius pro Tariabiii dato colo- 
re, vel forma irurtu^ , vel tan-iem 
ere -ndiiiiodo copiosl-^lme erecano, 
specie* cpti»a u:kturalis* — Z't ^(P*^' 

ir * 196 CApRxroLiACEAE, Aatcroccpbalus *<?rf«» , tm Fel^yainen , Ti^eln in den 

mtisitn. Qegenden der 'Ehene, immer 

ingrofsen Trujipen beisammeji (taiente- 

mals A. Colamh .) t he^innt beiZOt::;,^ 
/ui£ — Sept. 2|. 

1166, A. Lannatic as (Scab.) 
"^« -ff. fuliis raJicalibus obovato— 
►pathulali^ lyratisqne, cauIinK= inciso- aeqnanle, capitnlo frnctifero glol>050- 
ovato. If^aldst. Kit. U 12. &:. 
diversifolia Baumg. Ri-fjuadtip?- 
(talis, ramosior, deiwifoHa, a ta*i 
pwbescens, superne sviUlomenlosa, co- 
roll.ie roseae, pappus fusfus. Mr ^ 
affiuis est alUiJlora Sc, iseien$is t. — 
^/t steinijrcn Plditen im Batuiat t" ipmaatrndis, inyolucro corollas sut- I XTnganu -^ Jul. Au'*. 1\. 

CCLir. S u'c c i s a. r^ffj^/. ^A6ifi*_5c«6iose. Invol. iralirica- 
tum in pal^as recentaculi trajisie4S. Cat. vix dentibus ultra semen pro- 
diictufi. Cor, <jnadrifi(Iae. Papp, setQgus aut patcUafis. — C?ijWfl"« 
5fA;-«cf. Lqticephalus ZaG, — 

a. coroUis aer/ualibus caesio-CQcriileis: 
~ /i^^'vA,.a«s*^aHs (Scab.)f U68. 
9-vuij. lolus linean-Jauceolatis Jan- I caule simpl 
ceolafistjiie submlegerrimis , «toloni- ' 
bus ropentibus, calyce obtuse repnu- S. pratensis Mn c ^. 
liciu.«cuio , foJiis rat^icaH- do-deatato, pappo subnulJoj capitwlo 
imctifero OTalo. Jlchb. pL crit. IV. 

ic. 505. 5c. reijcns BrignoUBalh. 

fct iVocr. 5ic, t. ir. Sc. -pseud- 
austruiis n. S. Flores caesu, sUca- 
tKine expalJescentes, Iulei>cente3. — 
^n ^sumvfi^en ^ scTdammigsn Stellcn 
jn denCarpaihen, Steyermcirk, Kdrii- 
thtn Friacd^ Sudtyrol, hOuJtg iJi der 
ZomUrdji: Moretti, vor:iuglich in 
T\- ^p^fi^dern. in Obsrimlien. -. 

Jail— &ept. 2|. r. bus oval'i-lanceotaiis iute»errimis, 
cauliuis iauceoiatis subiutegris, cal}"- 
ce wucronato-deutato, pappo setoso» 
capifnio globoso, Sca6. 6uccisa ^• 
PI. D. 279, Curt, Loud. III. t. 10. 
ffayne Arzngw. V. 37. Blacktff, 
i*2. Eiig). Bot, 87S. Blpedalis et ul- 
tra, birtella, coroUae caesio-coeni- 
leae. Var. S- glahrata Schoti- 
ma/or, glabra , foliis caulinis "'**"* 
Ijasin inciso- deiitfltis. — y4iif fcucn" 
ten JP^ieseny in Toifbodat bis m die 
^Ijjerty wo szeals S.^lahrtttcierJifisiftt, 

— Juli— Sept, 4 

iifiQ^S ^''"^^^^^ '"•^^^''^^^'^^i^us e coeruho aUidls 'OchroUuds: 

fVliis pLi?.^'^^^-^ 7 ''"''='* ^^^'*'*-> 1 '^'^ y^estlicJten Ahhan^e da TergUu, 
IVll^ I'H"?^^^' mfenoniin piuuis wiUrh^lh dim. Zip^rU und Tra^chitf^' 

verch und Qherhcilb Misch.'hm-verxhi 
(teC Oemonaj Duino, in Isirien, Dat- 
mtiHen, Friaul , QberitalUtt. — /«»" 

— Sept. 4 ^ ^^ 
nil, 5. cornicnlata (Seab-I 

rr^. A'jf- folus JaueeolMis pTnonti- 
iidisijue laciniia integerrixni* lurtul'* 
tiUatis, paleis recpptaruH exterci* 
oblusis inteniis acuHs ert?rtis, caiyc* 
octo-mucroTiato, /^. iiii- *• "' 
r*. ■ r- I ^<^^*- F»- crit. IV. i(?. 488. Sc urSr 
^UritulUn, I li-jj^i^ ]\rB. non Murr. BjpedaUs et 

ititra, corollae ocliroleucae panija "- 
diantefi, calycis deutes ocio, m»"t>- 
niformes. Nniii haec ant sequel* ■**' 
neulra recfius rpferatur ad Sc.cffttaar 
roidem £am, iiullus adlmc rite pro- 
bavit. — ^n dUncn ^nhohen in dtn 
Oebirgen des liannat , in Siebtfibt^^ 
^cn. — /uli— Sept. 4 

1172. S, uralensis ^^f-j^'^ 
Itfurr. £oUis Jaaceoiati^ pinnatjndi*- 

qae , laciniis intecerrimis lucidi#, p*- volucn sq«:^„us eliiptica -ararrintti 


iJ'. .ill, t.XxxxVirr .i «■• 

vngftm, Istrtat. im iT^^t.i. l^. ?. ' 

Pi^za n^ch Hop 
tricmont. ^ Juli-L lie ►ept. J^ &^A U-S™ 'i:>V'i 

turale riiiUU, cor tw F*''**^^ «^- 


c^aej laciniis integerrimi 
Jpis receplacnli intemi* demum«qu«r- 
rosis, caljrce iuaeqnaliter et obttt*« 
octo - daatato, Mu.rr. comia- 6^«. Snccisa. CAPnirOLlACEAE* 197 I7M. t. rV. Sc. laei'igaia ff^. Kit. 
t. 230. Rchb. pi. cr!t. IV. ic. 487, 
5c. tmtttiiroidfM Lam.} Var. Sc. 
trrtarea nW. Rckh. pi. cri"t. IV. 
K. 512, fol. itAinteserriiais. Pr«*ce— 
d«te gracilicr, IiinJaj cor, orLro- 
iMcae. ^ ^n FcUen, alien Mautrn j Thale 
>M ioaequaliter «errali«, invohicri I ^«« ; in Vicmont. 

CCLIII. " • - - - - rolJcTis paleinqne JirutisTinosis. LohM 
\c, p. 5i7, f. 2, adv, 233. JMorit, 
Ui«t. III. S. 6. t. 13. f. 10. Couit, 
i. 1, f. 5- FIor«s c.lirolffuci vix ra- 
iTiaiifes *«l)«eqiiAlc5 , raul. bi-tn'p**- 
dalis et ultra. — ^uf den Voruipen 
unJ Alpen der s^ ' cstl. Schi/ci:. kei 
Leysin, 6. Corbeiri und ^rje'ra, auf 
dem M. Z vn , Salcvn , Thoiry im 

■A den JTeisc/i kin y a if dem tn JJiomat in Ungarn (Im gUdi. 
doUenr Better). — JuH-Sert. 4 

U73. S. alpina (Sr.b.) £, fo -- _ 

fall omBilm* dtfcorsiTe-nmnalis, pai- { Jlf. Vnulaz ur.fcr DoUj urn St. Cer* Jul. Aug. 2}. CLIII. B i p s a c n «. T, Knrden. Tnvol. railtnns. /?«- pateRceum, 
paleae pun»ente». Co/, rix denlibus ultra semen producta*. Cor, quadri- 1174. D. p i 1 o 8 u « Z. foUU pe- 
tiolitis anncuUtis,. ia»o1urri« ilefiexia 
capitalo sub-lobo«o nffiaalibns. Ja cff. 
«i»tr. t. 248. Fl. dan. MlS. Knpl. 
fiot. 877. Blachw, 124. Hnbitus 
fwens praece'lentif, caul. 2 — 6 pe- 
P'fF, rami ecIiinato-hi?piJi, corol- 
fse albi^ae, anther** ro^iriil^ae. — 
^^ Gri^CT, an feutht€nH^cidplutze^. 
"- Jail « Sept. cT 

. UTS. D. fullonnm ilfiH. fo- 
^'« connatis ?errati5, palei* r«curv>ii, 
^oirfcria apicu refl^u. Tn-l. 30SO But. i^lenk clF. 50- ScAJfl t. SI. 

fullonum /j. 

I "j^ ^.n« et ulfrft, 

"pit. sabglobosnm, invol. ft paleae 
"gijiis.mae. - Anllugeln in Istrien 

.^^^J^o^^^'cAe^/f; cuUlvirt und 

i^^,-^.^*^6- I*- fer X Loia. acu- 
li^T*'™."^ foliis lale ronnalispfnna- 
J^'S^'8, inyolnrro patent**, p«Iei« ?«- 
F«aiu longuEuuia rigide-comcsis. 

b. 

CCllv. Valerianew: cyrna, fructus Lois. not. et fl. paH. t. 3. Jacj. 
eclog. t. 107. — Jf^dchst (am See- 
sirande von Corsica,) vielleicki am 
Liiorate von Pfemont ; an^ehlich in 

OevtreicTi, Bnhmtn und Muhren. — 
Ju!i — Sppt. cT 

X177. D. lariuiat"* Z. folits 
cOTinatis pinnatiiUlo-laciuiatis, iiiTO- 
lucro adst^ndfole. Jacq. austr. 5. 

t, aOJ.-Znm. ill. t. 56. MhIIo nitior 
ac sequiTS qnocunilierbarij Toluenint 
confundere, in^olurra niuUo ^■»^Inra, 
ri*-iJiora. — ^n Grdben, feuckun 
Triften in Ocftrcich , seiUn in der 
Schivciz , hdufg in Oheritalicn. — 
Juli — Sf*pt. cf 

llTS, D, siWeftris Mill, fo- 

Jiis oTilcn-o-lanceolaiis serrfttis , p.^- 

leU rectis, itiToIvicris iuflexis cnpitnlo 

ovato aul»Ic 'oriUi*. J acq. austr. 

^02 FL D. 9o5. Diet. «c. nat. cab. 5. 

D. fuUonum Scop. D. fullormm (x. 
L. vulgaris Gmel. — ^n ^rabeit 
auf fcuckien Triften und uusfen Flu- 
tzen. — Jnli— -Sffpt. (^ 

iypice trilocularis , irisjyerrrus t 

e, Cal. liml)n.* mar?o 

tllDO ^«:a«?ahi«, demnmpappujplumojiii. Cor. iufundibuUris qujTimiefida, t" 
I***! cairarato. Sinm. 1. dqjs. unilocularis niDiiosperina. — Valeriana J.- 
. 1179. C Calcitrapa BcC. fo- | nSl. C. ruber DeC. folu« oj^- 

c!fl- ^"^^'- *^^- rV. P- LiV, |^«/rr. tacuniinat... J^aT. ruhra -?^- ^'^'"A "' ^^^rapa Z. 
"«res rubelli. Spitham^ea — peJalis, 
— J4n steini^cn Stellcn 
,,_-■'■— April. Mai. 

fJi' K/??^"^- '""^"^'««'» «";fw''- Ma 

^€9 ic. IV. t. 353. Fd^£ IfuuV^ ^- ^- '^* '^^^^'^ "*'- fio Orit'T ^^^ Schiveiz : zwischen dem. i au creux du Van: Block- Au*. 4 Ligu- %rauern im siidhCrehicte, ^^^Cr^]^* 
Sddtyrol, bei liotzen: ^{'"""l'"' 
im p-eronc$ischen , ^'^'«^«f"^*'^7'': 
indrr Schiveiz auf den ^^^^^^fI^^ 
NeufchaUl und Vevay, an den F.l^'^ 
von Taurhillon bei SiiUn. - J'^"^ 

Sept. 4 198 ca?kitoliaceae» CCLV. F e tl I n, Gartn. TcdU. C^?. liniliiis (Vtnntn erectns. Cor. 

tiibo ernlcfirnto , limTjo irreiiiilari fjiunquefido — bilabiato, SiilTti, biiw> 
Cajis. Irilocularjs. — Cyniae rami carnosi. — 11S2, f. Cornucopiae Giirin, 
foTiis oratifi ubtusis ses-^ilibns suLin- 
tegris, (jurin, t. 86. f. 3. Sabh. 
Iicrt. roTH. t. 19. Bot, Beg^, t, 155. 

Valeriana Corriuc, Fl- graec. t. 3:2, 
Herba pmguiculaj flores saltirale per- 

CCLYI. V a 1 e r 1* a 11 e I 1 a. T. napunzc^cn. Cal. limbus cle- 
muTii manifesins, dentaliis. Co>. infundibuliiormis quincjuefiila. Siam- 
lerna- dqiS. irilocularis, locuHs lateralibus eteriiibud ^ 

»- Valeriana Z, — sicini lab. sup, bifidnni, labii inferio- 
rls triiuli niarula e lauce ?atiiralion 
trirleutata; tubus ecalcarattis quidt'm 
attainen Joco calcaris 'vitleo calluui ti- 
ridem, antberae atrae, — Vrn Aiiifl- 
■^ Mai. Jimi, redid Vi^hl 11S3, "V. carina la T,ais. cap- 

S«la oblonga cyinbiformi ecoionata. 

t^aleriaricUa seui, iimbilic. iiudo ob- 
longo. 3Ioris. Ill, sect, 7. t. 16. f. 
3K folia piniiaiiiitla. J^rtf, cariii. 
Rchb, pi, nrit. I. ic. 123. — -^w/" 
t^ccJcernan Jf^cinhcrgeiif in d , Tihei?i gc- 

fcnden : h. Z/ni^stein : K o ch, b.Saar- 
riXckcn: F.IP^. Schulz, in TTiUrin- 
fcn by Frankenhausen i H or jt ii n gy in 
tTngcirn r T. a ngj Tlolichii mich Ov itZj 
Berlin :Fritzsche. — April. Mai. 

1184. v. olitoria Mnch. can- 
nula globoso-coiupressa, obliqua, ob- 
solete iritlentata dorso iiiaoiy loculo 
sterili solitario. yalcr. Zocutia a, 
olitoria Linn. Engl, Bot. Sll, — 
ff. leiocarpa Hchh, pl.crit.I. ic. 121. 
pM tasiocarpa Rchh, pi. crit, I. ic. 
122. — ^uf J^ccUrn. — Aprit Mai, 
Ziveite Generntion im Jul. Aug. 

1155. V- CO Stat a (Fed.) Sitv, 

bracteis oblonsis obtusinsculis, fructu 
aubgloboso compressiiisculo nlrJiume 
antra sulcos costato, B itJc, mono^r 

von tolUda in Thiiringen: Fest -^ 
April. Mai. 

1156. V. dentata DtC. capsala 
OVoidea, antjce qnadricrJ.Mata, corona 
oblKjue tnmcata, iundum capsulae di- 
tniduim lata, ^ogtice triannulala, an- 

yafil. Kchb, pi. crit. I, ic. 124 — 
126. «-. hiocarpa intei^rifolia IH — 
ifiocarpa pnmatifida 12.5. ^ htor.'.^-,,. sula inflate -subelobofa, antke ex- 
2. t. 

129. V 

1\T ris. I- c. f. 32. 

intesriColia ic. 130. 

I OIU. — Jlai. Juni. Ju],-. 

1167. V. auricula OcC. cap- ic. 12S — 130, a. Iciocarjta J"*!?"- 
i'olia ir.nostr. 128. F, olitoria hurt. 

S^: var. pinnatifida ic. nostr. 

-■al. sem. nmbiHc nudo roUimla 

_^^ ^^..^ _ _ Uuf Jeckcrn 

Trk^%linUrn\nTwahrs<:h€inlich i^^ 

sudUchcn Gcbietc; auch urn ^'^'!"% 
in Tyrol: Sauter.-- M.ii-J«'- t^ 

IISS. V, tridentata (led.) 
Siev. capfiula inflalo-subglobosa, an 
tice exnrala, coronae denle poftco 
iriansulato, anticifi biu.s brevionb..' 
acutfs. Fed. irid. Rchb. pl- cnt.?- 
ic. 131. — InSachsen zwischcri V>:s 
den und Meifsm an dcr f'^/v/// 
U^cinbergai urn A7ica .* ^ve /.a"' 
— Mai. Juni. 

1IS9. T. f^riocttrfHi ,P''J; 

capsula ovali anlice V^^^J'^'^'^'H^l 
corona capsulani lata, cyatUiforwi sex 

denlata, dentibus (plams) ^e*^^' "*v\ 
tis, anticis l)reviorib«.._ Ka6.J^^ 

cnt. I. jc. 132. 

sem. nmbijicato Ii-^ w.^„ r. 

bei Trier, 'zweibruckcn , ^m ff^^%% 
Gebicfc wahrschcinlick an vi'J':^ ^"^ 
ten, inlstricn hciDignano : -t^i"^' 

Mai. Juni. r '« 

1190. V. incmbranaceaZ<>J»2 
cap.ntlaiuflato-conipressa, loc«H^^ 

tills dorjo lanceolato elevato -m'-i^r.^^ 
nato in Jobnm tiuncatimi c*>rouae • 
planato-trilobne excnrrei^e. J 
rianella muWfida Gou, Fed. Vi^mi^ 
VcihL Rchb. pl. crIt.II. '<'•/:'': 
Jiuf dent GcrUrdsbcrge m ^"S''''' 

Lanre, ~~ Mai. © , 

1.91. V. -«-«i-";»,,f';J^ 
capsuia cblonga, coroua iiUiaio lOriuua- ji.». - - - \ 

Valerianella majot 
lilrsuto iVorifi. 1-^ Valcrianella, CAPBirOLIACEAE* 199 A .f hehnutcm und unhcTsauicm Bcdat 
in tfrtgarn, Dedmaficn, Isfrien, fn'uui, 
Sudtyrol, OhcriialUn. ^ Mai. Aug. 
Sept. 

1194. V. (Ii'sroitloa Zois. co- 
rona rotala duotlecim-dentnta , denti— 
biiJ inemLraiiam stibaequaiitibiis un- 
cinulatis. Ftd. disc. Hchb, pi. crit. 
II. ic. 226. — ValmctticJiy lei Spnlu~ 
fro: Prischl, — Ajtril. Mai. 

119S. V. ecliinata liauTt, fructu 
trideutato, deutibtis reflexis, exteriore 
luajori. Col. erplir. p. 20G. ic. 3To- 
ris* f- 28. Fed, cchviaia T^ahl, 
Rchh, j^h rrit. I. ic. 137. — Auf 
IchauiemBodm inBaJmaticn, Iglritn, 
Friaul) Sudkrain, — April. Mai. 

Ohs. Species qnnad ceojrraphicc* 
pro°;res»ns noiuluiu satis coguitacj si— 
iiiul infiuireutlum erit intra ilues in 
K, micrncarpam Lois. Rchh. pK 
crit. II. ic.2i!4. F'. ■tru/tcatum Rchfu 
pi. crit.II. ic.22S. V,rotatam Rchb. 
pi. crit, I. ic.I36. — Qui Gartneri 
fignras non viJeruntj male Iiuju^ Fed, 
olitoriam ad V, oliioriam l\tn ch, 
(Uicuiit, quctl jaitt- saepe correxi. 

CCLVII. Valeriana. T. Bnldrian, FL liermaplircd. ant aioiri. 
Cal, liaiTrtis marso incrassatus deuunn pappus plumosns. Cor. iiiUiinlibuli- 
fcrmis <iuiin|Heiida, lul)o ecalcarato. Stam. tenia. Cai)S. imilociJans, mc- 
nofipennn. gkbc?^, (lentibTTS concentricis. 3FT. 
praec. 1.34. Rehb, p!. rrit. I. 139.— 
/'; der Prov'mz Luttich in Belgian 
ZejeuTic a. Courfois, T>almatien: 
Forts chK — April. Mai. 

1192. V. liamata Basf. capsu- 
h^ fvala aiitice planiuicida , police 
tricostata loiicitudinaliler exarata, ca- 
Ivculoqne inembrauaceo liirsuto, den— 
hhns senis glabris ipso loxtgioribus 
hamatis, F, coroncrta iniegrifch'a 
«cA6. pi. crit, I. ic. 133, F. lasio- 
c^haia Bctk. diss, cum ic. Iruct. 
Seqnenti Ininiilior, prarilior, -— ^uf 
iem AdUrs~ und Gerhardsberge hci 

Vfin: Lang, Sadler, — Mai. 

Jimi. 

1193. V. corona t a DeC, cap- 
Sula OToid«a autice exarnta, corona 
Ciipsula latiore cyathiforjni sexden- 
tala, dentibus membrriiia longicribus 
alatis, apice uncliialis. Fed. cOr. 
*^«A/. Rchb. pi. crit. I. ic.l3t.l35. 
*iuetiancUa ?^m. Scab, stell.Ttae bir- 
*Kto et eliam nnibilicato. Column, 
^^T. 1. 209. Yal. Scab. tern, minor 

filesensis. Moris. 1. c. L 50. — 1(56. T. saliuiina ^11. glabra, 
tclns ^ radicabbns liiieari - nuieatis, 
raubnis liiiearibns basi subdexitatis, 
ncnbus bermripbroditis. ^U. ped. 
*• '0. f. 1. Ead. ciassa pofrcepbala, 
"CTes s}\,Q _ rosei. Occm-nt eliam 
catih r?tTnc5ii?, folia radicnlia iuci&a. 
^J^f den hochsim ^h>c7z Obersteycr^ fnark »■■ 1-. J^csti Schweiz: Morteig ig- Canton Fmiburjr ^ a J dcm ' IM. 
^ou\f akef dcm Sec, in dcr Valle 
?'-"^orirt, nu dissus de la Chartreuse 
«^ liqiosoir in Saioyen, PUmont uuf 
^^iJochen von Sesinerrs. Ic Collet u. 
«« tlavicrcs. — Jul. Aug. 4 

iX^^^V ^- ^-eltica t. fioribns 
J2jMe^'s>foiiisoblcDgo-obcvati^iu- 
;^fr'nus, radicafibns in petioltim 

^■'"^^y- Cop.l.t. 1. Uayne Arziig. 
•ii i lariat floribus 43mnibn3 ses- 
^Ij«s JVulff. ic. f. c. Palmaris- 
2ni«wnr.ea, H. Intfoli. — ^uf den 
Tj!^lr^ ^ipf„ ,„ S(dzbj.rgr Lungau. 
^^ .^rnfcnd, ,\-U in der JVuhe dcs 
■^ -ibrtchsaUch 5050 Fufg, his zur 
ffopp^^Ur: V. Braune, Qbcr- 
"T^rmnr,*;, hiLufg i?i den Juaaibu^ser 
i ^Ipcn, SUdh'iTiiihcn , Tyr-^h Schweiz 
im ViiUis, Oberiialieji y Picmani, — 

Juli. Aug. '^■ m 

1198. V. sax a til is Z. fioribus 
dioicis, foliis radicalibus ovalibiis in 
petiobnn Irnigimi dernrrentibu?, cau- 
linis dnobus oppositis se&silibus ti- 
neari-lnnceolatis. J acq. austr. III. 
t. :>67. — Auf den l^crgebirgen dir 
Kalkalpen. — Jul. Aug. % 

1199. "V. tuber osa £. foliis ob- 
tusis, radicalibus OTato-cblougis in- 
te^iris , cauUnis liiieari-pinnalifidip, 
flcribrtAberutapbroditis. Ma is, sect. 
7. t. li. f- 20. Lob. 717. Sturm 
54, riores ex alLo-roseij folia etiam 
cbovata et ovato-lauceolata. — T'^ 
siidlicJien Krain, am Mcnfc spaecafOt 
Oberit alien, Baldoj Ficmont. — Julu 

1200 X, elon^^ln Jeff. ^cnhMS 
Iierm. tbvrS., fob'is inferioribus ova- 
tia obhtsis, caulinis ^^" '««* -'-'^^i'";^ 
XU acutis. J acq. aasfr. 111. t. ziif. 
Sturm 54. B. ochrolenci. — ^ 
den l^ochsien Mpen van O^.^l^^^^' 

Kirsihbaumeralpe i^'i ^i^^ »*** ' ^ 200 CAPBI FOLIA CEAE» Vaierianii, gUrilalc in Tjrrol, in der Tnittlern \ tia. PlenJc mecl. t. 23. Haynt 
^Ipaire^op an etnas feuchten SUl- Arzng. Hf. 35. Bi-tripedalis, gla- 

" ' itzen? Aj)ii- — Juli. Lerrima, saturate Tindis, flores al- ien in Petaenrit Aug. 4 I ' J ^ 

1201, "V, snpina Z. flcriLua tri- bidi. Im Viceniinischen nach iVfrtr- 

J ... zariy in der Novara in def ValU 

andns tetrandnsciue, foliis raaJc7\!i- Canobbi ana nach Bi roll. Veruildcri 
l»u« cuneiformibu3 , caulmis oLIongo- in den Alpen der Schiueit urn C/ta- 
cUov&tifilanceolatfsfjne. Hart/. Si^ec. \ teaadiin und ViUcncuve , wid in dtn 
^^- *- \' I^'^tJff- "* 'L^^J- ^^'«c. 3. Sudeten. — Juni. Jult. 4 

l?Oi. Y. d i o i c c» Z, fioribus tnandris ■y. Mis 

t. 17. f. 2. 5f:irni. I>. Fl. YI. 2*. 
Flores rosef, caules ImraiJiiini raincsi, 
dec^imbpTites. — An feuchten Fh'Uzcn 
der Hoclmlpcn in Tyrol: in dem in- 
ncr-sten Laserz gc^^cn die Zu^au zu^ 
tiuf der Kirschbuumernffte bei Lienz 

I?..-^.r.^f...r 5«5/rr..«^«ac^ i/05^, ^ ^.,.,^ simnlici^ folia, nchb. ic. Uornersverge vcioi 
it'^f dent Schlceren dioicJp, foliis radicalibus ovato-spa- 
tbiil.j caulini.-i piunatis. Hayne Arzng, 
1(1.31. Sturm D. Fl. 9, Fngl.Bot. 
628, n. D. 687. Pict. sc. nat cah. 

19. In wmUra luxnriftns €t herma- 

Var. Jitli, Aug. 2}. 

1202. y. monfftTia Z. florfLns 

dioicip, folii* orntis, iiiferioribns ob- 
tttsis, siiperioribns ncutis. J acq. 
ftustr. \. 269. Of. Foliis omnilMis snb- 
iutescrriaua. p. Fol. undiqiie pubes- 
centii.us. y. Fol. cfiulinis profiniJe 
et inaetjuAliter dentalis. P!;inlae fe- 
miaeae jiarvifioraf. — Jn Voralpen, 
hegjtmi hei Haden in der Gc^cnd von 
JJ iV/i, von da durck das ganze sUdl. 
Uehict. — Juni ^ An*. 2j. 

,- .>.2'^^' y.-. *r»rt*'ris Z. Boribua 
dioicia, Joins radic.ililiVLS cordatig, 
cauhma ternatis., Jactf. aastr, HI 
t. 36S. Sturm D. Ft. 44. Yaj. jf" Cyma fem. coinpnclior, p.irTiflora. — 
Auf f^chten Jf^itxatf Moorhodcn, — 
EuJe April. Mai. 2|. 

1206, Y. officiitalfs Z. *on- 
bns triaiidris, foliis oiniiibiis pinnatiSi 
foliolis laiiceolatis. Hay Tie Arzng. 
III. 3-2. .Sy«^?n P. Ft, 9. T.an- 
gustifolia MilL a. fohohft angas- 
Uoribus lanceolate -linennb'J.s subm- 
tegt-rrimis. V. prntcnsis Diero* 
&. r. ex'altata J\Iik. elatior fobobi 
latioribas ovato- lanreolatifi, grosse Hern von 0«frncA. Salzhurgf BercL 
ielsgaden^Buiern, Oberschle^fen, BoL 

S- Au^t"* "^ "^^^"^^^ 1207. V. aambacilolja iW'J- 

foliis oumibiis pianatis, foliohs laM 
OTatis» inferionim subeordatiS, ooiai- 

bus grosse serratis, — An fj^f]''' 
c^.r^r.. ./.„ xr.-.„j, .„„ ,'« ,/^n Sudeten •Phr foU.5 radicalibus oblon-o-Z. Sullm'der Voralpen in denjudeten, 

ijn Tsergehirge, 

Obtrsteyermurk nergehirge, inlSJahren, OesiriKn, 
trsteyermurk. ^ Jvia. Jw^l* -x U06 d.m' ro*."rLV^-'' ^- ^oUunder. Fliidtr. Cat. <ix^i^^jr 

^ WBM» iruocoj. locul. mono5permis* 

1209. S. ni^ra 1^- c»nle 'rfc*- 

cynus tri- rescente, «lipBUs snbuulUs, loUOiJ- 

En^l. Bot. 476. Fl. B. &**. ^,'*'^: 
1. t. 27. f. 7. 5<rAJt. t. 83. //«/«' 

Arzng. IV. 16. Guimp. ^*- " ^^' 
laeiniata Guimp. 34. f. a- — *"^ 

chiorocarpa et leucocarpa, "* c 
>/a(irr/i, Hecken im 6ckatt««, yj 
Scfuttt. Die J^arieit. hier und Off, 
mitgriinfnBeerenz.B. *« A/a'-f ""'"V 

I stiininSaUburg: FtrchU — J"*' » tacfnietar C. BaTh »"" '"^o'" Sambucus, CArRiroriACEAE* 201 ^ t .1210. S. r.tcemcsa/. caule ai-Lo- | i/c/f, ^c^f in (Jie j^lpcn^ z. B. in dcr 
«sceute cymis ihjTSoideh OTatfs. ! Schveiz zwisclicn Glarus und ll^cifi- ■^«cy, 1. r. t. 59. Kcrner t. 72. 

«Cif. ^-th. 38. Guimp. t. 35, — ^fl;ine« firs *m 5:!00 JF*ii/5^. Var. Icict- 

iiir.ta z.B. hci KaiscrslaiiUrn : Koch* 
— April. M.ii, iy Y^rAaclninta, — Baccae coccmeae. 
in Gehirgswaldun^cn im ganzcji Gc~ 

CCLIX. y i L u r n u m. T. TAnn, Sc7i7tcehalL Cah qTim^npflJuS. 
t'o?-. cairjiamilata (jiu'nqnelolja. Stam, 5. Stlgm. tenia a1)sq^ne stjlo. Druj)(t 
baccaus monospernia. — Tin us y Opulus et J-^iburiium, T. — 

Eoiil. Bot. 331. Jacq* a, t. 341. 
Kcrner t. 110. Guimjf. 31. l*lcnf-c. .1211. y. Opulns Z. folils iii- ioLis acinumato-'ileulatisulriiiqne gla- 
,f.' P^^'oiis plandiilosis gla1u-is , co- 

pinnis, haecn apiciilatacoccinea. Eiisl, 
fot. 332. n. b. 661. Scltk, t. S^t. 
5^i"r77i D. n. 27. Ouimp, t. 32. 
U;j:(/£*.? glaJtduIosa Fl. AVett. Mod- 
strosa.Tar. cor. ommljus stet-ilibus in 
cpna Snbgloboja : K. rosaccum t. 
maJe ro^eum dktnm, — ^n ly^Jd- 
rundcrn in der E6e?ie urtd nicdri^cn 
Gthirgcn. - Mai. Juni. -^ 

1213. V. Lantaua Z. folils 
cvatQ_oT»loiicis coitlftlis serratis stel- 
"to - pul)p?cetif j?>ns siiblus ruscso- 231. Keif, ^h, 41. l^ncca ovato- 
comprefisa ]»uiiir,ea nisresrous. — In 
Ocbirgsii^ahlufigcn, vorzu^Uch an Kalk~ 

f<UaL — Mai. ^ 

1213. T. Tinus Z, foJiis corla- 
ceis persisteniibus intogerrimis ova- 
litus opacis, ramiricatioinhu? yena- 
ruiu subtns villoPO-glanHnio.-siS, bacca 
coronata. Cur/. Mtig. t.3S. Scfimidf 
ostr. Baumz. t. ISO. rianiosis?.m«m, 
Lmnile. — ^n stcinf^cri'Platzent^ 
Dalmaiicn, Tsin'cn , 7iuut!g *^^^f«- 
ren::Oy Orsera, liovigJio ; &« i\R:^« 
7i7td avf den Jnscln am sudl. LiiorcUCm 
— iMiirz. April, Awg. Sept. ^ veuosis lomentosis, cyjjia inTolucrala. 

c. Louicereae: flares aa:iUares et icrminahSi capsula aut haccUy embryo 

in alhuminis ajiicc inclusus: 

CCLX. L i n n a e a. Groru Zinnacct. Oi'«nVm bibraciealum. CaK 
limbiis quiuftuepartilus. Cor, campaniilata. SUtm. aulynama. Vrupa sicca 
«ilccwliui"si locuiis 1 — 2 sperniis. — Geu. pcoxijuimi Symjthoncarpo, — 

_, 12H. L. borealis Gron. Encl. hci Eldcnaa und Nculirchenin Fom^ 
Bot. 433. Fl. D. t. 3. Schk. t. 17G. 
» ?,^''^-^-'^^=^"S-I^'-l^- Hoo^.Lond. 

1 ci?-*^^- **^- "^*- '^^^^- ^^^ Fi"ti- 
c»lus hhfonnis, repens, fol. opp. bre- 

T.epeholaia^ sitbrcriacea, ovalia pan- 

ciserrata, pt^J, elonj-atiis erectiip, sxi- penie oppusito bracleatns in pedicel- 
yjs bmos ilivisus, floios cenmi albi- no - rosci. — Jn 5tA«fizVf7i fcucTiien 
mem 
wesU 
alpcn, an schaii^gen PluU^n IVahlrcgion des Ortdcs ^n Tyrof . 
Sicb, in der mittlcrn ir^aldicgin jm 
Oeizfhule in JMcngeaufMoospohtcrn r 
'jiucc. auf dan €udlichai Zuge d^r 
rhdiischen und Tf^uUiser ^ipcn; 
lialdot C. Bauh. in Ficniont , am 
den Vogcscn, Jul, Aug. ^ CCLXI. L L n i c e r a. Z. Zonlcere. Cah limbns tix mnreo denia- 

*ns. Co?-, infuiidibnlaris Km?,n bilabiato-quii)fl»e£do. Bacca ^^'^\^~f'^^ dalocularis poljspernia. a. et b. frutices patent! ramosi, c. scanaeutes lis biflori -rft^ft*, jjci. axiU, hiflori, baccae binac omnino in unam con- 

naiae t L. f:oertiiea Z. pcUmcu- 1 bacca coei*"^eo-prttiaoe», ranu stri^^^^^ 
^ barris coa.lunatis clobosi? riaidi. — /« Voralpcn in Uestracn, ^trluqne iBdiyisis, foliis ovatis. Ft. 
,,*'•*• *• ■*'• J acq, auslr. app. t. 
V'^'t^imp. t. 11. Bcjt. Mag. 1965. coua gUucesceatia, ocUrole Obcritalicn ; a^f Torfhodcn b^^ 1\Tcm^' 
min^en in Baiernz Z»iCG, — ^^* 
Jtttii, -^ 

17 ** 202 CAPRIFOriACEAS, Lonicera. 1216. L. alpigeiia Z. pednncu- 
115 tiifloris, bnccis coadanrtto-Jidymis, 
foliis oTnli-lniiceoIatis. Jacq^ austr. 
*. 274. Guimjj. t. 10. Floyes m- 
belli. — ^uf alien Kalkvoralpen, — 

Anril. Mai. -^ 

1217. L. iiijrra Z. ppiInncuTi's 
Liflong, baccis tlislinctisj lolJis el- 
liptidf integerrimis. Guimp. 8. 
Jacq, austr. t. 314, rolia temua, 
cor, aibido-ruLeiZae, baccae iii^rae, 
rami graciles. «- Ja Berpi/ildcrfi^ I^or- 
"Uljiert, — Ajiril — Juni. ^ 

1218. 3L. Xylosteum Z, pe- 
dunculi* biiforis :flore lonaioHUv\s, 
taccU diilymis, {qUU OTaJibuj? pubes- 

c, Caprifoluim T. Jl. nxiU. cf term. 

1220, L. Peri cly men um Z. 
ifonim oapitahs oralis liubricatis ter- 
muialiliHs, foUis decMui.e, omuiLus 

Bon 800 r I. b. 90S. Sc;.^, t. 40. 
iiorea tubati ex orbroleuco rosei. 
V ar. aucrci/ojia, foiiis iuciso-sinaa- 
bs. Var. fol. qjliali.: «;,/ 7^^^^^, 
Zj^msscK Hicr und da m Tf>ai- 
rfii/ij-r.., an Zai^icn van^iiglicJi im Sd- 
fien ^ ^m h riaul , am Baldo , im Vi- 
cvitinischcn. PUmcnt, amhnoarts an- 
§€baut u, vtrtvildert. ^ Mai: Jim. ^ 

1221. L. elrusca Say centlbna. Engl, Bot. 9i6. Fl. D. SOfl. 
(^uimp. t- 9. Xj^lost. dumetor. 
JMonch* Flores ex albo rubelJi, bar- 
raeroccineae, — In Gchusch anlVciH- 

hergcn , Zaunen, «— Fntle Avnl, 
Mai. ^ 

1219. L, pyrenaica Z. M'* 
obovato — lauceolatis glabris nite|;erri- 
ntis , subtus glciur.isj peduuculis Ijiflo- 
ris baccis disfincfis. TDuk. ed. II. t. 
U. Ma^not. liort. t. 209, Habitus 
fere Z. uigrae et Xylosid setl minor, 
ftores albi, liacrae rubrne. — JmBri" 
jrertsc/ieri , z/i Gestrupp der Koraipen 
di Jiave/wla nlcht scliefi: Znnif 
deschit Piemont. ^- Jim. Jul, ^ 

aggregaio-'sessiles i haccae distinciaez 

nor, foliorum sumiua paria rohiniala 
aiit rliojiibeo acuta, cor. ocbroJeiicae, 
ext, rubeilae. — In Istricn hci O'ita 
Hova^ D/gnano : Biasdl. Dalmatian: 
V. If^elderij Ligurien ; v. Charp. 
var. spiiiesceus : an I^clsen 6t'tj^i*«*» 
^vitalt. — Anf. Mai, jp 

1225. t. pallida Ilosi: foUis .ope^onbu. cblongi, co...ti.. S«"- 
y ""fo' J' *r t lores ochrQl*,ir; 

1222. L. implext ^,'* f^t-- 


a/JriJOt. ^ If %.tf "> — 

». 357. Schm. Haxinvz. t. 103. /^«/- 
«c Aizn;;. 11. 37. En^l. Bot. 799. 
Cor. pallida, exr. ptlosella, Jab-^sujp- 
lalisfuiium. — ^n Zdunen y IP'ldj^ 
riindern in Oesirelck u.a.O. '"'" *J"r 
lichen und mittlern Gebiete^ — Mai' 
Jimi. :^ 

W24. I.. Caprifolium -^•J!*'' Cor. amopne rnlji-ae, lab. snp- 
giistiu6 acijj praecedente.— --///t IP'al^- 
randern im siidl, Gebieief in Krain^ 
kuufig urn Zaibach , in Tyrol t g^^ 
Oberitalien, -^ April— Jum, ^ 

vomeae: ryjna, corolla panm^^nihua demum secedentihus pofypttaloi- 
CCLXII, C r n a . ' ™'3''» «M-mi/if jnc^jwjr 

i«perm *-°'*** ^^""" sccedeas. Stam, quatnor. Prf^f* unce 'artita Suamia affinitag x„_ ^ 

rTiarA-> t .ii..*.i a ?__- ■ r— ; d*up** 

4 ] 19^^. ^pitlran^i^/rffV*- ^oiid. rfem Ammerlandc, Jrvrr, Helgoland. 

*^ maxintaa cameo- 1j«ii;. Jalif 2L Cornuf* CAPRIFOLIACEAE^ 203 1226. C. sangm'nea Z. arl)0- 
rea, ramis c^ctis, foliis ov^tia con- 
«6lorihus.*cyrais plauis , fructa atro. 

Heiit. ex Abel t. 48. Eugl. Bot. 
249. Fl. D. 481. Guimp, t. 3. 
SturTnS2, Eami Iiieme fianguliiei, 
fior. albi, drupae piso niinores glo- 
bosae. — /« Bergwiildern , auf stei- 
^gm. Bodc.i. — Jan. Jul. -^ 1227. C, masciila Z. »rboreji, 
umbeliis invo lucrum aequauULns. 
Guimp, t. 10. Schfe. t. 24. Reitt. 
et ^b. t. 31. Sturm 52. Flores 
flATi , (Inijiae jirunifoxmes coccineftc 
fere poliionres. — ^n sormigen HU- 
ffeln i£nrl Felsen im sucllicheft Gebieie, 
his nachBohmen und T/iilri/tgen, huu- 
jfig cuUiuirt. — Miirz. April". ^ 

«. Loraiitlieae : f.orEs axillares ei ierminales ^ emlryonis radicuUi clavaia 

$ up erne ejrierta : 

CCLXUr, V i s c u m. T. BlisieL Dioica, Fern. cal. limbiii (jna- 
dripartiius; ovaTium stiamale siniplici , imiovulatum. Mas, cal. tjaadii-- 
partitus ijiterna supei^cie jiolliiufer. — Drupa monogperma. — 

1228. V, album L. foliis Un- \ Birjibaumcjt, Liiidem^und Kudelhol" 

"clalis oLlusis, caule tlicliotomo, flo- Z€rn. — Marz. April. % 
rilins lemis-rjmuis tprniinalibiis glo- 1229. V. Oxycedri Lois, crxl- 

meratis sessilibus, Schk. t. 320. le rainoso gejiiculafo iiiiJo vaginato, 

S/urmt.8, Hayne Arzng.IV. 24. Uoribus tprminalibus solitnrii". Loh, 

^wi'mjj. t. 198. FrutPX parasiticus i^- ^I- P- ^22. f. 2. — ^w/ Juuiperu* 

tlidiotciiiu.?, fol. coriaceis , fior. mi- OxyceJrus im sUdl. Ungurn , {umhr- 

nntis flavisj tlrupis albo-liyaliuis. — schcinlich in IXahnatien und Pic- 

^'^timaroUer auf Paiypeln , ^jjfel- u, mont.) ^ ^ 

CCLXrv. L o r a n t h u s. /T. Riemenblume. Hermapbr. 8ut poly- 
oma. Cat. limbus mar^o integerrimus. Cor. quir.mie- sexfirTa revnlutn, 
«> laciuifs metlio slaminilera. Sfam. 6 (4—7) iilnm. Lreria, antli. «loboso- 
didyniae, autice y^rsus conneclimhim dehisrentes. Risi. stylo crasfinscu- 
"0, stigm. simpl. Drupa mono^oerma, globoea, umbitlrata. — ^pirap 

s siui[)!ices, raeliis carnosa^ flor. bracteafi , bract, s^nb- Visnim Qnernum Of fie, Iioc et mini- 
me praecetleusi — Im sudlichen Gc 
bieie^ his MaTirm bei Muschaut iiber- 
haupf wahrscheinlich so weit als jcne 
Eicken verbrcitet. — April. Mai. ^ axilj. *, tennliiales _,„ ^.. 
orbiculares srjnaTniformes. 

1230. L. europaeus Z- rac^— 
|nis omnibus terminalibus simplici- 
^'-S iioriLus dioicis. J acq. a. t. 30. 

iJ.i;I.34.I"rutex parasiticus in Quer- 
^ aiisir/aca el imbescmie , unde ; 

f* Vacciiiieae; fiorcs axillares , embryo radicitla infera y elongaiax 
C(U.XV. Oxycoccofi. T. Mo sheer e, Cal. limb. fjuadiifitTuf. 
Cor. qnadripartita palentl-reflexa. Stam. octo , anllierae locuii anperne 
«eparali tubulosi. Bacca fjnadrilocularis poIy.«penua 

1231, O. palustris Pers. foliis 
«Talis integerrimia reTolutis gemper- 
virentibus, cauUbus filiformibus re- 
peotibus nudis. Vaccinium O.-rycoc- 
«» Z. En^l. Bot. 319. PI. D. SO. 
^fA*. t. 107. SchoUera Oxycoccos 
^^h. Hayne Arzng. IV. 18. Flo- res snblenuiuales bini-tenii, long*-* 
pedunculati, peduuculo medio biEjrac- 
teato, corolla rosea, bacca pi»nicea; 
folia parvulfi subt. glauca. — Auf 
Maorbruchen in der Ebcne irn nord- 
liehcn Gehietty im Suden in den oc- 
hirgen, — Mai, J««i. ^ 
CCLXyi.' Va c cini um.Z. H ei del beer e. Co/. iTinb. quadn-juin- 
qwJfflitatus. Cor. urceolato-campanulata limbo 4-5 fido, refiexo. ^tum, 
w:|o -decern, autberae supenie divisae, poslice bicalcaratae. Bacca qu*- 
•in-ijuinfjue-locnlaris polysperuia. ..i«2. V. Myrtlllufi Z. peduB- 
=""» umfloria, foliia membranaceis 
wratis Gratis , caule ani^ulato. Engl. 
»ot. 4^6, n. D. 9T4. Sckk. t. 107. a. G 
H ^rt. 1. t. 28. f. 7. 
aj'ie Axxng. IX. 7. Guimp. 41. Tiridla, cor. rubeHa. UccaatroT.0- 
i;,^ea. - Ueberzieht Landstrteken in 
Held^oaldern, his in '^^^ ^.'^"^ ^f' 

eehend. — M«i. Jii". % r -^ 


CAPIVirotlACEAE. Vaccinium, ceis tliscoloribns lanceolad's oborati?- 
yue iniegcrriiiiU , rauiis ieretilms. 
r.iisl. Rot. SSI. rj. B. 211. Guimp. 
^'i. Sturm 12. Fol, obsninius ti- 
rentia su/jhis glaura, ror. nllia, barca' 
^^ro-rae&ia. — ^uf IMonrboden, vor~ 
TusUch in Gcbirge ilbcrgckcnd, — Juti. 
Juli. ^ 

J2J4. V. Titi5 IdneaZ. race- mis tPrmlnalibnsniitaTitibus, foliis co- 
nncois obovatis revolutis denticubfis 
v=ubtus jiinictafff. EheK Bot. 59S. FI. 
I>. 40v G. /f'. Hayne 4J. Arzns- 
lY. 19. Fol. saturate viriclia, lucjdff, 
suLtus jvrvllula !u!esceiitia, cor. rosfo- 
aJba , bacc.i corcinea. — Ucbcrziihi 
MctitlchodcJt 3 SaJiil^cjfc^iJcn; im Sd- 
den nur in dm Gcllr^sn, ■• Mai» FAMILIA LXXI. 

RUBIACEAE, RDBlACEEr?, G^nrtecewDi aLsolvitnr. Grad, nat. 

Mo rp Ii O n, Vegeiath: Herbae, frulices, arbores follailore et rami- 

liranoiie, Terficin.-ita — oppofiita; foifa iutegra in fuperioribus seiienbus 
cpposiu, ]>nri nilermedioaa $tipiilas inferrtotiolares rerlucto : iuilore^centia cumna^cens, hmbo l.bero 4-5-6 iUo. Jndroccum t sUmiua 4-5-6, au- 
nt favici corollaa ro- 
ilae inaerta. Fruct ^omna^cens, limbo liUero 4-5-6 fLlo. ^nJroccum : si 
llieris erectis ant mcuii.LeutiLi.s bJIocuUribiig , tubo a.H 
tatae aul infnB.hbularis vel bvpccratoiifonniK 4-5-G fie 
ro^rdreme r*;u,-.^lf- **^^^ ^^^ «Ji«. Co.. fiJifori«i- tirbnlosa, Ubo roiiruTente (jiiaaHlirlo. St am. 4 5^^. biua liueaii-cblonsa. Ins merits liiiPnvibu« ranli ^ Z. [ fiiifcnlo, Fl.praer. 1.139 ytufraiihcn 
Piutzen in balmaiicn : Frts ch h' 

— Juni, Juli, ® 

1237, C. monspeliaraX. spf- cctxvin. A «„.-.. . , HIS IineanLiis. Ii. sraec. t- 1*^- _ 
^uf Stmdniatzcn am Strands, m 
tier Inset Bratza in Dalmaticn* £*rtsc/tlff. ratza in 
Juni- Cui I'lmhns miniinttS qiwIrMentattts. tor inf,,Vrr ^V ^^"^^ d?i2 eisier, Cui llmhns ituni di- 
«• fl^iflua (i/iro/«crafa) iC. SOI.^. cfliaiaMjich, CorJOacma--" 
-i':-/ Jhachuckctn im ^ildUchcn "«« 
miitUrn Crebieic, im n'jrdlU^cn sci- 
ten, *- Mai. Juni. Asperiila^ RUBIaCEAE, .205 1239, A. laevigata X. 

fTisifeinis cLIougis obtnyis mrtrilne 
scabris TenosiJf, ramis cliVaricatis suh— 
trifiori", hntAihiis scahris. JMoris. 
list. III. t. 24. f. 4. Habitus qnotlam- 
mo(lo Gain roiundifoUi , seU folia 
litiiis ilistaut, rami floriferi multo 
minus elonjrati. — In tier A'avdra^ in 
li^jrien: llcyni cr, — Mai. Jnn. 2J. 

1240, A. tnurina ■£, fuliis qua- 
t^mU ovato-lanceolatis arutis tri- 
nerviis ciliatis, Jloribus lon^e tuhu- 
losis fascirulahs involiirralis Tiasi hir- 
"tttis, ca«le lierbaceo erecto. Jinr- 
"ttl. \r..h\l^ ^. innervia JCam. Cor. 
Wacina. — Inliergnaldungcn inCroa- 
tiefij Vngarn, Friaul , Tyrol, Oher- 
iinlien, Fiimont, Schueiz y am Fufse 
i^Mpen. — Ai.rJl. M.ii. 4 

•mi, A. longiflora W, Kit. 
mils linfaribns glntria cuspitlatis, in- 
Jiaiis abhrevialis qiiatfrnis, sup^io- 
jitES Suboppositis eiongatis, iloribus 
nsficnhtis glabris, laciuits corollae 
aar^uuideoi'sumquetlentatls. Tf^a I ds *. 
hit. t. loO. -^ J. Ji.nristata L, fl. 
toroUis fauovircniihu^. u4 . faccida 
Ten,y- Speciei gemiitiae coroiJae jru- 
orae.'ititus albidae. ^. nrisicttac cor. 
lacinJJs qii3"bn5t1;im_ bifijis j<im a fl, 
"oilini obserrati? , est: ^. canes- 
rejts Vis. — ^afden r'oralpert ^ in 
^oatieny T}cjhnaiien , Krnin , Karri- 
*»«», Friaui, Tyrol. — Juli. 4 foliis 1242. A- nip e*tri s (Calinin) 

tlifFuso-flacri- li 'labra, Tiri'lis, 
lia, 1o1j)5 suWnis liiieari-lnnceolatjs 
•ctttis margiue rCToIutis scabris , pn- 

•obtariis, temiinalibus sul>geniinatiSj 
^^t. obttisa, fnictii laevi. — Jam vJ- 
jam ante ci nlos br.Leo. — ^n Fdscn 
^SabioneUo in Dalmnii'cTii auf dem 
^lOKou^o, Turrit: Fetter, v. JVel- 
ff^n. — JiLn. Xid. 4 

12^3. A. cynancliica i;. foliis 
T^l^rttis linearibns, intemotliis br^-| 
J'ftrfbus, canlibns elonsafis flaccidis. 
yonbus ^-fulis. Engl. Bot. 3^. Ga- 
y"» cymmchicum Scop. Caules rn- 
aiato-adsceuJenteSj cor. lacteo-ni- 
bellae. Variat ic\. inferioribus bre- 
Tionbns latioribnsfj^ue: -/3f. pyrenaica 
**'/. ?ifc Linn, — -^tf/ trochicm 
^«nd^ w:d Kalkboden, — Jun. Jul. 4 

1244. A. m n t a n a" /Ci f. foIiis 
|^*aifib«s ac»ti», inferioribus 3euis 
•»pe»ioj:ibua cjuatemis, saauni* oppo- j silis, canle Iaptj ^rPctOj Horibtts ag- 
cregatis quatlrifiilis ex!us scabris. — 
^n steinigen Hugcln und Sergcn in 
Un^arn , Fohmcn , der Schuei:^ U7id 
ivahrschcinlich a, O. — Jnn. Jul. 4 

1245. A. tjnctori.i £, foliis 11- 
nearibus, inferJbribns ."senis, interme— 
'iiis quaterwis, raule fiacciJo, Jloribu* 
plerisque trifitlis. St. Bet. 244. Ga- 
iium iinciorium Scop. — Zin'scTicn 
Ochiisch an stcinigcn, hewachsaicn 
Filscn hier und da, vorzuglich in 
OcstrticJi und Tlngai^y in d. Schwefs 
und im nordlichcn Gebiete sclten* — 
Jan. Jul. 4 

1246. A. ciliRta Tloeh, foliis 
lineari — lanreoIntjVj inferioribn? Sfui.^, 

siiperioribiis qiiatemi? lanceolalis, in— 

ae^j^ualibus niflr^ine scahro revoJuli*, 

suiuuiis oppositis ovnto laucftolatis ci— 

liatis, caule strirto, iloribns .5ohtariiff 

qiiadriiiilisfructibusquesianiiiatis gla- 

bris. Rchl, Bain. .i^X3L i'.J<. Bi~ 

tripedalis. — ScltcmlFf^g'*^ri'st'ai-Fld~ 

tzen unter Gehiisch in der viertcn Rt^ 

gion des Bergcs Vomoglcft itnBannat: 

Hoc hi. — Jun. Jul. 4 

1247. A. ^^jyAi^es M.B, ^Imi- 
ca, foliis octoii^Huearibus, canle 
paiiiculato, corp^A campamiiat'i. Ga- 
lium gluucam' Jacq. aiislr. 1. t. SI. 
O. carhpeirOilatitm Vill, delph. ?. 
Gmcl. t. 7, G. montanum Linn.} 
Duplex-' iorina tlisfin^uenda: ^. ga~ 
lioidcs. Jiess. tenerior, graciUima, 
fol. Iqilg^sgiun's , et ^, glaucu liess, 
rioidr&ifj fol. brPTloribus ; titraquecor, 
mnfori&us et minor, occiirrit. — -^n 
Fclsefi, SQWohl p'rgc7>irg cds Kaik, — 
Eude Mat. Juni. 4 

121S. A^ hexaplivlla ^Ih fo- 
liis seuis rfs^flM^'S g'l^^*"® laevibns 1j- 
jiearjbiis, iioribus unjlipUatis termi- 
nalibus subsessilibus , bracteas exc»- 
dentibns. ^. AlUomi Baums- -^• 
capitaiii Kit. Cor. purpurea. — ^« 
Fciscn in Ficmofii hci Tenda, in Un- 
Sam hei Mehadia , Sieheriburgat. ^ 

'jni. Aug. 4 

1249. A. d r a t a Z; foliis octor 
nis lanceobitis, flornni faficicwiis ft^ 
duncuUtis, fructu hi«pido. Fl. ^-^^^f 

Schk^- 23. E"5*- J^^^- '^^^' J^^nr 
3i. GWiwm odoraium ScojJ. G^ M»- 
trisylva rreh. h. — ^^^ schaitigcrt 
Fldtzen in Gchlrgsioaldcm. — 

Juni. 4 , ^ 

1250. A. riralU Sihth> Sm. 

18 afaii 205 KrcrAcxAE, AsperuU, cauleqne sflcculeato fragiJi relrorsiim 

acaleatis , iioribus pamculntis corolla 
campaiuil-ita. Tl. grHec. t.117. Hchh. 
pi. crit. I. ic. 199. Habilus Gidii 
^petrifies. Ponua coji€tAiis videtur; 
^.^jjorituSchott : cor. tuTjul.infuii- 
•TiLulnn. Tlchb. pl.cnt. T. I'c. 19S, — 
Ztaischen Gchu-^cn an feuchtcn Plii' 
"ttsJi, an Flufsufcrn in Ocdiziai, ^Tcih- 
Tcn, an der Zwiffa hei IfrUn?i, Sc^^lc- 
■Sitn t bci Kl. KletschaUi hinicr Griin- 
€;che , am Oderufer gc^ejiii^er von 
Treschen j hei Oitivitz am Damnie^ im GehuMcTi let AmoIdtTJiiihl : GrfiJ. 
— Jul. Aug. 2f. 

1251, A, moUii ^in 01 <\e BKchh 

erecta, foliis ootonj«-(lno(\eiiis line^- 
ri-laor<'oIalis raargiue scabris, cnpi- 
iiiMs tiorum peJuiiniilafis tennJnnUljuS 
axJI]arilni*:fjiie, Crua'aiicUa moUup^ 
noulcs 3T. H. Rtkh. pi. crit. Ill 
ic 324. Galium lo/ifnfiorum GulJst* 
^spcr. iufjtfora ef Cruc, anomah 
Hortul. — Viir^ pfr<ialis, flores fl-iro- 
Tirente*. — ^uf dem Mcnes in JJttr 
^am no.ch Sadler, — Jul. Aug. 4' 

CCLXIX, y ft i 1 Ta n t i a^ 7\ intillaniie, Polvsama. FJ. ma^c. 
fciiii triparliti OTario iJ. iutennedii h*?rinaphr&diti iositleiitV Cah liJiibii* tl«- 
mum thiatalus triconiis. — J^alaniia Z. — 

12i2. V. mural is Z. £lal>ra, [ 1253, A". hispiJa Z. Iii^pMflj 

fol, qiinlero(s , OTsrii cri-U reflpx* 
setoso-ciliafft. PI. ^rafc. 138. Ha- 
iittw praefetUntie. Mak in'Lcatue 
^Posoiiiae" qtuim plania hnjas no- fol, ^uaterms , Uoris liermapliroLliti 
OvarJt rostro apire fimLriato, JMich» 
en. t. 7, Co/. Ec|>hr. I. p. 297. ic. 
Iterlja Junuilis, frwtu aJUido, frucUis 

infra proce&sibns cornicHiatig refiexls, ! mJius ibi laiulata, cit G uJ . pedemOJ^iir' 
''- • ■ ^ '■ ■ ■ • ^ ^m siiiUichen Lit^ruU i Pj^ ^entatis. — -f^« sartdigen , ^tcinis^eii 
Ortcn in IstricKj Dalrna-tUru — Mai. I CCLXX. C a 1 i ti vwni t V 
Juni. Charji-e/itier, * t Z. Tahlcraui. Cat. limLns minimtis I 
4lrr & 2Vf*fA/«-. - April. Mux. '^ florilias Uonlatus, Cor. rotata nuaJrifi^^fa. Virimtus diilymus, diFperiBUS 

a. Aparine T. annua f gucculcyjfft ^ f^i^p^i^'^' 

1234. G. mural e ^U. foliis duto.ulis 3-florJs, 

aems UDeari-lRjireolati5, fioralibns 

cpposilis, ramis simpj)'r;i>«s ^ flodlus 

l>inis , ixuctibua oUunso teretilHis m 

edunrnlo reiiexo ^ ..u-aatim sesgiH- Mai. 
qnaJri- 

. f lores 


ueafroUatis, fnirin granulato. ^nu 

Lisi. Cot. 16*1. rfli^^. r^i-- t%**j' 3 /W. iricorniS Koih N^^ B. 
'G. spuriumJloth. .ScArat^. Spici. 

Fedale, procuinbens et t. 1. f. 2» 

srandoiis, - — „*««/ .- ^ 

nen 9iier und da. — Jmii — Ang. ^;;_ 
I2:r. G.'tenerum ScU. ^o "J 
senis oLo^satis setaceo ^ inucronani "53. 


n-UnceoIahs mar- 

r^r^a foliorum varfa!>ili's .*P«ioi>n« 
alia bipollicaria, alfa pecTalia. — -^-fV 
^c;f Kiichsicn Mpai der ^f^^'^ 
Gemmi, l^ulU St. Nicolas uber ^^t 
TDaiitn'. v. Charp^nticr, -^ ^ 

%*!. G. Aparinc L. folufodo- 
nis tanceolatis cari«atis scaups ^«f --^r iW 7 mitf- 


Gtllj ?- 23 pe- haerens. — ^uf^cclcm, an Zaancn, 
im Gebusch. — Jun, Ang» ® 

1259. O. spurium _/' f*^^.^^ 
suTjsem's liiieari - lanc'eolatiS ^'/^^ 

catiletiue retrQESum acuieatis, pe r 
t Galium* KtJBXACEAE, 207 
^. hispidum Hoik. J-f. frucU Tiispi- 
dis- G infestum J^, Kii, f. 202. t. ^- Vmllantii Vec, Traill, h, ^. \ 
*- /. 4. fedale et ultra, — i^u 

I2G0. C an^li'cnni tfuds. fo- 
JMS siib^eius Imeari-UnceoUtis cns- 
Friaiis antror.Miia acnleolatia al>I»re- 
Jiati*, caule (tenero) a basi diffuse 
aculeolftto, pedunculU axilUribus cv- 
ttosis Fnbbifioris, coroUia flavicaati- 
uu« (lyiuuUs), fniclibns graHiilallf. 
r|^-?«^-38». G.gracileJ/^allrA 
Mr^Ubus his^idis i G.^arisUiise Z. pl. Bann. f. Till. f. 21, iielirfai* 
LLimiLiu5>f iuprimis gracile, £lifuijiie. 
— ^uf AtcKern, vorz'uglich ini sUdK 
GchictCy aufserdem Mcr u. da vcrwil- 
dcrU — JuU— Aug. 

126-1. G. Jivarif. aium Zam* 
foliis 6wl>3ej>teuis Ime.iribus luucroj-'S— 
lis rtntrorsum ciiialo-srabris , canT* 
erecto saperne ditarif'ato-pnmcvilalo, 
fi'ttctu tuberculato. DeC. ic. gall, t, 
2*. G, isnue VilL t. 7. G. mlnuii^ 
fiorum Brot, Etiam culfuia habitpm 
servftt, — ^uf sandigcTTi , sieini^ent 
Boden in Vn^am h'ei St. Andri^z 

Lang, bei Fiume: Sadler, — Jul, 
Aug. ® 

b. Galliniu r. percnnia i durioraj ienaKias 

aa. Crncia^a.: folia quaiemat 
Cr. inforcscenfia cixillari jtolygamat l-Ua hupulis, peduuculis axiUaiibus 
^J^ianliapedemoniana Be Hard. nr.t. K./. t,33, V.hispida Luntn, Gal. 
!ZfT^-"'^ ^'•0^ Graciltimuni, rix 
fe« ' *l™p^'«"scul«m. fl.^iiavesceu- 
'• *" •^^fSandhoden in JTn^arn, am 
%^ ^itoraU, auf den Insdn, in 
*™<^2^, auch umDornbach 6. men, 
'»««A5e«ier. -Ma!. JuuJ. ^ 

^nstenns oMonsis Irinerriis ciliatis, 
Pem>iiciih8 dirliotomis nudis foUo di- 
midio br^,iorib„5 fr»e*i!>«5/7«e ala- 
»"s St^bofu, ilore ]«t&o. K. glabra 

r^; %*.^* Baim. t. XXIV. f.23.- 
r. ^ ^^^i<k^^^S<:Ji , vorzuglUh in 
*ora:pc?r, im sudliehen GebUu , his 
J^"^, 3/^/5,.^,,, ^<:yi^f5zV«, ««.//-:c,5^ 1264. G. vprnnm Scop* folu* 
^nateniJs ovalilma trinerTiis glabvi* 
sub'.:iliali« rigidiustulis, peduncub« 
^jVIiotoDiU midis folium deinum ae- 
quantibup, caule "villoso, floribus al- 
bidi'5, Irwi-tH nrnformJ. X^iihtnt. gia~ 
bra l^ilU G, HalUn R. S, -- /« 
Krairty Oberitalicn am Logo di Lo^ 
cardOi Domo d^ Ossola , {e^uch aut 
Corsica). — M'drz. April. ^^ 

1205. G. Cruriata Scop. foljis 
qttatemis elliptico-obloHgis trinervus 
retknlatis Uir^utis, peduuculis ramo- 
sis lii^pidi's i^Iabrisye bracleati's, fruc* 
tiLus glabris demum deflexis. f o- 
Ififttia cruc. L, Sturm I. 7. OhUuik 
cruciatum Smith. Ensl. Rot, i*i- 
GuL J'^alauilu TU VV6U. Vtil-cher--. 
soncnsis If^Hld. VaLcillafa Frst. 
Tota planta lutescens, flores Uitej. -*- 
ir^iter Gthusch an Lnubwiildcm, be^ 

sondcrs an feuchUn Orten^ — • April, 
Mai. 4 iceiz, -* Miirz. April. Mai. 4 

P<. infioresccniic^axillari hermrqyTiraditaz spai MBgo-hae^ribufi olitii$is clabris, pe- 
f''"^»*';.P*^ucii?ori« Ut^vahhus, cQvol- 
• tnhdiSj caule procumbente Ui^ni- 
fl"'K"*o. F]. c?fln. t. 4S. P/anfa te- 
■eua, spectmina sunt bi- quadripol- --- 

7f*i5^iJf>-c'-m«rX-, 6« Judenhure, lac: 
f'f Trjrfhodai 267. G- pa lustre Z. folni sub- 
......Uulatis hueari-elliiitiris in.ie*iua- 

\ihxis, raulitus ilacridis, panxults U- 
teralilju?. FK D- 42J. (mala.) £nsi, 
BoK 1S57. //o(?4-. LoiitT.J. 20^ > ^- ^f« am Bur^crsctt Bern- \ cTrJ^. ^ fn'Su'mpfen. auffcuchi^ 

Att-. Sept. 4 iBodcn tihtrhaupt, — Juiu— Au^. ^ 

infonsceraiA termin^f^hermaphrodifa : r- .^.»26S. a ro't«nr|ff<rIi«izi Z- | -errlis hi.piao-ciliati*, caul* c^^^^^^^ 

18 * 308 RXJEIACEAE* Galium. frurfu haiswiUto-Inspjtto. J acq. a. 
1. t.9t. G. di-ci'piens I^hrh. — Vor^ 
t^ii^lUh ill NadehoaJdem , Uaiden, 
hiir und da durch das ganse Gcbict* 
^ Mai. Jurti. 2J. 

1263. G. boreale JC. folils nna- 

temis lanceoi^lis tn'nervjis glnbrf.';, 
cattle erecto, pauicuta terminali, frnrtn 
l<i>piJo glnbrove. £ii-!. £ot, 105. Pi. 
D. 10-24. Pea.Ale et vllv^, foKn llys- 
sopi ofJicinatiSi pariicula speriosn/ 
tiiyrsoidea. «. G. h&reaU L. friifta 
WpKlo. p.G.hys$0]iifoUum II off m, 
Iructu jitaUro panicnta ihrrsoifloa. 
y. (f. dijfusum Schrd. fructii plfibro 
pa-nicula diiiusa,— yluffcuchietilf^ie- sen , jMoorhoden hler und da, im SH- 

dcn nur in hbhcrcn Ochir-ren; var. y* 
hei J^IonJtdm : SchjiiizUin^ — Jun. 
Juli. 2i. 

1270. G. rnbioidefi L, fo- 
liis quaterais oralo-oblougis Inuer- 
viis rig'ulis snLtdS scaliri*, Cl1iiIl» nil- 
seeiulente, fnirin glabro,. He hi. 
HiiiiD. t. VIII. f. 10. Tar. (Hcitiir fo- 

Vt'ii suhiiiS Inevilms nee scnLris. Plm- 
ta praPrcfleiile robn.5tior, foiits latjo- 
ribtis liabitHfUK? iion sfrlclo iliitifl- 
ouPiiJa. — InCroaLicnj irngarn, t.B. 
an f^cfmttf^en SteUai auf dcr Margar 
retheninsclz £*an^y Siebeubilrgen. -* bb. MoUw^inea; foliet S — S verlmllata: 
or- flarihus axillaribus soliiariis: 

G. jnuscoidcs Zam. I3i-tripollicai^, 
iiite^s colore 3^rji argentei. — -^V 
den J^puariischeii ^IjJcn; Bcrtol' — 
Jim, J»l, 2|. *271- G. pTrenaicnni G o u, 
ioJiifi seiiis bneari-setaceis dense sub- 
erecils Lasi tumidts nilub's, ffonbns 
*nb5es5f»ibos, ciute sulcato Eliformi. 
Gow. ill. U I. f.4. Fl. sraec. t. 134. 
^cnj! eiu , -^ufMdfirhodcn, nicht *^^3. G. pnmi lum / am. fol ■ 15 ^- infioresccnfia axUJari vet Urmlnali fasiigiafat 

1272. G. uHgi aos uui L. foUisJrIbus crassnlls ^lubris acn\m?cnlif, 
•enis lanceoUtis retrorsmn arttteato- |pef?nucnTr,fi nxiiIarIbussubtr^llo^J>,CAll- 
Paris. 1714. t. 15. f. 1. G, haldmse 
Spr. mie.roUi/i. Cr, saXiitiU I'f^Jf^* 
G.prosiratum Hall. fl. - Auf dm 
GeroHe dcr Alpen , d.rn Foulr u. t"^ 
zeindax^y JT^cisscnsiein in d. bchwciz. 
V. Charn. auf d em Morteis tm tiw- 
ioft Frcihurg nach Trachsd; ^^ 
lialdo: MoTitti, Jan, und mi y- 
rot uherhauiii; auf steini^en llaV-^^ 
Uef Isarinsdn urn Munch^n: Zucc, 
— Jul. A«g. 2^ 

1276. G. Snxali'Io r. foIiM*=«t>- 
spD^s oliovatis atulis, ca«le prorom- 
b»*Ti(e, ramiscoBferfis elongaliSj p- ^ 
cuii^ mulliiioris. En^K Bot. Sl5. f !•«• 
1633. G.^arcynicu7ntreig.oh&. U/^'^' 
ic. sail. 23. PleniPique iotia mienora ^ UeWU,. pHlunculU ;.^„X : r''pente,> caulibns t. 7. HabifTis et color pra^ceclenti. * _ 


."6, Cfltile 


ium ^ubr. 


rn- 
o. I.ttii-sima, obovato-subroUiivla, ?"" 
9nif^. — ^uf bcmoostcn ^'tieltcn d^r 
Gebirgsiciildcr im nordticUn u- m/Cf- 
Icrn (Ubieie , selincr in dcr S<hwnZ» Jim. JiiJ. 2|. 

1277. G. silvosfrf f ^Z^- f^^"* 
subsoms tineari-lanceolalis mwfr*>-'?" 'o-'^.^-ct^!^-i£-i;e (iuairiacum J act/, ftusl. t, 
pusillum Sm. T.nA.Bo^. 74. ^. me«- 
ih?mm r^ill. II. t. 7. G. anisr>}yhy^- 

Um t^iU, \h. lab. 7- «. ''^';^^''r* 

Hoffm. nonHudt, G.affin^Jitk' Galium, - Rt'ElACEAE. 209 --p. scahifoh'um J fol, margine on/- 
lalatls. — y. Mspidum Hchrad, 
Ifocconi uill. jmsiUum Hoffm. jm- 
nilumMurr. iiitidulum ThuiH. — 
toTin,i alpiun: aipesire Gaud, ar 
Bcnteum ViU. sujtinum Lam, imsil- 
Uim Vm. II. t. 8, Abi^qne JuLio 
e^f.tm Luc fi. I'esiianum 11. S. — In 
trodncn IJ^aldun^cn, nuf HcidcJioden 
fc« in die ^Ipen. — Mau Jam. In 

^ I2T8. G. ruLrum X. ft)Ius se- 
DiSj lineariLus elongalis cup|iitlritis paleiifissimis, marsine caiilisfjiie flar- 
ciUt. aii^utis scabris, pedunt^ulis laxis 
dlit;Iiotouiis. Ualh* et JVocca FK 
Txciu. t. *- G. purpur. Dec. Jion 
Linn. Habiin a praecetleiitibn? ad 
iihiiji <r. IMoUiiginis accedit, llores 
Tubrt, "VnT, fi, albo : G-. ohliquum 
Vill. ileliili, t. 8. — .Auf irocknen 
Tlet^wicscn int scidlit:?icn Tyol ^ am 
La^o di Como i a?n lialJo ^ in I'ic-^ 
monti der iranstd)>iuischen Schweis 
ubcrhaupt, — Jun. Jul. 2^ Y» iufl orescent Lit ajciUari vel ierminali lidinculatai 1279. G. jmrpii reum Z. Mu$ 
*uuo_ctOTiis linefirihtis angn.sti.«siiin"5, 
,cii?pifUtis, pedunciiJis snlniBiOnrifl 
ceniHis subsecmidis rixiii.iriLua teniii- 
naliMisqne, cauV sniiVntfcosa. Balh. 
^T(occa FI. Ticiu. t.3. G. ruhruyn 
^fc. rtauiificallo iiabeJIafa, corollae 
rubrne, — ^uf steiniscn Jlil'^eln am elatum Tit uilL} ciim eo nn'Iu con— 
vPfiFre viJelnr. — T/t der italiemscTicn 
SeJnaeiz y am Capo di Lago , dann 
zwiscfttin Conio ujtd Bor^o ^ di P^icv, 
— Jan. Au^. 2|. 

f 1285. G. m'tiJnm ZF^. fned. 
foliis <1ems octonisq^ne linenril>n5, ami- 
tig , Inngi^siinis glnf»ris margine fica— 
„ . !?80. C. ailTatfcitm Z. folli's 

ccTOms vertiiilJatis lato-lanr^-olatfs 
«<«Tibas snbUis glann's, iloraIib.i5 bj- 
»"8, pfJiinculis capiMnrihtTS, Tir-int-is 
jnifantibtis, Cfiule genicuialo-iiodcjo 

T^m"^^''^"* ^'''^"*'i"- <?• laei'i'ratum 
^^^l' G, intrrmedium Schult. G. 

^fnueum Fl. dnii. (i09, Uipednie et 
r * pvramrcUiiim, glnur ffceus. — 

^n LauLivalderrt in Hlt Ehene und 

JuU a. ""'^'■'o'^'''^ GeOirgeru — Juni. ^?8». G. nrisfatum Z. fclii', • 
fonis elli|iticis obtngiu^cufi's mucroiia— 
ff*i nmrgine srabris, Horilnis pnnfni— 
lafo - divartcatis, cattle Baccfdo "ejii-" 
rulai© - i^oduloso. PI. D, 455. Eni;!, 
IJot. 1673. Sv. Bot. 357. Variat /o- 
iioruui lajifudine, infloresceBtiae laxi— 
tale, caulls scabritiV et iiubescentfa f 
pleninjqne laeve, glabrnm. fr. ijro^ 
lense if^, E fU iiiiniuie diiTerf. Hy— 
bnJa rorma: G.i'cio-JXroUugoS chit^d, 
G. ae/troieucum JT-^o If. — ^ufJf'^ie^ Ipen "VL"p"at.s. o. /rtrL/-«i^«. Z. G.ii- 
^UQhurn Lam. C. S'chultesn 7^ si, 
^- gjaucum Sut, G. hi-rieum Turr, 
•p; ^'r-iichen Gehilsch an FcUen am 
'-Itfiruic. in Istrien, TrieM hei I.ijt- 
^;=i«, i'id.sudl.SchiL-eiz- Schleich. 
^^man^z y, Charp. am BcUdo , im 

\icentinischen. 
Ang. 4 Pkovara, UU 


f 1- ^^^' ^- > H e RTiricTT m Gat^d. 
■«>lus oboTatis api< nlrtlis grin's, raineis 
^oatt^mis, caule decujnbpnte rayno5T5- 
»"no gbibro uuib<'Ili?n.'mf.iflorisbi..c- 
'"^M sohtariis, PeJrtle rubit.Oe, saHi- 
'*»e -nreits, folia tenuia. ^uln G. iffCM , in Gchiiseh^ bis in die 
Mai — Au^. 2|. 

12SS. G. orb rolen c n m 7CiV» 

foTiis siitoctGii jp linearr— siibulafis pla— 
nis margine gcabris, iJoribtis pnxiK u- 
latis , raiilp telrni:oiio laeTi. It c htm 
Banu. t. Tin. f.20. CoroHa. ccliro- 
leuoa , babitiis G, veri. — ^n steini— 
gen OrteH an der Danau. u. a. O. itt 
tfn^urn mid Oestreieh, waJirscJieinllch 
im ^anzen siidlieheH Gebicie. — Mai 
— Juli. 4 

I3S6. G, Jucidnm u4ll. foliis 
suSic^oiiis line^ribiiS •;labri*s antrcr— 
,«tnn arii)<^.Tln - .■st^rntlatis nmrroBalis, 
paiiiciili? trieliotomis cojigcfti^, ranle 
iaPTi^lEHlwIo. ^11. ped. t. 77. f, 2. 
mfila. G- ri^idum V Hi. G, crectum. 

Hti.4ls. Eiist. Bot. 20O7. — Vnr. <^. 

seu'ji^m J acq. ai.»tr. t. -42;^. Fe.la!» 
et wTira, bnhita e G. 3loiii*gvte »J 210 RrBlACEAEt Galium^ ▼i(!i cum G, MoVugirna rarfefate. — 

■^y '^f^itsen unci trocknen Niigebi im 
sSdlieTien Cwchiete , am Lit or ale , in 
Oheritalien, Fiemont, der Schweiz, — 
Mai. Juni. ^. 

^ 1287, G. veriim Z, foliis octo- 
ma Unearibua revolutis inlegerrimis 
scabris, fioribns paiiiculatis coiigeslis. 
ranus dense iloriferis brevibns, flori- 
Lus luteis. ScJifc. f. 23. Fl. D. 114R. 
Sv. Bot. 165, \'ariat ioYiis femuori- 
Imis Lrevibrts quasi ackulatfs : var, 
asparagifolla , rami's cano-piibesren- 
tabus J pamculia Tftinosissimis, idem 
forsaa ac *?. ietiuifolium IV ulf. — 
rraeterea Toliis longioribus oiimi su- 
perficm scaLns. — ^/i Seldrainen, 
aut trocknen JT^csen , an HU^dn, 
{;«r,a?para-ifolia im Saden, I'nl^rairi. 
Un^arn: Lang. ^ Jnn. Jul. 4 

12SS. G. tenuifolium ^Ih 
tolas seais ImearibHS rigidulis revo- 
lutis reirorsum scaLri's, iloribus ter- 
uuualibus, pefluncnlis trichotomis, 
*nule rarnoso tetragono laevi rieetite. ex omni pftrie rigeii-l. •- AuJ Husitht 
um Niz-^a (u/tsrc Kxemulare au$ Ca- 

labrirn), 2|. 

1289. G. cinereuDi AIL folii- 
senis- octoiiis eJliplicis iinearibusque 
solrtus glancis, Gniilinis reflexis, caule 
licnP5cenle raniosissrnio siireme pa- 
mculato, All. ped. t. 77. f. 4. uiala. 
Spitbamneuin - pednTe et ulira, rarins 
Terum in herbariis liabejit, — -^a 
Felscn im wiiern Vallis: Sc hi tick* 
Fiernoni : v* Char p. im Veroncsi' 
achen, — Mai. Jnni. 4 

1290. G. niaritimmm r. fobja 
senis, superioribns qualernis, feriiis 
oppoiitistjue Iructibusque pubesrenti- 
bus. Cor. rnljeus , ext. puLenila, — 
6'm JVizza nuch Allion e* ^^ 

1291. G. piilj esc ens Schrd. 
foliis oLoTAto-oblongis ilenis-octo- 
iiisj cauJe tetranuetro ramulisque y*- 
tiicii]»e ramosissiniae densiflorisnlrin- 
que molliter pubescentibus, O, Air- 
sutum Kit, iued^ jRobiiiUiin, habitii 
foliisqne Ixuhiae, inflorescentia Galii 
veri insi'nne et iilterius observamlum* lus uumuioxis G. /^,j, aut veri sed [Lang,^ Jniu. Juli. 4 

B n b i a 
* — 5 fida. 5^/)m. 4 — 5. 

1292. R. tJTl,.^,^^«^ 
T, Krajip, Rot he. Cor, campannlato-pateni didjTna di^penna succuXeuta globos.i 
L. sea- s^:*^' -^^r ^i^^' If^ *"V 

fir"d^:Jv^'^«"P"^^ . - . 

Mr <cif I tischen Meercs . 6^i Genua : a i'''^*'* 1293. B. peregrina Z. scabrs, 
foliis ovalibus Janceolatis(ju« jiert'n- 
nautibiis seuia inargine nervoqne tn^ 
die iitrinqne aculeato , corollae Jac»- 
niis ruspidatis. 72. Boccone Feiagn, Ten, neap. t. 10. Cor. orliroleuca- — 
Zu-ischen Gelusck, wiZiiuneninJJai-' Cord us. -Su^fj^/ *£'5i^««r*e*nt.Wi^n 7l/^^r^5, 6« macocMke 4 ?ex dispermus coronutus, foIiajjlurimiS oppositai qua t nor. 


qua I - Aparine y; '^^""'^""^"S, tor. mlundibula 

£ol^;8u'b»euis^ U^ceobitf; rl'i^V^."' I ?"Sl- Bot. S9I. 
■cabria, capitnlo flonu„ L'"'^!^^"-"^ ^^^^es roseo-Iil.' 

drupam socculentam dicL"' "^'^ ^'"'^ 

-Stam. q«at«or in i^no tub^^ corouans. Cor, iufuudibul.- 

.E. mouiaaa ^m fA- 1295 _ 

losa^ foUis 
oblonjris s 

cicuiatis tnm Diet, sc. naf. cih' 40. 
acini. - AufAtiUm.^ 
Juui, Sept. 

Ernodea. Cal, llmbns qTI^!^tHfi'^'^ 

quadrinua* t« »"bn„atPr*,-- Il^lCn- ii^ foeiidissima Cvr, neap, fasc- ^' *• ?' 
Sherardia foiiida Lam. i'^'"."* fa crj. HumiUs, fol. coriacea, petio- 

tfl, OTali-Iaiirerlafi, flor. maj^'^''"^'* 

rubri. ^Jn Valmatien, an deiiFt"^ 

von Ragusa: FrtAchlg. — ^^' * COMPOSITAE, 211 

FOPiMATlO IX, 

C A M P A N A C E A E. 

^ , GLO CKE^BL UE THLEK . 

FA^IILIA LXXII. 

COMPOSITAE. SCHElEENBLrETHlCE^ 

( S3rBaiitliei'eae , Syngenesis ten* ) 
ura d, n a t» Antlierae orivnlur. 

Morph. on* VcgeiaUoz herbaej m auslralioriliua fruticuli fnitices- 
jne subarLorei, rriBiiiicatione nee iion foliatioue e^iarsa, paiicis 0}>]ui«ila; 
folia oiuninm formarum a linearigramineo et rectmerTio nsrjue axl ]ieJaiiim 
clpelti»erviumj plnrimis oblonga, eliani piTinahfidnj lyrata, pinnata, ijuibu*- 
dam Spmnlosa. Fiores m receptaciilo coramuui com|ioj:iti cnm aut aLjcju* 
bracleis fjialeis) intprstmctis , »iill»odio arrle involncrati, liermaplirocliii not 
polj-fiainicapitaU. Gynacc. OTarinmiiiferuinuiuovulatum vcl bioTiilatum,- sty- 
lus simplex, apiceinramcsstigmaticosljifitlns, 4^a]yx OYarium tnbfi $ho arete 
coercet, limbo panels luaiufp^to , memhraflateo ant in Uentes exserlo (B*- 
dens^ Coreopsis), 3. d. pappum «»xternnni persi.Mentem coustitueni ; accedit 
(sicTit in Scabiosis) pnppns interior s. pericarpii proprii processus, ntpliiri-- 
miim S-12_15 ant pluri-ra<ljatus, pilosiis aut plumosns anmilo basiiao 
artinilntus dftcithius<iue, ant cum calyce connatns persijteus, ijiiibustLua 
pappus uternuej aliis alteruter, aliis i^eiiter. ^ndroc. stamiim qnma, fila- 

1 

in 

ntnT)r(ne et npice simpTiciter cu^piMalae', corollae tpI inaefinales , ttisci 3i 
luadiLnlftres Umbo fjiiinqnefido --valvato, margiuie bilabiatae aut liuguialafl 
5 deiitatae, Telaequales, oraues infunditiilart^s ant omnes lijigulatae. 

wifera teretiiiscnia. — Anamorpbosis ex iiifioresceiitiae JloruuKjue *uium* 
•leteromorpiiia ad ejus Lombmorp'Iiiani summam progreditur. 

A. Ampliicarp^ntLae: jWTinisi perij^lerici floscuU fructiferi j reJiqui sterUMt 

CCIXXIV. Calendula. Z. liingeJblumc, ^«f^0(/. teTDiVphac- 
ritani, subae-jnaliter pclTphjUnm. Rccqtiac. platnimj nudum, ^^herna 
Uiae<jiia]iaj incurvaj plimata vel tjmbifonnia, — Caltka T. — 

1296. r. arrensis Z. aclieniis I I>ns incurratis, intennediis fiuLla«reo- 
^rnibifoimibusinuricatis incurvis, ex-llatis, exlenorlbus roimulatie «iiblAP- 

* ' " Tibus. 5/urm 1. 8. //a^-Tif Arzug. 

IX. 47, YUcosior, ilores luieo-au^ 
rantii, albi basi Aavi ant palKde Ju^ 
tei.— Soil urn CeranOj Jlomeittmo vyid 
Galliaic in dcr Gr^end vcti Novara 
wild u-ac7isc7t, aujserdcjn haufg i« 
Gurini cuUiviri und verwildert, — 
Juui — Sept. (2t lerionbHs Uncpolato-fiubulmis, foliis 
cordato-ianceolarig ncnminatis. Sckk. 
t.^5. fnict. Caliha oJficuiaUs Sccp. 
AJilhisa, flores latei. — ^uf ^eckem 
vorzdglUh im sildlUhek GehUte, selt- 
"n-.im mitthm luid n'ordlUkcn, — 

_^ i297. C, of ficinnlis Z. acbe- 
"m CT,inbifi;:,r2nibus, muiicatis, oumi- B. AmpliiceoiantKae ; noiinisi disci f.oscuU frucii^eH, feriplerzciBlcrlteS 

neuiri ; 
a, HelianiLeae: f.oscuU puriiJicrici ligulaiQ-radtaiis 

CCLTXT. HeliantKus. Z. 5o«^r^^/«mr, '^»'^^^- 1°^^^^ 
'ubrfuarrosuBt. /?fc. plaTinm, paleac«nni, ^chaiia difici p«rpo bi^»l«a««''» 212 / COMPOSITAE, Heliantlius. ^ 129S, H, annnns Z. foln» 

cortlntis trinervii* J ilorrlius ceriinJs. 
JCnorr tie!. 1. t. S. 1, Chry'se/s 
H ene aim., p. Si. jc, Flos uitt?r om- 
iies Conipofit.TS iiin>vimuS. — ^us l^e~ 
ru und iMcjrico , haufig Cfdtivirt and 
vcrwildert, — .^l. Aug. . ^< 1299. H. tnT>erosn$ Z. fo- 
liis corJatp— OTniii {riiiliiiervn^jfloril'Tis 
ereriis. J ac q. Ji-.TiiiJ. t. 16!. Schk. 
t. 2SS. Ultra lioniinem alius, ilos par- 
Tiis, fiihi^ra rftdicis oljloiiga ediilia: 

silie/i, tidufig cultivirt. — Oct.Kuv.4 b, Centauriu.ie : fi<i3cuU jyerlpTiericl infundibulares uui iubuhsit CCLXXTI. G a 1 a c t i t e ». Much, 
tricatnm, 5V[iiamis suLrjuarrdsis fjiiiialis. •ns , decidnus, 

1500, O. tomertosa T^Tncli. 
fol. tleciirrentibus sinnatis spinosis 
cubtus albo -lomenlosis, Ceritaurca 
•fralactitcs Z. Cav. ic- t. 231. Ha- Milchdisicl. ^nihod. Jn»- 
Jlcc, favosiim. FajypuS pluino- Li'tus Carrliu'. Tar. .licitnr Cent tie- 
irans yilh ped. t. 40. f. 1. —;:**/ 
Hii-sdn bei Nizza und OncgUa, © CCLXXVIT. Centaiirea. Z. Flo clenllume. ^niUd. Mn- 
catumTentricoSHiu; s<|iiainae velniargiue scaviofne, lacerae, cilmtae, veiitir- 
miuali-palmuti-^pijinati-spiiiosae. Cor. peripliericae iiifuudil>"lare$j radian- 
tes. Kcc, setosmu. ^f^l'l*- simplex. 

a. Cmpina: anthodw laevi inermit 

Z303. C. Centanrinm Z< er^f!^ 
ramosa, foliiS puuiaiis clnLriJ, finn^ 
oLIon^Is titrhique lauceolatis ar-nie 
jerratis decnrreutilius, anlliod.i *q«^- 
mis ovatis abtu5is. Clus. last. UO. 1301. C, Cmpina Z. antliodiis 
loermibus, squamU laiiceolatis, foliis 

fiinnatis scalirisj plnuiilis serruiatis 
mearilius acntis. Col. ecphr.I. t. i-J. 
Sckk. t. 361. fnictiis. Cor. persici- nae, V''PI'"S iii^rirnns, niaximus. 
^n ^cckcrn, Ilugeln, in Un^am, am 
£a7i:^cn sudl. Lit o rale , Isirim z. li • 

'ouigno, Dignano, der siidl. Sdiweiz. 

— JuQ. Jul, (m) 

^^^--^-^^V^J^n Z. erpcia *nb- 
aTOGsa, fol % 
u squanus OTatis ob- IV. p. Xf I'uf. Blac^t-^^ t. 93. Praa- 
In der Vallc Bassuxna "«5^^"if^X 

und Fatestrelic nach ^J^:'> f" -m;^ 
Fdscn der J'alh d'Ossola m der I\0' 

— Jul. C3 varcsc : JBir oli' cane 


1304. C. rnpicola BW^';: 

\is pinnatisque, l^-'^i"''^'^^'."'''"-^,;^^^ 
liis extrorsu.u ^^-'^^^talis inte^err-mK. 

C. aplohpa nroretf. ^f^jJect 
tere 'C. jUculatae ,_ -M- « f^ P^f.- l>. Crocodilium VaUJ, n05. C. •"jnricata Z. anlliod dentibus minora, ilo5fulinil>KUUdJ. 
,, Riviere a Genes": Badarro. ^ 

squama a^ice siwjyUaicr spiniihsar 
odiil 1307. C. splendens Z. aBtljOcU- - m.6. II. per In /I^Tf W" T'"'" f Juli, m /sfn>,j nach '2 ^nniflt. 


fidis linearilHisque siwphnbus, " ^ 

paniculate -ran.oso. Summoperec ^ 

nala praer.edenti ,. qnamquam I>^J ^ 

tfJ, LorriLrdti^ l\Ior€it^, '^r'jf^,^ 

am ostL Ahhan^e dcs 3f.//'f« 
dffi T-^ 
hcUo : V. S 


^ i-fl^. Juii. Au£. I COMPOSITAE, 213 I Centaurea, 

c. Jacea Fers. anihodli squnmarum rqqjcndicihus scariosis inicgernmiS 

vel lacerisj 
130S. C. Jacea Z. aiHliodii squa- ( anm Mbis, rutins etiam mttJonim iTc- 
ffiArK/n^ app^ntliViljus ovatis coiicavis j teciu J^osci^hsa* Koiiiiue C. bannan 
icariosis gublaceris, foliis lancolalls - - . , ,_. i 

l"iejnbu5tine, radicalibtis Jenlafispin- 
CBbfiaisTe, rnmis augul.itis. 11. D. 5l9. 
•ia^-. t. 261. fr. 5furm I. 4. Hfta- 

*'■ >>ftt. — ci. cuculli^erci: squama- 
ram Snperionnn ^icibus cuciUlato 
Wsertisi iiujus insignis forniae folia 
Plerumqne intv-gerrima, radicalia ova- 
Jf-lanceohta loii-e petiolata, caulina 
lioeaiia, rarJwa grosse panci-tleiitala. »enl05is, inferioribns utriumie ]0Ti2e 
SttHidenlalis, medUs h^si Uciuiatis ; 
aaec etiam compactior occurrit : Ja- 
«a iX. Taberrt. p.4J.5. — y. f/^^^ff-' 
eiatior, rainosa, foliis raMlralilnis 
Cinbmy^ue iuFeriorihas smuafo-piii- 
^alilidjs, injK'riorilHis Ija«I amplectcnte 
5ros.«e inciso-dentatjs, 
jTpndidbus inff 15 cUihii {qiiainnnini 
ffiioribusadpressis al— 
- \ arint in miiveri-um "mento, foliorum divieione , aii- 
^odn colore plus vel minus € lesta- 
"^eo luiculo, coroUis persicinis iulei- cae RocJi. accepta haLet capitula 
nosfrae, iolia lafjora orato -Iniireo- 
I.ta, saturate vindia. — vf/i Tfcgcn, 
rddrunilcrn , Jiu^drtj fclse/t, — Ju- 

ni — S*^pt. 4 ^ .7 7" 

i^ li09. C. ainara ZT. UTtUwdii 
^loLosi Inxi sqiiaTnarnm appenchcibus 
srario!ns, albiUis , folixs liuearf-ifln- 
reoiatis iiitPt;oiT]'mis Innalis, Var._ C, 
hracUain Bcriol. Scop. del. in5, 
II, t, 9J _ _^n Hilgchi im sudlichcrt 
Gclute, in Sudivrolf Ohcritali'cn, dcr 
sildUchcn Schweis.: Schleicher, — 
Aiifj. Sept, 2|. « T J 

anibodii oliovnlo - oblor«i compaeU 
snnnm\s iniimis brncteaiitibus tcuieu- 
tosis, reliquarnm appendice sranoso 
apice eroso. Adscejndeiis pedalis, ha- 
V\Ux Ser rat ulae centaur oidis, totaalbo- 
JanaU, i'oWa. lumiprof^a, Inieari -l<in- 
ceclain, cras^inscula, trineryia, capi- 
ttila coiyniboso-paziiciiJala, louse mi- 
nora flc ilia C. Jaccac, flosr. diSCi 
albidi^, radii yix dimidnim autbod^uni 

lon^is roseie.— Dulmatiai'. v. 7r«t- *• I'Itf)-fiia: cmthodii squamarum cipvcmh'cihus scnriosis , cillaiU Uteris- 

que, infcrioribus vu plurimis reflearis : 

l^asi auriculato-bacfata vel inrcrior* 
piimaljlida.— ^ujiriestn, vorzu-hch 
im sUdli'ihcn Cnbic^e. — J«l. Aw{:. 4 

1313. C. pratensis ThitHl* 
nppendicibns ius^cis , ijiferioribus ms- 
pldalo-atteyuatis pateiUif finns H'e- P«B(Unbus fiisco-Tii;;ris, inferioribns 
"^tis mediis laceris ero?7sque, f-n- 
P™is oblongis attitis, omnibus dense 
J^bncdhs arrecii5. Habifws T. J..- 
fAf^* *^ rnmi corymboso -arrecii, 

tfi- ****"•"*? ft^'tbodiuiu basiTirexis, ce- 

^ruin app«7,(JTJ-ii,„5 nrcfe imbricatis 

Mco-aip^.^ng. flosciiU radiaiites aut 

J«7i!,_i . *?» mediis Iiastalip, jnprPmi? [iisque spar^im-remohs snbrolBum* 
ciiialiv*, snpremis cordatis erosis- H»- 
bitum aemufatur C\n/^r«f el ausina^ 
i-rtc, laete sntureque vireus , cauhs et 
rami inprimis acutartguH i^re alati, 
suh fioriUis iii^i-niter dilatati: capi- 
tula in ramonmi apinbu* epproxiiiia- 
|j„^. ~ ^' Jaceae progreJitur iu ro— 

»«+k f*^^ ^iH^-ntiuui, cano-Tiridi*, 
»«|hodiu«, pafbduc, ficsruiiradiante* 

ret- /*j"** sp*^* iosi anthodio lougio- sinuato deiitata 
infima Ivrato - puinatifida jppdia ovalia. i dutch das gtinze Aus. 4 IS # ^ 214 compositae Ceiitaurea. XMi, C vocUinensis BmJi. 
antliodio arete ov=»to vinji, nnpendi— 
cil'iis (pat-vis) m'ljris ciliulis, inreriu- 
ribiis metliisqae ruspidaiis reflexis, 
SUinnus rsmotis rstundis, foliiso\atu- 
oLlongis (teiitnlis. Vnr. C. fiosculosa 
Balh. Rchh, 1)1. crit. IV. in. 543. 
asqiie radio. — V f>r. mnjor; C. ir^ns- 
afpina Schi c ich. C. dantUulaia 
Lej\ *— Habitus rigitlns, 'rami diver- 
gentus, folia latiorn, inprimis iiifima 
acute sinuato— ^eu!alr\. — In suiulpi- 
Ttischcjt ll^tildcrn der J^ochciit^ wanr- 
tcJieinlUh (tuck anderwurts , dcyin in 
dcr sudllcTien Scliirciz : l". IF' eld en, 
daselost vorzilgUch die ffrofsere Foi-rn r 
Si: hi. f. Churp, — Juii. All". 7\. 

13i'>. C. nirrra X. anthoilio gub- 
^lolwso, Bppeudicibus uiiiris arclissiine 
unbricntis arrectis, profttnde cillati?, 
Bopremis OTatis paliidioribns erosis 
TJx ex.sortis. IZii^f.Bot. :i7S. Fl. dau. 
996. AnthoJiorum appeiidices iaiiltim 
ix\ con&pectum: veninjit, nude totitm 
nigrum tix biisi virens, foiia subtus 
canescenUa, Innceolata, remote serrata, 
aut sicut ic, i:"l. dan, jiinnatiiida , ap- 
pendlt.um ciJiao citiatne nt iu C de- 
eipicnte et aliisrjuibu5d.Tin, radii nou- 
dum observati siuit. Pancis rocnita 
et jessime confn^a. — ^i,f Jf^ald- 
Wiesen in der JT^etternu: Gdrincr, 
Fnmkcn, dcr VJuU , Hcssm ^ IT^cst- 
phuhf!, bti Hcnkcn im Canton Scliuf- 
haitsen, nacltDieffb, — Jul.Aug*^2|. 

1316, C. cfrrata Jlchh. sfrrrla, 
antbodio sitb^ilubcso, appendicibiis 
•estaceo -fusculis, arctjssinie imbri- 
caii& Jon^issime ult^nir^tis , arcur.to- laxis diiTu^i?. Ttchh, pK crif. TIT. 

•" 66j. var, fo]. ouiTiibu.s sinuatis. 10. lluniilis jirocumbeus, laxe diiFusa, 
canescen?, flosculi Jisroldei, — Sfa'id- 

ortc noch zu bcstimmcn. (jMcine 
Ejccmjilare aus den l*yrenacn.') 

131S. C. procuinbons Balh* 
caule profDiubeute J authodiis cilinto— 
piuinosis , rtorjbus sessilibtis , iyliia 
iucano-tomentosig o\alis integris £ui>- 
ainplexirauijbus. ToU biiiata, fol. in- 
fijua snblyrala. Mihi vldelnr ppiuii- 
uae C pecti/ictfae \ur. iute^riiolia, 
(jnaiu etiam e Pyreiiaeis lirtlieo. — 
^ji sieinfiTcn Oricn um Sili:ttct in 
riemont. — JuH, 2|. 

lii^. C. a« stria ca Jr'. ftrecJa, 
raniosa,^ r.ulhodiis recxirvalo -phimo- 
sis j appendicibus iallmis triani;ulrtri- 
bus ciliafis erectzs , foliis oralis sca- 
bris judivisis grouse deiitatis. Jacea 
IV. at/.^trinca, eajiiie viUoso CI us. 
bi.st. IV. p. VII. ic. Kchb. pt. crit, 
ly. 554. — 8u!» Cphry-gia nji.Linn. 
Bi-tripeir^Tis iolio^a , foiirt pleriTiuniie 
lata, radicaiia ovalia loiige- ]»etio]ataj 
cauliua ovalit , bai-c variriiit iutt^gerri- 
ina, reiiiote-dentnta, .■eiiiuato - dc-ntfita 
et b.i$i incisa Kublyrata, fpiod rariiis 
in liac oc( urril , capitulum maginuii 
f»sr«m, radius sp<»eiosns, raro iinHu5. 
Squamanim infiujanini unpuissub ap— 
pendii^e mullo iiiaj;is anp^ustrktus ac iu 
spf^c. spqirentA. — In GeBirgswuIdcrn, 

auf If^uldiidescn hlcr und da durch 
das ^an-^e GcbUt. — JhI. Aa". 2|. 1320. C. plirj-gia Z. ererla sim- 

pliciu^cula, antbodiJs rei ui-valo - idu- 
n,„ori, nrcwara laiit.rm ner. reilexa, 
flore. radiati. Jnn. ante quosdam aii- 
tto» dm eu«n earn roini, C. cr-nitani 
•lipellavi quo nomine tniuen alia ex- 
•tat apud lii S7>r. ^ In d.r JKuile 

»• fP^tlden. — Jai. An-. 2L 
•d«^ndf.ai5, antbodio ovale, app^n- ianceolali) , imo liiveaWiT ^ integerruJia 
vel nnirr&nnto-serrala et in oliid (in 1 
i TTioiite Siiiiploii et atl larum Co mensem 

ete miifns ac praf^rtiJintis^ fusriilum^ 
Iftxe rrinit«ii>j radio specioso. Un;;iii» 
intimarnai sfiuarnarnm late transit in 
appemlic**^in, Piantam confu^am ex— 
plicavit cL Jf^ahi enhcrg quern se- 
q 11 o r ■ — ^u f den ^Ip en tv ies en im eeolat.g «rratis, foius Mnu.ito pinna- ro/. ««/ dem sdh-errn.'' drr .V^'.^pV- t.hais mucrcnala-^errAtig-iup, ramis ^o/, awf dem Schl^ercn^ dcr Sezser^ 

al^ez Vm Frolich , JElsm a/tn. Centaurea. \ COMPOSrTAE. 215 funk, in Ohcvifcdicn und FicmoJiir 
r- Jf'^tlden, niarctii, dcr sudL 
ScA;rr;~, ^, Ji, iil-cr Be:r , St. Bern- 
^urd, Gotthard: v. Ch n rp c nfi c r, 

Ingurft imUannat: RccheL — Jul. 
As-. 4 

_ H21, C, wtii flora Z. erpcta, 
nmplex, niifhoJiis reciirT/tlo -plfimo- 
««, itjiiis laiirpolalis cnn'o -loiiiento- 
«?. Kchb. i>l. crit. IV. ic, 55i. I>. Bocc, mil?, p. 20, f . 5. Sieh, VLcth, 
FraHC. 11. 9S- Habitus lere praece— 
deutis, petl 3i\olH«r, folia yel inte— 
gfrrTni;:^ Te) tleiitnta^ caniluluiii prae— 
cedi'iitfs, appenJices iiilimi o-vali ser— 
rulati, HoscwVi TKtllule rosei, radio 
s-pecioso. — ^uf den ^Ipcnwicscriy in 
^iemont mtf dim JMont Cenis : v, 
Charjient ier, um ilifedru hcii\o- vura fuick Biroli^ — Jul. All-, 4 e. Cyaniis : sfpfa?ms cfUaio—scrrnl's: 1322. C. Cynuu* Z. anilioJii 
Klff-»m,.< seTrniisy foln's linenfilins ses- 
«U!his intPgerriniis, iuilniis husi pin- 
natiiidis. Ensl. J^of. 277. FI. D. 99 5. 
^tur,n 1.4. Haync Arziig. VII. 
^- O'nn^/ scgetum TK AVelt. Cor. 
cyaneae, m hortis colmitur viol.iceac 

V *."*''^- - '^ «i?e^ dem Getruide, — 
Juni — Sept. 

J333. CUmontana Z. tintTiodii 
f.ltuniis ^iridibiis nigro- serratis, fo- 
»U iauKPolaiis intogerrimis decurreu- 
J^tJus glabriu.^cnljsi, margiiie Hoecoso- 
wnalis. Cyanus monianus C. Bauli. 
^<ir. C. molhs iraldst. Kit. f. 
^y.monliina J acq. anslr. t.37l. fo- 
His tomnitofiis, ^ A-ffr. ajfrustiff^Va: 
yan. fl7i£ysfiorf ei Un^iore folio hef^. 

"tajnmt/m,iH, ctvrte e fusLoni^ro-iiin- 
»'^tao et cil.alo-serrafae^ di^tiii-UHiit 
nnsh-am ali a/fiuiijus; cor. cyanPa**, — 

4 variegata Xam* at% 


foil is iRnrf^oIfttis iufe^germnis tieritr— 
rentilius iloccosiSy caule stricto suL— 

ris //^. cwm se<]- Sfmi — sesqtiipetla— 
IjS J ff. rvftnt^i, disri vtolnsrentes. ^- 

Juii. Jul. 2|. 

1325. C. 

sreiideas, aoJhodjis nigrc-n'nctis cftu— 
dido-riliati<i, foltis discolorilius llne.i— 
W-Ianceoiafis deciirrenfibi»5 , inferio— 

ribus basi sinuAlo -l''""'''*'^^-'^'^ snbly— 
ratis. Cyan, mcnt.caah'foliojio Bocc, 
mns. t,'2. Barr, ic. 3Sy. C. .sca5.'(«» 
?'i^?. C. Triumfiiti All. C. CUT 17- 
laris ff'^- cnin |)VftPre(1. — "Var. C 
Fischeritf^. io\. iifriuqne louieiitofi*. 
Semipedalis-siutliamaea, iiomxisi m 
solo pingni pluriflorn , foiia iiifima 
sublyrati*, ilos ex cyaiieoviolaceus. ■— 
An KuUjidscn im sutlUcfnn Gefncie, 
vor-Jlgtifih in Krain : Du lliner ; in 
dcr sUdlichen SthweiZt Bumont, Hfont 
Cenis wid tei JFciusfTclla i AH- 
Schleich, — Juni — Aug, 2^ ■^J den Kalicvomhmt im sudlicJ 
«^ mutUrn G,6i^te. — Jul. Aus- 

... I^J'f. C. stricta rr*, JC anlbo- 
»^H squaniig rubentibos fusco -cinctis, 

Sloftbe: sfjuamis ciUuio - serrails dlsiincie cus^idaiis aut (S&xi'lia^ ^-1 t im C. Sfoebe Z. s spinesccnfibus ." ,: **. apice Bcariosis, foliis dernr- 

frvr^r*"""'*'^^ scabris pub**scen(ibics, 

„ , '.* l"'*^tri*bus Mibarnlati's. Stoehe 

^^nacahi.mms CUs. IV. p. X. 

w*!- ic. FInofa prcbtemaiica, CIii- puniculafct, mf\zis 

* ^ fc * * * *"rana tPtiuioriLnsi^iie -vireis disUucta. 
■^ rnbri. — ^../^ j^,, >/^w„ o„t/ 

,.. '^27. C, p a n i c u I ri t a Z. antbo- 

* Sqnaniis rtliafis ovafis adpressij, 

oil's iitUrrioribn* bipmnaliiidis , sn- In » "* pi»natiiidJ.-, taitle panir Hla- 

¥U y^'^' ^'^'^' O'"''"'^ pan. Fl.*VVeti, 
^; *"*-b!p«'dali6 et tiUra, JnM»a, 

> "^ ^ "*a m hnmuionuus ro— 
jafaosa, S'juimaroia termino 6tt"it- talo -maculato iiigro , ii>rerior»m ci— 
liis albis,^ reltijuorum riigris, fiosfl. 
pf^rsif Jai, "rariiis albi. In gramino&i5 
pui^uioribiiS Ida vire>cit. — An J-r- 
rcnHdgdn, Fcidrundem , auf Schuit 
und Ulaaern durch